Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός)’ Category

Έρχεται η μεγάλη ημέρα!!

Posted by koszig στο 11 Αυγούστου 2019

Μια εβδομάδα διακοπές ακόμα. Τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 η δημοτική Αρχή και οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους στο δήμο Αχαρνών. Μετά από μία εβδομάδα θα είναι η ορκωμοσία των νέων δημοτικών αρχόντων. Πρέπει να γίνουν οι σχετικές προετοιμασίες. Την ευθύνη έχει η παλαιά διοίκηση.

Παράλληλα ο δήμος θα πρέπει να συνεχίζει τη λειτουργία του. Υπάρχουν θέματα για την οικονομική επιτροπή που έχει να συνεδριάσει από τις 20/6/2019!!

Η 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αχαρνών έχει εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή από τις 20/6/2019.

H  Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, οικ. Έτους 2019, έχει συζητηθεί στη συνεδρίαση του Πνευματικού κέντρου στις 3/2/2019.

Αυτά δεν έχουν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο μέχρι σήμερα!!

Υπάρχουν τα τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία του Β΄τριμήνου που έπρεπε να έχουν συζητηθεί μέχρι 10 Ιουλίου στην Οικονομική Επιτροπή και να έχουν εγκριθεί μέχρι 20 Ιουλίου από το δημοτικό συμβούλιο. Ενδεχομένως και να αποφασιστεί να γίνει  η Β΄Αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Αυτές είναι ενέργειες που έπρεπε να έχουν γίνει ώστε:

Κατάρτιση προϋπολογισμού 2020
Στάδια – Προθεσμίες

  • Έως την 20η Ιουλίου:

– Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας

– Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

– Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

  • Έως την 5η Σεπτεμβρίου:

  – Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής

– Ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΥΠ.ΕΣ. – Παρατηρητήριο.

Η νέα δημοτική Αρχή τι λέει;

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Ο ανύπαρκτος δήμος !!

Posted by koszig στο 4 Αυγούστου 2019

Όλα ήρθαν μαζεμένα. Βουλευτικές εκλογές, δημοτικές εκλογές με αλλαγή της δημοτικής Αρχής. Από την προηγούμενη δημοτική Αρχή μόνο ο δήμαρχος και ένας αντιδήμαρχος είναι στην επόμενη. Από τη νέα δημοτική Αρχή μόνο 6 δημοτικοί σύμβουλοι ήταν δημοτικοί σύμβουλοι την προηγούμενη περίοδο.

Αποτέλεσμα μετά τις εκλογές ο δήμος Αχαρνών να μη μπορεί να λειτουργήσει.

Πρώτη προσπάθεια λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου 2 Ιουλίου – 4 Ιουλίου, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Παρόντες στις συνεδριάσεις:

2 Ιουλίου 2019. Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 9. Για απαρτία απαιτούνται 23

3 Ιουλίου 2019. Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 4. Για απαρτία απαιτούνται 23

4 Ιουλίου 2019. Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 15. Για απαρτία απαιτούνται 15

Η συνεδρίαση της 4/7/2019 μπορούσε να ακυρωθεί για τυπικούς λόγους αν είχε γίνει προσφυγή.

Στην πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 4/7/2019 δεν υπάρχει πρόσκληση για την πρόεδρο τη;Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών.

Άρθρο 67
Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

8. Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα, που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα θέματα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη.

Θέμα της ημερήσια διάταξη ήταν:

2  «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα καθώς και στους συνδυασμούς για την προβολή τους».

Οι διατιθέμενοι χώροι κατά την προεκλογική περίοδο ανήκουν και στην Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών και όχι μόνο στη Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων.

Μετά την συνεδρίαση της 4/7/2019 έγιναν προσπάθειες λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου  στις 16 , 17 και 18 Ιουλίου, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Παρόντες στις συνεδριάσεις

16 Ιουλίου 2019. Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 19. Για απαρτία απαιτούνται 23

17 Ιουλίου 2019. Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 22. Για απαρτία απαιτούνται 23

18 Ιουλίου 2019. Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 13. Για απαρτία απαιτούνται 15

Τρεις προσπάθειες να γίνει συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου χωρίς αποτέλεσμα.

Πρόσκληση για συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου στις 24 Ιουλίου 2019, (κλικ εδώ)

Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 19. Για απαρτία απαιτούνται 23

Το δημοτικό συμβούλιο δε συνεχίστηκε ελλείψει απαρτίας.

Το δημοτικό συμβούλιο δε μπορεί να συνεδριάσει νόμιμα, αλλά αφήνει σημαντικές εκκρεμότητες. Στην τελευταία συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2019 μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν:

: Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Ήταν ένα θέμα που οι περισσότεροι δήμοι λαμβάνουν αποφάσεις αμέσως μετά την ψήφιση των προϋπολογισμών στην αρχή κάθε χρόνου. Η Αναμόρφωση πρέπει να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο. Αυτό όμως δε μπορεί να συνεδριάσει!!

Στις 17/5/2019 η οικονομική επιτροπή ενέκρινε:

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019

Η έκθεση αυτή έπρεπε να έχει υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση το πρώτο εικοσαήμερο του Απριλίου. Απόφαση έγκρισης από το δημοτικό συμβούλιο δεν υπάρχει.

Στην οικονομική επιτροπή έπρεπε να έχει εγκριθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και το πρώτο εικοσαήμερο του Ιουλίου να έχει εγκριθεί:

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

 Απόφαση εισήγησης από την οικονομική επιτροπή και έγκρισης από το δημοτικό συμβούλιο δεν υπάρχει.

Η Οικονομική Επιτροπή έχει να συνεδριάσει εδώ και ενάμισι μήνα!!

Το ρεκόρ το έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  Έχει να συνεδριάσει  4.5 μήνες!!.

Στη συνεδρίαση της 15/2/2019 μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν:

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείμενο Κανονισμού
 
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:

  1. Τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας της Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων στα πλαίσια εορτασμού των κάτωθι εορτών:
    • της θρησκευτικής εορτής της πολιούχου της πόλεως Αχαρνών «Ζωοδόχου Πηγής»

1.2)    της θρησκευτικής εορτής «Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης» Άνω Αχαρνών
1.3)    της θρησκευτικής εορτής «Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης» Κάτω Αχαρνών
1.4)    της θρησκευτικής εορτής «Παναγίας Σουμελά Αχαρνών»
1.5)    της θρησκευτικής εορτής «Αγίας Παρασκευής»
 1.6)    της θρησκευτικής εορτής «Προφήτη Ηλία»
 1.7)    της θρησκευτικής εορτής «Αγίου Πέτρου»
 1.8)    της θρησκευτικής εορτής «Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου»
 1.9)    της θρησκευτικής εορτής «Πανμεγίστων Ταξιαρχών»
 1.10)  της θρησκευτικής εορτής «Αγίας Τριάδας Πάρνηθας»
 1.11)  της θρησκευτικής εορτής «Αγίας Τριάδας Λαθέας»
 1.12)  της θρησκευτικής εορτής «Αγίας Τριάδας Θρακομακεδόνων»
 1.13)  της θρησκευτικής εορτής «Αγίας Άννης Κάτω Αχαρνών»

  1. Τις προϋποθέσεις διεξαγωγής της Ανθοκομικής έκθεσης του Δήμου Αχαρνών
  2. Τους κανόνες οι οποίοι θα ρυθμίζουν την αισθητική, υγιεινή και την τάξη στο χώρο της Εμποροπανήγυρης και της Ανθοκομικής έκθεσης.

Το θέμα αυτό δεν έχει εισαχθεί για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο μέχρι σήμερα.  !!

Οι θρησκευτικές εορτές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν είναι νόμιμες, εφόσον δεν υπάρχει έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων.

Τα πανηγύρια έχουν πάγκους με εμπορεύματα και συγκροτήματα με τραπεζοκαθίσματα.

Έχει γίνει η είσπραξη νομίμων τελών;

Εισπράχθηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019 43,65 € !!

20 από τους 45 δημοτικούς συμβούλους της προηγουμένης διοίκησης  επανεξελέγησαν στη νέα δημοτική περίοδο.

Έχουν άποψη για τα ανωτέρω;

 

Ήτανε στραβό το κλήμα, τό ‘φαγε κι ο γάιδαρος!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Οι ανεύθυνοι

Posted by koszig στο 26 Ιουλίου 2019

Κάθε φορά που έχει συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου καταγράφεται η ανευθυνότητα ανθρώπων που φέρουν την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου.

Είναι οι δημότες που εξέλεξαν οι υπόλοιποι δημότες να εργαστούν για την πρόοδο του τόπου.

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 24-7-2019.

Αυτά είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στις 20/6/2017 η οικονομική επιτροπή αποφάσισε την «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αχαρνών».

Η απόφαση έπρεπε να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο. Από την ημερομηνία αυτή το δημοτικό συμβούλιο προσπάθησε να συνεδριάσει «ανεπιτυχώς«. Οι 4 τελευταίες συνεδριάσεις από τις 16/7/2019  είχαν ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης το θέμα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Η συνεδρίαση της 24/7/2019.

 

Μετά την  εκφώνηση του καταλόγου των δημοτικών συμβούλων ευρέθησαν 21 παρόντες, Για την απαρτία προκειμένου να λειτουργήσει το δημοτικό συμβούλιο χρειάζονται 23 παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι. Για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο δε συνεδρίασε ελλείψει απαρτίας.

Η τελευταία συνεδρίαση είχε χαρακτηριστεί έκτακτη και κατεπείγουσα για διοικητικά και οικονομικά θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Π΄ρωτο θέμα ήταν:

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αχαρνών.

Αυτό το θέμα  ήταν εισήγηση της οικονομικής επιτροπής που είχε αποφασιστεί στις 26/6/2019. Σε αυτή την αναμόρφωση υπήρχε και ένα θέμα της Εκτελεστικής Επιτροπής:

Αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών και παρεμβάσεις βελτίωσης ασφάλειας σε σημεία που έχουν συμβεί ατυχήματα στους δημοτικούς δρόμους του Δήμου Αχαρνών ποσού 620.000 € με χρηματοδότηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ.

Στην απόφαση αυτή υπάρχει δέσμευση:

«Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει, εφόσον εντός δώδεκα μηνών από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα  Δι@ύγεια η σχετική εργολαβία δεν έχει συμβασιοποιηθεί«.

Υπάρχουν και θέματα οικονομικής φύσης που «θα δένουν τα χέρια» της επόμενης δημοτικής Αρχής.

3  Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, οικ. Έτους 2019.
 4  Έγκριση ή μη  προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2019 του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων των Αυτιστικών Παιδιών ‘’SOS”.

Χωρίς προϋπολογισμό έτους 2019 δε μπορούν να γίνουν δαπάνες για τη λειτουργία τους.

Δεν υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την αποδοχή ή μη της χρηματοδότησης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ» με ανώτατο όριο χρηματοδότησης, 600.000 €.

Με τη μη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου δεν υπάρχει έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης 347.328,22 €, από το Υπουργείο  Εσωτερικών  και κατανομή   αυτών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Αχαρνών  για  επισκευή και συντήρηση σχολικών  διδακτηρίων του Δήμου Αχαρνών.

Με τη μη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου δεν υπάρχει έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Τμήματος Ένταξης σε ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και δύο γυμνάσια στο δήμο Αχαρνών.

Η δημιουργία και λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης αποτελεί µία απαραίτητη και εξειδικευμένη δομή υποστήριξης στους μαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ε.Ε.Α.), ώστε να τους παρασχεθεί η ενδεικνυόμενη διδακτική παρέμβαση στο μαθησιακό αντικείμενο, αλλά και η καταλληλότερη παιδαγωγική αντιμετώπιση ανάλογα µε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Ο δήμος Αχαρνών έχει 7 αντιδημάρχους, αφού ο 8ος παραιτήθηκε στις 18/7/2019. Από αυτούς μόνο τρεις ήταν παρόντες στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 24/7/2019 που δεν έγινε ελλείψει απαρτίας, αφού βρέθηκαν μόνο 21 παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι. Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ένας πρόεδρος ΝΠΔΔ που αποχώρησε πριν εκφωνηθεί ο κατάλογος των παρόντων δημοτικών συμβούλων. Όλοι αυτοί έχουν αντιμισθία και όφειλαν να είναι παρόντες.

 

Ένας μήνας έμεινα πριν να αναλάβει την εξουσία η νέα δημοτική Αρχή. Αυτή είναι η παράδοση της εξουσίας της προηγούμενης δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμος Αχαρνών τραβάει  μπροστά με γοργά βήματα!!

 

Το δεύτερο μέρος του τραγουδιού είναι στα τούρκικα, όχι στα ποντιακά.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | 1 Comment »

Οι ενέργειες μετά το σεισμό

Posted by koszig στο 25 Ιουλίου 2019

Δελτίο Τύπου Δήμου Αχαρνών

 

Αυτό είναι το κείμενο του δελτίου τύπου. Μερικές παρατηρήσεις. Από τις 24 Απριλίου ο γενικός Γραμματέας του δήμου Θανάσης Κατσιγιάννης παραιτήθηκε, επειδή ήταν υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος.

Η απόφαση αυτή δε φέρεται αναρτημένη στη Δι@ύγεια

Η απόφαση της παραίτησης εμφανίστηκε για λίγο και μετά χάθηκε!!

Στις  24/4/2019, (ένα μήνα πριν τις εκλογές της 26ης Μαΐου), υπήρχε πρόσκληση  της 15ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για τον κ. Κατσιγιάννη, ενώ στην 16η συνεδρίαση δε φαίνεται το όνομα του στην πρόσκληση.

Και αν η παραίτηση δεν φαίνεται επιβεβαιώνεται από αδιάψευστα στοιχεία.

Το Σάββατο 20 Ιουλίου ο κ. Κατσιγιάννης, ως πολιτικός μηχανικός, επισκέφτηκε το νεκροταφείο με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο Σπύρο Βρεττό, (κλικ εδώ)

Η απουσία του δημάρχου, λόγω καλοκαιρινών διακοπών, που ίσως επιβεβαιώνεται  από  την απουσία του από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18/7/2019, (κλικ εδώ), δε χρειαζόταν να καλυφθεί με εικονική παρουσία στις 19 ή 20 Ιουλίου.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ο ανύπαρκτος δήμος ξύπνησε

Posted by koszig στο 21 Ιουλίου 2019

Ο τελευταίος σεισμός έγινε την Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 14:13.

Την επόμενη ημέρα 20 Ιουλίου 2019,  (κλικ εδώ).

Τη μεθεπόμενη ημέρα 21 Ιουλίου 2019.

Άμεση αντίδραση. Ο δήμος Αχαρνών υπάρχει!!  Δεν είναι ανύπαρκτος Δήμος.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ενός σεισμού μύρια έπονται!!

Posted by koszig στο 20 Ιουλίου 2019

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  εξέδωσε ενημερωτική ανακοίνωση για δηλώσεις ζημιών από το σεισμό, (κλικ εδώ).

Δήμος Αχαρνών. Υπάρχει Πολιτική Προστασία; 

Ο Δήμος Αχαρνών είναι ένας ξεχωριστός δήμος. Είναι ανύπαρκτος!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τα αναμενόμενα

Posted by koszig στο 19 Ιουλίου 2019

Χωρίς λόγια

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Με όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις!!

Posted by koszig στο 18 Ιουλίου 2019

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 στις 9 το πρωί. Όλα κανονικά!!

Στις 12 το μεσημέρι σε τηλεφωνική συνομιλία πληροφορήθηκα ότι το μεσημέρι στις 13:00 είχε συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο!!

Η ημερήσια διάταξη

Στην πρόσκληση ο πρόεδρος επικαλείται το άρθρο 96, παρ. 3 του νόμου 3463/2006.

Προφανώς το ανωτέρω άρθρο αναφέρεται σε προσκλήσεις για τακτικές συνεδριάσεις, που μεταξύ κάθε πρόσκλησης για συνεδρίαση και ημερομηνία συνεδρίασης πρέπει να υπάρχει διάστημα τουλάχιστον τριών πλήρων ημερών. Η δεύτερη συνεδρίαση προφανώς έχει στην ημερήσια διάταξη τα θέματα της προηγουμένης, αφού αποτελεί συνέχεια εκείνης που δεν έγινε λόγω απαρτίας.

Τι συμβαίνει κατά σύστημα στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου τον τελευταίο καιρό. Η πρώτη συνεδρίαση χαρακτηρίζεται τακτική. Αν δε γίνει ελλείψη απαρτίας η επόμενη χαρακτηρίζεται έκτακτη με εξαιρετικά επείγοντα θέματα και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου καλούνται ώρα τέτοια που οδηγεί μη συνεδρίαση για  λόγους απαρτίας. Την επόμενη ημέρα καλείται και πάλι έκτακτη συνεδρίαση, αλλά με θέματα που είχαν γραφεί στην πρώτη πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να γίνει συνεδρίαση όχι με 23 παρόντες δημοτικούς συμβούλους αλλά με 15.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση της δεύτερης συνεδρίασης που είχε χαρακτηριστεί ως έκτακτη για εξαιρετικά επείγοντα 6 θέματα, αντί των 2 θεμάτων της πρώτης συνεδρίασης που δεν είχαν το χαρακτήρα του επείγοντος. Η τρίτη συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε ως έκτακτη για να μη χρειάζεται διάστημα τριών κενών ημερών την επομένη της δεύτερης συνεδρίασης. Για να γίνει με μειωμένη απαρτία την επόμενη ημέρα, μετά τη δεύτερη αποτυχημένη  έκτακτη συνεδρίαση, στην ημερήσια διάταξη είχε μόνο τα δύο θέματα  όπως και στην πρώτη που δεν ήταν χαρακτηρισμένα ως έκτακτα.

Έτσι μένει η απορία. Τα τέσσερα θέματα που υπήρχαν στη δεύτερη συνεδρίαση, ως εξαιρετικά επείγοντα, την επόμενη ημέρα έπαψαν να είναι εξαιρετικά επείγοντα.

Αυτές οι διαδικασίες έχουν καταντήσει πρακτική για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Είναι όμως απορίας άξιον γιατί οι νέα δημοτική Αρχή δεν καταγγέλλει αυτή τη μη νόμιμη διαδικασία. Θα την εφαρμόσει στην επόμενη δημοτική περίοδο;

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση της 18 Ιουλίου 2019 στις μία το μεσημέρι!!

 

Παρόντες 13 δημοτικοί σύμβουλοι. Για αυτή, τη μη νόμιμη, διαδικασία έπρεπε να είναι παρόντες 15 δημοτικοί σύμβουλοι.

Η συνεδρίαση δεν συνεχίστηκε ελλείψη απαρτίας.

Στη συνεδρίαση δεν ήταν παρών ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός. Απούσα και η οικονομική υπηρεσία που υποτίθεται ότι θα έκανε εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Γνώριζαν το αποτέλεσμα της συνεδρίασης;

Οι Σχολικές Επιτροπές περιμένουν την κατανομή των πιστώσεων που βρίσκονται στη διάθεση του δήμου για επισκευές στα σχολεία που αρχίζουν σε 40 ημέρες.

Ο δήμος δεν έχει καύσιμα, για χρήματα κατασκευή, επισκευή και  συντήρηση  αθλητικών εγκαταστάσεων  υπάρχουν δεσμευτικές προθεσμίες και οι δημοτικοί σύμβουλοι δικαιολογημένα θα είναι τις επόμενες ημέρες σε διακοπές. Πως θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο;

Τι θα παραλάβουν οι επόμενοι;

Θα φταίνε μόνο οι προηγούμενοι;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Τα δελτία τύπου και οι συνέπειες!!

Posted by koszig στο 18 Ιουλίου 2019

Σε Δελτίο Τύπου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αχαρνών στις 4/7/2019 έγινε γνωστή συνάντηση της Ένωσης με εκπροσώπους παρατάξεων του δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ).

Στις 27/6/2019 η αρμόδια  διοικητική υπηρεσία του δήμου Αχαρνών ζήτησε την έγκριση δαπάνης και κατανομή αυτής στις δύο σχολικές επιτροπές

Στις 16/7/2019 έγινε συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου χωρίς ο πρόεδρος να περιλάβει ως θέμα ημερήσιας διάταξης την κατανομή των δαπανών στις Επιτροπές Παιδείας, (κλικ εδώ). Η συνεδρίαση δεν έγινε γιατί δεν υπήρχε απαρτία.

Στις 17/7/2019 ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε τα μέλη του σε νέα έκτακτη συνεδρίαση, με πρόσκληση που κοινοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης για το απόγευμα στις 8:30. Η συνεδρίαση κατά τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου κρίθηκε κατεπείγουσα για έμμεση ανταπόκριση του δήμου στις απαιτήσεις χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Ένα από αυτά μάλλον θεωρήθηκε η κατανομή των δαπανών στις Επιτροπές Παιδείας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν 22 δημοτική σύμβουλοι και η συνεδρίαση δε συνεχίστηκε ελλείψει απαρτίας, αφού δεν ανευρέθησαν 23 παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι.

Στις 17/7/2019 η Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αχαρνών εξέδωσε Δελτίο Τύπου.

Έπεται συνέχεια

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Αχαρνές: «Υπερήφανος δήμος» ή ‘Ανύπαρκτος δήμος»;

Posted by koszig στο 18 Ιουλίου 2019

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019. Ημέρα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, (κλικ εδώ). Ήταν πράγματι μία από τα ίδια!!

Ώρα συνεδρίασης 8:30 το βράδυ. Λίγο πριν τις 9:00 ακούστηκαν παλαμάκια, σημάδι ότι ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου έπρεπε να εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων δημοτικών συμβούλων. Μέτραγαν και ξαναμέτραγαν τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους. Τα τηλέφωνα ήταν στο φόρτε!!

9:05,άρχισε η εκφώνηση των ονομάτων των δημοτικών συμβούλων.

 

Γίνεται η καταμέτρηση των παρόντων δημοτικών συμβούλων. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν ανακοινώνει τον αριθμό. Βρίσκεται σε κατάσταση αμηχανίας. Ξανά ακούγονται παλαμάκια. Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι παρόντες, είναι 22. Ανακοινώνει ότι η συνεδρίαση αναβάλλεται γιατί δεν υπάρχει απαρτία. Μερικοί σύμβουλοι ζητούν το λόγο. Άλλοι λένε ότι έρχεται η 23η!! Τελικά μετά από φωνές καταλαβαίνουν ότι η συνεδρίαση τελείωσε!!

 

Τελικά τι είναι; «Υπερήφανος δήμος» ή ‘Ανύπαρκτος δήμος»;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »