Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 21 Μαρτίου 2020

Άγνωσται αι βουλαί των πολιτικών

Posted by koszig στο 21 Μαρτίου 2020

Στις 20 Μαρτίου 2020 ανακοινώθηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  για την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Στην πρόσκληση υπάρχουν δύο σημαντικά σημεία α) Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς και β) το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Τι σημαίνει συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς.

Με την πανδημία του κορονοϊού εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,  ΠΝΠ ΦΕΚ 55 τ. Α’_11-3-2020 :

Άρθρο 10
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Μετά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές προέκυψαν προβλήματα με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υπήρξαν μια σειρά νόμων που τροποποιούσαν προηγούμενους προκειμένου τα όργανα διοίκησης των ΟΤΑ να μπορούν να λειτουργήσουν. Το  άρθρο 184  που ψηφίστηκε στο νόμο 4635/2019 (ΦΕΚ 157/30-10-2019) αναφέρει:

Άρθρο 184
Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων
1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (A΄ 87) προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που
λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.».
3. Αποφάσεις δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων που έχουν ληφθεί δια περιφοράς έως τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται νόμιμες, εφόσον δεν πάσχουν από άλλους λόγους νομιμότητας. Ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα αποκλειστικώς σχετιζόμενα με την δια περιφοράς σύγκληση των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού έως τη δημοσίευση του παρόντος, παύουν οριστικά. Σε περιπτώσεις, στις οποίες δεν έχει ασκηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ποινική ή πειθαρχική δίωξη, η  υπόθεση τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου οργάνου.

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 18318/13-3-2020, εξειδικεύονται οι ανωτέρω διατάξεις΅

Εγκύκλιος 18318/13-3-2020

Στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται

Σε όσες περιπτώσεις δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, η λήψη της απόφασής τους, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτε δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51  και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων,   για  τα  οποία   είναι  αναγκαία   η  άμεση  λήψη  απόφασης  και   με   την   βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

Ερώτημα: Οι 45 δημοτικοί σύμβουλοι γνωρίζουν ποιοι νόμοι προβλέπουν αυτή τη διαδικασία. Στην εισήγηση δεν αναφέρονται αναλυτικά οι νόμοι και οι υπουργικές αποφάσεις σε εφαρμογή των νόμων..

Στη διαδικασία της συνεδρίασης δια περιφοράς ορίζεται από τη διοίκηση ο τρόπος της ψηφοφορίας.

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρα θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων Δήμου Αχαρνών (dhmsym@acharnes.gr) , αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.
Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρα θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. Επικ. 6989099991).
Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Από αυτή τη διατύπωση προκύπτει ότι  οι ψήφοι θα είναι υπέρ, κατά, λευκό, αποχή. Αυτό σημαίνει ότι ψηφοφορία θα γίνεται σε σχέση με την πρόταση της ημερήσιας διάταξης.

Αν το  θέμα είναι: 3. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης ύψους 7.462,00 €, από το Υπουργείο Εσωτερικών και απόδοση αυτών στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

Σε αυτό το θέμα κάθε σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει υπέρ ή κατά.

Αν το θέμα είναι: 1. Λήψη απόφασης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου (ΔΤ – ΔΦ) για τις επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους.

Νόμος 4623/2019

Άρθρο 11
Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους
επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί
των παρόντων.

Επειδή το θέμα αυτό σχετίζεται με δημοτικά τέλη δε μπορεί να λάβει απόφαση το δημοτικό συμβούλιο αν δε δοθεί η δυνατότητα στην  αντιπολίτευση, αν θέλει,  να καταθέσει διαφορετική πρόταση. Με τη διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης δύνεται αυτή η δυνατότητα;

Στο νόμο και την υπουργική απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

Σε κανένα νόμο δεν αναφέρεται η αναστολή του νόμου  3861/2010 (Δι@ύγεια). Στο άρθρο 4 αναφέρεται:

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Αν έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο έχει νόημα να ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού;

Αν δεν αναρτηθούν στη Δι@ύγεια, που σημαίνει ότι δεν ισχύουν, γιατί να λαμβάνονται με συνεδρίαση δια περιφοράς και να ανακοινώνονται στα μέλη του οργάνου όταν παρέλθει η απαγόρευση;

Άγνωσται αι βουλαί των πολιτικών

 

Για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έπεται συνέχεια.

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός), Uncategorized | Leave a Comment »