Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός)’ Category

Προδημοσίευση για ενημέρωση

Posted by koszig στο 28 Ιουνίου 2017

Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουνίου 2017 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο.

 

Για πρώτη ενημέρωση. Τα σχόλια αύριο.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Οι νόμοι τηρούνται στο δήμο Αχαρνών;

Posted by koszig στο 26 Ιουνίου 2017

Όταν αυτοί που έχουν ορκιστεί:

«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου».

δεν τηρούν τον όρκο τους, τότε όλα μπορεί κανείς να τα περιμένει.

 

Το άρθρο 96, παρ. 3 του ν. 3463/2006 αναφέρεται σε αυτό που έχει συμπεριληφθεί και στον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 7
Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων

4. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις
μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε η απόφαση της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 19 Ιουνίου.

6ΑΙΔΩΨ8-10Δ Απόφαση  Δημοτικού συμβουλίου 19-6-2017

Ως θέμα της συνεδρίασης φέρεται:

ΘΕΜΑ: «Συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων στα πλαίσια της ανεπάρκειας των εξαγγελθέντων μέτρων από την Κυβέρνηση και της μη εδραίωσης του αισθήματος ασφάλειας.»

Στην συνέχεια στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται:

το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σήμερα σε τακτική Συνεδρίαση ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. 38249/15-06-2017 πρόσκληση προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη (της 30ης -05-2017), εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. (άρθρο 96 παρ. 3 Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/2006)

Είναι φανερό ότι αυτό το τμήμα της απόφασης είναι σε αντίθεση με το θέμα που αναφέρεται ως θέμα ημερήσιας διάταξης.!!

Στη συνέχεια του κειμένου της απόφασης αναφέρεται:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση στο Σώμα το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέμα και διαβάζει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39053/19-06-2017 επιστολή του κου Δημάρχου η οποία αναφέρει τα εξής:
Προτείνω να εισαχθεί ως 1ο έκτακτο θέμα στο Δ.Σ. της 19ης -06-2017, η συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων στα πλαίσια της ανεπάρκειας των
εξαγγελθέντων μέτρων από την Κυβέρνηση και της μη εδραίωσης του αισθήματος ασφάλειας και εισηγούμαι τη λήψη απόφασης για τη συνέχιση των
κινητοποιήσεων.’

Ακολούθως μετά από διαλογική συζήτηση το δημοτικό συμβούλιο   Ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό Επιτροπής Κινητοποιήσεων αποτελούμενη από το δήμαρχο και άλλους 9 δημοτικούς συμβούλους  με σκοπό τη συνέχιση των κινητοποιήσεων κατά της εγκληματικότητας και των ναρκωτικών .

Είναι φανερό ότι η συνεδρίαση δεν ήταν νόμιμη, γιατί σε αντίθεση με το άρθρο 96 παρ. 3 Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/2006, το δημοτικό συμβούλιο συζήτησε και αποφάσισε για θέμα που δεν είχε αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη της 30-6-2017.

Πέρα όμως από το θέμα της νομιμότητας της απόφασης υπάρχει και θέμα Ηθικής τάξης.

Την επόμενη μέρα ο δήμαρχος διαφώνησε με την επιτροπή αγώνα που είχε συσταθεί με πρότασή του και παράτυπα ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο, και σε συνεδρίαση  με αντιδημάρχους και προέδρους ΝΠΔΔ  αποφάσισε τη συνέχιση του αγώνα για τις επόμενες τρεις ημέρες, που έγιναν δύο, αφού την τελευταία ημέρα δεν έγινε εκδήλωση διαμαρτυρίας, αλλά συνεδρίασε η επιτροπή κατά της παραβατικότητας στο δημαρχείο.

Με αυτή την κίνηση του δημάρχου αποφεύχθηκαν άλλου είδους κινήσεις που μπορεί να  αποφάσιζε η από το δημοτικό συμβούλιο εκλεγείσα επιτροπή αγώνα, ειδικά για το είδος και τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Είναι φανερό ότι την ευθύνη για τη μη νόμιμη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου φέρουν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας και ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός.

Και μια παρατήρηση. Η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου στις 13/6/2017 για θέματα παραβατικότητας αναβλήθηκε. Δε μπορούσε να συγκληθεί εξ αναβολής ή ως έκτακτη συνεδρίαση να συζητηθεί το θέμα: «Συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων στα πλαίσια της ανεπάρκειας των εξαγγελθέντων μέτρων από την Κυβέρνηση και της μη εδραίωσης του αισθήματος ασφάλειας.» και μετά το τέλος της να γίνει νόμιμα η δυο φορές αναβληθείσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με τα 70 θέματα της ημερήσιας διάταξης;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τα δρομολόγια του θανάτου

Posted by koszig στο 25 Ιουνίου 2017

Οι Αχαρνές δεν υπάρχουν. Τώρα στα ΜΜΕ υπάρχει το Μενίδι. Καθημερινά κάτι συμβαίνει με τους ναρκομανείς.

Αριστερά σε κόκκινο κύκλο ο σταθμός του ΣΚΑ Αχαρνών. Εκεί αποβιβάζονται όσοι έχουν προορισμό την Αγ, Σωτήρα. Στα «μαγαζιά»!!

Σήμερα μαυροντυμένοι είχαν καταλάβει την έξοδο του σταθμού, προφανώς να εμποδίσουν την έξοδο των ναρκομανών. Ήταν η «λαϊκή αστυνομία»!!

Μετά τις 13:00 ελευθερώθηκε η έξοδος τα «παιδιά» πήγαν για μεσημεριανό. Παραπέρα, στην οδό δημοκρατίας, δύο περιπολικά της αστυνομίας  σηματοδοτούσαν την απαγορευμένη περιοχή για τους  ναρκομανείς στην περιοχή του Αγ. Δημητρίου.

Στην άλλη διαδρομή, στάση δημαρχείου-Αγ, Σωτήρα δεν υπήρχε παρουσία της αστυνομίας, (κλικ εδώ). Από αυτή τη διαδρομή προχτές, δίπλα από το δημαρχείο μια ομάδα ναρκομανών προσπαθούσε να συνεφέρει ένα νεαρό με επιληψία που ήταν πεσμένος στο έδαφος με χτυπημένο το κεφάλι γεμάτο αίματα.

Δίπλα όρθιοι ο αντιδήμαρχος Στάθης Τοπαλίδης και ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Βρεττός, που προσπαθούσε να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Ο πεσμένος νεαρός που είχε αφρούς στο στόμα  μετά από λίγο συνήλθε και πήρε το δρόμο για την Αγ. Σωτήρα. Το ΕΚΑΒ κάποτε θα θα ήρθε!!

Πριν από καιρό ένας νεαρός ήταν πεσμένος σε πεζοδρόμιο κοντά στο δημαρχείο, (κλικ εδώ). Ήταν 27 Ιανουαρίου 2017. Από τότε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι μεταξύ δημοτικής Αρχής και Αστυνομίας δεν έφερε αποτέλεσμα.

Στις 8 Ιουνίου 2017 ήρθε ο θάνατος του άτυχου μαθητή.  Τότε ο κόσμος  που «μισοκοιμόταν» ξεσηκώθηκε. Σε λίγες μέρες θα έρθει η ραστώνη του καλοκαιριού, θα αρχίσουν τα μπάνια του λαού. Αν δεν υπάρξει άλλος θάνατος η ζωή θα κυλάει με δηλώσεις και φωτογραφίσεις.

Ο μόνος που θα λείπει από την οικογένειά του θα είναι ο μικρός Μάριος.  Ο επόμενος;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Το στρίβειν !!

Posted by koszig στο 23 Ιουνίου 2017

Όλα έχουν ένα τέλος. Πως;

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Στις Αχαρνές όλα συμβαίνουν !!

Posted by koszig στο 23 Ιουνίου 2017

Απίστευτο! Φρεάτια γεμάτα ναρκωτικά στο Μενίδι, βούλωσαν τις αποχετεύσεις

Συνεργείο τεχνικών ανακάλυψε το εμπόρευμα θανάτου αλλά οι διακινητές πρόλαβαν την αστυνομία και το έκρυψαν αλλού

 Βούλωσαν τα φρεάτια με ναρκωτικά στο Μενίδι
 Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι υπάλληλοι της ΕΥΔΑΠ όταν χθες το πρωί κλήθηκαν να ελέγξουν φρεάτια στην περιοχή της Αυλίζας στο Μενίδι, έπειτα από διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής ότι η αποχέτευση έχει βουλώσει και τα νερά γυρίζουν μέσα στα σπίτια τους.

Μόλις άνοιξαν τα καπάκια σε τρία φρεάτια της οδού Σαμαρίνας, στο τμήμα μεταξύ Ροδαυγής και Ιλισού, διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι η αιτία που είχε βουλώσει το δίκτυο αποχέτευσης ήταν οι πολλές σακούλες να τα ναρκωτικά που είχαν κρύψει εκεί οι διακινητές αμέσως μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου Μάριου!

Σύμφωνα με τις καταγγελίες κατοίκων, τα τρία φρεάτια έκρυβαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών περίπου 40 στεγανοποιημένα σακουλάκια που το καθένα ζύγιζε ένα κιλό.

Μόλις οι υπάλληλοι άρχισαν να βγάζουν τις σακούλες από τα φρεάτια προκειμένου να τα ξεβουλώσουν, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ειδήσεις», έγιναν αντιληπτοί από τους διακινητές της περιοχής οι οποίοι άρχισαν να τους βρίζουν και να τους πετούν μπουκάλια και ποτήρια για να φύγουν.

Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία ωστόσο μέχρι να φτάσει το πρώτο περιπολικό στο σημείο οι διακινητές είχαν προλάβει να εξαφανίσουν όλα τα σακουλάκια με τα ναρκωτικά τα οποία εικάζεται ότι μετέφεραν σε άλλο σημείο.

Η τυχαία ανακάλυψη του συνεργείου των τεχνικών αποκαλύπτει την κινητοποίηση των εμπόρων  ναρκωτικών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, οι οποίοι αξιοποίησαν τον χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους από τη στιγμή που έγινε γνωστή η τραγωδία μέχρι την έφοδο των αστυνομικών.

Τύχη βουνό είχαν μερικοί!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

22 Ιουνίου 2017. Όταν ραγίζει το γυαλί !!

Posted by koszig στο 22 Ιουνίου 2017

Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017. Ώρα 19:00 στην πλατεία Καράβου

    

    

    

    

    

 Το δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό, με απόφασή του, τον αντικαθιστά στα καθήκοντά του στις 22-23 Ιουνίου 2017 ο αντιδήμαρχος Ευστάθιος Τοπαλίδης.

 

Ο κ. Τοπαλίδης  πρότεινε η πορεία να είναι προς το δημαρχείο και ξεκίνησε να οδηγήσει την πορεία. Οι παρευρισκόμενοι στην πλατεία διαφώνησαν και  αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετική διαδρομή προς το σιδηροδρομικό σταθμό.

 

Τελικά η πορεία έφτασε στο σιδηροδρομικό σταθμό Αχαρνών.

    

    

Ένα νέο αστέρι γεννήθηκε σε αυτό αγώνα !! Ποιος είναι:

 

Σήμερα έκλεισε ένας κύκλος αγώνων. Αύριο θα είναι ο επιθανάτιος ρόγχος των κινητοποιήσεων. Ποιοι φταίνε;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Μενίδι: Ξανά στους δρόμους οι κάτοικοι

Posted by koszig στο 22 Ιουνίου 2017

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017.

    

    

    

Η συγκέντρωση. Μετά η Πορεία.

 

Η πλατεία ήταν γεμάτη!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 22 Ιουνίου 2017

Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών, δημοσιεύονται οι αποφάσεις των οργάνων, μεταξύ των οποίων και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Όπως φαίνεται η τελευταία συνεδρίαση που ελήφθησαν αποφάσεις είναι η 8 Απριλίου του έτους 2017. Οι συνεδριάσεις της 8 Απριλίου ήταν έκτακτες

Αυτές είναι ημερομηνίες για συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου μέχρι σήμερα.

Στην πραγματικότητα τελευταία τακτική συνεδρίαση που συζητούνται και αποφασίζονται για τρέχοντα θέματα ήταν στις 13 Μαρτίου 2017. Η επόμενη τακτική συνεδρίαση ήταν να γίνει στις 30 Μαΐου 2917 με 7ο θέματα ημερήσιας διάταξης, που σχεδόν στο σύνολό τους είχαν ιδιαίτερη σοβαρότητα. Σε πολλά από αυτά τα θέματα δεν υπήρχαν εισηγήσεις. 20 δημοτικοί σύμβουλοι με γραπτό αίτημά τους ζήτησαν να μειωθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, (κλικ εδώ). Τελικά δεν έγινε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, γιατί ήταν μόνο 18 παρόντες αντί των 23 που απαιτούνται για την απαρτία.

Η δημοτική Αρχή συνέχισε να επιμένει και κάλεσε νέα συνεδρίαση στις 6 Ιουνίου 2017, (κλικ εδώ). Και σε αυτή δεν υπήρξε απαρτία

20 δημοτικοί σύμβουλοι επικαλούμενοι διάταξη νόμου ζήτησαν να γίνει ειδική συνεδρίαση για την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα, (κλικ εδώ), η οποία προσδιορίστηκε στις 13 Ιουνίου.

Στις 9 Ιουνίου έγινε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο λόγω του θανάτου του του νεαρού μαθητή, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Λόγω  των κινητοποιήσεων και των επαφών με την πολιτική ηγεσία  προκηρύχτηκε νέα συνεδρίαση για τις 19 Ιουνίου.

Στην τρίτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όταν έχουν υπάρξει δύο άκαρπες συνεδριάσεις ελλείψει απαρτίας, για απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/3 των 45 δημοτικών συμβούλων. Παρόντες στη συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου ήταν 34 δημοτικοί  σύμβουλοι,  (κλικ εδώ).

Στη συνεδρίαση αυτή συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης με πρόταση του απόντος δημάρχου λόγω ασθενείας, συζητήθηκε το θέμα των τελευταίων γεγονότων και δημιουργήθηκε επιτροπή από δημοτικούς συμβούλους για τον συντονισμό των ενεργειών για τις εκδηλώσεις. Το δημοτικό συμβούλιο σταμάτησε λίγο πριν τις 19:00 και αποφασίστηκε να συνεχιστεί την επομένη 20 Ιουνίου στις 16:00, (κλικ εδώ).

Την επόμενη μέρα, 21 Ιουνίου άλλαξαν όλα, (κλικ εδώ). Ο δήμαρχος κάλεσε φορεία για σύσκεψη για την παραβατικότητα και μετά από λίγο την ακύρωσε. Ακύρωσε και τη συνέχιση για τρίτη μέρα συνέχιση της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου και τη μετέθεσε για το μέλλον.

Κατάργησε την επιτροπή που είχε οριστεί με δική του πρόταση από το δημοτικό συμβούλιο και την αντικατέστησε με επιτροπή από αντιδημάρχους. Εκεί που διαφώνησε με την εκλεγμένη από το δημοτικό συμβούλιο επιτροπή διαχείρισης των αγωνιστικών κινητοποιήσεων για συνέχισή τους έβγαλε δελτίο τύπου που καθόριζε για τρεις μέρες συνέχιση των κινητοποιήσεων!!

Την ερχόμενη εβδομάδα ο αγώνας συνεχίζεται:

  1. Ειρηνική διαδήλωση των πολιτιστικών συλλόγων και των αθλητικών σωματείων του Δήμου Αχαρνών.

Οι φίλαθλοι του Αχαρναϊκού (valtos) θα είναι εκεί, στην πρώτη γραμμή. Για ειρηνική διαδήλωση!!!

 

Όπως καταλαβαίνεται σήμερα και αύριο οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται.

Ο Αγώνας τώρα δικαιώνεται!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 20-6-2017

Posted by koszig στο 21 Ιουνίου 2017

Την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών.

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται στο πρώτο βίντεο η δημοτική σύμβουλος Ελένη Σαχσανίδη ζήτησε επίμονα το λόγο για να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο για τις ενέργειες που είχε αποφασίσει να κάνει η επιτροπή που είχε συσταθεί από το δημοτικό συμβούλιο, που είχε ως έργο το συντονισμό των ενεργειών με τη διοίκηση για τις κινητοποιήσεις.

Στις 20-6-2017 η επιτροπή συνεδρίασε και συζήτησε προτάσεις για τις κινητοποιήσεις. Στη συνέχεια ζήτησε συνάντηση με το δήμαρχο. Ο δήμαρχος είπε στην επιτροπή «Εγώ διαφωνώ με τα μέτρα που προτείνετε ….». Καλύτερα παρακολουθείστε τη συνεδρίαση ζωντανά.

Μετά έγινε το έλα να δεις!!

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με αντεγκλήσεις των δύο πλευρών .

    

    

Το 45μελές δημοτικό συμβούλιο σε συνεδρίαση!!

 

Το απόγευμα 19:00 δημότες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καράβου για τη συνέχιση του αγώνα. Επικεφαλής όποιος έπαιρνε τη ντουντούκα. Τελικά η πορεία ξεκίνησε.

 

Πρόταση (από ποιον;) για κατάληξη της πορείας διαμαρτυρίας το σπίτι του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού.

13η μέρα κινητοποιήσεων

Για 13η μέρα, εκατοντάδες πολίτες πραγματοποιούν αυτή την ώρα πορεία διαμαρτυρίας. Χθες, έκλεισαν για άλλη μια φορά την Αττική οδό, ενώ σήμερα και λίγο μετά τις 8 το βράδυ, πήγαν να διαμαρτυρηθούν έξω από το σπίτι του Δημάρχου Μενιδίου Γιάννη Κασσαβού. Αφορμή για τη διαμαρτυρία έξω από το σπίτι του Δημάρχου, ήταν η απόφασή του σήμερα το πρωί, να σταματήσει κάθε είδους διαδήλωση από τους κατοίκους της περιοχής, πράγμα που εξόργισε, τόσο τους πολίτες, όσο και την Αντιπολίτευση η οποία ήταν σύσσωμη στη διαδήλωση.

Πηγή: http://policenews.eu/

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τι τρέχει;

Posted by koszig στο 21 Ιουνίου 2017

Σήμερα αναρτήθηκε:

Πριν περάσει περίπου μία ώρα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα το δήμου Αχαρνών η ακύρωση της πρόσκλησης.

 

Τι συμβαίνει με τη δημοτική Αρχή, μπορεί κάποιος αρμόδιος να ενημερώσει τους δημότες;

 

 

 

 

Αυτή είναι η κατάσταση στο δήμο Αχαρνών. Ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός καλεί συλλόγους και φορείς για συνεδρίαση  προκειμένου να γίνουν κινητοποιήσεις και δράσεις κατά της παραβατικότητας.

Ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός μετά από λίγο ακυρώνει τη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση της 20/6/2017 ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας ανακοίνωσε τη συνέχιση του δημοτικού συμβουλίου της 19/6/2017 για την Τετάρτη 21/6/2017.

Στις 13:40 στάλθηκαν ενημερώσεις στους δημοτικούς συμβούλους ότι η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που είχε ανακοινωθεί για τις 16:00 αναβάλλεται!!.

Ο δήμαρχος και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου  δεν ανακοίνωσαν τους λόγους της αναβολής.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι δημότες δεν πρέπει να γνωρίζουν τους λόγους της αναβολής;

Ο δήμαρχος και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν οφείλουν τον απαιτούμενο σεβασμό στους εκπροσώπους των δημοτών;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »