Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Για την Πόλη μας’ Category

Καλέ άντε !!

Posted by koszig στο 23 Μαΐου 2014

Είναι μερικές φορές που ένα πολίτης αναρωτιέται πως μπορεί να επικοινωνήσει με το κράτος με την ευρεία έννοια. Παρατηρείστε γιατί.

Ένα γεγονός που συνέβη χτες και θέλησα ως πολίτης να καταγραφή, γιατί αν βρεθώ σε κανένα χαντάκι αυτό δεν είναι δική μου επιλογή.

Αναφορά

Επειδή και στο παρελθόν κάποιος ανόητος είχε αφιονιστεί από τον πολιτικό του περίγυρο έκανε ασυγχώρητα λάθη. Παρακολουθείστε τι έγινε: (κλικ εδώ)

 

———–

Τότε έγινε μήνυση κατά συγκεκριμένου ατόμου που εμφανίζεται στην αρχή του βίντεο να χαιρετάει δια χειραψίας τον κ. Πετάκο.

σάρωση0191

Το γεγονός θεώρησα ότι έχει σημασία να καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων μήπως χρειαστεί στο μέλλον, αν  μου συμβεί  κανένα «ατύχημα».

Στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών, στις 10:30,  περίμενα προκειμένου να καταγραφεί το έγγραφο. Μετά από τρία τέταρτα αποχώρησα να επανέλθω αργότερα επειδή είχε πράγματι φόρτο εργασίας το αρμόδιο γραφείο.

Επανήλθα στις 12 περίπου. Στο διάδρομο συνάντησα τον Υποδιοικητή του τμήματος Τάκη Βρεττό, πατέρα του Μιχάλη Βρεττού ο οποίος προσπάθησε να διευκολύνει την κατάσταση να παραληφθεί το έγγραφο. Εις μάτην. Η γραφειοκρατεία είχε του δικούς της ρυθμούς. Τελικά στις 13:30 αποχώρησα χωρίς να παραληφθεί το έγγραφο.

Επομένως η μόνη λύση είναι να κοινοποιηθεί το έγγραφο στο διαδίκτυο προκειμένου να καταγραφεί.

Υπάρχουν κάποιοι ανόητοι που νομίζουν ότι με απειλές θα καταφέρουν να κλείσουν τα στόματα, να σταματήσουν κάποιοι να γράφουν.  Εδώ όμως είναι γελασμένοι πολύ!!

 

Είναι καιρός οι υπεύθυνοι των παρατάξεων, όχι κατ΄ανάγκη οι επικεφαλής, να μαζέψουν αυτούς που έχουν  τάσεις τραμπουκισμού.

Υπάρχουν κάποιοι που θα φοβηθούν και θα σωπάσουν. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θα μιλήσουν την ίδια γλώσσα αν συμβεί κάτι. Και στους άλλους το μέλλον τους θα είναι αλλιώτικο.

Την κάπα μου την κρέμασα …

 

 

Posted in Για την Πόλη μας | Leave a Comment »

Γιατί δε στηρίζω το Σωτήρη Ντούρο -10. (το καλό !!)

Posted by koszig στο 22 Μαΐου 2014

Στις 12 Μαΐου μια ανάρτηση ασχολήθηκε με τα μπάζα που έριχναν έξω από το νεκροταφείο, (κλικ εδώ).

Αποτέλεσμα διοικητικό πρόστιμο 10.000 €. 8.000 € για παράνομη απόρριψη μπάζων και 2.000 € γιατί ο δήμος Αχαρνών δεν κατέθεσε τις απόψεις του για το θέμα16, που ήταν η έκθεση αυτοψίας της υπαλλήλου της Περιφέρειας για την κατάσταση.

 

Έκθεση αυτοψίας

Στο έγγραφο της Περιφέρειας που απεστάλη στο δήμο Αχαρνών έγινε το σχετικό «κούρεμα» για να μη θιγούν σε πρώτη φάση πρόσωπα. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα.

Έγγραφο περιφέρειας 1Με «κούρεμα»

 

Έγγραφο Περιφέρειας α

Χωρίς «κούρεμα»

Είναι φανερό ότι το έγγραφο χρεώθηκε στον αντιδήμαρχο Νικόλαο Ξαγοράρη και σε αρκετούς υπαλλήλους.  Φυσικά και στο δήμαρχο Αχαρνών που πέρα από τη γενικήεποπτέια των χώρων έχει αφαιρέση την εποπτεία πο τον

 

Εδώ μπαίνει ένα πρόβλημα. Μπορεί κάποιος δημότης με τις ενέργειές του για παραλήψεις των δημοτικών Αρχών να “φορτώνει” το δήμο με καταβολή προστίμου 10.000 €;

Σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 3852/2010 (“Καλλικράτη”)

Άρθρο 232
Αστική ευθύνη

1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των δημοτικών και περιφερειακών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της εκτελεστικής επιτροπής των αντίστοιχων ιδρυμάτων, οφείλουν να αποζημιώσουν το δήμο, την περιφέρεια, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή το ίδρυμα για κάθε θετική ζημία, που προξένησαν σε βάρος της περιουσίας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια. Οι ανωτέρω δεν υπέχουν ευθύνη αποζημίωσης έναντι τρίτων.

2. Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής, που συγκροτείται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα αυτής, και αποτελείται από:
α. Τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή όπου δεν υπηρετεί Επίτροπος, από έναν ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β. Τον Ελεγκτή Νομιμότητας της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. μαζί με τον αναπληρωτή του που ορίζεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.
γ. Όταν αφορά δήμους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδρύματα αυτών έναν εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τον αναπληρωτή του που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.Όταν αφορά περιφέρειες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδρύματα αυτών έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών και τον αναπληρωτή του που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. που ορίζεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.

3. Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις ύστερα από αίτηση του δήμου ή της περιφέρειας ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή του ιδρύματος ή με αίτημα του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δημότη, και αποφασίζει μέσα σε εύλογο διάστημα, αφού κάνει έρευνα και καλέσει τα πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα για την πρόκληση της ζημίας, προς παροχή εξηγήσεων.

 

Άρθρο  233
Πειθαρχική ευθύνη

1. Στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς συμβούλους, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές της αργίας έως έξι μηνών και της έκπτωσης.
2. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί να επιβάλλει τις πειθαρχικές  ποινές  της  προηγούμενης  παραγράφου στους αιρετούς που αναφέρονται σε αυτή:
α. αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση της αρμοδιότητάς τους από δόλο ή βαριά αμέλεια,

 

Όπως φαίνεται το επόμενο βήμα είναι να ζητηθεί αρμοδίως να καταλογιστεί το πρόστιμο σε εκείνους που έδειξαν ΒΑΡΕΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ με αποτέλεσμα να καταλογιστεί  πρόστιμο  σε βάρος του δήμου Αχαρνών.

Πέρα όμως από αυτό και την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου στον Εισαγγελέα από την Περιφέρεια Αττικής έγινε και κοινοποίηση της αναφοράς στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Δια τα καθ΄υμάς.

σάρωση0188

 

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

Posted in Για την Πόλη μας | Leave a Comment »

Γιατί δε στηρίζω το Σωτήρη Ντούρο -9.

Posted by koszig στο 22 Μαΐου 2014

Η κοινωνική πολιτική του δήμου Αχαρνών  είναι από τα λίγα τμήματα του δήμου Αχαρνών, που με τα λίγα μέσα που διέθεσε ο δήμος, σημείωσε αξιόλογα αποτελέσματα που οφείλονται στους υπαλλήλους και στη αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Κική Σαββίδη.

 

Μέτρα Ατομικής Προστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών

 

 Τα κουνούπια αποτελούν ένα σοβαρό παράγοντα κινδύνου για την εξάπλωση ασθενειών όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, η Ελονοσία, κ.α. Πέρα από τα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών που υλοποιούνται κατά περιοχή, για την επιτυχία της όλης προσπάθειας,  χρειάζεται η ενεργή συμμετοχή όλων μας, λαμβάνοντας μέτρα προφύλαξης στον ιδιωτικό μας χώρο αλλά και ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια.

Ατομικά Μέτρα Προστασίας

-Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων. Ρούχα που καλύπτουν όσο περισσότερο γίνεται το σώμα, κατά προτίμηση ανοιχτόχρωμα και φαρδιά.

-Χρήση εντομοαπωθητικών  (αντικουνουπικά).

Εφαρμόζονται στα ακάλυπτα μέρη του σώματος και στα ρούχα. Ο χρόνος δράσης τους είναι από 1 έως 4-5 ώρες ανάλογα με την περιεκτικότητα σε δραστική ουσία.

Κατά την εφαρμογή τους θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης τους.

Να μην απλώνονται σε ερεθισμένο ή με πληγές δέρμα. Αν υπάρξει ερεθισμός διακόπτεται η χρήση του.

Στα παιδιά η επάλειψη γίνεται από ενήλικα.

Τα εντομοαπωθητικά απλώνονται μετά από το αντιηλιακό.

-Προσοχή από το σούρουπο μέχρι το χάραμα, ώρες κατά τις οποίες τα περισσσότερα είδη κουνουπιών τσιμπούν.

Επιπλέον και για τη δική μας προστασία

-Χρήση αντικουνουπικών  πλεγμάτων (σήτες) στα ανοίγματα του σπιτιού (παράθυρα, φεγγίτες, αεραγωγούς τζακιού).

-Χρήση εντομοκτόνων στον αέρα: αεροζόλ, ταμπλέτες, εξατμιζόμενο διάλυμα, σπιράλ (φιδάκι). Αυτά δεν πρέπει να εφαρμόζονται στο δέρμα.

-Χρήση κουνουπιέρας κατά τον ύπνο, κυρίως των παιδιών, σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα κουνουπιών.

-Χρήση ανεμιστήρα ή κλιματιστικού. Ο δροσερός αέρας μειώνει τη δραστηριότητα των κουνουπιών αλλά δεν τα σκοτώνει. Η χρήση ανεμιστήρων δυσχεραίνει την προσέγγιση των εντόμων.

-Χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για το φωτισμό εξωτερικών χώρων (προσελκύουν λιγότερο τα κουνούπια).

-Απομάκρυνση του στάσιμου νερού από γλάστρες, υδρορροές ώστε να μην έχουν πρόσβαση τα κουνούπια σε λιμνάζοντα νερά για την εναπόθεση των αυγών τους

Αυτές τις σωστές εντολές δίνει στους δημότες η Κοινωνική Υπηρεσία, αλλά η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ενδιαφέρεται κυρίως για την περιοχή της Αγίας Άννας.

Η περιοχή των καταραμένων

Στο χώρο μεταξύ του Νεκροταφείου και των σπιτιών της οδού Καβαλάρη υπάρχει μια περιοχή «ανθισμένη».

Οδός Καβαλάρη

DSC03915    DSC03914

DSC03912    DSC03911

Φωτογραφίες 20/10/2013

SAMSUNG CAMERA PICTURES     SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

Φωτογραφίες  29/4/2014

Τα υδρόβια φυτά ευδοκιμούν γιατί από την εποχή που μεταφέρθηκαν τα τελευταία λυόμενα έσπασαν οι σωλήνες υδροδότησης. Και το νερό το πληρώνει ο δήμος Αχαρνών φυσικά!!

Η περιοχή είναι ένας μικρός βάλτος με στάσιμα νερά.

Είκοσι εννέα κάτοικοι της περιοχής, απέναντι από το νεκροταφείο, στην οδό Σ. Καβαλάρη υπέβαλαν αναφορά , αρ. πρωτ.101847/13-11-2013, στην οποία ζητούν από τη δημοτική Αρχή να απομακρύνουν τα μπάζα από την περιοχή έξω από το Νεκροταφείο, να σταματήσουν να ρίχνουν μπάζα και να καθαρίσουν τη γύρω περιοχή.

Μέχρι σήμερα τα κουνούπια έχουν μια φιλόξενη περιοχή να διαμένουν.

Τώρα ο δήμος Αχαρνών έβγαλε ανακοίνωση:

-Απομάκρυνση του στάσιμου νερού από γλάστρες, υδρορροές ώστε να μην έχουν πρόσβαση τα κουνούπια σε λιμνάζοντα νερά για την εναπόθεση των αυγών τους

Να απομακρύνουμε το στάσιμο νερό από τις γλάστρες. Οι κάτοικοι της περιοχής θα τηρήσουν την υπόδειξη. Ο δήμος Αχαρνών θα το κάνει;

Επειδή ο δήμος Αχαρνών δεν καταλαβαίνει

Όπου δεν ισχύει λόγος πίπτει πρόστιμο. Και ότι άλλο !!

 

 

 

Posted in Για την Πόλη μας | Leave a Comment »

Γιατί δε στηρίζω το Σωτήρη Ντούρο – 8

Posted by koszig στο 21 Μαΐου 2014

Από την τελευταία προεκλογική ομιλία του υποψηφίου δημάρχου Σωτήρη Ντούρου.

—————-

Να χρησιμοποιήσουμε ελάχιστα το περιβόητο «Θα», που όλοι ξέρουμε   τελικά: πόσο βάθος και πόση αλήθεια έχει.

 Να μην επιλέξουμε: δημοτικούς συμβούλους με αμφιλεγόμενο παρελθόν και τρόπο ζωής.

 Σε εμάς : το σκοτάδι,      η διαφθορά, και η συναλλαγή με το περιθώριο : δεν έχουν      καμία θέση !Να βρουν την θέση τους σε όσους τα συντηρούν :

Αλλά όχι σε εμάς !

 Προσέξτε όμως κάτι : η αξία των ανθρώπων : δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο δικό μας.

 Άνθρωποι με Αξίες, με Ικανότητες και Ήθος: υπάρχουν παντού.

Και γι΄αυτούς τους ανθρώπους, η πόρτα μας : είναι πάντα ανοιχτή.

Είναι ανοιχτή, γιατί κανείς δεν κέρδισε : με μοναχικούς δρόμους και κλειστές διαδρομές.

Αυτούς – και μόνο αυτούς τους ανθρώπους – εμείς    τους περιμένουμε, για έναν και μόνο λόγο:    γιατί : τις Αξίες,    τις ικανότητες και το ήθος τους :

το έχει ανάγκη    ο τόπος !

 

Στην ομιλία του ο Σωτήρης Ντούρος μεταξύ άλλων είπε:

Σε εμάς : το σκοτάδι,   η διαφθορά, και η συναλλαγή με το περιθώριο : δεν έχουν      καμία θέση !Να βρουν την θέση τους σε όσους τα συντηρούν :

Αλλά όχι σε εμάς !

Πριν ένα μήνα περίπου έγινε μια ανάρτηση, (κλικ εδώ). Αυτή πέρασε στα απαρατήρητα λόγω της προεκλογικής περιόδου

Το κρίσιμο σημείο ήταν η παροχή ρεύματος  από το δήμο Φυλής στα Άνω Λιόσια σε συγκρότημα οικημάτων που στεγάζονται τα γραφεία των εταιρειών του κ. Κρημνιανιώτη και οι χώροι εκπαίδευσης της ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε και Μ.Ι.Τ  Α.Ε. και η Εύξεινη Πόλη.

Από τους λογαριασμούς ρεύματος που πληρώνει ο δήμος Φυλής ανέρχεται για δύο χρόνια σε 33.520 €.

DEHΚατανάλωση

όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα για τα έτη 29/2/2012  έως 2/2/2014 ο δήμος Φυλής (πρώην Άνω Λιοσίων) πλήρωσε το ποσό των 33.520,02 €  για λογαριασμό των εταιριών που βρίσκονται στην οδό Πέτρουλα 3 & Φυλής 146

Αν οι εταιρείες είχαν μεταφερθεί στην οδό Πέτρουλα 3 από το 2007 μέχρι το 2012 , αναλογικά η κατανάλωση ρεύματος θα ήταν της τάξης των 120.000 €!!

Επειδή η παροχή ρεύματος πληρώνεται από το δήμο:

1. Δεν καταβάλλεται τέλος για την ΕΡΤ

2. Δεν καταβάλλονται δημοτικά τέλη

3. Δεν καταβάλλεται δημοτικός φόρος

4. Δεν καταβάλλεται τέλος Ακίνητης περιουσίας

5. Δεν καταβάλλεται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών (επιφάνεια περίπου 600 τ.μ.)

Ο δήμος Άνω Λιοσίων και τώρα Φυλής πρέπει να έχει καταβάλει περίπου 120.000 € στη ΔΕΗ και να έχει στερηθεί δημοτικά τέλη που δε μπορούν να υπολογιστούν.

Στο χώρο της Πέτρουλα 3 υπάρχει και παράρτημα της Ε.Ο.Ε.Σ Εύξεινη πόλη με πρόεδρο του Δ.Σ. το Σωτήρη Ντούρο και Γενικό Διευθυντή (και ουσιαστικό κουμανταδόρο) τον μέχρι πριν λίγες μέρες γενικό γραμματέα του δήμου Αχαρνών.

Ο Σωτήρης Ντούρος γνωρίζει την ανάρτηση και δεν έκανε τον κόπο να τη διαψεύσει. Αν είχε άγνοια για το θέμα δεν ζήτησε εξηγήσεις από τον κ. Κρημνιανιώτη και την διακοπή της παράνομης ηλεκτροδότηση στην Πέτρουλα 3.

 Να μην επιλέξουμε: δημοτικούς συμβούλους με αμφιλεγόμενο παρελθόν και τρόπο ζωής.

Σε εμάς : το σκοτάδι,  η διαφθορά, και η συναλλαγή με το περιθώριο : δεν έχουν  καμία θέση !

Σε εμάς: το σκοτάδι, η διαφθορά και η συναλλαγή με ευυπόληπτους  κυρίους: έχουν στενή σχέση. Βρήκαν την θέση τους σε όσους τα συντηρούν : Σε σε εμάς !

 

Σχετικά με την επιλογή δημοτικών συμβούλων με αμφιλεγόμενο παρελθόν και τρόπο ζωής ως δημότης έχω την εύλογη απορία. Αυτοί οι υποψήφιοι με το αμφιλεγόμενο παρελθόν και τον τόπο ζωής  δεν έχουν όνομα;

Για την παράταξη «Για την Πόλη μας» δε θα μπορούσε ένας, που δε σέβεται τον εαυτό του, να μιλήσει για αυτούς που στο παρελθόν είχαν φρουτάκια και κουλοχέρηδες, για αυτούς  που έχουν ρίξει συμπολίτες τους με ακάλυπτες επιταγές, αυτούς που κάνουν απιστίες στη σύζυγο ή το σύζυγο με το αντίθετο φύλο στο χώρο εργασίας; Πως θα μπορούσαν σε μια παράταξη να αντικρούσουν αυτά αν οι αναφορές δεν είναι επώνυμες; Η λάσπη στον ανεμιστήρα δεν πρέπει να είναι τρόπος αναφοράς και αντιπαράθεσης από ανθρώπους που ζητούν την ψήφο μας.

 

Για το λόγο αυτό δε στηρίζω τον Σωτήρη Ντούρο

 

Posted in Για την Πόλη μας | Leave a Comment »

Γιατί δε στηρίζω το Σωτήρη Ντούρο – 7

Posted by koszig στο 21 Μαΐου 2014

Ο γενικός γραμματέας του δήμου είναι ένας μετακλητός υπάλληλος. Έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχει κάθε δημοτικός υπάλληλος με επιπλέον εκείνα που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Στις δραστηριότητες του δήμου είναι οι σχέσεις που αναπτύσσονται με άλλους φορείς στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Συνέπεια αυτών των σχέσεων είναι η ανάγκη μετακινήσεων.

Στη θητεία αυτής της δημοτικής Αρχής έγιναν αρκετά ταξίδια παραγόντων του δήμου στην Ελλάδα και το Εξωτερικό,  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ),

Η προμήθεια των αεροπορικών εισιτηρίων  γινόταν από την εταιρεία Travel Know How.

Travel Know How

Σε όλα σχεδόν τα ταξίδια στο εξωτερικό προμηθευτής ήταν το πρακτορείο Travel Know How που ανήκει στον Δ. Παπαγιάννη και ΣΙΑ.

Ποια είναι η ΣΙΑ;

Δ. Παπαγιάννης και ΣΙΑ ΕΕ. pdf

Εταιρικό

 

 

 

Αυτά τα γνώριζε από δημοσιεύματα ο Σωτήρης Ντούρος, αλλά κάλυπτε τον κ. Κρημνιανιώτη, μετακλητό υπάλληλο του δήμου Αχαρνών, τέως συνεταίρο του και επιλογή του για τη θέση του Γενικού γραμματέα.

Ως ενεργός δημότης έκανα αυτό που έπρεπε να κάνει το έκανε. Αρκετά εντάλατα προπληρωμής εκκρεμούν στην Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ελ.Συν.

Για αυτούς τους λόγους δε στηρίζω το Σωτήρη Ντούρο

 

Επειδή κάποιο μου ψιθυρίζουν να προσέχω, όχι από τη υποτιθέμενη μαφία του αντιπάλου τους,  τους πληροφορώ ότι τη δική τους υπαρκτή μαφία παλεύω.

Αν φοβάσαι μη μιλάς, αν μίλησες μη φοβάσαι (Αραβική παροιμία)

 

 

 

Posted in Για την Πόλη μας | Leave a Comment »

Γιατί δε στηρίζω το Σωτήρη Ντούρο – 6

Posted by koszig στο 21 Μαΐου 2014

Η ιστορία γράφεται απ την έναρξη της ανάληψης της εξουσίας από την παρούσα δημοτική Αρχή και ειδικά με το διορισμό του Νικόλαου Κρημνιανιώτη ως γενικού γραμματέα του δήμου Αχαρνών.

Οι δραστηριότητες του κ. Κρημνιανιώτη ήταν και είναι με τη χρηματοδότηση και διαχείριση προγραμμάτων Εθνικών και Ευρωπαϊκών. Τέτοιες διαχειρίσεις κάνουν εκατοντάδες ΜΚΟ. Η διαφοροποίηση του κ. Κρημνιανιώτη είναι ότι το πεδίο δραστηριότητάς του είναι κυρίως ο δήμος Αχαρνών και ο δήμος Λιοσίων κυρίως από την περίοδο  της δεκαετίας του 90, όπου δήμαρχο ήταν ο Τάσος Μουστακάτος και στέλεχος της παράταξης ο Σωτήρης Ντούρος.

Εκείνη την εποχή η δραστηριότητα ήταν με το ΚΕΚ Ευπυρίδες, (κλικ εδώ).

Μετά την εκλογή του Τάκη Παπανίκα ως δημάρχου Αχαρνών η συνεργασία του κ. Κρημνιανιώτη διακόπηκε και ο κ. Κρημνιανιώτης συνέχισε τις δραστηριότητές του στο Δήμο Άνω Λιοσίων. Ο Σωτήρης Ντούρος διορίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Λιοσίων (ΔΕΑΔΑΛ), (κλικ εδώ).

Ο Σωτήρης ήταν δημοτικός σύμβουλος από το 1998 και επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης, αφού στις εκλογές του έτους 1998 ο Τάκης Παπανίκας εξελέγη δήμαρχος Αχαρνών με αντίπαλο το Σωτήρη Ντούρο. Το 2001 ο Σωτήρης Ντούρος παραιτήθηκε από το δημοτικό συμβούλιο που ήταν επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης. Ενδιαφέρον έχει το απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης της 4ης Μαΐου 2001, (κλικ εδώ).

Ακολούθως το έτος 2001 ο κ. Κρημνιανιώτης δημιούργησε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. με μέλος τον Κυριάκο Χατζηλέρη που μια διετία προσλάμβανε στο δήμο Αχαρνών ο Σωτήρης Ντούρος ως Τεχνικό Ασφαλείας.

Τελικά η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ  Α.Ε. εκτελούσε έργα  στην Αστυνομία στην Αμυγδαλέζα μέχρι το Δεκέμβριο του έτους 2011, (κλικ εδώ).  Το επόμενο έτος ο δήμος Αχαρνών άρχισε αγώνες ενάντια στην Αστυνομία που χρησιμοποιούσε το χώρο για φύλαξη Λαθρομεταναστών!!

Με την ανάληψη της εξουσίας άρχισε στο δήμο Αχαρνών να εμφανίζεται το όνομα Κ. Λαμπρακάκης, αρχικά στις Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (κλικ εδώ). Η εταιρεία LOFT A.E.  είχε ως μέλη της διοίκησης τον Κωνσταντίνο Λαμπρακάκη ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και αντιπρόεδρο Ελισάβετ Βερύκιου. Η Ελισάβετ ήταν διορισμένη στο δήμο Αχαρνών Αχαρνών ως Διευθύντρια Διοίκησης με το όνομα του συζύγου της Ελισάβετ Λαμπρακάκη. Ο κ. Κ. Λαμπρακάκης παράλληλα ήταν και Λογιστής στις Α.Ε. του κ. Κρημνιανιώτη.

Στο τέλος του έτους 2013 παραιτήθηκε η Ελισάβετ Κ. Λαμπρακάκη,

ΒΙΦΘΩΨ8-Κ4Θ-Παραίτηση

Είκοσι μέρες αργότερα :

ΒΙΨ6ΩΨ8-Ψ6Β-Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Στην απόφαση αναφέρεται:

Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Έχοντας υπόψη :
1. Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)
2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου
3. Την εκδήλωση ενδιαφέροντος της κ. Λαμπρακάκη Ελισσάβετ του Φιλίππου , για την ανάληψη καθηκόντων άμισθου Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Αχαρνών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Διορίζει την Λαμπρακάκη Ελισσάβετ του Φιλίππου , άμισθη Ειδική Συνεργάτη , επί Διοικητικών Θεμάτων του Δήμου , λόγω μακροχρόνιας και ευδόκιμης υπηρεσίας στο Δήμο.

Η μια θέση τακτοποιήθηκε προσωρινά και θα παγιοποιηθεί εφόσον ο Σωτήρης Ντούρος επανεκλεγεί.

Ο υιός Λαμπρακάκης έχει απασχόληση.

ΒΕΦΔΩΨ8-90Ι-Απόφαση Πρωτοβάθμιας 2012 -2013

ΒΕΦΔΩΨ8-ΛΙΛ- Σύμβαση Δευτεροβάθμιας για 1012-2013

ΒΛ1ΛΩΨ8-Λ53- Απόφαση Πρωτοβάθμιας για 2013-2014

ΒΛ1ΛΩΨ8-ΟΕ4-Απόφαση δευτεροβάθμιας για 2013-2014

Παίρνει ένα χιλιάρικο παραπάνω από την εταιρεία του πατέρα και της μητέρας, (κλικ εδώ), για το ίδιο έργο. Φυσικά με απευθείας ανάθεση.

Και ο πατέρας Κωνσταντίνος Λαμπρακάκης δε μένει παραπονεμένος.

Στις 14/11/2013 υπογράφτηκε σύμβαση για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης, που είχε πληρωθεί 8 μήνες πριν, με ποσό 12.000 € καθαρά.

ΒΛ1ΓΩΨ8-8ΗΔ- 14-11-2013 Σύμβαση για Ο.Π.Δ. 2013

Στις 17/3/2014 και 18/3/2014 αποφάσισαν να δώσουν με απευθείας ανάθεση για υποστήριξη Αναλυτικής Λογιστικής έτους 2012 !! Καταβλητέο ποσό 15.000 € καθαρά

ΑΠΟΦΑΣΗ 474_17-03-2014 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΣΗΣ 2012

 ΒΙΞΠΩΨ8-ΔΥΨ-18-3-2014 Συμβαση Αναλυτικής Λογιστικής 2012

Για την αναλυτική Λογιστική έτους 2013 στις 21/3/2014 με απευθείας ανάθεση κατοχυρώθηκε ποσό 15.000 € καθαρά

ΒΙΞ6ΩΨ8-5ΞΞ-21-3-2014 Αναλυτική Λογιστική 2013 Απόφαση Κατακύρωσης

Για την αναλυτική Λογιστική έτους 2014 στις 15/5/2014 με απευθείας ανάθεση κατοχυρώθηκε ποσό 15.000 € καθαρά

ΒΙΦ5ΩΨ8-7ΓΦ- 15-5-2014 Υποστήριξη Αναλυτικής Λογιστικής 2014 Υπογραφή σύμβασης

Όλα αυτά αποτυπώνονται λεπτομερώς σε προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Δε μπορεί να πει κανείς ότι ο Σωτήρης Ντούρος δε στηρίζει τους συνεργάτες του. Μόνο που τα χρήματα βγαίνουν στο όνομα του πατέρα και τη δουλειά την κάνει ο γιος, μια και ευρίσκεται στο δήμο με την ιδιότητα εργασιών για τις Επιτροπές Παιδείας.

Παρακολουθείστε ένα απόσπασμα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, όπου ο αντιδήμαρχος Οικονομικών δίνει το λόγο στο βασίλειο Λαμπρακάκη να δώσει διευκρινίσεις για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για το 2013, για το οποίο έγινε η σύμβαση  του Δημάρχου Σωτήρη Ντούρου  με τον Κωνσταντίνο Λαμπρακάκη, πατέρα του εικονιζόμενου Βασιλείου Λαμπρακάκη. Για τις φωνές μου με ποια ιδιότητα εισηγείται ο  Βασίλειος Λαμπρακάκης ο δήμαρχος δεν απάντησε.

——————–

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που δε στηρίζω την υποψηφιότητα του Σωτήρη Ντούρου

Posted in Για την Πόλη μας | Leave a Comment »

Γιατί δε στηρίζω το Σωτήρη Ντούρο – 5

Posted by koszig στο 21 Μαΐου 2014

Στις 8 Μαΐου έγινε μια ανάρτηση με θέμα «Δεν υπάρχει φραγμός;» (κλικ εδώ)

Αναφερόταν  σε προμήθεια μαρμάρινων πλακών. Ας δούμε την Ιστορία.

Ο Μιχάλης Μενιδιάτης (Καλογράνης) ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής της δεκαετίας του 1960. Έλαβε το καλλιτεχνικό όνομα Μενιδιάτης είτε για αναγνωρισιμότητα, είτε να τιμήσει των τόπο του. Ανάλογα με την κρίση του καθενός η προσφορά του στον τόπο, που τον έκανε γνωστό την εποχή εκείνη άξιζε μιας τιμητικής διάκρισης, και καλά έκανε ο δήμος Αχαρνών να μετονομάσει το δρόμο έξω από το σπίτι που γεννήθηκε.

 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το θάνατο του Μιχάλη Μενιδιάτη

Στο ψήφισα αυτών  μεταξύ των άλλων αναφέρεται:

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 ………………….

. Να μετονομασθεί η οδός που γεννήθηκε και διέμενε σε οδό ΜΙΧΑΛΗ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ

.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Ντούρο Σωτήριο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Αυτά στις 23/8/2012  !!

Στις 20/9/2013  δημοτικό συμβούλιο:

Μετονομασία οδού Τζάμου σε Μενιδικάτη

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ζητεί να μετονομασθεί η οδός Γ. Τζάμου (πρώην Γ. Παπανίκα) σε οδό Μιχάλη Μενιδιάτη και ονομασία της πλατείας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λ. Αθηνών & Φιλ. Δέδε σε πλατεία Γ. Τζάμου.

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται το αίτημα.

 

Ο δήμαρχος προχώρησε στην υλοποίηση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, όπως έχει υποχρέωση εκ του νομού.

Συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης επιγραφής στο σπίτι του Μιχάλη Μενιδιάτη!

Με σεμνότητα πραγματοποιήθηκε η μετονομασία της οδού Γ. Παπανίκα σε οδός Μιχάλη Μενιδιάτη, καθώς και τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης επιγραφής που φέρει το όνομα και την φωτογραφία του συμπολίτη μας λαϊκού βάρδου! Η εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου να μετονομαστεί η οδός μπροστά από το πατρικό σπίτι του Μιχάλη Μενιδιάτη είχε παρθεί ομόφωνα πριν λίγους μήνες εις ένδειξη τιμής για την προσφορά του και την αγάπη του στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου την οποία έπρεπε να εκτελέσει ο δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος λίγο μετά την 23/8/2012 εκτελέστηκε επίσημα στις 30/3/2014, δυο μήνες πριν τις δημοτικές  εκλογές, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στην εκδήλωση μίλησε και ο δήμαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος

——————

Πίσω από την οικογένεια του Μιχάλη Μενιδιάτη υπάρχει μαρμάρινη πλάκα με σκαλισμένη την εικόνα του Μιχάλη Μενιδιάτη.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Είναι φανερό ότι οι μαρμάρινες πλάκες τοποθετήθηκαν πριν τις 30/3/2014.

Οι μαρμάρινες πλάκες δεν έφτασαν για το λόγο αυτό μετά το τετράγωνο που είναι το πατρικό σπίτι του Μιχάλη Μενιδιάτη η οδός παραμένει Γ.Παπανίκα, όπως φαίνεται η πινακίδα !!

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε στις 15/4/2014 και αποφάσισε:

ΒΙ0ΡΩΨ8-12Ν-Αποφαση Ο.Ε. για μαρμάρινες πλάκες

Στην απόφαση αυτή αναγράφεται:

Απόφαση Ο.Ε. 2014

 

Τις  7/5/2014 δημοσιεύτηκε απόφαση του αντιδημάρχου Οικονομικών Παναγιώτη Ντούρου:

ΒΙΦΙΩΨ8-Η0Γ-Ανάθεση προμήθειας  μαρμάρινων πλακών

Στην απόφαση αυτή αναγράφεται:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Επικυρώνει το με αριθμ. πρωτ. 36591/06-05-2014 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Διενεργούμενων Προμηθειών
Β. Κατακυρώνει την προμήθεια μαρμάρινων πλακών στα πλαίσια της μετονομασίας της οδού Γ. Τζάμου σε οδό Μιχάλη Μενιδιάτη, στον κ. Νικόλαο Χαμηλοθώρη, συνολικού ποσού 4.969,20€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, διότι η προσφορά του είναι μοναδική και συμφέρουσα για το Δήμο.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την παραλαβή των μαρμάρινων πλακών και την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Παναγιώτης Ντούρος

Επειδή μπερδευτήκατε  ας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση:

Στις  23/8/2012 πεθαίνει ο Μιχάλης Μενιδιάτης. Αποφασίζεται η μετονομασία της οδού Γ. Παπανίκα σε Μιχάλη Μενιδιάτη.

Στις 20/9/2013  δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τη μετονομασία της οδού Γ. Τζάμου (πρώην Γ. Παπανίκα) σε Μιχάλη Μενιδιάτη.

Στις 30/3/2014 γίνεται εκδήλωση για τη μετονομασία της οδού σε Μιχάλη Μενιδιάτη και τον εντοιχισμό μαρμάρινης πλάκας με ανάγλυφη τη μορφή του.

Στις 15/4/2014 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει τα χαρακτηριστικά των μαρμάρινων πλακών και το κόστος τους.

Στις 7/5/2014 γίνεται απευθείας ανάθεση προμήθειας μαρμάρινων πλακών στα πλαίσια της μετονομασίας της οδού Γ. Τζάμου σε οδό Μιχάλη Μενιδιάτη, στον κ. Νικόλαο Χαμηλοθώρη, συνολικού ποσού 4.969,20€,

 

Ν σχολιάσουμε τα ανωτέρω.

Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Μιχάλη Μενιδιάτη οι παράγοντες του δήμου ανακαλύπτουν ότι η οδός Γ. Παπανίκα έχει μετονομαστεί σε Γ. Τζάμου.

Οκτώ μήνες μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την αλλαγή του ονόματος της οδού σε Μιχάλη Μενιδιάτη ο δήμαρχος Αχαρνών κάλεσε σε επιμνημόσυνη δέηση και αποκαλυπτήρια της προσωπογραφίας.

1912063_798867696809171_2125613947_o

Αυτό σημαίνει ότι την ημέρα των εγκαινίων, 30/3/2014, οι μαρμάρινες πλάκες είχαν κατασκευαστεί.

Με απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής δέκα πέντε μέρες αργότερα, (κλικ εδώ), με  παράτυπη/παράνομη συνεδρίαση καθορίστηκαν οι διαστάσεις, ο αριθμός των μαρμάρινων πλακών και το κόστος απόκτησής τους.

Είκοσι μέρες  μετά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ντούρος  Κατακυρώνει την προμήθεια μαρμάρινων πλακών στα πλαίσια της μετονομασίας της οδού Γ. Τζάμου σε οδό Μιχάλη Μενιδιάτη, στον κ. Νικόλαο Χαμηλοθώρη, συνολικού ποσού 4.969,20 €.

Σε προηγούμενη ανάρτηση αναφέρθηκε πότε γίνεται προμήθεια με απευθείας ανάθεση:

Στην περίπτωση δε κατά την οποία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προτίθενται να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών με απευθείας ανάθεση αυτών, λόγω αδυναμίας τήρησης των προθεσμιών που απαιτούνται για τη διενέργεια σχετικού ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) οι εν λόγω προμήθειες πρέπει να παρασχεθούν κατεπειγόντως και β) η ως άνω κατεπείγουσα ανάγκη πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία αφενός δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής, αφετέρου δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν (βλ. πράξεις IV Τμ. Ελ. Συν. 7/2007, 175, 109, 98, 34 και 4/2006, και πράξεις VI Tμ. Ελ. Συν , 91, 105, 171/2007). Η δε απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί προσφυγής στην προρρηθείσα διαδικασία ανάθεσης, πρέπει, ως εκ της φύσεώς της, να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη ώστε να καθίσταται εφικτός από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο έλεγχος της νομιμότητάς της (πρβλ. πράξεις VI Tμ. 91, 105, 171/2007, VII 86/2008, ΣΤ΄ Κλιμ. 27/2012, 205/2007 κ.ά).

και το σημαντικότερο:

Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο, για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (33/2012 πραξ. VII Τμημ. Ελ. Συν.). Περαιτέρω, από τις ίδιες διατάξεις προκύπτει ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ανατίθεται η προμήθεια υλικού, που συνιστά την γενεσιουργό αιτία καταβολής της σχετικής δαπάνης (διοικητική ανάληψη της υποχρέωσης), πρέπει να προηγείται της υπογραφής της οικείας σύμβασης και της εκτέλεσής της, ήτοι της πραγματοποίησης της δαπάνης, δεδομένου ότι ως διοικητική πράξη ρυθμίζει ενεστώσες ή μελλοντικές ενέργειες και όχι παρελθούσες (Σχετικές Πράξεις: IV Τμ.99/2007, VII Τμ.256/2009, 30/2012).

Η κατασκευή των μαρμάρινων πλακών έγινε, 30/3/2014, δηλαδή πριν την απευθείας ανάθεση που έγινε στις 15/4/2014 και πριν τη σύμβαση για την εκτέλεση της ανάθεσης που έγινε στις 7/5/2014.

Είναι φανερό ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του δε θα εγκρίνει την πληρωμή των τιμολογίων.

Άλλο χαρακτηριστικό σημείο είναι οι δαπάνη των 4.969,20 € που είναι μικρότερη των 5.000 €.

Ο Νικόλαος Χαμηλοθώρης, στον οποίο έγινε η απευθείας ανάθεση, είναι υποψήφιος δημοτικό σύμβουλος με την παράταξη «Για την Πόλη μας» με υποψήφιο δήμαρχο το Σωτήρη Ντούρο, που ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έκανε την ανάθεση σε υποψήφιος της παράταξής του. Αν το ανατεθέν ποσό ήταν 5.000 € ο κ.Χαμηλοθώρης θα είχε πρόβλημα εκλογιμότητας!!

Τώρα αν η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε για την προμήθεια μαρμάρινων πλακών στα στα πλαίσια της μετονομασίας της οδού Γ. Τζάμου  σε οδό Μιχάλη Μενιδιάτη, και μια από τις πλάκες με διαστάσεις 50X80 εκατοστών τοποθετήθηκε στα εγκαίνια του κτιρίου της Αρωγής που ονομάστηκε «Αντώνης ΕΛΛΙΟΤΤ» δεν έχει καμία σημασία.

——————–

Σε όλη αυτή την ιστορία γίνεται φανερό ότι είναι σύνηθες φαινόμενο να μην τηρούνται οι τυπικές και ουσιαστικές διαδικασίες και είναι επίσης σύνηθες να γίνονται απευθείας αναθέσεις σε «δικούς» μας ανθρώπους.

 

Για τους ανωτέρω λόγους δε στηρίζω την επανεκλογή του Σωτήρη Ντούρου._

 

 

 

Posted in Για την Πόλη μας | Leave a Comment »

Γιατί δε στηρίζω το Σωτήρη Ντούρο – 4

Posted by koszig στο 20 Μαΐου 2014

Στη δημόσια διοίκηση υπάρχουν διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.  Οι διαδικασίες αυτές καθορίζονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε αυτό το πνεύμα λειτούργησε ο δήμος Αχαρνών  προκειμένου να αναθέτει υπηρεσίες και προμήθειες.

Πότε γίνεται προμήθεια με απευθείας ανάθεση;

Στην περίπτωση δε κατά την οποία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προτίθενται να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών με απευθείας ανάθεση αυτών, λόγω αδυναμίας τήρησης των προθεσμιών που απαιτούνται για τη διενέργεια σχετικού ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) οι εν λόγω προμήθειες πρέπει να παρασχεθούν κατεπειγόντως και β) η ως άνω κατεπείγουσα ανάγκη πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία αφενός δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής, αφετέρου δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν (βλ. πράξεις IV Τμ. Ελ. Συν. 7/2007, 175, 109, 98, 34 και 4/2006, και πράξεις VI Tμ. Ελ. Συν , 91, 105, 171/2007). Η δε απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί προσφυγής στην προρρηθείσα διαδικασία ανάθεσης, πρέπει, ως εκ της φύσεώς της, να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη ώστε να καθίσταται εφικτός από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο έλεγχος της νομιμότητάς της (πρβλ. πράξεις VI Tμ. 91, 105, 171/2007, VII 86/2008, ΣΤ΄ Κλιμ. 27/2012, 205/2007 κ.ά).

Ας δούμε μια απευθείας ανάθεση από τις πάμπολλες που έχουν γίνει. (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ).

Με την ευκαιρία της εισαγωγής φοιτητών και σπουδαστών σε ανώτατες σχολές ο δήμος Αχαρνών θέλησε να βραβεύσει τους νεοεισερχόμενους.

(ΒΛΓ7ΩΨ8-ΜΟ1-Απόφαση για διοργάνωσης εορτής βράβευσης)

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε για την έγκριση της δαπάνης. (κλικ εδώ).

Παρακολουθείστε τι βίντεο έχει ενδιαφέρον !!

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε:

ΒΙΨ6ΩΨ8-Γ2Ζ-Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για Tablets

Η απόφαση φέρεται να ελήφθη στις 30/12/2013.

Στην απόφαση μεταξύ των άλλων αναφέρεται:

Ως επιβράβευση της επιτυχίας τους προσφέρθηκαν συνολικά, σαράντα (40)  TABLETS ASUS, τα οποία ο Δήμος προμηθεύτηκε από το κατάστημα του Ιωάννη Νίκα, ΕΜΠΟΡΙΟ Κ/Η Ηλεκτρικών –service (Yποκατάστημα ΓEΡΜΑΝΟΣ, πλατεία Καπανδριτίου, με στοιχεία: ΑΦΜ 035901219 ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 4.000,00 € για την προμήθεια σαράντα (40) ΤABLETS ASUS από το κατάστημα του Ιωάννη Νίκα, ΕΜΠΟΡΙΟ Κ/Η Ηλεκτρικών –service (Yποκατάστημα ΓEΡΜΑΝΟΣ, πλατεία Καπανδριτίου, με στοιχεία: ΑΦΜ 035901219 ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου).
2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6471.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών, οικονομικού έτους 2013 και με τίτλο: «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων ».
3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.
Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 1224/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΝΤΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΡΓΑΛΗΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αχαρνών:

Ανακοίνωση δήμου Αχαρνών aΤα tablets, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δόθηκαν στις 22/12/2014.  Η απευθείας ανάθεση της αγοράς έγινε στις 30/12/2013. Όπως φαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση του δήμου Αχαρνών τα 10 από τα 40 ήταν με χορηγία της Μητρόπολης.

 

Για αντίστοιχο θέμα απευθείας ανάθεσης ο δήμος Αλεξανδρείας του νομού Ημαθίας ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία:

ΒΕΧ7ΩΨΠ-ΑΛΦ- απευθείας ανάθεση

Σε αυτή την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναφέρεται:

Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο, για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (33/2012 πραξ. VII Τμημ. Ελ. Συν.). Περαιτέρω, από τις ίδιες διατάξεις προκύπτει ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ανατίθεται η προμήθεια υλικού, που συνιστά την γενεσιουργό αιτία καταβολής της σχετικής δαπάνης (διοικητική ανάληψη της υποχρέωσης), πρέπει να προηγείται της υπογραφής της οικείας σύμβασης και της εκτέλεσής της, ήτοι της πραγματοποίησης της δαπάνης, δεδομένου ότι ως διοικητική πράξη ρυθμίζει ενεστώσες ή μελλοντικές ενέργειες και όχι παρελθούσες (Σχετικές Πράξεις: IV Τμ.99/2007, VII Τμ.256/2009, 30/2012).

Με άλλα λόγια  πρώτα αποφασίζουμε για τη δαπάνη και στη συνέχεια προχωράμε στην πραγματοποίησή της.

Την απόφαση παράτυπης απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν ο δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος και ο Μιχάλης Βρεττός.

Εγκαίνια a

 

Trio

Όμως κάτι δεν πήγε καλά γιατί φαίνεται ότι τα 4000 € δε μπορούσε να τα καταβάλει ο δήμος Αχαρνών. Την τακτοποίηση ανέλαβαν άλλοι.

ΒΙΦΥΟΞ84-Η1Ν-Δευτεροβάθμια επιτροπή παιδεία . Κατακύρωση προμήθειας

Στην απόφαση αυτή του προέδρου της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παιδείας νυν και υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με την παράταξη «Για την Πόλη μας»  με υποψήφιο δήμαρχο το Σωτήρη Ντούρο αποφάσισε:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Επικυρώνει το με αριθμ. πρωτ. 533/8-5-2014 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διενεργούμενων Προμηθειών.
Β. Κατακυρώνει την προμήθεια 40 tablet για τις ανάγκες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον κ. Νίκα Ιωάννη συνολικού ποσού € 4.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, διότι η προσφορά του είναι η πλέον συμφέρουσα για τη Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Κατσανδρής

Ο κ. Κατσανδρής οφείλει να εξηγήσει : «Η δε απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί προσφυγής στην προρρηθείσα διαδικασία ανάθεσης, πρέπει, ως εκ της φύσεώς της, να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη ώστε να καθίσταται εφικτός από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο έλεγχος της νομιμότητάς της»

Αυτό όμως είναι αρμόδιο να εξεταστεί από την Πάρεδρο του Ελεγκτικού συνεδρίου για την νομιμότητα της απόφασης και στις άλλες εποπτεύουσες αρχές αν οι ενέργειες για τα tablets ήταν στα πλαίσια του νόμου.

Η απόφαση απευθείας ανάθεσης του κ. Κατσανδρή έγινε στις 9/5/2014.

Δευτεροβάθμια

Να κλείσουμε κάποιες  τρύπες μήπως δεν ξαναβγούμε. Αποφάσεις που δε μπορεί να λάβει το δημοτικό συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή αναλαμβάνει το μακρύ χέρι της διοίκησης που δεν ελέγχεται εύκολα.

SONY DSC    SONY DSC

Ένας από τους λόγους που δε στηρίζω το Σωτήρη Ντούρο.

Posted in Για την Πόλη μας | Leave a Comment »

Γιατί δε στηρίζω το Σωτήρη Ντούρο -3

Posted by koszig στο 19 Μαΐου 2014

———————

Το έχω πεί ξανά, αλλά το ξαναλέω : για εμάς, η προεκλογική εκστρατεία – που λήγει σήμερα, με αυτήν εδώ την ομιλία θα κρατούσε: τον ελάχιστο δυνατό χρόνο, προκειμένου: να μην αφήσουμε : ούτε για μια ημέρα, το έργο αυτού του Δήμου !

Και αυτό κάναμε !

Όμως : αυτό που θα σας πώ, πρώτη φορά :είναι : ο τρόπος που επιλέξαμε να κινηθούμε, γι΄αυτή την περίοδο.

Και αν θέλετε… Παίρνω επάνω μου την ευθύνη αυτής της επιλογής.

 Είναι μια επιλογή, που αποτελεί  προσωπικό στοίχημα: Να λειτουργήσουμε ελάχιστα ως πολιτικοί !

 Να μην εστιάσουμε : σε ηχηρά φραστικά σχήματα, που πίσω τους κρύβουν :

το «Απόλυτο κενό»!

Είναι γεγονός ότι πρέπει να προχωρήσει αυτό το έργο του Δήμου. Πρέπει να πούμε: » Στρατιώτη δεν είναι η θέση σου στα γραφεία της παράταξης «Για την Πόλη μας» η θέση σου είναι στα έργα»!! (κλικ εδώ)

Πράγματι την προεκλογική περίοδο ο δήμαρχος τήρησε το  λόγο  του για τα έργα. Προχωράνε !!

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

Πειράζει αν στο αριστερό μέρος του δρόμου ξέχασαν να κάνουν πεζοδρόμιο;

Πρόταση: Να μετονομαστεί αυτό κομμάτι του δρόμου από Αλφειού σε δημάρχου Σωτήρη Ντούρου μιας και είναι το μόνο κομμάτι δρόμου που έχει κατασκευαστεί στη θητεία του!

»  Να μην εστιάσουμε : σε ηχηρά φραστικά σχήματα, που πίσω τους κρύβουν : το «Απόλυτο κενό»!»

Ιδού το «Απόλυτο κενόν»

Οι προϋπολογισμοί δαπανών των ετών 2013 και 2014. Σε αυτούς φαίνονται οι δαπάνες για την κατασκευή έργων τα έτη 2012 και 2013 και οι προτάσεις για δαπάνες εκτέλεσης έργων το 2014.

Έργα 6

Έργα 1

Έργα 2Έργα 3

Έργα 4Το έτος 2012 δεν έγινε σχεδόν κανένα έργο εκτός από τα συνεχιζόμενα (πληρώνονται έργα που έχουν γίνει το προηγούμενο έτος.

Έργα 5

Έργα 7Έτος 2013, δαπάνες για έργα σχεδόν μηδέν.

Επίσημο έργο τα έτη 2012, 2013 σχεδόν μηδέν. Με απόδειξη !!

 

Posted in Για την Πόλη μας | Leave a Comment »

Γιατί δε στηρίζω το Σωτήρη Ντούρο -2

Posted by koszig στο 19 Μαΐου 2014

Στο κείμενο της προεκλογικής  του ομιλίας αναφέρει:

————-

Για να βρίσκομαι σήμερα εδώ, και να νοιώθω :ότι δεν προδώσαμε, ούτε στιγμή :τις θέσεις μας, τις αρχές μας, και το όραμά μας γι΄αυτή την πόλη.

Για όλα αυτά, είμαι σήμερα απέναντί σας, και νοιώθω : καθαρός ! Νοιώθω ειλικρινής. Και νοιώθω : δικαιωμένος !

Για να δούμε πόσο καθαρός νιώθει ο δήμαρχος.

Σε χώρο δίπλα στο γυμναστήριο «Χολίδης» υπάρχουν δύο γήπεδα, το ένα είναι γήπεδο 5×5 και το άλλο κανονικό ή 8×8. (κλικ εδώ)

 

Χολίδη

 

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 16/4/2014 εξελίχθηκαν τραγελαφικές καταστάσεις, (κλικ εδώ)

Στη συνεδρίαση αυτή φαίνεται ότι ο προεδρεύων Μιχάλης Βρεττός διαπιστώνει 12 παρόντες δημοτικούς συμβούλους.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε θέμα που δημοσιεύτηκε μετά από μερικές μέρες :

2194 Έκτο έκτακτο θέμα

Στην απόφαση αυτή φαίνεται ότι η 15ετής σύμβαση έληγε στις22/7/2013 και την επομένη, σύμφωνα με τη σύμβαση:

Σύμβαση γηπέδων

7.- Ο μισθωτής με τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης, έχει την υποχρέωση παραδώσει στον εκμισθωτή   Δήμο, χωρίς έγγραφη ειδοποίησή του χώρου, όπως θα είναι διαμορφωμένος εκείνη τη χρονική στιγμή, με όλες τις εγκαταστάσεις, που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τότε, (σε καλή κατάσταση και με τη συντήρηση που απαιτείται, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης), ώστε, ο Δήμος, από τότε και στο εξής να είναι αποκλειστικός χρήστης· και, νομέας αυτών.

Στις 4/2/2014 μετά από ανάρτηση που ενημέρωνα το δήμο Αχαρνών στις 10 Ιανουαρίου 2014, (κλικ εδώ):

η εταιρεία ενημέρωσε το δήμο Αχαρνών ότι έχει επενδύσει περί τα 700.000 ευρώ, όπως αναγράφεται στην παράνομη παραχώρηση του χώρου από το δημοτικό συμβούλιο:

 

«Η εταιρία έχει επενδύσει σύμφωνα με την από 4/2/2014 επιστολή της περί τα 700.000,00 ευρώ για εξοπλισμό και διαμόρφωση των αθλητικών χώρων. Απασχολεί έξι εργαζόμενους και δύο αυτοαπασχολούμενους και καταβάλει Δημοτικά Τέλη άνω των 8.000,00 € ετησίως«.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Αφού έλαβε υπόψιν του, το κατεπείγον του θέματος, την εισήγηση Δημάρχου καθώς και τις σχετικές διατάξεις,

 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Α) Δέχεται το κατεπείγον του θέματος.

 Β) Τη παράταση της μίσθωσης για πέντε (5) ακόμη έτη ήτοι έως 22/7/2018, με τους όρους και συμφωνία η από 23/7/1998 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.

 Γ) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στο κ. Δήμαρχο.

Με την παράνομη παράταση της σύμβασης κατά 5 έτη στην ουσία το δημοτικό συμβούλιο με αυτή την παράνομη διαδικασία παραχωρεί στην εταιρεία τη χρήση περιουσίας που η αξία της ανέρχεται στα 700.000 € !!

 

Στο γειτονικό δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας έγινε προκήρυξη για μίσθωση χώρου:

ΒΛΓ2ΩΗΓ-ΖΩ8-Μίσθωση γηπέδου 5×5

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 στο Δημοτικό Κατάστημα Δεκελείας 97 στον 3ο όροφο Γρ. Δημάρχου στις 26.06.13 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δ/σμών που έχει ορισθεί με την 39/13 Α.Δ.Σ.
Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) μηνιαίως. και υπό τους κάτωθι ειδικότερους όρους :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της μισθώσεως είναι:
α) Το κτίσμα – Κιόσκι που έχει μία είσοδο με μεταλλική πόρτα διαστάσεων 2,10μ χ 0,90 μ. και ανακλινόμενο πάνελ από γαλβανιζέ λαμαρίνα τραπεζοειδή-επίπεδη με μόνωση συνολικού πάχους 50mm και μήκους 1,70 μ. – και
β) η εκμετάλλευση του παρακειμένου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5χ5 από την ώρα 21.00 και μετά από Δευτέρα έως Παρασκευή και καθ’ όλο το 24ωρο τις μέρες του Σαββάτου (εκτός ωρών 10.00 – 12.00 πρωϊνές) και της Κυριακής, όπως τούτο εικονίζεται με τα στοιχεία εις το τοπογραφικό διάγραμμα της ΤΥΔΦΧ που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρον 5ον
Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) μηνιαίως.
Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί κατά την φανερά πλειοδοτική δημοπρασία, μετά την συμπλήρωση έτους, θα προσαυξάνεται κατά ποσοστό 2% ετησίως.
Ειδικότερα επί του διαμορφωθησομένου εκάστοτε μηνιαίου μισθώματος, κατ΄ έτος θα παρατίθεται το εις ευρώ προκύπτον ποσοστό της οριζομένης ως άνω κατά ποσοστό 2% προσαυξήσεως.

 

Ο δήμαρχος είπε:

Για να βρίσκομαι σήμερα εδώ, και να νοιώθω :ότι δεν προδώσαμε, ούτε στιγμή :τις θέσεις μας, τις αρχές μας, και το όραμά μας γι΄αυτή την πόλη.

Για όλα αυτά, είμαι σήμερα απέναντί σας, και νοιώθω : καθαρός ! Νοιώθω ειλικρινής. Και νοιώθω : δικαιωμένος !

Καθαρός νιώθει ο δήμαρχος Αχαρνών, καθαρότατη όμως η δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας.

 

Τον αράπη κι αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς.

(Λαϊκή Παροιμία, που δε σχετίζεται με τα ανωτέρω)

 

Posted in Για την Πόλη μας | Leave a Comment »