Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα λόγια και τα έργα για τα οικονομικά του δήμου

Posted by koszig στο 5 Νοεμβρίου 2019

 Νοέμβριος 2014. Δυό μήνες πριν ορκίστηκε η νέα δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό. Από τις πρώτες ενέργειες ήταν να κάνει μία απογραφή της οικονομικής κατάστασης του δήμου το διάστημα 2010-2014.

Εισηγητής ο Δρ. Γεώργιος Γαλανός, Οικονομολόγος, λἐκτορας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σήμερα επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. (κλικ εδώ).

Η συνεργασία δε συνεχίστηκε γιατί ο δήμος Αχαρνών δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει.

Στο βίντεο της παρουσίασης φαίνονται ο Σπύρος Βρεττός και ο Μιχάλης Βρεττός, σημερινή ηγεσία στο δήμο Αχαρνών.

Οκτώβριος 2019. Εισηγητής για την οικονομική κατάσταση του δήμου ο Μιχάλης Βρεττός.

Δημοτικό συμβούλιο 31/10/2019. Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ενημέρωση και συζήτηση για την γενικότερη κατάσταση του Δήμου Αχαρνών.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 

Πως φτάσαμε σε αυτή τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου;

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 10-10-2019 κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων ο πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α. Στάθης Τοπαλίδης αναφέρθηκε στην κατάσταση  που  αντιμετώπισε, όταν ανέλαβε τη διοίκηση της ΔΗ.Φ.Α.

 

Ακολούθησε ομιλία για το θέμα αυτό από τον  Χάρη Δαμάσκο και τον δήμαρχο.

 

Μετά από μερικές ημέρες ο δήμαρχος κάλεσε τους εκπροσώπους των παρατάξεων χωρίς κατάληξη για το θέμα. Και τελικά φτάσαμε στη συνεδρίαση της 31/10/2019.

Το θέμα ήταν: Ενημέρωση και συζήτηση για την γενικότερη κατάσταση του Δήμου Αχαρνών.

Η ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου ήταν μία πολύ σοβαρή υπόθεση για θέματα που ενδέχεται να έχουν και προσφυγή στη δικαιοσύνη. Οι δημοτικοί σύμβουλοι, που τώρα είναι κατήγοροι, έπρεπε πριν γίνουν οι παράνομες διαδικασίες ή πράξεις να καταγγέλλουν τις μη νόμιμες διαδικασίες, προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα. Δεν το έκαναν.

Η παράταξη του δημάρχου,  είχε ανθρώπους που είχαν συμμετάσχει στη διοίκηση της ΔΗ.Φ.Α. στο παρελθόν. Είχε κάποιος από αυτούς  καταγγείλει μη νομότυπες ή μη νόμιμες πράξεις από τους διοικούντες της προηγούμενης διοίκησης της ΔΗ.Φ.Α. επί πέντε χρόνια;

Σκέψεις για παράδοση-παραλαβή.

Σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Ιδρύματα  όταν μία διοίκηση αναλαμβάνει τη διοίκηση του φορέα πρέπει να ξέρει τι παραλαμβάνει. Η διοίκηση που παραδίδει τη διακυβέρνηση του Νομικού Προσώπου οφείλει να παραδώσει ηλεκτρονικά στοιχεία και φυσικά πράγματα. Για παράδειγμα να παραδώσει το αρχείο που έχουν καταγραφεί οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές , η περιγραφή τους, οι θέσεις και οι υπάλληλοι που τους έχουν χρεωθεί. Όταν η νέα δημοτική Αρχή θα παραλάβει την εξουσία θα πρέπει, αν θέλει, να ελέγξει το ηλεκτρονικά στοιχεία και τα αντικείμενα που περιγράφουν. Αυτά για τα φυσικά πράγματα.

Οι οικονομικές συναλλαγές γίνονται με ηλεκτρονικά στοιχεία, με έντυπα αρχεία και με χρήματα που βρίσκονται στο ταμείο ή στην τράπεζα. Ηλεκτρονικά αρχεία για διοικητικές πράξεις και οικονομική δραστηριότητα υπάρχου αναρτημένα στο διαδίκτυο και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του δήμου. Τα μη εμπιστευτικά αρχεία μπορούν να υπάρχουν σε παραδίδοντες και παραλαμβάνοντες και τρίτο αρχείο πρέπει να υπάρχει σε χώρο κοινής εμπιστοσύνης για λόγους ασφαλείας, για την περίπτωση που υπάρξει διαφωνία για τα αντίγραφα που έχουν στη διάθεσή τους  οι εμπλεκόμενοι στην παράδοση-παραλαβή. Τα εμπιστευτικά αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να έχουν αντίγραφο στο Cloud και να γίνεται η παράδοση των κωδικών..

Στο δημοτικό συμβούλιο πρέπει να  γίνει εμπεριστατωμένη εισήγηση  με παράδοση – παραλαβή για την οικονομική κατάσταση του δήμου, με εκκρεμότητες σε υποχρεώσεις και τεχνικά έργα. Αυτό πρέπει να γίνει σε θεματικές συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ίσως σε θέματα που ενημέρωση μπορούν να κάνουν οι αντιδήμαρχοι. Στις συνεδριάσεις αυτές πρέπει να υπάρχουν πλήρη ενημερωτικά στοιχεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή πριν τη συνεδρίαση.

Τελικά ποιος ήταν ο αντικειμενικός σκοπός της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου:

Ενημέρωση και συζήτηση για την γενικότερη κατάσταση του Δήμου Αχαρνών

Το νόημα της συζήτησης ήταν ο απολογισμός δράσης της δημοτικής Αρχή τα 5 χρόνια που πέρασαν; Αυτό που δεν έκανε η δημοτική Αρχή τον πρώτο μήνα κάθε νέου έτους. Για αυτούς  τους μη απολογισμούς  η τότε αντιπολίτευση, μέρος της οποίας είναι η δημοτική Αρχή,  δε ζήτησε εφαρμογή του νόμου;

Το νόημα της συζήτησης ήταν η οικονομική κατάσταση του δήμου που παραδίδεται στη νέα Δημοτική Αρχή, τα έργα που είναι σε εκκρεμότητα και οι υποδομές που παραδίδονται;

Τι έγινε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Ενημέρωση για οικονομικά θέματα, για τη ΔΗ.Φ.Α., για το νεκροταφείο, τη ΔΗ.Κ.Ε.Α., την Αρωγή. Για το θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγητής φερόταν ο δήμαρχος. Τις εισηγήσεις έκαναν οι αντιδήμαρχοι και Διευθυντές τομέων.

Πρώτος εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας & Πολεοδομίας Μιχάλης Βρεττός.

Προφανώς στην εισήγηση που επρόκειτο να κάνει ο αντιδήμαρχος Οικονομικών θα υπήρχαν οικονομικά στοιχεία και σχετικά έγγραφα που όφειλε ο κ. Βρεττός να έχει αναρτήσει ως εισήγηση στο διαδίκτυο. Αν αυτό δεν ήταν δυνατόν, την ημέρα της συνεδρίασης θα έπρεπε να έχει μοιράσει στους δημοτικούς συμβούλους για ενημέρωσή τους σε φωτοτυπία το κείμενο της εισήγησης που διάβαζε.

Η ομιλία κράτησε 36 λεπτά με αναφορές σε ποσά που δεν ήταν δυνατόν να γίνουν κατανοητά στο μεγαλύτερο πλήθος των δημοτικών συμβούλων, προκειμένου αυτοί να διατυπώσουν ερωτήσεις.

Παρακολουθείστε την ομιλία.

 

Τι συμπέρασμα βγάζετε;

Ο κ. Βρεττός αναφέρθηκε σε τρία προγράμματα που υπήρξε απορροφητικότητα που μέχρι σήμερα είναι 32,03 %. Μάλιστα ένα από αυτά  αναφερόταν στον «ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ,  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Για το πρόγραμμα αυτό αναφέρθηκε ότι ο δήμος εκλήθη να επιστρέψει  62.259,12 € για κακοδιαχείριση, παράνομες δαπάνες.

Για το θέμα της διαχείρισης του προγράμματος αυτού από την ημέρα που διακόπηκε το πρόγραμμα το Δεκέμβριο 2018 μέχρι σήμερα ο Μιχάλης Βρεττός και  ο Σπύρος Βρεττός έχουν πει κάτι;

Στη συνέχεια ο αντιδήμαρχος αναφέρθηκε στα προβλήματα της νομικής και οικονομικής υπηρεσίας σχετικά με τις αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις οικοπέδων.  Οι Μιχάλης και Σπύρος Βρεττός, ως μέλη της οικονομικής υπηρεσίας, ρώτησαν ποτέ με ποια επιλογή πληρώνονται  αποζημιώσεις με δικαστικές αποφάσεις και πως καταβάλλονται;

«Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησής μου και την κατάθεση των πρακτικών στην πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου θα λάβετε εσείς όλη την εισήγηση που έχω κάνει και θα λάβετε και τα συνημμένα.» . Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο εισηγητής, αλλά μέχρι σήμερα, 5 ημέρες μετά δεν υπάρχει κανένα έγγραφο.

Ο κ. Βρεττός συνέχισε,

Το 2017 ο δήμος μπήκε μέσα με το ποσό άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Το έτος 2018  μπήκε μέσα με ποσό άνω των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το έτος 2019 το τρίτο τεταρτημόριο παρουσίασε ζημιά 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Ήταν τόση η προσοχή των δημοτικών συμβούλων που δεν παρατήρησαν το ότι ο δήμος το έτος 2018 μπήκε μέσα με το ποσό των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ!!

Τα τριμηνιαία δελτία απεικονίζουν τα προϋπολογισμένα έσοδα και  τις προϋπολογισθείσες δαπάνες, ως και τα εισπραχθέντα έσοδα και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία των ετών φαίνονται στις εκθέσεις αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Όπως παρατηρείται στον ανωτέρω πίνακα ο δήμος μπήκε μέσα το έτος 2018 μόνο κατά 32.105,28 €, ενώ το έτος 2017 είχε περίσσευμα 729.086,97 € και το έτος 2019 το πρώτο τρίμηνο περίσσευμα  4.941.232,73 €.

Με ποια  στοιχεία  αναφέρθηκε ο εισηγητής,  αφού δεν υπάρχουν ισολογισμοί – απολογισμοί από το έτος 2012, εποχή που ο αντιδήμαρχος και ο νυν δήμαρχος ήταν τότε μέλη της δημοτικής Αρχής.

Στη συνέχεια ο αντιδήμαρχος οικονομικών αναφέρθηκε στο κληροδότημα της Ροδίας Στριφτού και τις υποτροφίες που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της διοίκησης Κασσαβού, οι οποίες δεν είχαν δοθεί στην προηγούμενη δική τους θητεία. Τη δική τους θητεία έγινε καμία συντήρηση και διαχείριση των κληροδοτούμενων κτηρίων;

Ο κ. Μ. Βρεττός στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συμφωνία του δημάρχου με τον Υπουργό Εσωτερικών για την επιδότηση του δήμου Αχαρνών. «Κανένας από τους διαδίκους δεν είχε ανακοινώσει τι περιελάμβανε αυτή η σύμβαση«.

Για το θέμα αυτό είχε γίνει σχετική ανάρτηση : «Ο ευτελισμός του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών», (κλικ εδώ).

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 22/4/2019  απουσίαζαν οι κ.κ. Μ. Βρεττό και Σ. Βρεττός. Προφανώς δε διάβασαν την ανωτέρω ανάρτηση που υπάρχει το κείμενο της συμφωνίας «μεταξύ των διαδίκων».

Στη συμφωνία αναφέρεται:

> Το ποσό που αφορά τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις , δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , καθώς και τόκους υπερημερίας, καταβάλλεται από το ΥΠΕΣ στο Δήμο Αχαρνών, εντός δύο μηνών από την υπογραφή της παρούσας.

Δύο μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας τον Ιούνιο του έτους 2019 κατεβλήθη το ποσό των 5.271.375,84 €. Τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο κατεβλήθη σε δημότες το ποσό των  594.943 € για τελεσίδικες αποφάσεις για απαλλοτριώσεις. Τον Σεπτέμβριο καταβλήθηκε επιπλέον ποσό  595.927,13-594.943= 984,13 €Αυτή ήταν η διαχείριση  για την τήρηση της σύμβασης από την προηγούμενη οικονομική υπηρεσία και  και από την παρούσα υπό τον αντιδήμαρχο Μιχάλη Βρεττό.

Στη συνέχεια ο εισηγητής είπε:

«Μπορεί κανείς να μην το έχει πάρει χαμπάρι, ο δήμος κινείται πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, στη χρεωκοπία και στην τήρηση της καθημερινότητας. Τίποτα παραπάνω …»

Όπως φαίνεται στο τριμηνιαίο δελτίο του έτους 2019  μεταξύ εισπράξεων και δαπανών στο ταμείο υπάρχει ποσό 4.941.232,73 €.

Ο εισηγητής αναφέρθηκε στη συνέχεια για οφειλές  που δεν μπορούν να σχολιαστούν, γιατί δεν έχουν προσκομιστεί τα οικονομικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τα λεγόμενά του. Έτσι κάπου εδώ πρέπει να σταματήσει ο σχολιασμός.

Τα οικονομικά στοιχεία απεικονίζονται και στους ισολογισμούς-απολογισμούς που δεν υπάρχουν από το έτος 2012. Τα έτη 2012 και 2013,  που τα οικονομικά διαχειριζόταν οι Μ. Βρεττός και Σ. Βρεττός δεν σχολιάζονται, γιατί είναι το απώτερων παρελθόν του δήμου.

 

Να τελειώσει ο σχολιασμός με Νίκο Γκάτσο και Μάνο Χατζιδάκι για τον άμυαλο Σεβάχ

Ακούστε την ιστορία του Κεμάλ
ενός νεαρού πρίγκιπα, της ανατολής
απόγονου του Σεβάχ του θαλασσινού,
που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.
αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ
και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
…………………..
Σ’ ένα μήνα σ’ ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ
που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον άμυαλο Σεβάχ:
νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί,
με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί
καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δε θα αλλάξει ποτέ
Καληνύχτα..

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: