Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 12 Οκτωβρίου 2019

Τις πταίει;

Posted by koszig στο 12 Οκτωβρίου 2019

Φταίει η δημοτική Αρχή ή φταίνε οι δημότες;

Οι δημότες που τοποθετούν τα απορρίμματα και η δημοτική Αρχή που δεν τα μαζεύει.

Οδός Παύλου Μελά.

  

Φωτογραφίες  9 Οκτωβρίου 2019. Στις 11 Οκτωβρίου 2019 τα συνεργεία καθαριότητας  καθάρισαν την περιοχή.

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019.

Ο χώρος ήταν καθαρός μέχρι αμέσως μετά την αποκομιδή των απορριμμάτων. Μετά κάποιος περαστικός αναρωτήθηκε  αν με κάποιο μαγικό τρόπο το στρώμα που υπήρχε δυό ημέρες πριν  «αναγεννήθηκε¨ ή κάποιος άθλιος δημότης καθάρισε το σπίτι του και πέταξε το στρώμα.

Φαίνεται όμως ότι οι άθλιοι δημότες είναι παραπάνω από ένας.

Η υπηρεσία καθαριότητας «καθάρισε» την οδό Κωνσταντινουπόλεως.

 

 

Κάπως έτσι ήταν στις 10 Οκτωβρίου 2019 μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε ο άλλος άθλιος δημότης.

Αχαρνές Υπερήφανος Δήμος με μερικούς άθλιους δημότες 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 10 Οκτωβρίου 2019

Posted by koszig στο 12 Οκτωβρίου 2019

Η δεύτερη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 10 Οκτωβρίου 2019.

 

Το πρώτο μέρος της συνεδρίασης που ήταν το διάστημα των ανακοινώσεων μέχρι την ψηφοφορία για τις εκλογές των συμβουλίων των επιτροπών Παιδείας.

Σε κάποια χρονική στιγμή της συνεδρίασης έγινε γνωστό ότι η συνεδρίαση μεταδιδόταν μέσω διαδικτύου.

Τη ίδια στιγμή έγινε γνωστό:

Στις 10 Οκτωβρίου  κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση το «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο που αποτελείται από 238 σελίδες!!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 178
Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν . 4623/2019 (Α’ 134) αντικαθίσταται, ως εξή ς :
«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους , κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους , συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη , αντίστοιχα . Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, προτείνονται από τις λοιπές παρατάξεις . Σε κάθε περίπτωση , οι λοιπές
παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα μέλος. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 01.9.2019, θεωρούνται νόμιμες.»

Με αυτή τη διάταξη η «Κυβέρνηση» προσπαθεί να νομιμοποιήσει τα λάθη που έκανε με τη σχετική εγκύκλιο για τις εκλογές διοικήσεων  Νομικών προσώπων τις προηγούμενες ημέρες.

Η δημοκρατία σχετικά με τη διοίκηση των Ο.Τ.Α. σε όλο της το μεγαλείο.

Και οι κυβερνώντες, όπως και οι τοπικοί άρχοντες, φαίνεται ότι έχουν τελειώσει την ίδια σχολή!!

Έχει νόημα να παρακολουθεί κάποιος ταινία που οι παρόντες έχουν την ίδια ηθοποιία με τους προηγούμενους; 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 228 της 13ης Οκτωβρίου 2019

Posted by koszig στο 12 Οκτωβρίου 2019

Φύλλο 228 της 13ης Οκτωβρίου 2019

 

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 227 της 29ης Σεπτεμβρίου 2019

Φύλλο 226 της 15ης Σεπτεμβρίου 2019

Φύλλο 225 της 1ης Σεπτεμβρίου 2019

 

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών πάει ΤΑΤΟΪ

Posted by koszig στο 12 Οκτωβρίου 2019

Την Κυρική περπατάμε στο Τατόι και αισθανόμαστε Βασιλιάδες και Βασίλισσες!!

 

Posted in ΙΛΕΑ | Leave a Comment »

Η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών ξεκίνησε

Posted by koszig στο 12 Οκτωβρίου 2019

 

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Parnes news. Φύλλο 2 -Οκτώβριος 2019

Posted by koszig στο 12 Οκτωβρίου 2019

Φύλλο 2, Οκτώβριος 2019

 

 

Posted in Parnes News | Leave a Comment »