Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Υπερήφανος ή ανύπαρκτος δήμος;

Posted by koszig στο 23 Ιανουαρίου 2020

Στις 14/9/2014 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών με την απόφαση 199/2014 ψήφισε νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΒΔΗ4ΩΨ8-65Ι Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

Στο άρθρο 9 γίνεται αναφορά για τη δυνατότητα που έχουν δημότες του δήμου Αχαρνών να λαμβάνουν το λόγο.

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020. Η  πρώτη συνεδρίαση του μηνός Ιανουαρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικό συμβουλίου δημότης των Αχαρνών, κάτοικος της περιοχής Ξενοδοχοϋπαλλήλων, μετά τις συζητήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων που ανέπτυξαν τις απόψεις τους για θέματα του δήμου Αχαρνών, την τοποθέτηση του δημάρχου και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε το λόγο για να αναφερθεί σε σοβαρό θέμα που αφορά δημότες.

Παρακολουθείστε το σχετικό τμήμα της συζήτησης

 

Ένας δημότης πριν τη συνεδρίαση είχε μοιράσει στους  επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων ένα πλήθος από  έγγραφα για ενημέρωσή τους. Ποιο ήταν το θέμα της ενημέρωσης; Η υδροδότηση των κατοίκων της περιοχής Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

 

 

Για την περιοχή Ξενοδοχοϋπαλλήλων δεν υπάρχει σε κανένα Τεχνικό Πρόγραμμα -Πολεοδόμηση-Πράξη εφαρμογής για την περιοχή.

Στις περιοχές ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ, ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, ΠΑΤΗΜΑ ΔΗΜΟΓΛΗ υπάρχει ιδιωτικό δίκτυο υδροδότησης.

Στο άνω μέρος του χάρτη, με μπλε γραμμή είναι η θέση που διέρχεται ο αγωγός της ΕΥΔΑΠ προς το Ολυμπιακό Χωριό.

Κάτοικοι της περιοχής Ξενοδοχοϋπαλλήλων  απευθύνθηκαν στο δήμο Αχαρνών να μεριμνήσει, ώστε  η ΕΥΔΑΠ να αναλάβει την υδροδότηση του οικισμού των Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Επειδή δεν είχε προχωρήσει αυτή η διαδικασία Δημότης της περιοχής απευθύνθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη στις 28-3-2018.

Στις 19-10-2018 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ενημέρωσε το Συνήγορο του Πολίτη με έγγραφό της

Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Συνήγορο του Πολίτη 9-10-2018

Στο κείμενο αναφέρεται:

Σύμφωνα με την παρ.2.3 του άρθρου 3, όπως αντικαταστάθηκε με την αριθ. ο•κ.140424/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 814/8114-3-2017) προβλέπεται η σύναψη συμφωνητικού ώστε να καθορίζονται «αναλόγως οι υποχρεώσεις καθενός από τους σuσυμβαλλόμενους και να διευθετούνται θέματα διαχείρισης υδατικού πόρου», ενώ παράλληλα σύμφωνα με τηv παρ.2.2.2 «0 οικείος ΟΤΑ ή ο δημόσιος φορέας  διατυπώνει κατευθυντήριες οδηγίες και κανόνες ορθής χρήσης στο πλαίσιο · τήρησης των όρων της άδειας χρήσης και των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης».

Από την εξέταση των στοιχείωv του φακέλου  προέκυψε ότι δεν έχει συναφθεί ανάλογο συμφωνητικό  μεταξύ των συμβαλλομένων και ως εκ τούτοu η υδροδότηση του εν λόγω οικισμού δεν ακολουθεί τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις διατάξεις.

Στις 24 Ιανουαρίου 2019 ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Υδροδότηση του οικισμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων Δήμου Αχαρνών» τον ενημέρωσε για τα έγγραφα που έχει απευθύνει σε φορείς στα πλαίσια της διαμεσολάβησης

Έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Το έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκε και στο δήμο Αχαρνών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Κοινοποίηση εγγράφου Συνηγόρου του Πολίτη στο δήμαρχο Αχαρνών κ. Κασσαβό

Μετά από νεώτερη αναφορά του δημότη στο Συνήγορο του Πολίτη στις 7 Οκτωβρίου 2019 στάλθηκε έγγραφο στο δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό.

Έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό 7-10-2019

Στις 23-10-2019 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έστειλε έγγραφο στο δήμαρχο Σπύρο Βρεττό με κοινοποίηση στο Συνήγορο του Πολίτη

Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το δήμαρχο Σπύρο Βρεττό 23-10-2019

Στο κείμενο αυτό αναφέρεται:

Μετά τα παραπάνω προκύπτει ότι παρά τις  επανειλημμένες ενέργειες της Διεύθυνσης Υδάτων, παραμένει σε εκκρεμότητα η χορήγηση αδειών χρήσης ύδατος που αφορούν σε αιτήματα των ιδιωτικών δικτύων που έχον κατατεθεί στην υπηρεσία του δήμου.

Ως εκ τούτου , παρακαλούμε  για τις δικές σας  ενέργειες εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη του παρόντος και σας ενημερώνουμε ότι εφόσον η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Υπηρεσία θα προβεί στην έκδοση απόρριψης των σχετικών αιτημάτων , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.2 του άρθρου 4 της (1) σχετικής ΚΥΑ.

Κατόπιν της έκδοσης της απόφασης.

  • Το υδροοημείο καθίσταται ανενεργό και κατά συνέπεια  απαγορεύεται η άντληση νερού από αυτό.
  • Εlναι υποχρεωτική η σφράγισή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθροu 11 της (1) σχετικής ΚΥΑ.

Τέλος

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ 1δ (δδ) της ανωτέρω αναφερόμενης σχετικής ΚΥΑ «με προστιμο απο 1000 μέχρι 2000 ευρώ τιμωρείται όποιος παραβάινει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 11.»

 

Στο έγγραφο αυτό απάντησε η Τεχνική Υπηρεσία στις 4-11-2019

Απάντηση Τεχνικής Υπηρεσίας

Στο Συνήγορο του Πολίτη απάντησε στις 5-11-2019 ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός

Απάντηση του δημάρχου Σπύρου Βρεττού στο Συνήγορο του Πολίτη 5-11-2019

Στο έγγραφο αυτό υπάρχει ένα σημείο που χρειάζεται διευκρίνηση.

Κοιν: Γενικό γραμματέα έχει δύο σημεία σχολιασμού:

Με τον όρο Γενικό Γραμματέα ίσως αναφέρεται στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Με τον όρο Γενικό Γραμματέα ίσως αναφέρεται στο Γενικό Γραμματέα του δήμου Αχαρνών, που πέντε ημέρες πριν, στις 1-11-2019 είχε  υποβάλει την παραίτησή του; Ο συντάκτης του εγγράφου μήπως θεωρούσε ότι ο παραιτηθείς Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών είχε γνώση των εταιριών υδροδότησης της περιοχής και θα μπορούσε να παρέμβει για την αδειοδότησή τους;

Στο κείμενο του εγγράφου του δημάρχου Σπύρου Βρεττού μεταξύ άλλων αναφέρεται:

‘Στόχος όλων μας, και προσωπικός, είναι η επίλυση, κατά το βέλτιστο τρόπο, σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων του Δήμου. Στα πλαίσια αυτά, κατά το προσεχές διάστημα, προτίθεμαι να αναλάβω πρωτοβουλία για το συντονισμό των ενεργειών των υπηρεσιών του Δήμου με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και με τις υπό αδειοδότηση εταιρείες ύδρευσης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με έγγραφό της  στο Συνήγορο του Πολίτη τον ενημέρωσε μεταξύ άλλων και για το έγγραφο του δημάρχου.

Ενημέρωση του Δημότη από το Συνήγορο του Πολίτη για το τελευταίο έγγραφο του δημάρχου

Ο Δημότης μετά από αυτό το έγγραφο θέλησε να πληροφορηθεί τις ενέργειες του δημάρχου., 2,5 μήνες μετά το έγγραφό του.

Να ξαναδούμε το σχετικό βίντεο τώρα που έχουμε ενημερωθεί με το θέμα.

Στο δημοτικό συμβούλιο τον χειρισμό της διαδικασίας έχει η πρόεδρος.

Ο δήμαρχος είναι προσκεκλημένος στο δημοτικο συμβούλιο και του δίνεται ο λόγος κατά προτεραιότητας απο την προεδρο όταν ζητηθεί.

Στο βίντεο (χρόνος 0:24) ακούγεται φωνή δημότη που λέει ότι «έχω κάνει αίτημα … Έχω δικαίωμα να μιλήσω…» .Προφανώς ο Δημοτης αναφέρεται στο άρθρο 9, παρ. 6 του Κανονισμου Λειτουργίας του Δημοτικό Συμβουλίου.

Ο προσκεκλημένος στη συνεδρίαση δήμαρχος παίρνει ο λόγο και λέει «όποιος δήμοτης κάνει αίτημα και φωνάζει … το κάναμε εδώ καφενείο  …»

Μια απαράδεκτη συμπεριφορά του δημάρχου να μη λάβει νόμιμα το λόγο δημότης, στην πρώτη συνεδρίαση του μήνα και σε διάστημα τριών λεπτών να διατυπώσει το αίτημά του.

Ως εκ τούτου , παρακαλούμε  για τις δικές σας  ενέργειες εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη του παρόντος και σας ενημερώνουμε ότι εφόσον η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Υπηρεσία θα προβεί στην έκδοση απόρριψης των σχετικών αιτημάτων , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.2 του άρθρου 4 της (1) σχετικής ΚΥΑ.

Αυτό έχει διατυπωθέι στο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Από «τη λήψη του παρόντος» πέρασαν 3 μήνες.

Φανταστείτε η Αποκεντρωμένη να τηρεί αυστηρά το νόμο και να έχει δώσει εντολή να σφραγιστούν οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις ανωτέρω περιοχές.

Τότε θα καταλάβει ο δήμαρχος αν ο δήμος Αχαρνών είναι καφενείο, που εφαρμοζει το νόμο κατά το δοκούν.

Ο καιρός γαρ εγγύς!!

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: