Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Μια υπενθύμιση δε βλάπτει!!

Posted by koszig στο 26 Απριλίου 2020

Νομική Υπηρεσία. Ένα θέμα που κρατάει χρόνια, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Τα χρόνια αυτά πολλές αναρτήσεις έγιναν για τη νομιμότητα  της διαδικασίας ανάθεσης υποθέσεων σε δικηγόρους. Για τη νομιμότητα της διαδικασίας δε φέρουν καμία ευθύνη οι δικηγόροι, αλλά εκείνοι που δεν τηρούν τις νόμιμες διαδικασίες για τις αναθέσεις. που είναι τα μέλη της εκάστοτε Οικονομικής Επιτροπής

Προσπάθεια πρόσληψης δικηγόρων με έμμισθη εντολή έγινε επί δημαρχίας Σωτήρη Ντούρου.

2041 Προγραμματισμός προσλήψεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για το έτος 2014

Η απόφαση αυτή επαναλήφθηκε από τον τέως δήμαρχο Ιωάννη Κασσαβό.

2147 Προγραμματισμός προσλήψεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για το έτος 2015

Στις 13-9-2016 ορίστηκαν τα αναπληρωματικά μέλη εκ μέρους του δήμου Αχαρνών.

2167 Ορισμός αναπληρωματικών για την επιτροπή

Τελικά στις 14-9-2017 έγινε η προκήρυξη για 3 δικηγόρους με έμμισθη εντολή.

Ω9ΗΕΩΨ8-7Δ0 Πρόσληψη τριών (3) θέσεων Δικηγόρων με έμμισθη εντολή

Τελικό αποτέλεσμα η προκήρυξη δεν είχε, (κλικ εδώ).

Στις 31 Ιανουαρίου 2019 συνεδρίασε για τελευταία φορά η επιτροπή επιλογής δικηγόρων με έμμισθη εντολή, χωρίς να καταλήξει σε επιλογή δικηγόρων.

Η διοίκηση του δήμου προσλάμβανε δικηγόρους με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για υποθέσεις του δήμου χωρίς να υπάρχει για κάθε ανάθεση εισήγηση από δικηγόρο, όπως ορίζουν από το έτος 2010 οι νόμοι.

Δύο από τα τρία μέλη της αντιπολίτευσης, οι Σπύρος Βρεττός και Μιχάλης Βρεττός απουσίαζαν συστηματικά από τις συνεδριάσεις. Το τρίτο μέλος της αντιπολίτευσης μετά την εκλογή του δήλωσε ότι δεν μπορεί τα πρωινά να παρίσταται λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Οι παρουσίες – απουσίες των Σπύρου Βρεττού και Μιχάλη Βρεττού, ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Με * σημαίνει απουσία, Λ ψήφιση Λευκό, Κ κατά, Ο ομόφωνα ψήφιση της πρότασης. ΚΠ κατά πλειοψηφία. Μετά την ημερομηνία 11/6/2019 είχαν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών οι Σπύρος Βρεττός και Μιχάλης Βρεττός ήταν εκλεγμένα μέλη της επόμενης δημοτικής Αρχής.

Σε όλη την περίοδο της αντιπολίτευσης οι ανωτέρω δεν είχαν διατυπώσει προφορικά στο δημοτικό συμβούλιο ή με γραπτές αναφορές την παρατήρηση ότι οι αποφάσεις για αναθέσεις σε δικηγόρους δεν ήταν νόμιμες, επειδή δεν υπήρχε γνωμοδότηση δικηγόρου και αναγραφή της αμοιβής του δικηγόρου.

Για τη νομική υπηρεσία στην ανάρτηση των θεμάτων που θα συζήταγε η Οικονομική Επιτροπή είχαν ένα σύντομο τίτλο  του θέματος

Στις αποφάσεις που είχαν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια για τις εισηγήσεις  μετά τη ψήφιση των αποφάσεων υπήρχαν περισσότερες λεπτομέρειες

Στο έγγραφο αυτό δεν αναγράφεται ο εισηγητής του θέματος από την Νομική Υπηρεσία και η προϊσταμένη του τμήματος,  Δεν υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου για την εγκυρότητα του εγγράφου με τη σχετική ημερομηνία. Από την Νομική Υπηρεσία δεν υπάρχει εισήγηση για το όνομα του δικηγόρου.

Συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής 22-1-2019.

 

(Οι αναθέσεις σε δικηγόρους αρχίζουν τη χρονική στιγμή 4:50 και τελειώνουν στις 6:20). Σε 1:30 λεπτἀ  ψηφίστηκαν 20 αναθέσεις σε δικηγόρους. Η αντιπολίτευση απουσίαζε και δε σχολίασε το θέμα προφορικά ή γραπτά!!

Αυτά με την παλιά δημοτική Αρχή. Μετά ήρθε η καινούργια.

Μετά τις εκλογές ο Σπύρος Βρεττός εκλέχτηκε δήμαρχος και στη συνέχεια πρόεδρος της  οικονομικής Επιτροπής και ο Μιχάλη Βρεττός αντιδήμαρχος και αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Ξεκίνησαν με ένα θετικό βήμα για τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Για πρώτη φορά αναρτήθηκαν οι εισηγήσεις για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως γινόταν για τα δημοτικά συμβούλια.

Όμως, όπως λέει ο λαός «Ότι μικρομάθαινα δεν τα γεροντάφηνα», η διαδικασία για τη συζήτηση θεμάτων στην Οικονομική Επιτροπή δεν άλλαξε. Ο τρόπος που η νέα δημοτική Αρχή διαχειρίζεται τις αναθέσεις σε δικηγόρους απεικονίζεται σε σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Στα εμφανιζόμενα βίντεο  φαίνεται και η αναφορά του δικηγόρου, που φερόταν ως νομικός σύμβουλος της δημοτικής Αρχής, που αναφέρεται στην αναγκαιότητα την ύπαρξης γνωμοδότησης δικηγόρου για κάθε ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.

Ο νομικός σύμβουλος του δήμου αναφέρεται στο νόμο 4623/2019:

«Η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων εναπόκειται στην εξουσία της οικονομικής επιτροπής. Για άσκηση ενδίκου μέσου είναι κρίσιμο να αναγιγνώσκεται ή εν περιλήψει να διατυπώνεται η γνωμοδότηση δικηγόρου, γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις του δικηγορικού κώδικα προκειμένου η οικονομική επιτροπή να λάβει απόφαση σχετικά με τη δράση ενδίκου μέσου απαιτείται, επί ποινή ακυρώσεως, η προηγούμενη υποβολή γνωμοδοτήσεως.»

Με αναφορά μου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ατικής έκανα γνωστό ότι οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στερούνται νομιμότητας και να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

Μη νόμιμες αναθέσεις σε δικηγόρους από την οικονομική επιτροπή του δήμου Αχαρνών

Η αναφορά της 4-10-2019 κοινοποιήθηκε από την Αποκενρωμένη Διοίκηση Αττιικής στο Δήμο Αχαρνών για διευκρινήσεις. αλλά ο ΄δημος δεν απάντησε. Την ίδια τακτική ακολούθησε ο δήμος Αχαρνών και για δύο άλλες αναφορές τις οποίες κοινοποίηση η Αποκεντρωμένη Διοίκηαη Αττικής στο δήμο Αχαρνων αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Τελικά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττιής επανήλθε στις  12-2-2020

Αύριο «συνεδριάζει» το δημοτικό συμβούλιο

Πρώτο θέμα της συνεδρίασης:

1. Πρόσληψη τριών (3) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή αορίστου χρόνου (μία θέση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, μία
θέση δικηγόρου παρ’ Εφέταις, μία θέση δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις).

Αυτό το θέμα που η επιτροπή δεν είχε καταλήξει σε προσλήψεις δικηγόρων τον Ιανουάριο του έτους 2019 και το θέμα το είχαν ξεχάσει όλοι. Το θύμισε η αναφορά μου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Ίσως κάτι συνέβη και το θυμήθηκε η παρούσα δημοτική Αρχή.

Λέγε, λέγε το κοπέλι, κάνει την κυρά  και θέλει!!

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: