Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος)’ Category

Λέγε, λέγε το κοπέλι …

Posted by koszig στο 8 Μαΐου 2019

Είναι γεγονός ότι ο δήμαρχος σε μερικές περιπτώσεις φροντίζει για τους δημοτικούς συμβούλους που προσχωρούν στην παράταξή του για τον επόμενο γύρο των εκλογών..

Απόδειξη ότι έκανε προσπάθεια να προωθήσει στη ΔΗ.Κ.Ε.Α. τη δημοτική σύμβουλο Όλγα Ποιμενίδου που είχε εκλεγεί με την παράταξη  «Νέα Δύναμη» του Παναγιώτη Γρηγοριάδη. Η Όλγα Ποιμενίδου αυτή την πενταετία ήταν γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου, προερχόμενη από την ελάσσονα αντιπολίτευση. Η πολιτική παρουσία της στο δημοτικό συμβούλιο τα τελευταία χρόνια έκλεινε προς το μέρος του δημάρχου και τώρα είναι υποψήφια με την παράταξη του δημάρχου.

Ίσως ως πρώτη πολιτική αμοιβή ήταν ο ορισμός της ως προέδρου της ΔΗ.Κ,Ε..Α. μετά την υποβολή παραίτησης από την μέχρι τότε πρόεδρο της  ΔΗ.Κ.Ε.Α.  Μαρίας Ναυροζίδου. Μόνο που οι διαδικασίες που έγιναν με τη βοήθεια του δημάρχου, που συνεπικουρούσε τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου ακυρώθηκαν, μετά από αναφορές, από την Αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής, (κλικ εδώ).

Πριν ακυρωθεί η συμμετοχή τις κας. Ποιμενίδου σε θέση προέδρου της ΔΗΚΕΑ συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο στις 08/04/2019.

Στην 7η συνεδρίαση θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν: «Πρόταση αποζημίωσης της Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. προς εισήγηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών.»

Σύμφωνα με την εισήγηση οι νόμιμες μικτές αποδοχές της προέδρου ανέρχονται στο ποσό των 900 €.

Στις 11/4/2019 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε τον ορισμό της κας. Ποιμενίδου ως προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2019 – 6ΕΤ0ΟΡ1Κ-ΗΔ0

Μετά την απόφαση ακυρώσεων αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Α. και του δημοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος επέμενε στο διορισμό της κας. Ποιμενίδου στην θέση της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α., (κλικ εδώ).

2123 Απόφαση 104 δημοτικού συμβουλίου για παραίτηση προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. και αντικατάστασή της.

Μετά από αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για ακύρωση της απόφασης 104/2019, που ελήφθη  στις 22/4/2019:

Είναι σίγουρο ότι αυτή η απόφαση θα ακυρωθεί,

 

Στο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής παρουσιαστής της εκδήλωσης και υπάλληλος του δήμου έκανε ειδική μνεία για την πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Όλγας Ποιμενίδου.

 

Γνώριζε όμως ότι ο προηγούμενος ορισμός της προέδρου είχε ακυρωθεί πριν 10 ημέρες ως μη νόμιμος και ο επαναδιορισμός της προέδρου με τον ίδιο παράνομο τρόπο θα ακυρωθεί και πάλι.

Όπως φαίνεται από τις ανωτέρω αναρτήσεις των αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Α. καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για την οργάνωση του πανηγυριού.

Ίσως λόγω την ημερών ο παρουσιαστής μπέρδεψε την εξέδρα του πανηγυριού με την προεκλογική εξέδρα που παρουσίαζε τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του δημάρχου.

Αυτό που έχει καταφέρει μέχρι σήμερα ο δήμαρχος είναι να εκθέτει του συνεργάτες του, που λαμβάνουν μη νόμιμες αποφάσεις και,  να  διατηρούνται σε δημόσιες θέσεις μέχρι την επόμενη αποχώρησή τους λόγω ακύρωσης των αποφάσεων.

Τι έχει καταφέρει; Η ΔΗ.Κ.Ε.Α δύο προέδρους, έχει πρόεδρο τη  Μαρία Ναυροζίδου, αφού στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν αναφέρεται ότι έγινε δεκτή η παραίτησή της και την υπό ακύρωση του διορισμού της Όλγα Ποιμενίδου!!

Τα κατορθώματα της Δημοτικής έχουν αφήσει ακέφαλη τη ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Λέγε λέγε το κοπέλι κάνει την κυρά και θέλει

Αυτά λένε οι Κρητικοί.

Στην περίπτωσή μας η κυρά είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

 

 

 

Posted in ΔΗΚΕΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Τα προβλήματα δεν τελειώνουν στο δήμο Αχαρνών

Posted by koszig στο 10 Οκτωβρίου 2018

Μια φορά και ένα καιρό υπήρχε ένα πρόβλημα στο δήμο Αχαρνών

 

Τα χρόνια πέρασαν. Το πρόβλημα δε λύθηκε. Οι δημότες της περιοχής έχουν νερό. Δεν έχουν πρόβλημα. Άλλοι έχουν το πρόβλημα τώρα.

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος), Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών θα γίνει;

Posted by koszig στο 12 Μαΐου 2018

 

Ποιος θα λείπει από τη φωτογραφία φέτος;

Όποιος το βρει θα πάρει μια γλάστρα!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών 2011- 2014

Posted by koszig στο 16 Αυγούστου 2017

Νομικό Πλαίσιο.

Για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ ισχύει το άρθρα 266 του νόμου 3463/2006

Άρθρο 266
Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες
1. Για την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης εταιρείας μόνο από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, εφόσον δεν έχει ορισθεί Διευθύνων Σύμβουλος, ισχύουν κατ’ αναλογία οι ρυθμίσεις του άρθρου 255 παράγραφος 4 του παρόντος.
3. Στην εταιρεία αυτής της μορφής είναι δυνατή η συμμετοχή του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 252
παράγραφος 3α του παρόντος, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α..
4. Η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τις δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.
5. Κατά τα λοιπά, οι εταιρείες του άρθρου αυτού διέπονται από τις ρυθμίσεις των ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. και τον κ.ν. 2190/1920.

 

Οι δημοτικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε ένα μόνο δήμο χαρακτηρίζονται Μονομετοχικές, εφόσον μοναδικός μέτοχος είναι ο δήμος. Επειδή οι εταιρείες του άρθρου αυτού διέπονται από το άρθρο του κ.ν. 2190/1920 είναι εμπορικές εταιρείες.

Όπως όλες οι Ανώνυμες Εταιρείες έτσι και οι Μονομετοχικές Εταιρείες ΟΤΑ έχουν ένα καταστατικό που ρυθμίζει τη λειτουργία τους. Το καταστατικό πρέπει να είναι διατυπωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 266 και των άρθρων του νόμου  2190/1920.

Ίδρυση της Επενδυτικής

Στο ΦΕΚ 5143/17-7-2010, τ.Β’ δημοσιεύτηκε η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και ορίστηκε το  διοικητικό της συμβούλιο.

Την 1.6.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας:
α. Η με αρ. πρωτ. 3196/31.5.2010 αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ», η οποία έλαβε αριθμό Μητρώου 69688/04/Β/10/96.

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκαν τα ονόματα 7 μελών του διοικητικοί συμβουλίου.

Στο ΦΕΚ γίνεται αναφορά για περίληψη του καταστατικού.

Καταστατικό Επενδυτικής

(Συμβόλαιο σύστασης υπ΄ αριθμόν 18.741/2010 .της συμβολαιογράφου Αχαρνών ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΖΕΜΠΕΤΖΗ (ΦΕΚ 5143/17.6.2010) με ενσωματωμένες
α) Τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 12/02/2011 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης.
β Τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 7/9/2011 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης. )

 

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και στη συνέχεια με απόφαση της αυτόκλητης γενικής συνέλευσης τροποποιήθηκε το άρθρο 19  του καταστατικού,  εναρμονίστηκε με το ανωτέρω άρθρο 266 του ν. 3463/2006 και ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελείται από 9 μέλη τρία μέλη του αποτελούμενα από δημοτικούς συμβούλους και 6 από δημότες.

Εδώ συμβαίνουν μερικά περίεργα πράγματα. Μέχρι τις 7/9/2011 δεν έχει κατατεθεί  το μετοχικό κεφάλαιο. Δε φαίνονται αν υπάρχουν μετοχές και ποιοι τις έχουν στη διάθεσή τους. Στη σύσταση του καταστατικού υπάρχει απόφαση της αυτόκλητης συνέλευσης. Ποια είναι αυτή και ποιος τη συγκάλεσε δεν αναφέρεται.

Στην απόφαση της 7/9/2011 έγινε τροποποίηση  των άρθρων 5,6 και 35 του καταστατικού ου αφορούσαν στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Επενδυτικής για το ποσό των 70.000 €. Στο άρθρο 6 του καταστατικού ορίζεται:

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Προφανώς ξέχασαν να απαλείψουν το ποσό αυτό που υπήρχε πριν την τροποποίηση!!

Το δημοτικό συμβούλιο με την 272/2011 απόφασή του, με εισήγηση του τότε γενικού γραμματέα του δήμου Αχαρνών Νικόλαου Κρημνιανιώτη,   έκανε δεκτή την εισήγηση του:

Α) Δέχεται τον κατεπείγον του θέματος.

Β) Ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου Αχαρνών, στις Γενικές Συνελεύσεις της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ», ο εκάστοτε Δήμαρχος.

Έτσι η Μονομετοχική Εταιρεία Επενδυτική Αχαρνών έχει ένα μέτοχο το δήμαρχο με όλες τις μετοχές.

Τα άρθρα 7,8 και 9 του καταστατικού είναι εκτός πραγματικότητας γιατί αναφέρονται στα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων!!

Η πρώτη περίοδος της Επενδυτικής Αχαρνών Ιανουάριος 2011 – Αύγουστος 2014  δεν κύλησε χωρίς προβλήματα.

Νόμιμα έσοδα της Επενδυτικής ήταν οι πόροι από το Ανθοπωλείο και τα κυλικεία στο Νεκροταφείο και το δημαρχείο. Μη νόμιμα τα έσοδα από το νεκροταφείο και τις εμποροπανηγύρεις.

Δαπάνες για έξοδα διοίκησης, προσωπικού για κάλυψη των νομίμων και μη νομίμων δραστηριοτήτων της, όπως το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής, κάλυψη δαπανών για εκδηλώσεις του δήμου, δημιουργία παιδικών χαρών κ.α

Αποτέλεσμα καταλογισμοί από τις οικονομικές υπηρεσίες του δήμου Αχαρνών

 

Διοικητικά την πρώτη περίοδο δημιουργήθηκε ιστοσελίδα της Επενδυτικής με σχετική ενημέρωση των δραστηριοτήτων της.

Στις Ανώνυμες Εταιρείες οι ισολογισμοί είναι καθοριστικά στοιχεία που προσδιορίζουν τη βιωσιμότητα της Εταιρείας. Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών:

Άρθρο 7Α
«1. Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:

ζ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τον πιστοποιούν.

Άρθρο 22Α
1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλε την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει διά τον Διευθύνοντα Σύμβουλον
της εταιρείας, υπόχρεον εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως.

Άρθρο 34
1. Η γενική συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία ν’ αποφασίζη περί: 
α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ’ όσον δεν απαγορεύονται διά ρητής διατάξεως του καταστατικού. 
β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας.

(Στην Επενδυτική υπάρχει μια ιδιομορφία γιατί σύμφωνα με το άρθρο 266 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο)

Άρθρο 35
1. Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η γενική συνέλευσις αποφαίνεται δι’ ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι’ ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. «Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α».

Άρθρο 42Α
«1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
α) τον ισολογισμό,
β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,
γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37.

Άρθρο 42Β
«1. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια αυτού του Νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το θεσμικό πλαίσιο για τους ισολογισμούς.

Ο ισολογισμός του έτους 2011 έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ.

Οι ισολογισμοί των ετών 2012 και 2013 έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής

Ο ισολογισμός φαίνεται να έχει πλεόνασμα 5.886,45 €, αλλά δε φαίνεται πουθενά ο καταλογισμός των 262.580,56 €.

Αποτέλεσμα: Κέρδη 523,24 € !!

Σύμφωνα με τον αρ. έκθεσης: 305/Α/2015 του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης :

Πως είναι δυνατόν  τα στοιχεία αυτά να ταιριάζουν με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των ετών 2011,2012,2013;

Η προηγούμενη δημοτική Αρχή κρίθηκε πολιτικά με τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές και μαζί με αυτή και η διοίκηση της Επενδυτικής. Για τις διοικητικές παραλείψεις και παρανομίες υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες που κάποια στιγμή θα κριθούν οι υπεύθυνοι για αυτές.

Κάπως έτσι τελείωσε η ιστορία της Επενδυτικής Αχαρνών για το  διάστημα Ιανουάριος 2011 – Αύγουστος 2014.

Για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2014 – σήμερα σε επόμενη ανάρτηση.

 

Για την προϊστορία της Επενδυτικής:(κλικ εδώ),  (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Πάλι μισές δουλειές;

Posted by koszig στο 21 Ιουλίου 2017

Στις 23 Φεβρουαρίου 2017 η οικονομική επιτροπή, σε εκτέλεση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, αποφάσισε τους  όρους της διακήρυξης δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τις 9 Μαρτίου 2017.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού έγινε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στη συνεδρίαση της  14 Μαρτίου  2017

 

Για τις διαδικασίες έχουν γίνει σχετικές αναρτήσεις, (κλικ εδώ).

Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση  του Δημοτικού Καφέ-Εστιατορίου της πλατείας Αριστοτέλους στους Θρακομακεδόνες μετά από αναφορά μου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακυρώθηκε η αρ 124/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Αναφορά για το διαγωνισμό για το Αναψυκτήριο πλατείας Θρακομακεδόνων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  κοινοποίησε την αναφορά μου στο δήμο Αχαρνών και στη συνέχεια με απόφασή της ακύρωσε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για κατακύρωση του διαγωνισμού.

7ΧΟ8ΟΡ1Κ-ΕΦ9 Ακύρωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Ένας από τους λόγους ακύρωσης ήταν:

– Επειδή επικουρικώς σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 270/81: «Ή διακήρυξις δημοσιεύεται επιμέλεια του δημάρχου ή προέδρου τής Κοινότητος, τουλάχιστον δέκα ημέρας προ τής διενεργείας τής δημοπρασίας διά τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής εις την έξώθυραν ή έτερον προς τούτο προωρισμένον μέρος του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος και εις το δημοσιώτερον μέρος τής έδρας του δήμου ή τής κοινότητος. …

Το σημείο που δημοσιεύονται  οι ανακοινώσεις και οι ενημερώσεις του δήμου Αχαρνών είναι οι πινακίδες στην είσοδο των κτιρίων των υπηρεσιών του δήμου Αχαρνών. Σε αυτές τις πινακίδες δεν υπάρχει  ανακοίνωση για την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Φωτογραφίες υπάρχουν από τις 10-7-2017 μέχρι την 19-7-2017 ημέρα το διαγωνισμού

Για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού έγινε αναφορά  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Αναφορά για την επαναπροκήρυξη του αναψυκτηρίου

Όπως και στην πρώτη περίπτωση δύο είναι τα σημεία που κατά τη γνώμη με δεν είναι νόμιμη η προκήρυξη:

Δεν τηρήθηκε η δημοσιότητα με ανάρτηση της προκήρυξης στην πινακίδα ανακοινώσεων του δήμου.

Δεν αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών.

Δεν είναι νόμιμη η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών γιατί σύμφωνα με το άρθρο ς, παρ. 1 & 2  του Π.Δ. 120/1981 :

η ανωτέρω Επιτροπή απαρτίζεται από το Δήμαρχο Αχαρνών και δύο (2) μέλη Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους. Ο ορισμός των μελών Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους ενεργείται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου, εντός του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους και ισχύει διολόκληρον το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης όταν δεν συντρέχουν λόγοι συμμετοχής μελών με ειδική ιδιότητα, τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το Νόμο να συμμετέχουν στο συλλογικό όργανο.

Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία εν προκειμένω από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτή ήταν η εισήγηση της υπηρεσίας. Παρακολουθείστε πως εφαρμόστηκε ο νόμος από το δημοτικό συμβούλιο  της 20-12-2016:

 

Και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

2323 Εισήγηση για ορισμό επιτροπής διαγωνισμών

2323 Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμών μισθώσεων

Όπως διατυπώνεται στην  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επικυρώνεται  το γεγονός του διορισμού των δύο μελών της επιτροπής από το δήμαρχο και όχι η επιλογή τους μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Για το λόγο αυτό η επιτροπή του διαγωνισμού δεν έχει  νόμιμη σύνθεση και το αποτέλεσμα της επιλογής τους δεν είναι νόμιμο.

 

Έχει διατυπωθεί 50.000 φορές ότι δε μπορεί δημότες να πληρώνουν τη νόμιμη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς και να καθυστερεί η λειτουργία των επιχειρήσεών τους λόγω της ανικανότητας της διοίκησης να  τηρεί νόμιμες διαδικασίες.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2017 που μεταξύ των θεμάτων είναι:

3  A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 46366/19-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81) που αφορά το διαγωνισμό εκμίσθωσης Δημοτικού Αναψυκτηρίου.

  1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού από την Επιτροπή Δημοπρασιών με μισθωτή τον κ. Εμμανουήλ Μπουρδάκη

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  καλούνται να αποφασίσουν τηρώντας τους νόμους και τις διαδικασίες που οφείλουν να γνωρίζουν.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής θα κρίνει τη νομιμότητα των αποφάσεών τους.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Ιστορίες μου, Αμαρτίες μας !!

Posted by koszig στο 1 Νοεμβρίου 2015

Σε δημοκρατικά πολιτεύματα η πλειοψηφία στη διοίκηση αποφασίζει και η μειοψηφία ελέγχει.  Η τότε αντιπολίτευση δεν έκανε καμία αναφορά για τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους.

Η διοίκηση όμως του δήμου έχει συνέχεια. Η τότε αντιπολίτευση με τον Γιάννη Κασσαβό, Παναγιώτη Πολυμενέα, Θεόφιλο Αφουξενίδη , Μαρία Χαριτίδη  και τους τότε συμπολίτευση   Εύη Παντελιά και Κώστα Ρούσσα και τώρα συμπολίτευση  κάποια στιγμή θα πρέπει να αναρωτηθεί τι έγινε με τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις «Αχαρνές – Κοιτίδες Απασχόλησης«, «Αχαρνείς» και «Β. Κηφισός«.

Για τη δραστηριότητά τους έχουν γίνει αρκετές αναρτήσεις, (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Σήμερα έχει τελειώσει το πρόγραμμα  για τις «Αχαρνές – Κοιτίδες Απασχόλησης«.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αχαρνές – Κοιτίδες Απασχόλησης» έχει συστατική πράξη που έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η αρχή του προγράμματος άρχισε το έτος 2012, (κλικ εδώ).

Εδώ περιγράφεται η δραστηριότητα και τα προβλήματα, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Αυτά είναι όσα έγιναν με την προηγούμενη δημοτική Αρχή. Ο Σωτήρης Ντούρος έπαψε να είναι δήμαρχος και πρόεδρος της Εύξεινης Πόλης επίσης και οι Γιάννης Κασσαβός και Μαρία Χαριτίδη μέλη της συνέλευσης της Εύξεινης Πόλης. Μετά το Σεπτέμβριο του 2014 τα πράγματα άλλαξαν. Δήμαρχος είναι ο Γιάννης Κασσαβός. Μέλη της συνέλευσης της Εύξεινης Πόλης  σήμερα είναι Αναστάσιος Χιος. Θεόδωρος Συρινίδης και Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος. Ο Αναστάσιος Χίος έχει δηλώσει ότι έχει υποβάλει την παραίτησή του.

Με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας:

16205929 Παράταση για Κοιτίδες Απασχόλησης 30-11-2015

 

Αποφασίζουμε

Την επικαιροποίηση όλων των ενταγμένων πράξεων, που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» και των οποίων τα MIS αποτυπώνονται στο συνημμένο πίνακα, ως προς τη χρονική διάρκειά υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, η οποία παρατείνεται έως την 15/11/2015 και του οικονομικού αντικειμένου η οποία παρατείνεται έως την 30/11/2015.
Kατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι εκδοθείσες αποφάσεις ένταξης καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών. 

Το φυσικό αντικείμενο έχει τελειώσει. Σχεδόν και οι πληρωμές.

Pages from 15948416 Επιχορήγησεις για τις Κοιτίδες-2

Pages from 15948416 Επιχορήγησεις για τις Κοιτίδες

Μέχρι σήμερα η Αναπτυξιακή Σύμπραξη έχει λάβει 351.000 € από το σύνολο των 390.000 €.

Διαχείριση

Ο δήμος Αχαρνών είχε αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις. Μερικές τις πραγματοποίησε. Τις άλλες τις έκανε και δεν τις πληρώθηκε ή δεν τις έκανε;

ΒΕΝΔΩΨ8-ΩΤΝ-ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Προϋπολογισμός

Το ποσό αυτό που έχει εισπράξει ο διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Νικόλαος Κρημνιανιώτης θα το αποδώσει στο δήμο; Πότε;

Υπάρχουν και μερικές εκκρεμότητες με τη ΔΗΚΕΑ.

ΒΛΛΤΟΞΥ5-ΧΣ5 Προσλήψεις σε ΔΗΚΕΑ

Αυτές οι προσλήψεις δεν έγιναν. Τα 20.637,50 € της σύμβασης δόθηκαν ;

Τώρα που κλείνει το πρόγραμμα είναι ώρα να να γίνει μια συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο και ένας απολογισμός του προγράμματος από το διαχειριστή – εταίρο που είναι η «Εύξεινη Πόλη» με διαχειριστή το Νικόλαο Κρημνιανιώτη.

Και τα απόνερα του προγράμματος, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Ως εκπρόσωπος του δήμου Αχαρνών στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αχαρνές – Κοιτίδες Απασχόλησης» ήτα ο Σωτήρης Ντούρος, όσο ήταν δήμαρχος και εκπροσωπούσε το δήμο Αχαρνών. Από την 1/9/2015 ως δήμαρχος Αχαρνών ο Γιάννης Κασσαβός έπρεπε να είναι εκπροσωπεί το δήμο στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Γιατί δεν έκανε τις αναγκαίες ενέργειες να εκπροσωπείται ο δήμος Αχαρνών από τον νόμιμο εκπρόσωπό του;

Καταστατικό Αχαρνείς Κοιτίδες Απασχόλησης_Page_01b

 

Θα κάνει κάτι για το θέμα ο δήμαρχος Αχαρνών;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Εύξεινη Πόλη – Ιστορία μου -Αμαρτία μου !!!

Posted by koszig στο 18 Μαΐου 2015

Τα χρόνια πέρασαν, οι εκλογές ανάδειξαν νέα δημοτική Αρχή με δήμαρχο το Γιάννη Κασσαβό, ο γενικός γραμματέας  Νικόλαος Κρημνιανιώτης, στην προηγούμενη δημοτική αρχή υπό τον Σωτήρη Ντούρο, παραιτήθηκε  να εκθέσει υποψηφιότητα στις Περιφερειακές εκλογές.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι, αφού δεν έχει διοικητική θέση στο δήμο Αχαρνών υπάρχει λόγος να ασχολείται κανείς μαζί του;

Και όμως υπάρχει, γιατί ο κ. Κρημνιανιώτης, ως Γενικός Διευθυντής της Εύξεινης Πόλης, σχετίζεται και με το δήμο Αχαρνών.

Για το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  ΚΕΚ. «ΑΙΑΣ».Α.Ε. έχει γίνει εκτενής αναφορά, (κλικ εδώ)

Για την Εύξεινη Πόλη έχει γίνει επίσης λεπτομερής αναφορά σε μια σειρά αναρτήσεων, (κλικ εδώ).

Στην τροποποίηση του καταστατικού το έτος 2009 ο Νίκος Κρημνιανιώτης παύει να είναι διαχειριστής και παραμένει μόνο Γενικός Διευθυντής, ενώ διαχειριστής ανέλαβε ο τότε δήμαρχος Άνω Λιοσίων Χρήστος Παππούς και σήμερα δήμαρχος Φυλής.

Τον Ιούλιο του έτους 2011 έγινε συνέδριο μετατροπής της Εύξεινης Πόλης -ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σε Ε.Ο.Ε.Σ. «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ − Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη», (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Η τροποποίηση του καταστατικού δημοσιεύτηκε στις 6 Αυγούστου 2012. Μέχρι τότε για το διάστημα 2009-2012 φέρεται πρόεδρος ο Χρήστος Παππούς, ο οποίος δεν έφερε την ιδιότητα του δημάρχου Άνω Λιοσίων. Και όμως ο γενικός διευθυντής της Εύξεινης Πόλης Νικόλαος Κρημνιανιώτης εκτελούσε αποφάσεις ανύπαρκτης διοίκησης.

Εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών η συμμετοχή 19 δήμων και ενός Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στην EOES

Έγκριση συμμετοχής Δήμων στην  EOES

Στις 10 Αυγούστου 2012 δημοσιεύεται το καταστατικό στο Πρωτοδικείο

Καταστατικό ΕΟΕΣ

ΑΡΘΡΟ 2.

ΕΔΡΑ
Η έδρα του  EGTC Efxini Poli • SolidarCity NΕΤWORK», ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής 

 

Στο καταστατικό φαίνεται πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο δήμαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος και γενικός διευθυντής  εκλέχτηκε ο Νικόλαος Κρημνιανιώτης.

Στο άρθρο 13 του ανωτέρω καταστατικού αναφέρεται:

Ο Γενικός Διευθυντής προέρχεται από το προσωπικό, ασκεί την Γενική Διεύθυνση των Υπηρεσιών και προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού. Επιλέγεται από το Δ. Σ.  και σε
περίπτωση που δεν έχει οριστεί Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεί χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 που ορίζει τα σχετικά με το διοικητικό συμβούλιο:

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ . και πάvτως όχι πέραv των  εννέα (9) μηνών.

Για να γίνει  ένας δήμος, μια περιφέρεια ή ένας φορέας μέλος στην  ΕΟΕΣ υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, σύμφωνα με το υπάρχον εγκεκριμένο καταστατικό:

 5.2  Συμφωνείται ότι, μέλη του Ε.Ο.Ε.Σ μπορούν στο εξής να γίνουv Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων τωv βαθμίδων, Ενώσεις Αυτοδιοικητικού χαρακτήρα, Ερευνητικά και
άλλα ιδρύματα δημοσίου συμφέροντος που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό (άρθρο 4) και το καταστατικό τoυ, καθώς και τρίτων χωρών εφόσον αυτό επιτρέπεται από τον Κανονισμό της ΕΕ, όπως διαλαμβάνει το προοίμιο του ανωτέρω Κανονισμού και το καταστατικό του Ε.Ο.Ε.Σ.
5.3  Όσοι φορείς. κατά τα ανωτέρω, επιθυμούν να καταστούν μέλη τoυ Ε.Ο.Ε.Σ, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το oπoίo εισηγείται σχετικά, στην πρώτη Γενική  Συνέλευση, μετά τηv υποβολή της αίτησης. Η τελευταία εξετάζει το αίτημα για είσοδο νέου μέλους. υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης θετικής έγκρισης της οικείας εθνικής αρχής. σύμφωνα με το άρθρο 4 τoυ Κανονισμού.

Οι Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,  Δήμος Ζίτσας, Σπάτων-Αρτέμιδας, Κρωπίας, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αίγινας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Αλμυρού και Μεταμόρφωσης, καθώς και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ζήτησαν να γίνουν μέλη της ΕΟΕΣ ‘Εύξεινη Πόλη-Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη’ (EGTC EFXINI POLI-SOLIDARCITY NETWORK).

Οι ημερομηνίες που αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια να ζητήσουν τη συμμετοχή τους στην Εύξεινη Πόλη ήταν από 17/10/2014 μέχρι 31/1/2015 με τελευταία την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δε βρέθηκε ανάρτηση για συμμετοχή στην Εύξεινη Πόλη ούτε αποστολή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση.

Στις 3 Μαρτίου 2015 δημοσιεύτηκε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εγκρίνει την συμμετοχή των ανωτέρω δήμων στην Εύξεινη Πόλη.

ΩΕ6Ψ465ΦΘΕ-ΥΛΕ Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για συμμετοχή νέων μελών σε Εύξεινη Πόλη

Στις 24 Μαρτίου 2015 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ανωτέρω απόφαση.

ΦΕΚ έγκρισης νέων μελών

Η επόμενη ενέργεια είναι να γίνει τροποποίηση του καταστατικού της Εύξεινης Πόλης.

Στην ιστοσελίδα της Εύξεινης  Πόλης αναφέρονται τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου.

Σύνθεση Διοικητικου συμβουλίου Εύξεινης Πόλης 1

 

Οι υπογραμμισμένοι με κόκκινο δε μπορούν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γιατί την ημερομηνία της υποτιθέμενης Γενικής Συνέλευσης  που τους εξέλεξε δεν ήταν τυπικά οι φορείς τους μέλη της Εύξεινης Πόλης, αφού δεν είναι γνωστό αν έχει μέχρι σήμερα γίνει η τροποποίηση του καταστατικού της Εύξεινης Πόλης.

Με κίτρινη υπογράμμιση ο κ. Αναστασόπουλος αντικαταστάθηκε με απόφαση του εκλογοδικείου στη θέση του δημάρχου Μεσσήνης  ορίστηκε ο  νέος δήμαρχος  κ. Γ. Τσώνης.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου παραιτήθηκε (ή υποχρεώθηκε σε παραίτηση) στις 6 Φεβρουαρίου 2015.

Παραιτήσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αν εφαρμοστεί το άρθρο 11 του καταστατικού η θητεία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2015

πρώην

 

Από αυτούς  εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι σήμερα είναι  μόνο 4 !!

Τυπικά πρέπει εκείνοι που έχουν έννομο συμφέρον να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο Αθηνών να ορίσει προσωρινή διοίκηση.

Για να πάρετε μια ιδέα πως γίνεται η διοίκηση στην Εύξεινη Πόλη ο «πρόεδρος» έκοψε και πρωτοχρονιάτικη πίτα!!

————–

Οι ιστορίες δεν τελειώνουν εδώ. Αύριο η συνέχεια.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Η εκδήλωση για την κοπή πίτας της παράταξης «Για την Πόλη μας»

Posted by koszig στο 23 Φεβρουαρίου 2015

Σε πολύ ευχάριστο κλίμα η Δημοτική  Παράταξη «Για την πόλη μας» έκοψε την πίτα της για το 2015.

Ο κόσμος γέμισε την αίθουσα το βράδυ της Τετάρτης παρά τη χιονόπτωση και το τσουχτερό κρύο δείχνοντας με τον πιο δυνατό τρόπο ότι είναι εδώ στηρίζοντας και τιμώντας μια παράταξη που έδωσε δύσκολες μάχες στην τριετία 2011-2014.

Την πίτα έκοψε ο Επικεφαλής της Παράταξης και πρώην Δήμαρχος κ. Σωτήρης Ντούρος, ο οποίος στη σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε επιγραμματικά στην περίοδο μετά τις δημοτικές εκλογές.

Ο κ. Σωτήρης Ντούρος, σημείωσε ότι μια ήττα είναι ανθρώπινο να δημιουργεί δυσάρεστα συναισθήματα. «Όμως δεν παραγνωρίζουμε ότι ο αχαρναικός λαός τίμησε την παράταξη με μεγάλο ποσοστό και αυτό το τιμούμε. Ως αξιωματική αντιπολίτευση ασκούμε το ρόλο τον οποίο μας ανέθεσαν οι δημότες υπεύθυνα. Στεκόμαστε απέναντι στη διοίκηση στα θέματα που κρίνουμε ότι θίγεται το συμφέρον της πόλης. Στεκόμαστε όμως αρωγοί στα ζητήματα στα οποία η διοίκηση προωθεί τις σωστές λύσεις και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι σε πολλά από αυτά ζητήματα έχουμε συμφωνήσει.»

Για το μέλλον ο Σωτήρης Ντούρος τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη ενεργοποίησης μέσω της παράταξης των δημοτών τόσο σε κάθε γειτονιά όσο και τομεακά ώστε να αναδεικνύονται τα προβλήματα και να προωθούνται οι λύσεις.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ πολλών συντοπιτών μας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι  Γιάννα Τσούπρα και Γιάννης Σμέρος, ο πρώην Δήμαρχος Τάσος Μουστακάτος, ο συγγραφέας Ιωάννης Κορνιλάκης κ.α.

P2170008   P2170010

P2170012   P2170013

P2170021    P2170023

(Οι φωτογραφίες από την εκδήλωση είναι του Γιώργου Νιώρα από την Αχαρναϊκη και της Αννας Χοχλάκη από τη Δυτική Όχθη τους οποίους ευχαριστούμε)

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Πως ελέγχονται οι Ανώνυμες Εταιρείες!!

Posted by koszig στο 24 Νοεμβρίου 2014

Οι ανώνυμες εταιρείες είναι είτε ιδιωτικές, είτε εξαρτώμενες από Νομικά Πρόσωπα (όπως για παράδειγμα  οι ανώνυμες εταιρείες του δήμου ή του Κράτους) ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως π.χ. η ΔΕΗ και η ΕΥΔΑΠ).

Ο έλεγχος της διαχείρισης των επιχειρήσεων γίνεται με απολογισμούς που συντάσσουν ορκωτοί λογιστές.

Στις ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες, όπου μέτοχοι είναι ιδιώτες, η σωστή διαχείριση ενδιαφέρει τους μετόχους και σε αυτούς, οι ορκωτοί λογιστές που κάνουν τους ελέγχους,  δίνουν «λογαριασμό» για τα πεπραγμένα.

Σε μερικές περιπτώσεις που ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες διαχειρίζονται και δημόσια, ιδιωτικά και ευρωπαϊκά κονδύλια οι ορκωτοί ελεγκτές πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και το αποτέλεσμα της έρευνας να δίνει τεκμηριωμένες απαντήσεις για τη σωστή διαχείριση των χρημάτων που προέρχονται από κρατικές συνεργασίες.

Αυτονόητο είναι, οι μέτοχοι της εταιρείας να μην έχουν επαγγελματικές σχέσεις ή συναλλαγές άμεσες ή έμμεσες με εκείνους που κάνουν τους ελέγχους και δημοσιεύουν τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων.

Είναι όμως τα πράγματα έτσι;

Η Ανώνυμη εταιρεία ΚΕΚ ΑΙΑΣ.Α.Ε. είναι ιδιοκτησίας στην πραγματικότητα το Νικόλαου Κρημνιανιώτη.

Αλλαγή Δ.Σ. 2013

Στο ΚΕΚ ΑΙΑΣ η διοίκηση το έτος 2013 ήταν:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την Ανωτέρω Γενική Συνέλευση [μετά την αποδοχή παραιτήσεων και έγκριση αντικαταστάσεων α) του Σκαλαίου Γεωργίου από την Μπρανίκα Βασιλική και της Βάνα Φρόσως από την Κονταράτου Μαρία που έγιναν την 28/12/2012 και β) του Κρημνιανιώτη Αθανασίου από την Κρημνιανιώτη Μαρία που έγινε την 31/12/2012], το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 31/12/2017,
συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:
1. Κρημνιανιώτης Νικόλαος του Περικλή και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Μπρανίκα Βασιλική (Βίκυ) του Ιωάννη και της Αθηνάς, ιδιωτική υπάλληλος,  Αντιπρόεδρος ΔΣ
3. Αλυφαντή Αντωνία του Κυριάκου, ιδιωτική υπάλληλος,  Μέλος
4. Μαρία Κρημνιανιώτη του Νικολάου και της Χριστίνας, ιδιωτική υπάλληλος,  Μέλος

Το έτος 2013 ο Νικόλαος Κρημνιανιώτης ήταν γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών, δημοτικός υπάλληλος σύμφωνα με το άρθρο 161 του κώδικα δημοτικών υπαλλήλων (Ν. 4584?2007)

Η Αντωνία Αλυφαντή ήταν Λογίστρια στην Εταιρεία ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. το έτος 1/1/2012-31/12/2012  και μέλος του Δ.Σ. από 8/2/2010 μέχρι σήμερα!!!

Η Αλυφαντή Αντωνία ήταν λογίστρια και σε άλλη εταιρεία του κ. Κρημνιανιώτη.

KGC.Ισολογισμός 2008

Στο διοικητικό Ανώνυμης Εταιρείας ο μεγαλομέτοχος έχει δικαίωμα να ορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου.

Η γενική συνέλευση της Α.Ε., δηλαδή ο μεγαλομέτοχος, ορίζουν τους ορκωτούς λογιστές.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. ορίστηκαν το 2011:

KEK MIT Ορισμος Ελεγκτών 2011 αΗ Βάνα Ευφροσύνη (Φρόσω) φαίνεται να αντικαθίσταται το 2013 από άλλο άτομο ως μέλος  στο Δ.Σ. της ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. Η Βάνα Φρόσω ήταν διορισμένο μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΚ ΑΙΑΣ από τις 8/2/2010!! Η Βάνα Φρόσω ορίστηκε στις 30/10/2010 να κάνει έκθεση διαχείρισης για το διάστημα 1/7/2009-30/6/2010, δηλαδή για ένα διάστημα έκανε έλεγχο ενώ ήταν μέλος της διοίκησης!!

Ο Αβδάλας Γεώργιος υπήρξε ορκωτός λογιστής να ελέγξει τις καταστάσεις του ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. για το διάστημα 1/7/2009-30/6/2010.

Στις 04-11-2011 η Περιφέρεια Πελοποννήσου  ανέθεσε για  ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση εταιρείας «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ Α.Ε.»,  σε ίδρυση μονάδας εκτροφής και εμπορίας νωπών σαλιγκαριών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 014.9), στο τ.δ. Αριοχωρίου, Δ.Ε. Άριος, του δήμου Καλαμάτας, του Νομού Μεσσηνίας, συνολικής δαπάνης εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (660.000,00€), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 & του Ν.3908/2011.

456Α7Λ1-ΔΙ6-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ Α.Ε.

Στην απόφαση αυτή μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Πίνακας μελών

Οι ανωτέρω ορκωτοί λογιστές, Γ. Αβδάλας και Ε. Βάνα, έκαναν και έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων, (5/5/2011), για την άλλη εταιρεία του Ομίλου Κρημνιανιώτη ΚΕΚ ΜΙΤ Α.Ε.

KEK MIT Ορισμός ελεγκτών 2010

Για το έτος 2012 ο έλεγχος  των οικονομικών καταστάσεων αποφασίστηκε από το μεγαλομέτοχο του ΚΕΚ ΑΙΑΣ να γίνει από τους Παπαγιάννη Δημήτριο του Ιωάννη και Κώτη Γεώργιο του Ανδρέα.

Λογιστικός έλεγχος 2013 Παπαγιάννης – Κώτης

 

 

Travel Know How

ceb5cf84ceb1ceb9cf81ceb9cebacf8c

Οι κύριοι Δημήτριος Παπαγιάννης και Νικόλαος Κρημνιανιώτης ήταν συνεταίροι από τις 22/10/2007 στην ανωτέρω εταιρεία Tr@vel Know – How!!

Τα έτη 2012-2014 το ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. εκτελούσε προγράμματα κατάρτισης  επιδοτούμενα από κρατικούς φορείς.

Σχετικά με τους ορκωτούς ελεγκτές υπάρχει το Προεδρικό Διάταγμα 226/1992 που σε αυτό αναφέρονται και οι ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών:

Ευθύνες Ορκωτών Λογιστών

Σχετικά με τον Γεώργιο Αβδάλα είναι η αξιόλογη παρουσία του στα δημόσια πράγματα, πέρα από τη συμμετοχή του σε εταιρεία σχετική με σαλιγκαροτροφεία, και τη συμμετοχή του σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Κουρδιστάν – Ιράκ, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). H κύριa απασχόληση του είναι στο Υπουργείο Εργασία μέσω της ΜΟΔ Α.Ε. με την ιδιότητα του υπαλλήλου.

Στα Προγράμματα ΕΣΠΑ, (κλικ εδώ), θέση έχει και ο Γεώργιος Αβδάλας.

Equal 230Στα προγράμματα που εγκρίθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής είναι και το:

Equal

με πρόσληψη με πεντάμηνο  στο δήμο Αχαρνών 230 ανέργων. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα μας απασχολήσει σε επόμενη ανάρτηση.

Αυτά προς το παρόν. Να έχουμε κάτι να διαβάσουμε να περνάει η ώρα!!

 

Χωρίς άλλα λόγια. Προς το παρόν

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Τι γίνεται με τις Κοιν. Σ.Επ. ;

Posted by koszig στο 21 Νοεμβρίου 2014

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 14 Νοεμβρίου μια δημότης ζήτησε το λόγο , σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, να εκθέσει ένα θέμα που απασχολεί αρκετούς δημότες των Αχαρνών.

————–

Σε αυτό το θέμα υπάρχουν τρεις όροι, που για κάποιο που δεν έχει ξανακούσει, χρειάζεται πλήρης ενημέρωση.

Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης που περνάμε υπάρχουν κάποια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ΕΣΠΑ, που σκοπό έχουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και κατάρτιση για νέους θεσμούς και νέες κατευθύνσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για τις διαδικασίες απασχόλησης ψηφίστηκε ένας νόμος που άλλαξε τις διαδικασίες δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων, ο νόμος 4019/2011. Στη συνέχεια έκαναν την εμφάνισή τους προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ. Στόχος των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ) είναι να συμβάλουν στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων, (κλικ εδώ).

Επειδή τα προγράμματα δεν επιτρεπόταν να τα διοργανώσουν οι Δήμοι αποφασίστηκε να δημιουργηθούν Αναπτυξιακές Συμπράξεις, δηλαδή Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες που σκοπό είχαν τη διαχείρησή τους.

Στο δήμο Αχαρνών το «παιχνίδι» έκανε ο τότε γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών Νικόλαος Κρημνιανιώτης. Προτάσεις του στο δημοτικό συμβούλιο ήταν να δημιουργηθούν Αναπτυξιακές Συμπράξεις για ορισμένα προγράμματα που θα συμμετέχει και ο δήμος Αχαρνών, (κλικ εδώ). Σε αυτές τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου δεν υπάρχουν ποιοι θα είναι οι εταίροι που θα συμμετέχουν στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.). Ο κ. Κρημνιανιώτης με δική του πρωτοβουλία και συμμετοχή ή ανοχή του δημάρχου Σωτήρη Ντούρου καθόρισε τους συμμετέχοντες σε αυτές και έκανε τις προτάσεις για κατανομή των ποσών που θα λάβει κάθε εταίρος  για την εκτέλεση μέρος τους προγράμματος.

Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν ήταν:

«Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης»

«Αχαρνείς»

«Α.Σ. Κ ΗΦΙ Σ ΟΣ Β . Α Τ Τ Ι Κ Η Σ»

Οι δύο πρώτες ήταν για δημότες Αχαρνών. Η τρίτη ήταν «Τοπικό σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής Αγοράς Εργασίας των Δήμων
Αχαρνών – Διονύσου – Κηφισιάς – Μεταμόρφωσης».

Στις δύο πρώτες Α.Σ. εταίροι ήταν:

«Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης»
Εύξεινη Πόλη:15 %
Δήμος Αχαρνών:15 %
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.):15 %
Παράρτημα Ένωσης Γυναικών Ελλάδος:15 %
ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε.:20 %
ΜΚΟ EQUAL SOCIETY:15 %
I.E.M. A.E. :20 %
ΙΑΠΑΔ Πάντειο Πανεπιστήμιο :15 %

«Αχαρνείς»
1. Ε.Ο.Ε.Σ. ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ: 20%
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: 15%
3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΤΑ: 20%
4. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΑΙΑΣ» Α.Ε.: 20%
5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ: 15%
6. ΙΕΜ – ΕΡΓΑ – ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Α.Ε.: 20%
7. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 15%
8. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: 15%
9. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο.)
«ΝΟΣΤΟΣ»: 15%
10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ (Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α.): 15%
11. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EQUAL SOCIETY – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΩΝ: 20%

Στις δύο πρώτες Α.Σ.  συντονιστής είναι η Εύξεινη Πόλη με πρόεδρο μέχρι σήμερα τον πρώην δήμαρχο Αχαρνών Σωτήρη Ντούρο και Γενικό Διευθυντή  τον πρώην Γενικό γραμματέα του δήμου Αχαρνών. Διαχειριστής  και των δύο Α.Σ. είναι ο κ. Κρημνιανιώτης.

Το πρόγραμμα  «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης» τελειώνει σε ένα μήνα «λογιστικά». Το πρόγραμμα με τις δραστηριότητες των καταρτιζομένων έχει τελειώσει εδώ και καιρό.

Ποιες ήταν οι υποχρεώσεις των εταίρων της Α.Σ. «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης» ;

Η Α.Σ. ήταν ο δικαιούχος του προγράμματος και έχει την ευθύνη για την εκτέλεσή του σύμφωνα με την ανάθεση.

O δήμος Αχαρνών, ως εταίρος της Α.Σ. «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης», (κλικ εδώ), είχε αναλάβει, με προγραμματική σύμβαση υποτίθεται, ένα μέρος του προγράμματος.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 9/11/2012 αποφασίστηκε:

«Αποδοχή αναλυτικού προϋπολογισμού του έργου Κοιτίδες Απασχόλησης – συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών που υλοποιείται στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΧΑΡΝΕΙΣ ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»».

2379 Προϋπολογισμός του έργου

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ήταν 9.000,30 €.

Από τις υποχρεώσεις ήταν  μια παρουσίαση του προγράμματος,  (κλικ εδώ).

Για την παρουσίαση του προγράμματος υπήρχε υποχρέωση κάλυψης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Στην Οικονομική Επιτροπή της 8/4/2014 αποφασίστηκε :

«Ψήφιση πίστωσης ύψους 3.378,00 για ανακοινώσεις τύπου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κοιτίδες απασχόλησης» – συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών που υλοποιείται στην Αναπτυξιακή Αχαρνών που υλοποιείται στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αχαρνείς κοιτίδες απασχόλησης»

ΒΙΗ2ΩΨ8-35Σ Δαπάνες για εφημερίδες

Στην ίδια συνεδρίαση της 8/4/2014 αποφασίστηκε:

«Ψήφιση πίστωσης ύψους 6.700,00 € για τη συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αχαρνείς κοιτίδες απασχόλησης», και την υλοποίηση της πράξης «Κοιτίδες Απασχόλησης»«.

ΒΙΗ2ΩΨ8-ΟΙΖ Δαπάνες για ΜΜΕ

Και στις δύο αποφάσεις η δαπάνη των 6.700 € και 3.378 € θα θα βαρύνει  τον Κ.Α. Κ.Α.15-7341.001 του προϋπολογισμού δαπανών του οικ. Έτους 2014. Στον προϋπολογισμό του έτους  2014  υπάρχει πρόβλεψη δαπάνης 6.700 €

Στην απόφαση για το ποσό των 3.378 € δεν υπάρχει εγγραφή  στον προϋπολογισμό, ούτε στην 2η αναμόρφωση που έγινε τις 24/3/2104, ούτε στην τροποποιημένη 2η που έγινε στις  4/4/2014

Τα ποσά που αναγράφονται για καταβολή στην εφημερίδα «Αχαρναϊκή», ούτε στο ACHARNORAMA, έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση δεν κατεβλήθησαν.

Η συμβατική υποχρέωση για τη ΔΗ.Κ.Ε.Α. , αν υπάρχει, ήταν  η πρόσληψη με σύμβαση 5 ατόμων με συμβάσεις έργου συνολικού ποσού 20.637,50 €.

ΒΛΛΤΟΞΥ5-ΧΣ5-ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Απόφαση ΔΗΚΕΑ για προσλήψεις

Στην απόφαση αυτή δεν καθορίστηκε ο χρόνος κάθε σύμβασης και το αντικείμενο της σύμβασης.  Η σημερινή Διοίκηση δε βρήκε κανένα στοιχείο πρόσληψης ή πληρωμής, ούτε υπάρχει κάτι σχετικό στη διαύγεια.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 23/1/2014 συζήτησε θέμα:

«Παραχώρηση χώρων του Δήμου Αχαρνών σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, στα πλαίσια υλοποίησης της χρηματοδοτούμενης πράξης “Αχαρνείς, Κοιτίδες Απασχόλησης”»

2021Παραχώρηση χώρων για γραφεία σε Κοιν.Σ.Επ.

Παραχωρήθηκε χώρος για γραφεία στην Κοιν.Σ.Επ. Ερμής. Επιχείρηση με παρόμοιο όνομα δεν επανεμφανίστηκε!!

Παραχωρήθηκε και χώρος για τον «Βιοδρομέα», (κλικ εδώ).

Κανένας χώρος από εκείνους που διέθεσε ο δήμος Αχαρνών δεν δόθηκε εκτός μόνο για την Κοιν.Σ.Επ. «Λύχνος» στο νέο νεκροταφείο, παρότι στην απόφαση ανάθεσης του Υπουργείου ο χώρος δραστηριότητας ήταν το παλαιό Νεκροταφείο!! Εκεί ο φύλακας του Νεκροταφείου δεν επέτρεψε στα μέλη της επιχείρησης να εισέλθουν στο χώρο. !!

Στις 16/4/2014 σε παράτυπη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, (κλικ εδώ), αποφασίστηκαν προγραμματικές συμβάσεις του δήμου Αχαρνών με τις Κοιν.Σ.Επ. «Λύχνος», «Φάρμα», «Το μπακάλικο των Αχαρνών», «Βιοδρομέας».  Η Κοιν.Σ.Επ.  «Ερμής» που είχαν παραχωρήσει γραφεία για να στεγαστεί κάπου χάθηκε!!

ΒΙΦ5ΩΨ8-3Ψ0 Προγραμματική σύμβαση με Λύχνος

ΒΙΦ5ΩΨ8-Θ45 Προγραμματική σύμβαση Φάρμα

ΒΙΦ5ΩΨ8-Λ36 Προγραμματική σύμβαση με Μπακάλικο

ΒΙΦ5ΩΨ8-8ΓΧ Προγραμματική σύμβαση με Βιοδρομέα

Για την Κοιν.Σ.Επ. «Επικούρειος» είχε γίνει προγραμματική σύμβαση με την Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών. Αυτή δεν εγκρίθηκε  απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

669ΧΟΡ1Κ-ΕΕΨ Ακύρωση σύμβασης από Αποκεντρωμένη

Μετά από αυτό η Επικούρειος δεν δημιουργήθηκε ως Κοιν.Σ.Επ. και τα μέλη της διαλύθηκαν!!

Στη «Φάρμα» στην προγραμματική σύμβαση προβλέπονται μεταξύ άλλων:

Ο πρώτος εκ των συμβαλλόμενων, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (α’ συμβαλλόμενος) αναλαμβάνει να καλύψει:
1.Tη φιλοξενία της Κοιν.Σ.Επ (β’ συμβαλλόμενο) σε χώρο 10 τ.μ., 1ος όροφος, επί της οδού Πλατεία Αγίου Νικολάου, αριθ. 3, ΤΚ. 13675, για πέντε έτη από την υπογραφή της παρούσας.
Την διάθεση προς καλλιέργεια εκτάσεων περίπου 100 στρεμμάτων οι οποίες βρίσκονται στο Ολυμπιακό Χωριό στους Θρακομακεδόνες και στα Μεγάλα Σχοίνα. (Σύμφωνα με μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου)
2.Την κάλυψη των παρακάτω λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ).
3. Αναλαμβάνει να διευκολύνει τον β’ συμβαλλόμενο στην δικτύωση με αντίστοιχες επιχειρήσεις και της εξεύρεσης από τον κλάδο της κοινωνικής οικονομίας επιχειρήσεων που παράγουν τα προϊόντα που θα διαθέτει.

Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας ή χρήσης ακινήτων προβλέπεται από το άρθρο 185 του ν. 3463/2006 («Καποδίστριας»)

Άρθρο 185

Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων

1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.

2. Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με το νόμο 4019/2011:

Αρθρο 2

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

§1. Θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.

Οι Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικά πρόσωπα με την έννοια του νόμου, αλλά είναι συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Δεν έχουν την έννοια των κοινωφελών επιχειρήσεων, αφού μόνο σκοπό έχουν το επιχειρηματικό κέρδος.

Επομένως η παραχώρηση 100 στρεμμάτων από το δημοτικό συμβούλιο σε Κοιν. Σ. Επ. δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 185.

Αν θεωρηθεί ότι στο άρθρο 185 εμπίπτουν οι Κοιν. Σ. Επ. τότε θα μπορεί οποιαδήποτε ομάδα 5 ή 7 ατόμων να δημιουργεί Κοιν. Σ.Επ. και να ζητήσει από το δήμο Αχαρνών εκτάσεις 100 στρεμμάτων, λόγω ίσης μεταχείρισης.

Αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο ο δήμος να καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες μιας Επιχείρησης. Δεν προβλέπετε σε καμία διάταξη νόμου η κάλυψη των δαπανών ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ σε επιχειρήσεις.  Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι λαχανόκηποι θα ποτίζονται με νερό της ΕΥΔΑΠ!!

Στην ανωτέρω απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ένας από τους λόγους απόρριψης της προγραμματικής σύμβασης αναφέρεται:

– Επειδή η εν λόγω Σύμβαση δεν έχει το χαρακτήρα της προγραμματικής σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, διότι δεν θεσμοθετείται μια πραγματική συνεργασία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού όπως απαιτεί ο θεσμός των προγραμματικών συμβάσεων.

Για τους ανωτέρω λόγους η σύμβαση δεν ευρίσκεται στα όρια της νομιμότητας.

 

Για την προγραμματική σύμβαση με την Κοιν.Σ.Επ.  «Λύχνος».

Στην σύμβαση με το Υπουργείο αναφέρεται:

δ) να δημιουργηθούν, στην χωρική ενότητα του παλαιού κοιμητηρίου Αχαρνών, κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τον Δήμο Αχαρνών που θα αναπτυχθούν δραστηριότητες σχετικές με την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση κλπ των μνημείων ταφής,

Στην εισήγησή του στο δημοτικό συμβούλιο για δημιουργία προγραμματικών συμβάσεων ο κ. Κρημνιανιώτης αναφέρει:

δ) Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται στην καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση κλπ των μνημείων ταφής και άναμμα καντηλιών.

Αυτή είναι σκόπιμη παραποίηση της απόφασης ανάθεσης από το Υπουργείο.

Στο κείμενο αυτό γίνεται αναφορά για ευπρέπεια και διακόσμηση των μνημείων ταφής. Αυτά όμως είναι υποχρεώσεις του «ιδιοκτήτη» του τάφου που είναι οι συγγενείς του ενταφιασμένου ή των ενταφιασμένων. Το ίδιο είναι και η αφή των καντηλιών.

Απόφαση Αποκεντρωμένης που αναφέρεται σε αφή καντηλιών

Συνεπώς δε χρειάζεται προγραμματική σύμβαση για την αφή των καντηλιών και την καθαριότητα των τάφων με την  «Λύχνος» αφού απαραίτητη προϋπόθεση δραστηριότητας είναι η συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του τάφου χωρίς την παρέμβαση του δήμου.

Η προγραμματική σύμβαση του δήμου Αχαρνών με την Κοιν.Σ.Επ. «Λύχνος» δεν μπορεί να απαγορεύει στους συγγενείς του νεκρού να αναθέτουν σε άλλο την αφή των καντηλιών και τον καθαρισμό του τάφου, όπως έχει κρίνει με απόφασή του το Συμβούλιο Επικρατείας:

Και για τη «Λύχνος» ισχύει η απόφαση της Αποκεντρωμένης που αναφέρει:

Η εν λόγω Σύμβαση δεν έχει το χαρακτήρα της προγραμματικής σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 διότι δεν θεσμοθετείται μια πραγματική συνεργασία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού όπως απαιτεί ο θεσμός των προγραμματικών συμβάσεων.

 

Για την προγραμματική σύμβαση με την Κοιν.Σ.Επ.  «Μπακάλικο των Αχαρνών»

ΒΙΦ5ΩΨ8-Λ36 Προγραμματική σύμβαση με «Μπακάλικο των Αχαρνών»

Ο πρώτος εκ των συμβαλλόμενων, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (α’ συμβαλλόμενος)
αναλαμβάνει να καλύψει:
1. Τη φιλοξενία σε χώρο δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων ως έδρα στον χώρο ενός καταστήματος στο Εμπορικό Κέντρο των Εργατικών Κατοικιών του Προφήτη Ηλία (παραχωρηθέν στο ήμο Αχαρνών κατά χρήση από τον Ο.Ε.Κ), που βρίσκεται στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών – Προφήτη Ηλία και περικλείεται από τις οδούς Μεγ. Βασιλείου, Αχ. Ιππέων, Μιλτιάδου και Λιοσίων, ΤΚ 13678, Αχαρναί, για πέντε έτη από την υπογραφή της παρούσας.
2.Την κάλυψη των παρακάτω λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ).Καταστήματα

Στο χώρο αυτό δεν υπάρχουν ελεύθερα καταστήματα 10 τετραγωνικών μέτρων. Στη σύμβαση δεν αναφέρεται ποιο συγκεκριμένο κτίριο παραχωρείται!!

Για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών για ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ και επίτευξη κοινού σκοπού ισχύουν τα ανωτέρω αναφερθέντα.

 

Για την προγραμματική σύμβαση με την Κοιν.Σ.Επ. «Βιοδρομέας»

Στην απόφαση του Υπουργείου αναφέρεται για το Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης:

ε) να δημιουργηθεί επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή με την συλλογή πρώτων υλών για την παραγωγή βιοντίζελ.

Ο κ. Κρημνιανιώτης στην εισήγησή του για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης αναφέρει (μετά την δημιουργία του καταστατικού της επιχείρησης):

α) Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων δημοτικών αποβλήτων (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα) χωριστά συλλεγέντων μερών (χαρτιά και χαρτόνια, γυαλιά, μέταλλα, βρώσιμα έλαια και λίπη)
β) Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων από συσκευασίες (χαρτί και χαρτόνι, μέταλλο, γυαλί)
γ) Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (γυαλί, μέταλλα)
δ) άλλων ειδών αποβλήτων καθώς και άλλων υλικών που παράγονται από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις
ε) ανακύκλωση διαχείριση απορριμμάτων (χαρτί, πλαστικό γυαλί, αλουμίνιο, κλπ)
στ) οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας στα παραπάνω θέματα
θ) οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία της περιοχής σε σχετικά θέματα σε συνεργασία με ειδικευμένους φορείς

Από αυτά στο  Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης γίνεται μόνο αναφορά στο βιοντίζελ.

Ο πρώτος εκ των συμβαλλόμενων, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (α’ συμβαλλόμενος) αναλαμβάνει να καλύψει:
1.Tη φιλοξενία της Κοιν.Σ.Επ (β’ συμβαλλόμενο) σε χώρο 10 τ.μ. επί της οδού Τομπάζη 10 & Ανέμων, Τ.Κ 13672, για πέντε έτη από την υπογραφή της παρούσας.
2.Την κάλυψη των παρακάτω λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ).
3. Αναλαμβάνει να διευκολύνει τον β’ συμβαλλόμενο στην οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα ανακύκλωσης
4. Αναλαμβάνει να διευκολύνει τον β’ συμβαλλόμενο στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία της περιοχής σε σχετικά θέματα σε συνεργασία με ειδικευμένους φορείς

Στο χώρο Τομπάζη και Ανέμων είναι χωράφι, παραπάνω υπάρχει ένα μαρμαράδικο που λέγεται ότι έχει απαλλοτριωθεί από το δήμο.

Stitched_002

 

Εταιρεία συμβεβλημένη με το δήμο διαχειρίζεται τους μπλε κάδους. Από που θα προμηθεύονται τα μέταλλα και το γυαλί;

Για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών για ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ και επίτευξη κοινού σκοπού ισχύουν τα ανωτέρω αναφερθέντα.

Για την Κοιν.Σ.Επ. «Ερμής » δεν υπάρχει προγραμματική σύμβαση. Γιατί;

Σχετικά με τις δαπάνες του δήμου, ίσως και των άλλων εταίρων, όπως της ΔΗ.Κ.Ε.Α., υπάρχουν κάποια στοιχεία.

Στις 24/3/2014 το Υπουργείο Ανάπτυξη έλαβε από την τράπεζα της Ελλάδος Επιταγή 195.000 € για την χρηματοδότηση του προγράμματος  .

10793772 Επιταγή

Στις 31/3/2014 το Υπουργείο Εργασίας έγινε η Έγκριση Πληρωμής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

ΒΙΞΞΛ-ΤΓΗ Έγκριση δαπάνης 195.000 Β δόση

Σύμφωνα με το καταστατικό της Α.Σ. «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης» :

Άρθρο 9
Διαχειριστής

1. Ο Διαχειριστής της ΑΣ είναι φυσικό πρόσωπο και εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του Συντονιστή Εταίρου.
2. Ο Διαχειριστής:
α) κατανέμει τη χρηματοδότηση της πράξης στον κάθε εταίρο ανάλογα με την εξέλιξη της υλοποίησής της,

Διαχειριστής της Α.Σ. λόγω εμπειρίας, και όχι μόνο, ο τότε Γενικός Γραμματέας του δήμου Αχαρνών Νικόλαος Κρημνιανιώτης.

Στον προϋπολογισμό του δήμου Αχαρνών

Δαπάνες 1

Μέχρι 31/7/2014 , πιθανόν και μέχρι σήμερα, δεν έχει καταβληθεί κανένα ποσό για  δαπάνες που έχει κάνει ο δήμος Αχαρνών για την πρόοδο του προγράμματος. Τα χρήματα τις επιδότησης κατανεμήθηκαν σύμφωνα με τις δαπάνες των εταίρων;

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 30/6/2014 και με νεώτερη απόφαση παρατάθηκε μέχρι 31/12/2014.

Αυτά είναι τα διαδικαστικά θέματα και το έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα γνωστό από δραστηριότητες του δήμου Αχαρνών και ανακοινώσεις  στο διαδίκτυο.

Καμία ενημέρωση για την εκτέλεση του προγράμματος δεν έχει γίνει στο δημοτικό συμβούλιο από τον Συντονιστή Εταίρο και τον πρώην δήμαρχο Αχαρνών .

Σύμφωνα με το καταστατικό της Α.Σ.:

Άρθρο 8
Συντονιστής Εταίρος

1. 0 Συντονιστής Εταίρος, «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
α) έχει το γενικό συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της πράξης έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,
β) φέρει την ευθύνη για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης και εισηγείται προς το Δ.Σ. τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες εφόσον απαιτούνται,
γ) είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και τη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,
δ) μεριμνά, ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους εταίρους να έχουν πραγματοποιηθεί για το σκοπό της υλοποίησης της πράξης και να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν μεταξύ τους,

Εταίροι της Α.Σ. είναι:

1. Νικόλαος Κρημνιανιώτης, κάτοικος Θρακομακεδόνων, που ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – Δίκτυο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων Για Την
Κοινωνική, Πολιτιστική , Τουριστική, Περιβαλλοντική Και Αγροτική Ανάπτυξη, με έδρα τις Αχαρνές – Ν. Αττικής, οδός Θεσσαλίας αρ. 60 . Συντονιστής Εταίρος.
2. Ντούρος Σωτήριος, κάτοικος Αχαρνών,που ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Αχαρνών, με έδρα τις Αχαρνές, οδός Φιλαδελφείας και Μπόσδα, αρ. 87.

Πρόεδρος στην Εύξεινη Πόλη μέχρι σήμερα είναι ο Σωτήρης Ντούρος, ως πρώην δήμαρχος Αχαρνών.

Αυτά σχετικά με τις διαδικασίες οργάνωσης και εκτέλεσης του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα μετείχαν και 80 δημότες Αχαρνών (και όχι μόνο!)

ΆνεργοιΤο πρόγραμμα είχε προϋπολογισμό 390.000 €.

Στο Facebook  υπάρχει μια παρουσίαση ενός από τους 80  συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης».

ΚοινΣΕπ Βιοδρομέας

Στα κείμενα που δημοσιεύονται, με πρώτο αυτό που κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο και παρουσιάστηκε από εκπρόσωπο των ανωτέρω 80 ατόμων, διακρίνεται μια σοβαρότητα στην αντιμετώπιση του θέματος «τι γίνεται μετά το πρόγραμμα;»

Εκτός όμως από το κείμενο αυτό υπάρχει και ένα «ημερολόγιο» για ένα τμήμα της κατάρτισης. Από 19 Μαΐου μέχρι 7 Ιουνίου σε 12 παρουσιάσεις γίνεται αναφορά για το τμήμα που σχετίζεται με ενημέρωση για το Βιοντήζελ. Δύο επισκέψεις καταγράφονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Ι.Ε.Μ. και 10 συναντήσεις ως «συμβουλευτική» Στα γραφεία της Εύξεινης Πόλης στην οδό Θεσσαλίας 60 στις Αχαρνές.

Στην ανάρτηση στο Facebook  για τις προδιαγραφές της λειτουργία επιχείρησης αναφέρεται(ανακοίνωση 5 Ιουνίου) για τις απαιτήσεις για άδεια σε επιχείρηση για βιοντήζελ, δεξαμενές, αντλίες, αυτοκίνητα με ειδικές προδιαγραφές και εξοπλισμό. Αυτά που πρέπει να έχει μια επιχείρηση από 5-15 ανέργων για να ξεκινήσει να παράγει.

Πόσο μπορεί να είναι το κόστος για τη συμμετοχή της Ι.Ε.Μ. στο πρόγραμμα. Παρουσιάσεις 60 το πολύ ωρών συμβουλευτική από ένα άτομο. Εκτιμώμενο κόστος 40 €/ώρα * 60 ώρες= 2.400 €.

ΠοσοστάΗ Ι.Ε.Μ. Α.Ε. έχει λαμβάνειν για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, επιχορήγησης 390.000 €, ποσοστό 20%. !!

Οι καταρτιζόμενοι στην ομάδα βιοντήζελ έλαβαν και 480 € έκαστος (καθαρά 360 €) για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα συνολικά κατάρτισης 80 ωρών στο ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ.  «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης» η «Εύξεινη Πόλη», με γενικό διευθυντή τον Νικόλαο Κρημνιανιώτη, Διαχειριστής της Α.Σ. Νικόλαος Κρημνιανιώτης, ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαο; Κρημνιανιώτης, Διευθυντής κατάρτισης του ΚΕΚ ΑΙΑΣ Νικόλαος Κρημνιανιώτης, Υπεύθυνος Υποέργου του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Νικόλαος Κρημνιανιώτης.

Ένα πρόσωπο για όλες τις θέσεις

Φυσικά για τη η δραστηριότητα του Βιοντήζελ χρειάζεται ενδεχομένως «Ειδικές» γνώσεις. Για την αφή των καντηλιών όμως;

Για την αφή των καντηλιών στη σύμβαση περιγράφονται οι δραστηριότητες:

Ειδικότερα η «ΛΥΧΝΟΣ Κοιν.Σ.Επ» θα μεριμνά για:
1. Καλλωπισμό και φροντίδα τάφων όπως και επί των τάφων μνημείων των δύο δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Αχαρνών
2. Εξωραϊσμό περιβάλλοντος χώρου των δύο δημοτικών κοιμητηρίων και μνημείων δημοσίων και ιδιωτικών χώρων του Δήμου Αχαρνών στο οποίο συγκαταλέγεται ο καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου από διαφόρων ειδών απορρίμματα
3. Φύτευση φυτών και περιποίηση γλαστρών στα ταφικά μνημεία των κοιμητηρίων καθώς επίσης και συναφείς υπηρεσίες όπως κλάδεμα, λίπανση κ.α.
4. Υπηρεσίες αφής καντηλιών στους τάφους των κοιμητηρίων του Δήμου Αχαρνών, κατόπιν ανάθεσης υπηρεσίας από τους ιδιώτες ενδιαφερόμενους.
5. Υπηρεσίες καθαρισμού και γυαλίσματος τάφων και επί των τάφων μνημείων των κοιμητηρίων του Δήμου Αχαρνών, κατόπιν ανάθεσης υπηρεσίας από τους ιδιώτες ενδιαφερόμενους

Ποιος παρείχε την εξειδικευμένη εκπαίδευση στην επιλογή ελαίου για τα καντήλια, το άναμμα με σπίρτα ή αναπτήρα, το απορρυπαντικό που  θα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των μνημείων, τα λουλούδια που θα επιλέγονται ανάλογα με τον κεκοιμημένο στον τάφο, ο Δήμος Αχαρνών, η Ένωση Γυναικών Ελλάδος, η ΔΗΚΕΑ, η MKO Equal Society ;

Επειδή πολλά μπορούν να γραφούν για αυτά τα προγράμματα. Καλύτερα όμως θα μπορούσε να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο ο συντονιστής της Α.Σ. που είναι η Εύξεινη Πόλη με πρόεδρο μέχρι σήμερα τον πρώην δήμαρχο Αχαρνών Σωτήρη Ντούρο και Γενικό Διευθυντή τη  τον πρώην Γενικό γραμματέα του δήμου Αχαρνών και ο Διαχειριστής  της  Α.Σ. που είναι ο κ. Κρημνιανιώτης.

Επειδή ο πρώην δήμαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος συμμετείχε και συμμετέχει μέχρι σήμερα με την ιδιότητα του δημάρχου, που δεν έχει πλέον, πρέπει ο νέος δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός  να κινήσει τις διαδικασίες αντικατάστασης του πρώην δημάρχου και να ζητήσει ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου για όσα έχουν προηγηθεί.

Πέρα όμως από τα διαδικαστικά θέματα υπάρχει και το πρόβλημα μερικών ατόμων  από τα προγράμματα που ζητούν την τήρηση των συμβάσεων που έχουν με το δήμο.

Από την ημερομηνία των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου για τη σύναψη υπογραφής συμβάσεων μέχρι σήμερα δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις.

Η επιτροπή παρακολούθησης της υλοποίησης των συμβάσεων με πρόεδρο τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο και συνεδρίασε χωρίς να υπάρχουν συμβάσεις για παρακολούθηση υλοποίησης.

Όπως αναφέρεται στις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου: » Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την επίλυση των πιθανών διαφορών ή διαφωνιών που ενδέχεται να προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης….»

Έχουν προκύψει διαφωνίες από ανύπαρκτες υπογεγραμμένες συμβάσεις; Δε γνωρίζουν ότι οι συμβάσεις είναι ισχυρές εφόσον υπογραφούν από του συμβαλλομένους;

 

Αυτά όμως που προαναφέρθηκαν αφορούν σε διοικητικές ή άλλες διαδικασίες, υπάρχουν όμως και 80 πρόσωπα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Μερικά από αυτά τα άτομα συμμετείχαν  στο πρόγραμμα για την επιδότηση της κατάρτισης, που για άλλους που «συμμετείχαν» σε μαθήματα 160 ωρών ή αμοιβή ήταν 960 € μικτά και άλλα που συμμετείχαν σε μαθήματα 80 ωρών η αμοιβή ήταν 480 € μικτά. Από αυτούς μερικοί αποχώρησαν, μερικοί άλλοι ήταν παρόντες δι΄υπογραφής. Μερικοί παρέμειναν ελπίζοντας στα λόγια και τις διακηρύξεις του προγράμματος. Δημιούργησαν Κοι.Σ.Επ. με καταστατικά που δηλώθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας και στη ΔΟΥ. Περίμεναν τα γραφεία που υποσχέθηκε ο δήμος Αχαρνών να τους δοθούν και δε δόθηκαν. Μοναδική εξαίρεση η Κοιν.Σ.Επ. «Λύχνος», στην οποία παραχωρήθηκε γραφείο στο χώρο του Νέου Νεκροταφείου για δραστηριότητα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, στο παλαιό Νεκροταφείο, που μέχρι χθες δε μπορούσαν να μπουν!!

Όλοι εκείνη που ήθελαν να δουλέψουν περιμένουν να τηρήσει ο δήμος Αχαρνών τις υποσχέσεις τους που συνοδεύτηκαν με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα προκύπτουν κάποιες υποχρεώσεις:

Αντίγραφο από Κατανομή

Πουθενά δεν προκύπτει ότι ένας εταίρος, όπως ο δήμος Αχαρνών, υποχρεώνεται να παραχωρήσει χώρους για γραφεία, παροχή με ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ, παροχή 100 στεμμάτων για λαχανόκηπο. Και όλα αυτά για πέντε έτη, πράγμα που δεν επιτρέπει καμία διάταξη για παραχωρήσεις από το δήμο.

Όλα αυτά με εισηγήσεις του κ. Κρημνιανιώτη και αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων με συμβούλους κυρίως της παράταξης του πρώην δημάρχου Σωτήρη Ντούρου, που παράλληλα ήταν πρόεδρος της Εύξεινης Πόλης και της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Επειδή υπάρχουν παραβάσεις των συμφωνηθέντων σύμφωνα με τη σύμβαση:

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Ποιοι θα φέρουν την ευθύνη για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που προκλήθηκε στους αντισυμβαλλόμενους με το δήμο Αχαρνών; Είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, είναι ο δήμος Αχαρνών, είναι ο δήμαρχος που δεν υλοποίηση την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την υπογραφή συμβάσεων, είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι που ψήφισαν αυτές τις αποφάσεις;

Για να ξεκαθαρίσει το θέμα οφείλει ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός να ζητήσει να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα των αναπτυξιακών συμβάσεων που συμμετέχει ο δήμος Αχαρνών, να καλέσει τον κ. Κρημνιανιώτη ως διαχειριστή της Α.Σ. και τον πρώην δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο ως πρόεδρο της Εύξεινης Πόλης , συντονιστή εταίρο της Α.Σ. , πρόεδρο της Α.Σ. και δήμαρχο Αχαρνών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης»

Αν δεν γίνουν αυτά, τότε σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολούθησε για τις υποθέσεις του Νεκροταφείου και της Επενδυτικής με την επίκληση των Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης, θα γίνει αναφορά από Ενεργό Πολίτη στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με κοινοποίηση της αναφοράς στον Εισαγγελέα.

Όπως είχε υποστηρίξει ο πρώην δήμαρχος  σε προεκλογική του συγκέντρωση:

 

Έτσι θα πάει ο δήμος μπροστά. Διαφάνεια και ενημέρωση!!

—————

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »