Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 21 Οκτωβρίου 2019

Αυτά που έπρεπε να γίνουν χτες, όχι αύριο

Posted by koszig στο 21 Οκτωβρίου 2019

Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από 45 δημοτικούς συμβούλους.

Με μπλε χρώμα είναι τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων που είχαν εκλεγεί στην προηγούμενη δημοτική περίοδο.

Με καφέ χρώμα είναι τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων που είχαν εκλεγεί στις πριν της  προηγούμενης δημοτικής περιόδου.

Με μαύρο χρώμα είναι τα ονόματα των νεοεκλεγομένων δημοτικών συμβούλων.

Παρατηρούμε ότι  20 δημοτικοί σύμβουλοι είχαν εκλεγεί την προηγούμενη  εκλογική περίοδο ή και άλλες προηγούμενες εκλογικές περιόδους.

5 δημοτικοί σύμβουλοι είχαν εκλεγεί από προηγούμενες εκλογικές περιόδους εκτός της τελευταίας και 20 δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται για πρώτη φορά.

Όταν ξεκινάει του λειτουργία του ένα όργανο διοίκησης, όπως το δημοτικό συμβούλιο, αποτελεί συνέχεια του προηγουμένου του. Πρέπει επομένως να γνωρίζει τι παραλαμβάνει σε υποχρεώσεις για έργα που είναι σε εκκρεμότητα, τις οικονομικές και διοικητικές υποχρεώσεις. Αυτά τα στοιχεία ενδεχομένως τα γνωρίζουν μόνο οι 20 δημοτικοί σύμβουλοι, που ήταν μέλη της προηγούμενης σύνθεσης του δημοτικού συμβουλίου.

Συνεπώς αυτούς τους δύο μήνες που πέρασαν ο δήμαρχος όφειλε να έχει σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο ζητήσει παρουσίαση στοιχείων που αναφέρονται στην οικονομική κατάσταση του δήμου, στις οικονομικές υποχρεώσεις του δήμου έναντι τρίτων, στα έργα που είναι προγραμματισμένα να εκτελεστούν ή εκτελούνται.

Σε λίγες ημέρες θα πρέπει να αρχίσουν οι προεργασίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου για το έτος 2020.

Βασικό ρόλο στη διακυβέρνηση του δήμου έχουν οι διοικήσεις των Κοινοτήτων. Την προηγούμενη δημοτική περίοδο οι δημοτικές Κοινότητες  Αχαρνών, (κλικ εδώ), και Θρακομακεδόνων, (κλικ εδώ), ήταν σχεδόν ανύπαρκτες.

Με τον νόμο 4555/2018 αποκτούν κάποια οντότητα.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του νόμου 4172/2013 όπως έχει τροποποιηθεί  ορίζεται:

  1. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και στους προέδρους κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους, έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος.

Στις αρμοδιότητες των Κοινοτήτων είναι  και:

ε) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
στ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
ζ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,

Αν το συμβούλιο της κοινότητας εκτιμά  ότι για αυτές τις ανάγκες απαιτούνται δαπάνες πρέπει να δημιουργήσει προϋπολογισμό εξόδων.

Αυτός ο προϋπολογισμός, που πρέπει να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του δήμου, χρειάζεται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για να καθορισθεί το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας.

Μέχρι σήμερα ούτε το δημοτικό συμβούλιο, ούτε οι Κοινότητες έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό.

Σε 20 ημέρες  πρέπει να συνταχθεί Τεχνικό Πρόγραμμα, να συνταχτεί σχέδιο Προϋπολογισμού. Τυπικά για την πρώτη δημοτική περίοδο δεν είναι απαραίτητη η σύνταξη του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος:

Ειδικά για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του πρώτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μέχρι την κατάρτιση και έγκριση αυτού.

Το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί τους στόχους λειτουργίας του δήμου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, που τμήμα του υλοποιείται κάθε χρόνο. Δυστυχώς Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν υπήρξε την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο και κανένας από τους 45 δημοτικούς συμβούλους δεν έχει ακούσει τι είναι αυτό!!

Για ενημέρωση όλων των δημοτικών συμβούλων παρατίθενται διατάξεις και οι βασικοί νόμοι που αναφέρονται στην διοίκηση των Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Προϋπολογισμοί κατά Κλεισθένη και 4623

Ν.3463_2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

N. 3852_2010_Καλλικράτης

Νόμος 4555_2018 Κλεισθένης

Ν. 4623_2019 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση άρθρα 1-17,

 

Για ενημέρωση του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων. Για να μη λένε αργότερα ότι δεν ήξεραν.

 

 

Posted in Απολογισμός | 1 Comment »