Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 2 Οκτωβρίου 2019

Ήρθε η ώρα για δράση!!

Posted by koszig στο 2 Οκτωβρίου 2019

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 έγινε ανάρτηση με τίτλο: «Οι μικροί δήμαρχοι» (κλικ εδώ).

Μετά από την ορκωμοσία των μελών της Κοινότητας Αχαρνών και της Κοινότητας Θρακομακεδόνων πέρασε ένα μήνας και τα συμβούλια των Κοινοτήτων έκαναν την πρώτη τους συνεδρίαση, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Τα πρώτα βήματα για τη λειτουργία των συμβουλίων των Κοινοτήτων είναι η διάθεση γραφείου στο δήμο και ορισμός υπαλλήλου με καθήκοντα γραμματέως. Ήδη έγινε διάθεση κάποιου χώρου που ο πρόεδρος του συμβουλίου είπε «εκεί είναι για να φεύγεις και όχι να κάθεσαι».

Με τον «Κλεισθένη Ι » έγιναν αλλαγές στο νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης»)

Ενδιαφέροντα σημεία για άμεση δραστηριότητα είναι:

Άρθρο 84
Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων – Αντικατάσταση του άρθρου 83 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 83 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 83
Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
1. Το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, εντός των ορίων της κοινότητας:
α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

δ) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,
στ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών,
ιβ) στις περιπτώσεις όπου ο δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

Επειδή κάποιες κινήσεις υπερκείμενων φορέων διοίκησης είναι εκτός των αρμοδιοτήτων τους, καλό είναι το συμβούλιο της Κοινότητας Αχαρνών να αναλάβει τις ευθύνες του πριν είναι αργά.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός), Κοινότητα Αχαρνών | Leave a Comment »

Οι δημότες!!

Posted by koszig στο 2 Οκτωβρίου 2019

Το έτος 2017 το δημοτικό συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής Α.Ε. Αχαρνών.

2064  Αρ.47 απόφαση Δ.Σ. ορισμού μελών Επενδυτικής Α.Ε ετών 2017-2019

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του, την πρόταση του κου Δημάρχου, τις προτάσεις που κατατέθηκαν από την πλευρά της μειοψηφίας και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
ΟΜΟΦΩΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Την Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών» ως εξής:
Τακτικά μέλη:
1) Τσουκαλάς Ηλίας (Πρόεδρος)
2) Ποιμενίδης Γεώργιος  (Αντιπρόεδρος)
3) Λαζάρου Ιωάννης       (Δημ. Σύμβουλος  από την πλευρά της μειοψηφίας)
4) Ποθητός Ιάκωβος             (Δημότης)
5) Σαμουργασίδης Ιωάννης  (Δημότης)
6) Σαββουλίδης Χρήστος        (Δημότης)
7) Δασκαλάκης Γεώργιος      (Δημότης)
8) Παλιούρας Αντώνιος         (Δημότης)
9) Στεφανίδου Ευτυχία          (Δημότης)

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Βρεττός Μιχάλης, Βρεττός Σπύρος, Γιαμαρέλος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Δημήτριος, Γρηγοριάδης Παναγιώτης, Δασκαλάκης Γεώργιος, Ευθυμιάδου Τουμανίδη Γεωργία, Ζητούνης Ηλίας, Κατάρας Αναστάσιος, Κοσμίδης Παναγιώτης, Κοσμίδου Λουίζα, Μιχαηλίδης Δημήτριος, Ναυροζίδου Μαρία, Ντούρος Σωτήριος, Ξαγοράρης Νικόλαος, Παλιούρας Αντώνιος, Παπαδόπουλος Πολύκαρπος, Πεδιαδίτης Στέργιος, Ποιμενίδης Γεώργιος, Πολυμενέας Παναγιώτης, Σασαρίδης Κωνσταντίνος, Σαχσανίδη Ελένη, Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Σταύρου Γεώργιος, Συρινίδης Θεόδωρος, Τοπαλίδης Ευστάθιος, Τσουκαλάς Ηλίας, Χριστοπούλου Σοφία

Με έντονα γράμματα τα ονόματα των τότε και σήμερα δημοτικών συμβούλων, που ψήφισαν ότι δύο δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία με την ιδιότητα του δημότη!!.

Με κόκκινα γράμματα τα ονόματα των Δασκαλάκη Γεώργιου και Παλιούρα Αντώνιου, που ψήφισαν την απόφαση ως δημοτικοί σύμβουλοί, αν και στην κατάσταση των μελών της Επενδυτικής φέρονται ως δημότες.

Αυτά γινόντουσαν στο παρελθόν. Γίνονται και σήμερα;

2064 Απόφαση Δ.Σ. 45 για ορισμό Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών

Στην απόφαση αυτή στις 18/1/2019 με πρόταση του τότε προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνου Ρούσσα και πρώην προέδρου της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών έγινε η σχετική εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995, συνιστάται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, σε κάθε δήμο επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή συνδέσμου δήμων και φορολογουμένων. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από δύο δημοτικούς συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη.

Το δημοτικό συμβούλιο με την απόφαση:

ΟΜΟΦΩΝΑ

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Ορίζει ως μέλη Επιτροπής φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2019 τους:

  1. Τον κ. Κωνσταντίνο Ρούσσα Δημ. Σύμβουλο ως Πρόεδρο της Επιτροπής φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό.
  2. Την κ. Όλγα Ποιμενίδου Δημ. Σύμβουλο ως μέλος
  3. Χρέη Γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί ο  υπάλληλος κ. Χρήστος Κωνσταντόπουλος

Β) Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο

Μεταξύ των 23 μελών του δημοτικού συμβουλίου ήταν πέντε μέλη, από τα οποία λίγες ημέρες αποχώρησαν από την παράταξη του τότε δημάρχου και έχουν εκλεγεί μέλη του σημερινού διοικητικού συμβουλίου.

Παρακολουθείστε απόσπασμα από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 23 Σεπτεμβρίου 2019, που ασχολήθηκε με τον ορισμό μελών της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό. Επικαιροποίησε την «λειψή» απόφαση της 18/1/2019.

 

Και η απόφαση 140/2019.

Το Δημοτικό Σύμβουλο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και τις τροποποιήσεις του, το άρθρο 32 του Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.8 του Ν.2307/95 και την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ομόφωνα)

Την ορθή Επανάληψη της 45/2019 απόφασης του ΔΣ που αφορά στον Ορισμό Προέδρου μελών και Γραμματέα Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για το έτος 2019 ως εξής:
· Τον κ. Πετάκο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον κ. Τοπαλίδη Ευστάθιο επίσης Δημοτικό Σύμβουλο.
· Τον κο Συρινίδη Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος, αναπληρούμενο από τον κ. Κωφό Δημήτριο επίσης Δημοτικό Σύμβουλο.
· Τον κ. Μαμάκο Θεμιστοκλή, φορολογούμενο δημότη ως μέλος, αναπληρούμενο από τον κ. Ντούρο Παναγιώτη.
· Χρέη Γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί η υπάλληλος κ. Νικολοπούλου Αναστασία αναπληρούμενη από την υπάλληλο κ. Παγώνα Ευαγγελία.

Έτσι το δημοτικό συμβούλιο, με πρόταση του δημάρχου, όρισε τον έγκριτο νομικό και άτυπο νομικό σύμβουλο του  δημάρχου Θεμιστοκλή Μαμάκο ως φορολογούμενο δημότη στην Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό.

Θυμίζει τίποτα ο ορισμός, από τους εκάστοτε δημάρχους, μελών διοικήσεων οργάνων και επιτροπών με την ιδιότητα του δημότη;

Φανταστείτε να οριζόταν κάποιος βουλευτής, κάτοικος Αχαρνών, μέλος της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό ως δημότης !!

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »