Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 27 Φεβρουαρίου 2020

Έφτασε και στην Ελλάδα. Τα κεφάλια μέσα!!

Posted by koszig στο 27 Φεβρουαρίου 2020

 

Ο κοροϊδοϊός έκανε το θαύμα του

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Για πρώτη φορά !!

Posted by koszig στο 27 Φεβρουαρίου 2020

Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ), αναρτήθηκε!!

Για πρώτη φορά στα χρονικά διαβούλευση για τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου Αχαρνών

Η 1η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2020 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (Φιλαδελφείας & Αθ. Μπόσδα 87, 2ος όροφος) στις 27/02/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.

Τα μέλη της επιτροπής θα συζητήσουν και θα εκφέρουν γνώμη επί τους θέματος: «Γνωμοδότηση σχετικά με τον κανονισμό ύδρευσης ευρύτερης περιοχής Βαρυμπόμπης».

Θα πρέπει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου θα συνεδριάσει Επιτροπή Διαβούλευσης για το θέμα του κανονισμού ύδρευσης. Ένα θέμα με πολλές παραμέτρους και ιδιαιτερότητες, το οποίο είχε παραπεμφθεί στις καλένδες και απαιτεί λύση.  

Οι συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ανοιχτές στο κοινό.

Για το θέμα της υδροδότησης της περιοχής Βαρυμπόμπης έχουν γίνει τρεις αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Θα πρέπει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου θα συνεδριάσει Επιτροπή Διαβούλευσης για το θέμα του κανονισμού ύδρευσης.

Αυτό είναι ένα μέρος της ανάρτησης του δήμου για το θέμα της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Η Επιτροπή Διαβούλευσης πράγματι συνεδριάζει για πρώτη φορά στην παρούσα δημοτική Αρχή.

Τα προηγούμενα χρόνια ο σημερινός δήμαρχος Σπύρος Βρεττός και ο αντιδήμαρχος οικονομικών και πολεοδομίας Μιχάλης Βρεττός ήταν μέλη του δημοτικού συμβουλίου και το πρόβλημα της υδροδότησης της περιοχής Βαρυμπόμπης ήταν πάνω από μία δεκαετία γνωστό. Αυτή τη δεκαετία ο Σπύρος Βρεττός και ο Μιχάλης Βρεττός ήταν μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Τότε δεν είχαν φωνή για τις μη συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και για την απώλεια εσόδων του δήμου από τη μη καταβολή των δαπανών για την υδροδότηση της περιοχής; Υπάρχει καμία ανάρτηση ή έγγραφη καταγγελία για το θέμα αυτό;

Τους 6 μήνες που έχουν την ευθύνη της διοίκησης του δήμου εισέπραξαν τα ποσά που αντιστοιχούν στην κατανάλωση ύδατος στην περιοχή της Βαρυμπόμπης;

Το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που είχε γνωστοποιηθεί το έτος 2018 στο δήμο Αχαρνών, το γνώριζαν;

Μόλις κλήθηκαν στην Εισαγγελία αιρετοί για ενδεχόμενο καταλογισμό ευθυνών για απαίτηση της ΕΥΔΑΠ ποσού της τάξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ, τότε θεώρησαν ότι υπήρχε ανάγκη ύπαρξης Κανονισμού Ύδρευσης

Απαραίτητη προϋπόθεση είσπραξης λογαριασμών κατανάλωσης είναι η ύπαρξη σχετικής υπηρεσίας στο δήμο Αχαρνών.

Στις 19-6-2018 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο. 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

ΘΕΜΑ: «Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών
α) Σύσταση Τμήματος Ελέγχου
β) Σύσταση Γραφείου Υπηρεσιών Ύδρευσης
γ) Τμηματικές Τροποποιήσεις λόγω υπηρεσιακών αναγκών»

Η απόφαση:

2108 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αχαρνών

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται:

Πριν την εκφώνηση του θέματος, ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα ότι αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αφουξενίδης Θεόφιλος, Βρεττός Μιχάλης, Βρεττός Σπυρίδων, Ντούρος Σωτήριος και Χίος Αναστάσιος.

Στην απόφαση αναφέρεται:

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι Κανονιστική Απόφαση και για την έγκρισή της απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή 23 θετικές ψήφοι,

Στις 9-10-2018 συνεδρίασε το Υπηρεσιακό συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής και ενέκρινε την τροποποίηση, αγνοώντας φυσικά ότι η απόφαση δεν ήταν νόμιμη. Η απόφαση διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στις 28 Φεβρουαρίου 2019, μια μέρα πριν λήξει η προθεσμία έγκρισης αλλαγών λόγω εκλογών, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 689. τ. Β’ /28-2-2019 η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών για τη σύσταση υπηρεσίας ύδρευσης.

Σήμερα θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προκειμένου να διατυπώσει γνώμη για τον κανονισμό ύδρευσης της Βαρυμπόμπης.

Έξη μήνες θητείας, μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης για σύσταση υπηρεσίας ύδρευσης, από την προηγούμενη δημοτική Αρχή δεν έγινε τίποτα. Μετά ήρθε η νέα δημοτική Αρχή. Πέρασαν 6 μήνες. Δεν έκαναν καμία ενέργεια για σύσταση υπηρεσίας ύδρευσης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αυτό είναι το κείμενο του κανονισμού που ζητείται η έκφραση γνώμης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευση.

Για την εφαρμογή του Κανονισμού απαραίτητη είναι η υπηρεσία υδροδότησης, Αυτή είναι η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμο για τη διαχείριση της υδροδότησης της Περιοχής Βαρυμπόμπης

β) Σύσταση Γραφείου Υπηρεσιών Ύδρευσης
Τροποποίηση του Άρθρου 18: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

18.5 Τμήμα Εσόδων
xxii: Επιμελείται την είσπραξη των λογαριασμών ύδρευσης σύμφωνα με τους χρηματικούς καταλόγους που εκδίδει το Γραφείο Υπηρεσιών Ύδρευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 18.5.1 Γραφείο Βεβαιώσεων Χρηματικών Καταλόγων  (νέα αρίθμηση)

  1. Συντάσσει τους χρηματικούς καταλόγους πλην των καταλόγων ύδρευσης

Τροποποίηση του Άρθρου  20 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παράγραφος 20.3: Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό
 20.3.1 Δημιουργείται ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ με αρμοδιότητες:

  1. Μεριμνά για την καταγραφή των καταναλώσεων των υδρομετρητών του ιδιωτικού δικτύου που έχει περιέλθει στο Δήμο Αχαρνών, εκδίδει τους χρηματικούς καταλόγους και τους διαβιβάζει στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την είσπραξη του αντιτίμου των καταναλώσεων.
  2. Καταρτίζει το πρόγραμμα καταγραφής καταναλώσεων
  3. Συντάσσει και προωθεί τα δελτία φθορών και παροχών

20.3.2  Δημιουργείται ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ με αρμοδιότητες:

  1. Συνεργάζεται με την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για την σύνταξη και τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης
  2.  Μεριμνά για την τοποθέτηση, αντικατάσταση, επισκευή και έλεγχο καλής λειτουργίας των υδρομετρητών και ορίζει υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το σκοπό αυτό, ο οποίος θα τηρεί και το βιβλίο διαδρομών.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω σε κανένα σημείο δε γίνεται αναφορά για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού που φτάνει στους καταναλωτές.

Στην εισαγωγή του Κανονισμού λειτουργίας του δικτύου αναφέρεται:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ο Δήμος Αχαρνών, παρέχει νερό στους κάτοικους του στα όρια της διοικητικής περιοχής του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα στην εκτός σχεδίου ευρύτερη περιοχή Βαρυμπόμπης, το οποίο του παρέχει η Ε.ΥΔ.ΑΠ. με συγκεκριμένο αντίτιμο. Το νερό αυτό είναι κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες για την Ελλάδα προδιαγραφές. Υπόλογη για την καταλληλότητα του νερού είναι η Ε.ΥΔ.ΑΠ., μέχρι το σημείο σύνδεσής της με το δίκτυο διανομής του Δήμου.

Άρθρο 1
ΑΓΩΓΟΙ

Οι αγωγοί του δικτύου είναι οι παλιοί αγωγοί ύδρευσης των ιδιόκτητων δικτύων ύδρευσης, τα οποία λειτουργούσαν στα όριά του σε διάφορους οικισμούς της εκτός σχεδίου περιοχής Βαρυμπόμπης. Το υφιστάμενο δίκτυο ανήκει στο Δήμο και η συντήρησή του και η επέκτασή του ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου Αχαρνών.

Το δίκτυο διανομής νερού έχει κατασκευαστεί περίπου 30 χρόνια πριν. Ο δήμος Αχαρνών εγγυάται την καταλληλότητα του νερού για πόση, χωρίς περιοδικό έλεγχο ποιότητας; Ποιος έχει αυτή την αρμοδιότητα;

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα γνωμοδοτήσουν για τον κανονισμό λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης. Γνωρίζουν τα σχετικά με το δίκτυο;

Όλο το πρόβλημα είναι να λυθεί επειγόντως η είσπραξης της κατανάλωσης ύδατος από τους κατοίκους της Βαρυμπόμπης, μήπως υπάρξει ελάφρυνση των επιπτώσεων, μετά την παραπομπή στη δικαιοσύνη, για οφειλή του δήμου  της τάξης του ενός εκατομμυρίου  ευρώ στην ΕΥΔΑΠ.

Ευτυχώς που η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση εκφέρει μόνο γνώμη.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »