Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός)’ Category

Τα θέατρα της παρατυπίας

Posted by koszig στο 18 Αυγούστου 2017

Στις 28/6/2017 συνεδρίασε σε τρίτη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο. Ένα από τα θέματά του ήταν:

«Παραχώρηση των Θεάτρων «Μίκης Θεοδωράκης» & «Σοφοκλής» στην «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ»»

Για το θέμα αυτό έγινε σχετική ανάρτηση  Ο ευτελισμός του δημοτικού συμβουλίου!!, (κλικ εδώ).

Αυτή είναι η απόφαση.

ΩΖΚ1ΩΨ8-ΘΓ7 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για παραχώρηση Θεάτρων

Αυτή είναι η εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο τις 28-6-2017 με υπογράφοντα Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Ιάκωβο Ποθητό.

2129 Εισήγηση για Θέατρα

Για την Επενδυτική Αχαρνών και τη νομιμότητα των αποφάσεών της έχει γίνει προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  έγιναν δύο αναφορές, μία για τη νομιμότητα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 28/6/2017 και η άλλη για τη νομιμότητα της απόφασης  για την παραχώρηση των θεάτρων στην Επενδυτική Αχαρνών για Εκμετάλλευση.

Για την νομιμότητα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής θα αποφασίσει τις προσεχείς ημέρες.

Για το θέμα της νομιμότητας της απόφασης για την παραχώρηση των θεάτρων η Αποκεντρωμένη απεφάνθη:

Ω48ΘΟΡ1Κ-ΥΤΕ Ακύρωση παραχώρησης θεάτρων

Λόγος ακύρωσης θεωρήθηκε ότι τα θέατρα αφορούν δημοτικές κοινότητες και δεν είχε προσκληθεί η πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών. Πέρα όμως από αυτό τον τυπικό λόγο ακύρωσης  σημαντικότερος ήταν ο λόγος ότι για τις παραχωρήσεις απαιτείται  η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δηλαδή 23 θετικές ψήφοι δημοτικών συμβούλων αντί των ψηφισάντων 13 δημοτικών συμβούλων, άρθρο 272 του ν. 3852/2010.

Άλλη μια ακύρωση απόφασης δημοτικού οργάνου. Που να δείτε εκείνες που έρχονται!!

Ο καιρός γαρ εγγύς.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Πέτρα που κύλισε μην την κρατήσεις …

Posted by koszig στο 18 Αυγούστου 2017

Ήτανε μια, ήτανε δυό ακυρώσεις διαγωνισμού;

Αυτή   ήταν μια ανάρτηση για τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την κατακύρωση του Καφέ-εστιατορίου  στην πλατεία Θρακομακεδόνων, (κλικ εδώ).

Τελικά μια  αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  ήταν αρκετή να ακυρώσει τον επαναληπτικό διαγωνισμό.

Ακύρωση επαναληπτικού διαγωνισμού

Βασικό στοιχείο της ακύρωσης; του διαγωνισμού είναι ότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία για το διαγωνισμό σχετικά με τις προσφορές, όπου έγινε γραπτή προσφορά ενώ έπρεπε να γίνει προφορική προσφορά.

Αν στην επόμενη επαναληπτική διακήρυξη ικανοποιηθεί η προφορική διαδικασία μόνο και όχι όλες οι άλλες τότε σίγουρα  θα πάμε και σε τρίτη ακύρωση της δημοπρασίας.

Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που αφορά το δήμαρχο και πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής. Θα ζητήσει ευθύνες από εκείνους  που έκαναν τη διακήρυξη και δεν είχαν καθορίσει τις διαδικασίες σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, το άρθρο 192 του νόμου 3463/2006 και τις αποφάσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους;

Το μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προερχόμενα εκ της πλειοψηφίας θα ζητήσουν ευθύνες από εκείνους που συνέταξαν  το με αρ. πρωτ. 46366/19-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81) και τους ζήτησαν Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού;

Τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών πρόεδρος είναι ο δήμαρχος και μέλη  ο Γεώργιος Δασκαλάκης και Αντώνιος Παλιούρας.

Ο σήμερα αναπληρωτής δημάρχου, αντιδήμαρχος οικονομικών Ηλίας Ζητούνης κατάλαβε τι ψήφισε;

Ο μέχρι σήμερα διαχειριστής του Καφέ-Εστιατορίου, που προσήλθε στο δημαρχείο δυο φορές να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με όλα τα  νόμιμα παραστατικά θα έχει άδικο αν κάνει αγωγή στο δήμο Αχαρνών και να ζητάει για ηθική βλάβη το ποσό των 70.000 € και να συμβιβαστεί  με το ποσό των 50.000 €;

Έχουν τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής συναίσθηση του ρόλου που καλούνται κάθε φορά να παίξουν;

Θα είναι άδικο αν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητήσει να κινηθούν  πειθαρχικές διαδικασίες, γιατί με τις παρατυπίες και παράνομες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής απασχολούνται οι υπηρεσίας  της;

Τι να πούμε τι; Αυτοί αποφασίζουν για την τύχη του τόπου!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών από 1/9/2014 μέχρι σήμερα

Posted by koszig στο 18 Αυγούστου 2017

Η Επενδυτική Αχαρνών κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, (κλικ εδώ)

Με την ανάληψη της εξουσίας με την νέα δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό η Επενδυτική Αχαρνών άλλαξε ηγεσία.

Ο Ιωάννης Κασσαβός ως δήμαρχος Αχαρνών και ως  Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής προχώρησε στον διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου στην Επενδυτική Αχαρνών.

Για τη νέα διοίκηση υπάρχει σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Το νέο διοικητικό συμβούλιο:

Α. Ορίζει ως Πρόεδρο της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του Δήμου Αχαρνών τον κο Σιδηρόπουλο Γεώργιο
και ως Αντιπρόεδρο τον κο Σταύρου Γεώργιο
Τα νέα εννέα (9) μέλη αποτελούνται από τους εξής :
1) Σιδηρόπουλος Γεώργιος – (Δημ. Σύμβουλος ως Πρόεδρος Δ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα) 
2) Σταύρου Γεώργιος – (Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα )
3) Ξαγοράρης Νικόλαος – (Δημ. Σύμβουλος  από την μειοψηφία Εκλέγεται με ψήφους 7 υπέρ)
4) Ζάχαρης Χαράλαμπος    –    Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία
5) Ελευθεριάδης Παντελής –   Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία
6) Σαβουλίδης Χρήστος      –   Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
7) Σαμουργασίδης Ιωάννης –  Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
8) Παλαχαρίδης Γεώργιος    –  Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
9) Σεμερτζίδης   Ιορδάνης    – Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία   

Πέντε από τα διορισθέντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  με την ιδιότητα του δημότη από την κατάληξη του επιθέτου σε -ιδης φαίνεται  να είναι ποντιακής καταγωγής. Κανένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν έχει γνώσεις από τη διοίκηση Ανωνύμων Εταιριών.

Σύμφωνα με το άρθρο 266 του νόμου 3463/2006: Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι νόμιμη ως προς το μέρος καθορισμού  της ιδιότητας του προέδρου και του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικό της Επενδυτικής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (5) πενταετή θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους ,η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Οι Ανώνυμες Εταιρείες πρέπει να καταχωρούνται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

 

Στο άρθρο 7α παρ. 1 του ν. 2190/1920 για τις Ανώνυμες Εταιρείες, στην υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα υπάγονται :

 1. Οι ιδρυτικές πράξεις των ΑΕ και το καταστατικό, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται.
 2. Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις που έγιναν
 3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που: – ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, – έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν μεμονωμένα ή από κοινού, – είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.
 4. Κάθε απόφαση για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 5. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας, είτε μετά από κάθε αύξηση του.
 6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές (20 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση) και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (20 ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση) (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής (δηλ. ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός) συνεδρίασε, παρουσία συμβολαιογράφου, και το πρακτικό της Συνέλευσης σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο απεστάλη στο Γ.Ε.ΜΗ. για καταχώρηση. Με την καταχώρηση και στη συνέχεια δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απέκτησε υπόσταση η Επενδυτική στη δεύτερη φάση της λειτουργίας της.

 

Αυτές είναι οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ως  βασικά στοιχεία είναι η σύνθεση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου που η θητεία του είναι για την πενταετία  30/6/2012-30/6/2017!!!

Στη συνέχεια στα έγγραφα αναφέρεται στις 13-10-2014 Γενική Συνέλευση και συγκρότηση σε σώμα. Στο αρχείο ανακοίνωσης  σε ΦΕΚ φαίνεται:

Σε ατή τη δημοσίευση φαίνεται ότι η διοίκηση στις 13/10/2014 εκλέχτηκε για μια πενταετία, δηλαδή μέχρι τις 13/10/2019!!!

Καμία άλλη ενημέρωση δεν υπάρχει στο Γ.Ε.ΜΗ. για αλλαγές στη διοίκηση της Επενδυτικής Αχαρνών μετά αυτή την καταχώρηση.

Στο διάστημα από 13/10/2014 μέχρι σήμερα  έγιναν σημαντικά διοικητικά γεγονότα σχετιζόμενα με το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών και την Επενδυτική Αχαρνών.

Σε ανάρτηση στις 7 Μαΐου 2016, (κλικ εδώ), έγινε αναφορά για τη δραστηριότητα της Διοίκησης της Επενδυτικής.

Η Επενδυτική  από την 13/10/2014 μέχρι τις 26/8/2015, που έγινε γνωστό το πόρισμα του Σώματος Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, διαχειριζόταν μη νόμιμα έσοδα από το Νεκροταφείο και τις εμποροπανηγύρεις.

Στις 26/10/2015 υπέβαλε στο δημοτικό συμβούλιο την παραίτησή του από τη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής  ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος  Σταύρου.

Ορίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο αντικαταστάτης του ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Ποιμενίδης.

2348 Παραίτηση αντιπροέδρου Γεώργιου Σταύρου

Σύμφωνα με το άρθρο 266 το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τις θέσης στο διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, ούτε στις δημοσιευμένες αποφάσεις στη ιστοσελίδα της Επενδυτικής , ούτε σε ΦΕΚ  αυτή η μεταβολή.

Στις 18/12/2015 ο Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Ζάχαρης υπέβαλε την παραίτησή του από την Επενδυτική την οποία το δημοτικό συμβούλιο έκανε αποδεκτή, και συμπλήρωσε τη θέση αυτή με μελλοντικό αντικαταστάτη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2421 Παραίτηση Χαράλαμπου Ζάχαρη από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επενδυτικής Α.Ε.

Στις 26/2/2016 «παραιτείται» ένας δημότης μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου της Επενδυτικής και εισέρχεται εκ νέου ο Χαράλαμπος Ζάχαρης ως μέλος του Διοικητικού συμβουλίου.

2054 Επανείσοδος Χαράλαμπου Ζάχαρη στην Επενδυτική

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.  αυτή η μεταβολή.

Στο άρθρο 7α παρ. 1 του ν. 2190/1920, στην υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα υπάγονται :

 1. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που: – ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, – έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν μεμονωμένα ή από κοινού, – είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.

 

Στις 30/6/2016 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο και αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση του προέδρου της Επενδυτικής  Γιώργου Σιδηρόπουλου και μερικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής και να ορίσει νέο πρόεδρο το δημοτικό σύμβουλο Ηλία Τσουκαλά τέσσερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ένα των οποίων είναι κάτοικος στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ.

2116 Αποδοχή παραιτήσεων ορισμός Ηλία Τσουκαλά ως προέδρου

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  της Μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας Επενδυτική Αχαρνών πάντοτε είχαν επιλεγεί μετά από εισήγηση του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού.

Δεν είναι γνωστό αν τηρήθηκε το άρθρο 19 του καταστατικού της Επενδυτικό που αναφέρει ότι:

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (5) πενταετή θητεία

Αυτή η διοικητική μεταβολή δεν έχει καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ.  ως απόφαση Γενικής Συνέλευσης και ως απόφαση διοικητικού συμβουλίου.

Στις 29/7/2016 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο. ένα από τα έκτακτα θέματα ήταν:

Τοποθέτηση εμπορικών πάγκων μικροπωλητών για το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά έτους 2016

2145 Απόφαση Δ.Σ. ανάθεσης του πανηγυριού της Παναγίας Σουμελά στην Επενδυτική.

Η εισήγηση ήταν από το δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό, που ήταν παράλληλα πρόεδρος και Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής.

Στην ανωτέρω απόφαση, όπως σε όλες τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος εντέλλεται για την εκτέλεση της απόφασης.

Μετά από αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακυρώθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το ανωτέρω θέμα.

Με την ανωτέρω απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακυρώνεται η απόφαση για την διαχείριση των εσόδων από την τοποθέτηση πάγκων κατά τη διάρκεια του πανηγυριού και δίνεται εντολή στο δήμο Αχαρνών να προχωρήσει σε ενέργειες για αποκατάσταση της νομιμότητας, δηλαδή να αποδοθεί στο δήμο Αχαρνών το ποσό που εισπράχθηκε από την Επενδυτική και να μη προβαίνει σε παράνομες ενέργειες που είναι η είσπραξη τελών και δικαιωμάτων από εμποροπανηγύρεις, όπως την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής και των άλλων εμποροπανηγύρεων.

Με έγγραφό μου στο δήμο Αχαρνών ζήτησα την εκτέλεση της ακύρωσης της 129/2ο16  απόφασης  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής από το δημοτικό συμβούλιο.

Έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πάγκους σε εμποροπανηγύρεις 1-11-2016

Ο δήμαρχος καμία ενέργεια δεν έκανε για το θέμα αυτό.

Το Μάρτιο του έτους  2017 έγιναν ανακατατάξεις σε όργανα διοίκησης.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 13/3/2017 ένα από τα θέματα ήταν:

«Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών»

2064 Ορισμός διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής για το έτος 2017

Με εισήγηση του δημάρχου Αχαρνών, προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής ψηφίστηκαν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα το 7ο   θέμα της ημερήσιας  διάταξης που αφορά «Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών» και δίνει τον λόγο στον Κο Δήμαρχο ο οποίος αναφέρει ότι σύμφωνα με το καταστατικό η Επιχείρηση έχει 9μελές Δ.Σ. και προτείνει από την πλευρά της πλειοψηφίας για το Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών τους εξής: Για Πρόεδρο τoν Δημοτικό Σύμβουλο Κο Τσουκαλά Ηλία, Αντιπρόεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο Κο Ποιμενίδη Γεώργιο, για μέλη τους κ.κ. Ποθητό Ιάκωβο, Σαμουργασίδη Ιωάννη, Σαββουλίδη Χρήστο, Δασκαλάκη Γεώργιο, Παλιούρα Αντώνιο και την Κα Στεφανίδου Ευτυχία. Για αναπληρωματικά μέλη προτείνει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Σταύρου Γεώργιο και τον Κο Σασαρίδη Κωνσταντίνο και για δημότες τους κ.κ. Ποιμενίδη Θεόδωρο και τον Κο Αρβανίτη Γεώργιο.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Επενδυτικής στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τρία μέλη έχουν την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου και έξη μέλη είναι δημότες. Ο δήμαρχος πρότεινε με την ιδιότητα του δημότη το δημοτικούς συμβούλους Δασκαλάκη Γεώργιο και Παλιούρα Αντώνιο, πράγμα που δεν είναι νόμιμο αφού στο καταστατικό της Επενδυτικής  διαφοροποιείται η ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου. που δύο μέλη είναι της συμπολίτευσης. από τα 6 μέλη που έχουν την ιδιότητα  του δημότη.

Η σύνθεση  του δημοτικού συμβουλίου της Επενδυτικής που φέρεται να συγκροτήθηκε δεν είναι νόμιμη:

 • Δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία για την ψήφιση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, όπως ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου προβλέπει (άρθρο 7, παρ. 12).
 • Ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας, και οι δημοτικοί σύμβουλοι  Γεώργιος Δασκαλάκης  και Αντώνιος Παλιούρας όφειλαν να γνωρίζουν ότι τους δύο δημοτικούς συμβούλους που ψηφίστηκαν  δεν μπορούσαν να τους εκλέξουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής με την ιδιότητα του  δημότη.

Είναι γεγονός ότι ενδεχομένως οι ανωτέρων έδειξαν βαρεία αμέλεια στην εκτέλεση του καθήκοντός τους και ίσως αυτό συνιστά παράβασή καθήκοντος.

Δεν έγινε γνωστό αν μετά από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  συνεδρίασε  η Γενική Συνέλευση  της Επενδυτικής Αχαρνών παρουσία συμβολαιογράφου, επειδή μόνο ένα μέτοχος έχει τις μετοχές της Επενδυτικής, και εξέλεξε πρόεδρο, αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν έχει γίνει σχετική καταχώρηση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του διοικητικού συμβουλίου, για το λόγο αυτό τυπικά το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι νόμιμο. 

Με τοιχοκολλήσεις  η Διεύθυνση της Επενδυτικής καλεί όσους έχουν ενδιαφέρον την τοποθέτηση πάγκων για το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά στις Αχαρνές να προσέλθουν στα γραφεία της Επενδυτικής προκειμένου να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής.

 

Είναι φανερό ότι  η διοίκηση του δήμου Αχαρνών και της Επενδυτικής  αρνούνται να εφαρμόσουν  την ανωτέρω απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την ακύρωση της ανάθεσης της διαχείρισης  της εμποροπανήγυρις  στον εορτασμό της Παναγίας Σουμελά.

Με όσα συνοπτικά αναφέρθηκαν για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της διοίκησης της Επενδυτικής  πρόκειται για τυπικά μία διοικητικά ανύπαρκτη  Ανώνυμη Εταιρεία του δήμου Αχαρνών  που δε θα έχει καλή κατάληξη.

Για μια σειρά άλλες παραλήψεις και παρατυπίες παραγόντων σε επόμενη ανάρτηση προσεχώς.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Μια έκδοση που μπορεί να δημιουργήσει ιστορίες!!

Posted by koszig στο 13 Αυγούστου 2017

Η καταγραφή της Ιστορίας  του τόπου μας είναι σημαντική υπόθεση. Σημαντικότερη είναι ίσως για κάθε δημότη η τοπική ιστορία. Η νεώτερη  ιστορία του δήμου Αχαρνών καταγράφεται σε βιβλία που περιγράφουν σημαντικά γεγονότα της πόλης μας για τα χρόνια που πέρασαν, όπως την Εθνική Αντίσταση,  τις πολιτικές και δημοτικές εκδηλώσεις  που γίνανε  στη πόλη μας.

Πέρα όμως από τα βιβλία η ζωή της πόλης διαχρονικά περιγράφεται και στις τοπικές εφημερίδες. Τα τελευταία χρόνια εκτός από τον έντυπο τύπο υπάρχει και ο ηλεκτρονικός τύπος που εκτός από τα κείμενα και τις φωτογραφίες στις «σελίδες» του  υπάρχουν και βίντεο που απεικονίζουν ζωντανά τα γεγονότα.

Κάθε πολιτιστικός, κοινωνικός ή πολιτικός φορέας διαθέτει φωτογραφίες και βίντεο από τις εκδηλώσεις αυτές. Κάθε δημότης έχει φωτογραφίες που απεικονίζουν εκδηλώσεις της ζωής του ή φωτογραφίες, που μπορεί να απεικονίζουν τον ίδιο, αλλά να εμφανίζουν  και το περιβάλλοντα χώρο, όπως για παράδειγμα δρόμους ή κτίρια.

Όλα αυτά μπορεί να χρησιμεύσουν μετά από χρόνια  ως πηγές  σε ερευνητές ή ιστοριοδήφες για την παρουσίαση τοπικών θεμάτων.

Στο δήμο Αχαρνών υπάρχει η η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών (ΙΛΕΑ) που διαθέτει πέρα από το Λαογραφικό Μουσείο και μεγάλο όγκο ιστορικού υλικού, μεταξύ του οποίου και μεγάλο πλήθος φωτογραφιών που απεικονίζουν εκδηλώσεις και πρόσωπα. Όποιος έχει  φωτογραφίες και άλλο υλικό που αφορά το δήμο Αχαρνών και θέλει να το διαθέσει για ηλεκτρονική αντιγραφή μπορεί απευθυνθεί στην ΙΛΕΑ στην κεντρική πλατεία Αχαρνών.

 Κάθε ιδιώτης  έχει δικαίωμα να αναπτύξει αντίστοιχη δραστηριότητα, είτε από μεράκι, είτε για επαγγελματική δραστηριότητα. Πολλοί ιδιώτες έχουν προσωπικές συλλογές που μπορούν να τις εκθέσουν, ατομικά ή ομαδικά.

Εδώ και μερικές μέρες τοιχοκολήθηκε και σχετική αφίσα.


Είναι μια αξιέπαινη δραστηριότητα για συγκέντρωση φωτογραφιών για την ανάδειξη της πόλης των Αχαρνών.

Υπάρχει όμως και μια παράλληλη δραστηριότητα.

Στη συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής της  17/7/2017 «συζητήθηκε» η αποδοχή δωρεάς ποσού 75.000 € από τον Αθανάσιο Μαρτίνο για την κάλυψη εξόδων της έκδοσης επίτομου έργου (Λευκώματος) για την τοπική ιστορία του Δήμου μας με τίτλο Αχαρναί: «Όψεις της Ιστορίας του τόπου.»

 

Η εισήγηση

2513 Εισήγηση για Αποδοχή δωρεάς ποσού 75.000,00 €

Και η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2513 Αποδοχή δωρεάς ποσού 75.000 € για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης επίτομου έργου για την τοπική ιστορία του Δήμου μας με τίτλο Αχαρναί: Όψεις της Ιστορίας του τόπου

Στην απόφαση αναφέρεται:

          Η δωρήτρια παραιτείται εκ των προτέρων από οιοδήποτε δικαίωμα αφορά την έκδοση αυτή καθώς η δωρεά της αφορά αποκλειστικά το ποσό το οποίο προαναφέρεται.

            Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή και

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

         Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτηση του επί του θέματος,

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

 1. Την αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ με διαχειριστή τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο που αφορά στην κάλυψη εξόδων της έκδοσης επίτομου έργου για την τοπική ιστορία του Δήμου μας με τίτλο Αχαρναί: Όψεις της Ιστορίας του τόπου αξίας 75.000,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η πληρωμή για την έκδοση του ως άνω λευκώματος θα πραγματοποιηθεί απευθείας σε λογαριασμό της Εταιρείας που θα αναλάβει την διαδικασία.

 Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο

Στο ανωτέρω βίντεο από τη συνεδρίαση φαίνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι που έκαναν διαλογική συζήτηση με το δήμαρχο!!!

Όπως φαίνεται στην απόφαση ο κ. Μαρτίνος είναι χορηγός για την έκδοση, χωρίς να ζητά να του χορηγηθούν δικαιώματα από την έκδοση του βιβλίου. Αφήνει στο δήμο Αχαρνών τα δικαιώματα απ την έκδοση του λευκώματος.

Ο δήμος Αχαρνών οφείλει να κινήσει τις διαδικασίες για την έκδοση του βιβλίου-λευκώματος.

Το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να τηρήσει, κατά τη γνώμη μου, τις παρακάτω διαδικασίες:

 • Να καθορίσει το περιεχόμενο του λευκώματος για την Τοπική Ιστορία των Αχαρνών και ειδικά:
 • τη χρονική περίοδο που θα αφορά το περιεχόμενο του λευκώματος
 • οι στόχοι των φωτογραφιών (θα απεικονίζουν πολεοδομικές απεικονίσεις. όπως οικίες, δρόμους, πλατείες και τις χρονικές μεταβολές της εξέλιξής τους;)
 • οι φωτογραφίες θα παρουσιάζουν διαχρονικά τις εκδηλώσεις στο δήμο Αχαρνών;
 • θα παρουσιάζονται, με φωτογραφικό υλικό και κείμενα, σημαίνοντα πρόσωπα του δήμου Αχαρνών;

Αυτά είναι μερικά θέματα που θα μπορούσαν να περιέχονται στο βιβλίο Αχαρναί: Όψεις της Ιστορίας του τόπου

Φυσικά υπάρχουν διαδικαστικά θέματα που πρέπει να καθοριστούν, όπως τα πνευματικά δικαιώματα ή η αμοιβή του συγγραφέα, τα πνευματικά δικαιώματα για τις φωτογραφίες του λευκώματος, το χρονικό διάστημα της συγγραφής του βιβλίου, από την ανάθεση μέχρι την παράδοσή του για εκτύπωση.

Είναι φυσικό να οριστεί από το δημοτικό συμβούλιο επιτροπή ειδικών που θα έχει την ευθύνη για την εγκυρότητα του κειμένου και την τελική έγκριση πριν την έκδοση.

Τελικά θα πρέπει να γίνει δημόσια προκήρυξη για τη συγγραφή του βιβλίου. Ενός βιβλίου που δεν θα απεικονίζει μόνο τις Όψεις της Ιστορίας των Αχαρνών, αλλά και τη δημοτική Αρχή που ενέκρινε την έκδοσή του με το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

 

Αυτά προς το παρόν!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δήμος Αχαρνών. Οπαδός των κλειστών ή ανοιχτών δεδομένων;

Posted by koszig στο 2 Αυγούστου 2017

Τι είναι τα περίφημα ανοιχτά δεδομένα;

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305/2014
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή
της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

Αυτός είναι ο νόμος για τα ανοιχτά δεδομένα.

N.4305_2014 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, 

Για ποιους φορείς ισχύει ο νόμος για τα ανοιχτέ δεδομένα;

«Φορείς του δημόσιου τομέα, οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., οι κατά την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου οργανισμοί δημόσιου δικαίου και οι ενώσεις που σχηματίζονται από μία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου.»

Τι είναι έγγραφα;

Άρθρο 4

«Έγγραφο», κάθε έγγραφο, τμήμα εγγράφου, πληροφορία ή δεδομένο που εκδίδεται ή έχει ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, και ιδίως μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις των διοικητικών αρχών, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από το μέσο αποτύπωσης που χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή). Ως «έγγραφα», για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου λογίζονται και τα ιδιωτικά έγγραφα που βρίσκονται σε αρχεία (φακέλους) φορέων του δημόσιου τομέα και χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής τους δράσης.»

Υπάρχουν και έγγραφα για τα οποία δε μπορεί να έχει πρόσβαση κάποιος πολίτης που αφορούν σε θέματα ασφαλείας, προσωπικά δεδομένα κλπ. Αυτά τα έγραφα δεν είναι «ανοιχτά», μπορεί όμως να έχει πρόσβαση αν έχει ειδικό έννομο συμφέρον.

Αν ο ανωτέρω φορέας αρνηθεί να χορηγήσει έγγραφο τις γίνεται;

Άρθρο 5

«3. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, οι φορείς του δημόσιου τομέα ανακοινώνουν στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης βάσει των σχετικών διατάξεων. Αν η απορριπτική απόφαση βασίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β΄, ο φορέας του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβάνει αναφορά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή, εναλλακτικά, στον αδειδότη από τον οποίο ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει λάβει το σχετικό υλικό. Βιβλιοθήκες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και βιβλιοθήκες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μουσεία και αρχεία δεν απαιτείται να περιλαμβάνουν τέτοια αναφορά.

Άρθρο 9

3. Οι φορείς του δημοσίου τομέα μεριμνούν ώστε οι αιτούντες έγγραφα, πληροφορίες ή δεδομένα για περαιτέρω χρήση, να ενημερώνονται σχετικά με τις
διοικητικές προσφυγές και τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκήσουν.»

Άρθρο 10

2. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορίες, προς το σκοπό ανοικτής τους διάθεσης.
3. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της προηγούμενης παραγράφου κάθε φορέας εκδίδει απόφαση, στην οποία περιγράφονται: α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο φορέας, β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας, γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος, δ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος και δεν διατίθενται για
περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση. Η απόφαση αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του «Προγράμματος Διαύγεια» κατά το ν. 3861/2010, στο διαδικτυακό τόπο http://www.data.gov.gr. και στην ιστοσελίδα του φορέα και κοινοποιείται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επικαιροποιούν τα σύνολα εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους αμελλητί, μόλις επέλθει ορισμένη μεταβολή, και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση.
Η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ετησίως με επικαιροποιημένα στοιχεία.
5. Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου από τους δημόσιους φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

Το Υπουργείο διοικητικής Μεταρρύθμισης εξέδωσε εγκύκλιο για το θέμα αυτό.

607465-473.pdf Επίσπευση ενεργειών από τους υπόχρεους φορείς για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογή του ν. 4305_2014

Μερικοί δήμοι, όπως ο δήμος Ηρακλείου Αττικής έκαναν τα πρώτα βήματα.

ΨΕΘ5ΩΡ3-ΣΒΦ Απόφαση δημάρχου Ηρακλείου για ανοιχτά δεδομένα

Πιστότερη εφαρμογή του νόμου έγινε από την την Περιφέρεια Αττικής. Για τα έτη 2016 και 2017.

6ΑΠΧ7Λ7-Ζ2Ο Ανοιχτά δεδομένα Περιφέρεια Αττικής 2016

Επικαιροποιημένα δεδομένα εγγράφων για το έτος 2017

7Δ797Λ7-ΒΘ8 Ανοιχτά δεδομένα Περιφέρεια Αττικής 2017

Και μια εικόνα από αυτά τα δεδομένα

Σε αυτό μέρος του πίνακα φαίνεται αν υπάρχου έγγραφα που δεν είναι διαθέσιμα όπως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και έγγραφα προς διάθεση, όπως πρακτικά συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο δήμος Αχαρνών και ειδικά η δημοτική Αρχή φαίνεται ότι δεν έχει πάρει «χαμπάρι» για τις ανωτέρω διατάξεις που ισχύουν από τον Οκτώβριο του έτους 2014.

Όχι μόνο δεν έχει αναρτήσει ποια είναι τα ανοιχτά δεδομένα, αλλά αν δημότης με αίτησή του ζητάει «έγγραφα» ο δήμαρχος δεν απαντάει, παρότι υπάρχει και Εισαγγελική εντολή, (κλικ εδώ).

Να ευχηθώ καλές διακοπές στο δήμαρχο και από το Σεπτέμβριο εδώ θα είμαστε πάλι!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | 4 Σχόλια »

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 28 Ιουλίου 2017

Posted by koszig στο 2 Αυγούστου 2017

Πολλά είχαν γραφεί για τη νομιμότητα του δημοτικού  συμβουλίου της  28ης Ιουλίου 2017. Παρακολουθείστε  το πρώτο μέρος της συνεδρίασης.

 

 

 

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος και σχόλια για τα γεγονότα.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου;

Posted by koszig στο 27 Ιουλίου 2017

Σε προηγούμενη  ανάρτηση έγινε αναφορά για την  συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  και τις αθλιότητες που έγιναν, (κλικ εδώ).

Για τα γεγονότα αυτά σήμερα έγινε αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. 63063/23303/27-7-2017

Αναφορά για παράτυπες συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων

Με νεώτερα στοιχεία η πρωτοκόλληση  της πρόσκλησης με αριθμό πρωτοκόλλου 47332/24-7-2017 που καλούσε  τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου σε συνεδρίαση στις 28/7/2017 επειδή στη συνεδρίαση της 19:00 της 24/7/2017  δεν υπήρξε απαρτία έγινε στις  2:10:33 της 24/7/2017

Είναι φανερό ότι απομάκρυναν  τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους Μαρίνο Μουκάνη και Δημήτριο Γιαννακόπουλο, πριν εκφωνηθούν τα ονόματα των παρόντων δημοτικών συμβούλων, προκειμένου να μη γίνει απαρτία και με την έτοιμη πρόσκληση για τις 28/7/2017 η συνεδρίαση να γίνει με τουλάχιστον 15 παρόντες δημοτικούς συμβούλους.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 24/7/2ο17

 

Και μια εικόνα πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Όλα εντάξει.

Μετά από τον τρόπο που προγραμματίζονται τα δημοτικά συμβούλια  ένας τρόπος υπάρχει  για να σώσει την αξιοπρέπειά του ο Κώστας Ρούσσας, πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Η παραίτηση  του από τη θέση του προέδρου.  Αν δεν το κάνει τότε …

Την αυριανή συνεδρίαση αξίζει να την παρακολουθείσετε  θα γνωρίσετε πρόσωπα και καταστάσεις.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ήτανε μια, ήτανε δυό ακυρώσεις διαγωνισμού;

Posted by koszig στο 26 Ιουλίου 2017

Αυτό είναι ένα μέρος της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της 24/7/2017.

 

Αφορά στην επανάληψη τη δημοπρασίας για την εκμίσθωση καφέ – εστιατορίου στην πλατεία Θρακομακεδόνων.

Για το θέμα αυτό έχουν γίνει σχετικές αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Βρεττός ζήτησε τα πρακτικά κατακύρωσης της πρώτης δημοπρασίας και της επαναληπτικής δημοπρασίας και ζήτησε να μάθει ποιος υπάλληλος έχει υπογράψει τις αναρτήσεις της διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων. Όπως φαίνεται στο ανωτέρω βίντεο ο δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε στην  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής  να δώσει ότι αντίγραφα του φακέλου ζητηθούν και ο δήμαρχος είπε: » Θα σας τα δώσω και ιδιοχείρως». Τελικά κανένα από τα έγγραφα που ζήτησε ο κ. Βρεττός δε δόθηκε!!

Τελικά αποφασίστηκε:

Ψ4ΛΤΩΨ8-ΔΔΘ Οικ. Επιτροπή. Επικύρωση του µε αρ. πρωτ. 46366_19-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας  Δημοπρασιών

Ας δούμε τι γράφει  αυτή η απόφαση:

 

Ένα μεγάλο όφελος για το δήμο Αχαρνών  προέκυψε με την επαναληπτική δημοπρασία, ενώ στην πρώτη δημοπρασία το τίμημα ήταν 3.500 € με την επαναληπτική διαδικασία αυξήθηκε στο ποσό των 3.510 € !! Αυτή είναι μια επιτυχία της δημοτικής Αρχής. Αν δεν είχε ακυρωθεί με ενέργειές μου ο πρώτος διαγωνισμός οι απώλειες του δήμου Αχαρνών από την εκμίσθωση θα ήταν 10 € το μήνα!!

Στην ανωτέρω απόφαση αναφέρεται:

Ο Πρόεδρος επίσης θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής :

7. Αποδεικτικά ανάρτησης : της με αρ. 471/5-7-2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  καθώς και της Περιληπτικής Διακήρυξης.

Σύμφωνα με την 471 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής:

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ TΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση  στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου Αχαρνών (Πίνακα Ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα) δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, συντασσομένου αποδεικτικού δύο μαρτύρων. Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα που εκδίδεται στο Δήμο Αχαρνών και σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Το παρών μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Μιχάλης Βρεττός ζήτησε να δει και να του χορηγήσουν αντίγραφα των αποδεικτικών ανάρτησης. Δεν αναφέρθηκαν καν τα ονόματα των υπαλλήλων που υπογράφουν το πρακτικό ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου Αχαρνών.

8. Την εισήγηση με ημερομηνία 20/07/2017 του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου & Απαλλοτριώσεων για Επικύρωση ή μη του Πρακτικού Διενέργειας Δημοπρασιών και Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.

Για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους  δε φέρεται η εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου & Απαλλοτριώσεων να είναι πρωτοκολλημένη.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη:

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Αχαρνών που βρίσκονται Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19η Ιουλίου 2017 ημέρα  Τετάρτη και ώρες  από 10.00 έως 13.00 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αχαρνών .

Οι φάκελοι της δημοπρασίας με τις αιτήσεις – δηλώσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ,  θα κατατίθενται μέχρι την 13.00 ώρα και κατόπιν θα ανοιχτούν ενώπιον όλων στην ίδια συνεδρίαση και θα ανακηρυχθούν οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στην ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα ακολουθήσει.

Στην  διακήρυξη  που δημοσιεύτηκε  στο ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ press:

Η Αθανασία Μπαλή είναι υπάλληλος της Νομικής Υπηρεσίας και γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής δεν έχει καμία σχέση με το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου & Απαλλοτριώσεων  που είναι στο άλλο κτίριο του δημαρχείου. Το γραφείο της κας. Μπαλή είναι σχεδόν δίπλα από το γραφείο του δημάρχου.

Το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου & Απαλλοτριώσεων στεγάζεται στο άλλο κτίριο και δε γνώριζαν κάτι σχετικό με τη δημοπρασία.

Στο Δημοτικό Κατάστημα του δήμου Αχαρνών, στον προθάλαμο του γραφείου του δημάρχου,  λίγο πριν τις 10:00, εμφανίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αντώνιος Παλιούρας  και Γεώργιος Δασκαλάκη φερόμενοι ως μέλη  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Άσχετο: Την ίδια ώρα κάποιος κύριος ακολουθούμενος από δύο κυρίες  απομακρυνόταν από το χώρο του δημαρχείου. Πιθανόν να είναι αδέλφια.

 

Τελικά μια φωνή ακούστηκε στο τέλος  τη συζήτησης με ερώτηση για τη νομιμότητα της επιτροπής διαγωνισμού, αλλά ο δήμαρχος την αγνόησε.

Μια συμπληρωματική αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  για ακύρωση και της δεύτερης κατακύρωσης του διαγωνισμού, ένας από τους λόγους ακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η μη νόμιμη σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού, θα κάνει το δήμαρχο να δίνει σημασία στις φωνές που ακούγονται.

 

Θα πάμε για επόμενη επανάληψη δημοπρασίας;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Uncategorized | Leave a Comment »

Σε αυτούς δεν υπάρχουν όρια!!

Posted by koszig στο 25 Ιουλίου 2017

Με πρόσκληση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνου Ρούσσα στις  14/7/2017 εκλήθησαν δημοτικοί σύμβουλοι να παραστούν στη συνεδρίαση της 17/7/1017.

Επειδή μεταξύ της ημέρας της πρόσκλησης και της συνεδρίασης δεν υπήρχε διάστημα τριών ολοκλήρων ημερών η συνεδρίαση δεν ήταν νόμιμη. Για την ακυρότητα της πρόσκλησης έγινε σχετική ανάρτηση στις 16/7/2017, (κλικ εδώ).

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου προσήλθε στη συνεδρίαση, και μετά την εκφώνηση του καταλόγου των δημοτικών συμβούλων διαπίστωσε   ότι δεν υπήρχε απαρτία και έδωσε τέλος στη συνεδρίαση.

Την επόμενη ημέρα 18/7/2017 κατατέθηκε με τον αρ. πρωτ. 60147/22143/18-7-2017 αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  με την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της πρόσκλησης για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με το αιτιολογική ότι μεταξύ της ημέρας της πρόσκλησης και της συνεδρίασης δεν υπήρχε διάστημα τριών ολοκλήρων ημερών.  Το έγγραφο κατατέθηκε και στο γραφείο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για ενημέρωσή του.

Αναφορά για μη νόμιμες προσκλήσεις για συνεδριάσεις οργάνων

Απάντηση στο έγγραφο αυτό  από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δεν υπάρχει.

Στις 18/7/2017 πρωτοκολλήθηκε πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις  24/7/2017.

Στην πρόσκληση αυτή δε γίνεται καμία αναφορά  ότι αποτελεί επανάληψη της διαδικασίας σύγκλησης του δημοτικού  συμβουλίου, επειδή δεν έγινε η προηγούμενη συνεδρίαση ελλείψει απαρτίας.

Στις 24/7/2017 συγκλήθηκε  το δημοτικό συμβούλιο  για συνεδρίαση. Οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι ήταν 21 με αποτέλεσμα να μη συνεχιστεί  η συνεδρίαση ελλείψη απαρτίας.

 

Είναι εμφανής ο τρόπος που συμπεριφέρονται οι αρμόδιοι, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ανακατεύει χαρτιά προκειμένου να περάσει η ώρα μήπως συγκεντρωθούν 23 δημοτικοί σύμβουλοι για απαρτία, τηλέφωνα αρμοδίων για προσέλευση δημοτικών συμβούλων.  Χειροκροτήματα εκ του ακροατηρίου προκειμένου ο πρόεδρος να εφαρμόσει τον κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, επειδή 30 περίπου λεπτά μετά την ώρα που έχει καθοριστεί για τη συνεδρίαση πρέπει να εκφωνηθεί ο κατάλογος των παρόντων δημοτικών συμβούλων προκειμένου να διαπιστωθεί η απαρτία.

Ένα τυχαίο γεγονός, που ίσως δεν είναι τυχαίο, είναι ότι λίγο πριν  αρχίσει   η εκφώνηση των ονομάτων των δημοτικών συμβούλων αποχώρησε δημοτικός σύμβουλος της  ελάσσονος αντιπολίτευσης μετά από τηλεφώνημα (όπως φαίνεται σε σχετική  φωτογραφία).

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατούσε είναι ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αναφέρθηκε στη 10η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αντί της 14ης που ήταν κανονικά!!

Μετά τη συνεδρίαση  μέχρι τις 20:30 περίπου καμία κίνηση δεν παρατηρήθηκε στον όροφο  που συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο.

Αργότερα στην ιστοσελίδα του δήμου υπήρχε η ανακοίνωση για τη συνεδρίαση της 24/7/2017.

Στις 21:02 αυτή ήταν η ιστοσελίδα για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Μισή ώρα αργότερα άλλαξε η εμφάνιση.

 

Ανακοινώθηκε σύγκλιση δημοτικού συμβουλίου στις 28/7/2018.

Η πρόσκληση  φέρει ημερομηνία 24/7/2017 και το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Το ερώτημα είναι ποιος εντεταλμένος υπάλληλος πρωτοκόλλησε έγγραφο μετά τις 8 το βράδυ. Πως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου μετά τις 9 το βράδυ η πρωτοκολλημένη πρόσκληση με ημερομηνία 24/7/2017 για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 28/7/2017.  

Γιατί να γίνει η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 28/7/2017 με παράτυπη σύγκληση στις  24/7/2017 και όχι νόμιμη συνεδρίαση στις 31 /7/2017 με νόμιμη πρόσκληση στις 25/7/2017;

Γιατί δε συγκλήθηκε νόμιμα έκτακτη συνεδρίαση στις 28/7/2017 με πρόσκληση στις 25/7/2017;

Τα πράγματα φαίνεται να συνέβησαν  κάπως έτσι.

Όμως άλλη είναι η πραγματικότητα. Αληθεύει ότι  ο συντάκτης της πρότασης Αντώνιος Σπανάκης είχε πρωτοκολλήσει την πρόσκληση για τη συνεδρίαση που εκτιμούσαν ότι δε θα έχει απαρτία, το μεσημέρι της 24/7/2017 με αρ. πρωτ. 47332/24-7-2017.

Γιατί αποχώρησε πριν την εκφώνηση των ονομάτων των δημοτικών συμβούλων ένα σύμβουλος  της αντιπολίτευσης και ένας της συμπολίτευσης;

Ο λόγος είναι απλός. Έπρεπε κατά την άποψη της δημοτικής Αρχής να μη γίνει η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και να γίνει τρίτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  με παρουσία του 1/3  των δημοτικών συμβούλων.

Φαίνεται ότι δεν έχουμε δει  τίποτα ακόμα!!

Αν κάποια από τα γεγονότα που αναφέρονται δεν είναι αληθή  με το πρώτο τηλεφώνημα  θα γίνει η σχετική διόρθωση.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Για ενημέρωση των πολιτών

Posted by koszig στο 24 Ιουλίου 2017

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενημέρωσε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
-Διευθύνσεις Οικονομικού
– Διευθύνσεις Διοίκησης
2. Όλες οι Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
-Διευθύνσεις Οικονομικού
– Διευθύνσεις Διοίκησης
3. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
(Με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ
Α’ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους)
-Διευθύνσεις Οικονομικού
– Διευθύνσεις Διοίκησης
4. Όλες οι Περιφέρειες
-Διευθύνσεις Οικονομικού
– Διευθύνσεις Διοίκησης
5. Όλοι οι Δήμοι
-Διευθύνσεις Οικονομικού
– Διευθύνσεις Διοίκησης
6. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές
7. Όλες οι ΟΔΕ Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
8. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοικησης ( info@gedd.gr )
9. Σωμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ( seedd@seedd.gr )

6Γ07465ΧΘΨ-473 Επίσπευση ενεργειών από τους υπόχρεους φορείς για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογή του ν. 4305_2014.pdf

Η δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής «συνεμορφώθη προς τας υποδείξεις»

Όπως φαίνεται μέχρι σήμερα ο δήμαρχος; Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός ή δεν έχει ενημερωθεί   για την εγκύκλιο ή εφαρμόζει τους νόμους κατά το δοκούν. 

Ελπίζω με αυτή την ανάρτηση να ενημερωθεί και να εφαρμόζει το νόμο.  Υπάρχουν αναπάντητα έγγραφα απευθυνόμενα προς το δήμαρχο για χορήγηση εγγράφων, μερικά των οποίων με εντολή Εισαγγελέα.

 

Αφιερωμένο εξαιρετικά.

 

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »