Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 14 Σεπτεμβρίου 2019

Η εφημερίδα της υπηρεσίας

Posted by koszig στο 14 Σεπτεμβρίου 2019

Η πρώτη ανάρτηση για την εφημερίδα της υπηρεσίας έγινε δέκα χρόνια πριν στις 12 Δεκεμβρίου 2009, (κλικ εδώ).  Αμέσως μετά μερικοί δήμοι προσαρμόστηκαν με την υπουργική απόφαση του τότε Υπουργού εσωτερικών και σήμερα Προέδρου της Δημοκρατίας καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλου.

Μετά από μια σειρά αναρτήσεις και λόγω της προεκλογικής περιόδου που άρχιζε σε λίγο (2010) ο τότε δήμαρχος Παναγιώτης Φωτιάδης προχώρησε τα πρώτα βήματα για την  εφαρμογή της.

Σιγά σιγά η τεχνολογίες πληροφορικής προχώραγαν και το έτος 2010 ψηφίστηκε ο νόμος 3861 για τη Δι@ύγεια και ο νόμος 3852 για την αυτοδιοίκηση. Σε σχετική ανάρτηση το έτος 2012, (κλικ εδώ), έγινε μνεία  για τη διαφάνεια στη διοίκηση. Ειδικότερα:

N.3861/2010 Διαύγεια

Στο νόμο αυτό υπάρχουν σημαντικές διατάξεις.

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων

2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις που κατά τον παρόντα νόμο αναρτώνται στο Διαδίκτυο δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

Άρθρο 8
Ανάρτηση οργανογράμματος και στοιχείων υπηρετούντων

Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οφείλουν να αναρτούν στο δικτυακό τόπο τους το οργανόγραμμα και τη διάθρωση των υπηρεσιών και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης.

Έτσι στην εφημερίδα της υπηρεσίας έγινε η σχετική διαμόρφωση της ιστοσελίδας του δήμου:

Υπηρεσίες συνεργείων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Πως εφαρμόστηκαν οι νόμοι το έτος 2013.

Σχεδόν καθημερινά στην ιστοσελίδα του δήμου γινόταν η ανάρτηση των συνεργείων καθαριότητας

ΤΕΤΑΡΤΗ 11-12-2013

σε αυτή τη μορφή:

Σε εφαρμογή του άρθρου 8 του νόμου 3861/2010   φαίνονται τα ονόματα των υπαλλήλων, η ιδιότητα η σχέση εργασίας και απασχόλησης.

Αυτή η εικόνα συνεχίστηκε τον Ιανουάριο και το Σεπτέμβριο του έτους 2014, μέχρι τις εκλογές του έτους 2014.

Ο Γιώργος Πετάκος, σήμερα αντιδήμαρχος Καθαριότητας, και ο Σπύρος Βρεττός, σήμερα δήμαρχος Αχαρνών, ήταν μέλη του δημοτικού συμβουλίου και όφειλαν να γνωρίζουν το νόμο και την εφαρμογή του.

Το έτος 2014 ορίστηκε αντιδήμαρχος καθαριότητας ο Θεόδωρος Συρινίδης

Η ανάρτηση των συνεργείων το έτος 2015  έγινε κανονικά, (κλικ εδώ). Παράδειγμα:

ΤΡΙΤΗ 29-12-2015

Η ανάρτηση των συνεργείων το έτος 2016  έγινε κανονικά, (κλικ εδώ). Παράδειγμα:

ΤΕΤΑΡΤΗ 30-11-2016.

Η ανάρτηση των συνεργείων το έτος 2017  έγινε σχεδόν κανονικά μέχρι τον Οκτώβριο,  (κλικ εδώ). Παράδειγμα:

ΔΕΥΤΕΡΑ 09-10-2017

Η ανάρτηση των συνεργείων το έτος 2018  έγινε μόνο για μια ημέρα. Παράδειγμα:

ΔΕΥΤΕΡΑ 23-07-2018

Για την κατάσταση των συνεργείων το έτος 2018 έγινε σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου που ανήκουν στη σημερινή διοίκηση του δήμου, Σπύρος Βρεττός, Μιχάλης Βρεττός, Γιώργος Σιδηρόπουλος, Νίκος Ξαγοράρης, Στάθης Τοπαλίδης, Ελένη Σαχσανίδη και Λουϊζα Κοσμίδου όφειλαν να γνώριζαν και να διατύπωναν τις οφειλόμενες παρατηρήσεις.

Η ανάρτηση των συνεργείων το έτος 2019  έγινε περιστασιακά μόνο για μερικές ημέρες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, επειδή έγινε σχετική υπενθύμιση από το ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ.

Στις 3 Σεπτεμβρίου ορίστηκε αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ο Γιώργος Πετάκος.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 αναρτήθηκε η κατάσταση συνεργείων

ΔΕΥΤΕΡΑ 02-09-2019

12 ημέρες από τότε δεν έχει αναρτηθεί σχετική κατάσταση.

 

Υπηρεσίες συνεργείων Τεχνικών έργων

Ο αναρτήσεις της υπηρεσίας τεχνικών έργων αναρτώνται από το έτος 2012 ανελλιπώς, (κλικ εδώ).

ypiresia_30-8-2019

Όταν ανέλαβε η νέα δημοτική Αρχή οι αναρτήσεις σταμάτησαν.

 

Υπηρεσίες συνεργείων Πρασίνου Κεντρικού και Νότιου Τομέα

Αναρτήσεις έγιναν μέχρι τις 19/Ιανουαρίου  2019 ανελλιπώς, (κλικ εδώ). Μετά σταμάτησαν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-1-2018

 

Υπηρεσίες συνεργείων Πρασίνου Βόρειου Τομέα

Αναρτήσεις υπήρξαν μέχρι το Σεπτέμβριο 2014 που ανέλαβε η νέα δημοτική Αρχή. Μετά σταμάτησαν.

 

Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Εκτός από τις υπηρεσίας συνεργείων τεχνικών έργων που αναρτώνται ανελλιπώς μέχρι σήμερα

 

Οι αναρτήσεις των συνεργείων είναι απαραίτητες γιατί απεικονίζουν τα συνεργεία που σχετίζονται κυρίως με την καθαριότητα, τα τεχνικά μέσα που υπάρχουν, τη συχνότητα των συνεργείων καθαρισμού σε κάθε περιοχή.

Αυτές είναι πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους δημότες και και του συμβούλους της αντιπολίτευσης, όταν δεν «κοιμούνται».

Οι δημοτικοί άρχοντες ορκίστηκαν:

«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

Τη Δευτέρα οι αρμόδιοι θα πρέπει να δείξουν ότι τηρούν τον όρκο τους. Διαφορετικά τα ελεγκτικά όργανα πρέπει να αναλάβουν τους απαραίτητους ελέγχους.

Οι Ενεργοί Πολίτες είναι εδώ.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 226 της 15ης Σεπτεμβρίου 2019

Posted by koszig στο 14 Σεπτεμβρίου 2019

Φύλλο 226 της 15ης Σεπτεμβρίου 2019

 

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 225 της 1ης Σεπτεμβρίου 2019

Φύλλο 224 της 3ης Αυγούστου 2019

Φύλλο 223 της 20ης Ιουλίου 2019

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »