Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 21 Φεβρουαρίου 2020

Ιστορία των Νεκροταφείων από διοικητική άποψη

Posted by koszig στο 21 Φεβρουαρίου 2020

Η ιστορία των Νεκροταφείων  και των τότε δημοτικών συμβούλων.

Τα νεκροταφεία λειτουργούν με βάση κάποιους νόμους γενικούς και κάποιους Κανονισμούς Λειτουργίας που ισχύουν για κάθε Νεκροταφείο.

Με με την υπ’ αριθμ. 621/1972 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το ΔΕ 254751/1973 έγγραφο του Δ/τος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε ο πρώτος Κανονισμός Λειτουργίας. Στη συνέχεια με τις 182/77, 693/79, 244/85, 162/91, 303/2002 και 259/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έγιναν τροποποιήσεις του Κανονισμού.

Στις 14-6-2011 με την απόφαση 188/2011, (ΑΔΑ:4ΑΣ4ΩΨ8-4ΨΔ), το δημοτικό συμβούλιο τροποποίησε  για τελευταία φορά τον Κανονισμό. Μέχρι εκείνη την εποχή τη διαχείριση των Νεκροταφείων είχε η Δημοτική Επιχείρηση Νεκροταφείων Δήμου Αχαρνών (ΔΕΝΔΑ). Στο δημοτικό συμβούλιο της 14-6-2011 συμμετείχαν και ψήφισαν υπέρ οι Σπύρος Βρεττός, Μιχάλης Βρεττός, Νίκος Ξαγοράρης και Χρύσανθος Κόνταρης.

Με την ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η διαχείριση των νεκροταφείων έγινε από την Επενδυτική Αχαρνών, Μονομετοχική Α.Ε., (κλικ εδώ).

Επειδή στην ανωτέρω απόφαση  υπήρξε λανθασμένη διάταξη για ετεροδημότες με αναφορά Ενεργού Πολίτης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κοινοποιήθηκε έγγραφο για διόρθωση του σχετικού άρθρου.

Για την περίοδο 2011-2014 για τη διαχείριση των Νεκροταφείων ακούστηκαν πολλά. Έγινε ΕΔΕ από τους Επιθεωρητές- Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, τα πορίσματα στάλθηκαν στη δικαιοσύνη, αλλά δεν βρέθηκε κανένας ένοχος για πειθαρχικές ή ποινικές παραβάσεις,

Η δημοτική περίοδος 2014-2019 για τα Νεκροταφεία συνεχίστηκε με το καθεστώς της διαχείρισης τους από την Επενδυτική. Απλώς άλλαξε η διοικητική εξουσία.

Στις 27 Οκτωβρίου 2017 αποφασίστηκε η «λύση και εκκαθάριση» της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε., (κλικ εδώ).

Στις 20-11-2017 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή με θέμα:

«Αναπροσαρμογή ή μη τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων – οικονομική τεκμηρίωση

Στην ουσία ψηφίστηκε ένας νέος Κανονισμός Λειτουργίας Νεκροταφείων, (ΑΔΑ: ΩΙ2ΥΩΨ8-ΚΩΚ). Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής πρόεδρος ήταν ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός. Απουσίαζε ο Σπύρος Βρεττός, ενώ ήταν παρών ο Μιχάλης Βρεττός.

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής δεν υποβλήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

Ο δήμος Αχαρνών διαχειριζόταν τα Νεκροταφεία με τον Κανονισμό Λειτουργίας που είχε ψηφιστεί το έτος 2011 με τις μετέπειτα τροποποιήσεις και κυρίαρχο διαχειριστή την Επενδυτική Αχαρνών.

Εκείνη την εποχή η τότε δημοτική Αρχή ζήτησε διαχειριστικό έλεγχο από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.(ΣΕΕΔΔ). τα αποτελέσματα του ελέγχου για διαχείριση των οικονομικών του Νεκροταφείου, μεταξύ των οποίων και το παγκάρι της Εκκλησίας διαβιβάστηκαν αρμοδίως για πειθαρχικό και ποινικό έλεγχο.

Αποτέλεσμα κανείς από το δήμο και την Επενδυτική δεν ευρέθη παραβάτης πειθαρχικά και ποινικά.

Η προηγούμενη δημοτική Αρχή διαχειρίστηκε τα Νεκροταφεία σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας  που υπήρχε και την Επενδυτική με άλλα πρόσωπα διοίκησης. Αυτά μέχρι την απόφαση για τη λύση και εκκαθάριση της Επενδυτικής.

Τα επόμενα δύο χρόνια, 2018, 2019 η διαχείριση των Νεκροταφείων γινόταν από τη δημοτική Αρχή.

Το έτος 2017 αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο  η χάραξη 40 νέων τάφων τριετούς ταφής, (κλικ εδώ). Δεν είναι γνωστό αν
οι τάφοι αυτοί είναι τάφοι τριετούς ταφής ή αν έγιναν οικογενειακοί. Στην απόφαση αυτή φέρονται παρόντες οι σήμερα διαχειριζόμενοι τα Νεκροταφεία Σπύρος Βρεττός, δήμαρχος Αχαρνών, Μιχάλης Βρεττός αντιδήμαρχος Οικονομικών κλπ, Νίκος Ξαγοράρης αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αστικής Ανάπτυξης και εντεταλμένος για τα Νεκροταφεία.

Σε αντιστάθμισμα της χάραξης νέων τάφων το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την παροχή 32 τάφων τριετούς ταφής σε οικογενειακούς.

2025 Απόφαση παραχώρησης τάφων τριετούς ταφής σε οικογενειακούς

Οι ανωτέρω, τότε δημοτικοί σύμβουλοι, ομοφώνησαν για την παραχώρηση τάφων.

Μέχρι τις εκλογές του Μαΐου 2019 δεν υπήρξε καμία αναφορά στο δημοτικό συμβούλιο ή έγγραφη αναφορά για παρατυπίες στα Νεκροταφεία από τους ανωτέρω δημοτικούς συμβούλους.

Από τον Ιούνιο 2019 ο Σπύρος Βρεττός γνώριζε ότι είχε εκλεγεί δήμαρχος Αχαρνών και οι άλλοι δύο ανωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι ότι είχαν εκλεγεί στην νέα διοίκηση του δήμου.

Μέχρι την ανάληψη της  ηγεσίας του δήμου στις 1 Σεπτεμβρίου 2019 από τη νέα δημοτική Αρχή δεν υπήρξε καμία αναφορά στο δημοτικό συμβούλιο ή έγγραφη αναφορά για παρατυπίες στα Νεκροταφεία από τους ανωτέρω δημοτικούς συμβούλους.

 

Η συνέχεια μετά την ανάληψη της εξουσίας σε επόμενη ανάρτηση.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »