Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 26 Ιουλίου 2019

Οι ανεύθυνοι

Posted by koszig στο 26 Ιουλίου 2019

Κάθε φορά που έχει συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου καταγράφεται η ανευθυνότητα ανθρώπων που φέρουν την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου.

Είναι οι δημότες που εξέλεξαν οι υπόλοιποι δημότες να εργαστούν για την πρόοδο του τόπου.

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 24-7-2019.

Αυτά είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στις 20/6/2017 η οικονομική επιτροπή αποφάσισε την «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αχαρνών».

Η απόφαση έπρεπε να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο. Από την ημερομηνία αυτή το δημοτικό συμβούλιο προσπάθησε να συνεδριάσει «ανεπιτυχώς«. Οι 4 τελευταίες συνεδριάσεις από τις 16/7/2019  είχαν ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης το θέμα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Η συνεδρίαση της 24/7/2019.

 

Μετά την  εκφώνηση του καταλόγου των δημοτικών συμβούλων ευρέθησαν 21 παρόντες, Για την απαρτία προκειμένου να λειτουργήσει το δημοτικό συμβούλιο χρειάζονται 23 παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι. Για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο δε συνεδρίασε ελλείψει απαρτίας.

Η τελευταία συνεδρίαση είχε χαρακτηριστεί έκτακτη και κατεπείγουσα για διοικητικά και οικονομικά θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Π΄ρωτο θέμα ήταν:

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αχαρνών.

Αυτό το θέμα  ήταν εισήγηση της οικονομικής επιτροπής που είχε αποφασιστεί στις 26/6/2019. Σε αυτή την αναμόρφωση υπήρχε και ένα θέμα της Εκτελεστικής Επιτροπής:

Αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών και παρεμβάσεις βελτίωσης ασφάλειας σε σημεία που έχουν συμβεί ατυχήματα στους δημοτικούς δρόμους του Δήμου Αχαρνών ποσού 620.000 € με χρηματοδότηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ.

Στην απόφαση αυτή υπάρχει δέσμευση:

«Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει, εφόσον εντός δώδεκα μηνών από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα  Δι@ύγεια η σχετική εργολαβία δεν έχει συμβασιοποιηθεί«.

Υπάρχουν και θέματα οικονομικής φύσης που «θα δένουν τα χέρια» της επόμενης δημοτικής Αρχής.

3  Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, οικ. Έτους 2019.
 4  Έγκριση ή μη  προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2019 του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων των Αυτιστικών Παιδιών ‘’SOS”.

Χωρίς προϋπολογισμό έτους 2019 δε μπορούν να γίνουν δαπάνες για τη λειτουργία τους.

Δεν υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την αποδοχή ή μη της χρηματοδότησης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ» με ανώτατο όριο χρηματοδότησης, 600.000 €.

Με τη μη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου δεν υπάρχει έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης 347.328,22 €, από το Υπουργείο  Εσωτερικών  και κατανομή   αυτών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Αχαρνών  για  επισκευή και συντήρηση σχολικών  διδακτηρίων του Δήμου Αχαρνών.

Με τη μη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου δεν υπάρχει έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Τμήματος Ένταξης σε ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και δύο γυμνάσια στο δήμο Αχαρνών.

Η δημιουργία και λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης αποτελεί µία απαραίτητη και εξειδικευμένη δομή υποστήριξης στους μαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ε.Ε.Α.), ώστε να τους παρασχεθεί η ενδεικνυόμενη διδακτική παρέμβαση στο μαθησιακό αντικείμενο, αλλά και η καταλληλότερη παιδαγωγική αντιμετώπιση ανάλογα µε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Ο δήμος Αχαρνών έχει 7 αντιδημάρχους, αφού ο 8ος παραιτήθηκε στις 18/7/2019. Από αυτούς μόνο τρεις ήταν παρόντες στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 24/7/2019 που δεν έγινε ελλείψει απαρτίας, αφού βρέθηκαν μόνο 21 παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι. Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ένας πρόεδρος ΝΠΔΔ που αποχώρησε πριν εκφωνηθεί ο κατάλογος των παρόντων δημοτικών συμβούλων. Όλοι αυτοί έχουν αντιμισθία και όφειλαν να είναι παρόντες.

 

Ένας μήνας έμεινα πριν να αναλάβει την εξουσία η νέα δημοτική Αρχή. Αυτή είναι η παράδοση της εξουσίας της προηγούμενης δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμος Αχαρνών τραβάει  μπροστά με γοργά βήματα!!

 

Το δεύτερο μέρος του τραγουδιού είναι στα τούρκικα, όχι στα ποντιακά.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | 1 Comment »