Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 19 Μαρτίου 2019

Τι πρέπει να γίνει. Θα γίνει;

Posted by koszig στο 19 Μαρτίου 2019

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 12/3/2019 που δεν έγινε ελλείψει απαρτίας και έγινε το έλα να δεις, (κλικ εδώ).

Ακολούθησαν ανακοινώσεις δημοτικών παρατάξεων, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Ο δήμαρχος εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα, (κλικ εδώ).

Στο δελτίο τύπου μεταξύ των άλλων ο δήμαρχος αναφέρει:

«Πρώτον η βίαιη συμπεριφορά ενός εκ των παρευρισκομένων γονέων είναι απαράδεκτη. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τους άλλους Δημοτικούς Συμβούλους που ήταν θύματα να αποσύρουν τις μηνύσεις εναντίον του.»

Σωστά αναφέρει ο δήμαρχος ότι η συμπεριφορά του «γονέα» ήταν απαράδεκτη. Απαράδεκτη ήταν και η συμπεριφορά παρισταμένων δημοτικών συμβούλων, που παρέμειναν θεατές των γεγονότων, χωρίς να κινηθούν να προστατεύσουν τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, δημοτικούς συμβούλους και υπαλλήλους του δήμου, που η σωματική τους ακεραιότητα ήταν σε κίνδυνο.

Σωστή είναι η θέση του δημάρχου να  μην καταθέσουν μηνύσεις  ή να τις αποσύρουν για τα έκτροπα.

Μετά από αυτό  οφείλουν εκείνοι που έβαλαν  ως εμπροσθοφυλακή ένα ευέξαπτο γονέα, που δε μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό του, να ζητήσουν συγνώμη όχι μόνο από τα θιγόμενα πρόσωπα, αλλά και την κοινωνία των Αχαρνών.

Και να κάνουν γνωστό οι παρόντες και μέλλοντες δημοτικοί άρχοντες ότι παρόμοια γεγονότα δε μπορεί να γίνονται ανεκτά και το λόγο θα έχει η δικαιοσύνη για τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς.

Το δημοτικό συμβούλιο σήμερα είναι μια ευκαιρία να ζητήσουν συγνώμη όσοι έδρασαν και όσοι δεν έδρασαν.

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Τι τρέχει;

Posted by koszig στο 19 Μαρτίου 2019

Προεκλογική περίοδος που όλα χαλαρώνουν. Το πρόβλημα είναι αύριο. Θα είμαστε στην εξουσία;

Οι έχοντες την εξουσία, σε αυτή την περίοδο, έχουν αλλού το νου τους και εύκολα κάνουν λάθη, που ενδεχομένως να έχουν διοικητικές ή άλλες συνέπειες.

Τον τελευταίο καιρό κάποιοι φεύγουν , άλλοι έρχονται, άλλοι είναι φευγάτοι από καιρό!!

Στο διαδίκτυο ή στις ιστοσελίδες του δήμου πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις που καταγράφουν διοικητικά γεγονότα.

Η Χρυσούλα Δουρίδα είχε εκλεγεί πρόεδρος της δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων. Με τον καινούργιο χρόνο ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της από την παράταξη του δημάρχου, την παραίτησή της από τη θέση της προέδρου της δημοτικής κοινότητας Αχαρνών και την πρόθεσή της να είναι υποψήφια δήμαρχος για το δήμο Αχαρνών.

Η παραίτησή της από την προεδρία του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Θρακομακεδόνων από κάποιο διοικητικό όργανο έπρεπε να πιστοποιηθεί με αντίστοιχα πράξη με αριθμό πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ στο διαδίκτυο. Με βάση αυτά τα στοιχεία θα έπρεπε να διακοπεί η αντιμισθία της.

Άρθρο 79
Πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας 
1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Φεβρουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.
2. Αν η θέση του προέδρου ή του αντιπροέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας μείνει κενή λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, εκλέγεται νέος πρόεδρος ή αντιπρόεδρος εντός μηνός, από την ημερομηνία όπου η θέση έμεινε κενή. Για την εκλογή νέου προέδρου ή αντιπροέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

Οι αποφάσεις των οργάνων της διοίκηση αναρτώνται στη Δι@ύγεια ή στην ιστοσελίδα του δήμου.

Στην ιστοσελίδα του δήμου, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 79 δεν αναφέρει ότι συνεδρίασε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων, έκανε αποδεκτή την παραίτηση της κας. Δουρίδα  και την εκλογή αντικαταστάτη της.

 

Με ποια απόφαση έχει εκλεγεί η κα. Παπαθεοδώρου πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων;

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του νόμου 3852/2010 και το άρθρο 80  του 4555/2018 (Κλεισθένης Ι) δεν προβλέπεται άλλη διαδικασία από την εκλογή του προέδρου από τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας.

Για τη Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς. έχει να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις από το έτος 2015!!

Οι εποπτεύοντες των δημοτικών κοινοτήτων.

 

Αυτός είναι ο δήμος Αχαρνών σήμερα

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »