Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 25 Απριλίου 2019

Για τα πανηγύρια

Posted by koszig στο 25 Απριλίου 2019

Μια φορά και ένα καιρό υπήρχε μια εταιρεία του δήμου που ήταν για τα πανηγύρια. Ένα από τα πανηγύρια ήταν και το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής.

Η Εταιρεία ήταν η Επενδυτική Αχαρνών Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρεία.

Μέσα στις διαχειρίσεις που έκανε κατά καιρούς ήταν και τα πανηγύρια, ειδικά το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής.

Τον Οκτώβριο του έτους 2017  το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τη λύση και στη συνέχεια εκκαθάριση της εταιρείας.

Το Μάιο του έτους 2018 οι υπάλληλοι της Επενδυτικής μεταφέρθηκαν στο δήμο Αχαρνών.

Ο δήμος είχε αναθέσει στην Επενδυτική την οργάνωση του πανηγυριού της Ζωοδόχου πηγής μέχρι πέρυσι.

Το έτος 2016 στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είχε συζητηθεί ένας κανονισμός εμποροπανηγύρεων, χωρίς να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο. Στις 13/11/2017 δημοσιεύτηκε  ο νόμος 4497 ο οποίος στο άρθρο 38  κάνει αναφορά για εμποροπανηγύρεις. Στο νόμο αυτό δίνεται  ο ορισμός των εμποροπανηγύρεων..

«Εμποροπανήγυρις»: Είναι η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα..

Τα εμπορεύματα τοποθετούνται σε πάγκους που  τοποθετούνται σε πεζοδρόμια , δρόμους ή πλατείες,δηλαδή σε κοινόχρηστους χώρους.

Για τους κοινόχρηστους χώρους δεν έχει ψηφιστεί Κανονισμός, παρότι επιχειρήθηκε να ψηφιστεί δύο φορές.

Εγκεκριμένος κανονισμός εμποροπανηγύρεων δεν υπάρχει.

Στο άρθρο 38 του νόμου 4497 που ισχύει από τις 13/11/2017 προβλέπονται τα ισχύοντα από τη δημοσίευση του νόμου για τις εμποροπανηγύρεις

Εμποροπανηγύρεις άρθρο 38 του νόμου 4497/2017

Άρθρο 38

Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές,  λοιπές οργανωμένες αγορές

  1. Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια.

Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.

Από τη δημοσίευση του νόμου 4497/13-11-2017 δεν ισχύουν οι παλαιότεροι νόμοι και οι αποφάσεις για τις εμποροπανηγύρεις που είχαν ληφθεί από το δημοτικό συμβούλιο.

Οι εμπορικοί πάγκοι πρέπει να τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους. Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων δεν υπάρχει.

Για το χώρο και τα καταβαλλόμενα τέλη δεν υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου.

Σχέδιο και έγκριση κατάληψης δρόμων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν υπάρχουν.

Η Επενδυτική Αχαρνών είναι υπό λύση και εκκαθάριση από το έτος 2017. Δεν έχει υπαλλήλους παρά μόνο 2 η 3 εκκαθαριστές, Δεν υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου για ανάθεση της εμποροπανήγυρης στην Επενδυτική.

Ο δήμαρχος όρισε υπαλλήλους για τη διαχείριση του πανηγυριού. Αυτοί θα κάνουν έλεγχο νομιμότητας κατάληψης χώρων και αδειών ή η αστυνομίας θα κινηθεί με αυτόφωτη διαδικασία για τη μη τήρηση των νόμων;

Επειδή δεν υπάρχει νομιμότητα στο Πανηγύρι, Το Ελεγκτικό Συνέδριο που θα κάνει έλεγχο νομιμότητας εσόδων και δαπανών θα τις εγκρίνει ή θα προχωρήσει σε καταλογισμούς;

Αυτά πρέπει να σκέφτονται όσοι διοικούν.

Πρέπει να τρέχουν να προλάβουν, γιατί μετά θα τρέχουν μη τους συλλάβουν!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »