Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός)’ Category

Τυχερή ημέρα!!

Posted by koszig στο 12 Δεκεμβρίου 2019

12 Δεκεμβρίου. Εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος.

Δημαρχείο Αχαρνών. Ώρα 13:00. Ακούγεται το μεγάφωνο του δήμου να ανακοινώνει: «Λόγω της ονομαστικής εορτής του δημάρχου ημιαργία από τις 13:00». Δεν πρόλαβε να τελειώσει η ανακοίνωση και το Δημαρχείο άδειασε.

Αντίστοιχο γεγονός έγινε με την ονομαστική εορτή αντιδημάρχου, που επιχειρήθηκε να δοθεί αντίστοιχη αργία, αλλά ο προϊστάμενος δήμαρχος επέπληξε για αυτή την ενέργεια τον αντιδήμαρχο και ακυρώθηκε η ημιαργία. Αυτά σε άλλο δήμο.

Υπάρχει μια απορία. Αν ο πρωθυπουργός της Ελλάδος εορτάζει δίδεται ημιαργία σε όλη τη δημόσια διοίκηση;

Υπάρχει νομική διάταξη που επιτρέπει αυτή την ενέργεια στο δήμαρχο; 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Κεντρική Πλατεία -1

Posted by koszig στο 11 Δεκεμβρίου 2019

Είναι γεγονός ότι η περίοδος των Χριστουγέννων  είναι ιδιαίτερα εορταστική. Κεντρικό σημείο των εκδηλώσεων είναι η Κεντρική Πλατεία Αχαρνών, η γνωστή πλατεία Αγίου Βλασίου.

Όπως κάθε χρόνο στο χώρο αυτό δραστηριότητα αναπτύσσουν ο δήμο, σύλλογοι, κυρίως όμως εμφανή είναι η παρουσία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών, την γνωστή ως ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Μέχρι τα έτη 2011-2016 το δημοτικό συμβούλιο ανέθετε για λογαριασμό του  πολιτιστικές εκδηλώσεις στη ΔΗ.Κ.Ε.Α. Μεταξύ των μελών του δημοτικού συμβουλίου τα έτη αυτά ήταν ο Σπύρος Βρεττός και ο Μιχάλης Βρεττός.

Τα επόμενα έτη δεν έγινε καμία ανάθεση στη ΔΗΚΕΑ για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων, την ανάθεση για τις εκδηλώσεις είχε η Επενδυτική Αχαρνών, η οποία είναι υπό εκκαθάριση εδώ και δύο χρόνια!!.

Για τη διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων υπάρχουν Κανονισμοί που χαρακτηρίζουν ποιοι χώροι είναι κοινόχρηστοι, σε ποιους μπορεί να παραχωρηθούν, με ποιους οικονομικούς όρους.

Στο δήμο Αχαρνών δεν υπάρχει Κανονισμός Κοινοχρήστων Χώρων παρά ειδικός κανονισμός για την τις  θέσεις των περιπτέρων με απόφαση δημοτικού συμβουλίου το έτος 2012

2137 Έγκριση «Κανονισμού περιπτέρων από το 2012 και εφεξής

2137 Έγκριση κανονισμού περιπτέρων

Δύο προσπάθειες έγκρισης Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων από το δημοτικό συμβούλιο, αποφάσεις 62/2018 και 256/2018 ακυρώθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

2080 Kανονισμός Kοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αχαρνών Απόφαση 62

7Ν2ΠΟΡ1Κ-6ΓΣ Ακύρωση Κανονισμού κοινοχρήστων χώρων

2274 Kανονισμός Kοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αχαρνών Απόφαση 256

6Ψ52ΟΡ1Κ-Ω2Γ Ακύρωση Kανονισμού κοινοχρήστων χώρων

Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που ακυρώθηκαν δεν αποτελούσαν τροποποιήσεις προηγουμένων αποφάσεων. Επομένως δεν υπήρχαν προηγούμενοι Κανονισμοί Κοινοχρήστων Χώρων.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4497
Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής
Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριμένων εμπορικών δραστηριοτήτων σε ανοικτό χώρο.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

21. «Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο»: τα ψυχαγωγικά παιχνίδια, όπως ενδεικτικά, λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που οργανώνονται και διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 39
1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων,όπως ενδεικτικά, λούνα πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στη δραστηριοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Με βάση τα ανωτέρω για τοποθετηθούν σε ένα χώρο ψυχαγωγικές δραστηριότητες:

Άρθρο 66 – Νόμος 4483/2017 – Παραχώρηση χρήσης πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων έναντι τέλους, χωρίς δημοπρασία
Στην παρ. 10 του άρθρου 13 του από 24.9/20.10.1958 β.δ., προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω χώρους κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) μέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή μη χαρακτήρα της εκδήλωσης.».

Στις 29-11-2019 συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Α. με θέμα: Χριστουγεννιάτικες δράσεις 2019.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.:

ΨΑΨΡΟΞΥ5-6Ο6 Απόφαση 55 ΔΗΚΕΑ

Στην απόφαση η εισήγηση αναφέρει

Ο χρόνος πραγματοποίησης των δράσεων ορίζεται σε καθημερινή βάση από τις 6 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 8 Ιανουαρίου 2020 (34 ημέρες). Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν την απασχόληση 5 ατόμων, για 4 ώρες τις καθημερινές και για 7 ώρες τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, με μπαλονοκατασκευές, face painting, ξυλοπόδαρους και Άγιο Βασίλη. Παράλληλα η ενδιαφερόμενη εταιρία θα δημιουργήσει
ένα πάρκο ψυχαγωγίας όπου θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση παγοδρομίου, καρουζέλ, τραμπολίνου και ηλεκτροκίνητου τρένου σε ράγες.
Ο προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης ορίζεται στα 19.400,00€ (δέκα εννιά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) και αφορά το ημερολογιακό διάστημα που αναφέρθηκε παραπάνω.

Τέλος το Σώμα δίνει την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της επιχείρησης για την σύναψη σύμβασης με την εταιρία καθώς και για την υπογραφή αυτής.

Οι αποφάσεις αναρτήθηκαν στη Δι@ύγεια στις 29-11-2019. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3861 η ισχύς των αποφάσεων αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης.

Στις 29/11/2019 αναρτήθηκε η ανάληψη υποχρέωσης  19.400,00€  για την πληρωμή δαπανών. Η απόφαση αυτή ελήφθη  μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α, ενώ έπρεπε να προϋπάρχει της απόφασης που συζητήθηκε και ελήφθη στις 28-11-2019.

Στις 29 – 11-2019 ο πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α.  Ιωάννης Νίκας υπόγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό Χριστουγεννιάτικων δράσεων στο δήμο Αχαρνών. Στο κείμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού αναφέρεται

9Π30ΟΞΥ5-Δ6Χ Ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι :

Εφεξής αποκαλουμένων των δύο ως άνω συμβαλλομένων μερών από κοινού «τα Μέρη».
Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι :
Α. Ο Δήμος Αχαρνών με τον αριθ. Πρωτ. 53732/28-11-2019 παραχώρησε την χρήση του κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής πλατείας Αχαρνών – Αγίου Βλασίου για τις ετήσιες ανάγκες των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από την 1 Δεκεμβρίου 2019 έως την 10 Ιανουαρίου 2020.
Β. Η Εταιρεία με την από 55/27-11-2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την παραχώρηση του χώρου της κεντρικής πλατείας Άγιος Βλάσης στην Ανάδοχο, κατόπιν πρότασής της, στα πλαίσια συνεργασίας για την πραγματοποίηση προγράμματος χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 06 Δεκεμβρίου 2019 έως 6 Ιανουαρίου 2020.

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδρίασε στις 28-11-2019, ενώ στη σύμβαση αναφέρεται ημερομηνία 27-11-2019 που σημαίνει ότι η σύμβαση είχε συνταχτεί πριν τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 53732/28-11-2019 αναφέρεται ότι ο δήμος Αχαρνών παραχώρησε τη χρήση του κοινοχρήστου χώρου της κεντρικής πλατείας για τις ετήσιες ανάγκες των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από 1-12-2019 έως 10-1-2020, δηλαδή για διάστημα 40 ημερών.

Η απόφαση παραχώρησης του δήμου δεν υπάρχει. Το ανωτέρω έγγραφο φαίνεται ότι υπογράφει ο Βρεττός Μιχαήλ:

 • Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας & Πολεοδομίας
 • Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 9-12-2019 ο Βρεττός Μιχαήλ έφερε έκτακτο θέμα για συζήτηση:

Το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει ατελώς την παραχώρηση της πλατείας Αγίου Βλασίου το διάστημα από 1-12-2019 έως 10-1-2020.

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για  το θέμα αυτό.

 

Σχετικά με την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων υπάρχους διαδικασίες.

Με ποια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έχει χαρακτηριστεί κοινόχρηστος χώρος έμπροσθεν της εκκλησίας του Αγίου Βλασίου; Δεν υπάρχει κανονιστική απόφαση, που έχει ισχύ νόμου, χαρακτηρισμού αυτού του χώρου ως κοινόχρηστου.

Σύμφωνα με το νόμο 4497/2017 απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήμοι της χώρας.

Υπάρχει η σχετική άδεια για το παγοδρόμιο και τις άλλες δραστηριότητες  από το δήμο Αχαρνών;

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 13 του Β.Δ 24-9/20.10.1958 (171 Α’/1958), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.1080/80 «επιτρέπεται η υπέρ του Δήμου, επιβολή τέλους εις βάρος των χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ ω ν διαρκώς ή προσκαίρως
πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους», ενώ στην παρ. 2 της ως άνω διάταξης ορίζεται ότι «τα
τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση, καθορίζονται με Απόφαση του Δημοτικού ή
Κοινοτικού Συμβουλίου»

Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ), χορηγεί «σύμφωνη γνώμη» εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της παραλαβής
ερωτήματος της, στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης του
Κοινόχρηστου Χώρου και του Οδοστρώματος. Εάν παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία η άδεια χορηγείται χωρίς
την γνωμάτευση της ΕΛ.ΑΣ

Υπάρχει αίτηση του δήμου στην Ελληνική Αστυνομία για τη  χορήγηση της Άδειας Κατάληψης του Κοινόχρηστου Χώρου;

 

 

 

 

Κεντρική  Πλατεία  5 Δεκεμβρίου 2019

 

 

Κεντρική  Πλατεία  6 Δεκεμβρίου 2019. Το πρώτο ατύχημα. Δύο υπάλληλοι προσπαθούσαν να να τεντώσουν με σκοινί την τέντα πάνω από τα αυτοκινητάκια. Το σκοινί έσπασε και οι δύο υπάλληλοι βρέθηκαν στο έδαφος.ο ένας σηκώθηκε, ο άλλος παρέμεινε στο έδαφος ελαφρά (;) κτυπημένος, Τον σήκωσαν με το ζόρι.  Είναι να είναι το τελευταίο ατύχημα.

Κεντρική  Πλατεία  7 Δεκεμβρίου 2019. 

Φανταστείτε τι θα γίνει όταν αρχίσει να λειτουργεί το παγοδρόμιο.  Δεν υπάρχει σεβασμός στην ιερότητα του χώρου εμπρός από το Ναό!!

 

Ιδιαίτερη τιμή επιφυλάσσεται στο χώρο που είναι η προτομή του ήρωα Μήτρου Λέκκα!!

 

Όπως παρατηρείτε στην πλατεία υπάρχουν περιβάλλοντες δρόμου, που καταργήθηκαν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες πολεοδομικές ενέργειες  για τη αναγκαία νομιμοποίηση.

Έχουν οριοθετηθεί Κοινόχρηστοι χώροι στην πλατεία;

Στη γωνία Φιλαδελφείας και Θερμοπυλών υπήρχε ένα κτίσμα που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.

Το κτίριο αυτό κατεδαφίστηκε παράνομα χτες, 10-12-2019.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας & Πολεοδομίας Βρεττός Μιχαήλ θα κινήσει τις διαδικασίες για την τήρηση της νομιμότητας;

 

Η συνέχεια στο επόμενο

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Απόπειρα ένοπλης ληστείας στο Δημαρχείο Αχαρνών

Posted by koszig στο 6 Δεκεμβρίου 2019

Δήλωση Δημάρχου Αχαρνών για την απόπειρα ένοπλης ληστείας στο Δημαρχείο Αχαρνών

Ο αγώνας μας για την πόλη δεν παρεμποδίζεται από ληστές με καλάσνικοφ. Η ανομία θα παταχθεί πάση θυσία. Αυτή η κατάσταση πρέπει και θα αλλάξει άμεσα. Καλώ όλους τους υπεύθυνους φορείς να λάβουν άμεσα μέτρα για την πάταξη της εγκληματικότητας στις Αχαρνές. Οι εργαζόμενοι του Δήμου είναι όλοι καλά στην υγεία τους, είναι όμως καθήκον μας να εξασφαλίσουμε να μη βιώσουν ξανά παρόμοια εμπειρία. ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ για τις Αχαρνές, ΔΕΝ ΠΤΟΟΥΜΑΣΤΕ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ…

 

Σήμερα το πρωί έγινε ένοπλη ληστεία στο κτίριο του δήμου Αχαρνών από δύο ενόπλους με καλάσνικοφ και πιστόλι. Σύμφωνα με μαρτυρίες  δύο ανέβηκαν στον πρώτο όροφο του κτιρίου των υπηρεσιών και ένα περίμενε στο ισόγειο στην είσοδο του κτιρίου,

Πήγαν στο χώρο της οικονομικής υπηρεσίας, απείλησαν υπαλλήλους με το πιστόλι  στο κεφάλι, άνοιξαν συρτάρια, αλλά δεν βρήκαν σχεδόν τίποτα.

Μετά την αποχώρηση των ληστών οι υπάλληλοι συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του δημαρχείου στους οποίους μίλησε ο δήμαρχος.

Στη συνέχεια οι υπάλληλοι επέστρεψαν στις θέσεις τους και ο δήμος συνέχισε τη λειτουργία του.

Ο δήμος Αχαρνών για ένα πρωινό ήταν θέμα στα μέσα ενημέρωσης.

Τέλος καλό, όλα καλά

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Η συνεδρίαση της ντροπής !!

Posted by koszig στο 3 Δεκεμβρίου 2019

Έκτακτη Ανακοίνωση

Μετά από πρόταση του Δημάρχου Αχαρνών, Σπύρου Βρεττού και ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, ημέρα της εξόδιου ακολουθίας της Αντιδημάρχου Ελένης Σαχσανίδου, οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων θα παραμείνουν κλειστές, σε ένδειξη πένθους.

Εξαιρούνται οι υπηρεσίες Πρωτοκόλλου, Ληξιαρχείου, των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» και του ΝΠΔΔ Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Αρωγή».

Τρίτη   3 Δεκεμβρίου 2019.  Ώρα 9 το πρωί.

Παρόντες :

Βρεττός Μιχάλης, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας & Πολεοδομίας και Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων, Αραμπατζής Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, Δαμάσκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών, Κατσανδρή  Χριστίνα, πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου. Παυλίδου Όλγα. δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης. Κόνταρης Χρύσανθος. δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευση.

Απόντες.:

Σπυρίδων Βρεττός, δήμαρχος Αχαρνών, πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Κασσαβός Ιωάννης και Βαρελάς Πέτρος, επικεφαλής παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

Τα παρόντα μέλη της παράταξης του δημάρχου (έτσι τώρα λέγεται η συμπολίτευση)

Όλοι ήταν παρόντες στην έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με προεδρεύουσα την Κατσανδρή Χρηστίνα, που αποφάσισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο στην έκτακτη συνεδρίαση με αφορμή το θάνατο της αντιδημάρχου Ελένης Σαχσανίδη:

Οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων να παραμείνουν κλειστές, σε ένδειξη πένθους, την Τρίτη 3-12-2019, ημέρα της εξοδίου ακολουθίας, εκτός από τις υπηρεσίες Πρωτοκόλλου, Ληξιαρχείου, των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» και του ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «ΑΡΩΓΗ».

Οι ανωτέρω συνεδρίασαν την Τρίτη 3-12-2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου στις 9:00 με την παρουσία δύο άλλων μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Για το γεγονός αυτό υπάρχουν μερικά ερωτήματα.

 • Γιατί δεν παρέστη ο δήμαρχος Αχαρνών Σπυρίδων Βρεττός στη συνεδρίαση και άφησε αντικαταστάτη του τον αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Μιχάλη Βρεττό;
 • Ο δήμαρχος Αχαρνών Σπυρίδων Βρεττός γνώριζε ότι θα γίνει η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής;
 • Ποιος κάλεσε τη γραμματέα της οικονομικής επιτροπή και τον υπάλληλο που καταγράφει μέσω της μικροφωνικής εγκατάστασης τη συνεδρίαση.
 • Οι ανωτέρω υπάλληλοι δεν ανήκουν στις υπηρεσίες Πρωτοκόλλου και Ληξιαρχείου.
 • Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 2-12-2019 δε λειτουργούσε η μικροφωνική εγκατάσταση, (κλικ εδώ), πράγμα που γνώριζαν οι συμμετέχοντες στη Οικονομική Επιτροπή. Πως έγινε η ηλεκτρονική καταγραφή των συνομιλιών;
 • Παρόντες δημοσιογράφοι ή δημότες στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου υπήρξαν;

Υπάρχουν δύο «χοντρά» θέματα σε αυτή τη συνεδρίαση, το διοικητικό θέμα και το ηθικό θέμα.

Το διοικητικό  θέμα είναι πως σε ένα κλειστό δήμο με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή χωρίς η συνεδρίαση να είναι δημόσια.

Το Ηθικό θέμα είναι πως μπορούσε να προεδρεύει ο Μιχάλης Βρεττός σε μια συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής για τυπικά θέματα, όταν το δημοτικό συμβούλιο έκλεισε το δήμο την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας της θανούσης αντιδημάρχου Ελένης Σαχσανίδη;

Τα πίστευε αυτά που έγραφε ο προεδρεύων της οικονομικής επιτροπής την ημέρα που ήταν ακόμα στο φέρετρο η Ελένη Σαχσανίδη;

Επειδή με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ο δήμος ήταν κλειστός στις 3-12-2019 με αποτέλεσμα να μην είναι δημόσια η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής την ημέρα αυτή.

Είτε δημοτικοί σύμβουλοι θα ζητήσουν ακύρωση των αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής της 3-12-2019, είτε Ενεργός Πολίτης, τιμώντας τη μνήμη της Ελένης Σαχσανίδη, θα ζητήσει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την ακύρωση των αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής που ελήφθησαν στη συνεδρίαση της 3-12-2019.

Οι πολιτικοί κρίνονται από αυτά που πράττουν και όχι από αυτά που λένε

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Υπερήφανες παρατυπίες

Posted by koszig στο 2 Δεκεμβρίου 2019

Black Monday   Μαύρης Δευτέρας συνέχεια.

Τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών με 53 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για τη συνεδρίαση αυτή έχει γίνει σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Θέμα: 27. Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανανέωση σύμβασης παραχώρησης χρήσης υπό μορφή χρησιδανείου 46 καταστημάτων στον οικισμό ΟΕΚ «ΜΕΝΙΔΙ Ι>>, ιδιοκτησίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Παρακολουθείστε τη σχετική συνεδρίαση.

 

Εισηγητής για την οικονομική υπηρεσία εκλήθη ο υπογράφων την εισήγηση Μιχάλης Βρεττός αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας & Πολεοδομίας και Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ψάχνει να βρει στοιχεία για τον τίτλο και το θέμα της εισήγησης. Τελικά διαβάζει το κείμενο της εισήγησης που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου.

Κάποιος δημοτικός σύμβουλος ρώτησε που είναι αυτά τα καταστήματα αλλά δεν πήρε απάντηση από τον αντιδήμαρχο ή το δήμαρχο.

2251 Λήψη απόφασης για την ανανέωση σύμβασης παραχώρηση χρήσης υπό μορφή χρησιδανείου

Τελικά η απόφαση 232/2019 ήταν ομόφωνη, χωρίς ονομαστική ψηφοφορία.

Οι φερόμενοι ότι ψήφισαν γνωρίζουν;:

 • Που βρίσκονται τα 46 καταστήματα
 • Ποια καταστήματα έχει στη χρήση του ο δήμος
 • Πόσα καταστήματα έχει ενοικιάσει ο δήμος Αχαρνών, αν καταβάλλονται τα μισθώματα
 • Πόσα καταστήματα είναι κενά

Επειδή δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία και επειδή δεν καθορίζεται αν η απόφαση αυτή περιέχει καταστήματα με μίσθωση που χρειάζεται ανανέωση των συμβάσεων, όπου για την ανανέωση των συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 196 του νόμου 4555/2018 που τροποποίησε το άρθρο 192 του νόμου 3463/2006, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου η απόφαση 232 δεν είναι σύννομη.

Συζήτηση για επόμενο θέμα:

25. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6/18-01-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των Δημοτικών Εκλογών, αλλαγής Δημάρχου και σύστασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η απόφαση 6/18-1-2019 του δημοτικού συμβουλίου αφορούσε την  Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, για την εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2019

 

Στο βίντεο παρατηρούμε πως εφαρμόστηκε ο νόμος. Η αντικατάσταση των δύο μελών του δημοτικού συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους γίνεται με κλήρωση του συλλογικού οργάνου που είναι το δημοτικό συμβούλιο όπως ορίζεται από το νομό.

Η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, για την εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων του Δήμου είναι ένα σημαντικό όργανο του δήμου, όπου οι μετέχοντες δημοτικοί σύμβουλοι έχουν ιδιαίτερη ευθύνη. Η αντικειμενικότητα στις αποφάσεις επιτυγχάνεται με την κλήρωση για την εκλογή των μελών της επιτροπής.

Ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός, που διαβάζει την εισήγηση και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής. Αστυνομίας και Πολεοδομίας Μιχάλης Βρεττός φαίνεται στο βίντεο ότι συμμετέχουν σε συνεδρίαση που μοιάζει  με καφενείο, αφού παρεμβαίνει όποιος θέλει, προτείνει όποιους θέλει, χωρίς να τηρείται η επιλογή των δημοτικών συμβούλων με κλήρωση όπως στο νόμο και στην εισήγηση αναφέρεται.

Τελικά στην απόφαση αναφέρονται τα ονόματα δημοτικών συμβούλων που προτείνονται. Στη συνέχεια η πρόεδρος δεν κάνει τον κόπο να κάνει ονομαστική ψηφοφορία ούτε να πει το τυπικό ότι «εγκρίνεται ως εισήγηση¨.

Για τους ανωτέρω λόγους η απόφαση 231/2019 δεν είναι έγκυρη

Η αντικατάσταση των μελών είναι για το έτος 2019.

2250 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6/18-01-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Το θέμα 28 ήταν:

28. Ορθή Επανάληψη της 193/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη Σύσταση της Επιτροπής Εκτιμήσεων για το 2019.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Δεν γίνεται ανάγνωση της εισήγηση που να φαίνονται τα σημεία που διορθώνονται με την ορθή επανάληψη.

Η απόφαση

2212 Απόφαση 193 Σύσταση Επιτροπής Εκτιμήσεων έτους 2019

Στην απόφαση αυτή ακολουθήθηκε η μέθοδος της ανωτέρω απόφασης 25 της ημερήσιας διάταξης.

Η απόφαση με αρ. 233/2019  κάνει ορθή επανάληψη στην απόφαση 193/2019 μόνο ως προς το όνομα του μηχανικού.

Εφόσον δεν έγινε κλήρωση για τα 2 μέλη του δημοτικού συμβουλίου η αποφάσεις 193 και 233 δεν είναι έγκυρες.

 

Επόμενο θέμα ήταν:

29. Σύσταση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2020.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η δημοτική Αρχή το απέσυρε.

Για τις μη σύννομες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου βασική ευθύνη φέρει ο εισηγητής Μιχάλης Βρεττός και ο  δήμαρχος Σπύρος Βρεττός που άφησαν την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να εγκρίνει  μη νόμιμες διαδικασίες.

Τι να πούμε, τι; 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Black Monday

Posted by koszig στο 29 Νοεμβρίου 2019

 

Η αρχή της συνεδρίασης.

 

Για την έναρξη της συνεδρίασης υπήρξε σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2  του υπάρχοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου:

2. Η ώρα της συνεδρίασης δύναται να παραταθεί κατά 35 λεπτά το ανώτατο, ώστε να δημιουργηθεί απαρτία. Αν μετά την παρέλευση των 35 λεπτών δεν υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη ματαίωση της συνεδρίασης. Για τη ματαίωση συντάσσεται πρακτικό.

Όπως τεκμηριώνεται στην ανωτέρω ανάρτηση η έναρξη της εκφώνησης του καταλόγου των παρόντων δημοτικών συμβουλών άρχισε μετά τις 5:45 με όριο έναρξης συνεδρίασης τις 5:35. Τυπικά η συνεδρίαση δεν είναι έγκυρη.

Η εισήγηση της προέδρου για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας για την ώρα έναρξης της συνεδρίασης ήταν:

 1. Η ώρα της συνεδρίασης δύναται να παραταθεί κατά είκοσι πέντε (25) λεπτά το ανώτατο, ώστε να δημιουργηθεί απαρτία. Αν μετά την παρέλευση των είκοσι πέντε (25) λεπτών δεν υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη ματαίωση της συνεδρίασης. Για τη ματαίωση συντάσσεται πρακτικό.

Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

1. «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών».

Όπως αναφέρεται και στον τίτλο του θέματος η έγκριση και συνεπώς και η τροποποίηση είναι κανονιστικές αποφάσεις που εγκρίνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δημοτικών συμβούλων, δηλαδή με 23 θετικές ψήφους.

Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου:

12. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

Η ίδια διατύπωση  για το θέμα της ψηφοφορίας υπάρχει και στην εισήγηση της προέδρου που το δημοτικό συμβούλιο φέρεται να ψήφισε.

 

Η δημοσιευθείσα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου:

Εισήγηση για τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση 208 για τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται:

Στο κείμενο της απόφασης δεν αναφέρεται ότι γίνεται ονομαστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 12 του παλαιού και του προς ψήφιση κανονισμού.

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου φαίνεται ότι δεν τηρεί τον κανονισμό που ζητάει την ψήφισή του!!

Ο παρακαθήμενος στην πρόεδρο δήμαρχος Αχαρνών Σπυρίδων Βρεττός φαίνεται ότι αγνοεί τους κανονισμούς, παλαιό και νέο, και δεν παρενέβη στην ψηφοφορία.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του προηγουμένου δημοτικού συμβουλίου Μιχαήλ Βρεττός και νυν αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας & Πολεοδομίας και Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων φαίνεται ότι  αγνοεί τους κανονισμούς, παλαιό και νέο, και δεν παρενέβη στην ψηφοφορία.

Οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, παλαιοί και νέοι, δε ζήτησαν εφαρμογή του κανονισμού, δεδομένου ότι ειδικά η ψήφιση κανονιστικών διατάξεων απαιτούν απόλυτη πλειοψηφία με ονομαστική ψηφοφορία.

Επειδή δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 12  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επειδή στο κείμενο της 208/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου αναγράφεται ότι ψηφίστηκε ομόφωνα χωρίς να αναγράφεται πόσοι δημοτικοί σύμβουλοι ήταν υπέρ της πρότασης, ώστε η απόφαση να έλαβε τον αριθμό των 23 θετικών ψήφων που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικό συμβουλίου.

Για τους λόγους αυτούς η απόφαση 208/2019 δεν είναι νόμιμη και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής θα κληθεί να αποφασίσει για την απόφαση 208/2019 του δημοτικού συμβουλίου.

Επόμενο ΄θέμα ήταν:

2. Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020 για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης οπό πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Την εισήγηση έκανε ο αντιδήμαρχος οικονομικών κλπ. Μιχάλης Βρεττός. Στην ομιλία του αναφέρθηκε σε οικονομικά στοιχεία που είχαν ψηφιστεί στην οικονομική επιτροπή και περιέχοντα στην εισήγηση.

Στον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών η συζήτηση γίνεται για τις πολιτικές θέσεις που τελικά πρέπει να καταλήξουν σε έσοδα και δαπάνες. Τα έσοδα και οι δαπάνες στον καθορισμό των τελών είναι ποσά προϋπολογισμένα που προκύπτουν από έσοδα και δαπάνες που έχουν γίνει πραγματικά τα δύο προηγούμενα έτη.

Για τα ανταποδοτικά  τέλη έχουν γίνει σχετικέ αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία φαίνεται ότι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης υπέβαλλαν εισήγηση με την οποία ζητούσαν να γίνει οριζόντια μείωση στα δημοτικά τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 20% σε σχέση με τα έσοδα που είχαν αναγραφεί στην εισήγηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 4623/2019:

Άρθρο 11
Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

Στην εισήγηση της δημοτικής Αρχής και δημοτικών συμβούλων υπήρξαν προτάσεις για μειώσεις ομάδων πληθυσμού. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξαν στοιχεία σε τι ποσά αντιστοιχεί αυτή η απαλλαγή.

 • Πολύτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 20.000 € και κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη)

Αυτή είναι μια από τις ομάδες δημοτών ή κατοίκων των Αχαρνών που που απαλλάσσονται τελών. Ποιο θα ήταν το ποσό αν δεν υπήρχε απαλλαγή; Τι μέρος  είναι το ποσό αυτό στο σύνολο των εσόδων που πρέπει λόγω της ανταποδοτικότητας τα έσοδα να καλύπτουν τις δαπάνες και θα τα επιβαρυνθούν οι άλλοι κάτοικοι;

Τελικά ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός και ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Βρεττός κατάλαβαν ότι είχαν 8 δημοτικούς συμβούλους της   παράταξής τους σε σύνολο 25 παρόντων δημοτικών συμβούλων. Με βάση την ανωτέρω διάταξη η αντιπολίτευση θα μπορούσε να αποκομίσει πολιτικό κέρδος μείωσης των ανταποδοτικών τελών, σε αντίθεση με την πρόταση της παράταξης του δημάρχου το προηγούμενο έτος που ζήτησε μείωση των τελών κατά 30%, αλλά δεν είχε στη σχετική πλειοψηφία να το πετύχει.

Να ξαναδούμε ένα τμήμα από το βίντεο που περιέχει τον εμπνευσμένο λόγο του δημάρχου για τη συζήτηση για τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

 

Ο δήμαρχος πρότεινε στο δημοτικό συμβούλιο να αποσυρθεί το θέμα. Όταν ένα θέμα εισάγεται για συζήτηση και με πρόταση του δημάρχου μετά από μία ώρα συζήτηση ζητείται η απόσυρση χρειάζεται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να γίνει δεκτή η πρόταση. Αυτό δεν έγινε με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αναρτημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για  το θέμα αυτό.

Μετά από καιρό με τα υπάρχοντα στοιχεία δε θα φαίνεται ότι υπήρξε συζήτηση για το θέμα αυτό.

Στην αρχή του βίντεο φαίνεται ότι ο αντιδήμαρχος  οικονομικών κλπ. Μιχάλης Βρεττός απευθύνεται στο δημοτικό σύμβουλο Χρύσανθο Κόνταρη και να του ζητάει να τον συνοδεύσει στο Παρατηρητήριο όταν θα ζητήσουν τη γνώμη του για το θέμα των μειώσεων των ανταποδοτικών τελών. Δόθηκε η εντύπωση ότι ο δήμαρχος  Σπύρος Βρεττός και ο αντιδήμαρχος οικονομικών δε γνωρίζουν ότι ο Δήμος Αχαρνών που παρέλαβαν δεν ευρίσκεται στο Παρατηρητήριο όπως την προηγούμενη τριετία 2016, 2017 και 2018

Με τη δημοσίευση του «Κλεισθένη Ι » στις 19/7/2018 υπήρχε σε εφαρμογή τα άρθρα  199 και 210.

Άρθρο 199
Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Β ως εξής:
«Άρθρο 4Β
Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
4. Ο «Λογαριασμός Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.» που είχε συσταθεί με το άρθρο 76 της παρ. 8 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) καταργείται, το δε υφιστάμενο υπόλοιπό του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μεταφέρεται, από τη δημοσίευση του παρόντος, στον «Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.».

Άρθρο 210
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄
1. Αν δήμος, περιφέρεια ή νομικό πρόσωπο έχει υπαχθεί, έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, σε πρόγραμμα εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 10 του άρθρου 174 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 74 και 75 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), απαιτείται για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του φορέα από το Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. του άρθρου 199 μόνον η σύναψη της Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης του άρθρου αυτού, μετά από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου.

Αυτή η δημοτική Αρχή θα κάνει το δήμο Αχαρνών ΥΠΕΡΉΦΑΝΟ.

Επόμενο θέμα για συζήτηση ήταν:

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΉΣΤΩΝ ΧΩΡΏΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Το θέμα αποσύρθηκε με πρόταση της προέδρου.

Επόμενο θέμα για συζήτηση ήταν:

4. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής».

Σύμφωνα με την εισήγηση

Άρθρο 72
Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου – Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 3852/2010
Η παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους.».

Σύμφωνα με την εισήγηση υπήρχαν 25 θέματα αρμοδιότητας του δημοτικού συμβουλίου σχετικές με το αντικείμενο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Δύο οι αιτίας μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου ή να ελαττωθεί ο φόρτος στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου ή το πιθανότερο να λαμβάνονται οι αποφάσεις των θεμάτων αυτών στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπου η δημοτική Αρχή έχει τη σίγουρη  πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων, πράγμα που δεν είναι πάντοτε σίγουρο στο δημοτικό συμβούλιο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από την πλευρά της αντιπολίτευσης αντιρρήσεις εξέφρασε ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος. Τελικά ο δήμαρχος δέχτηκε τις προτάσεις.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου:

2228 Απόφαση 207  για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται

Στην απόφαση δε φαίνεται ποιος έκανε τι προτάσεις που κατατέθηκαν στο Σώμα;

Τελικά από τις   25 προτάσεις της εισήγησης εγκρίθηκαν 16.

Επειδή η απόφαση δεν ελήφθη με ονομαστική ψηφοφορία   σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 12 του Κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου  δεν είναι νόμιμη   και όταν γίνει αναφορά στο συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ενδέχεται να ακυρωθεί.

Από τέσσερα σοβαρά θέματα ημερήσιας διάταξης τα δύο αποσύρθηκαν και τα υπόλοιπα δύο είναι προς ακύρωση.

Από τα 51 θέματα της ημερήσιας διάταξης που ψηφίστηκαν ένα μεγάλο μέρος πάσχουν!!

Ημέρα  συνεδρίασης Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί

Black Monday

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Το υπερήφανο καφενείο

Posted by koszig στο 27 Νοεμβρίου 2019

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019. Ημέρα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.  Η προηγούμενη συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις 18 Νοεμβρίου 2019, στις 4 το απόγευμα. Η συνεδρίαση δεν έγινε γιατί εμφανίστηκαν μόνο 22 δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ για την επίτευξη απαρτίας απαιτούνται 23 δημοτικοί σύμβουλοι παρόντες.

Στη χτεσινή συνεδρίαση ώρα έναρξης καθορίστηκε η 5η απογευματινή. Χρόνος για έναρξης της συνεδρίασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας μπορεί να παραταθεί μέχρι της 5:35. Στην αίθουσα ακούστηκαν παλαμάκια, όπως γίνεται στο θέατρο όταν πρόκειται να αρχίσει η παράσταση. Την ώρα αυτή εμφανίστηκε ο δήμαρχος στο προεδρείο. Η ώρα είχα περάσει από τις 5:35. Ο γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου απουσίαζε. Το προεδρείο διαπίστωσε ότι ήταν 22 σύμβουλοι παρόντες και τα παρατεταμένα παλαμάκια σήμαιναν ότι η νόμιμη ώρα για την έναρξη της συνεδρίασης είχε περάσει. Δόθηκε εντολή στον υπάλληλο να αρχίσει να διαβάζει τον κατάλογο των παρόντων δημοτικών συμβούλων, αφού η πρόεδρος ρώτησε τι ώρα είναι. Ανακοίνωσε 5:35 αλλά μετά από διαμαρτυρίες το διόρθωσε σε σε 5:45. Ο υπάλληλος άρχισε να διαβάζει με αργό ρυθμό τον κατάλογο των παρόντων δημοτικών συμβούλων και όταν έφτασε στον τεσσαρακοστό πέμπτο διαπιστώθηκε ότι παρόντες ήταν 23!!

 

Όταν αρχίζει να μιλάει ο κ. Γρηγοριάδης το χρονόμετρο στο βίντεο δείχνει 8:22. Σε λίγο στην οθόνη εμφανίζεται χρονόμετρο που δείχνει  5:55. Η ομιλία του κ. Γρηγοριάδη από την εμφάνιση του χρονομέτρου του βίντεο έδειχνε 8:22 και όταν εμφανίστηκε στη οθόνη το ρολόι στο βίντεο έδειχνε 9:55, δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή η ομιλία είχε διάρκεια 1,33 λεπτά. Επομένως το αποτέλεσμα  της ανακοίνωσης των παρόντων έγινε 5η ώρα και 55 λεπτά μείον 2 περίπου λεπτά, δηλαδή η συνεδρίαση άρχισε στις 5:53, που σημαίνει 18 λεπτά αργότερα από το όριο για να κριθεί αν η συνεδρίαση άρχισε νόμιμα.

Αυτά για την τυπικότητα των συνεδριάσεων.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης κάποιος από τους παριστάμενους δημότες βγήκε στον προθάλαμο της αίθουσας συνεδριάσεων και διαπίστωσε:

Ρώτησε παρισταμένους αντιδημάρχους και διευθυντές αν υπάρχει απόφαση για την τοποθέτηση των μηχανημάτων  παροχής αναψυκτικών και εδεσμάτων με ρίψη κερμάτων. Κανείς δε γνώριζε αν υπάρχει απόφαση τοποθέτησης και κέρδος από το δήμο από την τοποθέτηση των μηχανημάτων. Αντίστοιχη απάντηση δε δόθηκε από τους παρισταμένους στο κυλικείο του δήμου και διοικητικούς υπαλλήλους.

Από τα δεξιά της εικόνας μερικές φορές η αίθουσα θυμίζει καφενείο, αφού οι σύμβουλοι δεν τηρούν τις διαδικασίες κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Στην αριστερή  πλευρά της εικόνας είναι τα κατάλληλα μηχανήματα να θυμίζουν τον προθάλαμο της αίθουσας συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου να μοιάζε  με περίπτερο.

Μπορεί τα μηχανήματα να εξυπηρετούν κάποιους από τους παρισταμένους στο δημοτικό συμβούλιο, αντί να χρειάζεται κατεβαίνουν δίπλα στο δημαρχείο που υπάρχουν τα σχετικά μηχανήματα.

Θα μπορούσε απέναντι απ τα μηχανήματα αυτά να τοποθετηθούν αντίστοιχα μηχανήματα να πουλάνε σουβλάκια!!

Το ερώτημα είναι: Με ποια απόφαση τοποθετήθηκαν αυτά τα μηχανήματα, ποιος την υπέγραψε και ποιο το οικονομικό όφελος του δήμου.

Ο Δήμος δεν είναι μαγαζί της εξουσίας να κάνει αυτές τις αυθαιρεσίες

 

 

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Κανονισμός κοινοχρήστων χώρων -2

Posted by koszig στο 25 Νοεμβρίου 2019

 

Γενικές Αρχές για κοινόχρηστους χώρους.

Τα κοινόχρηστα πράγματα είναι εκτός συναλλαγής και ανήκουν είτε στο δημόσιο (αιγιαλός, παραλία) είτε στους ΟΤΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση και την αξιοποίησή τους κατά τρόπο που να μην αναιρεί την κοινή χρήση (άρθρο 970 του ΑΚ) και να προάγει την κοινή ωφέλεια (άρθρο 969 του ΑΚ).
Κάθε πολίτης έχει την εξουσία να χρησιμοποιεί ελεύθερα τους κοινόχρηστους χώρους, εξουσία που απορρέει από το δικαίωμα της προσωπικότητας (άρθρο 57 του ΑΚ), καθώς και το δικαίωμα να απαιτεί από τους υπεύθυνους για τη διαχείρισή τους ΟΤΑ την προστασία της ακώλυτης χρήσης τους όταν αυτή παρεμποδίζεται.

Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

Κοινόχρηστοι χώροι χρησιμοποιούνται από εμπορικά καταστήματα, καφετέριες, εστιατόρια, περίπτερα, λαϊκές αγορές και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

Δρόμος: είναι η κοινόχρηστη έκταση, που εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας.

Πεζοδρόμιο: θεωρείται το υπερυψωμένο, ή με άλλο τρόπο διαχωριζόμενο, τμήμα της οδού που προορίζεται για πεζούς.

Πεζόδρομος: νοείται η οδός η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς, καθώς και για την είσοδο – έξοδο οχημάτων προς και από τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης των παρόδιων ιδιοκτησιών, ως και για τα οχήματα εφοδιασμού ή τροφοδοσίας (σε συγκεκριμένες ώρες) ή τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας είναι οι πεζόδρομοι στους οποίους επιτρέπεται η υπό όρους κίνηση οχημάτων.

Πλατεία είναι επίπεδος, διαμορφωμένος χώρος μέσα σε κατοικημένη περιοχή που περιβάλλεται από κτίρια ή και δρόμους

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να προσδιορίσουμε τους Κοινόχρηστους Χώρους στην περιοχή γύρω από τον Άγιο Βλάση.

Οι εγκεκριμένοι χώροι  καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο στο Κεντρικό Μενίδι καθορίστηκε το έτος 1933.

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 1951

Περιοχή Κεντρικής Πλατείας Αγίου Βλασίου
Αεροφωτογραφία έτους 1953. 1. Οδός Φιλαδελφείας, 2. Οδός Αθηνών (σήμερα Δημοκρατίας). 3. Οδός Αγ. Κωνσταντίνου, 4. Οδός Λιοσίων, 5. Λεωφόρος Πάρνηθος, 6. Οδός Δεκελείας, 7. Οδός Βασιλέως Γεωργίου (σήμερα Ηρώων Πολυτεχνείου), 8. Οδός Παπαδημητρίου, 9. Οδός Θερμοπυλών.

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 1961

Σε 10 χρόνια ο πραγματικός πληθυσμός των Αχαρνών αυξήθηκε κατά 4 περίπου χιλιάδες.

Περιοχή Κεντρικής Πλατείας Αγίου Βλασίου
Αεροφωτογραφία έτους 1962. 1. Οδός Φιλαδελφείας,  4. Οδός Λιοσίων, 5. Λεωφόρος Πάρνηθος, 6. Οδός Δεκελείας, 7. Οδός Βασιλέως Γεωργίου (σήμερα Ηρώων Πολυτεχνείου), 8. Οδός Παπαδημητρίου, 9. Οδός Θερμοπυλών.

Αυτές είναι εικόνες της Πλατείας το έτος 1965

pl 20

Το περίπτερο και η στάση των λεωφορείων. Το νέο τέρμα είχε αλλάξει και ήταν στην οδό Πάρνηθος πριν την Αριστοτέλους .

pl 17

Επιβάτες των λεωφορείων που περιμένουν στη στάση για Αθήνα.

(Φωτογραφεία από το τεχνικό γραφείο του Χρήστου Κατσιγιάννη, πατέρα του Θανάση Κατσιγιάννη)

Pl8a

Λεωφορεία με κατεύθυνση προς Αθήνα.

pl 7

Το Περίπτερο που μεταφέρθηκε πριν μερικά χρόνια έξω από το Δημαρχείο.

pl 19

Τα καφενεία προς τη μεριά της οδού Παπαδημητρίου (Μπύρος)

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 1971

Σε 10 χρόνια ο πραγματικός πληθυσμός των Αχαρνών αυξήθηκε κατά 11,5 περίπου χιλιάδες.

Περιοχή Κεντρικής Πλατείας Αγίου Βλασίου
Αεροφωτογραφία έτους 1977. 1. Οδός Φιλαδελφείας,  4. Οδός Λιοσίων, 5. Λεωφόρος Πάρνηθος, 6. Οδός Δεκελείας, 7. Οδός Βασιλέως Γεωργίου (σήμερα Ηρώων Πολυτεχνείου), 8. Οδός Παπαδημητρίου, 9. Οδός Θερμοπυλών.

Στη πλατεία Αγίου Βλασίου συναντώνται η Οδός Φιλαδελφείας (1), η οδός Λιοσίων (4), η οδός Βασιλέως Γεωργίου (7) και η οδός Δεκελείας (6) με την οδό Πάρνηθος (5). Όπως φαίνεται στην αεροφωτογραφία στους δρόμους αυτούς κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα και στην οδό Δεκελείας στην πλατεία υπήρχε και στάση για δύο ταξί.

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 1981

Σε 10 χρόνια ο πραγματικός πληθυσμός των Αχαρνών αυξήθηκε κατά 13 περίπου χιλιάδες.

Το έτος 1982 τα πράγματα άλλαξαν.

Μέσα στη δεκαετία του ’80 εκπονήθηκε πρόταση ανάπλασης (αρχιτέκτονες: Γ. Τσεκούρας, Γ. ∆ιαµαντόπουλος) για την περιοχή του Κέντρου όπως αυτή οριοθετείται στο Διάταγμα του ’33. Η πρόταση στηρίχθηκε στις βασικές αρχές του Γ.Π.Σ., προτείνοντας  ένα δίκτυο πεζοδρόμων, των δύο κεντρικών πλατειών (του Αγίου Βλάση και του Αγίου Νικολάου) και πραγματοποιήθηκε η πλακόστρωση τους και η πεζοδρόμηση τμημάτων των γύρω οδών.

Για ανάπλαση της περιοχής Αγίου Πέτρου υπάρχει δημοσιευμένη έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άγιος Πέτρος Β’
τοu δήμοu Αχαρνών (Αττικής). ΦΕΚ 432/1986 τεύχος Τέταρτο.

Δεν έχει ευρεθεί αντίστοιχο ΦΕΚ για τη αλλαγή μέρους των οδών  Φιλαδελφείας, Δεκελείας Βασιλέως Γεωργίου (σήμερα Ηρώων Πολυτεχνείου)σε πεζόδρομους ή πλατεία.

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 1991

Την επόμενη δεκαετία ο πραγματικός πληθυσμός το έτος 1991 αυξήθηκε κατά 20 000 κατοίκους.

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 2001

Την επόμενη δεκαετία ο πραγματικός πληθυσμός το έτος 2001 αυξήθηκε κατά 14 000 κατοίκους.

Η ηλεκτρονική αποτύπωση του χάρτη της περιοχής Αγίου Βλασίου το έτος 2004.

 Τα ονόματα των οδών αναγράφονται στο χάρτη,

Το έτος 2009 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης δημιουργήθηκε στο δήμο Αχαρνών Γεωγραφικό  Σύστημα  Πληροφορικών (Geographic Information Systems).

 

Ενώ η πλατεία Αγίου Νικολάου Χαρακτηρίστηκε (1) Κοινής Χρήσης (ΚΧ) η περιοχή της Πλατεία Αγίου Βλασίου είναι αχαρακτήριστη. Χαρακτηρισμός ΚΧ υπάρχει και για το χώρο του Ναού της  Παναγίας, για την πλατεία Καράβου ως Κοινής Χρήσης (4)  και Κοινωφελής (ΚΦ) για το Ναό του Αγίου Βλασίου (3) .

Απογραφή πραγματικού πληθυσμού έτος 2011

Ο δήμος Θρακομακεδόνων ενσωματώθηκε στον ενιαίο δήμο Αχαρνών ως Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων.

Την επόμενη δεκαετία ο πραγματικός πληθυσμός το έτος 2011 αυξήθηκε κατά 30 000 κατοίκους.

Την τελευταία δεκαετία πολεοδομικά χρησιμοποιείται το Κτηματολόγιο, (κλικ εδώ).

Παρατηρούμε ότι στο χάρτη του κτηματολογίου υπάρχουν μέσα στην αχαρακτήριστους  δρόμους χώροι στην πλατεία Αγίου Βλασίου  φαίνεται να υπάρχουν μέχρι σήμερα. χωρίς να χαρακτηρίζονται. δρόμοι για κίνηση αυτοκινήτων, πεζόδρομων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων. Σε αντίθεση με την πλατεία Αγίου Νικολάου που έχει χαρακτηριστεί κοινόχρηστος χώρος που διακόπτει την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Σε ΦΕΚ δεν υπάρχει αναφορά για τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου της περιοχής. Οι υπάλληλοι της Πολεοδομίας  δεν έχουν αντίστοιχο έγγραφο που να παριστάνει τους κοινόχρηστους χώρους της πλατείας Αγίου Βλασίου.

Ακόμα και σήμερα στην Πλατεία Αγίου Βλασίου, στο χώρο, που σήμερα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου χαρακτηρίστηκε πλατεία, καταλήγουν επώνυμοι δρόμοι.

Γιατί τόση αναφορά για την πλατεία Αγίου Βλασίου;  Γιατί αύριο το δημοτικό συμβούλιο θα αποφασίσει για το χαρακτηρισμό Κοινόχρηστων Χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Κανονισμός Κοινοχρήστων Χώρων – 3

Posted by koszig στο 24 Νοεμβρίου 2019

Μια ιδιαίτερη περίπτωση Κοινόχρηστου Χώρου είναι  η τοποθέτηση σε αυτόν τραπεζοκαθισμάτων και περιπτέρων.  Αυτοί οι  Κοινόχρηστοι Χώροι πρέπει όταν είναι σε πεζόδρομους και πλατείες να προσδιορίζουν τοπογραφικά το χώρο της τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων, ώστε αν προτίθεται κάποιος να αξιοποιήσει κάποιο κτίριο να γνωρίζει αν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και η έκταση που αυτά θα μπορούν να καταλαμβάνουν.

Στον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων που είναι προς έγκριση δεν προσδιορίζονται ονομαστικά οι πεζόδρομοι και οι πλατείες που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα, αλλά αναφέρονται γενικά ως πλατείες.

 

Το άνω μέρος της εικόνας είναι ένα τμήμα του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφορικών (GIS) που έχει ο δήμος για πολεοδομικά θέματα.

Το Οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ. 35 είναι αντίστοιχο με την αεροφωτογραφία με πράσινο περίγραμμα. Στο χώρο αυτό είναι και η εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Αυτή είναι μια από τις πλατείες που μπορούν να τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα;

Είναι φανερό ότι αν δεν προσδιοριστούν επακριβώς οι χώροι που μπορούν να τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα δεν υπάρχει αντικειμενική διαχείριση των Κοινοχρήστων Χώρων.

Αυτό είναι ένα πρόβλημα για τους κοινόχρηστους χώρους  που ενδέχεται να συζητηθούν στην αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Αύριο η συνέχεια.

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Το φάουλ !!

Posted by koszig στο 22 Νοεμβρίου 2019

Μερικές φορές χρειάζονται σχόλια για τις εκδηλώσεις όπως  για τον εορτασμό των Εισοδίων της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην παρουσία επισήμων σε δημόσιες εκδηλώσει το προβάδισμα επισήμων καθορίζει υπουργική απόφαση:

ΦΕΚ-1488-2006-σειρά προβαδίσματος επισήμων σε εορτές

Σε αυτή την απόφαση για τοπικές εορτές σε δήμους αναφέρεται:

Στις τοπικές εορτές το προβάδισμα έχει ο Δήμαρχος της πόλης.
Στις έδρες των Δήμων και των Κοινοτήτων
Λ. Στις έδρες των Δήμων
Δήμαρχος, Βουλευτές, Νομάρχης, Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ανώτερος Διοικητής Φρουράς (Ανώτερος Αξιωματικός), Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Ειρηνοδίκης, Δημοτικό Συμβούλιο, πρώην Βουλευτές, Πρόεδροι Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Πρόεδροι Λιμενικών Ταμείων, Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών, Προϊστάμενοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου − Οργανισμών − Τραπεζών, Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος εν ενεργεία, κατά ιεραρχική τάξη, Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Οδηγών με στολή, Πρόεδροι Επιστημονικών Οργανώσεων, Αντιπρόσωποι Τύπου, Πρόεδροι Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, Πρόεδροι Αναπηρικών και Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων, Εκπρόσωποι Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης,
Πρόεδροι Λογοτεχνικών Σωματείων, Πρόεδροι Επιμελητηρίων, Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων, Πρόεδροι Εργατικών Οργανώσεων, Πρόεδροι Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων.

Πως τηρήθηκε ο νόμος στον εορτασμό των Εισοδίων της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στους επισήμους ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός (1), ο παραιτηθείς γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών Δημήτριος Λάππας (2), η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου  Χριστίνα Κατσανδρή (3), δημοτικοί σύμβουλοι αριστερά, δεξιά και πίσω από το δήμαρχο.

Στην κατάθεση στεφάνων διατηρήθηκε η ίδια διάταξη

Στους επισήμους ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός (1), ο παραιτηθείς γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών Δημήτριος Λάππας (2), η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου  Χριστίνα Κατσανδρή (3) και ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου (4).

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κατέθεσε στέφανο εκπροσωπόντας το δημοτικό συμβούλιο.

Η συνέχεια

Ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός (1), ο παραιτηθείς γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών Δημήτριος Λάππας (2), η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου  Χριστίνα Κατσανδρή (5),  ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου (4) και ο αντιπεριφερειάρχης Αθανάσιος Αυγερινός (5), εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής.

 

Είναι φανερό ότι σήμερα ο κ. Λάππας, παραιτηθείς γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών είναι ιδιώτης, και ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός παράτυπα τον έχει δίπλα του σε επίσημη εκδήλωση.

Πολύ περισσότερο ο παραιτηθείς γενικός γραμματέας, είκοσι ημέρες μετά την παραίτησή του δε μπορεί να κάθεται στο γραφείο του γενικού γραμματέα του δήμου και ενδεχομένως να λαμβάνει γνώση των εγγράφων του δήμου.

Μετά την αποδοχή της παραίτησης του γενικού γραμματέα του δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ)., ο δήμαρχος ανάρτησε φωτογραφία με τον παραιτηθέντα.

Στο καφενείο ο δήμαρχος μπορεί να έχει δίπλα οποιοδήποτε φίλο έχει, όμως  στις επίσημες  εκδηλώσεις του δήμου οφείλει να τηρεί το προβάδισμα σύμφωνα με το νόμο.

Οι επίσημες εκδηλώσεις του δήμου δεν είναι καφενείο να παρευρίσκεται σε επίσημες θέσεις ο καθένας

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »