Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 12 Μαΐου 2019

Εγώ, ο ένας για όλα

Posted by koszig στο 12 Μαΐου 2019

 

 

Αυτή είναι η πρώτη σελίδα από ένα έντυπο σε σχήμα εφημερίδα, που δεν είναι εφημερίδα με την νομική έννοια του όρου, αλλά ένα έντυπο παρουσίασης πεπραγμένων δημοτικής Αρχής.

Στο εισαγωγικό κείμενο  μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Σήμερα είμαι στην κρίση καθεμιάς και καθενός από εσάς για την ανανέωση της εμπιστοσύνη σας και της θητείας μου.

Σας ζητώ να με κρίνετε αυστηρά και δίκαια, ως δικό σας άνθρωπο που μόχθησε και δούλεψε για το κοινό καλό.

Σας ζητώ να αναλογιστείτε το Δήμο που παρέλαβα και τι πέτυχα. Αλλά και να συγκρίνετε την προσωπικότητα, τις ικανότητες και τα πεπραγμένα μου με αυτά των υπολοίπων που διεκδικούν την ευθύνη του Δημάρχου Αχαρνών.

 

Σας ζητώ να με κρίνετε αυστηρά και δίκαια, ως δικό σας άνθρωπο που μόχθησε και δούλεψε για το κοινό καλό.

Στις εκλογές που θα γίνουν  σε 15 ημέρες θα ακολουθήσουμε την προτροπή του Γιάννη Κασσαβού και θα διατυπώσουμε κρίσεις που θα κρίνουν οι αναγνώστες αν είναι αυστηρές ή δίκαιες.

Το πρώτο ερώτημα είναι αν η κρίσεις θα γίνουν για το Γιάννη Κασσαβό ως άτομο ή ως δήμαρχο.

Ας ξεκινήσουμε από το έντυπο των 64 σελίδων. Κατά πληροφορίες κυκλοφόρησε σε περίπου 20.000 αντίτυπα με δαπάνη άνω των 5.000 €. Αυτή η έκδοση είναι με προσωπική δαπάνη του κ. Κασσαβού ή δαπάνες της παράταξης του, που θα κατατεθούν με παραστατικά τα έγραφα των προεκλογικών δαπανών για την παράταξη. Για λόγους δεοντολογίας το περιεχόμενο της έκδοσης έχει εγκρίνει η παράταξη;

Στο έντυπο γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων του Γιάννη Κασσαβού ως δημάρχου. Στις 64 σελίδες υπάρχουν φωτογραφίες μόνο του  Γιάννη Κασσαβού εκτός από δύο περιπτώσεις που έχουν παρεισφρήσει φωτογραφίες δύο αντιδημάρχων.

Αν όλα τα έργα που αναφέρονται είναι του Γιάννη Κασσαβού τότε άξιος ο μισθός του. Να επανεκλεγεί δήμαρχος για όσα έγιναν από τον ίδιο, ή να μην επανεκλεγεί δήμαρχος για όσα έργα δεν έκανε ο ίδιος.

Αν τα έργα που αναφέρονται είναι του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού, τότε αυτά τα έργα έγιναν με τη συμβολή των αντιδημάρχων, των προέδρων των δημοτικών φορέων και των υπαλλήλων του δήμο. Αυτών ούτε τα ονόματα αναφέρονται ούτε ένα ευχαριστώ δεν έχει διατυπωθεί για το έργο που που έχουν προσφέρει οι συνεργάτες του.

Ας ξεκινήσουμε με τα έργα Κασσαβού

Σύμφωνα με το νόμο

Νόμος 3731/2008, άρθρο 20, παρ. 14.

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 217 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.»

Μέχρι σήμερα ο δήμαρχος και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν εφαρμόζουν  το νόμο να κάνουν δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η συνέχεια κρίσεις για την οικονομική διαχείριση του Γιάννη Κασσαβού ή του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »