Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός)’ Category

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 23-1-2018

Posted by koszig στο 14 Φεβρουαρίου 2018

Στις 23 Ιανουαρίου 2018 στις 19:00 ήταν να αρχίσει η συνεδρίαση.  Άρχισε στις 20:14.

Κοπή πίτας 00:-10:15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ντούρος Σωτήρης. (10:56 – 16:29)

Βρεττός Σπύρος. (16:39 – 29:33)

Γρηγοριάδης Παναγιώτης. (00:00 – 30:43)

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης. (29:55- 04:32)

Τσάτσης Νικόλαος,  (04:35 – 05:04)

Τοπαλλιανίδης Βασίλειος. (05:26 – 14:17)

Καμπόλης Οδυσσέας. (14:20 – 18:45)

Βρεττός Μιχάλης. (18:56 – 28:38)

Θεόφιλος Αφουξενίδης, (20:40: – 30:36)

 

Θεόφιλος Αφουξενίδης, (00: – 04:36)

Αναστάσιος Χίος. (04:39 – 10:58)

Χριστοπούλου Σοφία. (11:00 – 17:08)

Τοπαλίδης Ευστάθιος.  (17:11 – 20:03)

Αγγελοπούλου Παναγιώτα. (20:05 – 21:28)

Χαριτίδη Μαρία.  (21:31 – 24:07)

Κατάρας Αναστάσιος.  (24:09 – 28:07)

Γιαμαρέλος Γεώργιος.   (28:09 – 29:07)

Πεδιαδίτης Στέργιος. (29:10 – 30:42)

 

Πεδιαδίτης Στέργιος. (00:00 – 04:25)

Σαχσανίδη Ελένη. (04:46 – 08:09)

Συρινίδης Θεόδωρος. (08:45 – 14:42)

Ναυροζίδου Μαρία.  (14:44 – 16:48)

Πολυμενέας Παναγιώτης. (17:10 – 23:00)

 

Πολυμενέας Παναγιώτης. (00:00 – 01:28)

 

Γκασούκας Νικόλαος, (01:30 – 06:11)

Εκπρόσωπος ομάδας κατοίκων Θρακομακεδόνων. (06:14 – 14:14)

 

Εκπρόσωπος ομάδας κατοίκων Θρακομακεδόνων. (00:00 – 01:16)

 

Ιωάννης Κασσαβός. Δήμαρχος Αχαρνών. (00:00 – 25:26)

 

Ιωάννης Κασσαβός. Δήμαρχος Αχαρνών. (00:00 – 12:12)

 

Αγγελής Φίλιππας. Πρόεδρος Συλλόγου εργαζομένων δήμου Αχαρνών. (00:00 – 09:29)

 

Προβλήματα με την λύση και εκκαθάριση Επενδυτικής Αχαρνών. (00:00 – 14:37)

 

Η ώρα ήταν 01:35 της Τετάρτης 24/1/2018. Συνολικά 6,5 ώρες μέχρι να αρχίσει η συνεδρίαση για την ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση έληξε τρεις ώρες μετά!!

Από το σύνολο της παρουσίασης των ανωτέρω θεμάτων σημαντικά είναι ο θέμα της «ΑΡΩΓΗΣ» με την ομιλία του κ. Γκασούκα και του δημάρχου για το θέμα των επιταγών. Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν σε επόμενη η επόμενες συνεδριάσεις.

 

Ο καιρός γαρ εγγύτατος!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:55 – 30:43)

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δημοτικό συμβούλιο 23-1-2018. Μια από τα ίδια και χειρότερα!!

Posted by koszig στο 12 Φεβρουαρίου 2018

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε για πρώτη φορά το έτος 2018 στις 23/1/2018. Ώρα συνεδρίασης σύμφωνα με τα καθιερωμένα η 19:00. Η συνεδρίαση άρχισε στις 20:14, όπως τα καθιερωμένα!!

    

    

    

    

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων  έκοψαν κομμάτια από την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα με τις σχετικές ευχές.

Ακολούθησαν οι ομιλίες των δημοτικών συμβούλων πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθησαν παρεμβάσεις δημοτών.

Στις  23:01 το λόγο έλαβε ο  δήμαρχος που απάντησε στις παρατηρήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Μετά το λόγο πήραν εργαζόμενοι του δήμου με προβλήματα  που εκκρεμούν στη δικαιοσύνη και ζήτησαν να ληφθεί σχετική απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο.  Έγινε το έλα να δεις και προσωρινά ο πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση.

Στις 11:33 άρχισε η συνεδρίαση με έκτακτο θέμα το πρόβλημα των εργαζομένων του δήμου. Αυτή είναι η σχετική απόφαση.

2034 Η αναγνώριση και συνομολόγηση αγωγής των υπαλλήλων αορίστου χρόνου για την καταβολή οφειλουμένων προς αυτούς των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδομάτων αδείας παρελθόντων ετών και Β) Την αναγνώριση οφειλής σε κάθε εργαζόμενο δικαιούχο των μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος παρελθόντων ετών και απόδοση της οφειλής ( σε 36 δόσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017.

Ακολούθησε συζήτηση για το συλλαλητήριο στην Αθήνα για τη Μακεδονία και έκδοση σχετικού ψηφίσματος.

2035 Ψήφισμα για το ζήτημα του Μακεδονικού.

Στις 0:17 (12:17) συζητήθηκε το θέμα  της εκκαθάρισης της Επενδυτικής και της λειτουργίας  των καταστημάτων στο νεκροταφείο.

Στις 1:30 της Τετάρτης 24 Φεβρουαρίου 2017 (επόμενη ημέρα της συνεδρίασης) συνεχίστηκε η ημερήσια διάταξη!!

Επειδή η συνεδρίαση συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα από εκείνη της πρόσκλησης χωρίς σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας  του δημοτικού συμβουλίου, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι νόμιμη.

Οι παρόντες στη συνεδρίαση της 23/1/2018  στις  10:54.

 

Οι παρόντες στη συνεδρίαση την Τετάρτη 24/1/2018 στις 2:34 !!

Τα κενά έδρανα των δημοτικών συμβούλων  της συμπολίτευσης συμπλήρωσαν και άλλοι δημότες!!

Όλη η συνεδρίαση της 23/1/2018 προσεχώς

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Οι πάγιες προκαταβολές για το έτος 2017 εγκρίθηκαν;;

Posted by koszig στο 11 Φεβρουαρίου 2018

Στο άρθρο 173 του νόμου 3463/2006 καθορίζονται λεπτομέρειες  για την παγία προκαταβολή.

Άρθρο 173
Πάγια προκαταβολή
1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού.
Με την απόφαση αυτήν ορίζονται:
α) Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς
αριθμούς του προϋπολογισμού.
β) Το ποσό της προκαταβολής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις Κοινότητες πληθυσμού μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 ~), ενώ για τις υπόλοιπες Κοινότητες και τους Δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ~).
Για Δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 ~) και για Δήμους άνω των τριάντα  χιλιάδων και ενός (30.001) κατοίκων το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 ~).
γ) Ο δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές
του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας.
2. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή.
3. Για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400 ~), δεν απαιτείται
η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της  28/12/2017 μεταξύ των άλλων θεμάτων ήταν:

10  Έγκριση τιμολογίων  Παγίας Προκαταβολής έτους 2017 του Δήμου Αχαρνών

11  Έγκριση τιμολογίων  Παγίας Προκαταβολής έτους 2017 της Δημοτικής Ενότητας Θρακ/νων.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση, ειδικά τις χρονικέ στιγμές (3:55 – 4:28).

 

Σε 33 δευτερόλεπτα εκφωνούνται και ψηφίζονται ομόφωνα δύο θέματα που αφορούν στις πάγιες προκαταβολές 6.000 € και 2.000 €

Η εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας για το πρώτο θέμα.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των Κ.Α. εξόδων ως ακολούθως:

Ο  αναλυτικός πίνακας των Κ.Α. εξόδων φαίνεται ότι είναι αόρατος!!

Ίσως είναι ορατός στο κείμενο της απόφασης.

3013 Έγκριση τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής έτους 2017 του Δήμου Αχαρνών

Παρόμοια ήταν και η εισήγηση και η απόφαση για τη Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων. 

Η Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών έχει πάψει να υπάρχει από το έτος 2016.

 

Τα παρόντα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Οι αποφάσεις αυτές, εφόσον δεν υπάρχουν  στην εισήγηση οι αναλυτικοί πίνακες των Κ.Α. εξόδων και οι πίνακες δεν υπάρχουν συνημμένοι στις αποφάσεις, δεν είναι νόμιμες.

Σειρά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Πάρεδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  να εκφράσουν την γνώμη τους για τις αποφάσεις αυτές.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Οικονομική Επιτροπή 6-2-2018. Μια από τα ίδια!!

Posted by koszig στο 9 Φεβρουαρίου 2018

Σύμφωνα με το άρθρο  43 του νόμου 4194/2013 (» Κώδικας Δικηγόρων»)

Άρθρο 43
Πρόσληψη εμμίσθου δικηγόρου
1. Η πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον ιδιωτικό τομέα γίνεται με έγγραφη σύμβαση, που καταρτίζεται μεταξύ αυτού και του εντολέα.
2. Η πρόσληψη δικηγόρων στους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη, με βάση όσα παρακάτω ορίζονται, εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη του προϊσταμένου νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου στους φορείς αυτούς, ο οποίος προσλαμβάνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα. 

Το έτος 2014 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει την πρόσληψη τριών δικηγόρων με έμμισθη εντολή και ενός νομικού συμβούλου

2041 Προγραμματισμός προσλήψεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για το έτος 2014

Το έτος 2015 η νέα δημοτική Αρχή με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επανέλαβε την απόφαση

2147 Προγραμματισμός προσλήψεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για το έτος 2015

Το έτος 2016 όρισε  εκπρόσωπο του Δήμου Αχαρνών, για την συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής επιλογής δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Δήμο.

2062 Ορισμός εκπροσώπου για δικηγόρους

Το Σεπτέμβριο του έτους 2017 δημοσιεύτηκε η προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω9ΗΕΩΨ8-7Δ0)

Πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή ως εξής:

  • Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω
  • Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ’ Εφέταις
  • Μία (1) θέση Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις

Για την προκήρυξη αυτή έχουν διαβιβαστεί οι αιτήσεις στην αρμόδια επιτροπή για την εκλογή των τριών δικηγόρων.

Πρόσληψη για δικηγόρο  προϊστάμενο νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει υποθέσεις και γνωμοδοτήσεις σε δικηγόρους.

 

Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής 6-2-2018

 

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

4  Έγκριση της υπ’ αριθμ.  32/2018 απόφασης Δημάρχου.

5  Έγκριση της υπ’ αριθμ.  33/2018 απόφασης Δημάρχου.

6  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 18451/2017

7  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να συντάξει  και να καταθέσει έκθεση απόψεων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείο Αθηνών

8  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  για την έγκριση της ασκηθείσας από 1-11-2010 (αρ. κατ. 48/2010) έφεσης.

9  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την έγκριση της ασκηθείσας από 27-12-2010 (αρ. κατ. 137053/1027/2012) έφεσης.

10  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την έγκριση της ασκηθείσας από 1-11-2010 (αρ. κατ. 47/2010)  έφεσης.

11 Ανάθεση σε δικηγόρο για να προβεί στην σύνταξη γνωμοδοτήσεων  στα  υπ’ αρ. πρωτ. 81295/21-12-2017,55941/12-9-2017,25303/27-4-2017 αιτήματα προς τον Δήμο Αχαρνών

12 Ανάθεση σε δικηγόρο για να προβεί στην σύνταξη γνωμοδοτήσεων  στα  υπ’ αρ. πρωτ. 69601/3-11-2017, 71821/14-11-2017, 62934/6-10-2017 αιτήματα προς τον Δήμο Αχαρνών

Αυτά είναι τα θέματα που αφορούν σε αναθέσεις σε δικηγόρους.

4  Έγκριση της υπ’ αριθμ.  32/2018 απόφασης Δημάρχου.

5  Έγκριση της υπ’ αριθμ.  33/2018 απόφασης Δημάρχου.

Οι αποφάσεις δημάρχου δεν έχουν αναρτηθεί. Οι δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη της επιτροπής  προφανώς ψήφισαν χωρίς να γνωρίζουν το θέμα.

Οι εισηγήσεις που είχαν κοινοποιηθεί για τα θέματα 32 και 33.

 

2069 Έγκριση της υπ_ αριθμ. 32_2018 απόφασης Δημάρχου

2070 Έγκριση της υπ_ αριθμ. 33_2018 απόφασης Δημάρχου

Στην απόφαση αναφέρεται:

Το «έγκλημα»  που παραπέμπεται να δώσει εξηγήσεις ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Π. Πολυμενέας είναι ότι στην οδό Μπόσδα, έξω από το δημαρχείο κάποιο έκλεισαν τις μπάρες για να γίνει κοινόχρηστος ο δρόμος και κάποιος με μηχανάκι χτύπησε στις μπάρες και τραυματίστηκε. Αυτά είναι τα προσωπικά δεδομένα που δεν πρέπει να γνωρίζουν τα μέλη της επιτροπής που καλούνται να ψηφίσουν;

Στο βίντεο τη χρονική στιγμή 10:39 ακούστε τη συζήτηση. Για το θέμα 4 ο δήμαρχος  ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι , (12:48), » η υπόθεση αυτή ειλικρινά αν μπορείτε να με πιστεύεται ειλικρινά δεν την  ξέρω ποια είναι Τα παίρνουν οι δικηγόροι και τα κοιτάζουνε σε σχέση με τη βαρύτητα του ζητήματος, σε σχέση με τις υποχρεώσεις που έχουν εκείνη τη στιγμή  και αναλαμβάνουν οι τρεις-τέσσερις δικηγόροι οι οποίοι είναι συνήθως. Ένας εξ αυτών είναι και η κα Δημητροκοπούλου «. Ειλικρινά εξέδωσε απόφαση για ανάθεση σε δικηγόρο για μια εισαγγελική παραγγελία για έγγραφες εξηγήσεις  που αναφέρονται στον εαυτό, και δε γνωρίζει ποια είναι !!!

Ακολούθησαν δύο αναθέσεις σε δικηγόρους  που αφορούσαν το δήμο Αχαρνών και δημότες.

Σειρά είχαν οι επόμενες δύο αποφάσεις.

11 Ανάθεση σε δικηγόρο για να προβεί στην σύνταξη γνωμοδοτήσεων  στα  υπ’ αρ. πρωτ. 81295/21-12-2017,55941/12-9-2017,25303/27-4-2017 αιτήματα προς τον Δήμο Αχαρνών

12 Ανάθεση σε δικηγόρο για να προβεί στην σύνταξη γνωμοδοτήσεων  στα  υπ’ αρ. πρωτ. 69601/3-11-2017, 71821/14-11-2017, 62934/6-10-2017 αιτήματα προς τον Δήμο Αχαρνών

Στις εισηγήσεις δεν αναφέρονται τα ονόματα των δικηγόρων.

Στις αποφάσεις  αναφέρεται:

2076 Απόφαση Ανάθεση σε δικηγόρο για να προβεί στην σύνταξη γνωμοδοτήσεων

  1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Βασίλειο Ταουξή , για να προβεί στην σύνταξη γνωμοδοτήσεων  στα  υπ’ αρ. πρωτ. 81295/21-12-2017,55941/12-9-2017,25303/27-4-2017 αιτήματα προς τον Δήμο Αχαρνών

2077 Απόφαση Ανάθεση σε δικηγόρο για να προβεί στην σύνταξη 3 γνωμοδοτήσεων

  1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Σπυρίδωνα  Αρώνη , για να προβεί στην σύνταξη γνωμοδοτήσεων  στα  υπ’ αρ. πρωτ. 69601/3-11-2017, 71821/14-11-2017, 62934/6-10-2017 αιτήματα προς τον Δήμο Αχαρνών

Από ότι φαίνεται από την ημερομηνία έγγραφων για γνωμοδότηση είναι στις 27/4/2017.  Υπήρχε αίτημα στο δήμο για απάντηση και χρειάζεται γνωμοδότηση εννέα μήνες μετά; !!!

Για έγγραφο με ημερομηνία 12/9/2017 χρειάζεται γνωμοδότηση το Φεβρουάριο του έτους 2018, δηλαδή πέντε μήνες μετά τη λήψη του εγγράφου; !!!

Τα αιτήματα προς το δήμο είναι από δημότες  ή από Ανώτερες Διοικήσεις;

Δεν υπάρχουν προϊστάμενοι στα αρμόδια Τμήματα  να δώσουν τεκμηριωμένες απαντήσεις;

Στις εισηγήσεις – αποφάσεις δεν αναγράφονται τα ερωτήματα που καλούνται να γνωμοδοτήσουν οι δικηγόροι. Δεν ορίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος και η αμοιβή του δικηγόρου, όπως γίνεται σε άλλες οικονομικές επιτροπές δήμων.

 

Το βίντεο της συνεδρίασης αψευδής μάρτυρας.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Εκτελεστική Επιτροπή. Τα έχοντας υπόψη!!

Posted by koszig στο 6 Φεβρουαρίου 2018

Στις 5 Φεβρουαρίου 2018 συνεδρίασε η Εκτελεστική επιτροπή του δήμου Αχαρνών. Αυτή είναι η πρόσκληση.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλήθησαν να προσέλθουν στην 4η συνεδρίαση.

Αυτή είναι η αναγγελία της συνεδρίασης στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών. Φαίνεται ότι στις 5 Φεβρουαρίου  η συνεδρίαση ήταν  η πρώτη.

Οι άλλες τρεις συνεδριάσεις πότε έγιναν; Ποια είναι τα θέματα των συνεδριάσεων; Ποιες οι αποφάσεις;

Στη Δι@ύγεια  αναρτήθηκε η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

6Τ3ΝΩΨ8-ΩΦ9 1η Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής.

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

  •  την υπ΄αριθ. πρωτ. 2195/11-01-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας,
  •  τις παρ.1-5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, & τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/10

Νόμος N.4172_2013, άρθρο 77

Στο άρθρο 77 , παρ. 1-5 δε γίνεται αναφορά για τις προϋποθέσεις σύνταξης του Τεχνικού προγράμματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας (ν. 3852/2010, ν. 4111/2013, ν. 4172/2013 και εκτελεστικές υπουργικές αποφάσεις) έπρεπε αν ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης  του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2018.

Η θεσμοθετημένη αυτή διαδικασία περιλαμβάνει τη σύνταξη προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, ευρεία διαβούλευση επί αυτού με τη συμμετοχή όλων των θεσμοθετημένων Οργάνων του Δήμου, διαμόρφωση τελικού σχεδίου και λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με βάση αυτή την απόφαση συντάσσεται το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου που αποτελεί βασικό στοιχείο σύνταξης του ετήσιου προϋπολογισμού του δήμου.

Για τον προϋπολογισμό του δήμου σε επόμενη ανάρτηση.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκκλησιαστική Ιστορία και τον Πολιτισμό

Posted by koszig στο 6 Φεβρουαρίου 2018

Είναι γεγονός ότι η επιθυμία για γνώση είναι χαρακτηριστικό των ωρίμων ανθρώπων. Η γνώση μπορεί να είναι γενική και διαπιστώνεται με την παρουσία των ανθρώπων στην καθημερινότητα, στον τρόπο ζωής, στον τρόπο αντιμετώπισης των γεγονότων. Πολλές φορές όμως η γνώση χρειάζεται να είναι πιστοποιημένη, με ένα απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής, με ένα πτυχίο ανωτάτου ιδρύματος  ΤΕΙ, Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου. Αυτά δίνουν την δυνατότητα αν ο κάτοχος είναι υπάλληλος για διοικητική ένταξη.

Υπάρχουν και οι μεταπτυχιακές σπουδές που δίνουν περισσότερα προσόντα για κατάληψη θέσεων στην Ανωτάτη Παιδεία ή μεγαλύτερη  κοινωνική αναγνώριση αν οι σπουδές δεν έχουν στόχο την κατάληψη θέσεων.

Παλαιότερα οι μεταπτυχιακές σπουδές ήταν επέκταση των πανεπιστημιακών σπουδών σε παρεμφερείς κύκλους των βασικών σπουδών. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και κύκλοι μεταπτυχιακών σπουδών  διεπιστημονικοί και μάλιστα με σύμπραξη δύο πανεπιστημίων συναφούς αντικειμένου.

Δεν είναι γνωστά τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος μεταπτυχιακός σπουδαστής για να συμπεριληφθεί σε συγκεκριμένο μεταπτυχιακό Τμήμα. Οι σπουδές δεν ήταν όπως παλιά που έπρεπε για μια διετία να παρακολουθείς τα μαθήματα, να δίνεις περιοδικές εξετάσεις,   να παρουσιάζεις την πτυχιακή εργασία. Σήμερα τα μαθήματα γίνονται μέσω διαδικτύου, οι εργασίες επίσης και οι εξετάσεις είτε είναι ομαδική εργασία, είτε γίνεται με τον κλασσικό τρόπο.

Στο διαδίκτυο υπάρχει ο ιστότοπος για τον Δημήτριο Καλομοίρη, (κλικ εδώ).

Η επιτυχόντες στο Τμήμα για μεταπτυχιακές σπουδές του στο Α.Π.Θ στο Τμήμα Ποιμαντικής Θεολογίας και στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Σπουδών: «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία & Πολιτισμός» φέρουν πρώτο τον κ. Καλομοίρη με βαθμό 82,7 και τον τελευταίο στην 60η θέση με βαθμό 60.9.

Υπάρχει και ένα δεύτερο  μεταπτυχιακό τμήμα στο ίδιο πανεπιστήμιο με επίσης 60 υποψηφίους.

Ο πρώτος υποψήφιος με βαθμό επιτυχίας 90.3 ο 60ος   (τελευταίος) 34.25

Ο Ιωάννης Κασσαβός είναι δήμαρχος Αχαρνών. Σπούδασε Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων , (κλικ εδώ)

Οι δημότες των Αχαρνών θα πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι που ο δήμαρχός τους  θα εμβαθύνει στην «Εκκλησιαστική Ιστορία και τον Πολιτισμό».

Οι υπάλληλοι του δήμου Αχαρνών θα αισθάνονται ευτυχείς που ο δήμαρχος Αχαρνών θα είναι μεταπτυχιακός σπουδαστής παράλληλα με ένα υπάλληλο του δήμου Αχαρνών.

Εγώ αισθάνομαι υπερήφανος που ανακοινώνω το γεγονός πρώτος, για ενημέρωση των δημοτών και του Χριστεπώνυμου πλήθους του  δήμου Αχαρνών.

Για ενημέρωση:

Και πάλι εύχομαι καλή επιτυχία στις σπουδές

 

.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τα Μοντεσσοριανά σχολεία δεν ξεχνούν

Posted by koszig στο 5 Φεβρουαρίου 2018

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, οι μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και η Διοίκηση του Δημοτικού Σχολείου Μοντεσσοριανών και του Γυμνασίου «Παιδαγωγική Πρωτοπορία», προσέφεραν στον Δήμο Αχαρνών διατακτικές αγορών, οι οποίες θα παραδοθούν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Δήμου Αχαρνών.

Ο νεαρός της ομάδας μου θύμισε τον Γιάννη Πουλόπουλο, τον τραγουδιστή, στα νιάτα του. Ας τον θυμηθούμε

 

 

Αυτά για τις επιταγές , τον Πουλόπουλο και την Κατερίνα

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Στοιχεία για σύνταξη προϋπολογισμού 2018

Posted by koszig στο 5 Φεβρουαρίου 2018

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του δημάρχου.

Άρθρο 52
Ορκωμοσία των δημοτικών αρχών

1. Μετά την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών ο δήμαρχος, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και οι τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων πριν από την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους δίνουν τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

 

Νόμος 3731/2008, άρθρο 20, παρ. 14.

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 217 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.»

 

Για την ειδική δημόσια συνεδρίαση δημοτικών συμβουλίων.

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης με μοναδικό θέμα την παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων έτους 2016 της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018, στις 15.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (Βασ. Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος), (κλικ εδώ).

Το ίδιο και ο δήμος Πεντέλης, (κλικ εδώ), ο δήμο ς Δομοκού,  (κλικ εδώ) και άλλοι δήμοι, (κλικ εδώ)

Η παρούσα δημοτική Αρχή για τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017 δεν έχει κάνει Ετήσιο Απολογισμό Πεπραγμένων.

Η μη εφαρμογή του νόμου δεν αποτελεί παράβαση καθήκοντος;

 

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρα 15 του ν. 4305/2014

Στην εγκύκλιο αυτή γίνεται μνεία του νόμου  4305/2014:

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο Πρόγραμμα Διαύγεια αναρτώνται οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3861/2010 (άρθρο 2 παράγραφος 4, περίπτωση 6) και οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ιδίου νόμου (ν. 3861/2010) (άρθρο 2 παράγραφος 4, περίπτωση 6). Με την προσθήκη της διάταξης του άρθρου 10Α συμπληρώνεται η εικόνα που εμφανίζεται ήδη στο Πρόγραμμα Διαύγεια για τα οικονομικά στοιχεία κάθε υπόχρεου φορέα, προσθέτοντας την περιοδική απεικόνιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του με την πρόβλεψη της αμελλητί δημοσίευσης των σχετικών στοιχείων ή, εφόσον τούτο δεν είναι τεχνικά εφικτό, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.

Η μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού του δήμο για τον Δεκέμβριο 2017 δεν υπάρχει παρότι έχει περάσει προθεσμία  15 ημερών από την ημερομηνία που ορίζει ο νόμος για την ανάρτηση στη Δι@ύγεια. 

Η μη εφαρμογή του νόμου δεν αποτελεί παράβαση καθήκοντος;

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του  νόμοου 4257_2014

Άρθρο 39

Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 

Το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2017 έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η έκθεση αποτελεσμάτων του τελευταίου τριμήνου έπρεπε να έχει συζητηθεί στην οικονομική επιτροπή και να είχε γίνει  εισήγησή της στο δημοτικό συμβούλιο μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2018.

Η μη εφαρμογή του νόμου δεν αποτελεί παράβαση καθήκοντος;

Πως θα αποφασίσουν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής στην αυριανή συνεδρίαση με θέμα «Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών  για το οικονομικό έτος 2018» χωρίς να γνωρίζουν τα οικονομικά στοιχεία του προηγουμένου έτους;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Θα προκάμουμε;

Posted by koszig στο 5 Φεβρουαρίου 2018

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η αναξιοπιστία σε όλο της το μεγαλείο!!

Posted by koszig στο 4 Φεβρουαρίου 2018

Μερικές φορές η εκδήλωση θέσεων μπορεί να είναι διαφόρων ειδών, ανάρτηση αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου για βράβευση σημαντικών προσώπων , όπως του Δομάζου, για θρησκευτικές εκδηλώσεις , όπως το πανηγύρι για την εορτή του Αγίου Βλασίου ή την Παναγία Σουμελά ή άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχουν όμως και εκδηλώσεις που για μικρή ή μεγάλη ομάδα δημοτών-πολιτών συνδέονται με κατά τη γνώμη τους Εθνικά θέματα. Τότε ζητείται από το δημοτικό συμβούλιο να εκδώσει  σχετικό ψήφισμα.

Στις 23 Ιανουαρίου 2018 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο και εν όψει του συλλαλητηρίου στην Αθήνα για τη  Μακεδονία, κατατέθηκε σχετική πρόταση για σχετικό ψήφισμα. Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

2035 Απόφαση για έκδοση ψηφίσματος για το θέμα της Ελληνικότητας της Μακεδονίας

Στην απόφαση αναφέρεται:

    Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών σε συνεδρίασή του σήμερα στις 23/01/2018 παρουσία του Δημάρχου Κου Ιωάννη Κασσαβού,  αφού συζήτησε σε έκτακτο θέμα, ύστερα από πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου Κου Τοπαλίδη Ευστάθιου με την οποία ζητά: Να εκδοθεί ψήφισμα σχετικά με το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων το οποίο έχει ως κάτωθι: 

   «Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν συμβιβαζόμαστε με την παραχάραξη της ιστορίας μας και πως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και κάθε παράγωγό της από τα Σκόπια.

Η Μακεδονία είναι μία και Ελληνική.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο,       

Κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 24 υπέρ και 5 κατά των κ.κ. Αγγελοπούλου Παναγιώτας, Καμπόλη Οδυσσέα, Ντούρου Σωτήριου, Τοπαλλιανίδη Βασίλειου και Χριστοπούλου Σοφίας)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο:

«Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν συμβιβαζόμαστε με την παραχάραξη της ιστορίας μας και πως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και κάθε παράγωγό της από τα Σκόπια.

Η Μακεδονία είναι μία και Ελληνική.»

Ανεξάρτητα  καθένας από εμάς συμφωνεί με  με την εκδήλωση υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 58 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες του δημάρχου
1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

Μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έπρεπε να εκδώσει Δελτίο Τύπου  στο οποίο να γίνεται μνεία  για την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Στις Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου δεν υπάρχει σχετική ανακοίνωση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Συνεπώς ο δήμαρχος αγνόησε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ενδεχομένως έχει υποπέσει στο πειθαρχικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

 

Στις 29 Ιανουαρίου 2018 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου της 23/1/2018.

Όπως παρατηρούμε  η πρώτη ανάρτηση στις 23/1/2018 πάνω από την ανάρτηση για τις 22/12/2017 αφορούσε σε αναγνώριση  και συνομολόγηση …

Στις 4 Φεβρουαρίου 2018 η ανάρτηση έχει αλλάξει

Σε τι διαφέρουν;

Παρατηρούμε ότι έξη ημέρες μετά την πρώτη ανάρτηση τοποθετήθηκε εμβόλιμα με ημερομηνία  23/01/2018 το ψήφισμα σχετικά με την ονομασία των Σκοπίων. (Ο τίτλος στην απόφαση του δημοτικού  συμβουλίου ήταν για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας!!)

Αυτό δείχνει ότι στις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών δεν υπάρχει καμία χρονική αξιοπιστία, όπως υπάρχει στις αναρτήσεις για τη Δι@ύγεια.

Η ταυτότητα της δημοτικής Αρχής και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών οργάνων. Να τους χαιρόμαστε.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »