Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 27 Ιανουαρίου 2020

Μάγος είσαι;;

Posted by koszig στο 27 Ιανουαρίου 2020

Ευτυχώς στο δήμο Αχαρνών τηρούνται οι τυπικές διαδικασίες για τις απευθείας αναθέσεις.

9ΠΗ6ΩΨ8-Τ6Ο Απευθείας ανάθεση για ζώα

Στα έχοντας υπόψη της απόφασης, που ήταν προϋπόθεση για τη σύμβαση μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι για να αναφέρουν οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές την πρόθεσή τους για τη σχετική προσφορά.

Ακολουθούν οι πρωτοκολλημένες προσφορές των ενδιαφερομένων που προτείνουν την τιμή προσφοράς τους για την προμήθεια.

Ο οριζόμενος υπάλληλος λαμβάνει τις προσφορές, τις αξιολογεί και εκδίδει πρακτικό αξιολόγησης.

Αυτή είναι η οριζόμενη διαδικασία για τις απευθείας αναθέσεις.

Μόνο που κατά μαγικό τρόπο ο προσφέρων προμηθευτής δεν περίμενε ο αρμόδιος για την ανάθεση της προμήθειας  να πρωτοκολλήσει πρώτα την πρόσκληση και στη συνέχεια  να δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι την προσφορά τους στο πρωτόκολλο του δήμου.

Έτσι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αριθμό πρωτοκόλλου 56354/12-12-2019 και ακολούθησε η προσφορά με πρωτοκόλληση με αριθμό 56299/12-12-2019!!

Εντελώς τυχαία ο προμηθευτής ήταν υποψήφιος σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών της παράταξης «Αχαρνές Υπερήφανος Δήμος«. Ο αναθέτων απευθείας την προμήθεια εντελώς τυχαία ανήκει στην ίδια δημοτική παράταξη.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »