Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Προϋπολογισμός 2020. -1

Posted by koszig στο 29 Μαρτίου 2020

Τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο. Η δημοτική Αρχή γνώριζε ποιους δημοτικούς συμβούλους εξέλεξε. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει ήταν να ενημερωθούν οι εκλεγμένοι δημοτικού σύμβουλοι για τις υποχρεώσεις διαδικασιών που είχε υποχρέωση να κάνει με την ανάληψη της διοίκησης του δήμου. Πρώτη κίνηση ήταν ο ορισμός των οργάνων διοίκησης και εκείνων των διαδικασιών που είχαν συγκεκριμένη ημερομηνία αποφάσεων όπως ο προϋπολογισμός.

Μετά την εκλογή των οργάνων διοίκησης, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έπρεπε να οριστούν οι αντιδήμαρχοι που αποτελούν με το δήμαρχο τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η συγκρότηση του δημοτικού συμβουλίου και των άλλων οργάνων έγινε στις 1/9/2019. Στις 2/9/2019 ορίστηκαν και οι αντιδήμαρχοι, επομένως είχε συγκροτηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή.

Παράλληλα έπρεπε να αρχίσουν τη συγκρότηση των επιτροπών, όπως της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Άρθρο 78
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης – Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 76
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο
με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. …

Η Επιτροπή Διαβούλευσης ορίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο στις 18-12-2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 189 του νόμου 4555/2018

Άρθρο 189
Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων
Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 77
Προϋπολογισμός Δήμων

5. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και τη γνώμη της επιτροπής διαβούλευσης του άρθρου 76 του ν. 3852/2010. Η μη διατύπωση γνώμης επί του προϋπολογισμού από την επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική επιτροπή. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.
Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους, μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.
6. Η οικονομική επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας και ειδικότερα αν
α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε κοινότητα,
β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στις κοινότητες,
γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και
ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και, εφόσον απαιτείται, το αναμορφώνει ανάλογα και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.
Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

Συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής

Όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του δήμου έχουν γίνει τρεις συνεδριάσεις  στους 7 μήνες της θητείας της δημοτικής Αρχής με πρόεδρο της το δήμαρχο Σπύρο Βρεττό.

Στη συνεδρίαση της 25/10/2019 θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

  1. Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών.

Στη συνεδρίαση της 13/12/2019 θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

1. Τροποποίηση της με αρ. 07/2019 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην μερική Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών.

 2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Αχαρνών έτους 2020.

Στη συνεδρίαση της 28/2/2020 θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

Μέτρα προφύλαξης και χάραξη στρατηγικής του ∆ήµου, σε περίπτωση εκδήλωσης κρούσματος κορωνοϊού στο ∆ήµο Αχαρνών.

Η μη διατύπωση γνώμης επί του προϋπολογισμού από την επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική επιτροπή. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.

Είναι φανερό ότι και αν για κάποιο λόγο  η Επιτροπή Διαβούλευσης, που αποτυπώνει τη γνώμη των δημοτών, δεν εκφέρει γνώμη το προσχέδιο του προϋπολογισμού συντάσσει η Εκτελεστική Επιτροπή, που εκφράζει τις απόψεις της διοίκησης, αφού μέλη της είναι οι 8 αντιδήμαρχοι που διοικούν το δήμο με αρμοδιότητες που τους εκχωρεί ο δήμαρχος.

Είναι φανερό ότι ότι δεν έχει τηρηθεί ο νόμος, με ευθύνη κυρίως του δημάρχου Σπύρου Βρεττού, για το θέμα των προαπαιτουμένων για την έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2020.

Η συνέχεια στην επόμενη ανάρτηση.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: