Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 20 Ιανουαρίου 2020

Αντί Μνημοσύνου στην Ελένη Σαχσανίδη

Posted by koszig στο 20 Ιανουαρίου 2020

Ήταν  2 Απριλίου 2015. Ημέρα που συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο με 36 θέματα. Τριακοστό θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν:

30 Σύσταση εθελοντικής ομάδας εργασίας Δήμου Αχαρνών. 

Η εισήγηση για το θέμα αυτό.

2140 Εισήγηση για Σύσταση εθελοντικής ομάδας εργασίας Δήμου Αχαρνών

Ένα τμήμα της εισήγησης

Η απόφαση

2140 Απόφαση 125 2-4-2015

Στην απόφαση αυτή παρόντες και απόντες ήταν:

Δημοτικοι σύμβουλοι είχαν αποχωρήσει κατά τη διαρκεια της συνεδρίασης.

Η Ιστορία. Οι τότε φευγάτοι σήμερα φέρνουν θέμα για ψήφιση που πέντε χρόνια πριν δεν ψήφισαν!!

Εισήγηση για Ορισμός υπευθύνου της ομάδας Εθελοντών Δήμου Αχαρνών

 

Η Ιστορία θυμίζει …!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »