Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Κανονισμός Κοινοχρήστων Χώρων – 1

Posted by koszig στο 21 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣVMBOVΛIOV ΤΟΥ ΔΗ ΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 30η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών που θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (2°ς όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Για τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων  έχουν γίνει δύο προσπάθειες από την προηγούμενη δημοτική Αρχή.

Με εισήγηση της υπηρεσίας εσόδων έγινε εισήγηση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 30/11/2018.

ΘΕΜΑ : Κανονισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αχαρνών

Κ. Πρόεδρε,

Παρακαλούμε για συζήτηση του θέματος και τη  λήψη της σχετικής απόφασης, αφού η 62/2018 σχετική Απόφασή σας, ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με τη 46796/16723/3-7-2018 έγγραφό της ΑΔΑ: 7Ν2ΠΟΡ1Κ-6ΓΣ αφού δεν υπήρχε η απαραίτητη πλειοψηφία για τη λήψη της ως  κανονιστικής απόφασης.

Λαμβάνοντας υπόψιν:
Το 1/20-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαβούλευσης ΑΔΑ 73ΡΜΩΨ8-Ν57
Την 845/20-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  ΑΔΑ 610ΣΩΨ8-ΛΒ7
Την 52/19-12-2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  ΑΔΑ 6ΗΥΚΩΨ8-ΛΔΓ

Στην απόφαση 62/2018 του δημοτικού συμβουλίου αναφέρεται:

H υπ’ αριθμ. 62/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί τοπική κανονιστική πράξη με βάση το Ν. 3469/2006 – ΦΕΚ 131/Α’/28-6-2006.

O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Τοπαλίδης Ευστάθιος
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Ποιμενίδου Όλγα
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Γιαννακόπουλος Δημήτριος, Δασκαλάκης Γεώργιος, Ευθυμιάδου Τουμανίδου Γεωργία, Ζητούνης Ηλίας, Κοσμίδου Λουίζα, Μηλιώρη Αφροδίτη, Μιχαηλίδης Δημήτριος, Παπαδόπουλος Πολύκαρπος, Πολυμενέας Παναγιώτης, Ρούσσας Κωνσταντίνος, Σασαρίδης Κωνσταντίνος, Σταύρου Γεώργιος, Συρινίδης Θεόδωρος

Τα παρόντα μέλη ήταν 15. Οι κανονιστικές αποφάσεις χρειάζονται την απόλυτη πλειοψηφία των 23 ψήφων.

7Ν2ΠΟΡ1Κ-6ΓΣ Ακύρωση απόφασης 62/1018 περί Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων

 

Στις 30/11/2018 έγινε συνεδρίαση με το ίδιο θέμα. Η απόφαση ελήφθη με 13 παρόντες δημοτικούς συμβούλους. Αποτέλεσμα:

.6Ψ52ΟΡ1Κ-Ω2Γ Ακύρωση απόφασης 356/2018 περί Kανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων

Σχετική ανάρτηση έχει  γίνει για το θέμα αυτό, (κλικ εδώ),(κλικ εδώ).

Ας έρθουμε στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 25 Νοεμβρίου 2019.

Στην εισήγηση αναφέρονται τι προηγήθηκε της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου το έτος 2017 για τον Κανονισμό των Κοινοχρήστων χώρων, που ήταν το πρακτικό της Επιτροπής Διαβούλευσης, η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Το έτος 2019, στον Υπερήφανο Δήμο Αχαρνών για την ψήφιση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων δεν χρειάζονται αυτές οι διαδικασίες; Δεν έχει αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, η χωροθέτηση του δήμου, οι οικονομικές συνθήκες;

Σύμφωνα με το νόμο 4555/2018

Άρθρο 78
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης –
Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 76
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες

3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ έως θ΄ της παραγράφου 1 είτε από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν έναν από τους δημότες που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 29/10/2019 θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

Θέμα 2°: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Το θέμα αποσύρθηκε από την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν έχει συγκροτηθεί ένα μήνα μετά την καταληκτική προθεσμία συγκρότησής της.

Επειδή δεν έχει συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προκειμένου να εκφράσει γνώμη.

Επειδή δεν έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να διατυπώσει την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση

Επειδή δεν έχει συνεδριάσει η οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τα οικονομικά θέματα με τους χρήστες κοινοχρήστων χώρων

Για τους λόγους αυτούς πρέπει να αποσυρθεί το θέμα συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο για τον Κανονισμό  Κοινοχρήστων Χώρων και να συζητηθεί αργότερα όταν θα έχουν συνεδριάσει τα αρμόδια όργανα.

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: