Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 12 Ιουνίου 2019

Ήρθε η ώρα για κρίσιμες αποφάσεις

Posted by koszig στο 12 Ιουνίου 2019

Ένα θλιβερό γεγονός, ο θάνατος του μαθητή Μάριου Σουλούκου κατά τη διάρκεια μαθητικής γιορτής για τη λήξη του σχολικού έτους 2017, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε  το ποτήρι της αγανάκτησης των κατοίκων των Αχαρνών κατά των ΡΟΜΑ.

Η αγανάκτηση του κόσμου ήταν αναμενόμενη. Σχετική ανάρτηση με το θέμα έγινε ένα χρόνο μετά, (κλικ εδώ).

Σε αυτή την ανάρτηση ο συντάκτης του άρθρου αναρωτήθηκε: Το ίδιο θα γίνεται και το έτος 2019;

Τι έγινε αυτές τις μέρες το είδαν όλοι, (κλικ εδώ). Υπάρχουν όμως μερικά ΄θέματα που δημιουργούν δεδικασμένα, όπως είναι η ονομασία ή μετονομασία οδών.

Από το έτος 2006 η μετονομασία οδών καθορίστηκε με το νόμο 3463/2006

Άρθρο 8
Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών
Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν:
α. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του νομού, ως πρόεδρος.
β. Δύο εκπρόσωποι της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Διοικούσα Επιτροπή της και
γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. H Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Περιφέρειας του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία.

Ο νόμος τροποποιήθηκε με το νόμο 4071/2012, άρθρο 19, παρ. 2.

Άρθρο 19
Λοιπές Διατάξεις

2. Το άρθρο 8 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών. Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν:
α. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού− Οικονομικού ή ο προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού ή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού− Οικονομικού Βορείου Αιγαίου ή Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος.
β. Δύο εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της.
γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. H Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε επίπεδο νομού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία

Στις 29/3/2016 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την ονοματοθεσία οδών (ΑΔΑ:7Σ2ΚΩΨ8-51Ψ).

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, (κλικ εδώ), γιατί δεν τηρήθηκαν οι ανωτέρω νόμοι.

Στις 18/1/2019 το δημοτικό συμβούλιο, με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Ρούσσα, αποφάσισε: (ΑΔΑ:ΨΠΜΨΩΨ8-Ε40)

« Μετονομασία της οδού Σωτηρίου Πηγαδά  σε Μάριου – Δημήτριου Σουλούκου.»

 

Στην απόφαση αυτή υπάρχουν μια σειρά από παρατυπίες:

Δεν υπήρχε εισήγηση της υπηρεσίας για το θέμα αυτό

Δεν υπήρχε εισήγηση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με τους ανωτέρω νόμους

Δεν υπήρχε σύμφωνη γνώμη της επιτροπής που ορίζεται από τους ανωτέρω νόμους

Στην απόφαση αναφέρεται: «Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα το 28ο   θέμα της ημερήσιας  διάταξης που αφορά την   Μετονομασία της οδού Σωτηρίου Πηγαδά σε Μάριου – Δημήτριου Σουλούκου .»

Στο κείμενο της απόφασης δε φαίνεται ποιος εισηγήθηκε το θέμα να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο.

Στο κείμενο της απόφασης  αναφέρεται ότι το δημοτικό συμβούλιο «ομόφωνα αποφάσισε» χωρίς να γίνεται αναφορά αν έγινε ονομαστική ψηφοφορία, όπως το άρθρο 7, παρ. 12 που ορίζει:

12.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

Για τον τρόπο λήψης αποφάσεων της συνεδρίασης της 18/1/2019 έχει γίνει αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για ακύρωση θεμάτων της συνεδρίασης.

Αναφορά για παράτυπη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου στις 18-1-2019 

Η πλειοψηφούσα νέα Δημοτική Αρχή είχε αποχωρήσει μετά τη συζήτηση των πρώτων θεμάτων που ήταν σχετικά με την παρουσία υπαλλήλων του δήμου που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση. Για τα υπόλοιπα θέματα, όπως και το θέμα της μετονομασίας οι αποφάσεις ελήφθησαν «ομόφωνα ως η εισήγηση«.

Για τους ανωτέρω λόγους  η απόφαση για τη  Μετονομασία της οδού Σωτηρίου Πηγαδά  σε Μάριου – Δημήτριου Σουλούκου δεν είναι νόμιμη

Δύο τρόποι υπάρχουν για να αρθεί αυτή η παρανομία της διοίκησης του δήμου.

  • Ο σημερινός δημοτικός σύμβουλος Σπυρίδων Βρεττός να ζητήσει ακύρωση της απόφασης 21/2019 περί μετονομασίας της οδού Σωτηρίου Πηγαδά  σε Μάριου – Δημήτριου Σουλούκου επειδή δεν έχει ληφθεί νόμιμα.
  • Αν δεν γίνει αυτό,  να ζητήσει ακύρωση της απόφασης 21/2019 του δημοτικού συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ε[ειδή η απόφαση δεν ελήφθη νόμιμα, επικαλούμενος τους ανωτέρω λόγους.

Στις εκδηλώσεις της 8 Ιουνίου 2019 μεταξύ των δράσεων ήταν και η αποκάλυψη πινακίδων ονοματοθεσίας οδών.

Στην αποκάλυψη πινακίδας ονοματοθεσίας οδού πρωτεύοντα  ρόλο  είχε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας και ο Σπυρίδων Βρεττός δημοτικός σύμβουλος σήμερα και εκλεγμένος δήμαρχος μετά την 1/9/2019.

Η εκτέλεση μη νόμιμης απόφασης από άγνοια ή βαρεία αμέλεια   ενδεχομένως συνιστά παράβαση καθήκοντος, δεδομένου ότι η απόφαση αυτή δημιουργεί δεδομένα για μελλοντικές παράνομες αποφάσεις για παρόμοιους λόγους.

Σε προηγούμενη  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου υπήρξε πρόταση δημάρχου να δοθούν ονόματα σε δύο δρόμους νεαρών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο ατύχημα με μοτοσυκλέτες !! Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ακυρώθηκε μετά από  αναφορά Ενεργού Πολίτη.

Το ερώτημα παραμένει: Νόμιμες Ενέργειες θα κάνει σημερινός δημοτικός σύμβουλος και αυριανό δήμαρχος ή Ενεργός Πολίτης, ως συνήθως.

 

Ιδού η Ρόδος …

 

 

 

 

 

Posted in Γενικά | 1 Comment »