Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Εκλογικοί νόμοι’ Category

Σύμπραξη Παρατάξεων

Posted by koszig στο 2 Αυγούστου 2019

Άρθρο 01 – Σύμπραξη δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων                                                                                                                           

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Δύο ή περισσότερες δημοτικές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος. Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων που θα συμπράξουν και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του πρακτικού συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του συμβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Από την κατάθεση του πρακτικού, οι συμπράττουσες παρατάξεις αποτελούν ενιαία παράταξη που εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης δημοτικού συμβούλου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης.».

Η δημοτική παράταξη του δημάρχου έχει 10 δημοτικούς συμβούλους. Για την επίτευξη απαρτίας απαιτούνται άλλοι 13 δημοτικοί σύμβουλοι.

Οι παρατάξεις που έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές:

Αχαρνές- Υπερήφανος Δήμος   ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 10 δημοτικοί σύμβουλοι.
ΔΕΚΑ- Δημιουργούμε Ένα Καλύτερο Αύριο   ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 9 δημοτικοί σύμβουλοι.
Αχαρνές  ΞΑΝΑ   ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, 6 δημοτικοί σύμβουλοι.
ΑχαρΝΑΙ -Ενεργοί πολίτες   ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 5 δημοτικοί σύμβουλοι.
Νέα Δύναμη   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 4 δημοτικοί σύμβουλοι.
Αχαρνές Αλλαγή Τώρα   ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, 4 δημοτικοί σύμβουλοι.
Λαϊκή Συσπείρωση Αχαρνών   ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 3 δημοτικοί σύμβουλοι.
Αχαρνείς Μαζί Μπορούμε   ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ , 2 δημοτικοί σύμβουλοι.
Αχαρναϊκή Συμμαχία Πολιτών  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 1 δημοτικός σύμβουλος.
Δούρειος Ίππος   ΔΟΥΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ, 1 δημοτική σύμβουλοςι.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη σύμπραξη κάνουν μόνο οι παρατάξεις.

Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα ενδεχόμενη σύμπραξη με την παράταξη του δημάρχου θα γίνει με την  Αχαρναϊκή Συμμαχία Πολιτών, που έχει στη δύναμή της ένα δημοτικό σύμβουλο.

Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων που θα συμπράξουν και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου θα πρέπει να συνεδριάσουν οι προς σύμπραξη παρατάξεις και μετά από ψηφοφορία να αποφασίσουν αν θα συμπράξουν με την παράταξη του δημάρχου. Έτσι θα δημιουργηθεί μια νέα παράταξη με επικεφαλής το δήμαρχο. Οι δύο δημοτικές παρατάξεις έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και οι δημότες τις ψήφισαν με βάση τα δημοτικά τους προγράμματα και την προσωπικότητα των μελών της παράταξης.

Οι  δημοτικοί σύμβουλοι εξελέγησαν με ένα εκλογικό σύστημα  με τρισταυρία και ένα επιπλέον σταυρό  για την εδαφική ενότητα  Θρακομακεδόνων. Οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι «βγήκαν» με σταυρούς που συνεισέφεραν με το σύστημα της πολυσταυρίας υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης που δεν εξελέγησαν. Από τους μη εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους της προς  σύμπραξη παράταξης θα ζητήσουν τη γνώμη τους, έντυπα, αν συμφωνούν για τη σύμπραξη με την παράταξη του δημάρχου;

Ας υποθέσουμε ότι η παράταξη με το όνομα «Δ.Ε.Κ.Α.» που έχει  9 μέλη, τα 5 αποφασίζουν να συμπράξουν με την παράταξη του δημάρχου. Οι συμπράττουσες παρατάξεις τι όνομα θα έχουν;

Τα 4 υπόλοιπα μέλη της παράταξης Δ.Ε.Κ.Α. που δε συμφώνησα με τη σύμπραξη θα αποτελούν παράταξη,   θα μείνουν «ορφανά»;  Ποιο θα είναι το όνομά της, απομένουσας  παράταξης,  Δ.Ε.Κ.Α. ή «Τέσσερα»:

Η συμπράττουσες παρατάξεις  ακολουθήσουν τη  λογική  ΣΥΡΙΖΑ-ᾹΝΕΛ ή ΣΥΡΙΖΑ – Συμπαράταξη και λοιπών!!

Και να θυμηθούμε την πρόσφατη  πολιτική οι συμπράττοντες με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν πήραν και κάποιο υπουργείο; Κάτι αντίστοιχο θα υπάρχει και με τις συμπράξεις, δώρο θα είναι κάποια αντιδημαρχία ή προεδρία ή αντιπροεδρία σε κάποιο Νομικό Πρόσωπο;

Έτσι λοιπόν για όλη την τετραετία θα υπάρχουν δύο παρατάξεις που έχουν εκλεγεί με διαφορετικά προγράμματα και πριν αρχίσει η τετραετία συμπράττουν. Σε τι; Σε προγράμματα αρχών, προγράμματα δράσεων, τα Τεχνικά Προγράμματα, το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, και τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης.

Αν μέλη της συμπράττουσας παράταξης με την παράταξη δημάρχου κατά τη διάρκεια της τετραετίας διαφωνήσουν με την πολιτική του δημάρχου σε αρχές ή στην κατανομή αμειβομένων  θέσεων θα διαλύεται η σύμπραξη; Τότε έχει νόημα τα οριζόμενα στο άρθρο ότι η σύμπραξη δεν ανακαλείται;

Θα υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της συμπαράταξης ή θα αποφασίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι όπως ορίζεται από το άρθρο 73 του νόμου 4555/2018:

«1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση.»

Πότε θα διαγράφεται από τη σύμπραξη μέλος της; Όταν διαφωνεί με το δήμαρχο;

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 71 του νόμου 4555/2018:

α) Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, είτε αναδείχθηκε πρώτη είτε δεύτερη σε εκλογική δύναμη.

Όταν ψηφιστεί ο νέο νόμος και δημιουργηθεί σύμπραξη με την παράταξη του δημάρχου, τα μέλη της σύμπραξης έχουν όλα τα δικαιώματα που είχε με την εκλογή της η παράταξη του δημάρχου.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό αν η παράταξη του δημάρχου δεν έχει αξιόπιστο πρόσωπο για την εκλογή προέδρου του δημοτικού συμβουλίου μετά την ορκωμοσία των δημοτικών συμβούλων θα συνεδριάσουν οι παρατάξεις που πρόκειται να συμπράξουν (στην πραγματικότητα να απορροφηθούν) με την παράταξη του δημάρχου, θα υπογράψουν το πρακτικό της σύμπραξης και την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019 που θα συνεδριάσουν για την εκλογή των οργάνων διοίκησης του δήμου θα μπορούν να προτείνουν πρόσωπα της συμπαράταξης.

Δηλαδή, για παράδειγμα, αν η παράταξη του δημάρχου συμπράξει με άλλη παράταξη, τότε θα μπορεί να να προταθεί για πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου μέλος της παράταξης που δεν ήταν σύμφωνο με τη σύμπραξη; Η σύμπραξη συμπαρασύρει σε δικαιώματα και υποχρεώσεις και αυτούς που ενέκρινα τη σύμπραξη και αυτούς που διαφώνησαν με τη σύμπραξη;

Αυτά τα σημεία δε μπορούν να ξεκαθαριστούν με το ανωτέρω άρθρο.

Τελικά η διοίκηση του δήμου θα είναι ένα «μπάχαλο«.

Όσοι συμπράξουν με την παράταξη του δημάρχου θα πάρουν κάτι; Τι γνώμη θα έχουν τα μέλη της παράταξης του δημάρχου;

 

 

Posted in Γενικά, Εκλογικοί νόμοι | Leave a Comment »

Πρώτη ανάγνωση του «Κλεισθένη Ι»

Posted by koszig στο 28 Απριλίου 2018

Με την πρώτη ανάγνωση  του σχεδίου νόμου «Κλεισθένης Ι», με βάση τις σχετικές γνώσεις και τη σχετική εμπειρία περί τους Ο.Τ.Α., φαίνεται ότι γίνεται προσπάθεια να διορθωθούν ατέλειες που υπήρξαν στη σύνταξη του «Καλλικράτη», να γίνουν διορθώσεις ή προσαρμογή της διοίκησης των Ο.Τ.Α. με τους διάσπαρτους νόμους που ψηφίστηκαν  τα τελευταία χρόνια.

Γίνεται αναφορά σε θεσμούς ή όργανα που δε λειτούργησαν ή λειτούργησαν πλημμελώς, όπως η Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης , ο Συνήγορος του Δημότη και της Επιχείρησης, οι Δημοτικές Κοινότητες και οι Διάφορες επιτροπές.

Γίνεται όμως αναφορά και σε διατάξεις που έχουν αλλάξει ή που δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά, όπως για παράδειγμα στην ψήφιση των προϋπολογισμών μερικοί θεωρούν ότι απαιτείται η απλή πλειοψηφία των παρόντων, ενώ στις νέες διατάξεις ορίζεται σαφώς ότι η έγκριση του προϋπολογισμού  απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων.

Η βασικότερη διαφωνία είναι στη σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου. Ας δούμε πως έγινε η εκλογή των δημοτικών συμβούλων στις τελευταίες εκλογές με τον «Καλλικράτη».

Άρθρο 32 («Καλλικράτη»)
Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου
1. Τα τρία πέμπτα (3/5) των εδρών του δημοτικού συμβουλίου καταλαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός και τα δύο πέμπτα (2/5) οι επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.
2. Αν ο επιτυχών συνδυασμός συγκεντρώνει ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου τους, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στην παράγραφο 5.
3. Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5) του αριθμού των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεως της μονάδας δεν υπολογίζεται, ενώ στην περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεως στρογγυλοποιείται στην ε-
πόμενη μονάδα.
Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
στα 13μελή συμβούλια 8 και 5,
στα 17μελή συμβούλια 10 και 7,
στα 21μελή συμβούλια 13 και 8,
στα 27μελή συμβούλια 16 και 11,
στα 33μελή συμβούλια 20 και 13,
στα 41μελή συμβούλια 25 και 16,
στα 45μελή συμβούλια 27 και 18,
στα 49μελή συμβούλια 29 και 20.
4. Η αναλογική κατανομή των εδρών, μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου, όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, εκτός από τον επιτυχόντα, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχεί στα δύο πέμπτα (2/5) και το πηλίκο τους αυξημένο κατά μία μονάδα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο με παράλειψη τυχόν κλάσματος. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί, σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά
τους.

Εάν συνδυασμοί έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων διενεργείται κλήρωση.
Εάν και μετά τη διανομή εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασμού.
Εάν έχει απομείνει προς διάθεση μία μόνον έδρα, την καταλαμβάνει ο επιλαχών συνδυασμός που έχει καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα και παρουσιάζει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.
Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
Αυτές είναι οι έδρες που πήρε η κάθε παράταξη ως σύνολο.

 

Με τον προτεινόμενο νόμο «Κλεισθένη Ι» η κατανομή  των εδρών θα γινόταν με βάση την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Αυτή θα ήταν η κατανομή των εδρών.

Άρθρο 27
Εκλογικό σύστημα – κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου –
Αντικατάσταση άρθρου 32 του ν. 3852/2010

Με το υπάρχον εκλογικό σύστημα ο δήμαρχος έλαβε 27 έδρες. Στο μέσον της θητείας του  έμεινε με 16 ή 17 έδρες και αντιμετωπίζει πρόβλημα εγκυρότητας  ψηφοφοριών.

Φανταστείτε οι υποψήφιες παρατάξεις  να είναι πάνω από  10-12. Τότε  πως θα κατανεμηθούν οι έδρες;

Με το αναλογικό σύστημα θα πρέπει να παζαρεύει τις θέσεις των 8 αντιδημάρχων με αντιμισθία με  δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης. Φανταστείτε πως θα μπορούσε να εκλεγεί πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου από την πλειοψηφία αν δεν  έκανε παζάρια με 13  δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης  προκειμένου να συγκεντρωθεί ο αριθμός των 23 ψήφων!! Τόσους ψήφους θα πρέπει να διαθέτει προκειμένου να ψηφίσει τον προϋπολογισμό  ή κανονιστικές διατάξεις.

Μετά από αυτή τη διάταξη έχει νόημα να συζητηθούν τα άλλα θετικά σημεία του προτεινόμενου νόμου;

Σε επόμενες αναρτήσεις θα δούμε  μερικά άλλα πρακτικά θέματα που δε μπορεί να λειτουργήσει σωστά η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τον προτεινόμενο νόμο.

 

 

 

Posted in Εκλογικοί νόμοι | Leave a Comment »