Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 15 Μαρτίου 2019

Δελτίο Τύπου – Ιωάννης Δέδες

Posted by koszig στο 15 Μαρτίου 2019

Posted in ΣΥΡΙΖΑ | Leave a Comment »

Οι εκλογές δεν είναι ξέφραγο αμπέλι

Posted by koszig στο 15 Μαρτίου 2019

71 ημέρες πριν τις εκλογές και βασικές γνώσεις  που πρέπει να έχουν όσοι σκέφτονται να καταρτίσουν συνδυασμούς για περιφέρειες και δήμους και όσοι σκέφτονται ή αποφάσισαν να είναι υποψήφιοι περιφερειακοί ή δημοτικοί σύμβουλοι.

Το νομικό πλαίσιο για την προεκλογική περίοδο καθορίζεται με το νόμο 3870/2010 και συγκεκριμένα στα 18 πρώτα άρθρα του.

Νόμος 3870_2010 για εκλογική διαδικασία

Μερικά ερωτήματα σχετικά με την εκλογική διαδικασία έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και έχουν δοθεί διευκρινήσεις.

Άρθρο 3
Απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων
1. Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους περιφερειακούς και δημοτικούς συνδυασμούς, καθώς και προς τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους από:
α. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή δήμων, για ποσό ανώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ .
Για το σκοπό αυτόν, οι ανωτέρω οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παραδώσουν στους επικεφαλής των αντίστοιχων συνδυασμών καταστάσεις οφειλετών για ποσό ανώτερα των χιλίων (1.000) ευρώ. Η παράδοση των καταστάσεων γίνεται εντός δέκα ( 1Ο) η μερών, αφότου υποβληθεί το σχετικό αίτημα και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α’).

Άρθρο 4
Όρια χρηματοδότησης
1. Η χρηματοδότηση συνδυασμών, από το ίδιο πρόσωπο , κατά την προεκλογική περίοδο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
2. Η χρηματοδότηση υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.
3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, ο χρηματοδότης τιμωρείται με φυλάκιση έως ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ .

Αυτό είναι το πρώτο μέρος άρθρων του νόμου 3870/2010 με τις τροποποιήσεις μέχρι σήμερα.

 

Posted in Εκλογές 2019 | Leave a Comment »