Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 22 Οκτωβρίου 2019

Νέα Δύναμη. Δελτίο Τύπου

Posted by koszig στο 22 Οκτωβρίου 2019

Posted in Νέα Δύναμη | Leave a Comment »

Ολυμπιακό Χωριό. Κάποτε και τώρα!!

Posted by koszig στο 22 Οκτωβρίου 2019

Ολυμπιακό Χωριό. Το διατηρούμε απλά χωριό.

Έτος 2015, (κλικ εδώ)

 

Τα φώτα δεν σπάσανε μόνα τους!!

23 Μαρτίου  2015

22  Οκτωβρίου 2019

23 Μαρτίου 2015

22  Οκτωβρίου 2019

 

Ολυμπιακό Χωριό. 22  Οκτωβρίου 2019. Δε μπορούμε. Ευελπιστούμε.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Ήρθε η ώρα του

Posted by koszig στο 22 Οκτωβρίου 2019

Θα μας λείψει; (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Χτες 21 Οκτωβρίου 2019

Σήμερα 22 Οκτωβρίου 2019. Όλα έγιναν όπως πρέπει να είναι!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Μην τον είδατε τον προϋπολογισμό του έτους 2020;

Posted by koszig στο 22 Οκτωβρίου 2019

Να γυρίσουμε στο έτος 2016. Το δημοτικό συμβούλιο διαπίστωσε ότι δε μπορούσε να έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, δηλαδή τα προϋπολογιζόμενα έσοδα δε μπορούσαν να είναι ίσα με τις δαπάνες. Έτσι ο δήμος Αχαρνών, μαζί με άλλους δύο δήμους μπήκε στην οικονομική επίβλεψη από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Εξυγίανσης, (κλικ εδώ).

Τι σημαίνει ισολογισμένος προϋπολογισμός;

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο οικογένειες που έχουν ετήσιο εισόδημα 10.000 €. Για διάφορες υποχρεώσεις έχουν λογαριάσει να δαπανήσουν 6.600 €. Μένουν 3.400€.Πως θα ξοδευτούν;

Η Α οικογένεια κάνει δαπάνες το πρώτο εξάμηνο του  έτους 2018 για: κρέας 1.000 €,  όσπρια  200 €, ένδυση 500 €    Σύνολο 1.700 €.
Το δεύτερο εξάμηνο κάνει αντίστοιχες δαπάνες, Για το έτος συνολικά 3.400 €.

Η Α οικογένεια κάνει δαπάνες  το πρώτο εξάμηνο του  έτους 2019 για: κρέας 800 €,  όσπρια  300 €, ένδυση 600 € , δηλαδή ελαττώνει τη δαπάνη για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019 κατά 200 € για το κρέας και αυξάνει κατά 100 € τη δαπάνη για όσπρια και ένδυση. Η συνολική δαπάνη  για το δεύτερο εξάμηνο παραμένει 1.700 €.
Για το έτος συνολικά δαπανήθηκαν 3.400 €.

Αν θελήσει κανείς να κάνει προϋπολογισμό για το έτος 2020  στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019, σύμφωνα με την εγκύκλιο 5905/2019 (ΦΕΚ. 3054/2019 τ. Β’):

β) Εάν το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι. κατά την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2019 είναι 5.000 ευρώ και για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2018 είναι 4.500 ευρώ, τότε η απόλυτη διαφορά είναι 500 ευρώ, δηλ. «Εκτέλεση 2019 μείον Εκτέλεση 2018» (5.000 € – 4.500 €).

– Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2019 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2018, όπως στο ανωτέρω παράδειγμα), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 για την ΟΜΑΔΑ Ι. (συνολικό άθροισμα της ομάδας) είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2018 (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2018) προσαυξημένο κατά

το ποσό της θετικής διαφοράς. Δηλαδή, εάν το έτος 2018 στο ανωτέρω παράδειγμα απέδωσε ποσό ύψους 9.000 ευρώ, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 είναι 9.000 + 500 = 9.500 ευρώ.

– Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ Ι., είναι το ποσό του έτους 2018 (δηλαδή, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, 9.000 ευρώ).

Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2019, η ανωτέρω δiαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική, είτε το ποσό της  θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό 2020 δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και με ανάλογη αναμόρφωσή του.

συγκρίνουμε τη διαφορά μεταξύ των ετών 2019 και 2018. Αν η διαφορά είναι αρνητική προϋπολογίζουμε για το έτος 2020 τις δαπάνες του έτους 2018, Αν η διαφορά είναι θετική αυξάνουμε το ποσό του έτους 2019 με  τη διαφορά.

 

Η Β οικογένεια κάνει τις ίδιες δαπάνες για το πρώτο εξάμηνο του  έτους 2018 και για το έτος 2019 δαπανά για το  κρέας 0 €,  όσπρια  700 €, ένδυση 1.000 € , δηλαδή αυξάνει τη δαπάνη του πρώτου εξαμήνου του έτους 2018 κατά 500 € για όσπρια και ένδυση. Η συνολική δαπάνη  παραμένει 3.400 € .

Παρατηρούμε ότι το έτος 2020 αν οι οικογένειες είχαν θελήσει να κάνουν του προϋπολογισμούς τους θα έπρεπε να προϋπολογίσουν συνολικές δαπάνες για τα τρία είδη για ποσά 4.000 € και 6.400 €, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις οι προϋπολογισμοί  θα ήταν ελλειμματικοί. Στην πραγματικότητα τα έτη 2018 και 2019 οι δύο οικογένειες δαπάνησαν τα ίδια συνολικά ποσά των 3.400 € με διαφοροποιήσεις στις δαπάνες των τριών ομάδων και διαπιστώνονται οι προϋπολογισμοί τους να εκτοξεύονται κατά 600 και 3.000 €.!!

Με αυτή τη λογική έγινε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και προέκυψε ελλειμματικός, συνεπώς μη ισοσκελισμένος. Τότε μπήκαμε στο Παρατηρητήριο που αποφάσισε να συμπληρώσει τα ποσά που έλειπαν για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού κάθε έτους.

Το έτος 2016 έλειπαν 18.885.490,12 €, που αποφάσισε να χορηγήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. Όπως φαίνεται στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του έτος 2016 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου κατατέθηκαν στο ταμείο του δήμου 0 €.

Το έτος 2017 έλειπαν 13.400.143,19 €, που αποφάσισε να χορηγήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. Όπως φαίνεται στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του έτος 2017 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου κατατέθηκαν στο ταμείο του δήμου 0 €.

Το έτος 2018 έλειπαν 6.684.783,47 €, που αποφάσισε να χορηγήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. Όπως φαίνεται στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του έτος 2018 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου κατατέθηκαν στο ταμείο του δήμου 0 €.

Το έτος 2019 άλλαξε ο νόμος και με τον 4555/2018 δεν λέγεται ότι είμαστε υπό την επίβλεψη του Παρατηρητηρίου αλλά το έλλειμμα αν υπάρχει θα γίνεται σύμβαση με τον Υπουργό για το έλλειμμα που διαπιστώνει το Παρατηρητήριο. Έτσι έγινε σύμβαση με τον Υπουργό Εσωτερικών, (κλικ εδώ) για 18.236.656,84 € και μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου δόθηκαν κυρίως για απαλλοτριώσεις 5.271.375,84 €.

Τρία χρόνια είμαστε στο Παρατηρητήριο 2016, 2017, 2018, αλλά ευρώ δεν είδαμε!!

Όπως φαίνεται ο προϋπολογισμός είναι ένα παιχνίδι κωδικών εσόδων – εξόδων, που αν παίζεται καλά ο δήμος αποφεύγει τις καθυστερήσεις με την εποπτεία του Παρατηρητηρίου.

Το άρθρο 77 του νόμου 4172/2013 μεταξύ άλλων αναφέρει:

6. Η οικονομική επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας και ειδικότερα αν:  …

Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού,  …

Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου

7. Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι’ αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Πρόεδρος της Εκτελεστικής και της Οικονομικής Επιτροπής ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός.

Της Οικονομικής υπηρεσίας προΐσταται ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας & Πολεοδομίας και Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων Μιχάλης Βρεττός, που είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Οικονομικής Επιτροπής.

Πως θα συνταχθεί ο προϋπολογισμός χωρίς να έχουν ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο οι εκθέσεις του Α’ τριμήνου (Ιανουάριος- Μάρτιος) του έτους 2019, του Β’Τριμήνου (Απρίλιος – Ιούνιος) του έτους 2019 και του Γ’Τριμήνου (Ιούλιος -Σεπτέμβριος) του έτους 2019;

Σε ποια φάση βρίσκεται ο Προϋπολογισμός του έτους 2020;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »