Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα πρώτα δεδομένα και σχόλια για τις εκλογές

Posted by koszig στο 9 Ιουνίου 2019

Οι εκλογές είναι ένα μέσο να εκφράζει ο λαός την προτίμησή του σε πρόσωπα, σε ιδέες και σε προγράμματα δράσης. Καθοριστική είναι η συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία. Ο λαός διαμαρτύρεται  στους κυβερνώντες γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη του, όμως όταν έρχεται η ώρα να την εκφράσει δεν προσέρχεται να την εκφράσει υπεύθυνα.

Στο δήμο Αχαρνών οι εκλογές έχουν καθοριστική σημασία για το μέλλον του τόπου. Οι δημότες όμως δεν κάνουν το συνταγματικό τους καθήκον με την προσέλευση στις κάλπες.

 

Στον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε ότι  ψηφίζουν  το 61 % – 68 % των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Αυτή τη χρονιά ψήφισε το 61 %, δηλαδή λιγότερο ποσοστό από κάθε άλλη χρονιά. Τελικά ένας στους τρεις δημότες δεν ενδιαφέρεται για την τύχη του τόπου του;

Τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών του έτους 2019  τα πράγματα ήταν χειρότερα, το 43% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων έφτασαν στην κάλπη!!

Στις εκλογές του έτους 2014 η συμμετοχή των ψηφοφόρων ήταν καλύτερη.

Υπήρχαν 8 δημοτικές παρατάξεις που πήραν μέρος στις εκλογές. Στον πρώτο γύρο οι δύο υποψήφιοι δήμαρχοι είχαν περίπου την ίδια δύναμη σε ψήφους: Τελικά με τα μέχρι τότε εκλογικά συστήματα  στο δεύτερο γύρο των εκλογών, που εκλέχτηκε δήμαρχος, το «δώρο» ήταν 22 έδρες!! Αυτό για να έχει την απόλυτη πλειοψηφία  προκειμένου να διοικήσει το δήμο. Τα αποτελέσματα της διοίκησης είναι γνωστά.

Τελικά οι 27 έδρες στην παράταξη και 2-3 από φανερές ή αφανείς προσχωρήσεις τελικά έγιναν τριάντα. Πριν κλείσουν δύο χρόνια  η πλειοψηφούσα παράταξη ταρακουνήθηκε, αλλά επέζησε μετά την ανακατανομή των αμειβομένων αντιδημαρχιών και κάποιες προεδρίες με αμοιβή. Τον τελευταίο χρόνο υπήρξε πρόβλημα με τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου να συγκεντρωθεί η πλειοψηφία των 23 δημοτικών συμβούλων για στην ύπαρξη απαρτίας.

Πέρυσι όμως ήρθε ο «Κλεισθένης Ι» και τίναξε το σύστημα στο αέρα. Έφερε την απλή αναλογική στο εκλογικό σύστημα. Ξέχασαν να βάλουν το ελάχιστο ποσοστό ψήφων για την εκλογή δημοτικών συμβούλων από τις δημοτικές παρατάξεις. Ιδού το αποτέλεσμα.

Από το αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής προκύπτει ότι  μεταξύ των εκλογικών ετών  2014 και 2019 ενώ αυξάνονται οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι κατά 5.000 περίπου (από  66.404 σε 70.929) τη  δεύτερη Κυριακή για την εκλογή δημάρχου ψήφισαν 12.000 περίπου λιγότεροι (42.273 έναντι 30.575).

Το έτος 2014 δήμαρχος εκλέχτηκε με 20.024 ψήφους, ενώ το 2019 με 14.945 ψήφους, δηλαδή διαφορά 5.000 ψήφων!!

Υπάρχει εξήγηση για αυτή την αδιαφορία των δημοτών να εκλέξουν αυτούς που θα διαχειριστούν την ποιότητα ζωής τους;

Για αυτά τα γεγονότα ευθύνεται το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά;

Το εκλογικό μέτρο ήταν 918 ψήφοι, αλλά λόγο του εκλογικού συστήματος εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι με 739 και 642 ψήφους!!

Τελικά πως συνέβη αυτό;

Άρθρο 28
Εκλογικό σύστημα – Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου – Αντικατάσταση του άρθρου 32 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 32 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 32
Εκλογικό σύστημα – Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου
1. Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον Α΄ γύρο.
2. Η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό
μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.
Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
Αν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.
Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
3. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο δήμαρχος εκλέγεται από το μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και εωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι.».

Έγκυρα ψηφοδέλτια στον πρώτο γύρο των εκλογών 41.295

Έγκυρα ψηφοδέλτια 41.295/45=917,67     Εκλογικό μέτρο 918.

Βρεττός Σπύρος  9.148/918= 9    918*9=8.262   υπόλοιπο 9.148-8.262= 886  (2)          Σύνολο έδρες 10

Δαμάσκος Χάρης  8.308/918= 8   918*8=7.344  υπόλοιπο 8.308-7.344= 964  (1)           Σύνολο έδρες   9

Βαρελάς Πέτρος   5.940/918= 6   918*6= 5.508   υπόλοιπο 5.940-5.508= 432  (7)            Σύνολο έδρες   6

Κασσαβός Γιάννης  4.697/918= 5  918*5=4.590    υπόλοιπο 4.697-4.590= 107 (10)         Σύνολο έδρες   5

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 3.588/918=3  918*3=2.754  υπόλοιπο 3.588-2.754= 834  (3) Σύνολο έδρες   4

Αφουξενίδης Θεόφιλος 3.233/918=   918*3=2.754  υπόλοιπο 3.233-2.754= 479  (6)    Σύνολο έδρες   4

Τοπαλλιανίδης Βασίλης 3.063/918=3    918*3=2.754  υπόλοιπο 3.063-2.754= 309  (8)    Σύνολο έδρες  3

Καμπόλης Οδυσσέας 1.975/918=       918*2=1.836  υπόλοιπο 1.975-1.836= 139  (9)      Σύνολο έδρες  2

Ελευθεριάδης Στέλιος 701/918=0                              υπόλοιπο 701  (4)    Σύνολο έδρες  1

Δουρίδα Χρύσα 642/918=0                                      υπόλοιπο 642   (5)    Σύνολο έδρες  1

Από την πρώτη κατανομή  η διαθέσιμες έδρες ήταν  39.

Στην δεύτερη κατανομή  απέμειναν 6 από σύνολο 45 εδρών

Αυτή είναι η κατανομή των εδρών με το σύστημα της απλής αναλογικής

Τελικά ποιοι είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν εκλεγεί;

Πρέπει να έχει ειδικά προσόντα ένας δημοτικός σύμβουλος, που θα γίνει διοικητικός παράγων με την εκλογή του σε μια διοικητική θέση  όπως αντιδήμαρχος, πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου,  πρόεδρος Νομικού Προσώπου ή θα αποφασίζει για τα θέματα του δήμου;

Πρέπει να έχει ασχοληθεί ενεργά στο παρελθόν με το δήμο ή παροδικά σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, όπως πολεοδομίας, πολιτισμού, εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής στην πόλη του;

Πρέπει να γνωρίζει τα γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος του;

Πρέπει να γνωρίζει το θεσμικό ρόλο του δήμου, τα θέματα με τα οποία ασχολείται;

Πρέπει να έχει παρακολουθήσει κάποια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου;

Σε αυτά τα ερωτήματα θα έπρεπε να κάνει αναφορά στο βιογραφικό του κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.

Συνήθως σε όσα βιογραφικά ανακοίνωσαν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι αναφέρουν ότι γεννήθηκαν ή κατοικούν στις Αχαρνές, πήγαν σχολείο στις Αχαρνές, ο αριθμός των παιδιών που έχουν και ακολουθεί αναφορά στα άλλα προσόντα που ενδεχομένως έχουν., πτυχία και μεταπτυχιακέ σπουδές, επαγγελματική δραστηριότητα συνήθως «επιχειρηματίας».

Θα πει κάποιος οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι δε γνωρίζονται μεταξύ τους.  Σε μερικές παρατάξεις  υπάρχουν μερικοί σύμβουλοι που γνωρίστηκαν στον προεκλογικό αγώνα δυο μήνες πριν!!

Για να ξεκινήσει μια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου πρέπει  να είναι παρόντες τουλάχιστον 23 δημοτικοί σύμβουλοι που θα προέρχονται από τρεις ή περισσότερες παρατάξεις. Τυπικά θα πρέπει, στην αρχή της θητείας τους να γνωρίζονται και οι ίδιοι μεταξύ τους, αλλά και οι παριστάμενοι δημότες να έχουν τα βιογραφικά τους στοιχεία.

Ας δούμε κάτι αντίστοιχο.

Ας υποθέσουμε ότι γίνεται εκλογή παικτών μιας αθλητικής ομάδας. Βασική προϋπόθεση είναι να γνωρίζουν οι παίκτες  που είναι το γήπεδο που θα παίξουν, να έχουν παρακολουθήσει ένα ή περισσότερους αγώνες να γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού, να γνωρίζουν τις αρμοδιότητες που έχουν οι διαιτητές, να γνωρίζουν τους συμπαίκτες τους, τον προπονητή και τον αρχηγό της ομάδας. Φυσικά είναι αυτονόητο ότι ο κάθε παίκτης θα ξέρει τη θέση που θα έχει στο γήπεδο.

Φανταστείτε μια ομάδα να μην έχει 11 παίκτες  και σε ένα αγώνα ο αριθμός των παικτών συμπληρώνεται με παίκτες άλλων ομάδων, που δε γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν έχουν αρχηγό και προπονητή δεν έχουν εμπειρία από τις ίδιες θέσεις  αγωνιστικά. Μπορεί να έχουν σκοπό τη νίκη, αλλά μερικοί θα υποβλέπουν τη θέση του αρχηγού στον επόμενο αγώνα.

Κάπως έτσι θα πορευτεί ο δήμος Αχαρνών με το εκλογικό σύστημα και με τους δημοτικούς συμβούλους, άλλοι να αγωνίζονται για το κοινό καλό, αφού δεν τους παίρνει για την επόμενη αρχηγική καρέκλα και άλλοι να βολευτούν τα επόμενα χρόνια.

Οι 45 εκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι.

Παράταξη ‘Αχαρνές Υπερήφανος Δήμος» με υποψήφιο δήμαρχο το Σπύρο Βρεττό.

Βρεττός Μιχάλης, πρώην δημοτικός σύμβουλος τα προηγούμενα 9 χρόνια, αντιπρόεδρος δημοτικού συμβουλίου τα τελευταία 5 χρόνια, πρώην αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού, νέας Γενειάς και πολεοδομίας επί θητείας Σωτήρη Ντούρου 2011-2019

Σιδηρόπουλος Γιώργος, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη Κασσαβού, αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και έπειτα ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος

Τοπαλίδης Ευστάθιος, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη Κασσαβού, αντιδήμαρχος Παιδείας και έπειτα ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος

Δαμάσκος Νικόλαος, πρωτοεκλεγόμενος δημοτικός σύμβουλος, επιχειρηματίας

Ξαγοράρης Νικόλαος, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη Ντούρου τα 8 προηγούμενα χρόνια,

Πετάκος Γιώργος, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη  Ντούρου  2011-2014

Κατσανδρή Χριστίνα, πρωτοεκλεγόμενη δημοτική σύμβουλος, επιχειρηματίας

Αραμπατζής Ευάγγελος, πρωτοεκλεγόμενος δημοτικός σύμβουλος, επιχειρηματίας

Σαχσανίδη Ελένη, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη Κασσαβού, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και έπειτα ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος

Κοσμίδου Λουΐζα , πρώην δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη Κασσαβού, αντιδήμαρχος Διοίκησης και έπειτα ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος

Κατάρας Αναστάσιος, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη Σπύρου Βρεττού

(Παρατήρηση: Η κα. Κοσμίδου και ο κ. Κατάρας, μετά από κλήρωση επειδή ισοψηφούν , εκλέγεται ένας από τους δύο )

 

Παράταξη «ΔΕΚΑ.  Δημιουργούμε Ένα Καλύτερο Αύριο» με υποψήφιο δήμαρχο το Χάρη Δαμάσκο

Δαμάσκος Χάρης, υποψήφιος δήμαρχος

Κωφός Δημήτριος, πρωτοεκλεγόμενος δημοτικός σύμβουλος,

Ευθυμιάδου -Τουμανίδου Γεωργία, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη Κασσαβού, πρόεδρος επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και έπειτα ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος

Δαμάσκος Δημήτριος, πρωτοεκλεγόμενος δημοτικός σύμβουλος, (αδελφός του Χάρη Δαμάσκου), επιχειρηματίας

Λαζάρου Βασίλης, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη  Ντούρου  2011-2014, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη Σπύρου Βρεττού 2014-2019

Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη  Ντούρου  2011-2019

Δασκαλάκης Γιώργος, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη Κασσαβού, Πρόεδρος ΔΗΦΑ

Οικονόμου Θέμης, πρώην δήμαρχος Θρακομακεδόνων, πρώην δημοτικός σύμβουλος Αχαρνών

Τζίγκου Αφροδίτη, πρωτοεκλεγόμενος δημοτικός σύμβουλος,

Κόνταρης Χρύσανθος, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη  Ντούρου  2011-2014

(Αν εκλεγεί και δεύτερος δημοτικός σύμβουλος της εδαφικής Ενότητα Θρακομακεδόνων  εκλέγεται  ο  Κόνταρης Χρύσανθος  αντί της κας Τζίγκου)

 

Παράταξη «Αχαρνές ΞΑΝΑ» με υποψήφιο δήμαρχο τον Πέτρο Βαρελά.

Πέτρος Βαρελάς, υποψήφιος δήμαρχος

Παγώνας Σπύρος, πρωτοεκλεγόμενος δημοτικός σύμβουλος,

Παγώνας Αθανάσιος, πρωτοεκλεγόμενος δημοτικός σύμβουλος,

Βάθης Σπύρος, πρωτοεκλεγόμενος δημοτικός σύμβουλος,

Τσιμπογιάννης Δημήτριος, πρωτοεκλεγόμενος δημοτικός σύμβουλος,

Βρεττός Επαμεινώνδας, πρωτοεκλεγόμενος δημοτικός σύμβουλος, Επιχειρηματίας

 

Παράταξη «ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες» με υποψήφιο δήμαρχο τον Γιάννη Κασσαβό.

Γιάννης Κασσαβός, υποψήφιος δήμαρχος

 Μουκάνης Μαρίνος, πρώην δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Παναγιώτη Φωτιάδη 2007-2010 και Θανάση Κατσιγιάννη 2014-2019

Αβραμίδη Ελένη, πρώην δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Παναγιώτη Φωτιάδη 2007-2010

Αθανασιάδης  Γεώργιος, πρώην δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Παναγιώτη Φωτιάδη 2007-2010

Συρινίδης Θεόδωρος, αντιδήμαρχος Καθαριότητας 2014-2019

 

Παράταξη «Νέα Δύναμη» με υποψήφιο δήμαρχο τον Παναγιώτη Γρηγοριάδη

Παναγιώτης Γρηγοριάδης, υποψήφιος δήμαρχος

Πέκος Χαράλαμπος,

Τσορμπατσίδης Μιχαήλ, πρώην μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών της παράταξης Κασσαβού 2014-2019

Παυλίδου Όλγα, πρωτοεκλεγόμενη δημοτική σύμβουλος

 

Παράταξη «Αχαρνές Αλλαγή Τώρα» με υποψήφιο δήμαρχο τον Θεόφιλο Αφουξενίδη

Θεόφιλος Αφουξενίδης, υποψήφιος δήμαρχος

Αβραμίδης Ιωάννης, πρωτοεκλεγόμενος δημοτικός σύμβουλος,

Φωτιάδης Γεώργιος. πρωτοεκλεγόμενος δημοτικός σύμβουλος,

Χαλκίδης Παναγιώτης, πρωτοεκλεγόμενος δημοτικός σύμβουλος,

 

Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Αχαρνών» με υποψήφιο δήμαρχο τον Βασίλη Τοπαλλιανίδη

Βασίλης Τοπαλλιανίδης, υποψήφιος δήμαρχος

Τραβασάρος Αναστάσιος. πρωτοεκλεγόμενος δημοτικός σύμβουλος,

Αγγελοπούλου Παναγιώτα, πρώην δημοτική σύμβουλος της παράταξης

 

Παράταξη «Αχαρνές Μαζί Μπορούμε» με υποψήφιο δήμαρχο τον Οδυσσέα Καμπόλη

Οδυσσέας Καμπόλης, υποψήφιος δήμαρχος

Παπακώτσης Κωνσταντίνος, πρωτοεκλεγόμενος δημοτικός σύμβουλος,

 

Παράταξη «Αχαρναϊκή Συμμαχία Πολιτών» με υποψήφιο δήμαρχο τον Στέλιο Ελευθεριάδη

Στέλιος Ελευθεριάδης, υποψήφιος δήμαρχος

 

Παράταξη «Δούριος Ίππος» με υποψήφια δήμαρχο την Χρύσα Δουρίδα

Χρύσα Δουρίδα, υποψήφια δήμαρχος

 

Αυτοί θα διοικήσουν το δήμο Αχαρνών και θα διαχειριστούν τις τύχες του

 

 

Ένα Σχόλιο to “Τα πρώτα δεδομένα και σχόλια για τις εκλογές”

  1. Νίκος said

    πχ τι γνώμη έχουν οι βρεττοι για την δημαρχεία κασαβου , τότε που τύποι σαν τον τοπαλιδη, τον σιδηροπουλος, τον λαζαρου, την κοσμιδη κλπ συμβούλους ήταν μαζί του και έκαναν ότι ήθελαν στα ΔΣ ? Ήταν καλύτερα να παίρνει τις αποφάσεις η πλειοψηφία του Δημάρχου , ακούστηκε ποτέ η άποψη της αντιπολίτευσης εκεί μέσα ή έκανε οτι ήθελε ο δήμαρχος και η πλειοψηφία του ? Αλλά βέβαια για ακόμα μια φορά βρέθηκαν στα έδρανα και θα γίνουν αντιδήμαρχοι χρυσαυγίτης και σύμβουλοι πουθενάδες…Αυτό θα είναι το πρόβλημα για ακόμα μια 4ετια- θητεία…Οχι o εκλογικός νόμος.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: