Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 6 Μαΐου 2020

Υπενθύμιση για εφαρμογή του νόμου

Posted by koszig στο 6 Μαΐου 2020

Άρθρο 15 του νόμου 4305/2014

Μετά το άρθρο 10 του ν. 3861/2010 προστίθεται άρθρο 10Α ως εξής:

«Άρθρο 10Α

Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών 

1. Το Δημόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου. 

2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Ο δήμος Αχαρνών ( μέχρι χτες) εφαρμόζει  το νόμο κανονικά.

Τα ΝΠΔΔ του δήμου Αχαρνών

Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α)
Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών «Αρωγή»
Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων (Π.Κ.Θ)
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών

Να θυμηθούμε λίγο και τον κ. Κατρούγκαλο, (κλικ εδώ).

Ο δήμος Αχαρνών θα υπενθυμίσει στους προέδρους των ΝΠΔΔ την υποχρέωση που έχουν;

Ο δήμος Αχαρνών με την ανάρτηση υλοποίησης του προϋπολογισμού του Απριλίου 2020 θα δείξει την υποδειγματική λειτουργία του!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »