Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Εκλογές 2019’ Category

Go back και Comeback

Posted by koszig στο 11 Ιανουαρίου 2019

 

Τελικά το «σήκω φύγε για την κα Μέρκελ» μετά από καιρό έγινε  «καλώς ήλθατε κα Μέρκελ». (κλικ εδώ). Έτσι είναι η πολιτική.

Τσίπρας: «Ήρθατε σε μια πολύ διαφορετική Ελλάδα». Αυτά είπε χτες ο κ. Τσίπρας

Για τις Αχαρνές τα πράγματα γίνονται λίγο διαφορετικά.

…..: Go back mister Δασκαλάκη

…..:  Comeback mister Χίο 

Θα μπορούσε να συνοδεύεται με μία δήλωση του δημάρχου: «Επιστρέφετε σε ένα διαφορετικό δήμο«!!!

Να γυρίσουμε όμως σε τυπικές διαδικασίες.

Το δελτίο τύπου για την απομάκρυνση του κ. Δασκαλάκη από τη δημοτική παράταξη έγινε με αυτό το  περιεχόμενο:

Το δελτίο τύπου αναρτήθηκε στις 20/12/2018. Ένα χρόνο μετά, στις 10/1/2019, ο κ. Δασκαλάκης ενημέρωσε τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου για την παραίτησή του από τη δημοτική παράταξη με την οποία είχε εκλεγεί και τη ανεξαρτητοποίησή του, (κλικ εδώ).

Χτες αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα «ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ», η διαχείριση της οποίας γίνεται από την ειδική συνεργάτη του δήμου Αικατερίνη  Παπασταματίου για οικονομικά θέματα, η αποπομπή τους Γεώργιου Δασκαλάκη από την παράταξη του δημάρχου και επανάκαμψη του Αναστάσιου Χίου, (κλικ εδώ).  Στην ιστοσελίδα του δημάρχου, http://www.kassavos.gr/ στο τμήμα της παράταξης δεν υπάρχει σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συνεδρίαση της δημοτικής ομάδας δεν έγινε τυπικά σωστά. Δεν υπήρξε πρόσκληση για τη συνεδρίαση ενός σοβαρού διοικητικού θέματος, δεν υπήρχαν έγγραφες αιτήσεις παραίτησης ή παρουσία των ενδιαφερομένων για προφορική παραίτηση.

Δεν είναι γνωστό αν υπήρξε και έγγραφο αίτημα του κ. Χίου για επαναφορά στην παράταξη.

Να θυμηθούμε τους λόγους της διαγραφής του τότε αντιδημάρχου Αναστάσιου Χίου από τη θέση του αντιδημάρχου διοίκησης.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 2014 

με αυτή την απόφαση δημάρχου ο κ. Χίος ορίστηκε από  το δήμαρχο  αντιδήμαρχος Διοίκησης.

ΨΓ72ΩΨ8-ΥΣ9 Απαλλαγή από καθήκοντα 6 Ιουνίου 2016

Με την απόφαση αυτή ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός απάλλαξε από τα καθήκοντά του τον αντιδήμαρχο Αναστάσιο Χίο.

Επειδή ο νόμος για την αποπομπή αντιδημάρχου απαιτεί ειδική αιτιολόγηση αντικατάστασης, που δεν υπήρχε, ο κ. Χίος  έκανε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατά της απόφασης δημάρχου.

Η αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε την απόφαση δημάρχου.

68Ε7ΟΡ1Κ-5ΕΩ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής της 876_2016 απόφασης δημάρχου

Ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός  επανήλθε με ανάκληση της απόφασης 876/2016 που απάλλαξε τον κ. Χίο από τα καθήκοντα του αντιδημάρχου.

Απόφαση δημάρχου 1050(23.8.2016) για ακύρωση προηγουμένων αποφάσεων για αποπομπή κ. Χίου και επαναφορά αποφάσεων διορισμού

Τρεις ημέρες μετά με την απόφαση 1060 (26.8.2026) ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός διόρθωσε την απόφαση  αποπομπής του κ. Χίου από τη θέση του αντιδημάρχου με νέα αιτιολογημένη σύμφωνα με το νόμο απόφαση.

Απόφαση δημάρχου 1060(26.8.2016)

Όπως διαμορφώθηκαν σήμερα τα γεγονότα έχει μεγάλη ηθική σημασία για τα πρόσωπα.

Μερικές αιτίες αποπομπής του κ. Χίου:

α) Η συνεργασία του Αντιδημάρχου με τον  δήμαρχο είχε καταστεί ̟προβληματική με α̟ποκορύφωμα την α̟πό 5-5-2016 α̟πό μέρους του Αντιδημάρχου α̟ποστολή εξωδίκου ̟προσκλήσεως ̟προς τον δήμαρχο. Η α̟ποστολή εξωδίκου Προσκλήσεως είναι ενδεικτική του χάσματος ε̟πικοινωνίας μεταξύ των δύο, του κακού κλίματος συνεργασίας και του ελλείμματος εμ̟πιστοσύνης ̟ου είχε ̟πλέον διαμορφωθεί όταν ο ορισθείς α̟πό τον ίδιο ανα̟πληρωτής του
δημάρχου ε̟πιλέγει να ε̟πικοινωνεί με αυτόν μέσω εξωδίκων ̟προσκλήσεων.

Σημειώνεται δε, ότι το ως άνω εξώδικο δημοσιεύθηκε με ̟πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου στον το̟πικό τύ̟πο αλλά και σε ιστοσελίδες το̟πικού ενδιαφέροντος, θίγοντας το κύρος της δημοτικής Αρχής και καθιστώντας τις σχέσεις  δημάρχου – Αντιδημάρχου ̟προβληματικές και
ε̟πιβλαβείς των δημοτικών συμφερόντων, εκθέτοντας τον  δήμαρχο ως ̟προς το ε̟πί̟πεδο συνεργασίας με τον Αντιδήμαρχο που επέλεξε.

Πως θα γίνει συνεργασία του κ. Χίου με το δήμαρχο στο μέλλον. Ο κ. Χίος άλλαξε νοοτροπία;

Διαπιστώθηκε επανειλημμένως η έλλειψη και αδυναμία συνεργασίας μεταξύ του ανωτέρω Αντιδημάρχου και των λοι̟πών Αντιδημάρχων του
δήμου αλλά και της Προέδρου της δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων και Προέδρων Νομικών Προσώπων του δήμου με
μειωτικούς χαρακτηρισμούς ̟προς αυτούς, επίδειξη αλαζονικής συμπεριφοράς και πλήθος περιστατικών έλλειψης συνεργασίας του με το σύνολο των Αντιδημάρχων και Προέδρων Νομικών Προσώπων του δήμου.

Αποδέκτης τέτοιου είδους καταγγελιών και παραπόνων για τη συμπεριφορά του, κατ’ επανάληψη έγινε ο δήμαρχος δημιουργώντας του μείζονα ̟προβλήματα στη διοίκηση και λειτουργία της δημοτικής Αρχής.

-Τον Οκτώβριο του 2015 μετά τις φονικές πλημμύρες στην Αττική και συγκεκριμένα αυτές στο  δήμο Αχαρνών, όπου υπήρχαν 4 νεκροί, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πολυμενέας Παναγιώτης, όπως ο ίδιος αναφέρει στην με υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 38/26-5-2016 επιστολή του στον  δήμαρχο «τόλμησα» να ρωτήσω στη δημοτική Ομάδα, τι έκανε η πολιτική προστασία στην οποία είναι προϊστάμενος ο κ. Χίος; Εκεί μου έκανε κατά μέτωπο επίθεση και το σημαντικότερο αναφέρθηκε στην οικογένειά μου προσπαθώντας έτσι να με ̟προσβάλει με τον χειρότερο τρόπο».

Πως θα μπορέσει να «συμβιώσει» διοικητικά ο κ. Πολυμενέας μα τον κ. Χίο όταν αναφέρθηκε προσβλητικά με το χειρότερο τρόπο για την οικογένειά του;

– Η αντισυναδελφική συμπεριφορά του κ. Χίου εκδηλώνεται και έναντι του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Συρινίδη Θεόδωρου αναγκάζοντας και τον ίδιο να καταγγείλει τη συμπεριφορά του κ. Χίου με την υπ’ αριθ. ̟πρωτ. ΕΜΠ 20/29-3-2016 έγγραφη αναφορά του στον  δήμαρχο όπου αναφέρει ότι «………̟παρεμβαίνει στα καθήκοντά μου κατά τρό̟πο προσβλητικό ζητώντας να ενημερώνεται για τις βάρδιες του προσωπικού καθαριότητας» χωρίς να έχει καμία ουσιαστική αρμοδιότητα ως προς αυτό, υποβαθμίζοντας έτσι τον ίδιο ως πολιτικό προϊστάμενό τους και δημιουργώντας σύγχυση στους υφισταμένους του αναφορικά με την τήρηση της ιεραρχίας.

Σημείωση: Από το έτος 2018 ο κ. Συρινίδης δεν ανακοινώνει όπως έχει υποχρέωση και έκανε τα προηγούμενα χρόνια στην ιστοσελίδα του δήμου τα συνεργεία καθαριότητας μετά τις 23/7/2018

Πως με τέτοια αντιδεοντολογική συναδελφική συμπεριφορά οι αντιδήμαρχοι κ. Πολυμενέας και Συρινίδης υπόγραψαν την εοστροφή του κ. Χίου στην παράταξή τους;

 

Διαβάστε τα υπόλοιπα αν αντέχετε.

Σε δύο σημεία γίνεται αντιδεοντολογική συμπεριφορά προς τον κ. Τοπαλίδη (τον είπε ποντιακής καταγωγής!!), τον κ Δασκαλάκη ότι έκανε παρέμβαση για κακοδιαχείριση στη ΔΗΦΑ, στην κα. Χρύσα Δουρίδα  για αλαζονική συμπεριφορά. Αυτοί αποχώρησαν από την παράταξη, όχι για την αντιδεοντολογική συμπεριφορά του κ. Χίου.

 

Οι 1092 δημότες που ψήφισαν στις εκλογές 2014 έχουν δικαίωμα να ρωτήσουν.

  • Με τόσα που σας καταμαρτυρεί ο δήμαρχος, πως θα μπορέσετε να συνεργαστείτε για το καλό του δήμου;
  • Πως θα αντιμετωπίσετε τους δημοτικούς συμβούλους που ψήφισαν την επάνοδό σας στην παράταξη, όταν με εμπιστευτικά έγγραφα στο δήμο σας καταγγέλλουν για ανάρμοστη συμπεριφορά;
  • Σε κάποιους που σας πίστεψαν να κάνετε μια νέα παράταξη για το καλό του τόπου, όταν σας ρώτησαν για την επάνοδο στην παράταξη, απαντήσατε «ο Κασσαβός έχει όραμα για την πόλη». Τώρα το καταλάβατε;
  • Τελικά με έγγραφό σας στο επικεφαλής της παράταξης Ιωάννη Κασσαβό ζητήσατε την επανένταξή σας στην παράταξης; Μπορείτε να το δώσετε στη δημοσιότητα;

Αυτά τα λίγα προς το παρών. Η συνέχεια στο δημοτικό συμβούλιο όπου ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα ανακοινώσει στο σώμα την επανένταξή σας στην παράταξη που σας ψήφισαν 1092 δημότες. Και μιας και είμαστε σε προεκλογική περίοδο καλό είναι να ανακοινώσετε στο σώμα ότι θα είσαστε υποψήφιος για τις επόμενες εκλογές για να σας τιμήσουν και πάλι οι δημότες των Αχαρνών και των Θρακομακεδόνων.

 

Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα!!

 

 

Posted in Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Χρύσα Δουρίδα – Ανακοίνωση δημιουργίας παράταξης

Posted by koszig στο 6 Ιανουαρίου 2019

Ανακοίνωση υποψηφιότητας για Δήμο Αχαρνών

Posted in Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Δημοτικές παρατάξεις

Posted by koszig στο 6 Ιανουαρίου 2019

Στο εκλογικό σύστημα, τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και σήμερα με τον «Κλεισθένη Ι», οι υποψήφιοι δήμαρχοι είναι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων.

Τι είναι τελικά μια δημοτική παράταξη; Είναι μια παρέα που βάζει υποψηφιότητα προκειμένου να καταλάβει το δήμο;

Μια δημοτική παράταξη για να εκλεγεί ζητάει την ψήφο των δημοτών, προτείνοντας ένα πρόγραμμα δράσης. Μετά την εκλογή, με το υπάρχον εκλογικό σύστημα, θα εκλεγούν από τις πρώτες σε ψήφους παρατάξεις περίπου 10-12 δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτοί θα παίρνουν τις αποφάσεις για τις τύχες του δήμου. Ποιες ήταν μέχρι σήμερα οι διαδικασίες πριν τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών; Συνεδρίαζαν (;) τα εκλεγμένα μέλη της παράταξης και αποφάσιζαν, δεν ζητούσαν  τη γνώμη των υπόλοιπων 50 μελών της παράταξης που δεν εκλέχτηκαν, αλλά με τις ψήφους που έλαβαν συνέβαλαν στην εκλογή της δημοτικής παράταξης στην συμπολίτευση ή την αντιπολίτευση.

Αυτό δεν αποτελεί μια δημοκρατική διαδικασία, ένα δημοκρατικό πολίτευμα.

Πρέπει όσοι ενεπλάκησαν στην εκλογική διαδικασία να μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους. Πρέπει η έκφραση γνώμης να διατυπώνεται, αλλά να έχει και αποτελεσματικότητα.

Γνώμη όμως πρέπει να έχουν δικαίωμα να εκφράζουν και δημότες που δεν ήταν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά συνέβαλλαν με τη δράση τους στην εκλογή της παράταξης στην εξουσία.

Αυτές οι ενέργειες μερικά προβλέπονται από το νομικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει το κράτος. Χρειάζεται επομένως μια τοπική κανονιστική διάταξη.

Αυτό μπορεί να γίνει με την νομική ίδρυση μιας δημοτικής παράταξης. Στην ιδρυτική πράξη της παράταξης πρέπει να υπάρχει η «ιδεολογία» της παράταξης, οι στόχοι, και ο κανονισμός λειτουργίας.

Το ερώτημα είναι πως είναι δομημένο το κείμενο ίδρυσης μιας δημοτικής παράταξης;

Η συνέχεια στην επόμενη ανάρτηση (κλικ εδώ)

 

 

Posted in Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Η δημιουργία εκλογικών συνδυασμών – δημοτικής παράταξης

Posted by koszig στο 5 Ιανουαρίου 2019

Όταν κάποιοι σχεδιάζουν τη δημιουργία μιας δημοτικής παράταξης είναι ο σκοπός που τη σχεδιάζουν. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις

Σχεδιάζεται μια δημοτική παράταξη για τις επερχόμενες εκλογές. Τότε δημιουργείται ένα τυπικό καταστατικό με στοιχεία που ορίζει ο νόμος για τις επόμενες δημοτικές εκλογές:

Άρθρο 14
Υποψηφιότητες – κατάρτιση συνδυασμών – Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 18 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Υποψηφιότητες – Κατάρτιση συνδυασμών
1. Η εκλογή του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:
α) Τον υποψήφιο δήμαρχο και
β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως και 10.

4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο επικεφαλής του.
Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:
α) Το όνομα, καθώς και το έμβλημα του συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει.
β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου δημάρχου. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος δήμαρχος.
γ) Ακολουθεί η ονομασία της εκλογικής περιφέρειας και αναγράφεται με αλφαβητική σειρά το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων αυτής. Οι εκλογικές περιφέρειες αναγράφονται με την αλφαβητική σειρά της ονομασίας τους. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται λιγότεροι από πέντε (5) σύμβουλοι ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως ακόμη έναν (1). Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού.
5. Στη δήλωση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού:
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου, όπου είναι υποψήφιος.
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια και ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 του παρόντος. Στην υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.
γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος και κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό των διακοσίων (200) και πενήντα (50) ευρώ αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά.
6. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόματος του υποψηφίου ή του επωνύμου και υποκοριστικό ή ψευδώνυμο, καλλιτεχνικό ή άλλο, αυτού, εφόσον με αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή το υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνομα ή το επώνυμο και τίθεται σε παρένθεση. Δεν επιτρέπεται να τίθεται άλλο στοιχείο πέραν του υποκοριστικού ή ψευδωνύμου, όπως κάθε είδους επαγγελματική, πολιτική ή άλλη
ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, η αναγραφή θεωρείται μη γενόμενη και ο υποψήφιος ανακηρύσσεται από το δικαστήριο μόνο με τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία.
Κάθε υποψήφιος, εφόσον είναι έγγαμος ή έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί να προσθέσει, ανεξαρτήτως σειράς, και το επώνυμο του συζύγου ή συμβιούντος. Γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες στην οικογενειακή τους μερίδα με το επώνυμο του συζύγου
τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου είτε μόνο ένα από αυτά. Αν γίνει χρήση μόνο του συζυγικού επωνύμου, αντί του πατρωνύμου τίθεται το όνομα του συζύγου, με την ένδειξη «σύζυγος» ή, συντετμημένα, «συζ.».
7. Στη δήλωση ορίζεται όνομα και, δυνητικά, έμβλημα συνδυασμού. Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας ή σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα
ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή σύμβολα ή εμβλήματα με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α΄ 139). Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος. Αν γίνει παράβαση των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου αυτής της παραγράφου και η παράβαση βεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η παράβαση αφορά το έμβλημα του συνδυασμού, αυτός ανακηρύσσεται μόνο με το όνομά του και χωρίς έμβλημα, ενώ εφόσον αφορά το όνομα του συνδυασμού, η δήλωση είναι απαράδεκτη.
8. Αν με τη δήλωση του συνδυασμού δεν προσκομίζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 δικαιολογητικά για κάποιον υποψήφιο, ο υποψήφιος αυτός δεν ανακηρύσσεται. Αντίθετα, απλά σφάλματα στην αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποψηφίου, μπορούν να διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφ’ όσον τα ορθά στοιχεία του προκύπτουν χωρίς αμφιβολία από τα λοιπά προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
9. Αν η δήλωση του συνδυασμού δεν περιλαμβάνει τα ελάχιστα στοιχεία της παραγράφου 4 του παρόντος ή δεν περιλαμβάνει έγκυρο όνομα συνδυασμού, σύμφωνα με την παράγραφο 7 ή υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή περιλαμβάνει, εξαρχής ή κατόπιν εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, λιγότερους υποψήφιους από τα ελάχιστα όρια της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 ή δεν περιλαμβάνει υποψηφίους για
το σύνολο των εκλογικών περιφερειών ή δεν πληροί την ποσόστωση φύλου της παραγράφου 4 και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη.
10. Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον υποψήφιο δήμαρχο ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου δημάρχου, στον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση του υποψήφιου δημάρχου. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 21. Στις ανωτέρω δηλώσεις επισυνάπτονται τα
στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 5.».

Αν μια ομάδα πολιτών επιθυμεί να λάβει μέρος στις δημοτικές εκλογές πρέπει να καταρτίσει συνδυασμό και να υποβάλει υποψηφιότητα σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 18.

Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί και για τις επόμενες δημοτικές εκλογές, με το ίδιο ή όχι όνομα της παράταξης, με τους ίδιους ή διαφορετικούς υποψηφίους.

Μετά τις εκλογές όσοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλεγούν ως μέλη συνδυασμών, σύμφωνα με το άρθρο 64 του νόμου 3852/2010 ή του άρθρου 71 του «Κλεισθένη Ι», αποτελούν μέλη δημοτικών παρατάξεων.

Οι εκλογικοί συνδυασμοί, κυρίως μιας εκλογικής χρήσεως, δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στόχους και προγράμματα.

Υπάρχει περίπτωση που δημότες θέλουν να δημιουργήσουν εκλογικά σχήματα όχι μιας εκλογικής χρήσεως, αλλά θέλουν κάτι περισσότερο, όπως τη λειτουργία του συνδυασμού ή της παράταξης, με σταθερούς στόχους και κανονισμούς λειτουργίας. Τότε δεν αρκεί η δημιουργία  προεκλογικού συνδυασμού, αλλά ένα διαφορετικό σχήμα που θα έχει τη μορφή ενός Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο θα μπορεί σε επερχόμενες εκλογές να καταρτίζει εκλογικούς συνδυασμούς και να συμμετέχει σε δημοτικές εκλογές.

Στις δημοτικές παρατάξεις αναγνωρίζεται το δικαίωμά τους να ασκήσουν αίτηση ακυρώσεως κατά πράξης «που αφορά τους ίδιους» ή «εμποδίζει αμέσως τη δραστηριότητά τους», κρίνεται ότι το δικαίωμα αυτό δεν επεκτείνεται στον κύκλο γενικά των θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση των δημοτικών υποθέσεων, όπως είναι η προστασία του οικιστικού, πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος στην περιφέρεια του δήμου.

Αντιθέτως το δικαίωμα αυτό έχουν νομικά πρόσωπα. Επειδή, κατά την έννοια του άρθρου 47 παρ. 1 του π.δ/τος 18/ 1989, αίτηση ακυρώσεως δικαιούνται να ασκήσουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προσώπων αλλά μόνον σε κύκλο σχέσεων ή τομέα δραστηριοτήτων, για τον οποίο η ένωση προσώπων αναγνωρίζεται από την έννομη τάξη ως φορέας συγκεκριμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (βλ. ΣτΕ Ολομ. 2302/1995 κ.ά.).

Για να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα για αιτήσεις ακυρώσεων σε ενέργειες αρχών, όπως ο δήμος η Περιφέρεια Αττικής και Υπουργεία σκόπιμο είναι να γίνει ένα νομικό πρόσωπο Ειδικού Σκοπού, που στους σκοπούς του θα είναι και η δημιουργία δημοτικού συνδυασμού για τις δημοτικές εκλογές.

Σχέδιο Νομικού Προσώπου Ειδικού Σκοπού σε επόμενη ανάρτηση.

Posted in Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Καθαρά λόγια, καθαρά έργα

Posted by koszig στο 4 Ιανουαρίου 2019

Η προεκλογική περίοδος  είχε αρχίσει από καιρό.

Μία δημοτική παράταξη όταν εκλέγεται στην εξουσία του δήμου εκλέγεται με μια υπόσχεση στους δημότες. Τον αγώνα για υλοποίηση ενός προγράμματος. Στην πορεία του χρόνου προκύπτουν τα πρώτα προβλήματα που σχετίζονται με την κατάληψη θέσεων, κυρίως με αντιμισθία. Με την πάροδο του χρόνου προκύπτουν οι πρώτες διαφωνίες, κυρίως με την εξουσία που κατέχει ο δήμαρχος και τον τρόπο που τη διαχειρίζεται.

Η πρώτη διαφωνία μεταξύ δημάρχου και δημοτικών συμβούλων φάνηκε στο πρώτο δίχρονο με την απομάκρυνση από την παράταξη του δημάρχου των:

Αφουξενίδης Θεόφιλος
Κατσούρος Σπυρίδων
Ορφανίδης Χαράλαμπος
Πεδιαδίτης Στέργιος
Σαχσανίδη Ελένη
Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Χαριτίδη Μαρία

Ο Μπάμπης Ορφανίδης ήταν ο πρώτος που έφυγε, (κλικ εδώ)

Ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση της Μαρίας Χαριτίδη, (κλικ εδώ). Ταυτόχρονα έγινε η ανεξαρτητοποίηση του Αναστάσιου Χίου, (κλικ εδώ).

Ακολούθησε στις 2 Φεβρουαρίου ο Σπύρος Κατσούρος, (κλικ εδώ)

Σειρά είχε ο Στέργιος Πεδιαδίτης, γιατί «δε συνεμορφώθη προς τας υποδείξεις», (κλικ εδώ) και η Ελένη Σαχσανίδη για το θέμα του μοιράσματος των επιταγών από το δήμαρχο, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Ακολούθησε ο Γιώργος Σιδηρόπουλος: Την παραίτησή του γνωστοποίησε στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017., (κλικ εδώ).

Σειρά είχε για «έμμεση» αποχώρηση ο Στάθης Τοπαλίδης, (κλικ εδώ).

Επόμενος ο πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α. Γιώργος Δασκαλάκης, (κλικ εδώ)

Τελευταία, προς το παρόν, η Χρυσούλα Δουρίδα, Πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων Δήμου Αχαρνών.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΥΣΑΣ ΔΟΥΡΙΔΑ

Γιανακόπουλος Δημήτριος *
Ευθυμιάδου Τουμανίδη Γεωργία **
Κοσμίδου Λουίζα *
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Ναυροζίδου Μαρία **
Παπαδόπουλος Πολύκαρπος *
Ποιμενίδης Γεώργιος
Πολυμενέας Παναγιώτης *
Ρούσσας Κωνσταντίνος
Σασαρίδης Κωνσταντίνος **
Ζητούνης Ηλίας  *
Σταύρου Γεώργιος *
Συρινίδης Θεόδωρος *
Τσουκαλάς Ηλίας *

Οι αναγραφόμενοι με *  λαμβάνουν αντιμισθία αντιδημάρχου της τάξης των 1.700 €, οι με ** λαμβάνουν αντιμισθία περίπου 400 €. Ο Δημήτριος Μιχαηλίδης έχει εργασία στη Λαμία και δεν εμφανίζεται στις συνεδριάσεις παρά μόνο στις αργίες !!  Μερικοί από αυτούς είναι στην πόρτα εξόδου. Ίσως περιμένουν τις τελευταίες αντιμισθίες.

Σχετικά με τις αποχωρήσεις: Μερικοί έχουν αναφέρει τους λόγους που τους ανάγκασαν να αποχωρήσουν από την παράταξη του δημάρχου, άλλοι θα βοηθήσουν την παράταξη, απλώς περιμένουν να δουν ποια παράταξη θα τους δεχτεί.

Η κα. Δουρίδα ανεξαρτητοποιείται από την παράταξη, αλλά παραμένει να βοηθήσει ανεπίσημα. Θέλει τελικά να δημιουργήσει δική της παράταξη.

Η σωστή κίνηση είναι από την παραίτηση από τη θέση της  δημοτικής συμβούλου και όχι η ανεξαρτητοποίηση από την παράταξη.

Όποιος θέλει να δημιουργήσει παράταξη ποιος είναι ο λόγος; Δεν ήταν καλή η παράταξη που ήταν μέλος ή ήρθε η ώρα να πραγματοποιηθούν οι προσωπικές φιλοδοξίες;

Αρκετοί θέλουν να δημιουργήσουν δημοτικές παρατάξεις προκειμένου να διασωθούν μόνο αυτοί, μήπως με το υπάρχον εκλογικό σύστημα μπορέσουν να τσιμπήσουν κάποια αντιδημαρχία με την σχετική αντιμισθία.

 

 

 

Posted in Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Προεκλογική ενημέρωση

Posted by koszig στο 2 Ιανουαρίου 2019

Μπήκε ο καινούργιος χρόνος.Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιτέλους θα δούμε άσπρη μέρα. Θα χιονίσει αυτές τις ημέρες!!

Σύμφωνα με τον νόμο «Κλεισθένης Ι» οι περιφερειακές εκλογές και οι δημοτικές εκλογές θα γίνουν την ίδια ημέρα με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Μαΐου 2019.

Η θητεία της νέας δημοτικής Αρχής θα αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023, αν εν τω μεταξύ δεν συμβούν έκτακτα γεγονότα.

Η εκλογικά αναμέτρηση για τις δημοτικές εκλογές  θα γίνει στις 26 Μαΐου 2019.

Αν υπάρξει επαναληπτική εκλογή η ψηφοφορία θα γίνει μεταξύ των δύο επικρατέστερων στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση στις 2 Ιουνίου. 2019.

Για τις εκλογές για εκπροσώπους στις Περιφέρειες ισχύουν οι ίδιες ημερομηνίες, αν δεν γίνει η κυοφορούμενη αλλαγή για πρώτη αναμέτρηση στις 19 Μαΐου 2019 και η επαναληπτική στις 26 Μαΐου 2019.

Επίσημα η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο μήνες πριν, στις 26 Μαρτίου 2019.

Μέχρι σήμερα έχουν εμφανιστεί υποψήφιοι δήμαρχοι με τις αντίστοιχες παρατάξεις:

 

 

Οι μέχρι σήμερα υποψήφιοι εικονίζονται κατ’ αλφαβητική σειρά.

 

 

 

Posted in Εκλογές 2019 | Leave a Comment »

Και το όνομα αυτής «ΑΧΑΡΝΕΣ- Υπερήφανος Δήμος»

Posted by koszig στο 17 Δεκεμβρίου 2018

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου. Μια δημοτική παράταξη μετασχηματίζεται.  Διαγράφεται το όνομα » ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ» και μετονομάζεται σε «ΑΧΑΡΝΕΣ – Υπερήφανος Δήμος».

    

Στην αίθουσα ο κόσμος δε χώραγε. Αρκετοί έμειναν στην είσοδο.

    

    

    

    

    

 

 

Μετά την ομιλία, που στόχο είχε μάλλον την αναγγελία του ονόματος της παράταξης, ποιος είχε όρεξη για ανταλλαγή απόψεων.

Αυτά προς το παρόν

 

 

Posted in 1 Δημοτικές Παρατάξεις 2019, ΑΧΑΡΝΕΣ - Υπερήφανος Δήμος | Leave a Comment »

Αποκριάτικη συγκέντρωση

Posted by koszig στο 16 Δεκεμβρίου 2018

Αποκριάτικη συγκέντρωση. Μόνο έτσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μια παραταξιακή συγκέντρωση που καλούν κόσμο και κοσμάκη για να υπάρξουν έσοδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Είναι θεμιτό αυτή την εορταστική περίοδο να γίνονται αυτού του είδους οι εκδηλώσεις.

Στην εκδήλωση αυτή ήταν προσκεκλημένοι επώνυμοι πολίτες και δημότες των Αχαρνών.

    

Στο τραπέζι ήταν προσερβιρισμένο  το πρόγραμμα της παράταξης.

    

    

    

    

Μερικοί από τους προσκεκλημένους, πολιτικά πρόσωπα και νυν υποψήφιοι στις δημοτικές εκλογές.

Όλοι αυτοί περίμεναν την έκπληξη με την εκδήλωση.

Στο κέντρο εκδηλώσεων ήταν και αναρτημένη η εκδήλωση

Οι προσκεκλημένοι θεώρησαν ότι ο επικεφαλής της παράταξης θα ανακοίνωνε το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Σε λίγο άρχισε η έκπληξη!!

 

Από εκείνη τη στιγμή σε μερικούς προσκεκλημένους άρχιζε να στέκεται το φαΐ στο λαιμό!!

 

Ακολούθησε η παρουσίαση των υποψηφίων της παράταξης «Νέα Δύναμη»

Πρόγραμμα παράταξης Νέα Δύναμη

 

Στα μέσα της παρουσίασης των υποψηφίων έκανα αυτό που για λόγους αρχής δεν έκαναν οι προσκεκλημένοι της εκδήλωσης. Αποχώρησα από την παράσταση.

Εδώ τελειώνει η παρουσίαση αποκριάτικης παράστασης.

 

 

 

 

 

Posted in Νέα Δύναμη | Leave a Comment »

Πρόσκληση σε νέα παράταξη

Posted by koszig στο 15 Δεκεμβρίου 2018

Posted in 1 Δημοτικές Παρατάξεις 2019 | Leave a Comment »

Πρόσκληση «Νέα Δύναμη» Αχαρνών

Posted by koszig στο 10 Δεκεμβρίου 2018

Posted in Νέα Δύναμη | Leave a Comment »