Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 19 Απριλίου 2019

Σοβαρά θέματα με μη σοβαρές αποφάσεις!!

Posted by koszig στο 19 Απριλίου 2019

Τρίτη 16/4/2019. Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου. 4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης:

4 Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων στο Νέο Κοιμητήριο.

eisigiseis_12A

Την Πέμπτη 18/4/2019

Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι δεν υπάρχει εισήγηση για το θέμα «Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων στο Νέο Κοιμητήριο».

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το ανωτέρω θέμα.

2115 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου 96_της 16-4-2019

Στη απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί μεταξύ άλλων ως εισήγηση:

Όπως αναφέρεται στην έρευνα αλλά και που πολλοί από τους Δημοτικούς Συμβούλους γνωρίζουν, οι πολίτες που προέβησαν στην ανέγερση – σύσταση οικογενειακού τάφου, είχαν υποβάλει αιτήσεις αγοράς, έλαβαν την υπόσχεση ότι οι χώροι θα τους δοθούν και μάλιστα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα μνημεία τα κατασκεύασαν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις ‘ΔΕΝΔΑ’ και ‘ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ’. Ποτέ δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα τους και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις στους αρμοδίους για την επίλυση του θέματος, ελάμβαναν μόνο υποσχέσεις και το βασικότερο πλήρωναν και πληρώνουν παρατάσεις με υπέρογκα ποσά.

    Η Υπηρεσία, παρά τα πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα του Νέου Κοιμητηρίου, κατάφερε σήμερα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την διάθεση των χώρων τριετούς χρήσης και με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεση της κρίνει πως το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ικανοποιήσει τα αιτήματα των δημοτών για την παραχώρηση χώρων για σύσταση οικογενειακών τάφων χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για έλλειψη χώρων τριετούς ταφής.

Από αυτή την εισήγηση προκύπτει ότι:

  • Δημότες προέβησαν σε ανέγερση – σύσταση οικογενειακού τάφου και είχαν υποβάλει αιτήσεις αγοράς.
  • Όπως είχε γίνει γνωστόν στο παρελθόν, «πωλήθηκαν» οικογενειακοί τάφοι, οι δημότες πλήρωσαν το τίμημα και στη συνέχεια διαμόρφωσαν το χώρο με κατασκευή μνημείων.
  • Προφανώς τάφοι χαρακτηρισμένοι  τριετούς ταφής «πωλήθηκαν» ως οικογενειακοί.
  • Υπάρχουν σχετικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου για μετατροπή από τάφους τριετούς ταφής σε οικογενειακούς ;
  • Ποιο ήταν το τίμημα που κατεβλήθη ;
  • Αν δεν έγινε αγορά του τάφου τριετούς ταφής, πόσοι τάφοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και περιμένουν τακτοποίηση;

Η απόφαση καταλήγει:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψιν του, τα όσα ανέφερε η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων κ. Αικατερίνη Σταυράκη, την πρόταση του κ. Δημάρχου, τις απόψεις των ομιλητών και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία όπου διαπιστώνεται ότι εψήφισαν 27 Δημοτικοί Σύμβουλοι,

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

     Α) Την παραχώρηση χώρων για σύσταση οικογενειακών τάφων στους δημότες που έχουν αναγείρει οικογενειακούς τάφους στο Νέο Κοιμητήριο κατά τα προηγούμενα έτη.

    Β) Η έκπτωση θα είναι από 50% και πάνω ανάλογα κατά περίπτωση.

       Γ) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.

Στην απόφαση αυτή δεν αναφέρονται πόσοι είναι αυτοί οι τάφοι, πότε έχουν αναγείρει (!!) οικογενειακούς τάφους, ποιοι δημοτικοί παράγοντες έδωσαν υπόσχεση παραχώρησης, πόση παράταση έχει δοθεί για κάθε περίπτωση, ποια ποσά έχουν πληρωθεί;;

Χωρίς αυτά τα στοιχεία πως 27 δημοτικοί σύμβουλοι αποφάσισαν να παραχωρήσουν τάφους τριετούς ταφής προκειμένου να χαρακτηρισθούν οικογενειακοί τάφοι.

Στο δεύτερο μέρος της απόφασης αναφέρεται: «Η έκπτωση θα είναι από 50% και πάνω ανάλογα κατά περίπτωση«

Δεν αναφέρονται οι περιπτώσεις που θα υπάρχει έκπτωση σε τι: Στην αγορά χρήσης των τάφων, στα τέλη παράτασης ανακομιδής; Πως θα υπολογιστεί η έκπτωση κατά περίπτωση, αφού δεν αναφέρονται οι περιπτώσεις;

Όπως όλες οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου αναφέρεται ότι το δημοτικό συμβούλιο «τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κ. Δήμαρχο»

Δηλαδή ο δήμαρχος θα αποφασίσει ποιοι τάφοι τριετούς ταφής θα χαρακτηριστούν οικογενειακοί. H έκπτωση σε τι θα είναι 50% ;

 

Ένα μήνα πρι τις εκλογές όλα να τα περιμένει κανείς.

Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου για παρόμοια θέματα πρέπει να γίνονται διαφορετικά από τις κοινές συνεδριάσεις,

Το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να ακούει τα προβλήματα των δημοτών και να καταγράφει τις προτάσεις τους. Στη συνέχεια οι κάτοικοι πρέπει να αποχωρούν και σε κλειστή συνεδρίαση, που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, να κατατίθενται γραπτές προτάσεις και οι δημοτικοί σύμβουλοι με μυστική ψηφοφορία να  αποφασίζουν για τα προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Παρατηρώντας αυτή τη συνεδρίαση για επίλυση προβλημάτων των κοιμητηρίων που χρονίζουν αναρωτιέται κάποιος.

 

Τεσσεράμισι χρόνια τη παρούσα δημοτική Αρχή τι έκανε;; 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »