Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 11 Απριλίου 2019

Μπορεί να συμβαίνουν;

Posted by koszig στο 11 Απριλίου 2019

Μια και γίνεται αναφορά για τα Κοιμητήρια ας δούμε μερικό ποσά που σχετίζονται με την παράταση τριετούς ταφής.

 

Άρθρο 16: Χρόνος Ανακομιδής

16α. Η ανακομιδή γίνεται μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από τον ενταφιασμό.

16β. Η εκταφή παντός θανόντος από λοιμώδες νόσημα (ιλαρά, οστρακιά, κοκίτη κλπ) ή από νόσημα που υπάγεται στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει τριετία ή δεκαετία αντίστοιχα από τον ενταφιασμό (άρθρο 2 παράγ. 2 & 3 Π.Δ. 210/75).

16γ. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου μπορεί να δοθεί παράταση της ανακομιδής για ένα ή περισσότερα έτη, ύστερα από σχετικό αίτημα των συγγενών του θανόντος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το ύψος του σχετικού τέλους που βαρύνει τους ενδιαφερομένους.

 

Άρθρο 23: Παρατάσεις

23α. Με έγκριση Δημάρχου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, δύναται να παρατείνεται η παράταση ταφής, πέραν της τριετίας ή τετραετίας για παιδιά, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, εισήγηση του αρμοδίου  τμήματος και μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

23β. Το σύνολο των παρατάσεων ταφής δε μπορεί να  ξεπερνά την πενταετία για ενήλικες και την εξαετία για παιδιά. Το ποσόν που πρέπει να καταβληθεί για το τέλος παράτασης της ταφής καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το  τέλος παράτασης ταφής θανόντων σε ηλικία:

α) καταβάλλεται μειωμένο κατά 80% επί του κατά τα ως άνω καθοριζομένου τέλους, για παιδιά ηλικίας τεσσάρων (4) έως έξι (6) ετών

β) καταβάλλεται μειωμένο κατά 50% επί του κατά τα ως άνω καθοριζομένου τέλους, για παιδιά εφήβους και ενήλικες από επτά (7) ετών  έως  και τριάντα (30) ετών.

 

29ζ. Δικαιώματα παράτασης σε τάφους τριετούς ταφής:

Α΄ εξάμηνο          60,00 ευρώ (10,00 ευρώ/μήνα) 45,00

Για το β’ εξάμηνο αυξάνεται κατά 5,00 ευρώ/μήνα, δηλαδή:

Β΄ εξάμηνο           90,00 ευρώ (15,00 ευρώ/μήνα) 75,00

Για το γ΄ και δ΄ εξάμηνο αυξάνεται κατά 10,00 ευρώ/μήνα, δηλαδή:

Γ΄ εξάμηνο          150,00 ευρώ (25,00 ευρώ/μήνα) 135,00

Δ΄ εξάμηνο          210,00 ευρώ (35,50 ευρώ/μήνα)  195,00

Από το δ’ εξάμηνο και άνω το δικαίωμα προσαυξάνεται κατά ποσοστό  50% επί του αμέσως προηγουμένου για κάθε  επόμενο εξάμηνο.

Αυτές τις διατάξεις οφείλει να τηρεί η διοίκηση των κοιμητηρίων και να προβαίνει στις αναλογούσες εισπράξεις.

Από την υλοποίηση του προϋπολογισμού φαίνονται τα ποσά που εισπράχθηκαν για δικαιώματα παράτασης ταφής.

Πόσες παρατάσεις τριετούς ταφής έχουν γίνει;

Γιατί τον Μάρτιο το ποσό έγινε 11 φορές μεγαλύτερο από τους προηγούμενους μήνες; Πόσες παρατάσεις δόθηκαν το Μάρτιο;

Οι παρατάσεις υπογράφονται από το δήμαρχο ή τον αναπληρωτή του (ποιος είναι;)

Φανταστείτε όλοι οι υποψήφιοι δήμαρχοι να διαπραγματεύονται προσέλκυση υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στις παρατάξεις τους με «αντίτιμο» την παράταση εκταφής προσφιλούς τους προσώπου. Γίνονται και  τέτοια σύντεκνοι;

Αν συμβαίνουν αυτά τότε οι υποψήφιοι δήμαρχοι δεν έχουν ούτε ιερό , ούτε όσιο !!

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Come back + Come back και βλέπουμε!!

Posted by koszig στο 11 Απριλίου 2019

Μια φορά και ένα υπήρχε ένας δήμος που λεγόταν δήμος Αχαρνών. Είχε και δύο Κοιμητήρια. Ο δήμαρχος αποφάσισε να τοποθετήσει προϊσταμένη   στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων.

64Β0ΩΨ8-ΚΩΟ Τοποθέτηση προϊσταμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων.

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται μεταξύ άλλων:

4. Τη με αρ. 1279/67142/3-11-2016 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί τοποθέτησης της υπαλλήλου ως προϊσταμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων.
5. Τη με αρ. 385/7457/15-2-2019 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί ανάκλησης της προηγούμενης απόφασης και τοποθέτησης της υπαλλήλου στο τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

  • Από αυτές τις αποφάσεις προκύπτει ότι:
    η ορισθείσα ως προϊσταμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων στις 3-11-2016. στις 15-2-2019  τοποθετήθηκε ως υπάλληλος, επομένως υποβιβάστηκε από προϊσταμένη σε απλή υπάλληλο, στο τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου. Προφανώς η μετακίνηση έγινε προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες.
  • στη θέση της προϊσταμένης που μετακινήθηκε ο δήμαρχος όρισε άλλη προϊσταμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων, η οποία υπέβαλε δύο φορές  την παραίτησή της, 21-3-2019 και 29-3-2019, από τη θέση προϊσταμένης και ζήτησε να παραμείνει στη θέση που ήταν πριν, επικαλούμενη ειδικούς λόγους. Οι παραιτήσεις έγιναν δεκτές από το δήμαρχο
  • στις 5-4-2019 με απόφαση δημάρχου επανήλθε ως προϊσταμένη η «αποπεμφθείσα» το προηγούμενο διάστημα των 49 ημερών από τη θέσει που κατείχε.

Αυτές είναι μετακινήσεις που γίνονται. είτε για κάλυψη διοικητικών αναγκών, είτε γιατί ο προϊστάμενος αποδείχτηκε ακατάλληλος για τη θέση που είχε τοποθετηθεί, είτε για άλλους λόγους.

Μετακινήσεις έγιναν και άλλες αυτή την προεκλογική περίοδο στο δήμο Αχαρνών.

 

Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά;

Στις 18 Ιανουαρίου ο δήμαρχος δήλωσε:

Ο κ. Κασσαβός, ο οποίος ζήτησε και έλαβε την απόφαση του κ. Πολυμενέα, αναφέρθηκε στο θέμα με μια λακωνική δήλωση: «Στην πορεία για την οριστική έξοδο των Αχαρνών από την πολύχρονη κρίση δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες και παραστρατήματα. Είμαι αποφασισμένος να αναλάβω οποιοδήποτε κόστος προσωπικό και πολιτικό για να προχωρήσω προς τις εκλογές αλλά και μετά από αυτές – εφόσον η πλειοψηφία του Αχαρναϊκού λαού το  αποφασίσει – με βήματα γοργά χωρίς βαρίδια του παρελθόντος».

Στις 28 Ιανουαρίου ο Παναγιώτης Πολυμενέας υπέβαλε την παραίτησή του  από την παράταξη του δημάρχου και ανεξαρτητοποιήθηκε, (κλικ εδώ).

Τις επόμενες μέρες, στις 15-2-2019,  η προϊσταμένη  του Αυτοτελούς Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων, που ανήκε στο περιβάλλον του κ. Πολυμενέα, ζήτησε και έλαβε άδεια για σοβαρούς λόγους υγείας. Ενώ βρισκόταν σε άδεια  δήμαρχος δημοσίευσε απόφαση μετακίνησής της σε θέση υπαλλήλου στο τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.

Η μετακίνηση αυτή έγινε σε εποχή που έγιναν και μετακινήσεις με προεκλογική χροιά.

 

 

Με μια λιτή ανάρτησή του στη σελίδα του στο face Book στις 4/4/2019, ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Πολυμενέας ανακοινώνει την επιστροφή του στην παράταξη του Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού, (κλικ εδώ).

Την επόμενη ημέρα ο δήμαρχος απάντησε:

64Β0ΩΨ8-ΚΩΟ Τοποθέτηση προϊσταμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων.

 

Αυτή είναι η διοίκηση του δήμου Αχαρνών από τον σημερινό δήμαρχο Ιωάννη Κασσαβό. Θα ανανεώσουμε αυτό τον τρόπο διοίκησης για την επόμενη τετραετία;

Σκεφτείτε πριν φτάσετε στην κάλπη

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου – Τετάρτη 10 Απριλίου 2019

Posted by koszig στο 11 Απριλίου 2019

 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΛΟΥΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

 

 

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ της ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ 

 

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ της ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ I

 

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ της ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ IΙ

 

Πέμπτη 11-4-2019. Οι παραστάσεις συνεχίζονται.

 

 

Posted in Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών | Leave a Comment »