Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός)’ Category

Τράμπας συνέχεια!!

Posted by koszig στο 22 Φεβρουαρίου 2017

Υπάρχουν κάποιοι δήμοι όπως των Αχαρνών και όμοροι δήμοι, όπως των δήμου Φυλής  και Ασπροπύργου, Ηρακλείου και Μεταμορφώσεως που έχουν ανάγκη εξειδικευμένων προσώπων στους Ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Hardware, κλπ), σε γνώσεις τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α.

Μεταξύ των εξειδικευμένων ατόμων στο δήμο Αχαρνών υπάρχουν και μερικοί που έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στην τοπική Αυτοδιοίκηση, στη χρήση και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και μάλιστα έχουν και εταιρείες. Φαίνεται ότι στα Λύκεια των Αχαρνών, Γενικά,  ΕΠΑΛ δίνουν τις αναγκαίες γνώσεις για τα θέματα αυτά. Ιδού η απόδειξη.

 

%cf%89%cf%86%cf%88%ce%b6%cf%89%cf%88%ce%bd-%ce%b9%ce%b13

Πριν όμως την αποκατάσταση προηγήθηκε μια μικρή τακτοποίηση

%ce%ba%cf%89%ce%bd%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%b2%cf%8c%cf%82-%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%ae

Η γνωστή μέθοδο Απευθείας Ανάθεση 20.000 € + 23% ΦΠΑ

Παλαιότερα  είχαν γίνει  ανάλογες κινήσεις στο δήμο Αχαρνών για διορισμό προσώπων συγγενών παραγόντων του γειτονικού δήμου Φυλής και σε αντάλλαγμα «τακτοποιήσεις» αδελφής και γιου σημαίνοντος προσώπου του δήμου Αχαρνών στο δήμο Φυλής.

Για το δήμο Αχαρνών φαίνεται ότι Ενεργός Πολίτης με παρέμβασή του  σταμάτησε το διορισμό   συγγενικού προσώπου του δημάρχου Ασπροπύργου σε θέση ειδικού συμβούλου του δημάρχου Αχαρνών.

%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%85

Ένας από τους λόγους που δεν είναι νόμιμη η απόφαση αυτή είναι ότι τον ειδικό σύμβουλο του δημάρχου διορίζει ο δήμαρχος και όχι ο αναπληρωτής του.!!

 

Το Ελεύθερο Βήμα τιμάει εκείνους που φροντίζουν τις οικογένειές τους

 

Την καλημέρα μου στο Γενικό Γραμματέα του δήμου Φυλής.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Οικονομική Επιτροπή

Posted by koszig στο 19 Φεβρουαρίου 2017

Μιας  και φτάνουμε στο τέλος του μισού της δημοτικής θητείας ας κάνουμε ένα σύντομο απολογισμό της Οικονομικής Επιτροπής.

Αυτή ήταν η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής στην αρχή της θητείας  την νέας δημοτικής Αρχής, (κλικ εδώ).

Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής είναι:

Οικονομική Επιτροπή

 

%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae%cf%82

Αυτά είναι τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, της Οικονομικής Επιτροπής.

Αυτό είναι το αντικείμενο της Οικονομικής Επιτροπής, (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ).

 

Με πρώτη ματιά κάποιος μπορεί να πει ότι η σύνθεση είναι μια χαρά!! Εφαρμόστηκε ο νόμος και οι διαδικασίες.

Η Οικονομική Επιτροπή   ως Όργανο Διοίκησης , και μάλιστα σημαντικό γιατί διαχειρίζεται οικονομικά θέματα, πρέπει να συνεδριάζει με ορισμένους κανόνες. Τους κανόνες ορίζουν σχετικοί νόμοι, κανονιστικές διατάξεις, εγκύκλιοι και κανονισμοί λειτουργίας των συνεδριάσεων του οργάνου.

Για τους κανονισμούς συνεδρίασης, με την εφαρμογή του νόμου 3852/2010,  ανατέθηκε στην ΕΕΤΑΑ. Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) είναι  θεσμοθετημένος σύμβουλος της Αυτοδιοίκησης και μεταξύ των καθηκόντων της ήταν και η σύνταξη Κανονισμών Λειτουργίας Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μεταξύ αυτών των εκδόσεων ήταν και ο  Κανονισμός λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

Κανονισμός λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων

Αυτό τον κανονισμό για τη λειτουργίας της δεν ενέκρινε και ψήφισε η οικονομική επιτροπή του δήμου Αχαρνών  σε καμία από τις προηγούμενες δημοτικές Αρχές και φυσικά και την  παρούσα.

Ισχύει όμως ο νόμος 3852/2010 (γνωστός ως «Καλλικράτης»).

Άρθρο 75
Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1. Οι επιτροπές έχουν απαρτία, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Οι επιτροπές συνεδριάζουν δημόσια και αποφασίζουν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, αρμόδιο να λάβει απόφαση
είναι το δημοτικό συμβούλιο.

2. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

4. Αν ένα μέλος της επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις, το δημοτικό συμβούλιο με πράξη του το αντικαθιστά.

Τελικά υπήρχαν μέλη της οικονομικής επιτροπής που απουσίαζαν συστηματικά;

2015-1
2015-2

2016-1

 

2016-2

Με αστερίσκο σημειώνονται οι απουσίες.

Από τους ανωτέρω πίνακες είναι  φανερό ότι το έτος 2015 οι Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, Βρεττός Σπύρος  (πρώτο εξάμηνο) και Καμπόλης Οδυσσέας απουσίαζαν συστηματικά.

Το έτος 2016 οι Σπύρος Βρεττός, Οδυσσέας Καμπόλης απουσίαζαν συστηματικά και Σωτήρης Ντούρος ένα μεγάλο διάστημα.

Η αντιπολίτευση ήταν απούσα και η πλειοψηφία συμπλήρωνε απαρτία με συστηματική παρουσία των αναπληρωματικών της συμπολίτευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 4 ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός και ως πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής όφειλε να εφαρμόσει το νόμο και να ζητήσει από το δημοτικό συμβούλιο την αντικατάσταση όσων απουσίαζαν συστηματικά.

Πριν όμως το κάνει αυτό θα έπρεπε να βρεθεί μία λύση για τις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής τις απογευματινές ώρες, γιατί τα μέλη της επιτροπής ενδεχομένως να μη μπορούσαν να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις λόγω της εργασίας τους.

Ο δήμαρχος δεν έκανε αυτή την αυτονόητη συνεννόηση, ίσως γιατί οι απουσία της αντιπολίτευσης βόλευε να περνάνε ομόφωνα  όλα τα θέματα που ήταν για ψήφιση στην οικονομική επιτροπή.

Θα αναρωτιέται κανείς γιατί επανέρχεται ένα θέμα που είχε επισημανθεί σε παλαιότερες αναρτήσεις. Είναι για να κινήσουν κάποιοι διαδικασίες για διοικητικές παραλήψεις; Ίσως.

Το κύριο θέμα είναι ότι στις 5 Μαρτίου θα γίνουν εκλογές  για μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και καλό είναι όσοι προταθούν να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις που θα έχουν και τις ενδεχόμενες ευθύνες για παράτυπες ή παράνομες αποφάσεις που θα λάβουν.

Για τη λειτουργία της οικονομικής επιτροπής σε επόμενη ανάρτηση.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Αυτός είναι ο δήμος Αχαρνών

Posted by koszig στο 17 Φεβρουαρίου 2017

Σήμερα Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 είχε προγραμματιστεί συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9:30.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_17_2_2017

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση.

 

Στις 10:15 η γραμματέας της επιτροπής ενημέρωσε τους δύο αναμένοντες δημοσιογράφους και την διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ότι  η συνεδρίαση αναβάλλεται.

Η εκτίμηση είναι ότι δεν επετεύχθη η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι εκτός του δημάρχου εντοπίστηκαν άλλα δύο μέλη της οικονομικής επιτροπής.

Αυτή είναι η διοίκηση του δήμου Αχαρνών σήμερα.

 

Τη Δευτέρα η συνέχεια!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου της 14-2-2017

Posted by koszig στο 16 Φεβρουαρίου 2017

Ένα δημοτικό συμβούλιο που δείχνει την κατάσταση  που βρίσκεται  σήμερα ο δήμος Αχαρνών.

Στο δημοτικό συμβούλιο μετέχουν μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι και τη διαδικασία καθορίζει ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων στο δημοτικό συμβούλιο μα βάση όσα ορίζονται από τους νόμους και τον κανονισμό του δημοτικού συμβουλίου.

Στις θέσεις δημοτικών συμβούλων που απουσιάζουν δεν επιτρέπεται να κάθονται άλλα άτομα που δεν έχουν προσκληθεί για ειδικούς λόγους, όπως όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητός τους (προϋπολογισμοί ισολογισμοί Νομικών Προσώπων, Αρωγής, Επιτροπών παιδείας  κ.α).

Ο δήμαρχος είναι προσκεκλημένος στο δημοτικό συμβούλιο και του δίνεται ο λόγος κατά προτεραιότητα από τον προεδρεύοντα του δημοτικού συμβουλίου.

Ο λόγος στο δήμαρχο δίνεται όταν το ζητήσει από τον προεδρεύοντα. Ο δήμαρχος δεν αφαιρεί το λόγο από τον προεδρεύοντα του δημοτικού συμβουλίου για να μιλήσει αυτός!!

Στο νόμο 3852/2010 προβλέπονται δύο ειδικές συνεδριάσεις, μια την πρώτη εβδομάδα με  την έναρξης θητείας των δημοτικών αρχών και μία μια εβδομάδα μετά την λήξη της πρώτης θητείας των οργάνων. Σε αυτές τις συνεδριάσεις εκλέγεται ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, που είναι ο ο δεύτερος «Άρχοντας» στην ιεραρχία του δήμου.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται από την παράταξη της πλειοψηφίας, ο αντιπρόεδρος από τη μεγαλύτερη παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις άλλες παρατάξεις. Όταν για κάποιο λόγο δε μπορεί να υπάρξει προεδρείο τότε προεδρεύει ο πλειοψηφών δημοτικός  σύμβουλος προερχόμενος από την πλειοψηφία.

Από τη θέση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να υπάρξει πρόβλημα  συμμετοχής, λόγω θανάτου του προέδρου, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων για λόγους υγείας, λόγω παραίτησης από το αξίωμα του προέδρου, λόγω πειθαρχικών ποινών στο άτομο του προέδρου ή λόγω παραίτησής του ή διαγραφής του από την παράταξη της πλειοψηφίας από την οποία προέρχεται.

Στο άρθρο 64 (Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου) του νόμου 3852.2010 καθορίζεται ο τρόπος εκλογής του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και ειδικά για τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αναφέρει:

7. Η παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου, αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση.
Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία.
Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει, κατά περίπτωση, στην εκλογή νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή γραμματέα κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία των παραγράφων 1 και 2.

Στο άρθρο 66 του ίδιου νόμου αναφέρεται:

6. Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής,
όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Από τα ανωτέρω άρθρα είναι φανερό ότι αν ένας πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου παραιτηθεί ή δε μπορεί να είναι  μέλος του προεδρείου λόγω ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής από την παράταξή του πρέπει να αντικατασταθεί. Στο άρθρο 64 καθορίζεται η διαδικασία αντικατάστασης. Η αίτηση ή η άνεξαρτητοποίηση ή τα πρακτικά διαγραφής υποβάλλονται στο δημοτικό συμβούλιο που πρέπει να γίνει δεκτή. Το δημοτικό συμβούλιο, αφού λάβει τα σχετικά έγγραφα, πριν αποφασίσει ακούει τις απόψεις των εμπλεκομένων και αποφασίζει. Ειδικά στο θέμα της διαγραφής από τη δημοτική παράταξη μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις για την νομιμότητα των διαδικασιών στη λήψη της απόφασης.

Από τη στιγμή που το δημοτικό συμβούλιο, που είχε εκλέξει τον πρόεδρο, αποφασίσει να δεχτεί τη απομάκρυνσή του από τη θέση αυτή προχωράει στην εκλογή αντικαταστάτη του. Οι διαδικασίες εκλογής γίνονται από το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας με το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 64.

Η απομάκρυνση του προέδρου από τη θέση του γίνεται οριστική, αφού πληρωθεί η  θέση του προέδρου.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 14/2/2017.

 

Όπως φαίνεται στην αρχή της συνεδρίασης ο προεδρεύων κ. Χίος προσπαθεί να τηρήσει το νόμο και να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο για το λόγο της συνεδρίασης, ειδικά για τη διαγραφή της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου από την πλειοψηφούσα παράταξη. Επίσης να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο για την ανεξαρτητοποίηση του δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφούσας παράταξης Σπύρου Κατσούρου και τη δική του διαγραφή από την παράταξή του. Το δημοτικό συμβούλιο έπρεπε να δεχτεί την ανεξαρτητοποίηση του κ. Κατσούρου, ώστε να μη μπορεί να θέσει υποψηφιότητα  για τη θέση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Όπως φαίνεται στο ανωτέρω βίντεο ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός προσπάθησε να διακόψει τον προεδρεύοντα κ. Χίο να τηρήσει τη νόμιμη διαδικασία. Από τα έδρανα της πλειοψηφίας ο δημοτικός σύμβουλος Θεόδωρος Συρινίδης φώναζε ζητώντας την εφαρμογή του νόμου, του νόμου σύμφωνα την αντίληψη του δημάρχου!!

Παρατηρείτε την επιεικώς απαράδεκτη στάση του δημάρχου, που προσπαθεί να επιβάλει τη διαδικασία που θέλει. Δεν επιθυμεί να διαβαστούν τα έγγραφα που που σχετίζονται με τη διαγραφή της Μαρίας Χαριτίδη και Αναστάσιου Χίου από την παράταξη του δημάρχου.

%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b70036

%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b70038

Από όσα είναι γνωστά ο κ. Χίος η δημόσια θέση που είχε λάβει ήταν κατά του δανεισμού από τράπεζες. Το τελευταίο καιρό ο δήμαρχος σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είπε ότι έπρεπε να είμαστε χαρούμενοι που δεν δανειστήκαμε και μπήκαμε στο παρατηρητήριο, (κλικ εδώ).

Ο κ. Χίος σε καμία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δεν ψήφισε κατά των αποφάσεων της πλειοψηφίας.

Στο θέμα της αποπομπής του από την αντιδημαρχία άσκησε το νόμιμο δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια όργανα για την ηθική του αποκατάσταση, όπως αν το δήμαρχο τον θέσουν σε αργία θα έχει κάθε δικαίωμα να προσφύγει σε ανώτερα όργανα για  δικαίωσή του.

 

%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b70039

%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b70040

 

Ποια ήταν τα καίρια, ζωτικά και επείγοντα θέματα:

7  Χάραξη 40 τάφων τριετούς χρήσης στο Νέο Κοιμητήριο Δήμου Αχαρνών (Τετράγωνο 1)

8 Έγκριση παραχώρησης χρήσης τάφων  για σύσταση οικογενειακών στο Νέο Κοιμητήριο.

12  « Έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 1,26τ.μ.

13 « Έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 10,52τ.μ.

31  Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ του (ΚΧ) 910 & Ο.Τ. 911 της Π.Ε. «Αγ. Πέτρος Β΄».

Με τις πωλήσεις αυτές θα προκύψουν για το δήμο 50.000 €;

Αυτά και μερικά άλλα δε μπορούσαν να περιμένουν ένα μήνα;

Τώρα που έληγε η θητεία της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου διαπίστωσε ότι δεν διαφαίνεται δυνατότητα συνεργασία της με την παράταξη;

Αυτά όμως είναι θέματα που θα τα καταγράψει η Ιστορία.

Ας γυρίσουμε όμως στο νόμο που ήθελε να εφαρμοστεί ο κ. Συρινίδης.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε  να ψηφίσει την αποδοχή της διαγραφής της Μαρίας Χαριτίδη και του Αναστάσιου Χίου από την παράταξή τους και να τους κηρύξει ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους;

 

Η διαμάχη συνεχίστηκε!!

 

Μέχρι το ημίχρονο όπου έγινε και παρέμβαση μετά τον άρχοντα και από τους Ηρακλείς του στέμματος!!

Ο αγώνας συνεχίστηκε

 

 

Και το σημαντικότερο είναι ο διάλογος μεταξύ Χαριτίιδη-Κασσαβού

 

Δυό σημεία που χρήζουν σχολιασμό.

  1. Η δεύτερη τη τάξη στο δήμο Αχαρνών πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου είχε γραφείο στο δήμο Αχαρνών που να φέρει επιγραφή:

Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου

Μαρία Χαριτίδη

  1. 2. Αν το έτος 2015, το έτος 2016 ο δήμαρχος συνεργάστηκε για την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που επρόκειτο να συζητηθούν στο δημοτικό συμβούλιο με την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου ή με τον προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος των Πολιτικών Οργάνων είναι κάτι που δεν πρέπει να ρωτάει. Η συνεργασία απεικονίζεται στους διαλόγους με τον προϊστάμενο  του Τμήματος

Αυτή είναι η εικόνα από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 14-2-2017

Τελικά εξελέγη νέος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου μέχρι την 5η Μαρτίου 2017 ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Ρούσσας.

Για το θέμα της εκλογής σε επόμενη ανάρτηση

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Λάθος πολιτική οδηγεί σε λάθος χειρισμούς

Posted by koszig στο 15 Φεβρουαρίου 2017

14 Φεβρουαρίου 2017, σημαδιακή ημέρα. Συνεδρίασε το δημοτικό συμβουλίου να εκλέξει νέο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Γιατί; Τι συνέβη;

Έφτασε ο κόμπος στο χτένι!!  Δεν υπήρχε άλλη αντοχή στη συμπεριφορά δημάρχου-μελών της παράταξης του. Ο δήμαρχος φταίει, τα μέλη της παράταξης φταίνε; Δεν είναι εύκολο να βρεθεί η άκρη.

Μερικά μέλη της παράταξής, που δεν είχαν εκλεγεί και μέλη της παράταξης που είναι δημοτικοί σύμβουλοι  αποστασιοποιήθηκαν. Μερικοί αποτέλεσαν τον πυρήνα  της εξουσίας. Όποιος δεν ήταν απολύτως υπάκουος στις βουλές του δημάρχου, όποιος είχε διαφορετική γνώμη έπρεπε να αδρανοποιηθεί. Αντιμισθίες αντιδημάρχων άλλαζαν πρόσωπα, αντιδήμαρχοι απομακρύνθηκαν, νέοι που φάνηκε να έχουν διαφορετική άποψη από τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων ανέλαβαν θέσεις αντιδημάρχων ή άλλες συντονιστικές θέσεις αργότερα.

Αυτά είναι φαινόμενα που ισχύουν σε παρατάξεις και κόμματα εξουσίας και όχι μόνο.

Φαίνεται ότι ο Θεόφιλος Αφουξενίδης δεν άντεξε άλλο και ανεξαρτητοποιήθηκε. Ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε ο πρώτος τη τάξη δήμαρχος Αχαρνών στη δεύτερη τη τάξη στο δήμο Αχαρνών πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου σε δημόσιες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου φαίνεται ότι ήταν η αιτία να ραγίσει το γυαλί, (κλικ εδώ).

Αποτέλεσμα η διαγραφή της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Μαρίας Χαριτίδη από την δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας και ταυτόχρονα του δημοτικού συμβούλου Αναστάσιου Χίου.

Η Μαρία Χαριτίδη είχε την ιδιότητα το προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ο θεσμικός της ρόλος τελείωνε σε 20 ημέρες, στις 28 Φεβρουαρίου. Μετά θα ήταν ένα απλό μέλος της παράταξης της πλειοψηφίας, ίσως να προτιμούσε την ανεξαρτητοποίηση προκειμένου να διατυπώνει ελεύθερα τις απόψεις της.

Ο δήμαρχος θα μπορούσε να σχολιάσει την αντίδρασή της στη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου χωρίς την υπογραφή της με διάφορους τρόπους ή να την αφήσει ασχολίαστη και να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Αποφάσισε να δείξει την ισχύ του λόγω της θεσμικής του ιδιότητας  στη συγκεκριμένη περίπτωση και να δείξει στους  ταλαντευόμενους δημοτικούς συμβούλους ποιος είναι ο Ηγέτης στο δήμο Αχαρνών.

Ο Αναστάσιος Χίος δεν είχε σε αυτές τις στιγμές καμία θεσμική ιδιότητα. Είχε όμως τη θεσμική ιδιότητα του πλειοψηφούντος  δημοτικού συμβούλου στην παράταξη της πλειοψηφίας. Αυτή ήταν μια ιδιότητα που είχε αποκτήσει μόνος του και δεν ήταν δοτή από τον Ηγέτη. Αυτό του έδινε πλεονεκτήματα που δε μπορούσαν να προσδιοριστούν.

Η διαγραφή του από την παράταξη  ήταν το δεύτερο θεσμικό λάθος του Ηγέτη.

Το πολιτικό μένος οδήγησαν τον Ηγέτη στο επόμενο θεσμικό λάθος που ήταν ο τρόπος σύγκλισης και διαχείρισης της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

 

Για το θέμα αυτό σχολιασμός στην επόμενη ανάρτηση

 

 

(άρθρο 64 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

ΑΡΘΡΟ 92

Εκλογή Προεδρείου

5. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

7. Η παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου, αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία.
Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει, κατά περίπτωση, στην εκλογή νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή γραμματέα κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία των παραγράφων 1 και 2.

 

6. Η παραίτηση από το αξίωμα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου το δημοτικό συμβούλιο την αποδεχθεί. Για το σκοπό αυτόν το συμβούλιο προσκαλείται σε συνεδρίαση από τον σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, από εκείνον που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και, αν αυτός κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, από τον αμέσως επόμενο στην απόφαση ανακήρυξης των συμβούλων.

   Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο και, αν αυτός δεν παρίσταται, ο αμέσως επόμενος κατά την ανωτέρω σειρά.

   Σε κάθε περίπτωση η παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή μετά την παρέλευση ενός (1) μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία.

   Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει, κατά περίπτωση, στην εκλογή νέου Προέδρου, αντιπροέδρου ή γραμματέα κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία της παραγράφου 1.

(κλικ εδώ)

 

Δήμος Σύρου (κλικ εδώ)

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Μένει ή κλείνει;

Posted by koszig στο 14 Φεβρουαρίου 2017

Στις 11 Φεβρουαρίου 2017 αναρτήθηκε θέμα σχετικό με την κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος Θρακομακεδόνων, (κλικ εδώ).

Μετά δύο ημέρες ο δήμαρχος Αχαρνών αντέδρασε με επιστολή που έστειλε στο αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό.

pages-from-epistoli-yporgeio-propo-1

pages-from-epistoli-yporgeio-propo-3

Ο δήμαρχος έκανε μια κίνηση, οι άλλες παρατάξεις είναι εν υπνώσει;

Οι βουλευτές που πηγαίνουν και φωτογραφίζονται στις εκδηλώσεις αν δεν αντιδράσουν θα έχουν μούτρα να επανεμφανιστούν στις Αχαρνές;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τι τρέχει;

Posted by koszig στο 11 Φεβρουαρίου 2017

Συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών με τον νέο Διευθυντή Αστυνομίας Δυτικής Αττικής

Συνάντηση με τον νέο Διευθυντή Αστυνομίας Δυτικής Αττικής Ταξίαρχο κ. Γιώργο Ψωμά, είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνεχάρη τον νέο Διευθυντή Αστυνομίας Δυτικής Αττικής για την ανάληψη των καθηκόντων του και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ταξίαρχος κ. Γιώργος Ψωμάς θα συμβάλλει στο να επανέλθει το αίσθημα ασφάλειας στις γειτονιές του Δήμου Αχαρνών.

Ο νέος Διευθυντής ενημέρωσε τον Δήμαρχο Αχαρνών ότι αποτελεί βασική του προτεραιότητα η συνεργασία των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. που επιχειρούν στον Δήμο Αχαρνών – Τμήμα Ασφαλείας, Τμήμα Τάξης και ειδικές μονάδες – με σκοπό την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Διοικητής του Α.Τ. Αχαρνών κ. Γιώργος Μπουτζαρέλης.

Με αφορμή τη συνάντηση του με τον νέο Διευθυντή Αστυνομίας Δυτικής Αττικής κ. Γιώργο Ψωμά, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
«Η πορεία του νέου Διευθυντή Αστυνομίας Δυτικής Αττικής Ταξίαρχου κ. Ψωμά στην ΕΛ.ΑΣ. μας δίνει την προσδοκία για καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής μας. Ο νέος Διευθυντής προέρχεται από σημαντική θέση ευθύνης στη Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (ΕΚΑΜ) της ΕΛ.ΑΣ., διαθέτει σημαντική επιχειρησιακή εμπειρία και θα συνδράμει  στον καλύτερο συντονισμό των ομάδων της ΕΛ.ΑΣ. που επιχειρούν στον Δήμο Αχαρνών και στην βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων και προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. Κοινός μας στόχος δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση του αισθήματος ασφάλειας στις περιοχές του Δήμου Αχαρνών και στην καταπολέμηση της παραβατικότητας«.

 

 Όλα καλά. Για το κλείσιμο του Αστυνομικού Τμήματος Θρακομακεδόνων έγινε καμία συζήτηση;

Σύμφωνα με ακριβείς πληροφορίες τις επόμενες μέρες το αστυνομικό τμήμα κατεβάζει ρολά!!

Είναι ενημερωμένοι οι δημοτικοί σύμβουλοι για αυτό το γεγονός;

Κρίνεται  αναγκαία  η παρουσία του  Τμήματος στους Θρακομακεδόνες για λόγους ασφαλείας των κατοίκων;

Ποια είναι η θέση της δημοτικής Αρχής;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δελτίο Τύπου για εκδήλωση ΚΑΠΗ

Posted by koszig στο 10 Φεβρουαρίου 2017

%ce%b4-%cf%84

pita-kapi-201702

pita-kapi-201704

Η Δημοτική Αρχή σε ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ !!

Μόνο που ο στεγασμένος δεν έχει  άδεια λειτουργίας από το δήμο Αχαρνών, (κλικ εδώ).

Αν ο στεγασμένος χώρος εκδηλώσεων του Κτήματος Jockey’s, που στο δελτίο τύπου δεν αναφέρεται ο χώρος εκδηλώσεων, έχει άδεια λειτουργίας, καλείται η δημοτική Αρχή να την ανακοινώσει, προκειμένου να ανακαλέσω τις σχετικές αναρτήσεις και να ζητήσω συγνώμη για τις αναφορές σε όσους έκαναν τις εκδηλώσεις στο χώρο αυτό.

Σημείωση: Το δελτίο τύπου φέρει ημερομηνία 10/2/2017, ενώ η πρώτη ανάρτηση έγινε στις 5/2/2017. Επομένως ενώ  γνώριζαν τις παρατηρήσεις μου,  στο δελτίο τύπου δεν έγινε καμία παρατήρηση για την ανασκευή της ανάρτησης.

 

Στην υγεία με ρε παιδιά!!

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Διαφάνεια σε οικονομικά θέματα

Posted by koszig στο 8 Φεβρουαρίου 2017

Για ενημέρωση το αντιδημάρχου Οικονομικών (μόνο προϋπολογισμού και εσόδων).

Νόμος 4305/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 15

Μετά το άρθρο 10 του ν. 3861/2010 προστίθεται άρθρο 10Α ως εξής:

«Άρθρο 10Α
Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών 

1. Το Δημόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

 

Νόμος 4270

 Άρθρο 39

Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2016 τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού είχαν αναρτηθεί μα ευθύνη του τότε αντιδημάρχου Θεόφιλου Αφουξενίδη. Τα στοιχεία αυτά είχαν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια, αλλά δεν υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών, όπως σε άλλους δήμους.

%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb

Στην κατάσταση Κατηγοριοποίησης πράξεων φορέα υπάρχει το όνομα Αφουξενίδης. Το όνομα Ζητούνης δεν υπάρχει !!

 

Στις 20/10/2016 θέμα συζήτησης στην οικονομική επιτροπή ήταν «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016«.

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016

Η έκθεση αυτή δεν υποβλήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση-έλεγχο και έγκριση.

Στις 31/12/2016 έληξε το  Δ’ Τρίμηνο.  Κανονικά μέχρι τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου έπρεπε να έχει συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή,  με εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας για την  έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Σε αυτό το διάστημα έπρεπε να έχει συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και υποβολή της απόφασης για έγκριση στον Ελεγκτή Νομιμότητας.

Την εισήγηση στην οικονομική επιτροπή έπρεπε να υποβάλει η οικονομική υπηρεσία δια της διευθύντριας αυτής.

Την απόφαση της οικονομικής επιτροπής έπρεπε να υποβάλει στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση ο πρόεδρος της δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός.

Υπάρχουν ευθύνες για αυτές τις παραλήψεις;

Τα μηνιαία απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου έτους 2016 και Ιανουαρίου έτους 2017 δεν έχουν δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4305/2014.

Υπάρχει ευθύνη για αυτή την παράληψη του αντιδημάρχου Οικονομικών, (μόνο προϋπολογισμού και εσόδων);

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης τι γνώμη έχουν;

Για αυτές τις παραλήψεις εκχωρούν τις υποχρεώσεις αναφοράς τους για έλεγχο των παραλήψεων αυτών σε ανώτερα διοικητικά όργανα στους ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ακύρωση απόφασης δημοτικού συμβουλίου για Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης

Posted by koszig στο 7 Φεβρουαρίου 2017

Λίγο πριν το τέλος του προηγούμενου χρόνου έγινε μια ανάρτηση με τίτλο «Μια χαρά και δυο τρομάρες!!«, (κλικ εδώ).

Ο δήμαρχος στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είπε στους παρόντες δημοτικούς συμβούλους «Χαρείτε μαζί μου».

Μάλλον τότε έμειναν μες την καλή χαρά.

Υπήρξαν όμως και ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ που έβλεπαν τα πράγματα διαφορετικά και ζήτησαν να τηρηθεί ο νόμος.

Πρώτο βήμα αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για ακύρωση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών για το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης του δήμου Αχαρνών. Ο λόγος ήταν ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν ελήφθη με νόμιμη πλειοψηφία.

Αναφορά για ΣΟΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Μετά από λίγες ημέρες η αναφορά κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Παρατηρητήριο.

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf

Ακολούθησε αναμονή για το αποτέλεσμα. Έγιναν σκέψεις και συσκέψεις για καθυστέρηση και άρχισαν διαδικασίες που μεταφορικά σημαίνει «πετάνε τη μπάλα στην εξέδρα».

Πέρασε ένας μήνας και

%ce%b1%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7%cf%82

Μετά μερικές ημέρες και παρέμβαση σε υψηλότερο επίπεδο «επανήλθε η μπάλα στο γήπεδο».

a%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%bf

a%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%bf

Τώρα τι μέλει γενέσθαι;

Για την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 συγκλήθηκε το δημοτικό συμβούλιο σε συνεδρίαση.

%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4-%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-14-2-2017

Μέχρι εδώ χωρίς σχόλια. Και αύριο εδώ θα είμαστε.

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »