Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τις πταίει;

Posted by koszig στο 14 Αυγούστου 2019

Πριν λίγες ώρες στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών αναρτήθηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ¨Βραδιές πολιτισμού στις Αχαρνές», (κλικ εδώ).

Βραδιές Πολιτισμού στις Αχαρνές 

Για τις εκδηλώσεις αυτές είχε γίνει σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Σε αυτή την ανάρτηση είχαν επισημανθεί κάποια σημεία:

Η πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. έχει εκλεγεί νόμιμα;

Για την  πρώτη εκλογή της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. από το δημοτικό συμβούλιο με  απόφαση της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής ακυρώθηκε η εκλογή της προέδρου

ΩΦ10ΟΡ1Κ-0ΙΥ Ακύρωση εκλογής Ποιμενίδου

Ακολούθησε νέα προσπάθεια εκλογής από το δημοτικό συμβούλιο.

2123 Απόφαση 104_2019 Ορισμός Προέδρου ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Στην εισήγηση της απόφασης αναφέρεται:

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3852/2010 και άρθρο 72 του Ν. 3463/2006 περί «Παραίτηση αιρετών οργάνων» και το άρθρο 255 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με το οποίο ορίζονται  τα όργανα διοίκησης των κοινωφελών επιχειρήσεων όπου τα Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Η απόλυτη πλειοψηφία είναι 23 θετικές ψήφοι. Με την ψηφοφορία η εκλογή έγινε με 15 ψήφους υπέρ. Η παράταξη του Σπύρου Βρεττού αποχώρησε πριν την ψηφοφορία.

Αιτιολογία ακύρωσης της προηγούμενης εκλογή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ήταν:

Από τη γραμματική διατύπωση της ανωτέρω διάταξης συνάγεται με σαφήνεια ότι προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση επί θέματος που έχει τεθεί προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκτός εάν από ειδικότερη διάταξη απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

Αυτός ήταν λόγος ακύρωσης και επιπλέον λόγος ήταν ότι η εκλεγείσα πρόεδρος δεν ήταν μέλος του συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Έγινε εκ νέου αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία με δυο έγγραφα της ζήτησε διευκρινήσεις από το δήμο για τη διαδικασία εκλογής. Απάντηση από το Δήμο δεν υπήρξε. Υπάλληλος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. ισχυρίζεται ότι η Αποκεντρωμένη δεν απάντησε στην αναφορά σχετικά με τη νομιμότητα της εκλογής σε δύο μήνες, επομένως τεκμαίρεται ότι η εκλογή δεν είναι άκυρη.

Αυτή την πρόεδρο χρησιμοποίησε η παράταξη του Σπύρου Βρεττού, δια του μέλους της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Μιχάλη Βρεττού, που για πρώτη φορά εμφανίστηκε, προκειμένου το διοικητικό συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Α. προκειμένου να λάβει απόφαση για τον οργάνωση «Βραδιές πολιτισμού στις Αχαρνές«.

Η πρόεδρος με απόφασή της κάνει δαπάνες για τις Βραδιές πολιτισμού στις Αχαρνές

7ΜΦ7ΟΞΥ5-43Κ Ανάθεση για συντήρηση χώρων

7ΝΚ8ΟΞΥ5-ΥΨΟ Ιδιωτικό συμφωνητικό

Η ανακοίνωση που έγινε στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών καταλήγει:

Στην αρχή της ανακοίνωσης ο δήμαρχος καλεί τους φίλους και τις φιλενάδες του (φἰλες)  σε ένα δεκαπενθήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων!!

Για τους δημότες των Αχαρνών η πρόσκληση μάλλον θα γίνει αργότερα.

Σε κανένα σημείο της Ανακοίνωσης δε γίνεται ότι την οργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου Αχαρνών έχει αναλάβει καταστατικά η ΔΗ.Κ.Ε.Α. Στην αρχή στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Η προπώληση εισιτηρίων  θα γίνεται στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών (πλ. Αγίου Βλασίου) στο περίπτερο της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Υπάρχει πουθενά κάποιο σημάδι ότι τη διοργάνωση έχει η ΔΗ.Κ.Ε.Α.; Οργανωτής φαίνεται ο δήμος Αχαρνών.

 

 

Υπάρχουν μία σειρά δημοσιογραφικών ερωτήσεων.

Το δημοτικό αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» είναι μέρος της ακίνητης περιουσίας του δήμου;

Υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την παραχώρηση της διαχείρισης του χώρου του Δημοτικού Αμφιθεάτρου ¨Μίκης Θεοδωράκη» στη ΔΗ.Κ.Ε.Α. ;

Σε προηγούμενες συμβάσεις μεταξύ διοίκησης ΔΗ.Κ.Ε.Α. και παραγωγού της παράστασης αναφερόταν η παραχώρηση του χώρου στον παραγωγό της θεατρικής παράστασης. Όταν παραχωρείται δημοτική περιουσία για εκμετάλλευση:

Σύμφωνα με το νόμο 3463/2006

Άρθρο 192
Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων
2. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκμισθώνει, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, θέατρα και κινηματοθέατρα ή άλλους χώρους, για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, αφού το συμβούλιο εκτιμήσει την ποιότητα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Σε παλαιότερη σύμβαση της ΔΗ.Κ.Ε.Α. αναφερόταν ότι ο χώρος του Αμφιθεάτρου έχει χωρητικότητα  700 θέσεων.

Με ποια απόφαση δημοτικού συμβουλίου έγινε εκμίσθωση του αμφιθεάτρου για 17 παραστάσεις.

Αυτές είναι οι έξοδοι του θεάτρου για 700 θεατές, μεταξύ των οποίων υπερήλικες, παιδιά και ΑΜΕΑ.

Σύμφωνα με το νόμο  4229 ΦΕΚ Α 8/10.01.2014     Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων

Στο νόμο αυτό αναφέρεται:

 Η αίτηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση χώρου συνάθροισης κοινού.

 Για παραστάσεις με μέγιστο πληθυσμό πενήντα (50) ατόμων, υποβάλλεται κοινή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου και αυτού στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια παράστασης, σχετικά με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέσων ασφάλειας του κοινού και των εργαζομένων.

Το θέατρο έχει δύο εξόδους με σκαλοπάτια. Δεν έχει είσοδο-έξοδο για ΑΜΕΑ. Σε περίπτωση σεισμού τη νύχτα πως θα βγουν από το θέατρο  700 άτομα; Από τις δύο εξόδους με σκαλοπάτια;

Σήμερα, μετά τις μικροβλάβες που είχε το θέατρο από τον πρόσφατο σεισμό, το θέατρο έχει άδεια λειτουργίας χώρου παραστάσεων;

Ας υποθέσουμε ότι όλα είναι ιδανικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Ας δούμε στην  παράσταση στις 31/8/2019  το αμφιθέατρο των 700 θέσεων τι είσπραξη θα έχει, με μέση τιμή εισιτηρίου 15 €. Είσπραξη  10.500 €. Τα έξοδα για την προβολή της παράστασης, φωτισμό, καθαριότητα κλπ θα είναι από τις 6.500 € που έχει εκταμιεύσει η ΔΗ.Κ.Ε.Α. για την;προβολή των παραστάσεων;

Για την εκμίσθωση του χώρου τι θα εισπράξει η ΔΗ.Κ.Ε.Α. ή ο δήμος;

Αν γίνει έλεγχος από την Εφορία για των αριθμό των εισιτηρίων που «κόπηκαν» ή άλλο ελεγκτικό μηχανισμό ποιος θα έχει την ευθύνη;  Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. στο περίπτερο της οποίας θα γίνεται η προπώληση των εισιτηρίων;

Αν γίνει ένα μικροατύχημα κατά τη διάρκεια της παράστασης ποιος θα έχει την αστική ευθύνη; Ο παραγωγός, η ΔΗ.Κ.Ε.Α. ή ο δήμος Αχαρνών.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια οι συμβάσεις μεταξύ παραγωγών και προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. στις οποίες να αναφέρονται οι όροι της σύμβασης.

Φιλενάδες και φίλοι

Αυτά είναι μερικά δημοσιογραφικά ερωτήματα που απευθύνονται στο νέο δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό. Οι δημότες περιμένουν μια απάντηση.

Αν δεν υπάρξει, το επόμενο βήμα ενός Ενεργού Πολίτη είναι μια αναφορά στα αρμόδια Ελεγκτικά όργανα για έλεγχο νομιμότητας των ενεργειών της νέας διοίκησης. Δυστυχώς η πρώτη αναφορά είναι γραμμένη και περιμένει διευκρινήσεις αρμοδίων πριν αποσταλεί δεόντως.

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: