Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 21 Μαρτίου 2019

Πολύ φασαρία για το τίποτα!!

Posted by koszig στο 21 Μαρτίου 2019

Υπάρχουν δύο τρόποι να παραιτηθεί κάποιος από μία δημόσια θέση αιρετού εκπροσώπου. Αναφέρει του λόγους που τον οδηγούν στην παραίτηση από μια θέση και καταλήγει:

Από την πρωτοκόλληση της παραίτησης αποχωρώ από τη θέση μου.

Από την πρωτοκόλληση της παραίτησης μέχρι την ημέρα που θα γίνει δεκτή η παραίτησή μου εξακολουθώ να εκτελώ τα καθήκοντά μου.

Στην πρώτη περίπτωση ο παραιτούμενος λέει δε σας αντέχω άλλο, «άι σιχτίρ».

Στη δεύτερη περίπτωση παραιτούμενος αναφέρει «θα παραμείνω στη θέση μου να λειτουργεί η υπηρεσία μέχρι να οριστεί αντικαταστάτης μου

Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μία προϋπόθεση παραίτησης, αν εκλείψουν οι λόγοι που οδηγούν στην παραίτηση κατά τη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, ίσως ο παραιτούμενος  ανακαλέσει την παραίτησή του.

Τη δεύτερη περίπτωση επέλεξε η Μαρία Ναυροζίδου, εκλεγμένη από το δημοτικό συμβούλιο στη θέση της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση  Αχαρνών.»), να υποβάλει την παραίτησή της, αιτιολογόντας του λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια.

Στην παραίτηση που κατατέθηκε στις 3/3/2019 η κα. Ναυροζίδου αναφέρει:

Την Τρίτη 12 Μαρτίου πρώτο θέμα στο δημοτικό συμβούλιο ήταν η η αποδοχή της παραίτησης  και ο ορισμός  αντικαταστάτη στη θέση του προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.  Η συνεδρίαση δεν έγινε ελλείψει  απαρτίας, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019.

Σχετικά με την ανωτέρω ανακοίνωση υπάρχουν μερικές παρατηρήσεις:

Πρώτη παρατήρηση:

Ο δήμος Αχαρνών έχει δύο Δημοτικές Κοινότητες, την Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών και τη Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων.

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου 3852/2010:

8. Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα, που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα θέματα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη.

Γιατί στην πρόσκληση αναφέρεται μόνο η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων; Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών δεν υπάρχει; Η πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων έχει εκλεγεί νόμιμα; , (κλικ εδώ)

Παρατήρηση δεύτερη:

Επικύρωση προηγουμένων πρακτικών. Για το θέμα των πρακτικών σε επόμενη συνεδρίαση.

Παρατήρηση τρίτη:

«ορισμός νέου προέδρου». Πρόεδρος  τη Δημοτικής Επιχείρησης δεν ορίζεται αλλά εκλέγεται από το δημοτικό συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία  του συνόλου των μελών  του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή με 23 θετικές ψήφους.

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, άρθρο 4:

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα κάθε έγγραφο που απευθύνεται στο Συμβούλιο. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος, εφόσον
παρίσταται στη συνεδρίαση, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενημέρωση ή πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Μετά το Δήμαρχο, εκφράζουν τις απόψεις τους κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών Δημοτικών Συμβούλων οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, σύμφωνα με τη σειρά του αριθμού των εδρών που διαθέτει κάθε παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια λαμβάνουν το λόγο οι λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι συμμετέχοντες Πρόεδροι των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων ή Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας (όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), προκειμένου να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία, χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους, από τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, με τη δυνατότητα και υποχρέωση του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός μηνός.

Ο χρόνος για τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά τη μία ώρα.
Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Παρακολουθείστε τα λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης και τη συνεδρίαση.

 

Ο δήμαρχος κάθεται μεταξύ των 7 ( 8 με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου) συμβούλων που έχουν μείνει στην παράταξή του από του 29 που είχαν εκλεγεί. Κάποιο είπε ότι σημειολογικά κάθεται στη θέση για την επόμενη δημοτική περίοδο.

Την ίδια στιγμή ο αυτοκαλούμενος δήμαρχος Αχαρνών Παναγιώτης Γρηγοριάδης κάθεται στη θέση του δημάρχου, δίπλα από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

 

Μετά τις φωτογραφίσεις όλοι λαμβάνουν την θέση τους και αρχίζει η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Αυτή ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Στις θέσεις των δημοτικών συμβούλων εμφανίστηκε ένα σχεδόν άγνωστο πρόσωπο στους πολλούς.

 

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αρχίζει τη συνεδρίαση με πρώτο θέμα την επικύρωση πρακτικών της συνεδρίασης του δημοτικό συμβουλίου της 18/5/2018. Υπάλληλος περιέφερε ένα φάκελλο και οι παρευρισκόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι υπέγραφαν. (για το θέμα αυτό σχόλια σε επόμενη ανάρτηση.)

Ο πρόεδρος του δημοτικού λέει: «Εγκρίνεται κ. συνάδελφοι. Ομόφωνα.

Και συνεχίζει στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Διαβάζει το κείμενο:

«Αποδοχή παραίτησης  Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α) και ορισμός νέου Προέδρου

και συνεχίζει δίνοντας το λόγο στο δήμαρχο, ο οποίος λέει. «Προτείνω την κα. Ποιμενίδου».

Μετά από παρέμβαση του Σπύρου Βρεττού για το θέμα ορισμός  ή εκλογή προέδρου το λόγο πήρε ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος της υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. αναφέρθηκε σε μία αντίστοιχη απόφαση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας.

Επειδή το θέμα θέλει νομική τεκμηρίωση, ή θα έπρεπε να έχει ζητηθεί η γνώμη του Νομικού συμβούλου του δήμου ή να γίνει αναφορά σε διαδικασίες που έγιναν από άλλους δήμους και η διαδικασία εγκρίθηκε από την εποπτεύουσα Αρχή.

Σύμφωνα με τη σύμβαση πρόσληψης Νομικής Συμβούλου, (ΑΔΑ:ΩΠ15ΩΨ8-ΤΡ9):

Θα παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τη δημοτική αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Θα παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε θέματα που αφορούν το Δήμο προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου, για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων.

Η νομική σύμβουλος του δήμου δεν καλείται από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Κάποια στιγμή ο λόγος δόθηκε στον Μιχάλη Βρεττό, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: ¨»Βασικά θα ήθελα να ευχηθώ στον κύριο Ζάχαρη σιδεροκέφαλος, έχοντας το πρωί ορκιστεί δημοτικός σύμβουλος …). Έτσι μάλλον λύθηκε το μυστήριο ποιος είναι αυτός ο κύριος  στα έδρανα της συμπολίτευση.

Το όνομα αυτού Ευάγγελος Ζάχαρης, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης ‘ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες».

Εδώ πρέπει να επισημανθεί η απαράδεκτη συμπεριφορά του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, που με την έναρξη της συνεδρίασης έπρεπε να συστήσουν τον κ. Ζάχαρη, στα άλλα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και να του δώσουν το λόγο να πει δυο κουβέντες στους συναδέλφους του. Φυσικά δεν το έκαναν, ίσως γιατί φοβήθηκαν μήπως κάποιος από τους παρισταμένους τον ρωτήσει πότε φεύγει από την παράταξη!!

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου προχώρησε στην ψηφοφορία για την αποδοχή  από το δημοτικό συμβούλιο της παραίτησης της Μαρίας Ναυροζίδου.

Αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας:

ΝΑΙ  11, ΟΧΙ 5, Παρών 9, Αποχή 1 (Ναυροζίδου)

Με αυτό το αποτέλεσμα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου μερικές παρατηρήσεις:

Η υπό παραίτηση πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. με την αποχή από την ψηφοφορία φαίνεται ότι δεν επιμένει στην παραίτησή της

14 δημοτικοί σύμβουλοι δε συμφώνησαν με την παραίτησή της

Με 11 δημοτικούς να είναι υπέρ της παραίτησής της δε σχηματίζουν νόμιμη πλειοψηφία να γίνει δεκτή η παραίτησή της

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνονται εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο ή ανακαλούνται, με την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν, δηλαδή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των δημοτικών συμβούλων.

Τελικό συμπέρασμα το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν γίνεται δεκτή η παραίτηση της Μαρίας Ναυροζίδου από πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

 

Στις 1/3/2019 υπέβαλε την παραίτησή της από μέλους του δημοτικού συμβουλίου η δημοτική σύμβουλος της παράταξης  «ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες» Ευαγγελία Παντελιά, (κλικ εδώ).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του νόμου 3463/2006 (νόμος Δ.Κ.Κ.)

Άρθρο 72
Παραίτηση αιρετών οργάνων

2. Η παραίτηση των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών διαμερισμάτων, των τοπικών συμβούλων και των παρέδρων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο Κοινότητας και γίνεται οριστική, αφότου ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας την αποδεχθεί ή μετά την παρέλευση μηνός από την κατάθεση της σχετικής δήλωσης στο οικείο πρωτόκολλο.
Αν ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας δεν την αποδέχεται, η παραίτηση γίνεται οριστική, αφότου υποβληθεί και πάλι με επίδοση, η οποία γίνεται με δικαστικό επιμελητή.

Η κα. Παντελιά δεν υπέβαλλε τη παραίτησή της στο δήμαρχο, σύμφωνα με το νόμο, αλλά στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Κανονικά το Αυτοτελές Τμήμα υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων, αν σε αυτό κοινοποιήθηκε η παραίτηση προκειμένου να δοθεί στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου,  ή ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου έπρεπε να διαβιβάσουν την παραίτηση στον δήμαρχο, αν δεν είχε κοινοποιηθεί η παραίτηση και σε αυτόν..  Ο δήμαρχος με απόφασή του, που έπρεπε να αναρτηθεί, θα ανέφερε αν κάνει δεκτή ή όχι την παραίτηση της κας Παντελιά.

Αν δεν έγινε αυτή η διαδικασία, μετά την 1/4/2019 η κα. Παντελιά θα έπρεπε να κοινοποιήσει την παραίτησή της με δικαστικό επιμελητή. Από εκείνη την ημερομηνία τυπικά έχει κενωθεί η θέση της.

Με έγγραφό του ο δήμαρχος έπρεπε να ενημερώσει τον Ευάγγελο Ζάχαρη, αν αποδέχεται τον διορισμό, να προσέλθει στο δημαρχείο για την ορκωμοσία. Στη συνέχεια ο δήμαρχος έπρεπε να γνωρίσει την ορκωμοσία του δημοτικού συμβούλου στο Αυτοτελές Τμήμα υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων , προκειμένου να τον καλεί ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Το δημοτικό συμβούλιο, οφείλει να  κάνει τις νόμιμες διαδικασίες, όπως γίνεται στη Βουλή. Δεν είναι καφενείο να καλείται ένας δημοτικός σύμβουλος σε βραδινή συγκέντρωση για συζήτηση και καφέ!!

Επειδή δεν έγιναν οι νόμιμες διαδικασίες, πράμα το οποίο παραδέχτηκε και ο δήμαρχος, η εκλογή του κ. Ζάχαρη στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Πάρνηθας δεν είναι νομότυπη.

Από όσα φαίνονται στο ανωτέρω βίντεο ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου είναι εντελώς ακατάλληλος για τη θέση που εκλέχθηκε, γιατί η μόνη παρουσία του στη θέση αυτή είναι να ορίζει την αρχή και και να διαπιστώνει το τέλος της συνεδρίασης. Δε γνωρίζει τη διαδικασία του δημοτικού συμβουλίου και αφήνει το δήμαρχο να παρεμβαίνει όποτε θέλει χωρίς τυπικά να ζητάει την άδεια του προέδρου.

 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναρτηθεί οι δύο αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Η Μαρία Ναυροζίδου και ο δήμος πρέπει να γνωρίζουν  αν έγινε δεκτή η υποβολή παραίτησής της ή εξακολουθεί ακόμα να είναι πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Όπως κατάγγειλε υπηρεσία του δήμου, για έγγραφο που έκανε προς την τεχνική υπηρεσία του δήμου Αχαρνών για αντικατάσταση ενός σπασμένου τζαμιού, δεν παρέλαβε στο πρωτόκολλο το έγγραφο  με την υπογραφή της.

 

Αυτή είναι σήμερα η λειτουργία του δήμου Αχαρνών.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ποιους να ψηφίσω; Για ποιο λόγο;

Posted by koszig στο 21 Μαρτίου 2019

Ποιους να ψηφίσω; Για ποιο λόγο;

Κάθε τι έχει την ιστορία του. Το ίδιο και η διοίκηση του κράτους, της περιφέρειας και του δήμου, που η επιλογή των διοικούντων εξαρτάται από εμάς τους πολίτες.

Όταν πλησιάζει η ώρα των εκλογών αρχίζει ο προβληματισμός. Ποιον θα διαλέξω να διαχειρίζεται την τύχη μου, τις τύχες μας.

Τα πολιτικά κόμματα που σχηματίζουν κυβέρνηση, καθορίζουν την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια των πολιτών και την οικονομία.

Καθορίζουν τις διοικητικές αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη ροή των χρημάτων σε αυτή με κρατικούς πόρους και έμμεση φορολογία διαφόρων μορφών, που τα έσοδα πηγαίνουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι περιφέρειες έχουν αρμοδιότητες που περιορίζονται δε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα ένας δρόμος που διασχίζει δύο ή περισσότερους δήμους είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας.

Τελικά ο δήμος έχει τοπικά προβλήματα, όπως την κατασκευή και συντήρηση ενός δρόμου, αλλά και προβλήματα συνεργασίας με την Περιφέρεια.

Ας φτάσουμε όμως σε αυτούς που διαχειρίζονται τα τοπικά προβλήματα, τους δήμους και τις διοικήσεις τους. Κατ’ αρχή ο δημότης πρέπει να γνωρίζει τη δομή του δήμου, τις εξουσίες της δημοτικής Αρχής, του οικονομικούς πόρους που διαχειρίζεται και τα προβλήματα του δήμου. Αν δεν τα γνωρίζει πως θα κάνει τη σωστή επιλογή των ανθρώπων; Η εκάστοτε δημοτική Αρχή πρέπει να ενημερώνει τους δημότες για τα προβλήματα που υπάρχουν. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των δημοτών πρέπει να ενημερώνουν τους δημότες για τα προβλήματα που υπάρχουν και μερικά από αυτά τους αφορούν. Ο τύπος έντυπες και ηλεκτρονικός πρέπει να αναδεικνύει τα προβλήματα που υπάρχουν.

Αυτά όμως είναι γενικότητες.  Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα που θέλουν απαντήσεις.

Πρέπει προεκλογικά να ασχολείται ο δημότης για τα πεπραγμένα των προηγουμένων δημοτικών Αρχών ή μόνο με τα πεπραγμένα της παρούσας δημοτικής Αρχής;

Η παρούσα δημοτική Αρχή δεν έκανε απολογισμό παραλαβής των πεπραγμένων, διοικητικών και οικονομικών, των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Σήμερα ο δήμαρχος αναφέρεται σε παραλήψεις των προηγουμένων δημοτικών Αρχών. Δεν υπάρχει αναφορά του σημερινού δημάρχου για την απουσία ετήσιου απολογισμού των προηγουμένων δημοτικών Αρχών. Την ίδια γραμμή ακολούθησε και ο ίδιος.

Αν είχε γίνει κάποιος από τους ετήσιους απολογισμούς θα μπορούσε κάποιος δημότης  να ρωτήσει: Από που είναι αυτές φωτογραφίες. Τις γνωρίζουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι; Τις γνωρίζουν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι; Υπάρχει κάποιος από αυτούς να έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, να ρωτήσει γιατί δεν λειτουργεί ένας σχεδόν έτοιμος βρεφονηπιακός σταθμός;

Ένας χώρος για φωτογράφιση είναι και αυτός.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Είναι ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Αχαρνών, στην περιοχή Αγ. Παρασκευής.

Σταθμός

Περιοχή σταθμού

Αυτή είναι η ιστορία του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αχαρνών στην Αγ. Παρασκευή,  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Σε αυτή την  κατάσταση είναι σήμερα ο Βρεφονηπιακός Σταθμός. 

    

    

    

Η ανικανότητα στη αξιοποίηση του Βρεφονηπιακού Σταθμού είναι διαχρονική!!

Όταν λειτουργήσει ο Σταθμός να καλέσουμε φωτογράφους να  αποθανατίσει στα εγκαίνια τους επόμενους !!

Τις πταίει;

Φταίμε και εμείς, φταίτε και εσείς φταίνε κι άλλοι, φταίει και ο Χατζηπετρής!!

 

Μετά τις εκλογές θα πρέπει να γράψει κάποιος ένα τραγούδι,  αφιερωμένο στους δημότες των Αχαρνών,  με τίτλο «φταίτε εσείς». Χωρίς ερωτηματικό.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »