Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 24 Ιανουαρίου 2020

Η πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου το έτος 2020

Posted by koszig στο 24 Ιανουαρίου 2020

 

Στις 20 Ιανουαρίου 2020 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών με 13 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:
«3. Λήψη απόφασης περί καθιέρωσης τοπικής θρησκευτικής εορτής του Δήμου Αχαρνών από το Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20-1-2020

Σχετικό απόσπασμα από τη συνεδρίαση για το ανωτέρω  θέμα:

 

Στο βίντεο ακούγεται η εισήγηση από την αντιδήμαρχο Λουίζα Κοσμίδου.

Μετά την εισήγηση η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ακούγεται να λέει: «Ψηφίζεται κύριοι συνάδελφοι.  Ομόφωνα ως η εισήγηση.».

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

ΩΝ2ΠΩΨ8-29Ν Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για καθιέρωσης τοπικής θρησκευτικής εορτής του δήμου Αχαρνών

Ακολούθησε η δημοσίευση της απόφασης στη Δι@ύγεια (ΑΔΑ: ΩΝ2ΠΩΨ8-29Ν)

Στην ανωτέρω απόφαση

Αυτό είναι το πρώτο τμήμα της απόφασης. Υπογεγραμμένο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της συνεδρίασης δεν υπάρχει για να ληφθεί απόσπασμα.

Τα μόνα στοιχεία που υπάρχουν είναι η μαγνητοφωνημένη συνεδρίαση και η καταγραφή της συνεδρίασης σε βίντεο.

Το κείμενο της απόφασης καταλήγει

Στο ανωτέρω βίντεο που φαίνεται η εισήγηση και η ψηφοφορία δεν υπάρχει πρόταση δημάρχου.

Μετά το τέλος της συζήτησης του τελευταίου 13ου θέματος την ημερήσιας διάταξης και όσοι δημοτικοί σύμβουλοι είχαν παραμείνει ήταν όρθιοι ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός έλαβε το λόγο και είπε: «Μια διευκρίνιση κύριοι συνάδελφοι, μισό λεπτό πριν φύγετε το 3ο θέμα για την καθιέρωση αργίας του Αγίου Βλασίου να συμπεριλάβουμε αν συμφωνείτε ότι να καθιερωθεί αργία και στις δημόσιες υπηρεσίες  και στα σχολεία της πόλης μας. Λοιπόν κ. συνάδελφοι  …»

 

Όπως φαίνεται ο δήμαρχος ζήτησε την έγκριση της πρότασής του αλλά οι παριστάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν απάντησαν.

Ο υπάλληλος που συνέταξε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ενσωμάτωσε στην απόφαση που είχε συζητηθεί πριν 10 θέματα και την πρόταση του δημάρχου.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού  Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΒΔΗ4ΩΨ8-65Ι):

12.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

Επειδή, όπως φαίνεται στο βίντεο, δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία στο πρώτο τμήμα της εισήγησης και στο δεύτερο τμήμα της μετέπειτα πρότασης του δημάρχου, δεν τηρήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Για τους λόγους αυτούς η πρόταση στο δημοτικό συμβούλιο δεν εγκρίθηκε νομότυπα και αν προσβληθεί αρμοδίως ίσως ακυρωθεί.

 

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 20-1-2020 έγιναν και άλλες παρατυπίες.

Ένατο θέμα της συνεδρίασης:

  1.  Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αχαρνών.

Στην εισήγηση για τη λήψη απόφασης  στο τελευταίο άρθρο του Κανονισμού αναφέρεται:

2030 Εισήγηση για Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αχαρνών.

ΑΡΘΡΟ 16Ο

  Ισχύς του κανονισμού

Η ισχύς του κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Κανονισμός, εναρμονισμένος με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Η συζήτηση και ψηφοφορία για το θέμα φαίνεται στο κατωτέρω βίντεο.

 

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

2030 Απόφαση 10/2020 για τον Κανονισμό Κοινωνικού Φαρμακείου

Όπως φαίνεται στο βιντεο δεν  υπήρξαν ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.

Το δημοτικό συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ χωρίς να γίνει ονομαστική ψηφοφορία, που να αποτυπώνεται πόσοι σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ.

Επειδή, το άρθρο 79 παρ, 2 του ν. 3463/2006 περί έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων ορίζει ότι οι αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα λαμβάνονται από τα δημοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους.

Επειδή δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου για να διαπιστωθεί η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Επειδή στην απόφαση 10/2020 του δημοτικού συμβουλίου αναφέρεται ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα χωρίς να αναφέρει τον αριθμό των θετικών ψήφων.

Για τους ανωτέρω λόγους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής θα αποφασίσει την ακύρωση της με αριθμό 10/2020 του δημοτικού συμβουλίου.

Επειδή και για άλλες αποφάσεις  δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ίσως ακυρωθούν με αποφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Οι συνεδριάσεις του δημοτικου συμβουλίου δεν είναι συγκεντρώσεις σε καφενείο να αποφασίζουν οι επικεφαλής και οι παριστάμενοι όπως εκείνοι κρίνουν, αλλά υποχρεούνται να λαμβάνουν τις αποφάσεις σύμφωνα με το νόμο.

Ο καιρός γαρ εγγύς!!

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

«ΑΡΩΓΗ» – Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Posted by koszig στο 24 Ιανουαρίου 2020

Η ώρα για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το έτος 2020 έφτασε.

 

 

 

Και του χρόνου με υγεία

 

 

 

Posted in Αρωγή | Leave a Comment »

Ακόμα μια κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Posted by koszig στο 24 Ιανουαρίου 2020

 

Posted in Λύκειο Ελληνίδων | Leave a Comment »