Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 8 Σεπτεμβρίου 2019

Έχει λόγο, έχουμε σκουπίδια

Posted by koszig στο 8 Σεπτεμβρίου 2019

Κεντρικό Μενίδι, γύρω από την περιοχή του Αγίου Βλασίου.

Θέση 1, Οδός Παύλου Μελά. Ημερομηνία  7 Σεπτεμβρίου 2019

Θέση 1, Οδός Παύλου Μελά. Ημερομηνία  24 Αυγούστου  2019. Δύο εβδομάδες μετά  τα μπάζα είναι εκεί.

Θέση 2. Οδός Αγίου Κωνσταντίνου και Φιλαδελφείας. Ημερομηνία  2 Σεπτεμβρίου 2019. Σήμερα 8 Σεπτεμβρίου είναι ακόμα εκεί.

Θέση 3. Οδός Οδυσσέως και Παπαδημητρίου. Ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 2019. Είναι εκεί αρκετές ημέρες πριν.

 

Ο δήμαρχος έχει λόγο. Ο δήμος Αχαρνών έχει σκουπίδια μέχρι το κέντρο της πόλης

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Προχωράμε στον ίδιο δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενοι!!

Posted by koszig στο 8 Σεπτεμβρίου 2019

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στο δήμο Αχαρνών.

6ΔΝΔΩΨ8-ΧΦΩ Απόφαση μετακίνησης προσωπικού

Η απόφαση περί μετακινήσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων αναρτήθηκε στη δι@ύγεια στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στις 9:11:16

Η απόφαση για τον ορισμό αντιδημάρχων  αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στις 14:31.39, τέσσερις ώρες αργότερα!!

Σύμφωνα με το νόμο 3861/2010:

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Επομένως όταν ο αντιδήμαρχος Νικόλαος Δαμάσκος υπέγραφε την απόφαση μετακίνησης των προϊσταμένων τυπικά δεν είχε την ιδιότητα του αντιδημάρχου.

Μήπως η μετακίνηση των προϊσταμένων Διευθύνσεων δεν είναι νόμιμη;

 

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019.

Ο ορισμός μετακλητού γραμματέα του δήμου  αναρτήθηκε την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 στις 14:16:47.

Τελευταία ανάρτηση για ανάθεση καθηκόντων η μετακίνηση υπαλλήλων  έγινε την ίδια ημέρα στις  19:32:35.

Πέντε ώρες μετά τη λήξη του ωραρίου της Παρασκευής υπάλληλοι παρέμειναν στο δήμο για την ανάρτηση ορισμό  προϊσταμένων τμημάτων ή μετακινήσεων 13 υπαλλήλων του δήμου. Οι αναρτήσεις αυτές δε μπορούσαν να γίνουν την επόμενη Δευτέρα;

Γιατί αυτή η βιασύνη; Μήπως ο αντιδήμαρχος και ο εντολοδόχος δήμαρχος έπρεπε να μεταβούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη;

Τι μου θυμίζει;

Για να θυμόνται οι νεώτεροι και να κρίνουν!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »