Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Απολογισμός’ Category

Αυτά που έπρεπε να γίνουν χτες, όχι αύριο

Posted by koszig στο 21 Οκτωβρίου 2019

Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από 45 δημοτικούς συμβούλους.

Με μπλε χρώμα είναι τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων που είχαν εκλεγεί στην προηγούμενη δημοτική περίοδο.

Με καφέ χρώμα είναι τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων που είχαν εκλεγεί στις πριν της  προηγούμενης δημοτικής περιόδου.

Με μαύρο χρώμα είναι τα ονόματα των νεοεκλεγομένων δημοτικών συμβούλων.

Παρατηρούμε ότι  20 δημοτικοί σύμβουλοι είχαν εκλεγεί την προηγούμενη  εκλογική περίοδο ή και άλλες προηγούμενες εκλογικές περιόδους.

5 δημοτικοί σύμβουλοι είχαν εκλεγεί από προηγούμενες εκλογικές περιόδους εκτός της τελευταίας και 20 δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται για πρώτη φορά.

Όταν ξεκινάει του λειτουργία του ένα όργανο διοίκησης, όπως το δημοτικό συμβούλιο, αποτελεί συνέχεια του προηγουμένου του. Πρέπει επομένως να γνωρίζει τι παραλαμβάνει σε υποχρεώσεις για έργα που είναι σε εκκρεμότητα, τις οικονομικές και διοικητικές υποχρεώσεις. Αυτά τα στοιχεία ενδεχομένως τα γνωρίζουν μόνο οι 20 δημοτικοί σύμβουλοι, που ήταν μέλη της προηγούμενης σύνθεσης του δημοτικού συμβουλίου.

Συνεπώς αυτούς τους δύο μήνες που πέρασαν ο δήμαρχος όφειλε να έχει σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο ζητήσει παρουσίαση στοιχείων που αναφέρονται στην οικονομική κατάσταση του δήμου, στις οικονομικές υποχρεώσεις του δήμου έναντι τρίτων, στα έργα που είναι προγραμματισμένα να εκτελεστούν ή εκτελούνται.

Σε λίγες ημέρες θα πρέπει να αρχίσουν οι προεργασίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου για το έτος 2020.

Βασικό ρόλο στη διακυβέρνηση του δήμου έχουν οι διοικήσεις των Κοινοτήτων. Την προηγούμενη δημοτική περίοδο οι δημοτικές Κοινότητες  Αχαρνών, (κλικ εδώ), και Θρακομακεδόνων, (κλικ εδώ), ήταν σχεδόν ανύπαρκτες.

Με τον νόμο 4555/2018 αποκτούν κάποια οντότητα.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του νόμου 4172/2013 όπως έχει τροποποιηθεί  ορίζεται:

  1. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και στους προέδρους κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους, έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος.

Στις αρμοδιότητες των Κοινοτήτων είναι  και:

ε) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
στ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
ζ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,

Αν το συμβούλιο της κοινότητας εκτιμά  ότι για αυτές τις ανάγκες απαιτούνται δαπάνες πρέπει να δημιουργήσει προϋπολογισμό εξόδων.

Αυτός ο προϋπολογισμός, που πρέπει να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του δήμου, χρειάζεται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για να καθορισθεί το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας.

Μέχρι σήμερα ούτε το δημοτικό συμβούλιο, ούτε οι Κοινότητες έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό.

Σε 20 ημέρες  πρέπει να συνταχθεί Τεχνικό Πρόγραμμα, να συνταχτεί σχέδιο Προϋπολογισμού. Τυπικά για την πρώτη δημοτική περίοδο δεν είναι απαραίτητη η σύνταξη του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος:

Ειδικά για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του πρώτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μέχρι την κατάρτιση και έγκριση αυτού.

Το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί τους στόχους λειτουργίας του δήμου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, που τμήμα του υλοποιείται κάθε χρόνο. Δυστυχώς Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν υπήρξε την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο και κανένας από τους 45 δημοτικούς συμβούλους δεν έχει ακούσει τι είναι αυτό!!

Για ενημέρωση όλων των δημοτικών συμβούλων παρατίθενται διατάξεις και οι βασικοί νόμοι που αναφέρονται στην διοίκηση των Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Προϋπολογισμοί κατά Κλεισθένη και 4623

Ν.3463_2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

N. 3852_2010_Καλλικράτης

Νόμος 4555_2018 Κλεισθένης

Ν. 4623_2019 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση άρθρα 1-17,

 

Για ενημέρωση του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων. Για να μη λένε αργότερα ότι δεν ήξεραν.

 

 

Posted in Απολογισμός | 1 Comment »

Τα λόγια και τα έργα!! -1

Posted by koszig στο 27 Ιουνίου 2018

Σε συζήτηση που έγινε με φίλο δικό μου και του δημάρχου παρατήρησε ότι τα περισσότερα  που είχε δεσμευτεί προεκλογικά η παράταξη «ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες», στο μέτρο του δυνατου, τα έχει κάνει.

Είναι μια ευκαιρία μτά από αυτό το διάλογο να δούμε τι «έταζαν» και τι έκαναν.

 

Ένα χρόνο μετά την ανάληψη της εξουσίας

Αγοράζουμε και ανοικοδομούμε

Αλλάζουμε το πλαστικό περιτύλιγμα

Όραμα και στόχοι!!

 

Posted in Απολογισμός, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Απολογισμός δημοτικής αρχής στην ανοιχτή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου – 6

Posted by koszig στο 24 Ιουλίου 2010

Συνέχεια στον απολογισμό του δημάρχου. Είπε:

Από εκεί και έπειτα, έπρεπε να βάλουμε τις βάσεις για το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου μας. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τα έσοδα του Δήμου:

–          την τριετία 2007-2009 είχαμε συνολική αύξηση των τακτικών εσόδων της τάξης του 50% με ετήσιο ρυθμό αύξησης 17%, δηλαδή τα 26 εκατομμύρια του 2006 τα αυξήσαμε σε 40 εκατομμύρια ευρώ το 2009

–          αυξήσαμε κατά 150% την εισροή χρημάτων για επενδύσεις, από τα 4 εκατομμύρια του 2006 ξεπεράσαμε τα 10 εκατομμύρια το 2009

–          τα έκτακτα έσοδα μας αυξήθηκαν κατά 180%, δηλαδή από 6,2 το 2006 φτάσαμε στα 16,2 εκατομμύρια ευρώ, πιέζοντας διαρκώς για επιπλέον κονδύλια από την κεντρική διοίκηση.

Δε γνωρίζω ποιος δίνει τα στοιχεία αυτά στον κ. δήμαρχο. Είτε  τα δίνουν λάθος οι σύμβουλοί του , είτε αποτελούν αυθαίρετες τιμές για λόγους εντυπώσεων από τον δήμαρχο.

Από την μελέτη των προϋπολογισμών των ετών 2009 και 2010 που έχω στη διάθεσή μου προκύπτει:

Τακτικά έσοδα (Στοιχεία για έσοδα – δαπάνες από 1/1/2008 – 26/11/2008 και  από 1/1/2009 – 24/12/2009)

2008 2009
Κωδικός Τίτλος εσόδων Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα
01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

1.840.000,00

369.824,01

2.186.324,00

402.628,39

02 Έσοδα από κινητή περιουσία

100.000,00

25.315,72

100.00,00

34.147,84

03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

16.287.681,00

8.572.007,68

16.551.357,00

10.041.968,37

04 Έσοδα από τέλη παροχής υπηρεσιών

31.900.000,00

5.871.650,49

26.790.000,00

4.457.403,66

05 Φόροι και εισφορές

10.600.000,00

1.043.964,91

9.643.286,00

1.002.662,72

06 Λοιπά τακτικά έσοδα

9.953.889,01

13.602.683,39

20.248.319,41

20.188.706,67

Σύνολο

38.781.570,01

29.485.446,20

75.419.286,41

36.127.517,65

Στον κωδικό 0311 καταχωρούνται τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Αυτά που πληρώνουμε με το λογαριασμό της ΔΕΗ. Για αυτά δεν κάνει καμία προσπάθεια να τα αυξήσει ο δήμος, εκτός αν αυξήσει τα τέλη καθαριότητας. Το 2008  ήταν  8.271.347,27 € και το 2009   9.843.085,37 € δηλ. αύξηση  1.571.738,10 € ή 19 %.

Στον κωδικό 0462 υπάρχει το τέλος διαφήμισης με το 2008 να έχουν εγγραφεί διαμορφωθέντα  2.500.000,00 € και βεβαιωθέντα 190.809,42 €, οι αριθμοί για το 2009 είναι 2.000.000,00 και 599,74 € αντίστοιχα !!

Στον κωδικό 0611 περιλαμβάνονται οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) που χορηγεί το κράτος στους δήμους. Το 2008 έχουν εγγραφεί 8.768.597,20 € και έχουν βεβαιωθεί 12.471.502,20.. Το 2009 έχουν εγγραφεί  19.090.845,17 € και έχουν βεβαιωθεί  19.041.422,43 €.  Η αύξηση των ΚΑΠ μεταξύ 2008 και 2009 είναι 6.569.920,23 €.

Τα βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα μεταξύ 2008 και 2009 έχουν αύξηση  6.642.071,45 €.

Το άθροισμα της αύξησης τελών καθαριότητας και ΚΑΠ είναι  8.141.658,33 €, που οφείλονται σε παράγοντες έξω απ τη δραστηριότητα της δημοτικής αρχής.

Αυτό σημαίνει ότι η συμβολή της δημοτικής αρχής για αύξηση των  τακτικών εσόδων είναι αρνητική!!

Αν δεχθούμε ότι τα τακτικά έσοδα του 2006 ήταν 26 .000.000 €, όπως δηλώνει ο δήμαρχος, και το 2009 ήταν 36.127.517,65 €, δηλ αύξηση περίπου 10.000.000 €. Αυτή η αύξηση οφείλεται σε αύξηση των τελών καθαριότητας και αύξηση του ΚΑΠ,  που ανέρχεται στο ποσό των 8.141.658,33 €.

Που είναι η αύξηση του 50% που ισχυρίζεται ο δήμαρχος στην ομιλία του;


Ένα άλλο συμπέρασμα που βγαίνει από τους ανωτέρω πίνακες είναι η ικανότητα  της δημοτικής αρχής τα έσοδα που βεβαιώνονται να πλησιάζουν εκείνα που προβλέπουν να βεβαιωθούν. Στη χρήση του 2006 το ποσοστό είναι 58%, ενώ στη χρήση του 2009 είναι 35%. Σε απόλυτους αριθμούς τα συνολικά έσοδα για το 2006 ήταν 72.492.839 € και το έτος2009 τα συνολικά έσοδα ήταν 82.430.374 €, δηλ. αυξημένα κατά 9.937.535 € ή ποσοστό 14 %.

Είναι γνωστό ότι με τη χρήση αριθμών μπορούν να λεχθούν τα μεγαλύτερα ψέματα. Για παράδειγμα αν ένα κόμμα έχει ένα οπαδό και τους κάνει 2 έχει αύξηση 100%, αν το κόμμα έχει 100.000 οπαδούς και τους αυξήσει στους 101.000, δηλ. κατά χίλιους, έχει αυξηση 1 % !!

Είπε ο δήμαρχος: « αυξήσαμε κατά 150% την εισροή χρημάτων για επενδύσεις, από τα 4 εκατομμύρια του 2006 ξεπεράσαμε τα 10 εκατομμύρια το 2009»

Δεν  λέει ο κ. δήμαρχος ότι οι επενδύσεις είναι για έργα και από την στιγμή που θα υποβληθούν προτάσεις μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα και να αποπληρωθούν χρειάζονται περίπου τρία χρόνια. Μήπως η αύξηση αυτή οφείλεται σε έργα που είχαν εγκριθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή και υλοποιήθηκαν από την παρούσα; Αυτό θα φανεί σε επόμενο δημοσίευμα που θα αναφέρεται στα τεχνικά έργα.


Αυτή είναι η απάντηση με αριθμούς στον απολογισμό  του δημάρχου που χρησιμοποίησε αριθμούς και ποσοστά.

Posted in Απολογισμός | Leave a Comment »

Απολογισμός δημοτικής αρχής στην ανοιχτή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου – 5

Posted by koszig στο 20 Ιουλίου 2010

Συνεχίζονται τμήματα της απολογιστικής ομιλίας του δημάρχου:

Από την άλλη πλευρά, επικεντρώσαμε την προσπάθειά μας και στον εξορθολογισμό των δαπανών.

Αρχικά, έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας την μισθοδοσία των εργαζομένων του Δήμου.

Ο αριθμός των εργαζομένων από την προηγούμενη διοίκηση το 2006 – συνολικά στο Δήμο, τις Επιχειρήσεις και στα Νομικά Πρόσωπα – ήταν 1.900 άτομα. Εκ των οποίων οι μόνιμοι ήταν μόλις 338, δηλαδή αυτοί που εργάζονταν με σταθερό εργασιακό καθεστώς.

Σήμερα απασχολούνται στο Δήμο 1.034 άτομα. Εκ των οποίων οι μόνιμοι είναι 797. Δηλαδή από το 17% μονίμου προσωπικού φτάσαμε στο 80%.

Οι εργασιακές συνθήκες ομηρίας αποτελούν πια παρελθόν.

Τονίσαμε εξαρχής και προς τους ίδιους τους εργαζόμενους  ότι δεν θέλουμε εργαζόμενους ομήρους. Εξάλλου με αυτό το δυναμικό παράγουμε πολλαπλάσιο έργο σε όλους τους τομείς.

Τηρήσαμε την προεκλογική μας δέσμευση για προσλήψεις μόνο με νόμιμες διαδικασίες. Θα μπορούσα να γίνω και εγώ αρεστός με προσλήψεις που δεν τηρούν τα νόμιμα?

Ήταν επιλογή μου να μην το κάνω.

Ήταν επιλογή μου να δώσω σε όλους τους συμπολίτες μας ίσες ευκαιρίες για εργασία.

Είναι γεγονός ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή υπό τον κ. Στριφτό θεώρησε ότι όποιος είχε ανάγκη εργασίας έπρεπε να βρει εργασία στο δήμο. Το μεγάλο όργιο έγινε στις δημοτικές επιχειρήσεις. Εκεί έκανε «παιχνίδι» για ρουσφετολογικούς και όχι πολιτικούς λόγους όποιος είχε διοικητική δικαιοδοσία διορισμών.

Μερικοί όμως που ήταν πρόεδροι σε επιχειρήσεις, στη ΔΕΑΔΑ, τη ΔΕΤΕΔΑ και την ΔΕΝΔΑ διόρισαν συγγενικά τους πρόσωπα και πρόσωπα της ίδιας «φυλής», σύμφωνα με τον ορισμό της φυλής που δίνει ο κ. Αφουξενίδης. Μερικοί από αυτούς είναι σήμερα σύμβουλοι της παράταξης Φωτιάδη. Στο τότε δημοτικό συμβούλιο υπήρχαν και δημοτικοί σύμβουλοι που ήταν τότε στην αντιπολίτευση και σήμερα στην συμπολίτευση σε ηγετικές θέσεις που δεν έκαναν καμία καταγγελία στον τύπο ή στα αρμόδια όργανα να επιβάλλουν κυρώσεις. Το μεγάλο πλήθος των διορισμένων το κατάλαβαν όταν ανέλαβαν την εξουσία και έπρεπε να τος πληρώσουν.

Είπε ο δήμαρχος: «Τηρήσαμε την προεκλογική μας δέσμευση για προσλήψεις μόνο με νόμιμες διαδικασίες. Θα μπορούσα να γίνω και εγώ αρεστός με προσλήψεις που δεν τηρούν τα νόμιμα?»

Με τη λύση της ΔΕΝΔΑ το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να μεταφέρει 20 εργαζόμενους από την ΔΕΝΔΑ στο δήμο Αχαρνών με βάση την παρ. 3 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006. Αυτή η μεταφορά του προσωπικού ήταν ΝΟΜΙΜΗ. Για τους υπόλοιπους 10 εργαζόμενους ο δήμος δημιούργησε την «Επενδυτική Αχαρνών-Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αχαρνών», με διοικητικό συμβούλιο 7 ατόμων! (κλικ εδώ) (κλικ εδώ).

Η Επενδυτική Αχαρνών νομιμοποιήθηκε ως Ανώνυμη Εταιρεία από τις 17/6/2010

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Τη επόμενη μέρα συνήλθε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και ενημέρωσε το δήμο Αχαρνών ότι ο προσωπικό της ΔΕΝΔΑ μπορεί να μεταφερθεί στην Επενδυτική ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Το δημοτικό συμβούλιο στην 1/7/2010 με την απόφαση 353 αποφάσισε με βάση το άρθρο 269, παρ. 3 & 7 του ν.3463 να μεταφέρει τα εναπομείναντα 10 στην ΔΕΝΔΑ στην Επενδυτική.

Απόφαση μεταφοράς προσωπικου της ΔΕΝΔΑ στη Μονομετοχική

Τι λένε αυτά τα άρθρα;

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 269
Συγχώνευση − Μετατροπή − Λύση Επιχειρήσεων

3. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες του οικείου Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων, είναι δυνατόν να μεταφερθεί πλεονάζον προσωπικό των
συγχωνευόμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς αίτησή του, σε αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού ή των νομικών του προσώπων. Το προσωπικό αυτό πρέπει να απασχολείτο στις επιχειρήσεις με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι 31.12.2005.

7. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση λύσης ή διάσπασης αμιγούς επιχείρησης του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995, η οποία λαμβάνει χώρα εντός του χρόνου που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και στην περίπτωση που η προσαρμογή των καταστατικών σκοπών επιχείρησης αυτής της μορφής προς τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 254 του παρόντος συνεπάγεται, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη, μείωση του αναγκαίου αριθμού προσωπικού για τη λειτουργία της.

Η απόφαση  353 του δημοτικού συμβουλίου είναι παράνομη, γιατί όλοι οι μεταφερθέντες εργαζόμενοι ήταν διορισμένοι μετά την 31/12/2005, για το λόγο αυτό δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τους άλλου 20 που πήγαν στο δήμο.

Θα πει κάποιος δεν είναι λάθος να ανακινείται θέμα απώλειας εργασίας σε 10 οικογενειάρχες αυτή τη δύσκολη εποχή;  Αυτοί μπορούσαν να απολυθούν από την ΔΕΝΔΑ και να προσληφθούν στην Επενδυτική μεν νόμιμες διαδικασίες.

Την ευθύνη αυτή για την παράνομη απόφαση φέρουν ο δήμαρχος Παναγιώτης Φωτιάδης, ο πρόεδρος της Επενδυτικής Σπύρος Σαββίδης και ο  πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, έγκριτος νομικός, ο οποίος έπρεπε να επισημάνει ότι αυτή η απόφαση δεν είναι νόμιμη.

Όταν θέλει να κάνει το ρουσφέτι η νομιμότητα πάει περίπατο. Είπε ο δήμαρχος: Θα μπορούσα να γίνω και εγώ αρεστός με προσλήψεις που δεν τηρούν τα νόμιμα; Να που μπορείς !!

Εδώ ισχύει το:

Άλλα λες και άλλα κάνεις!!

Αυτός είναι ο δήμαρχος Παναγιώτης Φωτιάδης.

Η συνέχεια αύριο.

Posted in Απολογισμός | Leave a Comment »

Απολογισμός δημοτικής αρχής στην ανοιχτή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου – 4

Posted by koszig στο 19 Ιουλίου 2010

Είπε ο κ. δήμαρχος στη συνέχεια της ομιλίας του, κατά τη διαδικασία του απολογισμού της δημοτικής αρχής:

Οι διαδικασίες που ακολουθήσαμε εμείς ήταν ξεκάθαρες από την αρχή:

Όπως γνωρίζετε ήδη, διενεργήθηκε διαχειριστικός έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές και οικονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών και βρέθηκε ότι:

–          διακινήθηκαν χρήματα χωρίς χρηματικά εντάλματα

–          συνάφθηκαν δάνεια που δεν γνώριζε η ταμειακή υπηρεσία και χωρίς έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου

–          διακινήθηκαν χρήματα από ταμειακούς λογαριασμούς που δεν γνώριζε  η ταμειακή υπηρεσία

Τα ευρήματα των πορισμάτων έχουν κατατεθεί στην δικαιοσύνη για να αποφανθεί, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως Δήμαρχος, έκανα ότι πέρναγε από το χέρι μου για να λάμψει η αλήθεια.

Αυτά για την προηγούμενη δημοτική αρχή. Να γίνει δικαστική διερεύνηση και να αποδοθούν ευθύνες.

Να θυμίσω στον κ. δήμαρχο την τη συνεδρίαση της 30/12/2009 που ασχολήθηκε με τους ισολογισμούς της ΔΕΝΔΑ για τα έτη 2005-2007. (κλικ εδώ). Ο δήμαρχος έκανε ότι του  έδινε εντολή να πράξει το δημοτικό συμβούλιο για τον έλεγχο των πράξεων των διοικήσεων του νεκροταφείου;

Το δημοτικό συμβούλιο έδωσε εντολή » Να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για διερεύνηση τυχόν ποινικών, διαχειριστικών ή άλλων παραβάσεων και τη διαπίστωση αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 141 & 142 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Άρθρο 141 για Αστική ευθύνη δημοτικών συμβούλων &  Άρθρο 142 για Πειθαρχική ευθύνη) Ο κ. δήμαρχος  δεν έκανε καμία ενέργεια για να εκτελέσει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Με έγγραφό μου υπενθύμισα στον κ. δήμαρχο την υποχρέωσή του, αφού κανένα μέλος του δημοτικού συμβουλίου δεν του ζήτησε την εφαρμογή των αποφάσεων που εκείνο ψήφισε.

Τότε αυτό που δεν έκαναν εκείνοι που είχαν υποχρέωση, προκειμένου, όπως λέει και ο δήμαρχος, να λάμψει η αλήθεια ζήτησα εγώ από τον Γενικό Γραμματέα της περιφέρειας να κινήσει τις διαδικασίες.

Καθυστέρηση εκτέλεσης αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου

Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει καμία απάντηση.

«Ως Δήμαρχος, έκανα ότι πέρναγε από το χέρι μου για να λάμψει η αλήθεια» είπε στο λόγο του ο κ. δήμαρχος για ενδεχόμενες ατασθαλίες των αντιπάλων του, ενώ δεν έκανε τις αντίστοιχες ενέργειες για τους  δικού του.

Ως ενεργός πολίτης, έκανα ότι πέρναγε από το χέρι μου για να λάμψει η αλήθεια.

Μόνο όπως φαίνεται στην περιφέρεια Αττικής χάθηκε η λάμψη.

Η συνέχεια αύριο.

Posted in Απολογισμός | 1 Comment »

Απολογισμός δημοτικής αρχής στην ανοιχτή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου – 3

Posted by koszig στο 19 Ιουλίου 2010

Συνεχίζοντας τον απολογισμό τού ο κ. δήμαρχος ανέφερε:

Να σας μιλήσω πάλι για τα ελλείμματα που παραλάβαμε?

Για το βαρύ παρελθόν που κληρονομήσαμε?

Μέχρι σήμερα, μετά από 4 χρόνια, αναλώνομαι με αυτά τα θέματα.

–          10.700.000 ευρώ χρηματικό έλλειμμα από το ταμείο του Δήμου. Αυτό δεν είναι χρέος που μεγαλώνει ή μικραίνει αλλά χρήματα που λείπουν.

–          20.000.000 ευρώ χρέη στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης με 650 εργαζόμενους απλήρωτους για ένα χρόνο

–          25.000.000 ευρώ χρέη στη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων με 350 απλήρωτους εργαζόμενους για ένα χρόνο

–          2.500.000 ευρώ χρέη στη Δημοτική Επιχείρηση Νεκροταφείου με,  άκουσον άκουσον, 107 απλήρωτους εργαζόμενους

–          49,5 εκατομμύρια ευρώ δάνειο, το οποίο συνάφθηκε με προμήθεια ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, πράγμα ανήκουστο για Δήμους.

Δεν έχω στοιχεία να τεκμηριώσω τις απόψεις μου για όλα τα  θέμα στα οποία αναφέρθηκε ο κ. δήμαρχος. Τα μόνα στοιχεία που έχω είναι οι ισολογισμοί των ετών 2007-2009. Από τα στοιχεία αυτά θα γίνει ειδική αναφορά για την ΔΕΝΔΑ. Προς το παρόν θα γίνει αναφορά στα λεγόμενα του  κ. δημάρχου.

Λέει ο κ. Δήμαρχος: » 2.500.000 ευρώ χρέη στη Δημοτική Επιχείρηση Νεκροταφείου με,  άκουσον άκουσον, 107 απλήρωτους εργαζόμενους«. Τι προκύπτει από τον ισολογισμό του 2009. Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΝΔΑ ήταν 80 και όχι 107. Αυτό είναι μια ανακρίβεια στα στοιχεία που παραθέτει ο δήμαρχος.

Η ΔΕΝΔΑ είχε απλήρωτους. άκουσον άκουσον, 31 εργαζόμενους επί 11 μήνες. 20 από αυτούς τους μετέφερε στο δήμο μετά τη λύση της επιχείρησης, αλλά μεγάλο μέρος από τα χρωστούμενα από μισθούς παραμένουν.

Σχετικά με το χρέος των 2.500.000 € που αναφέρει ο δήμαρχος, σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2007 είναι μεγαλύτερο και ανέρχεται στο ποσό των 2.634.600,75 €. Εκεί είπε τη μισή αλήθεια ο δήμαρχος. Τα χρέη της δικής του τριετίας είναι 2.950.681,07 €. Κοιτάξτε τι λένε οι ισολογισμοί:

Ας κάνουμε το λογαριασμό για τα μείον των ισολογισμών για τα έτη 2007-2009.   1.311.116,79+790.078,51+849.485,57=2.950.681,07.

Κύριε δήμαρχε, πήρατε χρέη για την ΔΕΝΔΑ το ποσό των2.634.600,79 € και αφήνετε δικά σας χρέη 2.950.681,07 €, και μένουν ακόμα χρέη 7 μηνών από 1/12/2009 – 1/7/2010.

Ήταν κακή η διαχείριση της ΔΕΝΔΑ επί δημαρχίας Στριφτού, με πρόεδρο της ΔΕΝΔΑ τον Αναστάσιο Συρινίδη, που εσείς τον κάνατε δημοτικό σύμβουλο της παράταξής σας και τον αναβαθμίσατε σε αντιδήμαρχο. Είναι κάκιστη η διαχείριση της ΔΕΝΔΑ επί δημαρχίας Φωτιάδη, με προέδρους της ΔΕΝΔΑ τους Ματθαίο Θεοδωρίδη και Σπύρο Σαββίδη.

Είπατε σε δημοτικά συμβούλια ότι καλύψατε τα χρέη της ΔΕΑΔΑ που ανερχόντουσαν σε 20.000.000 €. Αυτό έγινε με το δάνειο των 10.000.000 €. Σε ποιους άλλους  κωδικούς των προϋπολογισμών εγγράψατε τα ποσά για την κάλυψη των χρεών; Υπάρχει απάντηση ή είναι τα γνωστά λόγια που λέει κατά καιρούς ο κ. δήμαρχος.

Στο  δημοτικό συμβούλιο της 22/4/2008 έγινε συζήτηση για τη μεταβίβαση των μετοχών που είχε η ΔΑΕΔΑ στη ΔΕΝΔΑ. Εκεί έγινε αναφορά για 802.000 € που είχαν δοθεί από την ΔΕΑΔΑ στην ΠΑΕ Αχαρναϊκός για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ.  Αναφέρατε στον απολογισμό σας για τα χρέη της ΔΕΑΔΑ. Μπορείτε να πείτε αν το ποσό αυτό εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο και  αν το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τον ισολογισμό της ΔΕΑΔΑ για το 2008 που έγινε η δαπάνη των 802.000 €. Αλλά πως να τον εγκρίνει, αφού δεν υποβλήθηκε ποτέ!!

Μιλήσατε καθόλου για την ΔΕΤΕΔΑ, γιατί δεν έχει γίνει η εκκαθάρισή της μέχρι σήμερα; Αν τα μηχανικά μέσα που διέθετε έχουν απαξιωθεί αυτά τα χρόνια, αν μειώνεται η περιουσία της ΔΕΑΔΑ;

Για αυτά δε μιλάτε. Μιλάτε μόνο για την κατάσταση που βρήκατε, δεν μιλάτε για την κατάσταση που θα παραδώσετε.

Για να κριθεί ένας απολογισμός πρέπει οι κρίνοντες να έχουν στη διάθεσή τους οικονομικά στοιχεία να κάνουν τεκμηριωμένη κρίση και όχι γενικόλογες παρατηρήσεις. Εσείς, παρότι ευαγγελίζεστε τη διαφάνεια αρνήστε να χορηγήσετε στοιχεία, έστω και αν υπάρχουν εντολές εισαγγελέα ή αιτήσεις από το συνήγορο του πολίτη.

Αυτά για σήμερα. Η συνέχεια αύριο.

Posted in Απολογισμός | Leave a Comment »

Απολογισμός δημοτικής αρχής στην ανοιχτή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου – 2

Posted by koszig στο 18 Ιουλίου 2010

Στη συνέχεια της ομιλίας του για τον απολογισμό του 2009 ο δήμαρχος έκανε αναφορά σε όλη τη θητεία του και ο σχολιασμός θα γίνει για όλη τη θητεία της δημοτικής αρχής.

Για να αποκτήσετε μια σφαιρική εικόνα του έργου της δημοτικής αρχής, θα σας παρουσιάσω την εξέλιξη που έχει πραγματοποιηθεί στους πέντε άξονες που κινηθήκαμε:

1ον: Οικονομική εξυγίανση & προοπτική ανάπτυξης

2ον: προγραμματισμός τεχνικών έργων & υποδομών

3ον: καθαριότητα & συντήρηση πρασίνου στην πόλη

4ον: κοινωνική αλληλεγγύη σε δημότες όλων των ηλικιών

5ον: προαγωγή πολιτισμού & αθλητισμού

Αναφορικά με τον 1ο άξονα,  επιχειρήσαμε μια τεράστια προσπάθεια εξυγίανσης των οικονομικών του δήμου.

Αποδειχθήκαμε διορατικοί, όταν το 2007 παραλαμβάνοντας έναν τελματωμένο οικονομικά δήμο, αλλάξαμε ριζικά τον τρόπο οικονομικής διαχείρισης. Θέσαμε τέλος στον αλόγιστο δανεισμό χωρίς πρόγραμμα και στην κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος.

Να δούμε το πρόβλημα της διαχείρισης του δήμου. Η οικονομική διαχείριση του δήμου γίνεται με έλεγχο του επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου. Προκειμένου να υπάρχει ευελιξία στις δραστηριότητες του δήμου δημιουργηθήκαν οι δημοτικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα του δήμου. Αρκετά χρόνια πριν δημιουργήθηκε η Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών (ΔΕΤΕΔΑ), Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αχαρνών (ΔΕΑΔΑ) και η Δημοτική Επιχείρηση Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών (ΔΕΝΔΑ). Οι κατά καιρούς δημοτικές αρχές χρησιμοποίησαν τις δημοτικές επιχειρήσεις και τα νομικά τους πρόσωπα, αφενός να βολέψουν σε έμμισθες θέσεις προέδρων και αντιπροέδρων δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφούσας παράταξης, αφετέρου να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει προεκλογικά για διορισμούς στο δήμο. Η πλειοψηφία των διοικήσεων των δημοτικών επιχειρήσεων ήταν άσχετη με το αντικείμενο της επιχείρησης, αρκετοί δε δεν γνώριζαν ελληνικά σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να διαβάζουν και να εφαρμόζουν νόμους και εγκυκλίους.

Αποκορύφωμα του «μπάχαλου» ήταν στην προηγούμενη δημοτική αρχή, όπου όποιος πέρναγε από το δήμο διοριζόταν σε μια επιχείρηση. Για να καλυφτούν τα ανοίγματα των επιχειρήσεων και του δήμου η προηγούμενη δημοτική αρχή έκανε δάνειο 40  εκατομμυρίων ευρώ. Ένα μεγάλο μέρος του  κατατέθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς  εκτός βιβλίων του δήμου, σε δύο λογαριασμούς όψεως με αρ. 5074-026255-700  με δικαιούχο το Δήμο Αχαρνών και το με αρ. λογ. όψεως 5074-0211169-031 με δικαιούχο την Δήμο Αχαρνών και συνδικαιούχο τον τότε αντιδήμαρχο για τις οικονομικές υποθέσεις. Από τους λογαριασμούς αυτούς, ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ, με απλό σημείωμα του τότε αντιδημάρχου για τις οικονομικές υποθέσεις διακινήθηκε μεγάλο ποσό χρημάτων. Από το λογαριασμό αυτό κινήθηκαν χρήματα προς τη ΔΕΤΕΔΑ, την ΔΕΝΔΑ, τη ΔΕΑΔΑ, τον Αχαρναϊκό Αθλητικό Όμιλο ή την ΠΑΕ Αχαρναϊκός καθώς και σε ιδιώτες.

Για το θέμα αυτό απασχολείται το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που δεν έχει ακόμα καταλήξει σε συμπεράσματα.

Στο θέμα αυτό αναφέρεται σε κάθε απολογισμό ο δήμαρχος Αχαρνών. Αναφέρεται σε εξυγίανση του δήμου και λέει «…Θέσαμε τέλος στον αλόγιστο δανεισμό χωρίς πρόγραμμα και στην κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος». Ο δήμος Αχαρνών έκανε δύο δάνεια 10 και 18,7 εκατομμυρίων ευρώ και αποφάσισε η  δημαρχιακή επιτροπή με πρόταση του δημάρχου να ληφθεί και νέο δάνειο 10 εκατομμυρίων ευρώ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Αυτά είναι λελογισμένος δανεισμός;

Θα εξηγήσει ο δήμαρχος για τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για την παράνομη επέκταση του νεκροταφείου , (κλικ εδώ), τη ρύπανση του περιβάλλοντος χώρου,   τη ρύπανση του λόφου των 40 μαρτύρων, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), την παράνομη κατασκευή μάντρας στο χώρο στάθμευσης των απορριμματοφόρων του δήμου, στα πρόστιμα από την επιθεώρηση εργασίας. Είναι αυτά κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος;

Θα εξηγήσει ο δήμαρχος για τα κτίρια που έχει ενοικιάσει να μεταφερθεί το ΚΥΠΕΚΟ και η ΚΕΠΕΔΑ και έχουν στοιχίσει στο δήμο  (5*2.100 €=10.500 €) για το πρώτο και (6*9.300 €=55.800 €) για το δεύτερο μέχρι  σήμερα; (κλικ εδώ)

Αυτά είναι μερικά ενδεικτικά στοιχεία για κατασπατάληση δημοτικού χρήματος. Θέλει ο κ. Δήμαρχος περισσότερα; Ας τα ζητήσει και θα τα έχει. Με στοιχεία.

Τελικά ο δήμαρχος λέει ότι παρέλαβε ένα τελματωμένο δήμο. Τελικά θα παραδώσει ένα αποτελματωμένο δήμο. Αυτό είναι το έργο του.

Θα ακολουθήσει συνέχεια για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής.

Posted in Απολογισμός | Leave a Comment »

Απολογισμός δημοτικής αρχής στην ανοιχτή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου – 1

Posted by koszig στο 17 Ιουλίου 2010

Σχόλια στον απολογισμό της δημοτικής αρχής στη δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις5/7/2010.

Στις 5/7/2010 έγινε σε ανοιχτή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο απολογισμός του δημάρχου για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής για το 2009. Επειδή αυτός είναι ο τελευταίος δημόσιος απολογισμός της δημαρχίας Φωτιάδη ο σχολιασμός θα επεκταθεί συνολικά για τα πεπραγμένα και τα μη πεπραγμένα, αλλά υποσχεθέντα, για όλη την τετραετία. Ο σχολιασμός θα γίνει σε συνέχειες όπου θα υπάρχει ο λόγος και ο αντίλογος με τη σχετική τεκμηρίωση. Ως βάση του σχολιασμού θα χρησιμοποιηθούν οι απολογισμοί του δημάρχου για τα πεπραγμένα και οι προεκλογικοί του λόγοι για αυτά που υποσχέθηκε να κάνει.

Θα ξεκινήσουμε με τον απολογισμό. Στο κείμενο του απολογισμού γράφει:

Ο Απολογισμός έγινε πλέον ένας σημαντικός θεσμός για την πόλη μας, μια σπουδαία δημοκρατική κατάκτηση, η οποία οφείλεται πρωτίστως σε όλους εσάς που συμμετέχετε στη διαδικασία.

Η συμμετοχή σας αποδεικνύει περίτρανα ότι οι πολίτες βρίσκονται εγγύτερα στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ η διοίκηση βασίζεται στη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Ο απολογισμός είναι μια διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο και δεν είναι δημοκρατική κατάκτηση που οφείλεται στους εκατό παρευρισκόμενους μπροστά στην εξέδρα και στους άλλους τόσους στα γύρω καφενεία. Όσο για τη διαφάνεια θα τη δούμε αργότερα.

Σε μια εποχή κρίσης αξιών και πλήρους απαξίωσης της πολιτικής, εμείς είμαστε εδώ αταλάντευτα αναδεικνύοντας τη δύναμη της λαϊκής συμμετοχής. Λογοδοτούμε για κάθε ευρώ που δαπανήθηκε, ώστε να υπάρχει διαφάνεια στην πολιτική ζωή του τόπου μας.

Θα μας πει ο δήμαρχος πως δαπανήθηκαν για δεξιώσεις  και εθνικές εορτές τα  το 2008, δεύτερο έτος της θητείας του (τα στοιχεία από τον προϋπολογισμό του 2009)

Κωδικός Είδος δαπάνης 2008 2009 2010
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες Διαμορφωθείσες
00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων

&  Εθνικών εορτών

1.500.000,00 857.813,41 1.500.000,00 103,55 200.000,00

Δεν λογοδότησε ο δήμαρχος για το που πήγαν κάποια από τα 857.813,41 € το 2008. Να υποθέσω ότι πήγαν στην αδελφοποίηση με το Τσιμκέντ;

Για όσους δε γνωρίζουν την ιστορία με το Τσιμκέντ να αναφερθώ με λίγα λόγια. Το Τσιμκεντ είναι η πρωτεύουσα του Καζαχστάν. Εκεί γεννήθηκε ο δήμαρχος Παναγιώτης Φωτιάδης. Με αυτή την πόλη αδελφοποιήθηκε ο δήμος Αχαρνών.

Στις 20 Ιουνίου 2008 υπογράφτηκε το πρωτόκολλο  αδελφοποίησης των δύο πόλεων. Τι έγραψε για το γεγονός η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα «Νέοι Στόχοι» της 25/6/2008;

Προωθήθηκαν τα οικονομικά μεταξύ των δήμων, ο αθλητισμός, τα πολιτιστικά, το περιβάλλον!!

Τι λέει επ’ αυτού ο κ. δήμαρχος ή ο αρμόδιος για τα οικονομικά κ. Κολετζάκης;

Έγινε σε κανένα από τους απολογισμούς τα οφέλη που είχε ο δήμος Αχαρνών ή έστω και ο δήμος του Τσιμκέντ από την αδελφοποίηση πέρα από τον τουρισμό των συμμετεχόντων στην αδελφοποίηση;

Στη συνέχεια του λόγου του ο κ. δήμαρχος είπε:

Σε μια πολιτική συγκυρία παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η χώρα μας βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα.

Αν λειτουργούσαν με διαφάνεια και λογοδοσία και οι θεσμοί του κράτους, τα πράγματα θα ήταν σε καλύτερο σημείο.

Αν λειτουργούσαν με διαφάνεια και λογοδοσία και οι θεσμοί του δήμου, τα πράγματα θα ήταν σε καλύτερο σημείο.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 5/2/2009 έγινε ο Ορισμός μελών επιτροπής διοίκησης και οικονομικών.

Ορισμός μελών επιτροπής διοίκησης και οικονομικών

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να συγκροτηθούν σε  σώμα αλλά στο δημαρχείο εμφανίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Χρήστος Γκίκας και ο Σπύρος Βρεττός και από τους δημότες μόνο ο Κωνσταντίνος Ζίγκηρης.

Σε επανειλημμένες υπενθυμίσεις και από τον Σπύρο Βρεττό και εμένα δεν έγινε τίποτα.

Σε έγγραφά μου που αφορούσαν θέματα διοικητικής και οικονομικής φύσης δεν έλαβα απάντηση. Ενδεικτικά:

Σε σχόλιο που αφορούσε διοικητικά και οικονομικά που αφορούσαν και στη μισθοδοσία του δημάρχου δεν δόθηκε απάντηση. (κλικ εδώ).

Στη συνέχεια του λόγου του ο δήμαρχος και πάλι αναφέρεται σε θέματα διαφάνειας.

Διενεργούμε, λοιπόν, απόψε Δημόσιο Απολογισμό για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής.

Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως προτεραιότητα τη διοίκηση με διαφάνεια και λογοδοσία.

Στηριχθήκαμε σε μια ενεργή κοινωνία πολιτών. Με την καθημερινή επικοινωνία και τις προτάσεις σας χτίζουμε μαζί το αύριο της πόλης μας.

Δεν παρεκκλίναμε από τον στόχο για τον οποίο δεσμευτήκαμε.

Χτίζουμε το Δήμο και τοποθετούμε γυάλινους τοίχους, εφόσον καθημερινά κάθε πολίτης αυτού του τόπου μπορεί να γνωρίζει την οικονομική κατάσταση, το σχεδιασμό και την προοπτική της πόλης μας. Με διαφάνεια και λογοδοσία σε όλους τους τομείς.

Εμμονή με τη διαφάνεια ο δήμαρχος, όπως ένας κλέφτης διακηρύσσει συνεχεία ότι είναι κατά της κλοπής!!

Τελικά η δημοτική αρχή είναι υπέρ της διαφάνειας με Α το πρώτο γράμμα.

Τελικά ένα μπορεί να πει κανείς στον κ. δήμαρχο : Άλλα λες και άλλα κάνεις

Ο απολογισμός θα έχει συνέχεια!!

Posted in Απολογισμός | Leave a Comment »