Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for Νοέμβριος 2019

Ι.Λ.Ε.Α. – Παρουσίαση Επετειακού Λευκώματος

Posted by koszig στο 30 Νοεμβρίου 2019

 

 

Posted in ΙΛΕΑ | Leave a Comment »

Βραβεύσεις Μαθητριών στην 1η Ολυμπιάδα Παιδικής Ζωγραφικής 2019

Posted by koszig στο 30 Νοεμβρίου 2019

Ιουλία Λεοντή – 1ο Δημοτικό Θρακομακεδόνων 

Μαρία Σπαθάρου – 6ο ΓΕΛ Ολυμπιακό Χωριό

Posted in Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων | Leave a Comment »

Σκάκι – Ατομικό Σχολικό πρωτάθλημα

Posted by koszig στο 30 Νοεμβρίου 2019

Posted in ΕΟΣ Αχαρνών | Leave a Comment »

Αντικαρκινική Αχαρνών – Αιμοδοσία

Posted by koszig στο 30 Νοεμβρίου 2019

Posted in Αντικαρκινική Αχαρνών | Leave a Comment »

Black Monday

Posted by koszig στο 29 Νοεμβρίου 2019

 

Η αρχή της συνεδρίασης.

 

Για την έναρξη της συνεδρίασης υπήρξε σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2  του υπάρχοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου:

2. Η ώρα της συνεδρίασης δύναται να παραταθεί κατά 35 λεπτά το ανώτατο, ώστε να δημιουργηθεί απαρτία. Αν μετά την παρέλευση των 35 λεπτών δεν υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη ματαίωση της συνεδρίασης. Για τη ματαίωση συντάσσεται πρακτικό.

Όπως τεκμηριώνεται στην ανωτέρω ανάρτηση η έναρξη της εκφώνησης του καταλόγου των παρόντων δημοτικών συμβουλών άρχισε μετά τις 5:45 με όριο έναρξης συνεδρίασης τις 5:35. Τυπικά η συνεδρίαση δεν είναι έγκυρη.

Η εισήγηση της προέδρου για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας για την ώρα έναρξης της συνεδρίασης ήταν:

  1. Η ώρα της συνεδρίασης δύναται να παραταθεί κατά είκοσι πέντε (25) λεπτά το ανώτατο, ώστε να δημιουργηθεί απαρτία. Αν μετά την παρέλευση των είκοσι πέντε (25) λεπτών δεν υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη ματαίωση της συνεδρίασης. Για τη ματαίωση συντάσσεται πρακτικό.

Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

1. «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών».

Όπως αναφέρεται και στον τίτλο του θέματος η έγκριση και συνεπώς και η τροποποίηση είναι κανονιστικές αποφάσεις που εγκρίνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δημοτικών συμβούλων, δηλαδή με 23 θετικές ψήφους.

Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου:

12. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

Η ίδια διατύπωση  για το θέμα της ψηφοφορίας υπάρχει και στην εισήγηση της προέδρου που το δημοτικό συμβούλιο φέρεται να ψήφισε.

 

Η δημοσιευθείσα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου:

Εισήγηση για τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση 208 για τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται:

Στο κείμενο της απόφασης δεν αναφέρεται ότι γίνεται ονομαστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 12 του παλαιού και του προς ψήφιση κανονισμού.

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου φαίνεται ότι δεν τηρεί τον κανονισμό που ζητάει την ψήφισή του!!

Ο παρακαθήμενος στην πρόεδρο δήμαρχος Αχαρνών Σπυρίδων Βρεττός φαίνεται ότι αγνοεί τους κανονισμούς, παλαιό και νέο, και δεν παρενέβη στην ψηφοφορία.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του προηγουμένου δημοτικού συμβουλίου Μιχαήλ Βρεττός και νυν αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας & Πολεοδομίας και Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων φαίνεται ότι  αγνοεί τους κανονισμούς, παλαιό και νέο, και δεν παρενέβη στην ψηφοφορία.

Οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, παλαιοί και νέοι, δε ζήτησαν εφαρμογή του κανονισμού, δεδομένου ότι ειδικά η ψήφιση κανονιστικών διατάξεων απαιτούν απόλυτη πλειοψηφία με ονομαστική ψηφοφορία.

Επειδή δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 12  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επειδή στο κείμενο της 208/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου αναγράφεται ότι ψηφίστηκε ομόφωνα χωρίς να αναγράφεται πόσοι δημοτικοί σύμβουλοι ήταν υπέρ της πρότασης, ώστε η απόφαση να έλαβε τον αριθμό των 23 θετικών ψήφων που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικό συμβουλίου.

Για τους λόγους αυτούς η απόφαση 208/2019 δεν είναι νόμιμη και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής θα κληθεί να αποφασίσει για την απόφαση 208/2019 του δημοτικού συμβουλίου.

Επόμενο ΄θέμα ήταν:

2. Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020 για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης οπό πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Την εισήγηση έκανε ο αντιδήμαρχος οικονομικών κλπ. Μιχάλης Βρεττός. Στην ομιλία του αναφέρθηκε σε οικονομικά στοιχεία που είχαν ψηφιστεί στην οικονομική επιτροπή και περιέχοντα στην εισήγηση.

Στον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών η συζήτηση γίνεται για τις πολιτικές θέσεις που τελικά πρέπει να καταλήξουν σε έσοδα και δαπάνες. Τα έσοδα και οι δαπάνες στον καθορισμό των τελών είναι ποσά προϋπολογισμένα που προκύπτουν από έσοδα και δαπάνες που έχουν γίνει πραγματικά τα δύο προηγούμενα έτη.

Για τα ανταποδοτικά  τέλη έχουν γίνει σχετικέ αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία φαίνεται ότι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης υπέβαλλαν εισήγηση με την οποία ζητούσαν να γίνει οριζόντια μείωση στα δημοτικά τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 20% σε σχέση με τα έσοδα που είχαν αναγραφεί στην εισήγηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 4623/2019:

Άρθρο 11
Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

Στην εισήγηση της δημοτικής Αρχής και δημοτικών συμβούλων υπήρξαν προτάσεις για μειώσεις ομάδων πληθυσμού. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξαν στοιχεία σε τι ποσά αντιστοιχεί αυτή η απαλλαγή.

  • Πολύτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 20.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη)

Αυτή είναι μια από τις ομάδες δημοτών ή κατοίκων των Αχαρνών που που απαλλάσσονται τελών. Ποιο θα ήταν το ποσό αν δεν υπήρχε απαλλαγή; Τι μέρος  είναι το ποσό αυτό στο σύνολο των εσόδων που πρέπει λόγω της ανταποδοτικότητας τα έσοδα να καλύπτουν τις δαπάνες και θα τα επιβαρυνθούν οι άλλοι κάτοικοι;

Τελικά ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός και ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Βρεττός κατάλαβαν ότι είχαν 8 δημοτικούς συμβούλους της   παράταξής τους σε σύνολο 25 παρόντων δημοτικών συμβούλων. Με βάση την ανωτέρω διάταξη η αντιπολίτευση θα μπορούσε να αποκομίσει πολιτικό κέρδος μείωσης των ανταποδοτικών τελών, σε αντίθεση με την πρόταση της παράταξης του δημάρχου το προηγούμενο έτος που ζήτησε μείωση των τελών κατά 30%, αλλά δεν είχε στη σχετική πλειοψηφία να το πετύχει.

Να ξαναδούμε ένα τμήμα από το βίντεο που περιέχει τον εμπνευσμένο λόγο του δημάρχου για τη συζήτηση για τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

 

Ο δήμαρχος πρότεινε στο δημοτικό συμβούλιο να αποσυρθεί το θέμα. Όταν ένα θέμα εισάγεται για συζήτηση και με πρόταση του δημάρχου μετά από μία ώρα συζήτηση ζητείται η απόσυρση χρειάζεται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να γίνει δεκτή η πρόταση. Αυτό δεν έγινε με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αναρτημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για  το θέμα αυτό.

Μετά από καιρό με τα υπάρχοντα στοιχεία δε θα φαίνεται ότι υπήρξε συζήτηση για το θέμα αυτό.

Στην αρχή του βίντεο φαίνεται ότι ο αντιδήμαρχος  οικονομικών κλπ. Μιχάλης Βρεττός απευθύνεται στο δημοτικό σύμβουλο Χρύσανθο Κόνταρη και να του ζητάει να τον συνοδεύσει στο Παρατηρητήριο όταν θα ζητήσουν τη γνώμη του για το θέμα των μειώσεων των ανταποδοτικών τελών. Δόθηκε η εντύπωση ότι ο δήμαρχος  Σπύρος Βρεττός και ο αντιδήμαρχος οικονομικών δε γνωρίζουν ότι ο Δήμος Αχαρνών που παρέλαβαν δεν ευρίσκεται στο Παρατηρητήριο όπως την προηγούμενη τριετία 2016, 2017 και 2018

Με τη δημοσίευση του «Κλεισθένη Ι » στις 19/7/2018 υπήρχε σε εφαρμογή τα άρθρα  199 και 210.

Άρθρο 199
Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Β ως εξής:
«Άρθρο 4Β
Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
4. Ο «Λογαριασμός Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.» που είχε συσταθεί με το άρθρο 76 της παρ. 8 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) καταργείται, το δε υφιστάμενο υπόλοιπό του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μεταφέρεται, από τη δημοσίευση του παρόντος, στον «Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.».

Άρθρο 210
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄
1. Αν δήμος, περιφέρεια ή νομικό πρόσωπο έχει υπαχθεί, έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, σε πρόγραμμα εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 10 του άρθρου 174 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 74 και 75 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), απαιτείται για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του φορέα από το Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. του άρθρου 199 μόνον η σύναψη της Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης του άρθρου αυτού, μετά από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου.

Αυτή η δημοτική Αρχή θα κάνει το δήμο Αχαρνών ΥΠΕΡΉΦΑΝΟ.

Επόμενο θέμα για συζήτηση ήταν:

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΉΣΤΩΝ ΧΩΡΏΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Το θέμα αποσύρθηκε με πρόταση της προέδρου.

Επόμενο θέμα για συζήτηση ήταν:

4. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής».

Σύμφωνα με την εισήγηση

Άρθρο 72
Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου – Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 3852/2010
Η παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους.».

Σύμφωνα με την εισήγηση υπήρχαν 25 θέματα αρμοδιότητας του δημοτικού συμβουλίου σχετικές με το αντικείμενο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Δύο οι αιτίας μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου ή να ελαττωθεί ο φόρτος στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου ή το πιθανότερο να λαμβάνονται οι αποφάσεις των θεμάτων αυτών στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπου η δημοτική Αρχή έχει τη σίγουρη  πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων, πράγμα που δεν είναι πάντοτε σίγουρο στο δημοτικό συμβούλιο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από την πλευρά της αντιπολίτευσης αντιρρήσεις εξέφρασε ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος. Τελικά ο δήμαρχος δέχτηκε τις προτάσεις.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου:

2228 Απόφαση 207  για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται

Στην απόφαση δε φαίνεται ποιος έκανε τι προτάσεις που κατατέθηκαν στο Σώμα;

Τελικά από τις   25 προτάσεις της εισήγησης εγκρίθηκαν 16.

Επειδή η απόφαση δεν ελήφθη με ονομαστική ψηφοφορία   σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 12 του Κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου  δεν είναι νόμιμη   και όταν γίνει αναφορά στο συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ενδέχεται να ακυρωθεί.

Από τέσσερα σοβαρά θέματα ημερήσιας διάταξης τα δύο αποσύρθηκαν και τα υπόλοιπα δύο είναι προς ακύρωση.

Από τα 51 θέματα της ημερήσιας διάταξης που ψηφίστηκαν ένα μεγάλο μέρος πάσχουν!!

Ημέρα  συνεδρίασης Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί

Black Monday

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Το υπερήφανο καφενείο

Posted by koszig στο 27 Νοεμβρίου 2019

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019. Ημέρα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.  Η προηγούμενη συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις 18 Νοεμβρίου 2019, στις 4 το απόγευμα. Η συνεδρίαση δεν έγινε γιατί εμφανίστηκαν μόνο 22 δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ για την επίτευξη απαρτίας απαιτούνται 23 δημοτικοί σύμβουλοι παρόντες.

Στη χτεσινή συνεδρίαση ώρα έναρξης καθορίστηκε η 5η απογευματινή. Χρόνος για έναρξης της συνεδρίασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας μπορεί να παραταθεί μέχρι της 5:35. Στην αίθουσα ακούστηκαν παλαμάκια, όπως γίνεται στο θέατρο όταν πρόκειται να αρχίσει η παράσταση. Την ώρα αυτή εμφανίστηκε ο δήμαρχος στο προεδρείο. Η ώρα είχα περάσει από τις 5:35. Ο γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου απουσίαζε. Το προεδρείο διαπίστωσε ότι ήταν 22 σύμβουλοι παρόντες και τα παρατεταμένα παλαμάκια σήμαιναν ότι η νόμιμη ώρα για την έναρξη της συνεδρίασης είχε περάσει. Δόθηκε εντολή στον υπάλληλο να αρχίσει να διαβάζει τον κατάλογο των παρόντων δημοτικών συμβούλων, αφού η πρόεδρος ρώτησε τι ώρα είναι. Ανακοίνωσε 5:35 αλλά μετά από διαμαρτυρίες το διόρθωσε σε σε 5:45. Ο υπάλληλος άρχισε να διαβάζει με αργό ρυθμό τον κατάλογο των παρόντων δημοτικών συμβούλων και όταν έφτασε στον τεσσαρακοστό πέμπτο διαπιστώθηκε ότι παρόντες ήταν 23!!

 

Όταν αρχίζει να μιλάει ο κ. Γρηγοριάδης το χρονόμετρο στο βίντεο δείχνει 8:22. Σε λίγο στην οθόνη εμφανίζεται χρονόμετρο που δείχνει  5:55. Η ομιλία του κ. Γρηγοριάδη από την εμφάνιση του χρονομέτρου του βίντεο έδειχνε 8:22 και όταν εμφανίστηκε στη οθόνη το ρολόι στο βίντεο έδειχνε 9:55, δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή η ομιλία είχε διάρκεια 1,33 λεπτά. Επομένως το αποτέλεσμα  της ανακοίνωσης των παρόντων έγινε 5η ώρα και 55 λεπτά μείον 2 περίπου λεπτά, δηλαδή η συνεδρίαση άρχισε στις 5:53, που σημαίνει 18 λεπτά αργότερα από το όριο για να κριθεί αν η συνεδρίαση άρχισε νόμιμα.

Αυτά για την τυπικότητα των συνεδριάσεων.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης κάποιος από τους παριστάμενους δημότες βγήκε στον προθάλαμο της αίθουσας συνεδριάσεων και διαπίστωσε:

Ρώτησε παρισταμένους αντιδημάρχους και διευθυντές αν υπάρχει απόφαση για την τοποθέτηση των μηχανημάτων  παροχής αναψυκτικών και εδεσμάτων με ρίψη κερμάτων. Κανείς δε γνώριζε αν υπάρχει απόφαση τοποθέτησης και κέρδος από το δήμο από την τοποθέτηση των μηχανημάτων. Αντίστοιχη απάντηση δε δόθηκε από τους παρισταμένους στο κυλικείο του δήμου και διοικητικούς υπαλλήλους.

Από τα δεξιά της εικόνας μερικές φορές η αίθουσα θυμίζει καφενείο, αφού οι σύμβουλοι δεν τηρούν τις διαδικασίες κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Στην αριστερή  πλευρά της εικόνας είναι τα κατάλληλα μηχανήματα να θυμίζουν τον προθάλαμο της αίθουσας συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου να μοιάζε  με περίπτερο.

Μπορεί τα μηχανήματα να εξυπηρετούν κάποιους από τους παρισταμένους στο δημοτικό συμβούλιο, αντί να χρειάζεται κατεβαίνουν δίπλα στο δημαρχείο που υπάρχουν τα σχετικά μηχανήματα.

Θα μπορούσε απέναντι απ τα μηχανήματα αυτά να τοποθετηθούν αντίστοιχα μηχανήματα να πουλάνε σουβλάκια!!

Το ερώτημα είναι: Με ποια απόφαση τοποθετήθηκαν αυτά τα μηχανήματα, ποιος την υπέγραψε και ποιο το οικονομικό όφελος του δήμου.

Ο Δήμος δεν είναι μαγαζί της εξουσίας να κάνει αυτές τις αυθαιρεσίες

 

 

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Κανονισμός κοινοχρήστων χώρων -2

Posted by koszig στο 25 Νοεμβρίου 2019

 

Γενικές Αρχές για κοινόχρηστους χώρους.

Τα κοινόχρηστα πράγματα είναι εκτός συναλλαγής και ανήκουν είτε στο δημόσιο (αιγιαλός, παραλία) είτε στους ΟΤΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση και την αξιοποίησή τους κατά τρόπο που να μην αναιρεί την κοινή χρήση (άρθρο 970 του ΑΚ) και να προάγει την κοινή ωφέλεια (άρθρο 969 του ΑΚ).
Κάθε πολίτης έχει την εξουσία να χρησιμοποιεί ελεύθερα τους κοινόχρηστους χώρους, εξουσία που απορρέει από το δικαίωμα της προσωπικότητας (άρθρο 57 του ΑΚ), καθώς και το δικαίωμα να απαιτεί από τους υπεύθυνους για τη διαχείρισή τους ΟΤΑ την προστασία της ακώλυτης χρήσης τους όταν αυτή παρεμποδίζεται.

Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

Κοινόχρηστοι χώροι χρησιμοποιούνται από εμπορικά καταστήματα, καφετέριες, εστιατόρια, περίπτερα, λαϊκές αγορές και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

Δρόμος: είναι η κοινόχρηστη έκταση, που εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας.

Πεζοδρόμιο: θεωρείται το υπερυψωμένο, ή με άλλο τρόπο διαχωριζόμενο, τμήμα της οδού που προορίζεται για πεζούς.

Πεζόδρομος: νοείται η οδός η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς, καθώς και για την είσοδο – έξοδο οχημάτων προς και από τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης των παρόδιων ιδιοκτησιών, ως και για τα οχήματα εφοδιασμού ή τροφοδοσίας (σε συγκεκριμένες ώρες) ή τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας είναι οι πεζόδρομοι στους οποίους επιτρέπεται η υπό όρους κίνηση οχημάτων.

Πλατεία είναι επίπεδος, διαμορφωμένος χώρος μέσα σε κατοικημένη περιοχή που περιβάλλεται από κτίρια ή και δρόμους

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να προσδιορίσουμε τους Κοινόχρηστους Χώρους στην περιοχή γύρω από τον Άγιο Βλάση.

Οι εγκεκριμένοι χώροι  καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο στο Κεντρικό Μενίδι καθορίστηκε το έτος 1933.

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 1951

Περιοχή Κεντρικής Πλατείας Αγίου Βλασίου
Αεροφωτογραφία έτους 1953. 1. Οδός Φιλαδελφείας, 2. Οδός Αθηνών (σήμερα Δημοκρατίας). 3. Οδός Αγ. Κωνσταντίνου, 4. Οδός Λιοσίων, 5. Λεωφόρος Πάρνηθος, 6. Οδός Δεκελείας, 7. Οδός Βασιλέως Γεωργίου (σήμερα Ηρώων Πολυτεχνείου), 8. Οδός Παπαδημητρίου, 9. Οδός Θερμοπυλών.

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 1961

Σε 10 χρόνια ο πραγματικός πληθυσμός των Αχαρνών αυξήθηκε κατά 4 περίπου χιλιάδες.

Περιοχή Κεντρικής Πλατείας Αγίου Βλασίου
Αεροφωτογραφία έτους 1962. 1. Οδός Φιλαδελφείας,  4. Οδός Λιοσίων, 5. Λεωφόρος Πάρνηθος, 6. Οδός Δεκελείας, 7. Οδός Βασιλέως Γεωργίου (σήμερα Ηρώων Πολυτεχνείου), 8. Οδός Παπαδημητρίου, 9. Οδός Θερμοπυλών.

Αυτές είναι εικόνες της Πλατείας το έτος 1965

pl 20

Το περίπτερο και η στάση των λεωφορείων. Το νέο τέρμα είχε αλλάξει και ήταν στην οδό Πάρνηθος πριν την Αριστοτέλους .

pl 17

Επιβάτες των λεωφορείων που περιμένουν στη στάση για Αθήνα.

(Φωτογραφεία από το τεχνικό γραφείο του Χρήστου Κατσιγιάννη, πατέρα του Θανάση Κατσιγιάννη)

Pl8a

Λεωφορεία με κατεύθυνση προς Αθήνα.

pl 7

Το Περίπτερο που μεταφέρθηκε πριν μερικά χρόνια έξω από το Δημαρχείο.

pl 19

Τα καφενεία προς τη μεριά της οδού Παπαδημητρίου (Μπύρος)

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 1971

Σε 10 χρόνια ο πραγματικός πληθυσμός των Αχαρνών αυξήθηκε κατά 11,5 περίπου χιλιάδες.

Περιοχή Κεντρικής Πλατείας Αγίου Βλασίου
Αεροφωτογραφία έτους 1977. 1. Οδός Φιλαδελφείας,  4. Οδός Λιοσίων, 5. Λεωφόρος Πάρνηθος, 6. Οδός Δεκελείας, 7. Οδός Βασιλέως Γεωργίου (σήμερα Ηρώων Πολυτεχνείου), 8. Οδός Παπαδημητρίου, 9. Οδός Θερμοπυλών.

Στη πλατεία Αγίου Βλασίου συναντώνται η Οδός Φιλαδελφείας (1), η οδός Λιοσίων (4), η οδός Βασιλέως Γεωργίου (7) και η οδός Δεκελείας (6) με την οδό Πάρνηθος (5). Όπως φαίνεται στην αεροφωτογραφία στους δρόμους αυτούς κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα και στην οδό Δεκελείας στην πλατεία υπήρχε και στάση για δύο ταξί.

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 1981

Σε 10 χρόνια ο πραγματικός πληθυσμός των Αχαρνών αυξήθηκε κατά 13 περίπου χιλιάδες.

Το έτος 1982 τα πράγματα άλλαξαν.

Μέσα στη δεκαετία του ’80 εκπονήθηκε πρόταση ανάπλασης (αρχιτέκτονες: Γ. Τσεκούρας, Γ. ∆ιαµαντόπουλος) για την περιοχή του Κέντρου όπως αυτή οριοθετείται στο Διάταγμα του ’33. Η πρόταση στηρίχθηκε στις βασικές αρχές του Γ.Π.Σ., προτείνοντας  ένα δίκτυο πεζοδρόμων, των δύο κεντρικών πλατειών (του Αγίου Βλάση και του Αγίου Νικολάου) και πραγματοποιήθηκε η πλακόστρωση τους και η πεζοδρόμηση τμημάτων των γύρω οδών.

Για ανάπλαση της περιοχής Αγίου Πέτρου υπάρχει δημοσιευμένη έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άγιος Πέτρος Β’
τοu δήμοu Αχαρνών (Αττικής). ΦΕΚ 432/1986 τεύχος Τέταρτο.

Δεν έχει ευρεθεί αντίστοιχο ΦΕΚ για τη αλλαγή μέρους των οδών  Φιλαδελφείας, Δεκελείας Βασιλέως Γεωργίου (σήμερα Ηρώων Πολυτεχνείου)σε πεζόδρομους ή πλατεία.

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 1991

Την επόμενη δεκαετία ο πραγματικός πληθυσμός το έτος 1991 αυξήθηκε κατά 20 000 κατοίκους.

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 2001

Την επόμενη δεκαετία ο πραγματικός πληθυσμός το έτος 2001 αυξήθηκε κατά 14 000 κατοίκους.

Η ηλεκτρονική αποτύπωση του χάρτη της περιοχής Αγίου Βλασίου το έτος 2004.

 Τα ονόματα των οδών αναγράφονται στο χάρτη,

Το έτος 2009 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης δημιουργήθηκε στο δήμο Αχαρνών Γεωγραφικό  Σύστημα  Πληροφορικών (Geographic Information Systems).

 

Ενώ η πλατεία Αγίου Νικολάου Χαρακτηρίστηκε (1) Κοινής Χρήσης (ΚΧ) η περιοχή της Πλατεία Αγίου Βλασίου είναι αχαρακτήριστη. Χαρακτηρισμός ΚΧ υπάρχει και για το χώρο του Ναού της  Παναγίας, για την πλατεία Καράβου ως Κοινής Χρήσης (4)  και Κοινωφελής (ΚΦ) για το Ναό του Αγίου Βλασίου (3) .

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 2011

Ο δήμος Θρακομακεδόνων ενσωματώθηκε στον ενιαίο δήμο Αχαρνών ως Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων.

Την επόμενη δεκαετία ο πραγματικός πληθυσμός το έτος 2011 αυξήθηκε κατά 30 000 κατοίκους.

Την τελευταία δεκαετία πολεοδομικά χρησιμοποιείται το Κτηματολόγιο, (κλικ εδώ).

Παρατηρούμε ότι στο χάρτη του κτηματολογίου υπάρχουν μέσα στην αχαρακτήριστους  δρόμους χώροι στην πλατεία Αγίου Βλασίου  φαίνεται να υπάρχουν μέχρι σήμερα. χωρίς να χαρακτηρίζονται. δρόμοι για κίνηση αυτοκινήτων, πεζόδρομων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων. Σε αντίθεση με την πλατεία Αγίου Νικολάου που έχει χαρακτηριστεί κοινόχρηστος χώρος που διακόπτει την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Σε ΦΕΚ δεν υπάρχει αναφορά για τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου της περιοχής. Οι υπάλληλοι της Πολεοδομίας  δεν έχουν αντίστοιχο έγγραφο που να παριστάνει τους κοινόχρηστους χώρους της πλατείας Αγίου Βλασίου.

Ακόμα και σήμερα στην Πλατεία Αγίου Βλασίου, στο χώρο, που σήμερα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου χαρακτηρίστηκε πλατεία, καταλήγουν επώνυμοι δρόμοι.

Γιατί τόση αναφορά για την πλατεία Αγίου Βλασίου;  Γιατί αύριο το δημοτικό συμβούλιο θα αποφασίσει για το χαρακτηρισμό Κοινόχρηστων Χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Κανονισμός Κοινοχρήστων Χώρων – 3

Posted by koszig στο 24 Νοεμβρίου 2019

Μια ιδιαίτερη περίπτωση Κοινόχρηστου Χώρου είναι  η τοποθέτηση σε αυτόν τραπεζοκαθισμάτων και περιπτέρων.  Αυτοί οι  Κοινόχρηστοι Χώροι πρέπει όταν είναι σε πεζόδρομους και πλατείες να προσδιορίζουν τοπογραφικά το χώρο της τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων, ώστε αν προτίθεται κάποιος να αξιοποιήσει κάποιο κτίριο να γνωρίζει αν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και η έκταση που αυτά θα μπορούν να καταλαμβάνουν.

Στον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων που είναι προς έγκριση δεν προσδιορίζονται ονομαστικά οι πεζόδρομοι και οι πλατείες που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα, αλλά αναφέρονται γενικά ως πλατείες.

 

Το άνω μέρος της εικόνας είναι ένα τμήμα του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφορικών (GIS) που έχει ο δήμος για πολεοδομικά θέματα.

Το Οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ. 35 είναι αντίστοιχο με την αεροφωτογραφία με πράσινο περίγραμμα. Στο χώρο αυτό είναι και η εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Αυτή είναι μια από τις πλατείες που μπορούν να τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα;

Είναι φανερό ότι αν δεν προσδιοριστούν επακριβώς οι χώροι που μπορούν να τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα δεν υπάρχει αντικειμενική διαχείριση των Κοινοχρήστων Χώρων.

Αυτό είναι ένα πρόβλημα για τους κοινόχρηστους χώρους  που ενδέχεται να συζητηθούν στην αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Αύριο η συνέχεια.

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Τα λάθη πρέπει να διορθώνονται;

Posted by koszig στο 24 Νοεμβρίου 2019

Είναι γεγονός ότι στην ιστοσελίδα του δήμου πρέπει να προβάλλονται σημαντικά γεγονότα και φυσικά τον πρώτο λόγο προβολής να έχει ο εκάστοτε δήμαρχος Αχαρνών ως εκπροσωπών το δήμο Αχαρνών.

Ένας δημότης ή ένας πολίτης από συνήθεια κάνει την επόμενη κίνηση στα Περισσότερα, (κλικ εδώ). Και τι παρατηρεί, αν γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, (κλικ εδώ).

Στο σημείωμα που αναφέρεται για το γεγονός, υπάρχει μια φωτογραφία από την είσοδο του Ναού της Παναγίας όπου έγινε η επίσημη δοξολογία, όπου εμφανίζει το δήμαρχο Σπύρο Βρεττό και δίπλα του ένα κύριο που το όνομά τους δεν αναφέρεται στο ανωτέρω συνοδευτικό έγγραφο. Αναρωτιέται κανείς είναι κάποιο υψηλόβαθμο πρόσωπο ή συνοδός ασφαλείας του δημάρχου;

Δυό βήματα πίσω ακολουθούν η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, οι αντιδήμαρχοι

Αυτοί δε γνώριζαν το  ΦΕΚ-1488-2006, που καθορίζει τη σειρά προβαδίσματος επισήμων σε εορτές ή θεωρούν το εαυτό τους υποδεέστερο ενός παραιτηθέντος και προ διμήνου διορισμένου από το δήμαρχο στη θέση γενικού γραμματέα, σε θέση διοικητικού υπαλλήλου, σύμφωνα με το οργανόγραμμα του δήμου Αχαρνών.

Όσο για τη λαμπρότητα του εορτασμού οι παριστάμενοι στις καταθέσεις στεφάνων.

Αυτοί ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση που είχε την τιμή και τη χαρά του δημάρχου.

 

Τα λάθη λόγω ενδεχόμενης απειρίας πρέπει να διορθώνονται αλλιώς …

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 231 της 24ης Νοεμβρίου 2019

Posted by koszig στο 23 Νοεμβρίου 2019

Φύλλο 231 της 24ης Νοεμβρίου 2019

 

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 230 της 10ης Νοεμβρίου 2019

Φύλλο 229 της 27ης Οκτωβρίου 2019

Φύλλο 228 της 13ης Οκτωβρίου 2019

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »