Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Κανονισμός κοινοχρήστων χώρων -2

Posted by koszig στο 25 Νοεμβρίου 2019

 

Γενικές Αρχές για κοινόχρηστους χώρους.

Τα κοινόχρηστα πράγματα είναι εκτός συναλλαγής και ανήκουν είτε στο δημόσιο (αιγιαλός, παραλία) είτε στους ΟΤΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση και την αξιοποίησή τους κατά τρόπο που να μην αναιρεί την κοινή χρήση (άρθρο 970 του ΑΚ) και να προάγει την κοινή ωφέλεια (άρθρο 969 του ΑΚ).
Κάθε πολίτης έχει την εξουσία να χρησιμοποιεί ελεύθερα τους κοινόχρηστους χώρους, εξουσία που απορρέει από το δικαίωμα της προσωπικότητας (άρθρο 57 του ΑΚ), καθώς και το δικαίωμα να απαιτεί από τους υπεύθυνους για τη διαχείρισή τους ΟΤΑ την προστασία της ακώλυτης χρήσης τους όταν αυτή παρεμποδίζεται.

Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

Κοινόχρηστοι χώροι χρησιμοποιούνται από εμπορικά καταστήματα, καφετέριες, εστιατόρια, περίπτερα, λαϊκές αγορές και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

Δρόμος: είναι η κοινόχρηστη έκταση, που εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας.

Πεζοδρόμιο: θεωρείται το υπερυψωμένο, ή με άλλο τρόπο διαχωριζόμενο, τμήμα της οδού που προορίζεται για πεζούς.

Πεζόδρομος: νοείται η οδός η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς, καθώς και για την είσοδο – έξοδο οχημάτων προς και από τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης των παρόδιων ιδιοκτησιών, ως και για τα οχήματα εφοδιασμού ή τροφοδοσίας (σε συγκεκριμένες ώρες) ή τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας είναι οι πεζόδρομοι στους οποίους επιτρέπεται η υπό όρους κίνηση οχημάτων.

Πλατεία είναι επίπεδος, διαμορφωμένος χώρος μέσα σε κατοικημένη περιοχή που περιβάλλεται από κτίρια ή και δρόμους

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να προσδιορίσουμε τους Κοινόχρηστους Χώρους στην περιοχή γύρω από τον Άγιο Βλάση.

Οι εγκεκριμένοι χώροι  καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο στο Κεντρικό Μενίδι καθορίστηκε το έτος 1933.

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 1951

Περιοχή Κεντρικής Πλατείας Αγίου Βλασίου
Αεροφωτογραφία έτους 1953. 1. Οδός Φιλαδελφείας, 2. Οδός Αθηνών (σήμερα Δημοκρατίας). 3. Οδός Αγ. Κωνσταντίνου, 4. Οδός Λιοσίων, 5. Λεωφόρος Πάρνηθος, 6. Οδός Δεκελείας, 7. Οδός Βασιλέως Γεωργίου (σήμερα Ηρώων Πολυτεχνείου), 8. Οδός Παπαδημητρίου, 9. Οδός Θερμοπυλών.

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 1961

Σε 10 χρόνια ο πραγματικός πληθυσμός των Αχαρνών αυξήθηκε κατά 4 περίπου χιλιάδες.

Περιοχή Κεντρικής Πλατείας Αγίου Βλασίου
Αεροφωτογραφία έτους 1962. 1. Οδός Φιλαδελφείας,  4. Οδός Λιοσίων, 5. Λεωφόρος Πάρνηθος, 6. Οδός Δεκελείας, 7. Οδός Βασιλέως Γεωργίου (σήμερα Ηρώων Πολυτεχνείου), 8. Οδός Παπαδημητρίου, 9. Οδός Θερμοπυλών.

Αυτές είναι εικόνες της Πλατείας το έτος 1965

pl 20

Το περίπτερο και η στάση των λεωφορείων. Το νέο τέρμα είχε αλλάξει και ήταν στην οδό Πάρνηθος πριν την Αριστοτέλους .

pl 17

Επιβάτες των λεωφορείων που περιμένουν στη στάση για Αθήνα.

(Φωτογραφεία από το τεχνικό γραφείο του Χρήστου Κατσιγιάννη, πατέρα του Θανάση Κατσιγιάννη)

Pl8a

Λεωφορεία με κατεύθυνση προς Αθήνα.

pl 7

Το Περίπτερο που μεταφέρθηκε πριν μερικά χρόνια έξω από το Δημαρχείο.

pl 19

Τα καφενεία προς τη μεριά της οδού Παπαδημητρίου (Μπύρος)

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 1971

Σε 10 χρόνια ο πραγματικός πληθυσμός των Αχαρνών αυξήθηκε κατά 11,5 περίπου χιλιάδες.

Περιοχή Κεντρικής Πλατείας Αγίου Βλασίου
Αεροφωτογραφία έτους 1977. 1. Οδός Φιλαδελφείας,  4. Οδός Λιοσίων, 5. Λεωφόρος Πάρνηθος, 6. Οδός Δεκελείας, 7. Οδός Βασιλέως Γεωργίου (σήμερα Ηρώων Πολυτεχνείου), 8. Οδός Παπαδημητρίου, 9. Οδός Θερμοπυλών.

Στη πλατεία Αγίου Βλασίου συναντώνται η Οδός Φιλαδελφείας (1), η οδός Λιοσίων (4), η οδός Βασιλέως Γεωργίου (7) και η οδός Δεκελείας (6) με την οδό Πάρνηθος (5). Όπως φαίνεται στην αεροφωτογραφία στους δρόμους αυτούς κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα και στην οδό Δεκελείας στην πλατεία υπήρχε και στάση για δύο ταξί.

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 1981

Σε 10 χρόνια ο πραγματικός πληθυσμός των Αχαρνών αυξήθηκε κατά 13 περίπου χιλιάδες.

Το έτος 1982 τα πράγματα άλλαξαν.

Μέσα στη δεκαετία του ’80 εκπονήθηκε πρόταση ανάπλασης (αρχιτέκτονες: Γ. Τσεκούρας, Γ. ∆ιαµαντόπουλος) για την περιοχή του Κέντρου όπως αυτή οριοθετείται στο Διάταγμα του ’33. Η πρόταση στηρίχθηκε στις βασικές αρχές του Γ.Π.Σ., προτείνοντας  ένα δίκτυο πεζοδρόμων, των δύο κεντρικών πλατειών (του Αγίου Βλάση και του Αγίου Νικολάου) και πραγματοποιήθηκε η πλακόστρωση τους και η πεζοδρόμηση τμημάτων των γύρω οδών.

Για ανάπλαση της περιοχής Αγίου Πέτρου υπάρχει δημοσιευμένη έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άγιος Πέτρος Β’
τοu δήμοu Αχαρνών (Αττικής). ΦΕΚ 432/1986 τεύχος Τέταρτο.

Δεν έχει ευρεθεί αντίστοιχο ΦΕΚ για τη αλλαγή μέρους των οδών  Φιλαδελφείας, Δεκελείας Βασιλέως Γεωργίου (σήμερα Ηρώων Πολυτεχνείου)σε πεζόδρομους ή πλατεία.

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 1991

Την επόμενη δεκαετία ο πραγματικός πληθυσμός το έτος 1991 αυξήθηκε κατά 20 000 κατοίκους.

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 2001

Την επόμενη δεκαετία ο πραγματικός πληθυσμός το έτος 2001 αυξήθηκε κατά 14 000 κατοίκους.

Η ηλεκτρονική αποτύπωση του χάρτη της περιοχής Αγίου Βλασίου το έτος 2004.

 Τα ονόματα των οδών αναγράφονται στο χάρτη,

Το έτος 2009 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης δημιουργήθηκε στο δήμο Αχαρνών Γεωγραφικό  Σύστημα  Πληροφορικών (Geographic Information Systems).

 

Ενώ η πλατεία Αγίου Νικολάου Χαρακτηρίστηκε (1) Κοινής Χρήσης (ΚΧ) η περιοχή της Πλατεία Αγίου Βλασίου είναι αχαρακτήριστη. Χαρακτηρισμός ΚΧ υπάρχει και για το χώρο του Ναού της  Παναγίας, για την πλατεία Καράβου ως Κοινής Χρήσης (4)  και Κοινωφελής (ΚΦ) για το Ναό του Αγίου Βλασίου (3) .

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 2011

Ο δήμος Θρακομακεδόνων ενσωματώθηκε στον ενιαίο δήμο Αχαρνών ως Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων.

Την επόμενη δεκαετία ο πραγματικός πληθυσμός το έτος 2011 αυξήθηκε κατά 30 000 κατοίκους.

Την τελευταία δεκαετία πολεοδομικά χρησιμοποιείται το Κτηματολόγιο, (κλικ εδώ).

Παρατηρούμε ότι στο χάρτη του κτηματολογίου υπάρχουν μέσα στην αχαρακτήριστους  δρόμους χώροι στην πλατεία Αγίου Βλασίου  φαίνεται να υπάρχουν μέχρι σήμερα. χωρίς να χαρακτηρίζονται. δρόμοι για κίνηση αυτοκινήτων, πεζόδρομων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων. Σε αντίθεση με την πλατεία Αγίου Νικολάου που έχει χαρακτηριστεί κοινόχρηστος χώρος που διακόπτει την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Σε ΦΕΚ δεν υπάρχει αναφορά για τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου της περιοχής. Οι υπάλληλοι της Πολεοδομίας  δεν έχουν αντίστοιχο έγγραφο που να παριστάνει τους κοινόχρηστους χώρους της πλατείας Αγίου Βλασίου.

Ακόμα και σήμερα στην Πλατεία Αγίου Βλασίου, στο χώρο, που σήμερα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου χαρακτηρίστηκε πλατεία, καταλήγουν επώνυμοι δρόμοι.

Γιατί τόση αναφορά για την πλατεία Αγίου Βλασίου;  Γιατί αύριο το δημοτικό συμβούλιο θα αποφασίσει για το χαρακτηρισμό Κοινόχρηστων Χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: