Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 13 Νοεμβρίου 2019

Που πάμε, πως πάμε;

Posted by koszig στο 13 Νοεμβρίου 2019

Δήμος Αχαρνών. Πριν δυόμισι  μήνες άρχισε τη θητεία της η νέα δημοτικἠ Αρχή με δήμαρχο το Σπύρο Βρεττό.

Το πρώτο θέμα που αντιμετώπισε ήταν η καθαριότητα. Το τι έχει πετύχει αποτυπώνεται στις αναρτήσεις δύο μηνών. για το θέμα αυτό η υπηρεσία καθαριότητας έχει μερική ευθύνη, λόγω έλλειψης υποδομών.

Το με αριθμ. πρωτ. 29258/05-07-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου.

53. Την με αριθμ. πρωτ. 47756/19-07-2019 (και με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 31340/22-07-2019), απόφαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

54. Την με αρ. πρωτ. 35122/26-08-2019 κοινοποίηση για την υπογραφή σύμβασης.

Στις 09/09/2019 υπεγράφη η σύμβαση για την επισκευή 21 απορριμματοφόρων και 11 φορτηγών.

ΣΥΜΒΑΣΗ 38299_09-09-2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ένα χρόνο έκαναν οι διαδικασίες προκειμένου να αρχίσουν οι διαδικασίες προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής απορριμματοφόρων και φορτηγών.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αποχωρήσει από το δήμο Αχαρνών πάνω από 30 υπάλληλοι καθαριότητας, (ΑΔΑ:Ψ96ΘΩΨ8–ΔΚ5).

Προς το παρόν πρέπει να κάνουμε υπομονή.

Ένα άλλο θέμα είναι οι διοικητικές υπηρεσίες του δήμου και ειδικά η οικονομική υπηρεσία και η οικονομική επιτροπή.

Στις 17/5/2019 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή  με θέμα:

«Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019

Στη συνεδρίαση αυτή απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής εκ της αντιπολίτευσης  Σπύρος Βρεττός κα Μιχάλης Βρεττός. Η απόφαση αμέσως μετά έπρεπε να υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση μέχρι τις 30 Απριλίου 2019

Τον Ιούλιο 2019 έγιναν 7 συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Η έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων παρέμεινε στο «ψυγείο».

Μέχρι τις 20 Ιουλίου 2019 έπρεπε να έχει περάσει από την οικονομική επιτροπή και να ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο μέχρι τις 30 Ιουλίου 2019 η «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων «Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.»

Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2019 έπρεπε να έχει περάσει από την οικονομική επιτροπή και να ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2019 η «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων «Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.»

Στις 29 Οκτωβρίου 2019  συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή και αποφάσισε  να συζητήσει τις εκθέσει αποτελεσμάτων Β’και Γ’τριμήνων έτους 2019:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Α. Την υποβολή της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων   – εξόδων     του Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019, στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση.

Την  απόφαση εντέλλεται να εκτελέσει ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής δήμαρχος Σπύρος Βρεττός.

Στις  29  Οκτωβρίου 2019 έγινε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Μεταξύ των 38 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα 14 θἐματα ήταν της οικονομικής επιτροπής. Για τις εκθέσεις αποτελεσμάτων τριμήνων δεν υπήρχε θέμα.

Στις 31 Οκτωβρίου 2019 έγινε επόμενη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου με θέμα:» Ενημέρωση και συζήτηση για τη γενικότερη κατάσταση του δήμου Αχαρνών.»

Στο δημοτικό συμβουλίου δε συζητήθηκαν οι εκθέσεις αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2019.

Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου έπρεπε να έχει αναρτηθεί το  δελτίο υλοποίησης του προϋπολογισμού για το μήνα Οκτώβριο. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σχετική ανάρτηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 188 του νόμου 4555/2018 που τροποποίησε το άρθρο 77 του νόμου 4172/13

7. Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι’ αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Τα εγκεκριμένα τριμηνιαία αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2019 είναι βασικά στοιχεία για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2020.

Δυο μέρες έμειναν !!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Εκλογές στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής

Posted by koszig στο 13 Νοεμβρίου 2019

Η προηγούμενη  Διοίκηση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, (κλικ εδώ).
Από τους 13 δημάρχους, μέλη της διοίκησης της ΠΕΔΑ επανεξελέγησαν δήμαρχοι οι 4. Στο συμβούλιο της ΠΕΔΑ μέλη ήταν ο Γιάννης Κασσαβός ως δήμαρχος Αχαρνών και ο Σωτήρης Ντούρος ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Για τις εκλογές της 10ης Νοεμβρίου  2019 εκπρόσωπου του δήμου Αχαρνών στα 300 μέλη που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία ήταν:

Συνδυασμός «ΑΧΑΡΝΕΣ – ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ»: 9 έγκυρα ψηφοδέλτια
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – 9 ψήφοι
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 8 ψήφοι

Συνδυασμός «ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ – Δ.Ε.Κ.Α.»: 9 έγκυρα ψηφοδέλτια
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 7 ψήφοι
ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – 9 ψήφοι
ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 7 ψήφοι
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ – 9 ψήφοι

Συνδυασμός «ΑΧΑΡΝΕΣ ΞΑΝΑ» : 8 έγκυρα ψηφοδέλτια
ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – 8 ψήφοι
ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – 8 ψήφοι

Συνδυασμός «ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ» : 8 έγκυρα ψηφοδέλτια
ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ – 7 ψήφοι
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 4 ψήφοι

Συνδυασμός «ΑΧΑΡΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» : 2 έγκυρα ψηφοδέλτια
ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 2 ψήφοι

Σύνολο έγκυρων  ψηφοδελτίων: 36
Σύνολο άκυρων ψηφοδελτίων: 1
Σύνολο εδρών βάσει πληθυσμού: 8  (7 δημοτικοί σύμβουλοι + 1 Δήμαρχος)

Στις  εκλογές της 10ης Νοεμβρίου για  την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής στο Σεράφειο Ίδρυμα έλαβαν μέρος οκτώ συνδυασμοί, με τα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση να διαμορφώνονται ως εξής:

Σε σύνολο 300 εγγεγραμμένων ψήφισαν 293.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ: 149 ψήφοι (13 έδρες)
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ (Στ. Τζουλάκης, Δήμαρχος Ν. Σμύρνης): 30 ψήφοι (3 έδρες)
ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: 50 ψήφοι (4 έδρες)
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, ΣΥΡΙΖΑ (Γρ. Κατωπόδης, Δήμαρχος Βύρωνα): 31 ψήφοι (3 έδρες)
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: 19 ψήφοι (2 έδρες)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ: 11 ψήφοι (0 έδρες)
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1 (0 έδρες)
ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΣΠΤΙ ΜΑΣ: 1 (0 έδρες)
ΛΕΥΚΑ: 0
ΑΚΥΡΑ: 1

Το συμβούλιο της ΠΕΔΑ αποτελείται από 25 μέλη

ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ για την ανατροπή

Δήμαρχοι (εκλέγονται 10)
Μαρκόπουλος Γεώργιος, Δήμαρχος Γαλατσίου: 100
Κωνσταντέλλος Γρηγόρης, Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης: 69
Φωστηρόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου: 61
Μπουρνούς Ευάγγελος, Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου: 60
Μαυρίδης Αναστάσιος, Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης: 56
Ζορμπάς Βασίλειος. Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής: 44
Κιούσης Δημήτρης, Δήμαρχος Κρωπίας: 42
Κωνσταντάτος Ιωάννης, Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: 35
Τσίρμπας Γεώργιος, Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων-Καματερού: 35
Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος Αίγινας: 30

Δημοτικοί Σύμβουλοι (εκλέγονται 3)
Αξιώτης Βασίλειος 60 Αντιδήμαρχος δήμου Αθηναίων
Ηλίας Ιωάννης 60  Δημοτικός σύμβουλος Δήμος Ασπροπύργου
Μπάρδης Μελέτιος 55 Αντιδήμαρχος δήμου Αθηναίων

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Δήμαρχοι (εκλέγονται 2)
Τζουλάκης Σταύρος 24 (Δήμαρχος Ν. Σμύρνης)
Ζενέτος Νικόλαος 18 (Δήμαρχος Ιλίου)

Δημοτικοί Σύμβουλοι (εκλέγονται 2)
Γερουλάνος Παύλος 15

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΡΑΠ
Δήμαρχοι (εκλέγονται 1)
Κατωπόδης Γρηγόριος (Ακης) 26 (Δήμαρχος Βύρωνα)

Δημοτικοί Σύμβουλοι (εκλέγονται 2)
Χριστούλη Ελένη 21
Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος) 18

ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Δήμαρχοι (εκλέγονται 2)
Ιωακειμίδης Γεώργιος 46 (Δήμαρχος  Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη)
Κονδύλης Ανδρέας 28

Δημοτικοί Σύμβουλοι (εκλέγονται 2)
Καρύδης Δημήτριος 26
Κουτελάκης Γεώργιος 17

 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Δήμαρχοι (εκλέγονται 2)
Σταμέλος Ηλίας 18  (Δήμαρχος Καισαριανής)
Σίμος Ευάγγελος 14

Μεταξύ των δημάρχων της πλειοψηφίας δύο δήμαρχοι της αν. Αττικής, ο Δημήτρης Κιούσης δήμαρχος Κρωπίας και Ευάγγελος Μπουρνούς δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου.

Μέλη της Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος

Ο Υπερήφανος Δήμος Αχαρνών, τέταρτος δήμος σε 66 δήμους της Αττικής, δεν έχει εκπρόσωπο στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.

 

Αυτοί είμαστε σήμερα

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »