Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for Απρίλιος 2020

Μπορεί να υπάρξει δημοκρατική λειτουργία σήμερα;

Posted by koszig στο 30 Απριλίου 2020

Μπορεί να υπάρχει δημοκρατία και ασφάλεια στην υγεία των δημοτικών συμβούλων την εποχή του κορωνοϊού;

Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 αρχίζει η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών με προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεση η απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των ανθρώπων και σε περιπτώσεις αναγκαστικών συνωστισμών η χρήση μάσκας.

Για τις συνεδριάσεις των δημοτικών οργάνων δεν υπάρχουν αποφάσεις  νομοθετικού περιεχομένου να καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους.

Οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης ζητούν πληροφόρηση από τη δημοτική Αρχή για τα θέματα ημερήσιας διάταξης για τις περιπτώσεις που οι διαδικασίες των συνεδριάσεων των οργάνων είναι δια περιφοράς.

Στις Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής οι αποφάσεις είναι δεδομένες, αφού μέλη της δημοτικής παράταξης είναι, εντελώς τυχαία, με αντιμισθία με συνέπεια να μην υπάρχει ανατροπή αποφάσεων από την αντιπολίτευση. Τη μέλη των επιτροπών εκ της αντιπολίτευσης ζητούν ενημέρωση πριν τη ψηφοφορία των θεμάτων. Ζητούν να ακούγεται η φωνή τους.

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά για τον τρόπο συνεδρίασης που εξασφαλίζει και  δημοκρατικότητα και κυβερνησιμότητα, (κλικ εδώ).

Αυτή η μεθόδευση μπορεί να γίνει και για το δημοτικό συμβούλιο; Φυσικά δε μπορούν να χωρέσουν και οι 45 δημοτικοί σύμβουλοι στην αίθουσα συνεδριάσεων με αποστάσεις 1,5 μέτρων μεταξύ τους.

Στον κανονισμό του δημοτικού συμβουλίου, άρθρο 7, παρ.14 :

14. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί με απόφασή του, να διακοπεί και να συνεχιστεί μεταγενέστερα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έλαβε απόφαση, όταν λόγω της σοβαρότητας και της φύσης των θεμάτων παρατείνεται η συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η συζήτηση των θεμάτων αυτών άρχισε και τελείωσε κατά την τελευταία αυτή συνεδρίαση, αφού πρώτα ο Πρόεδρος ενημερώσει το Σώμα για τα όσα συζητήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Στο δημοτικό συμβούλιο υπάρχουν 10 δημοτικές παρατάξεις.

Μια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα μπορούσε να αρχίσει στο χώρο αυτό με την παρουσία των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, όπου θα γινόταν διαλογική συζήτηση για ενημέρωση των επικεφαλής των παρατάξεων. Η συνεδρίαση θα μπορούσε να  μεταδίδεται διαδικτυακά,  όπως οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, για να ενημερωθούν οι μη παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι. Η συνεδρίαση θα μπορούσε να διακοπεί και στη συνέχεια να γίνει ψηφοφορία δια περιφοράς.

Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να υπάρχει δημοκρατική διακυβέρνηση σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, στα πλαίσια της νομιμότητας.

Τρόπος υπάρχει. Θέληση υπάρχει;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | 1 Comment »

Έχουμε οικονομικά προβλήματα ως δήμος;

Posted by koszig στο 30 Απριλίου 2020

Στις αρχές Απριλίου 2020 είχε γίνει μία ανάρτηση για επιχορήγηση σε  Δήμους της Χώρας, προκειμένου να εξοφλήσουν υποχρεώσεις τους από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. (κλικ εδώ).  Η προθεσμία αιτήσεων έληγε σήμερα 30 Απριλίου 2020. Έχουν κατατεθεί αιτήσεις από το δήμο Αχαρνών;

Δημοσιεύονται επιχορηγήσεις σε άλλους δήμους. Ο δήμος Αχαρνών είναι Υπερήφανος δήμος και δε χρειάζεται παρόμοιες επιχορηγήσεις;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Δημοτικό συμβούλιο. Για γέλια και για κλάματα!!

Posted by koszig στο 30 Απριλίου 2020

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020. Λόγω του κορωνοϊού το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε δια «περιφοράς«.

Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

11. Τροποποίηση των αποφάσεων 170/2012 και 322/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, που αφορούν πρώην Δημοτικές Επιχειρήσεις με σκοπό τη ρύθμιση ή εξόφληση βεβαιωμένων οφειλών.

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Για το θέμα αυτό υπήρχε εισήγηση.

Εισήγηση 11ου θέματος.

ΨΜΦ4ΩΨ8-42Τ Απόφαση 11ου θέματος

Στην απόφαση αναφέρεται:

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή της παρ.1, του άρθρου 43, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-3-2020) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Ο δημότης αναρωτιέται: Πως διαπίστωσε η πρόεδρος ότι υπάρχει απαρτία; Από την ηλεκτρονική ψηφοφορία; Ταυτόχρονα ενημερώθηκε από τη διοίκηση με τη συμμετοχή και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας;

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ.Βρεττός Σπυρίδων, κατόπιν επιστολής του, καθώς και η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων Ζώμα Ευμορφία, για την τήρηση των πρακτικών.

Το κείμενο της αποφασης δε γράφει τί περιείχε η επιστολή του δημάρχου!!

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρηστίνα Κατσανδρή έθεσε υπόψη των μελών το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που απεστάλη έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους προκειμένου να λάβουν γνώση, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω:

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου έθεσε υπόψη των μελών το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

Η ακριβής έκφραση είναι: Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου έθεσε υπόψη των απόντων  μελών…

Αυτά είνα τα φαιδρά της συνεδρίασης. τα σοβαρότερα είναι άλλα.

Από τα φερόμενα ως παρόντα μέλη της συνεδράσης, εκείνοι που συμμετείχαν στην ψηφοφρία ήταν οι δημοτικοι σύμβούλιοι της περιόδου του έτους 2012 που ψηφίστηκε η αποφαση 170/19-4-2012, που αναφέρεται στην εισήγηση. Τότε  Παρόντες: , Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης. Βρεττός Μιχάλης, Ελευθεριάδης Στυλιανός, Κόνταρης Χρύσανθος, Λαζάρου Βασίλειος, Πετάκος Γεώργιος,  Απόντες: Αγγελοπούλου Παναγιώτα, Κασσαβός Ιωάννης, Ξαγοράρης Νικόλαος, Οικονόμου Ευθύμιος, Τοπαλλιανίδης Βασίλειος.

Ένδεκα δημοτικοί σύμβουλοι από τους «φερόμενους ως παρόντες ή απόντες» στη συνεδρίαση της 19-4-2012 γνώριζαν το θέμα που συζητήθηκε στις 27-4-2020 και ο καθένας εκφράστηκε με την ψήφο του. Οι υπόλοιποι  31 από τους 42 που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία γνώριζαν τι ψήφισαν;

Γνωρίζουν τι σχέση ο «Αχαρναϊκός Α.Ο» με το δήμο Αχαρνών σήμερα και τότε με την  «ΠΑΕ Αχαρναϊκός Α.Ο.»;

Γνωρίζουν ότι η «ΠΑΕ Αχαρναϊκός Α.Ο» ήταν Ανώνυμη Ποδοσφαιρική Εταιρεία με μετόχους τις δημοτικές επιχειρήσεις, Δ.Ε.Α.Δ.Α, (Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αχαρνών) 40%,  Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α (Δημοτικη Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών) 40% και (Δ.Ε.Ν.Δ.Α. (Δημοτικη Επιχείρηση Νεκροταφείων Δήμου Αχαρνών) 20%, (κλικ εδώ)

Οι  4.000 μετοχές ήταν αξίας 60.000 €. Λόγω αλλαγής των νόμων  πριν  η Δ.Ε.Α.Δ.Α.  μετονομαστεί σε Κ.Ε.Δ.Α. (Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών) παραχώρησε τις μετοχές της στην  Δ.Ε.Ν.Δ.Α !!

Όλα αυτά αποτυπώνονται στις αποφάσεις 120/19-4-2012 και 322/4-10-2012 που αναφέρονται στην εισήγηση.

Αυτά τα ποσά όφειλαν οι διοικήσεις της Ποδοσφαίρικής Ανωνυμης Εταιρείας Αχαρναϊκός.

Αυτά τα ποσά αποφάσισαν με το θέμα 11 της συνεδράσης της 27-4-2020 42 δημοτικοι σύμβουλοι.

Αυτά τα ποσά για να μη υπάρχει δέσμευση ΑΦΜ κάποιων που ήταν διοίκηση της ΠΑΕ και ενδεχομένως δεν έχουν προσωπικές ευθύνες..

Και μια τελευτάια ερώτηση. Η ΠΑΕ Αχαρναϊκός Α.Ο. ήταν Ανώνυμη Εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο που κετέβαλε ο δήμος Αχαρνών. Υπάρχει αυτή η ανώνυμη εταιρεία σήμερα, πτώχευσε και παρέμειναν τα χρέη της; Είχε κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία; Τι ἐγιναν;

 

Η δημοκρατία δια περιφοράς!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Λόγια Αντιπυρικής Περιόδου. Έργα;

Posted by koszig στο 29 Απριλίου 2020

Καθαρισμός οικοπεδικών χώρων από ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά

Εν’ όψει της αντιπυρικής περιόδου 2020 (από την 1η Μάη έως 31η Οκτώβρη)  και σύμφωνα με την υπ. αρ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος Β΄)  Πυροσβεστική Διάταξη, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων του Δήμου Αχαρνών, ότι πρέπει να προβαίνουν στην αποψίλωση και απομάκρυνσή των ξερών χόρτων ή στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων, καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και στην άμεση απομάκρυνσή τους με ίδια μέσα, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 94, περ. 26 εδάφ. Β’ του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).  Επιπλέον, βεβαιώνεται εις βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου περί καθαρισμού των οικοπέδων τους.

Για τους οικοπεδικούς χώρους αρμοδιότητας Δασαρχείου Πάρνηθας, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη αυτού. (Λ. Θρακομακεδόνων 142, τηλ. 2102434061-2).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όλους τους υπόχρεους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων του Δήμου Αχαρνών, να ανταποκριθούν άμεσα στην υποχρέωση καθαρισμού των οικοπεδών τους, όσες φορές απαιτείται καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, διότι η πρόληψη των πυρκαγιών αποτελεί καθήκον όλων μας. Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των πολιτών για την ασφάλεια όλων μας, αλλά και για την προστασία του Περιβάλλοντος και της δημοτικής και ιδιωτικής περιουσίας.

Ο Αντιδήμαρχος

Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Νικόλαος Ξαγοράρης

Αυτά γράφει η δημοτική Αρχή.

Όμως…

Περιοχή θρακομακεδόνων και Λεκάνες. Ο πάνω κόκκινος κύκλος.

Ποιοι έριξαν αυτά τα κλαδιά, ιδιώτες ή ο δήμος;  Ποιος θα τα απομακρύνει πριν πιάσουν φωτιά;

Ο μεσαίος κύκλος είναι στο χώρο που είναι οι εγκαταστάσεις της πολιτικής προστασίας.

Οι χώροι είναι γεμάτοι κλαδια, όποια με εκείνα στην προηγούμενη θέση. Παρα δίπλα σκουπίδια.

Λίγο πιο κάτω στις Λεκάνες η κατάσταση ίδια για χρόνια, (κλικ εδώ).

Εν’ όψει της αντιπυρικής περιόδου 2020 (από την 1η Μάη έως 31η Οκτώβρη)  και σύμφωνα με την υπ. αρ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος Β΄)  Πυροσβεστική Διάταξη, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων του Δήμου Αχαρνών, ότι πρέπει να προβαίνουν στην αποψίλωση και απομάκρυνσή των ξερών χόρτων ή στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων, καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και στην άμεση απομάκρυνσή τους με ίδια μέσα, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Για τους χώρους της Πολιτικής Προστασίας λέει κάτι ο νόμος;

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Νέο Δελτίο Τύπου – Απάντηση στο δήμαρχο

Posted by koszig στο 29 Απριλίου 2020

Posted in ΔΕΚΑ | Leave a Comment »

Συνομιλία με Δελτία Τύπου

Posted by koszig στο 29 Απριλίου 2020

Σχετικά με τις συνεδριάσεις των δημοτικών οργάνων μπορεί κανείς να πει και να γράψει διάφορα.

Υπάρχουν θέματα δημοκρατικότητας και λειτουργικότητας.

Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τροποποίησαν το νόμο 3852/2010 («Καλλικράτη») με το νόμο 4555/2018 («Κλεισθένη»).. Με αυτό το νόμο ο τρόπος διοίκησης  μετακινήθηκε προς την απλή αναλογική εκπροσώπηση στα όργανα διοίκησης. Ίσως γιατί φαινόταν ότι η παράταξη δε θα εξασφάλιζε την πλειοψηφία στη διοίκηση.

Μετά ήρθαν οι εκλογές το έτος 2019. Τα εκλογικά αποτελέσματα στους περισσότερους δήμους έδειξαν ότι η πλειοψηφία των δήμων είχε δεξιά χροιά, αλλά δεν εξασφάλιζε με το εκλογικό σύστημα απόλυτη πλειοψηφία.

Η Κυβέρνηση,, δια του Υπουργού Εσωτερικών, μεταξύ της δημοκρατικής εκπροσώπησης και της κυβερνησιμότητας επέλεξε την κυβερνησιμότητα. Με μια σειρά νόμων έδωσε τη δυνατότητα διακυβέρνησης με συμπαρατάξεις δημοτικών συμβούλων. Όπου δεν έγινε κατορθωτό στο δημοτικό συμβούλιο, έδωσε τη δυνατότητα με άλλα μικρότερα όργανα με τη σύνθεσή τους και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων να μπορούν να διοικήσουν τους δήμους.

Σε αυτή την κατάσταση βρέθηκε ο δήμος Αχαρνών. Η πλειοψηφούσα παράταξη του εκλεγέντος  δημάρχου είχε δύναμη 10 δημοτικών συμβούλων σε σύνολο 45. Από τις άλλες παρατάξεις μόνο τρεις  παρέμειναν με συγκροτημένη δομή, ενώ οι άλλες πέντε ήταν μονοπρόσωπες ή έμειναν σχεδόν με ένα ή δύο μέλη.

Οι έμμισθες θέσεις στο δήμο ήταν 8 για αντιδημάρχους και δύο για τα Νομικά Πρόσωπα. Τα άλλα τρία Νομικά πρόσωπα ήταν έμμισθες θέσεις για μη εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους.

Αυτή ήταν η κατάσταση πριν τον κορωνοϊό. Μετά οι συνεδριάσεις των οργάνων έγιναν δια «περιφοράς».

Η δημοτική Αρχή όριζε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγήσεις που δεν είχαν όλα τα έγραφα για ενημέρωση των συμβούλων.

Έγιναν δια περιφοράς τρεις συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, έξη συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Συνεδρίαση δια περιφοράς σημαίνει ότι ορίζεται το διάστημα «συνεδρίασης» μεταξύ μερικών ορών που καθορίζεται στην πρόσκληση της συνεδρίασης.

Με τον ανωτέρω τρόπο δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν διευκρινιστικές ερωτήσεις και οι απόψεις των δημοτικών συμβούλων να γίνουν γνωστές πριν την ψηφοφορία για τη διαμόρφωση γνώμης.

Η δημοτική παράταξη Δ.Ε.Κ.Α. με δελτίο τύπου διατύπωσε τις απόψεις της  για τον τρόπο ψηφοφορίας, (κλικ εδώ).

Η απάντηση του δημάρχου με Δελτίο Τύπου που έχει αποσταλεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός από τις πρώτες ημέρες της κρίσης ζήτησε να εφαρμοστεί η τηλεδιάσκεψη στις συνεδριάσεις των Δημοτικών συμβουλίων αλλά δυστυχώς ανυπέρβλητες δυσκολίες, όχι από πλευράς του Δήμου, αλλά από αρκετούς συμβούλους της Αντιπολίτευσης που δηλώνουν αδυναμία είτε γιατί δεν έχουν mail είτε γιατί δεν ξέρουν να χειρίζονται υπολογιστή είτε γιατί δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, έκανε αδύνατη τη λειτουργία της τηλεδιάσκεψης στο 45μελές Δημοτικό μας συμβούλιο, κάτι που μας ανάγκασε να δίνουμε τη δυνατότητα ψήφισης με sms στα δια περιφοράς συμβούλια.

Με μεγάλη προσοχή διαβάζουμε τις κατηγορίες προς τη Δημοτική Αρχή από δημοτικούς συμβούλους πως πραγματοποιούνται Δημοτικά Συμβούλια δια περιφοράς αυτή την δύσκολη περίοδο με σκοπό την καταστρατήγηση Δημοκρατικών διαδικασιών. Πολλές φορές χρησιμοποιούν ως επιχείρημα ότι οι περισσότεροι Δήμοι  πραγματοποιούν συμβούλια με τηλεδιάσκεψη.

Μετά λύπης μας, διαπιστώνουμε ότι είτε δεν το έχουν διασταυρώσει είτε το κάνουν καθαρά για αντιπολιτευτικούς λόγους καθώς ο καθένας μπορεί να παρατηρήσει ότι τόσο η μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων και Περιφερειών σε όλη την επικράτεια όσο και οι όμοροι Δήμοι μας δε χρησιμοποιούν τηλεδιάσκεψη, κάνοντας αυτό που προβλέπει ο νόμος.

Το χειρότερο όμως είναι ότι κάποιοι από τους «διαμαρτυρόμενους»:

Ποτέ δεν έχουν επικοινωνήσει τηλεφωνικώς ζητώντας εξηγήσεις για θέματα που έχουν προβληματισμούς

Ποτέ δεν απευθύνθηκαν στις οικονομικές υπηρεσίες για να ενημερωθούν και να τους λυθούν τυχόν απορίες

Ποτέ δεν επικοινώνησαν με τον Δήμαρχο Αχαρνών ή τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για να ενημερωθούν εκτενέστερα

Αυτό που αναρωτιόμαστε είναι…

Πότε θα σταματήσει η στείρα και ανούσια αντιπολίτευση και θα ενδιαφερθούμε καθαρά για την πόλη των Αχαρνών χωρίς αντιπολιτευτικές κακοστημένες τακτικές;

Υ.Γ Όσο για αυτούς που νοιάζονται για την εκπροσώπηση των ψηφοφόρων τους είναι εκείνοι που «επενδύουν» στην κοντή μνήμη, καθώς στο πρόσφατο Δημοτικό συμβούλιο δεν έκαναν τον κόπο να εκπροσωπήσουν τους ψηφοφόρους τους.

Μερικές παρατηρήσεις στο Δελτίο Τύπου του δημάρχου.

Για την ηλεκτρονική ψηφοφορία ο δήμαρχος αναφέρει:

αλλά από αρκετούς συμβούλους της Αντιπολίτευσης που δηλώνουν αδυναμία είτε γιατί δεν έχουν mail είτε γιατί δεν ξέρουν να χειρίζονται υπολογιστή είτε γιατί δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο,

Είναι λίγο απίθανο «αρκετοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης» να μη γνωρίζουν να χειρίζονται υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο. Πριν από καιρό ο δήμαρχος προσέφερε για δυο μήνες το 50% της αντιμισθίας του για τον κορωνοϊό, (κλικ εδώ).

Δε θα μπορούσε να προσφέρει ένα ταχύρυθμο σεμινάριο εκμάθησης  ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε αυτούς τους συναδέλφους του δημοτικούς συμβούλους;

Πέρα από το δημοτικό συμβούλιο που έχει 45 μέλη, οι άλλες επιτροπές  έχουν 9 μέλη. Παρόντες στις συνεδριάσεις  το πολύ 9 μέλη της επιτροπής και η γραμματέας. Σύνολο 10.

Οι επιτροπές (Οικονομική, Ποιότητας Ζωής και Εκτελεστική) δε θα μπορούσαν να συνεδριάζουν στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου, κεκλεισμένων των θυρών, με αποστάσεις των δέκα μελών κατά δύο μέτρα, όπως ορίζεται γενικά για λόγους ασφαλείας; Υπάρχει μικροφωνική εγκατάσταση για επικοινωνία και υπάρχει σύστημα τηλεμετάδοσης της συνεδρίασης  όπως γίνεται στο δημοτικό συμβούλιο.

Γιατί χρειάζεται σύστημα τηλεδιάσκεψης και προμηθεύτηκε ο δήμος  12 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές με ποσό 950 € έκαστος με απευθείας ανάθεση και αιτιολογία «Την από 14/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 64/Α/14-03-2020) και ιδιαιτέρως του άρθρου 27, που αφορά σε κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου χαλαρώνουν τα μέτρα. Μπαινοβγαίνουμε σπίτι.

Ίσως ο δήμαρχος θα ρίξει μια ματιά στο προεκλογικό φυλλάδιο.

Δε γίνεται αναφορά για τη δημοσίευση των «πόθεν έσχες», αλλά για τη θεσμοθέτηση του συμβουλίου με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.

Στο δελτίο τύπου ο δήμαρχος γράφει:

Το χειρότερο όμως είναι ότι κάποιοι από τους «διαμαρτυρόμενους»:
Ποτέ δεν έχουν επικοινωνήσει τηλεφωνικώς ζητώντας εξηγήσεις για θέματα που έχουν προβληματισμούς
Ποτέ δεν απευθύνθηκαν στις οικονομικές υπηρεσίες για να ενημερωθούν και να τους λυθούν τυχόν απορίες
Ποτέ δεν επικοινώνησαν με τον Δήμαρχο Αχαρνών ή τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για να ενημερωθούν εκτενέστερα

Αν ο δήμαρχος τηρούσε τις προεκλογικές υποσχέσεις του και είχε θεσμοθετήσει το συμβούλιο με τους επικεφαλής των παρατάξεων θα υπήρχε ανάγκη να επικοινωνούν τηλεφωνικά οι επικεφαλής των παρατάξεων για ενημέρωση;

Αρκετές φορές στο δημοτικό συμβούλιο ή την οικονομική επιτροπή δημοτικοί σύμβουλοι έχουν διαμαρτυρηθεί για την μη ενημέρωση αντιδημάρχου για οικονομικά θέματα. Να αναρτηθούν βίντεο για επαλήθευση;

Μπορεί ο δήμος και οι υπηρεσίες να μην απαντούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για ενημέρωση, (κλικ εδώ), που έχουν και πειθαρχικές ευθύνες, και να απαντούν σε ερωτήματα δημοτικών συμβούλων;

Είναι δύσκολο για κάθε  θέμα ημερήσιας διάταξης να υπάρχει ένας ηλεκτρονικός φάκελος με όλα τα έγγραφα, που στη συνέχεια στην απόφαση θα έχουν την επικεφαλίδα «Έχοντας υπόψη:» ;

Το δελτίο τύπου του δημάρχου καταλήγει

Αυτό που αναρωτιόμαστε είναι…
Πότε θα σταματήσει η στείρα και ανούσια αντιπολίτευση και θα ενδιαφερθούμε καθαρά για την πόλη των Αχαρνών χωρίς αντιπολιτευτικές κακοστημένες τακτικές;
 Υ.Γ Όσο για αυτούς που νοιάζονται για την εκπροσώπηση των ψηφοφόρων τους είναι εκείνοι που «επενδύουν» στην κοντή μνήμη, καθώς στο πρόσφατο Δημοτικό συμβούλιο δεν έκαναν τον κόπο να εκπροσωπήσουν τους ψηφοφόρους τους.

Μια αντιπολίτευση μπορεί να χαρακτηριστεί στείρα ή ανούσια από την δημοτική Αρχή. Ίσως είναι  καλύτερη από την ανύπαρκτη αντιπολίτευση που χαρακτηριζόταν  με την συστηματική απουσία συμβούλων  από τα όργανα λήψης αποφάσεων, (κλικ εδώ).

Αυτά προς το παρόν.

Όποιος ξύνεται στην γκλίτσα του τσοπάνη …

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Δ.Ε.Κ.Α. Δημοτική Παράταξη Αχαρνών. Δελτίο Τύπου

Posted by koszig στο 27 Απριλίου 2020

Δ.Ε.Κ.Α. Δημοτική Παράταξη Αχαρνών. 

Σας αποστέλλουμε το παρακάτω Δελτίο Τύπου προς δημοσίευση. 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Μια υπενθύμιση δε βλάπτει!!

Posted by koszig στο 26 Απριλίου 2020

Νομική Υπηρεσία. Ένα θέμα που κρατάει χρόνια, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Τα χρόνια αυτά πολλές αναρτήσεις έγιναν για τη νομιμότητα  της διαδικασίας ανάθεσης υποθέσεων σε δικηγόρους. Για τη νομιμότητα της διαδικασίας δε φέρουν καμία ευθύνη οι δικηγόροι, αλλά εκείνοι που δεν τηρούν τις νόμιμες διαδικασίες για τις αναθέσεις. που είναι τα μέλη της εκάστοτε Οικονομικής Επιτροπής

Προσπάθεια πρόσληψης δικηγόρων με έμμισθη εντολή έγινε επί δημαρχίας Σωτήρη Ντούρου.

2041 Προγραμματισμός προσλήψεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για το έτος 2014

Η απόφαση αυτή επαναλήφθηκε από τον τέως δήμαρχο Ιωάννη Κασσαβό.

2147 Προγραμματισμός προσλήψεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για το έτος 2015

Στις 13-9-2016 ορίστηκαν τα αναπληρωματικά μέλη εκ μέρους του δήμου Αχαρνών.

2167 Ορισμός αναπληρωματικών για την επιτροπή

Τελικά στις 14-9-2017 έγινε η προκήρυξη για 3 δικηγόρους με έμμισθη εντολή.

Ω9ΗΕΩΨ8-7Δ0 Πρόσληψη τριών (3) θέσεων Δικηγόρων με έμμισθη εντολή

Τελικό αποτέλεσμα η προκήρυξη δεν είχε, (κλικ εδώ).

Στις 31 Ιανουαρίου 2019 συνεδρίασε για τελευταία φορά η επιτροπή επιλογής δικηγόρων με έμμισθη εντολή, χωρίς να καταλήξει σε επιλογή δικηγόρων.

Η διοίκηση του δήμου προσλάμβανε δικηγόρους με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για υποθέσεις του δήμου χωρίς να υπάρχει για κάθε ανάθεση εισήγηση από δικηγόρο, όπως ορίζουν από το έτος 2010 οι νόμοι.

Δύο από τα τρία μέλη της αντιπολίτευσης, οι Σπύρος Βρεττός και Μιχάλης Βρεττός απουσίαζαν συστηματικά από τις συνεδριάσεις. Το τρίτο μέλος της αντιπολίτευσης μετά την εκλογή του δήλωσε ότι δεν μπορεί τα πρωινά να παρίσταται λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Οι παρουσίες – απουσίες των Σπύρου Βρεττού και Μιχάλη Βρεττού, ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Με * σημαίνει απουσία, Λ ψήφιση Λευκό, Κ κατά, Ο ομόφωνα ψήφιση της πρότασης. ΚΠ κατά πλειοψηφία. Μετά την ημερομηνία 11/6/2019 είχαν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών οι Σπύρος Βρεττός και Μιχάλης Βρεττός ήταν εκλεγμένα μέλη της επόμενης δημοτικής Αρχής.

Σε όλη την περίοδο της αντιπολίτευσης οι ανωτέρω δεν είχαν διατυπώσει προφορικά στο δημοτικό συμβούλιο ή με γραπτές αναφορές την παρατήρηση ότι οι αποφάσεις για αναθέσεις σε δικηγόρους δεν ήταν νόμιμες, επειδή δεν υπήρχε γνωμοδότηση δικηγόρου και αναγραφή της αμοιβής του δικηγόρου.

Για τη νομική υπηρεσία στην ανάρτηση των θεμάτων που θα συζήταγε η Οικονομική Επιτροπή είχαν ένα σύντομο τίτλο  του θέματος

Στις αποφάσεις που είχαν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια για τις εισηγήσεις  μετά τη ψήφιση των αποφάσεων υπήρχαν περισσότερες λεπτομέρειες

Στο έγγραφο αυτό δεν αναγράφεται ο εισηγητής του θέματος από την Νομική Υπηρεσία και η προϊσταμένη του τμήματος,  Δεν υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου για την εγκυρότητα του εγγράφου με τη σχετική ημερομηνία. Από την Νομική Υπηρεσία δεν υπάρχει εισήγηση για το όνομα του δικηγόρου.

Συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής 22-1-2019.

 

(Οι αναθέσεις σε δικηγόρους αρχίζουν τη χρονική στιγμή 4:50 και τελειώνουν στις 6:20). Σε 1:30 λεπτἀ  ψηφίστηκαν 20 αναθέσεις σε δικηγόρους. Η αντιπολίτευση απουσίαζε και δε σχολίασε το θέμα προφορικά ή γραπτά!!

Αυτά με την παλιά δημοτική Αρχή. Μετά ήρθε η καινούργια.

Μετά τις εκλογές ο Σπύρος Βρεττός εκλέχτηκε δήμαρχος και στη συνέχεια πρόεδρος της  οικονομικής Επιτροπής και ο Μιχάλη Βρεττός αντιδήμαρχος και αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Ξεκίνησαν με ένα θετικό βήμα για τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Για πρώτη φορά αναρτήθηκαν οι εισηγήσεις για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως γινόταν για τα δημοτικά συμβούλια.

Όμως, όπως λέει ο λαός «Ότι μικρομάθαινα δεν τα γεροντάφηνα», η διαδικασία για τη συζήτηση θεμάτων στην Οικονομική Επιτροπή δεν άλλαξε. Ο τρόπος που η νέα δημοτική Αρχή διαχειρίζεται τις αναθέσεις σε δικηγόρους απεικονίζεται σε σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Στα εμφανιζόμενα βίντεο  φαίνεται και η αναφορά του δικηγόρου, που φερόταν ως νομικός σύμβουλος της δημοτικής Αρχής, που αναφέρεται στην αναγκαιότητα την ύπαρξης γνωμοδότησης δικηγόρου για κάθε ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.

Ο νομικός σύμβουλος του δήμου αναφέρεται στο νόμο 4623/2019:

«Η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων εναπόκειται στην εξουσία της οικονομικής επιτροπής. Για άσκηση ενδίκου μέσου είναι κρίσιμο να αναγιγνώσκεται ή εν περιλήψει να διατυπώνεται η γνωμοδότηση δικηγόρου, γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις του δικηγορικού κώδικα προκειμένου η οικονομική επιτροπή να λάβει απόφαση σχετικά με τη δράση ενδίκου μέσου απαιτείται, επί ποινή ακυρώσεως, η προηγούμενη υποβολή γνωμοδοτήσεως.»

Με αναφορά μου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ατικής έκανα γνωστό ότι οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στερούνται νομιμότητας και να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

Μη νόμιμες αναθέσεις σε δικηγόρους από την οικονομική επιτροπή του δήμου Αχαρνών

Η αναφορά της 4-10-2019 κοινοποιήθηκε από την Αποκενρωμένη Διοίκηση Αττιικής στο Δήμο Αχαρνών για διευκρινήσεις. αλλά ο ΄δημος δεν απάντησε. Την ίδια τακτική ακολούθησε ο δήμος Αχαρνών και για δύο άλλες αναφορές τις οποίες κοινοποίηση η Αποκεντρωμένη Διοίκηαη Αττικής στο δήμο Αχαρνων αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Τελικά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττιής επανήλθε στις  12-2-2020

Αύριο «συνεδριάζει» το δημοτικό συμβούλιο

Πρώτο θέμα της συνεδρίασης:

1. Πρόσληψη τριών (3) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή αορίστου χρόνου (μία θέση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, μία
θέση δικηγόρου παρ’ Εφέταις, μία θέση δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις).

Αυτό το θέμα που η επιτροπή δεν είχε καταλήξει σε προσλήψεις δικηγόρων τον Ιανουάριο του έτους 2019 και το θέμα το είχαν ξεχάσει όλοι. Το θύμισε η αναφορά μου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Ίσως κάτι συνέβη και το θυμήθηκε η παρούσα δημοτική Αρχή.

Λέγε, λέγε το κοπέλι, κάνει την κυρά  και θέλει!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 242 της 26ης Απριλίου 2020

Posted by koszig στο 24 Απριλίου 2020

Φύλλο 242 της 26ης Απριλίου 2020

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 241 της 12ης Απριλίου 2020

Φύλλο 240 της 29ης Μαρτίου 2020

Φύλλο 239 της 15ης Μαρτίου 2020

 

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Κάθε πέρυσι και καλύτερα; 2

Posted by koszig στο 24 Απριλίου 2020

Εορτασμός της Ζωοδόχου Πηγής. Αριστερά εικόνες το έτος 2019. Δεξιά εικόνες το έτος 2020.

Οι βραδυνές εκδηλώσεις, (κλικ εδώ).

Οι εκδηλώσεις έκλειναν με την εμφάνιση του Λευτέρη Πανταζή, εντελώς συμπτωματικά υποψήφιου με την δημοτική Παράταξη ΑχαρΝΑΙ-Ενεργοί Πολίτες  με το πραγματικό επώνυμο  Λευτέρης Παγκοζίδης.

Για τεχνικούς λόγους η παρουσίαση σταμάτησε στο τραγούδι με τους παρακάτω στοίχους.

Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα,
εγώ έτσι σ’ αγαπάω.
Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα,
για χάρη σ’ το ζητάω.
Μην ανησυχείς, δε σε παρεξηγώ,
εγώ τα λάθη σου τα πάω.
Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα,
εγώ έτσι σ’ αγαπάω.

Το τραγούδι αυτό αφιερώνεται από την εκάστοτε δημοτική Αρχή στην εξουσία.  Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα!!

Προς το παρόν τα θρησκευτικά πανηγύρια τελείωσαν.

Τα πολιτικά πανηγύρια τώρα αρχίζουν

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »