Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

1η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης έτους 2020

Posted by koszig στο 3 Μαρτίου 2020

Για πρώτη φορά στα χρονικά διαβούλευση για τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου Αχαρνών

Στις 28 Φεβρουαρίου συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

2318 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου 18-12-2019 – Ορισμός Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Οι παρόντες

 

Η συζήτηση

Ακολούθησε εισήγηση από τον προϊτάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Αναστάσιο Δαμάσκο. Την εισήγηση ακολο΄΄υθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις μελών της Επιτροπής.

 

Ψηφοφορία

Ακολούθησε ψηφοφορία με θέμα την δημοσιευμένη εισήγηση

 

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 τη συνεδρίαση της επιτροπής συγκαλεί ο δήμαρχος και προεδρεύει.

2235 Κανονισμός συνεδριάσεων Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης)

Με την ψήφιση του νόμου 4555/2018,Τεύχος Α’ 133/19.07.2018, έγινε τροποποίηση του νόμου 3852/2010.

Άρθρο 78 του νόμου 4555__2018

Ένω στην προηγούμενη διάταξη πρόεδρος  της Επιτροπής ήταν ο δήμαρχος με την τροποποίηση του νόμου πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το νόμο η Δημοτικη Επίτροπή Διαβούλευσης  Γνωμοδοτεί  ή Διατυπώνει απλή γνώμη για τα θέματα που συζητάει.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης της επιτροπής η γραμματεία παρέδιδε στα μέλη της Επιροπής δισέλιδο κείμενο, το οποίο παρελάμβαναν ενυπόγραφα τα μέλη της επιτροπής. Το έγγραφο αυτό είχε αποστείλει το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων στους αρμοδίους της Δημοτικής Επιτροπής Διαβουλευσης με θέμα:

« Ενυπόγραφη ενημέρωση των υπόχρεων σε ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΠΚ) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.3213/2003(ΦΕΚ 309/31-12-2003/τ.Α ·)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

Έγγραφο για δήλωση Πόθεν Έσχες 

Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται:

θ. Οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων Δήμων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Δήμων. Ειδικότερα ως προς τις σχολικές επιτροπές, δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλουν οι Πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών αυτών.

Τα ανωτέρω πρόσωπα της διοικησης έχουν εκτελεστικές οικονομικές δραστηριότητες στη λειτουργία του δήμου. Ειδικά στις σχολικές επιτροπές δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλουν οι Πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών αυτών. 

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων
αυτών» (ΦΕΚ B 3537 – 20.09.2019)   αποφάσεις διαχείρισης έχουν τα μέλη των επιτροπών. Αυτά όμως δεν υποχρεούνται να κάνουν δηλώσεις Πόθεν Έσχες.

Είναι φανερό ότι οι συντάκτες του νόμου για το Πόθεν Έσχες το έτος 2003 δε μπορούσαν να προβλέψουν το νόμο 3852/2010 και τον νόμο 4555/2018,  που όρίζουν την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης που έχει μόνο γνωμοδοτικές προτάσεις και όχι αποφασιστηκές διαχειριστικές αποφάσεις.

Όταν μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από άλλα μέλη τι σημαίνει Πόθεν Έσχες και ότι «Η παράλειψη ή η υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης από τον υπόχρεο αποτελεί ποινικό αδίκημα…» αποχώρησαν από τη συνεδρίαση και δήλωσαν ότι θα υποβάλλουν παραίτηση.

Στην δημοσίευση της προκήρυξης για μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπήρχε μνεία για υποχρέση που θα έχουν τα μέλη με τη συμμετοχή τους να υποβάλλουν δήλωση Πόθεν Έσχες.

Ο δήμος Αχαρνών οφείλει να απευθυνθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, να ξεκαθαρίσει αν θέλει να ακούγεται η γνώμη των δημοτών χωρίς ανασταλτικους παράγοντες, με διευκρινιστηκή εγκύκλιο, άλλως δε θα υπάρχουν εκπρόσωποι φορέων στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Παρατηρήσεις για τη συζήτηση.

Η δημοτική Αρχή κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής για συζήτηση χωρις να υπάρχει Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής. Κανένα από τα παρόντα μέλη της Διοίκησης δε γνώριζε ότι υπήρχε ψηφισμένος Κανονισμός το έτος 2011, που ήθελε επικαιροποίηση, λόγω αλλαγής του νομικού πλαισίου που ὀρίζει την Δημοτική Επιτροπή Διαβουλευσης.

Ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός δεν ήταν παρών στην πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιροπής Διαβούλευσης, σε αντίθεση με την παρουσία τους σε πολλές εκδηλώσεις για τις πρωτοχρονιάτικες πίτες.

Παρόντες από τους δημοτικούς συμβούλους ήταν ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Βρεττός,  η αντιδήμαρχος Λουϊζα Κοσμίδου, ο αντιδήμαρχος Νικόλαος Δαμάσκος,  ο αντιδήμαρχος Άγγελος Αραμπατζής, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων Δ.Ε.Κ.Α. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος και «Αχαρνές Ξανά» Πέτρος Βαρελάς, Χρύσα Δουρίδα επικεφαλής της παράταξης «Δούρειος Ίππος», η πρόεδρος της ΔΗΦΑ Αγγελική Ζαχαριάδη,  ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Γιάννης Νίκας, ο πρόεδρος της δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών  Μιχάλης Χριστοφορίδης ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παιδείας Γιάννης Μίχας. Εκ μέρους των πολιτικών κομμάτων η Γεωργία Βλάχου εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας και ο Διομίδης Καρακοσταντής εκ μέρους του ΚΙΝΑΛ.

Στην εισήγηση υπήρξε μόνο ο Κανονισμός  Ύδρευσης ευρύτερης περιοχής Βαρυμπόμπης. Δεν υπήρξε καμία γραπτή εισήγηση για το  πρόβλημα της ύδρευσης της περιοχής Βαρυμπόμπης, γιατί αφού η περιοχή υδροδοτείται από το έτος  2001 με συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ δεν υπήρχε κανονισμός Ύδρευσης;

Δεν υπήρξε εισήγηση για το γενικότερο πρόβλημα με την υδροδότηση της περιοχής, με αποτέλεσμα ο δήμος Αχαρνών να έχει επιβαρυνθεί με δαπάνες άνω του ενός εκατομμυρίου Ευρώ και οι  διατελέσαντες δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι οικονομικων του δήμου από το έτος 2011 μέχρι σήμερα να κινδυνεύουν με παραπομπή στη δικαιοσύνη.  Ένα μέρος του προβλήματος ανέφερε ο εισηγητής προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.

Λεπτομερές πρακτικό της συνεδρίασης της επιτροπής από τη γραμματέα της επιτροπής  Μαρίας Καλογράνη.

Πρακτικό 1ης συνεδράσης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: