Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘ΔΕΚΑ’ Category

Δ.Ε.Κ.Α. Δελτίο Τύπου

Posted by koszig στο 19 Μαρτίου 2020

 

 

Posted in ΔΕΚΑ | Leave a Comment »

Αλλαγή στη Δ.Ε.Κ.Α.

Posted by koszig στο 10 Ιανουαρίου 2020

Ο Χάρης Δαμάσκος ορίστηκε πρόεδρος του  ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες (ΜΕΤΡΟ, Τραμ, ΗΣΑΠ)).

Αλλαγή στο Δ.Ε.Κ.Α.. Σήμερα ο  επικεφαλής της παράταξης Δ.Ε.Κ.Α.  Δημιουργούμε Ένα Καλύτερο Αύριο (Δ.Ε.Κ.Α.) υπέβαλε την παραίτηση του από επικεφαλής και από μέλος της Παράταξης.

Από τη δημοτική παράταξη εξελέγησαν 9. Μετά από λίγους μήνες ο Γιώργος Δασκαλάκης ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη. Παράμειναν 8.  Μετά την παραίτηση του επικεφαλής της παράταξης Χάρη Δαμάσκου τη θέση του καταλαμβάνει  η επιλαχούσα Διονυσία Μπομπόνη.

Τα μέλη της παράταξης είναι:

Οικονόμου Ευθύμιος (Θέμης)
Κόνταρης Χρύσανθος
Κωφός Δημήτριος
Ευθυμιάδου (Τουμανίδου) Γεωργία
Λαζάρου Βασίλειος
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης
Δαμάσκος (Χάλεσης) Δημήτριος
Μπομπόνη Διονυσία

 

Σύμφωνα με το νόμο 4555/2018

Άρθρο 41
Παραίτηση αιρετών – Αντικατάσταση του άρθρου 54 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 54 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 54
Παραίτηση αιρετών
2. Η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων κοινοτήτων και των προέδρων κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήμαρχο. Η παραίτηση γίνεται οριστική την επομένη της κατάθεσης της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η παραίτηση των αιρετών των δήμων από τις θέσεις που κατέχουν, λόγω της ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν και γίνεται οριστική την επομένη της κατάθεσής της στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας.
4. Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών τους γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της περιόδου, κατά την οποία οι παραιτηθέντες ασκούσαν καθήκοντα. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής ή αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης των παραιτουμένων εξακολουθούν να ισχύουν.».

Άρθρο 42
Αντικατάσταση – Αναπλήρωση μελών – Αντικατάσταση του άρθρου 55 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 55 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 55
Αντικατάσταση και αναπλήρωση μελών
1. Τις έδρες των δημοτικών συμβούλων και των συμβούλων των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, που, για οποιονδήποτε λόγο, μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί του ίδιου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.
3. Ο δήμαρχος καλεί αμέσως τους αναπληρωματικούς, με τη σειρά της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον του δημάρχου. Αν δεν εμφανισθούν στην προθεσμία αυτή, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του αναπληρωματικού.

Μετά την ορκωμοσία της μελλοντικής δημοτικής συμβούλου Διονυσίας Μπομπόνη θα πρέπει να γίνει η εκλογή του ή της επικεφαλής της παράταξης Δ.Ε.Κ.Α. στη θέση του παραιτηθέντος  Χάρη Δαμάσκου.

 

Νεώτερα!!

Σε συνεδρίαση της δημοτικής παράταξης χθες αποφάσισαν με  6 ψήφους υπέρ του Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου και 2 του Θέμη Οικονόμου, επικεφαλής της παράταξης να είναι ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος.

Posted in ΔΕΚΑ | Leave a Comment »

Παραταξιακή εκδήλωση παράταξης Δ.Ε.Κ.Α.

Posted by koszig στο 18 Μαΐου 2019

Posted in ΔΕΚΑ | Leave a Comment »

Προεκλογική Παρουσίαση υποψηφίων δημοτικής παράταξης «Δέκα» με υποψήφιο δήμαρχο το Χάρη Δαμάσκο

Posted by koszig στο 6 Μαΐου 2019

 

Προσέλευση Χάρη Δαμάσκου

Επώνυμοι και ανώνυμοι

Ο Χάρης του παρελθόντος

Ο Χάρης του μέλλοντος των Αχαρνών

Παρουσίαση υποψηφίων δημοτικών συμβούλων

 

Posted in ΔΕΚΑ | Leave a Comment »

10 Χάρης Δαμάσκος – Πρόσκληση για παρουσίαση Προγράμματος και Υποψηφίων δημοτικών συμβούλων

Posted by koszig στο 2 Μαΐου 2019

 

Posted in ΔΕΚΑ | Leave a Comment »

Ο Χάρης Δαμάσκος στο Ολυμπιακό Χωριό

Posted by koszig στο 1 Απριλίου 2019

Κυριακή 31 Μαρτίου 2019. Συζήτηση της παράταξης ΔΕΚΑ, με Υποψήφιο δήμαρχο το Χάρη Δαμάσκο, με κατοίκους του Ολυμπιακού Χωριού.

 

 

 

 

Posted in ΔΕΚΑ | Leave a Comment »

Τα χρόνια πολλά από το Χάρη Δαμάσκο

Posted by koszig στο 17 Ιανουαρίου 2019

Posted in ΔΕΚΑ | Leave a Comment »

Φιλανθρωπική πολιτική συγκέντρωση

Posted by koszig στο 15 Δεκεμβρίου 2018

Posted in ΔΕΚΑ | Leave a Comment »