Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for Οκτώβριος 2019

Ενδιαφέρον θα έχει μετά το τέλος της συνεδρίασης!!

Posted by koszig στο 31 Οκτωβρίου 2019

Η πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Οι εισηγήσεις !!

Προφανώς οι δημοτικοί σύμβουλοι θα ενημερωθούν για  τη γενικότερη κατάσταση του δήμου. Η ενημέρωση θα είναι για οικονομικά θέματα, για διοικητικά θέματα, για θέματα σχετικά με πειθαρχικές ή ποινικές παραβάσεις ή για τα αποτελέσματα της βροχής που αρχίζει σε λίγο;

Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων ή θα ζητηθεί η γνώμη των δημοτικών συμβούλων για τα θέματα που θα αναπτύξει ο δήμαρχος;

Η διαδικασία της ενημέρωσης θα θυμίζει καφενείο, όπου γίνεται μια ενημέρωση, ακολουθεί συζήτηση και στη συνέχεια όλοι πηγαίνουν σπίτια τους  ή παραμένουν να παρακολουθήσουν κάποιο αγώνα.

Τους καφέδες πότε θα τους παραγγείλουμε;

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Υπάρχει διοικητική σοβαρότητα στον Υπερήφανο Δήμο Αχαρνών;;

Posted by koszig στο 31 Οκτωβρίου 2019

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε απόφαση αντιδημάρχου

Η απόφαση.

 

 

Να ξεκινήσουμε την ενημέρωση από τα έχοντας υπόψη:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 58
Αρμοδιότητες του δημάρχου
1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
θ) Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, υπαλλήλους του δήμου, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Σύμφωνα παρ.3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/Α’/16-6-11),
Άρθρο 44
Θεσμικά ζητήματα Ο.Τ.Α.
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010
προστίθεται περίπτωση ι΄, που έχει ως εξής:
«ι. Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου

Η παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 ορίζει ότι  ο δήμος Αχαρνών μπορεί να έχει μέχρι 8 αντιδημάρχους.

Και το κείμενο της απόφασης:

Την ανάγκη συγκρότησης Ομάδας Διοίκησης Έργου με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τη σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για θέματα που αφορούν τα Δημοτικά Κοιμητήρια, αποτελούμενη από τους:

1. Καρακωνσταντή Διομήδη, εκπρόσωπο των Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος, ως Πρόεδρο της Ομάδας Διοίκησης Έργου.
2. Ξαγοράρη Νικόλαο, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος ,Πρασίνου και Αστικής Ανάπτυξης.
3. Μαρινάκη Αργύρη, Πρόεδρο της Αστικής Μ.Κ.Ο. με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Εφιάλτης».
4. Χαραλαμπίδη Γεώργιο, μηχανογράφο αναλυτή-προγραμματιστή.

1. Η ιδιότητα εκπρόσωπο των Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος.  Δεν είναι σωστή η περιγραφή. Εκπρόσωπο των Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος σημαίνει ότι εκπροσωπεί το συνδικάτο ενώπιον πάσης Αρχής. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι απλό μέλος της 17μελούς διοίκησης Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος. Ίσως με την ιδιότητα οδηγού Λεωφορείων..

3, Η Αστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση  με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Εφιάλτης» δεν εμφανίζεται στο διαδίκτυο.

Ο κ. Μαρινάκης έχει σχέση με τις εργατικές κατοικίες της Αγίας Άννας;

4. Στις 29-10-2019 ο κ. Χαραλαμπίδης ήταν υποψήφιος για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη. Μέλος του δημοτικού συμβουλίου ήταν και ο αντιδήμαρχος Νικόλαος Δαμάσκος. Στις 29-10-2019 το βράδυ κρινόταν η υποψηφιότητα του κ, Χαραλαμπίδη για τη θέση του Συμπαραστάτη του δημότη και της Επιχείρησης

Στις 29-10-2019  το πρωί ο αντιδήμαρχος Νικόλαος Δαμάσκος, με απόφαση που φέρει την υπογραφή του, όρισε τον κ. Χαραλαμπίδη μέλος της Ομάδας Έργου για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

Από την επίσκεψη αντιπροσωπείας την δημοτικής παράταξης   «Αχαρνές, Υπερήφανος δήμος» στην περιοχή Αυλίζα. στην εικόνα αριστερά ο Γεώργιος Χαραλαμπίδης, υποψήφιος κοινοτικός σύμβουλος, ορισμένος μέλος Ο.Δ.Ε., Σπύρος Βρεττός, νυν δήμαρχος Αχαρνών, κάτοικος Αυλίζας, Αργύρης Μαρινάκης, μέλος Ο.Δ.Ε.. Νικόλαος Ξαγοράρης, Αντιδήμαρχος Δήμου Αχαρνών, υπεύθυνος Περιβάλλοντος και Νεκροταφείου.

Ο Διομήδης Καρακωνσταντής  δεν εμφανίζεται στις φωτογραφίες πιθανόν να ήταν στα γραφεία της παράταξης ή σε άλλη εκδήλωση ως Γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης του ΚΙΝΑΛ.

Στην ανωτέρω απόφαση εμφανίζεται πρόεδρος της Ο.Δ.Ε. ο κ. Καρακωνσταντής και υπό τον πρόεδρο ο αντιδήμαρχος Νικόλαος Ξαγοράρης, εκτός των άλλων, και υπεύθυνος με εντολή δημάρχου για τη λειτουργία του Νεκροταφείου.

Υπό τον πρόεδρο εμφανίζεται και ο πρώην υποψήφιος σύμβουλος της Κοινότητας Αχαρνών Γεώργιος Χαραλαμπίδης και ταυτόχρονα υποψήφιος, ως πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, που στην πραγματικότητα έχει αυξημένα ακαδημαϊκά και επιστημονικά προσόντα από τα άλλα μέλη της Ο.Δ.Ε.

Πριν τον ορισμό της Ο.Δ.Ε. μέλη της χρησιμοποιούσαν γραφείο στο Νεκροταφείο και έδιναν εντολές σε υπαλλήλους του Νεκροταφείου.

Σύμφωνα με το νόμο τα μέλη της Ο.Δ.Ε.  έχουν ως έργο τη  μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του δήμου. Δεν έχουν δικαίωμα να δίνουν εντολές σε υπαλλήλους του δήμου  ή να έρχονται σε επαφή  με επιχειρηματίες ή χρήστες του Νεκροταφείου.

Μπορούν ιδιώτες  να εποπτεύουν και να συντονίζουν το τμήμα Διαχείρισης  του Νεκροταφείου, που έχει προϊσταμένη και υπαλλήλους του δήμου;

Ο ευτελισμός της διοίκησης οφείλει να έχει όρια.

Αν ο δήμαρχος δεν επαναφέρει τη νομιμότητα στη λειτουργία του Νεκροταφείου, τότε σειρά θα έχουν άλλα εποπτικά όργανα να επαναφέρουν τα πράγματα σε τάξη.

Ας ελπίσουμε ότι η Ο.Δ.Ε. ως λεωφορείο, δε θα οδηγηθεί σε ατυχήματα που σχετίζονται με το Νεκροταφείο.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Μειώσεις σε Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

Posted by koszig στο 30 Οκτωβρίου 2019

Η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής για τα Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020.

 

(έναρξη για τα ανταποδοτικά τέλη χρόνος στο βίντεο 13:00)

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής της συνεδρίασης της 29-10-2019.

2216 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τα δημοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020

Σύμφωνα με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής

Έτος 2018 

Τελικά

Έσοδα 13.501.053,69€.  Έξοδα  9.509.463,98€.   Περίσσευμα  3.991.589,71

Έτος 2019

Τελικά  μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2019

Έσοδα 10.731.548,30€Έξοδα  7.737.945,64€.   Περίσσευμα  2.993.602,66 €

Προϋπολογισμένα  μέχρι τέλος έτους 2019

Έσοδα 13.472.327,32€.  Έξοδα  10.858.344,34€.   Περίσσευμα 2.613.982,98  €

Περίσσευμα τελικά έτους 2018+ προϋπολογισμένα έτους 2019  3.991.589,71 € + 2.613.982,98  € = 6.605.572,69 €

Σύμφωνα με την Αρχή Ανταποδοτικότητας:

 • αν στο προηγούμενο έτος του προϋπολογισμού υπάρχει έλλειμμα τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του επόμενου έτους αυξάνουν κατά το ποσό του ελλείμματος.
 • αν στο προηγούμενο έτος του προϋπολογισμού υπάρχει πλεόνασμα τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του επόμενου έτους μειώνονται  κατά το ποσό του πλεονάσματος

Συνεπώς, αν προϋπολογιστούν οι δαπάνες του έτους 2020 και τα έσοδα του έτους 2020 με τις γνωστές μεθόδους, που καθορίζονται από τη σχετική εγκύκλιο, στη συνέχεια πρέπει να μειωθούν από τα πλεονάσματα των δύο προηγουμένων ετών 2018 και 2019, δηλαδή κατά το ποσό των 6.605.572,69 €. 

Η ελάττωση πρέπει να γίνει στα έσοδα του Κ.Α.Ε. 0311  «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)» που προκύπτουν από το προϋπολογιζόμενο ποσό των 11.523.071,84 € του έτους 2020.

Στην εισήγηση γίνεται προϋπολογισμός με βάση τα τετραγωνικά μέτρα  (Τ.Μ.) των οικιών και οικοπέδων που έχει ο δήμος.

Από αυτό τον πίνακα προϋπολογίζεται Τέλος Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού  13.264.031,40 €. Από το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 6.605.572,69 € που υπάρχει ως απόθεμα, το οποίο είναι το οποίο είναι το  50% περίπου του προϋπολογισμένου ποσού εσόδων του έτους 2020. 

Συνεπώς μπορεί να γίνει μείωση των εισπραττόμενων Τελών κατά τουλάχιστον 40% για το έτος 2020 με ελάττωση των συντελεστών  κατά 40% !!!

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίαση.

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Διαχείριση απορριμμάτων

Posted by koszig στο 30 Οκτωβρίου 2019

Με Δελτίο Τύπου γίνεται ενημέρωση των κατοίκων για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η διαχείριση των απορριμμάτων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

48 Σωματεία και σύλλογοι καλούν :

Καλούμε το λαό της Αττικής να πάρει μαζικά μέρος στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ που οργανώνουν από κοινού οι Συντονιστικές Επιτροπές την Τετάρτη 6 Νοέμβρη στις 6:30μμ στην πλατεία Κλαυθμώνος ( Υπουργείο Εσωτερικών) και στην πορεία στα Γραφεία της Περιφέρειας Αττικής.

Αίτημα:

Με σταματήσουν τώρα:

 • Η δημιουργία νέας τεράστιας χωματερής (περίπου 300 στρεμμάτων) στη Φυλή, δίπλα στην υπάρχουσα υγειονομική βόμβα και κοντά στον οικισμό Γεννηματά 2 των Άνω Λιοσίων, όπου προβλέπεται να θαφτούν τουλάχιστον 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σκουπίδια. Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε επί διοίκησης Δούρου στην Περιφέρεια Αττικής και επικυρώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (επί διοίκησης Πατούλη) με τη θετική ψήφο των παρατάξεων του Πατούλη (ΝΔ), της Δούρου ( ΣΥΡΙΖΑ) και του γνωστού γραφικού φασίστα Τζήμερου.
 • Η δημιουργία νέου ΧΥΤΑ στο Γραμματικό που από κάθε άποψη είναι ακατάλληλος χώρος, ένα σχέδιο παράλογο τόσο από οικονομική όσο και από περιβαντολλογική πλευρά. Απόφαση που πάρθηκε με τροπολογία που έφερε η Διοίκηση Πατούλη στην Περιφέρεια Αττικής στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και ενώ είχε ήδη δρομολογηθεί από τη διοίκηση Δούρου.
 • Ο ταυτόχρονος σχεδιασμός για δημιουργία ΧΥΤΑ σε λατομεία της Αττικής, όπως σε Μουσαμά, Μελετάνι, ΤΙΤΑΝ, Σταμέλου και Κυριακού που αποτελεί περιβαντολλογικό έγκλημα με πολλές επιπτώσεις.

Ένα ερώτημα προκύπτει:

Τα απορρίμματα που απορρίπτονται στις χωματερές σήμερα, όταν σταματήσουν θα τα εξαφανίζουμε στα σπίτια μας;

Υπάρχει πρόταση;

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Ανταποδοτικά τέλη έτους 2020

Posted by koszig στο 28 Οκτωβρίου 2019

Στην εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας για τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 29/10/2019 αναφέρεται::

Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο καθορισμός των νέων συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2018 και σε συνάρτηση με το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να :

 1. καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,
 2. μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,
 3. καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.
 • Απολογιστικά στοιχεία εσόδων

 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2018

Για το έτος 2018, εισπράχθηκε ποσό ύψους: 13.501.053,69 €

 • Απολογιστικά στοιχεία δαπανών
 1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2018

Για το έτος 2018 οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία καθαριότητας ήταν ύψους: 9.509.463,98 €

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση: Τα έσοδα να

 1. μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,

13.501.053,69 € – 9.509.463,96 € = 3.991.589,73 €.

3.991.589,73 € είναι το ποσό που τα έσοδα υπερβαίνουν τις δαπάνες, συνεπώς υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,

Το ποσό των 3.991.589,73 € εισπράχθηκε και μπήκε στο ταμείο του δήμου.

Αντίστοιχο ποσό 13.377.060,72 € – 10.272.308,08 € = 3.104.752,64 € ήταν το «περίσσευμα» του έτους  2017 , (κλικ εδώ).

 

 1. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις εσόδων Οικονομικού Έτους 2019

Για την περίοδο 1ος – 9ος 2019 έχει εισπραχθεί ποσό ύψους: 10.731.548,30€

Για την περίοδο 10ος – 12ος 2019 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό ύψους: 2.740.779,02€

Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το συνολικό ποσό των εσόδων αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των : 13.472.327,32 €

 1. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2019

Για την περίοδο 1ος – 9ος 2019 οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία καθαριότητας ανήλθαν στο ύψος: 7.176.625,82 €

Για την περίοδο 10ος – 12ος 2019 οι δαπάνες που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν την υπηρεσία καθαριότητας ανέρχονται στο ύψος:  3.681.718,52 €

Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το συνολικό ποσό των δαπανών αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των: 10.858.344,34 €.

13.472.327,32 €-10.858.344,34 €= 2.613.982,98 €  

Το ποσό των 2.613.982,98προβλέπεται να εισπραχθεί και να μπει στο ταμείο του δήμου.

Επομένως  τα έτη 2017,2018 στο ταμείο του δήμου μπήκαν 3.104.752,64 € + 3.991.589,73 € 

Το  2019 προβλέπεται να μπουν στο ταμείο 2.613.982,98 €.  Συνολικά για το έτος 2020 έχει γίνει «προείσπραξη» 9.710.325,35 €.

 

Στον προϋπολογισμό του έτους 2020 για τα ανταποδοτικά τέλη για τα έσοδα αναφέρεται:

Κ.Α.Ε. 0311   2019  7.962.598,24 €+ 2.654.199,41 € = 10.616.797,65
Κ.Α.Ε. 0311   2018  13.501.053,69 €
Κ.Α.Ε. 0311   2020  11.523.071,84 €    Πως προκύπτει; 

Κ.Α.Ε. 2111   2019  2.679.087,53 €+ 56.625,43 € = 2.735.712,96 €
Κ.Α.Ε. 2111   2018  2.493.180,58 €
Κ.Α.Ε. 2111   2020  2.679.087,53 €    Πως προκύπτει; 

Στον προϋπολογισμό του έτους 2020 για τα ανταποδοτικά τέλη για τις δαπάνες αναφέρεται:

Κ.Α.Ε. 20-6  2018  8.773.500,53 €
Κ.Α.Ε. 20-6  2019  6.201.959,12 + 3.522.857,07 =  9.724.816,19 €
Κ.Α.Ε. 20-6  2020  12.536.611,54 €    Πως προκύπτει;

Κ.Α.Ε. 20-7  2018 70.308,00 €
Κ.Α.Ε. 20-7  2019  536.270,24 + 48.407,12 = 584.677,36 €
Κ.Α.Ε. 20-7  2020  1.164.000,00 €    Πως προκύπτει;

Κ.Α.Ε. 20-8  2018  386.746,54 €
Κ.Α.Ε. 20-8  2019  256.104,08 + 49.690,20 = 305.794,28 €
Κ.Α.Ε. 20-8  2020  6.146.772,47 €    Πως προκύπτει;

Υπάρχει απάντηση σε αυτές τις αυξήσεις εσόδων και δαπανών για το έτος 2020;

Η πρόβλεψη εσόδων από την εκτίμηση των Τετραγωνικών Μέτρων  των ιδιοκτησιών με το ποσό των 13.264.031,42 € που κολλάει στα έσοδα; Είναι σε κάποιο Κ.Α.Ε. 0311;;

Αναμένονται απαντήσεις πριν την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 185 του νόμου 4555/2018 ( Κλεισθένης Ι)

Άρθρο 185
Έννοια, περιεχόμενο και τρόπος καθορισμού ανταποδοτικών τελών
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων.
Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά
κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.
Η συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής και επί κατατεθειμένων εναλλακτικών προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή
είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. Οι εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην Οικονομική Επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης της εισήγησής της είτε στο δημοτικό συμβούλιο, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους. Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα.
Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.».

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

28η Οκτωβρίου 1940 -Εορταστικές Εκδηλώσεις

Posted by koszig στο 26 Οκτωβρίου 2019

ΦΕΚ 1499, τ. Β’ 6-10-2006

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των κατά τις επίσημες εορτές και τελετές

Λ. Στις έδρες των Δήμων
Δήμαρχος, Βουλευτές, Νομάρχης, Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ανώτερος Διοικητής Φρουράς (Ανώτερος Αξιωματικός), Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Ειρηνοδίκης, Δημοτικό Συμβούλιο, πρώην Βουλευτές, Πρόεδροι Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Πρόεδροι Λιμενικών Ταμείων, Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών, Προϊστάμενοι Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου − Οργανισμών − Τραπεζών, Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος εν ενεργεία, κατά ιεραρχική τάξη, Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Οδηγών με στολή, Πρόεδροι Επιστημονικών Οργανώσεων, Αντιπρόσωποι Τύπου, Πρόεδροι Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών,
Πρόεδροι Αναπηρικών και Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων, Εκπρόσωποι Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Πρόεδροι Λογοτεχνικών Σωματείων, Πρόεδροι Επιμελητηρίων, Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων, Πρόεδροι Εργατικών Οργανώσεων, Πρόεδροι Ενώσεων
Γεωργικών Συνεταιρισμών, Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων.

 

Αυτή η εγκύκλιος δεν καθορίζει τη διαδικασία κατάθεσης στεφάνων. Για παράδειγμα αν θελήσουν να καταθέσουν στεφάνους στο Ηρώων εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων επιτρέπεται ή θα τους εκπροσωπήσει ο πρόεδρος ή εκπρόσωπος της Βουλής;;

Στεφάνους θα μπορούν να καταθέσουν ο Πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α. , της ΔΗ.Κ.Ε.Α. πρώην βουλευτές, αντιπρόσωποι τύπου, πρόεδροι συλλόγων και άλλοι;  Αυτά δεν προβλέπονται στην ανωτέρω εγκύκλιο .

Η τυπική ρύθμιση αυτών των προβλημάτων μπορεί να γίνει μόνο με Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Και μια τελευταία παρατήρηση. Με τους τελευταίους νόμους δε χρησιμοποιούνται οι όροι Δημοτικές Ενότητες, αλλά Κοινότητες.

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Βιώσιμες Πόλεις

Posted by koszig στο 26 Οκτωβρίου 2019

Σε μια Βιώσικμη Πόλη ο πολίτης κυκλοφορεί με ασφάλεια.

Επειδή  η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και η προστασία της ζωής των πολιτών, αποτελούν ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας ένα χρόνο πριν στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ αυτό επισημάνθηκε, (κλικ εδώ).

Λεωφόρος Ιωνίας, ένας βασικός άξονας κυκλοφορίας στο δήμο Αχαρνών διπλής κυκλοφορίας που δεν έχει διπλή διαγράμμιση αλλά μόνο μονή. Στο κάτω μέρος του δρόμου, μέχρι τις γραμμές της Αττικής οδού η διαγράμμιση είναι μονή, γιατί ο δρόμος είναι στενός και δεν υπάρχει πλάτος για διπλή διαγράμμιση !!

Ο δρόμος δεν έχει διπλή διαχωριστική γραμμή να φαίνεται διπλής – αντίθετης κυκλοφορίας, αλλά μονής με δύο λωρίδες.

Αυτό το κομμάτι του δρόμου δεν έχει πεζοδρόμια, έχει μόνο δεντράκια μεταξύ δρόμου και διαχωριστικών συρματοπλεγμάτων ορίων των οικοπέδων.

Γιατί συμβαίνουν αυτά; Όπως είπαν η περιοχή σε αυτό το σημείο είναι εκτός σχεδίου!! Είναι αλήθεια;

Φαίνεται ότι το ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ έβλεπε μερικά θέματα, όπως τις διαγραμμίσεις των οδών και τις διαφημιστικές αφίσες στους δρόμους ένα χρόνο πριν τα δει ο κ. Περιφερειάρχης Αττικής.

Ποτέ δεν είναι αργά !!

 

 

Posted in Περιφέρεια Αττικής | Leave a Comment »

Η εορτή του Αγίου Δημητρίου στην Αυλίζα

Posted by koszig στο 26 Οκτωβρίου 2019

Με πλήθος κόσμου έγινε η περιφορορά ατης εικόνας του Αγίου Δημητρίου

 

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 229 της 27ης Οκτωβρίου 2019

Posted by koszig στο 25 Οκτωβρίου 2019

Φύλλο 229 της 27ης Οκτωβρίου 2019

 

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 228 της 13ης Οκτωβρίου 2019

Φύλλο 227 της 29ης Σεπτεμβρίου 2019

Φύλλο 226 της 15ης Σεπτεμβρίου 2019

 

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η χαρά δεν κράτησε ούτε μια ημέρα

Posted by koszig στο 24 Οκτωβρίου 2019

Σήμερα 22 Οκτωβρίου 2019. Όλα έγιναν όπως πρέπει να είναι!!

Αυτά έγγραφα πριν δύο ημέρες. Την επομένη!!

24 Οκτωβρίου 2019. Λες και το κάνουν επίτηδες!!

Μετά  φταίει ο δήμος;;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »