Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2019

Posted by koszig στο 18 Δεκεμβρίου 2019

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους  2020 μια από τις προϋποθέσεις είναι να εγκριθούν τα δημοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Η έγκριση γίνεται με εισήγηση της οικονομικής επιτροπής και ψήφιση των τελών από το δημοτικό συμβούλιο.

Στις 29/10/2019 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή. Ένα από τα θέματα ήταν:

ΘΕΜΑ: Καθορισμός  των τελών καθαριότητας  και φωτισμού  έτους 2020  για την  αντιμετώπιση  των δαπανών  παροχής υπηρεσιών  καθαριότητας  και φωτισμού  καθώς  και άλλης δαπάνης  από πάγια  παρεχόμενες  δημοτικές  υπηρεσίες   ανταποδοτικού  χαρακτήρα.

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής:

2216 Απόφαση 197/2019. Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020

Η οικονομική επιτροπή

Aποφασίζει κατά πλειοψηφία

Με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά του κυρίου Κόνταρη Χρύσανθου:

1ον γιατί η εισήγηση της υπηρεσίας δεν είναι τεκμηριωμένη και δεν ήταν σε θέση να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που μπήκανε.

2ον Τα δημοτικά τέλη που πληρώνουν οι δημότες δεν είναι ανταποδοτικά δεν πάνε για υπηρεσίες καθαριότητας και συνεπώς  παρανόμως μέσω τον δημοτικών τελών υποκρύπτεται φορολόγηση.

Για την απόφαση αυτή έγιναν αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Στις 25 Νοεμβρίου 2019 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο, Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξη ήταν και:

2. Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020 γιο την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης οπό πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Σχετική ανάρτηση για το θέμα αυτό, (κλικ εδώ).

Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία φαίνεται ότι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης υπέβαλλαν εισήγηση με την οποία ζητούσαν να γίνει οριζόντια μείωση στα δημοτικά τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 20% σε σχέση με τα έσοδα που είχαν αναγραφεί στην εισήγηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 4623/2019:

Άρθρο 11
Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

Η αντιπολίτευση κατέθεσε ενυπόγραφη πρόταση για μείωση των δημοτικών τελών κατά 20%.

Τελικά ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός και ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Βρεττός κατάλαβαν ότι είχαν 8 δημοτικούς συμβούλους της   παράταξής τους σε σύνολο 25 παρόντων δημοτικών συμβούλων. Με βάση την ανωτέρω διάταξη η αντιπολίτευση θα μπορούσε να αποκομίσει πολιτικό κέρδος με τη μείωση των ανταποδοτικών τελών, σε αντίθεση με την πρόταση της παράταξης του δημάρχου που το προηγούμενο έτος  ζήτησε μείωση των τελών κατά 30%, αλλά δεν είχε στη σχετική πλειοψηφία να το πετύχει.

Ο δήμαρχος πρότεινε στο δημοτικό συμβούλιο να αποσυρθεί το θέμα. Όταν ένα θέμα εισάγεται για συζήτηση και με πρόταση του δημάρχου μετά από μία ώρα συζήτηση ζητείται η απόσυρση χρειάζεται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να γίνει δεκτή η πρόταση. Αυτό δεν έγινε με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αναρτημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για  το θέμα αυτό.

Μετά από καιρό με τα υπάρχοντα στοιχεία δε θα φαίνεται ότι υπήρξε συζήτηση για το θέμα αυτό που τελικά αποσύρθηκε.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2019 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο. Ένα από τα θέματα ήταν:

1 Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020 για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου όπως μεταδόθηκε ζωντανά στο διαδίκτυο.

 

Η συζήτηση για το ανωτέρω θέμα, όπως φαίνεται στο βίντεο, άρχισε τη χρονική στιγμή 1:44:10.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 4623/2019

Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο.

Στην εισήγηση της συνεδρίασης της 25 Νοεμβρίου 2019 περιλαμβάνονται η απόφαση 197/2019 της οικονομικής επιτροπής για το θέμα των ανταποδοτικών τελών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατατέθηκε στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου εναλλακτική πρόταση για τα ανταποδοτικά τέλη με υπογεγραμμένο έγγραφο από 15 μέλη της αντιπολίτευσης.

Η συζήτηση του θέματος μετά την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής και της πρότασης της αντιπολίτευσης με πρόταση του δημάρχου διακόπηκε και αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη. Η πρόταση της αντιπολίτευσης παρέμεινε στο αρχείο της προεδρίας του δημοτικού συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 9-12-2019 η εισήγηση της δημοτικής Αρχής για το θέμα των ανταποδοτικών τελών παρέμεινε ως η εισήγηση στη συνεδρίαση της 25-11-2019. Η αντιπολίτευση θεώρησε ότι η πρόταση  για τροποποίηση των ανταποδοτικών τελών που είχε κατατεθεί στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 25-12-2019 εξακολουθούσε να ισχύει.

Όπως φαίνεται στο βίντεο της συνεδρίασης ο εισηγητής του θέματος αντιδήμαρχος οικονομικών Μιχάλης Βρεττός ανέφερε ότι επικοινώνησε με το Παρατηρητήριο και του είπαν ότι δεν μπορούν να γίνουν μειώσεις για τα ανταποδοτικά τέλη, (χρόνος 1:46:00 στο βίντεο).

Η εισήγηση παραμένει ως έχει. Στη συνέχεια του λόγου του ο Μιχάλης Βρεττός αναφέρεται: (σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης με ΑΔΑ:9ΟΥΜΩΨ8-ΨΩΔ)

Έπειτα στον λόγο του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημ. Αστυνομίας και Πολεοδομίας κ. Βρεττός Μιχάλης, αναφέρει τα εξής: «Η εισήγηση η οποία κατατίθεται μίας και δεν έχει ξαναέρθει στην Οικονομική Επιτροπή παραμένει ως έχει προσθέτοντας στην κατηγορία Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων όπως είναι τη μείωση 50% δημοτικών τελών για νέους 18-25 ετών και άνω των 50 ετών, όπου και οι δύο κατηγορίες είναι ΑΝΕΡΓΟΙ να έχουν μείωση 50% στα δημοτικά τέλη» και ζητά από την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συμπεριλάβει στην διαδικασία της ψηφοφορίας τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αχαρνών κ. Χριστοφορίδη Μιχαήλ ο οποίος με βάση τον νόμο έχει δικαίωμα ψήφου.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο δημοτικός σύμβουλος Χρύσανθος Κόνταρης, ο οποίος  ανέλυσε την εισήγηση που είχε καταθέσει στη συνεδρίαση της  25 Νοεμβρίου 2019 που αφορούσε στα ανταποδοτικά τέλη κα αποσύρθηκε προκειμένου να ερωτηθεί το Παρατηρητήριο (χρόνος 1:48:30 – 1:54:40 στο βίντεο).

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης Θέμη Οικονόμου,(χρόνος 1:55:00 – 1:56:23 στο βίντεο).

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης Θεόφιλο Αφουξενίδη, (χρόνος 1:56:25 – 1:59:01 στο βίντεο).

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης Θεόδωρος Συρινίδη, (χρόνος 1:59:05 – 2:00:06 στο βίντεο).

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον δημοτικό σύμβουλο της συμπολίτευσης αντιδήμαρχο Νικόλαο Δαμάσκο, (χρόνος 2:01:03 – 2:01:23 στο βίντεο).

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης Αναστάσιος Τραβασάρος, (χρόνος 2:01:35 – 2:04:34 στο βίντεο).

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης Παναγιώτα Αγγελοπούλου, (χρόνος 2:04:36 – 2:07:18 στο βίντεο).

Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στον Φίλιππο Αγγελή, διευθυντή της οικονομικής υπηρεσίας, (χρόνος 2:04:36 – 2:11:00 στο βίντεο).

Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στον δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης Δημήτριο Τσιμπογιάννη, (χρόνος 2:11:15 – 2:12:32 στο βίντεο).

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον  αντιδήμαρχο Οικονομικών Μιχάλη Βρεττό, (χρόνος 2:13:20 – 2:14:25 στο βίντεο), για σύντομη παρέμβαση.

Επόμενος ομιλητής ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, (χρόνος 2:14:40 – 2:20:52 στο βίντεο),

Μέχρι εδώ η συζήτηση ήταν στρωτή. Μετά άρχισε το πανηγύρι.

Μετά την ομιλία του ο δήμαρχος ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία η πρότασή του.

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ζήτησε από τον κύριο Κόνταρη , εκτός από την ομιλία, να καταθέσει και την πρότασή του, επειδή είπε ότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές.

Στη συνέχεια η πρόεδρος προχώρησε στην ψηφοφορία, επειδή η εισήγηση του δημάρχου είναι υπογεγραμμένη από την οικονομική υπηρεσία.

Μετά έγινε το έλα να δεις. Ο δήμαρχος εγκάλεσε στην τάξη του δημοτικούς συμβούλους. Ξέχασε ότι στο δημοτικό συμβούλιο είναι προσκεκλημένος και δε μπορεί να να παίρνει το λόγο  όποτε θέλει.

Οι δημοτικοί της αντιπολίτευσης των παρατάξεων Δ.Ε.Κ.Α., «Αχαρνές Ξανά», » Αχαρνές Αλλαγή Τώρα »  αποχώρησαν.

9ΠΥΜΩΨ8-ΨΩΔ Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για ανταποδοτικά τέλη

 

Η συνέχεια στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα για ακύρωση της απόφασης

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: