Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 22 Μαρτίου 2019

Ένα δείγμα χρηστής διοίκησης !!

Posted by koszig στο 22 Μαρτίου 2019

Αυτή είναι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια για την αποδοχή της παραίτησης της  προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

ΨΥΘΜΩΨ8-0ΨΨ Αποδοχή παραίτησης προέδρου ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Στην απόφαση αυτή ως εισήγηση αναφέρεται:

Φαίνεται, είτε ότι ο δήμαρχος δεν κατάλαβε τη διαδικασία, είτε θεωρεί ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν καταλαβαίνουν τι θα ψηφίσουν.

Ο δήμαρχος δεν κατάλαβε αυτό που είχε επισημανθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση, αλλά και στην παρούσα ότι πρώτα έπρεπε να γίνει δεκτή η παραίτηση, και όταν αναρτηθεί η απόφαση  στη Δι@ύγεια η απόφαση ισχύει από την ανάρτησή της , (άρθρο 4 του νόμου 3861/2010). Μετά τη νομιμοποίηση της απόφασης της παραίτησης έπεται η εκλογή νέου προέδρου.

Η απόφαση:

 

Τέλος ο Κος Πρόεδρος ζητά τη λήψη της σχετικής απόφασης. Για ποιο θέμα;

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, Τι;

Αν αποφασίζει να κάνει δεκτή την παραίτηση της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α αυτό δεν γίνεται, γιατί σύμφωνα με την εισήγηση, για την οποία δεν υπήρξε αντίρρηση, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή 23 θετικές ψήφοι.

Αν δε γινόταν η επίκληση του άρθρου 255 του νόμου 3463/2006, και πάλι η  απόφαση δεν είναι νόμιμη, γιατί σύμφωνα με  το άρθρο 7, παρ. 10  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου:

10. Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μετρούν ως αρνητικές ψήφοι, ενώ το μέλος λογίζεται παρόν.

Το αποτέλεσμα  ήταν 11 υπέρ, 5 κατά, 9 παρών και 1 αποχή. Συνεπώς οι 9+1 ψήφοι μετρούν ως αρνητικές ψήφοι.

Επομένως το αποτέλεσμα είναι 11 θετικές ψήφοι υπέρ της πρότασης και  15 αρνητικές. Συνεπώς η πρόταση δεν εγκρίνεται.

Σύμφωνα με τη παρ. 9 του ίδιου άρθρου:

9. Στην περίπτωση αποχώρησης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προκειμένου να ληφθεί απόφαση, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό  οι θετικές ψήφοι για να είναι έγκυρη μια απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με 12 θετικές ψήφους σε σύνολο 23 μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

Επομένως με 11 θετικές ψήφους η πρόταση δεν εγκρίνεται.

Η αποχή της Μαρίας Ναυροζίδου από την ψηφοφορία δείχνει ότι επαφίεται στους παρόντες να κατανοήσουν τους λόγους παραίτησής  της, όπως διατυπώθηκαν και να κρίνουν αν συμφωνούν με την παραίτηση.

Το δεύτερο μέρος του θέματος που διατυπώνεται στην πρόσκληση «ορισμός νέου Προέδρου» φαίνεται ότι παρεξήγησε ο δήμαρχος και πρότεινε τη δημοτική σύμβουλο Όλγα Ποιμενίδου για τη θέση της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Ο δήμαρχος θεώρησε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν ότι γίνεται δεκτή η παραίτηση την Μαρίας Ναυροζίδου και αυτομάτως ορίστηκε, μετά την πρότασή του, η Όλγα Ποιμενίδου πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Στην απόφαση αναφέρεται: «Τις πιο πέρα ενέργειες τις αναθέτει στον Κο Δήμαρχο.»

Η πιο πέρα ενέργεια του δημάρχου ήταν να στείλει στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Α. την Όλγα Ποιμενίδου να προεδρεύσει στις 12:00 περίπου σήμερα  σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. !!

 

Αυτοί οι άνθρωποι  θα διοικήσουν  τους επόμενους πέντε μήνες το δήμο Αχαρνών. 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »