Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 27 Ιουνίου 2019

ΣΥΡΙΖΑ – Συγκέντρωση για παρουσίαση ψηφοδελτίου

Posted by koszig στο 27 Ιουνίου 2019

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων – Δελτίο Τύπου

Posted by koszig στο 27 Ιουνίου 2019

 

 

Posted in Ένωση Συλλόγων Γονέων | Leave a Comment »

Τι έρχεται για το δήμο Αχαρνών!!!

Posted by koszig στο 27 Ιουνίου 2019

Μια εβδομάδα και κάτι ημέρες έμειναν από τις βουλευτικές εκλογές που φαίνεται ότι το αποτέλεσμα έχει κριθεί. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι τουλάχιστον 50 βουλευτές ή περισσότεροι δε θα εκλεγούν. Είναι το δώρο των 50 ευρών στο νικητή για να μπορέσει να κυβερνήσει.

Στις δημοτικές εκλογές από την προηγούμενη δημοτική Αρχή, με το «δώρο» των 22 εδρών της δεύτερης Κυριακής δεν υπάρχει. Από τους δημοτικούς συμβούλους που είχαν εκλεγεί μόνο ένας τη γλύτωσε τελευταίος στη σειρά προτίμησης των δημοτών. Οι άλλοι πέρασαν έγκαιρα απέναντι και γλίτωσαν.

Από την πλειοψηφούσα παράταξη 3 στους 10 εκλεγόμενους είναι νέοι, οι υπόλοιποι 7 έχουν εμπειρία από τη διοίκηση του δήμου. Από αυτούς  4 είχαν διατελέσει στελέχη της προηγούμενης δημοτικής Αρχής και οι υπόλοιποι 3 είχαν εμπειρία από θέσεις στις προηγούμενες διοικήσεις.

Από τη δεύτερη παράταξη στη σειρά εκλογιμότητας από τους 9 εκλεγέντες  μόνο 2 είναι οι καινούργιοι, οι άλλοι έχουν σχετική διοικητική εμπειρία στη διοίκηση.

Στις υπόλοιπες παρατάξεις, εκτός από τους επικεφαλής, ελάχιστοι έχουν εμπειρία από τη διοίκηση του δήμου.

Με αυτή τη σύνθεση του δημοτικό συμβουλίου, ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων που πρέπει να επιτευχθεί απαρτία για να αρχίσει η συνεδρίαση είναι 23. Η πλειοψηφούσα παράταξη έχει μόνο 10!! Εδώ υπάρχει ο όρος «σύμπραξη» ιδεών ή παρατάξεων.

Ας πάμε στην προεκλογική περίοδο. Τότε είχε φανεί το πρόβλημα και οι γνώμες ήταν να συγκροτηθεί μια μεγάλη συμπαράταξη δυνάμεων. Το πρόβλημα είχαν οι επικεφαλής των δημιουργούμενων παρατάξεων που διαφωνούσαν για τον επικεφαλής τς συμπαράταξης. Η συμπαράταξη δεν έγινε τότε και προκύπτει η ανάγκη σήμερα από το αποτέλεσμα των εκλογών.

Ας δούμε την κατάσταση πριν την σύμπραξη.

Οι 10 παρατάξεις που κατέβηκαν στις εκλογές για εκλογή δημοτικών συμβούλων είχαν 45-63 υποψηφίους. Οι μερικοί υποψήφιοι είτε ήθελαν να εκλεγούν στο δημοτικό συμβούλιο για να δημιουργήσουν προϋποθέσεις να διεκδικήσουν θέση υποψηφίου δημάρχου την επόμενη τετραετία, είτε να λάβουν μια θέση με αντιμισθία, είτε μελλοντικά να έχουν κάποια οφέλη από τη δημοτική Αρχή, είτε να συμβάλλουν στη πρόοδο του δήμου, είτε να γίνουν «επώνυμοι».

Μετά έγιναν οι εκλογές με τα γνωστά αποτελέσματα. Για να μην υπάρξει ακυβερνησία ζητείται σύμπραξη. Προφανώς να υπάρξει σύμπραξη των δημοτικών παρατάξεων με του εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους. Προφανώς σύμπραξη δημοτικών συμβούλων με την παράταξη του εκλεγμένου δημάρχου.

Οι δημότες ψήφισαν δημοτικές παρατάξεις με βάση τα προγράμματα και τις υποσχέσεις των υποψηφίων δημάρχων. Επειδή οι δημότες που ψήφισαν μια παράταξη είναι τυπικά ανώνυμοι, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που θα κάνουν σύμπραξη δε μπορούν να ζητήσουν τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμπαράταξη. Επώνυμοι όμως είναι οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που ήταν στο ψηφοδέλτιο της παράταξης. Αυτοί έχουν το ηθικό δικαίωμα να εκφέρουν γνώμη και τελικά να αποφασίζουν.

Για να εκφέρουν γνώμη θα πρέπει να έχουν γίνει γνωστοί οι όροι της σύμπραξης. Ειδικότερα  οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι , που θα καλούνται να ψηφίζουν την επόμενη τετραετία θα πρέπει  να γνωρίζουν τους όρους  της σύμπραξης και το ρόλο του καθενός.

Επομένως οι όροι της σύμπραξης, που θα αποφασιστούν από τα επώνυμα πρόσωπα πρέπει να γίνουν γνωστοί στους δημότες που ψήφισαν την παράταξη. Επειδή στις διακηρύξεις των υποψηφίων δημάρχων κυρίαρχο θέμα αποτελεί η διαφάνεια, μια πρώτη ευκαιρία να κάνουν τα λόγια έργο.

Η σύμπραξη μπορεί να είναι γενική, δηλαδή οι σύμβουλοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και θα ψηφίζουν κατά συνείδηση τα θέματα, ή θα απέχουν προκειμένου να μην είναι  δυνατόν να ληφθούν αποφάσεις, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτό το μέλλον της δημοτικής Αρχής για τις επόμενες δημοτικές εκλογές, πράγμα που έκαναν οι μειοψηφούσες  προηγούμενες δημοτικές παρατάξεις.

Οι θέσεις με αντιμισθία προσεχώς στο δήμο Αχαρνών θα είναι 8 θέσεις αντιδημάρχων, μία θέση προέδρου δημοτικού συμβουλίου, τρεις θέσεις προέδρων Νομικών Προσώπων. Τις 8 θέσεις αντιδημάρχων (με αντιμισθία καθαρά περίπου 1.500 €) δίνει ο δήμαρχος, δεδομένου ότι μοιράζει δικές του αρμοδιότητες. Οι άλλες 4 θέσεις με αντιμισθία λιγότερη από 1.000 € μπορεί να αλλάζουν μετά τα δύο πρώτα χρόνια.

Για την επίτευξη απαρτίας πρέπει να συμπράξουν τουλάχιστον οι τρεις πρώτες παρατάξεις. Σε αυτές θα κατανεμηθούν οι προαναφερόμενες θέσεις.

Ο «Κλεισθένης Ι» που θα ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 δίνει μερικές διεξόδους.

Άρθρο 59 του ν. 3852/2010

1. Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο.

Η τροποποίηση.

Άρθρο 68
Αντιδήμαρχοι – Αντικατάσταση του άρθρου 59 και τροποποίηση του άρθρου 207 του ν. 3852/2010
1. Το άρθρο 59 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 59
Αντιδήμαρχοι
1. Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ` ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική δημοτική παράταξη από αυτή του δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο σύμβουλος αυτός.

Άρθρο 73
Δημοτικές παρατάξεις – Αντικατάσταση του άρθρου 66 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 66 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 66
Δημοτικές παρατάξεις
1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση.
2. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ανήκουν σε δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί.
3. Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος δήμαρχος και, στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ανεξαρτητοποίησης, διαγραφής ή αδυναμίας του, ο σύμβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων που
ανήκουν στην παράταξη.
4. Μέλος του δημοτικού συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.
5. Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.
6. Μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, μπορεί να ενταχθεί σε άλλη, με γραπτή δήλωση που υποβάλλεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου και υπογράφεται από τον ίδιο και τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των μελών της παράταξης στην οποία προσχωρεί, εφόσον αυτή έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, ή από όλα τα μέλη της παράταξης στην οποία προσχωρεί, εφόσον αυτή έχει λιγότερα από τρία (3) μέλη.
7. Υφιστάμενες παρατάξεις μπορούν να συνενωθούν σχηματίζοντας νέα παράταξη, με γραπτή δήλωση προς το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, την οποία υπογράφει το σύνολο των μελών των συνενούμενων παρατάξεων.
8. Το μέλος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 7, δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξή του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.
9. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων η δημοτική αρχή οφείλει να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη.».

 

Με τον «Κλεισθένη Ι» αλλάζει η προέλευση των αντιδημάρχων από τις παρατάξεις, δε χρειάζεται ο δήμαρχος να ορίζει αντιδημάρχους μόνο από την πλειοψηφία.

Στο άρθρο 66, παρ. 6 του νόμου 3852 :

6. Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Με την τροποποίηση του νόμου το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που φεύγει από μια δημοτική παράταξη μπορεί να πάει σε άλλη, επομένως και στην παράταξη του δημάρχου αν τον θέλουν. Μετά μπορεί να γίνει και αντιδήμαρχος με αντιμισθία ή πρόεδρος σε Νομικό Πρόσωπο με αντιμισθία.

Το νέο στο τροποποιηθέν άρθρο 66 είναι ότι μερικές παρατάξεις μπορούν να συνενωθούν σε μια νέα παράταξη, όπως στην παράταξη του δημάρχου,
αν υπογράψουν όλα τα μέλη των συνενούμενων παρατάξεων.

Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να υπάρχει δημοτικό συμβούλιο.

 

Άρθρο 71
Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου – Αντικατάσταση του άρθρου 64 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 64 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 64
Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου
1. Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος της δημοτικής περιόδου. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται προς τούτο, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και,
σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου.
2. Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου συγκροτείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα, ως εξής:
α) Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, είτε αναδείχθηκε πρώτη είτε δεύτερη σε εκλογική δύναμη.
β) Ο αντιπρόεδρος προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε, αντίστοιχα, δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική δύναμη, αλλά δεν ανέδειξε τον δήμαρχο.
γ) Ο γραμματέας προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες παρατάξεις, πλην αυτών των περιπτώσεων α΄και β΄, ο γραμματέας προέρχεται από την παράταξη της περίπτωσης α΄.
3. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου εκλέγοντα κατά τη συνεδρίαση της παραγράφου 1, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

δ) Μετά την εκλογή του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα από τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, το δημοτικό συμβούλιο καλείται να επικυρώσει με ψηφοφορία την εκλογή του υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα.
Ο υποδειχθείς υποψήφιος για κάθε αξίωμα θεωρείται ότι εκλέχθηκε, αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή εάν καμία από τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, σύμφωνα με την παράγραφο 2, κατά τη μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικώς υποδειχθείς υποψήφιος, δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Από τη σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου η παράταξη του δημάρχου έχει 10 δημοτικούς συμβούλους. Έστω ότι και οι 10 δημοτικοί σύμβουλοι ψηφίζουν κάποιο για πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Στη συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο καλείται να επικυρώσει την εκλογή με 2/3 του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή με 30 ψήφους!!

Δηλαδή είναι αδύνατον να εκλεγεί προεδρείο για το δημοτικό συμβούλιο. Συνεπώς καμία σύμπραξη δε μπορεί να είναι νόμιμη χωρίς την παρουσία του δημοτικού συμβουλίου.

 

Ως εδώ και μη παρέκει

 

 

 

Posted in Υπερήφανος Δήμος Αχαρνών | 1 Comment »