Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Επενδυτική Αχαρνών’ Category

Καλή η κοπή της βασιλόπιτας, αλλά σε κάποιους «κόβουν το κεφάλι»!!

Posted by koszig στο 17 Ιανουαρίου 2018

Πολλές αναρτήσεις έχουν  γίνει για την Επενδυτική Αχαρνών.

Τώρα όμως έφτασε ο κόμπος στο χτένι!!

Φέρεται ότι αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα υπαλληλικής σχέσης των εργαζομένων της Επενδυτικής. Ο  εκκαθαριστής ενημέρωσε  τους 11 υπαλλήλου της ότι η Επενδυτική κλείνει.  Σταματάει η καταβολή των 30 € την εβδομάδα έναντι μισθού.

Ενδεχομένως ο εκκαθαριστής  εφαρμόζει το γράμμα του νόμου, με βάση την εντολή για εκκαθάριση και λύση της επιχείρησης. Οι αρμόδιοι τι κάνουν;

Ποιοι είναι οι αρμόδιοι και ποιοι έχουν ευθύνες;

Βασικά αρμόδιος είναι ο δήμος Αχαρνών  ιδιοκτήτης της Επενδυτικής Αχαρνών και η Γενική Συνέλευση, δηλαδή ο δήμαρχος Αχαρνών, στην οποία ο δήμος έχει εκχωρήσει τη διαχείρισή της.

Ευθύνες για τη διαχείριση του προβλήματος  έχουν και οι δημοτικοί  σύμβουλοι  που δεν έχουν κάνει  και δεν κάνουν κάτι για κάποιους εργαζόμενους που αύριο, έστω και προσωρινά,  θα βρεθούν χωρίς να έχουν «τα προς το ζην».

Ευθύνες έχει και ο Σύλλογος Εργαζομένων του δήμου Αχαρνών  που δεν ασχολήθηκε ενεργά  για την επίλυση των προβλημάτων  που θα έχουν τα μελλοντικά μέλη τους.

Ευθύνες έχουν και οι «αριστεροί» φορείς του τόπου που δεν αρθρώνουν λέξη για τους εργαζόμενους στην Επενδυτική, που αύριο θα πάψουν, έστω και προσωρινά, να είναι εργαζόμενοι.

Ευθύνες έχουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, που στις κοπές στις βασιλόπιτες βγάζουν λογίδρια και φωτογραφίζονται για να ζητήσουν αύριο την ψήφο των δημοτών.

Ευθύνες έχει έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος,  που  είτε δεν έχει πάρει χαμπάρι για την κατάσταση, είτε ασχολείται με άλλα θέματα που φέρνουν έσοδα.

Όμως, Ο καιρός γαρ εγγύς!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Επενδυτικής Αχαρνών συνέχεια !!

Posted by koszig στο 15 Ιανουαρίου 2018

Φαίνεται ότι κάποιο μάτι είδε την προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ), και έκανε αυτό που έπρεπε να είχε γίνει δυόμισι χρόνια πριν:

Στην Επενδυτική Αχαρνών, όπως φαίνεται επίσημα στο Γ.Ε.ΜΗ., πρόεδρος στην Επενδυτική μέχρι 13/10/2019 θα είναι ο Γεώργιος Σιδηρόπουλος, ώστε «τυπικά» καλώς έχει γίνει δέσμευση στο λογαριασμό του για οφειλές της Επενδυτικής που δε βαρύνουν τη θητεία του!!

Ο Γεώργιος Σιδηρόπουλος έχει παραιτηθεί με παραίτηση που υπέβαλε στο δημοτικό συμβούλιο και έγινε δεκτή στις 30/6/2016.

ΩΑ8ΠΩΨ8-Μ2Γ Αποδοχή παραιτήσεων ορισμός Τσουκαλά ως προέδρου

Στις 26/10/2015 παραιτήθηκε ο Γεώργιος  Σταύρου από τη θέση του αντιπροέδρου της Επενδυτικής και αντικαταστάθηκε από το δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Ποιμενίδη

2348 Παραίτηση αντιπροέδρου Γιωργίου Σταύρου

Ο Διευθύνων σύμβουλος Χαράλαμπος Ζάχαρης παραιτήθηκε στις 18/12/2015 και αντικαταστάθηκε από το Δημήτριο Βενετσάνο, ο οποίος παραιτήθηκε με την παραίτηση του κ. Σιδηρόπουλου, χωρίς ουσιαστικά να αναλάβει καθήκοντα.

2421 Παραίτηση Χαράλαμπου Ζάχαρη από τη θέση του Διευθύνοντος συμβούλου

Ο κ. Ζάχαρης επανήλθε στην Επενδυτική στις 26/2/2016 στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2054 Επανείσοδος Χαράλαμπου Ζάχαρη στην Επενδυτική

 

Στις 13/3/2017 το δημοτικό συμβούλιο όρισε πρόεδρο τον  Δημοτικό Σύμβουλο  Ηλία Τσουκαλά , Αντιπρόεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο  Γεώργιο Ποιμενίδη , και μέλος τον Ιάκωβο Ποθητό, ο οποίος αργότερα ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος.

2064 Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ Α. Ε.

Μερικούς μήνες μετά ο κ. Ποθητός παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Αυτές οι μεταβολές σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 έπρεπε να έχουν καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

Θα είναι οι οι καινούργιες  αλλαγές στο Γ.Ε.ΜΗ.;

Για όλες αυτές τις παραλήψεις ευθύνεται η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Υπάρχει εποπτεύουσα αρχή για το δήμο Αχαρνών;

Posted by koszig στο 30 Δεκεμβρίου 2017

Σε προηγούμενη ανάρτηση για το θέμα της λύσης και εκκαθάρισης  της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε.  παρουσιάστηκε το θέμα της ένταξης στο δήμο Αχαρνών 11 υπαλλήλων της Επενδυτικής, (κλικ εδώ).

Σήμερα αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια  η σχετική απόφαση της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 22 Δεκεμβρίου 2017

Ω3ΧΩΩΨ8-7ΣΔ Συζήτηση σχετικά με την πρώην Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτική Αχαρνών.

Η απόφαση  του δημοτικού συμβουλίου της 22 Δεκεμβρίου 2017 τι διαφορά παρουσιάζει με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 23/10/2017;

2239 Μεταφορά προσωπικού της υπό εκκαθάριση Επενδυτικής Αχαρνών

Παρόντες στη συνεδρίαση της 22 Δεκεμβρίου 26, ψήφισαν 25 ομόφωνα. Ο 25ος που πήγε, γίνεται αναφορά ότι αποχώρησε;

Απόντες στη συνεδρίαση δημοτικοί σύμβουλοι παράταξης που σηκώνουν σημαία για τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Απόντες  ο μέχρι πρόσφατα «πρόεδρος της Επενδυτικής»και ο πρόσφατα παραιτηθείς Γενικός Διευθυντής  της Επενδυτικής.

Σύμφωνα με το το υπ’ αριθμ. 90722/32121/17-11-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει
την σύσταση (ένδεκα) 11 προσωποπαγών θέσεων στον Δήμο Αχαρνών.

Για τη σύσταση θέσεων στο δήμο Αχαρνών υπάρχουν διαδικασίες  που αναγράφονται στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για αντίστοιχη περίπτωση  λύσης  Ανώνυμης Εταιρείας του δήμου Αμαρουσίου.

Λύση Α.Ε. δήμου Αμαρουσίου και ένταξη προσωπικού

Στην απόφαση της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής μεταξύ άλλων αναφέρονται:

6. Το από 12-2-2015 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» του Δήμου Αμαρουσίου και με διακριτικό τίτλο «ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. ΟΤΑ», όπου αποφασίστηκε η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής υπό εκκαθάριση.
7. Την 42610/15/3-6-2015 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών περί καταχώρησης της από 12-2-2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» του Δήμου Αμαρουσίου.
8. Την αριθμ. 351/21-3-2017 βεβαίωση της ανώνυμης εταιρείας περί λύσης και εκκαθάρισης.
14. Το γεγονός ότι ο Δήμος υποχρεούται να ελέγξει τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους του μεταφερόμενου προσωπικού και αφού διαπιστώσει τη συνδρομή όλων των απαραίτητων εκ του νόμου προϋποθέσεων για τη νομιμότητα των διαδικασιών της μεταφοράς των εργαζομένων στο Δήμο, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε: α) την αριθμ. 112/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου περί έγκρισης του από 12-2-2015 πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της «ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» του Δήμου Αμαρουσίου περί λύσης της εταιρείας και θέσης αυτής σε εκκαθάριση και β) την αριθμ. 113/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου αναφορικά με την μεταφορά του προσωπικού που υπηρετούσε στην «ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» του Δήμου Αμαρουσίου και με διακριτικό τίτλο «ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. ΟΤΑ» στο Δήμο Αμαρουσίου και τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας στο εν λόγω Δήμο, ως εξής :

Και η απόφαση καταλήγει:

Οι παραπάνω θέσεις ΙΔΑΧ θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.
Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων ύψους 41.913,00 € περίπου, η οποία θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό  του Δήμου οικονομικού έτους 2017 σε βάρος των Κ.Α. 10-6021, 10-6052.002, 20-6021, 20-6052.002. Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής πως θα εγκρίνει τη λύση μιας Ανώνυμης Εταιρείας, όπως η Επενδυτική, που είναι ανύπαρκτη  διοικητικά στο Γ.Ε.ΜΗ. αφού δεν υπάρχει καταχωρημένο το νυν διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης, δεν  έχουν καταχωρηθεί πρακτικά γενικών συνελεύσεων, δεν υπάρχουν ισολογισμοί και οικονομικές καταστάσεις, δεν υπάρχει το πρακτικό της Γενικής Συνέλευση που αποφασίστηκε η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας.

Με την απουσία αυτών των κρίσιμων στοιχείων πως αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας;

Στην τελευτέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε:

1. Σύσταση (ένδεκα) 11 προσωποπαγών θέσεων στον Δήμο Αχαρνών
2. Να προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 η πίστωση για τη μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού.

Το δημοτικό συμβούλιο δεν αποφάσισε ποιο είναι το κόστος μισθοδοσίας των υπό μετάταξη υπαλλήλων της Επενδυτικής.

Προϋπολογισμός για το έτος 2816 δεν υπάρχει. Για τρεις μήνες ο δήμος Αχαρνών θα λειτουργεί με βάση τον προϋπολογισμό του έτους 2017.

Ο προϋπολογισμός του έτους 2017 εγκρίθηκε τον Απρίλιο του έτους 2017!!

Το οικονομικό έτος 2017 τελείωσε. Για να υπάρξει  προϋπολογισμός του έτους 2018 απαιτούνται  διαδικασίες τουλάχιστον 2 μηνών για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, την έγκρισή του από το Παρατηρητήριο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Οι υπάλληλοι της Επενδυτικής σήμερα έχουν έσοδο αντί μισθού το ποσό των 30 € την εβδομάδα. Δεν είναι σίγουρο αν ο εκκαθαριστής έχει τα αναγκαία έσοδα να καταβάλει τους μισθούς στους εργαζόμενους.

Από τη στιγμή που θα πάψει να υπάρχει η Επενδυτική μέχρι την ένταξή των υπαλλήλων  στο δήμο Αχαρνών, όπου θα αρχίσει η μισθοδοσία τους, πως θα ζήσουν αυτοί οι υπάλληλοι; 

Ο συνδικαλιστικό σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών, μήπως πρέπει να κινηθεί προκειμένου οι υπάλληλου να είναι «εν ζωή» προκειμένου αργότερα να γίνουν μέλη του ; 

Η καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων έπρεπε να γίνει στις 21/12/2017 δεν έγινε. Πότε θα γίνει;

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

Η απόφαση 113/2017 ελήφθη στις 2/3/2017 η απόφαση της αποκεντρωμένη ελήφθη στις 6/4/2017. Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε στις 28/4/2017

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. – Ελύθει;

Posted by koszig στο 27 Οκτωβρίου 2017

Έφτασε η μεγάλη ημέρα;

Αυτό αναρωτιόνται  πολύ για την τελευταία συνεδρίαση το δημοτικού συμβουλίου στις 20/10/2017.

Θέμα της συνεδρίασης ήταν: «Ενημέρωση σχετικά με την Επενδυτική Αχαρνών Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία Δήμου Αχαρνών.»

Μετά από παρέμβαση το προέδρου της Επενδυτικής Ηλία Τσουκαλά, δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης και παρισταμένων υπαλλήλων της Επενδυτικής το θέμα  τροποποιήθηκε ως τίτλο: «Λύση και εκκαθάριση της Επενδυτικής»

Παρακολουθείστε τα τμήματα της συνεδρίασης που αφορούν στην Επενδυτική.

Επενδυτική μέρος 2

 

Επενδυτική μέρος 3

 

Αυτές είναι οι αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν:

2238 Λύση και εκκαθάριση της Επενδυτικής Αχαρνών Μονομετοχική ΑΕ Δήμου Αχαρνών

2239 Μεταφορά προσωπικού της υπό εκκαθάριση Επενδυτικής Αχαρνών

Από την διαδικασία που ακολουθήθηκε και φαίνεται στο βίντεο της συνεδρίασης και τις αποφάσεις απεικονίζει τη διοικητική κατάσταση που βρίσκεται ο δήμος Αχαρνών.

Ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι η λύση και εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας του δήμου Αχαρνών εμφανίζεται στην πρόσκληση της συνεδρίασης ως «Ενημέρωση σχετικά με την Επενδυτική Αχαρνών Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία Δήμου Αχαρνών.» και αλλάζει τίτλο με εισήγηση από τον πρόεδρο της Επενδυτικής και γίνεται δεκτό το θέμα της συζήτησης από το δήμαρχο ως «Λύση και εκκαθάριση της Επενδυτικής«.

Φαίνεται ότι ο δήμαρχος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει λύση κει εκκαθάριση Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. Φυσικά και η πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων δεν κατάλαβε τη σημαντικότητα της απόφασης.

Δεν συζητήθηκε με λεπτομέρεια γιατί πρέπει να λυθεί η Ανώνυμη Εταιρεία.

Δεν υπήρξε εισήγηση από τη δημοτική Αρχή αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών για τους λόγους που πρέπει να οδηγηθεί σε λύση και εκκαθάριση η Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε.  Δεν υπήρξαν οικονομικά στοιχεία για την κατάσταση της Επιχείρησης. Ο λογιστής της επιχείρησης απουσίαζε. Ο δήμαρχος είπε τα αναγκαία στοιχεία είχαν δοθεί στον παριστάμενο κ. Βασίλη Λαμπρακάκη, που στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου φέρεται ως » Εκπρόσωπος της Εταιρείας Eurologic IKE, Εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου Αχαρνών ο οποίος αναφέρει τα εξής: »

Κανένας δημοτικός σύμβουλος δεν είχε την απορία να ρωτήσει το δήμαρχο με ποια απόφαση φέρεται ως εξωτερικός συνεργάτης του δήμου Αχαρνών και πως έχει στη διάθεσή του οικονομικά στοιχεία Ανώνυμης Εταιρείας του δήμου Αχαρνών. Αλλά αυτά είναι ασήμαντες λεπτομέρειες για το δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους.

Οι ανωτέρω δύο αποφάσεις φαίνεται ότι τυπικά λύνουν ένα πρόβλημα με την Ανώνυμη Εταιρεία και τους υπαλλήλους της.

Οι διαδικασίες έγιναν σύμφωνα με το νόμο;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Τελευταίες ώρες. Μετά ;

Posted by koszig στο 23 Οκτωβρίου 2017

Σήμερα Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών. Πρώτο θέμα : «Ενημέρωση σχετικά με την Επενδυτική Αχαρνών Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία Δήμου Αχαρνών.»

Στις εισηγήσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου δεν υπάρχει σχετική εισήγηση για το θέμα. Στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και του δημοτικού συμβούλους δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση με το θέμα.

Ενημέρωση για το θέμα θα μπορούσε να γίνει κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. Προφανώς η ενημέρωση  θα είναι σοβαρότερη από μια ανακοίνωση. Αυτή κρατάει επτασφράγιστο μυστικό ο δήμαρχος που είναι ταυτόχρονα  και θεσμικό όργανο που είναι ο Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εφόσον το δημοτικό συμβούλιο έχει εκχωρήσει το σύνολο των μετοχών της Επιχείρησης στο δήμαρχο.

Για το θέμα της Επενδυτικής  το δημοτικό συμβούλιο » Με πρωτοβουλία και εισήγηση του Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί Διαχειριστικός Έλεγχος στην δημοτική επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών με την επωνυμία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ. «, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Ο δήμαρχος θα ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο αν κίνησε τις διαδικασίες για διαχειριστικό έλεγχο;

Θα τον ρωτήσουν οι δημοτικοί  σύμβουλοι αν η μη εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί παράβαση καθήκοντος;

Θα τον ρωτήσουν αν το ποσό των 130.000 € για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καταβλήθηκε από το δήμο Αχαρνών στην Επενδυτική και κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό;

Θα τον ρωτήσουν αν έχουν κατατεθεί τα σχετικά έγγραφα για τον ορισμό του διοικητικού συμβουλίου στο ΓΕ.Μ.Η. ;

Θα τον ρωτήσουν αν έχουν δημοσιευτεί οι οικονομικές καταστάσεις των ετών 2014, 2015, 2016 :

Θα τον ρωτήσουν αν Γενική Συνέλευση (δηλ. ο δήμαρχος) έχει εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις που περιέχουν και τους ισολογισμούς των ανωτέρω ετών;

Θα τον ρωτήσουν αν γνωρίζει ότι :»Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου

Θα τον ρωτήσουν αν έχουν καταβληθεί αντιμισθίες διοικούντων για τους επόμενους μήνες;

Θα τον ρωτήσουν αν το κυλικείο  στο δημαρχιακό μέγαρο που η ανάθεση της λειτουργίας του έγινε στην Επενδυτική σήμερα έχει άδεια λειτουργίας;

Θα τον ρωτήσουν αν απάντησε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, εντός δέκα ημερών, για τις εισπράξεις της Επενδυτικής από το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά για τα έτη 2016 και 2017 που έπρεπε να αποδοθούν στο δήμο Αχαρνών

Τέλος  θα τον ρωτήσετε αν ο δήμος Αχαρνών απάντησε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Για τις ευθύνες της διοίκησης υπάρχει σχετική ενημέρωση, (κλικ εδώ).

Ο νομοθέτης έδωσε την τελευταία ευκαιρία:

Στις  31/07/2017 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4483  με αντικείμενο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων …»

Στο άρθρο 15 αναφέρεται:

Άρθρο 15

 Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

 1. Οι παράγραφοι 7, 7α, 7β, 8 και 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

……………..

1 γ. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης β΄ εφαρμόζονται αναλόγως και για οφειλές των:

αα. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά τους πρόσωπα ή

ββ. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών στις οποίες οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.10.2017. Το ύψος των οφειλών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε φορέας προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν μέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.».

2.α. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ή τους οικείους φορείς Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις αυτών, το προσωπικό της με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μπορεί να μεταφέρεται σε έναν εκ των οικείων Ο.Τ.Α., ένωση ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με την ίδια σχέση εργασίας, με την απόφαση λύσης της εταιρίας ή με ειδική απόφαση του οικείου Δημοτικού, Περιφερειακού ή Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι 31.10.2017. Ο χρόνος λύσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος του ν. 3852/2010.

 β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.

γ. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α., μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Σήμερα. Τελευταία ευκαιρία

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Επενδυτική Αχαρνών. Ένα βήμα πριν …

Posted by koszig στο 16 Οκτωβρίου 2017

Φαίνεται ότι η δημοτική Αρχή δε διαβάζει το μέλλον της. Ένα από τα δεκάδες προβλήματα που έχει είναι και η διαχείριση της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε.

Για την Επενδυτική Αχαρνών  έχουν γίνει δεκάδες αναρτήσεις,  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ) (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 19/9/2017  κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων τέθηκε θέμα από τη δημοτική σύμβουλο Σοφία Χριστοπούλου  για την κατάσταση που βρίσκεται η Επενδυτική Αχαρνών.

 

Ποιο το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες.

Με το νόμο  4443/9 Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 76

Η παρ. 7 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ενενήντα τοις εκατό (90%) του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α., το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτού, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη λύση της εταιρείας ή της επιχείρησης ή ύστερα από ειδική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση για τη λύση της και εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.3.2017….

Η κατάσταση της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε. ήταν γνωστή στη δημοτική Αρχή, αλλά δεν έκανε καμία συζήτηση για εφαρμογή του  ανωτέρω άρθρου του νόμο 4443.

Στις  31/07/2017 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4483  με αντικείμενο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων …»

Στο άρθρο 15 αναφέρεται:

Άρθρο 15

 Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

 1. Οι παράγραφοι 7, 7α, 7β, 8 και 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

……………..

1 γ. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης β΄ εφαρμόζονται αναλόγως και για οφειλές των:

αα. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά τους πρόσωπα ή

ββ. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών στις οποίες οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.10.2017. Το ύψος των οφειλών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε φορέας προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν μέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.».

2.α. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ή τους οικείους φορείς Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις αυτών, το προσωπικό της με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μπορεί να μεταφέρεται σε έναν εκ των οικείων Ο.Τ.Α., ένωση ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με την ίδια σχέση εργασίας, με την απόφαση λύσης της εταιρίας ή με ειδική απόφαση του οικείου Δημοτικού, Περιφερειακού ή Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι 31.10.2017. Ο χρόνος λύσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος του ν. 3852/2010.

 β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.

γ. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α., μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Στις 13/10/2017  αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση 206/27-9-2017 του δημοτικού συμβουλίου με θέμα: » Αναδοχή των οφειλών της εταιρίας µε την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» από τον ∆ήµο Αχαρνών για το Ι.Κ.Α. και την εφορία. »

Ω3ΚΣΩΨ8-Ζ53 Αναδοχή των οφειλών της εταιρίας µε την επωνυμία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. στη ΔΟΥ και το ΙΚΑ

Αιτία για αυτή την απόφαση ήταν οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών διοικούντων της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε.

Για οφειλές σε εργαζομένους της Επενδυτικής καταδικάστηκε σε 7 μήνες φυλάκιση πρόεδρος της για θέμα του παρελθόντος που δεν έφερε καμία ευθύνη ο ίδιος.

Επειδή η Επενδυτική έχει σοβαρά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα που προμηνύουν ένα αβέβαιο μέλλον.

Επειδή δεν έχουν γίνει νόμιμες διαδικασίες για καταχωρήσεις στο ΓΕ.Μ.Η.

Επειδή, το σημαντικότερο, δεν έχει εγκεκριμένους τρεις ισολογισμούς και οικονομικές καταστάσεις.

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 265
Σύσταση – Λειτουργία

8. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Τελευταία ευκαιρία για το αξιοπρεπές τέλος της Επενδυτικής η λύση της εταιρείας μέχρι 31/10.2017.

Αν χαθεί αυτή ευκαιρία το τέλος θα είναι οδυνηρό για πολλούς.

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών είναι για τα πανηγύρια, όχι της Παναγίας Σουμελά και τα άλλα !!

Posted by koszig στο 12 Σεπτεμβρίου 2017

Πολλές φορές αναρωτιέμαι πως ο Δήμος Αχαρνών  δεν έχει διαλυθεί από ανικανότητα αυτών που τον διοικούν.

Κλασική περίπτωση ασχετοσύνης στη διοίκηση η Επενδυτική Αχαρνών Ανώνυμη Εταιρεία.

Με  συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου, όπου το σύνολο των αποφάσεων δεν έχουν εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επενδυτικής Ιάκωβου Ποθητού αποφασίστηκε η παραχώρηση των ανοιχτών θεάτρων Μίκη Θεοδωράκη και Σοφοκλή στην Επενδυτική Αχαρνών για εκμετάλλευση, (κλικ εδώ).

Σε ανάρτηση στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ στις  20 Ι0υλίου 2017  επισήμανα ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα δεν ήταν νόμιμη για γενικούς λόγους σχετικούς με τη νομιμότητα των αποφάσεων της συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, αλλά και ειδικούς  σχετικά με τη διαδικασία για την παραχώρηση των θεάτρων.

Στις 18 Αυγούστου 2017  με ανάρτηση στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ενημέρωσα τους αρμοδίου στο  δήμο Αχαρνών και την  Επενδυτική για την ακύρωση της αποφασης παραχώρησης των θεάτρων. (κλικ εδώ).

Ω48ΘΟΡ1Κ-ΥΤΕ Ακύρωση παραχώρησης θεάτρων

Κανονικά μετά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός θα έπρεπε στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  να ζητήσει από το δημοτικό συμβούλιο την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 ο πρόεδρος της Επενδυτικής κάλεσε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για συνεδρίαση.

Δεύτερο θέμα

 • Αποδοχή ή μη της παραχώρησης των θεάτρων «Μίκης Θεοδωράκης» και «Σοφοκλής»

Δεν πήραν χαμπάρι ότι η απόφαση παραχώρησης έχει ακυρωθεί;

Ποιοι θα αποφασίσουν για την αποδοχή ή μη της παραχώρησης;

Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου.  Μεταξύ αυτών είναι και δύο δημότες ο Γεώργιος Δασκαλάκης και  ο  Αντώνιος Παλιούρας, (κλικ εδώ).

Ο αντιπρόεδρος της Επενδυτικής θα απουσιάζει, «παραθερίζει» στη Λάρισα!!

Σε ένα κανονικό δήμο η Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας, δηλ. ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός, θα έπρεπε ήδη να είχε ξηλώσει τον πρόεδρο Ηλία τσουκαλά και το διευθύνοντα  Σύμβουλο Ιάκωβο Ποθητό για αυτή την κίνηση, που δεν ήταν διοικητικό «φάουλ» αλλά «πέναλτι».

Αν δεν το κάνει η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική του.

Άλλωστε όλοι αναρωτιόνται, (κλικ εδώ).

Η Επενδυτική Αχαρνών υπάρχει;

 

 

 

Posted in Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Επενδυτική. Δε μας τρομάζει τίποτα!!!

Posted by koszig στο 25 Αυγούστου 2017

Τι είναι αυτό που δεν τρομάζει κανένα στην Επενδυτική Αχαρνών.

Τοποθέτηση εμπορικών πάγκων μικροπωλητών για το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά έτους 2016

2145 Απόφαση Δ.Σ. ανάθεσης του πανηγυριού της Παναγίας Σουμελά στην Επενδυτική.

Η εισήγηση ήταν από το δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό, που ήταν παράλληλα πρόεδρος και Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής.

Μετά την ανάρτηση της απόφασης στη Δι@ύγεια.

Αναφορά για πάγκους στην Παναγία Σουμελά 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής εξέτασε την αναφορά και απεφάνθη:

Ο δήμος Αχαρνών «έγραψε» κανονικά την απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με έγγραφό μου που απευθυνόταν στο δήμαρχο Αχαρνών του υπενθύμισα ότι ότι δεν έχει εκτελέσει την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για ακύρωση της ανάθεσης της τοποθέτησης πάγκων στο πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά το έτος 2016  και την εφαρμογή του νόμου για τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, (άρθρο 19 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958).

Μέχρι σήμερα η εφαρμογή του νόμου αγνοείται από το δήμο Αχαρνών και το δήμαρχο.

Τον Απρίλιο του έτους 2017 με νέα αναφορά απευθυνόμενη  στο δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό του υπενθύμισα για την υποχρέωση εφαρμογής των νόμων.

Αναφορά για το πανηγύρι Ζωοδόχου Πηγής

Ο δήμαρχος δε θεώρησε υποχρέωσή του να απαντήσει.

Στους ανωτέρω πίνακες παρατηρείται μηδενική είσπραξη στον κωδικό 0122 για τον Οκτώβριο του έτους 2016, μετά το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά. Αντίθετα το Δεκέμβριο  του έτους 2016 παρατηρείται είσπραξη 89.130,92 € που οφείλεται στην είσπραξη τελών από λαϊκές αγορές που γίνεται, σύμφωνα με τροποποίηση του νόμου, από την Περιφέρεια Αττικής και αποδίδεται στο δήμο Αχαρνών στο τέλος του χρόνου.

Για το έτος 2017 για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής, όπως και όλα τα πανηγύρια που έχουν γίνει στο δήμο Αχαρνών δεν υπάρχει καταχωρημένη είσπραξη στον κωδικό 0122, είτε γιατί τα τέλη εισπράττει παράνομα η Επενδυτική Αχαρνών, είτε γιατί ο δήμος Αχαρνών δεν εισπράττει τα αντίστοιχα τέλη.

Παρόλα αυτά ο δήμος Αχαρνών και οι Επενδυτική επιμένουν.

Χτες, Πέμπτη 24 Αυγούστου, οι πάγκοι ήταν στη θέση τους, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις.

Στις ανακοινώσεις αυτές φέρεται ο δήμος Αχαρνών και η Επενδυτική Αχαρνών. Οι αιτήσεις συμμετοχής κατατίθενται στα γραφεία της Επενδυτικής. Απόφαση  του δημοτικού συμβουλίου, έστω και παράνομα, για τη διοργάνωση του πανηγυριού στην Επενδυτική δεν υπάρχει. Ποιος έδωσε το δικαίωμα στις ανακοινώσεις να χρησιμοποιείται το σήμα του δήμου Αχαρνών ως συνδιοργανωτή της εκδήλωσης και η Επενδυτική Αχαρνών να διαχειρίζεται τα σχετικά τέλη;

Αυτή είναι η ανακοίνωση του δήμου για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις για τις οποίες συνδιοργανωτής είναι η Επενδυτική Αχαρνών και η Εύξεινη Λέσχη «Καπετάν Ευκλείδης». Στις φωτογραφίες φέρονται μεταξύ άλλων και ο Ηλίας Τσουκαλάς και Ιάκωβος Ποθητός, πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της Επενδυτικής Αντίστοιχα.

Η Επενδυτική σύμφωνα με το καταστατικό της

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι η αξιοποίηση και η πάσης φύσεως και μορφή εκμετάλλευση των παρακάτω ακινήτων του Δήμου Αχαρνών:
• Κτίριο Ανθοπωλείου
• Κτίριο Κυλικείου Νεκροταφείου
• Χώρο κυλικείου του Δημαρχείου
• Κτίριο Μαρμαρογλυφείου
• Πλατεία Βαρυπόμπης και Πλατείες Ακρίτες του Πόντου (Νεάπολη)
Τους χώρους για την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών
• Τους χώρους για τη διοργάνωση του πανηγυριού για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής
• Κάθε ακίνητο και κοινόχρηστο χώρο για το οποίο ήθελε να αποφασίζει μελλοντικά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου να παραχωρεί προς πάσαν αξιοποίηση και εκμετάλλευση και θα αποδέχεται τούτο η εν λόγω Α.Ε. δια του Δ.Σ. της ,χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της.
Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας ο Δήμος θα πρέπει να της παραχωρήσει τη χρήση των πιο πάνω ακινήτων και κοινοχρήστων χώρων που έχει στην κυριότητα του.

Επιπροσθέτως η εταιρία για να είναι σε θέση να εκτελέσει τον σκοπό της, μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό , οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, και μορφή
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Όπως φαίνεται στο Καταστατικό της Επενδυτικής στους σκοπούς της είναι η εκμετάλλευση ακινήτων του Δήμου Αχαρνών. Σε κανένα σημείο του Καταστατικού δε φαίνεται η δυνατότητα της Επενδυτικής, προκειμένου να εκτελέσει το σκοπό της που είναι η εκμετάλλευση ακινήτων του δήμου Αχαρνών, να συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το καταστατικό της εταιρείας δε μπορεί να περιέχει δραστηριότητες που δεν προβλέπονται από το νόμο.

Στο καταστατικό της  αναφέρεται ότι έχει τους χώρους για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.

Με το νόμο 4314/2014 η διαχείριση  των Λαϊκών αγορών μεταφέρεται στην περιφέρεια Αττικής, καταργούνται τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμάτων και σε αντιστάθμισμα καταβάλλεται ετήσιο τέλος στο δήμο Αχαρνών, που το έτος  ανήλθε σε 89.130.92 €.

Τα τέλη και δικαιώματα από τα πανηγύρια δεν εκχωρούνται από το δήμο στην Επενδυτική για την χρήση των κοινοχρήστων χώρων, όπως για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής.

Για το χώρο του Κυλικείου του δημαρχείου που παραχωρήθηκε στην Επενδυτική για εκμετάλλευση δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας  και έχει γίνει σχετική μήνυση από την Αστυνομία σε υπάλληλο του κυλικείου και τον φερόμενο ως πρόεδρο της Επενδυτικής για το λόγο αυτό. Η Επενδυτική εδώ και 8 μήνες δεν έχει καταφέρει να λάβε τη σχετική άδεια λειτουργίας!!

Παρόλα αυτά ο πανηγύρι λειτουργεί.

    

   

 

Παρών και ο φερόμενος ως πρόεδρος της Επενδυτικής εποπτεύων το πανηγύρι.

Η δημοτική Αρχή του δήμου Αχαρνών και η Επενδυτική θεωρούν ότι είναι πάνω από το κράτος και τους νόμους.

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Επενδυτική Αχαρνών. Υπάρχει;

Posted by koszig στο 24 Αυγούστου 2017

Για την Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ έχουν γίνει πάμπολλες αναρτήσεις. οι τελευταίες (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Ένα βασικό στοιχείο των οικονομικών δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι οι ισολογισμοί  (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου).

Οι αναρτήσεις οικονομικών στοιχείων για τα έτη 2011-2013 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής, χωρίς να έχουν γίνει η  αναγκαίες ενημερώσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

Για τους ισολογισμούς των ετών 2014, 2015, 2016 την ευθύνη έχουν οι διοικήσεις της Επενδυτικής (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο).

Η καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. για την χρήση 2014

Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου)πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

(Σημείωση: Όπου στο νόμο γίνεται αναφορά στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών νοείται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) )

Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη  ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

Προθεσμία για υποβολή αίτησης και καταχώρησης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 είναι η 10η Ιουνίου 2015.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/23826

Τι αναφέρουν οι ποινικές διατάξεις των άρθρων του ν. 2190/1920;

Άρθρο 54
1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000 )ευρώ , πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν ή αλλοδαπήν ανώνυμον + εταιρείαν, µη κεκτημένην άδειαν λειτουργίας ή µη υφισταμένην κατά την εποχήν + της συνάψεως της συναλλαγής.

2. Δια της αυτής ποινής τιμωρούνται και οι παραβάται του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

(Με την υπ΄αριθµ. Κ2-17998/02 (ΦΕΚ 23 Β΄) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Υφυπουργού Ανάπτυξης, ορίζεται ότι:
«1. Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» προβλεπόμενη χρηματική
ποινή ορίζεται, κατ’ ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.»)

Αρθρο 57 :
Τιμωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηματικής ποινής μέχρις «300.000» δραχμών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων:
α) όστις εκ προθέσεως παρέλειψεν την σύνταξιν του ετησίου ισολογισμού πέραν της υπό του καταστατικού οριζομένης προθεσμίας,
β) όστις εν γνώσει συνέταξεν ή ενέκρινεν ισολογισμόν εναντίον των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή του καταστατικού,
γ) όστις δολίως άνευ ισολογισμού ή εναντίον του ισολογισμού ή δυνάμει ψευδούς ή παρανόμου ισολογισμού επεχείρησε την διανομήν κερδών ή τόκων προς τους μετόχους, µη ληφθέντων εκ πραγματικών κερδών,
δ) όστις εκ προθέσεως παρέλειψε να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου ή καταστατικού,

 

 

Τι ισχύει για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2015

Ποια Νομικά Πρόσωπα έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης

Οι ΑΕ, οι ΕΠΕ και οι ΙΚΕ (σύμφωνα με τα άρθρα 43 του Ν.2190/192022 του 3190/1955, το 98 του Ν.4072/2012 και 16 του Ν.4308/2014) υποχρεούνται σε υποβολή και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν:

 1. Ισολογισμό
 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 3. Προσάρτημα
 4. Έκθεση Διαχείρισης και
 5. Έκθεση Ελέγχου  (Όπου απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 4336/15)

Σύμφωνα με το νόμο 4308/2014, άρθρο 2,  η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ χαρακτηρίζεται  ως πολύ μικρή οντότητα

2. Πολύ μικρές οντότητες. Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου αυτού τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις
αυτού του νόμου.

 Πού δημοσιεύονται οι Οικονομικές καταστάσεις

Οι οικονομικές καταστάσεις των κεφαλαιουχικών εταιρειών ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ με τα πρότυπα των ηλεκτρονικών αιτήσεων, που έχουν αναπτυχθεί ανά περίπτωση, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://services.businessportal.gr/

Καθίσταται σαφές ότι από την 1-1-2015 η δημοσιότητα των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

Εξακολουθεί όμως να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.4250/2014, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις δημοσιεύσεις στα λοιπά έντυπα μέσα.

Σύμφωνα με το άρθρο 42α του Ν.2190/1920 για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2016

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων για τη χρήση 2016 – Τι ισχύει για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2016

 Ανώνυμες εταιρείες

Με την τροποποίηση του άρθρου 7α του ν.2190/1920 υποβάλλονται  πλέον σε δημοσιότητα ΜΟΝΟ οι εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις από την Γενική Συνέλευση των ανωνύμων εταιρειών

Η έγκριση των οικονομικών στοιχείων γίνεται  από τη Γενική Συνέλευση της Α.Ε.
Απώτατη ημερομηνία υποβολής Πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων στο ΓΕΜΗ η 20.08.2017

Από τα μέχρι σήμερα δημοσιευμένα στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ. δε φαίνεται να υφίσταται  καμία αλλαγή στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ. Πρόεδρος φέρεται ο Γεώργιος Σιδηρόπουλος, αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Σταύρου και διευθύνων σύμβουλος ο Χαράλαμπος Ζάχαρης.

Για τα έτη 2014 και 2015 δεν υπάρχουν καταχωρημένες οικονομικές καταστάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. Δεν υπάρχουν καταχωρημένα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Δεν είναι καταχωρημένη καμία αλλαγή στη  σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου.

Δεν είναι γνωστό αν στα οικονομικά στοιχεία της Επενδυτικής οι καταχωρήσεις γίνονται με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, (νόμος 4308/2014).

 

Τελικά τι γίνεται  με την Επενδυτική Αχαρνών;

Ιδιοκτήτη της Επενδυτικής είναι ο δήμος Αχαρνών στον οποίο σε περίπτωση  πτώχευσης ή λύσης της Εταιρείας μεταβιβάζονται όλες οι συνέπειες της  διαχείρισης (οικονομικές σε οφειλέτες, ΔΟΥ και ΙΚΑ και μεταφορά του προσωπικού της Επενδυτικής στο δήμο σύμφωνα με τους υπάρχοντες νόμους).

Ο εκάστοτε δήμαρχος  έχει το σύνολο της διαχείρισης των μετοχών της Επενδυτικής με απόφασης  του δημοτικού συμβουλίου και λογικά είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της επιχείρησης, κυρίως ελέγχοντας το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας , το οποίο προτείνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ, 2,3 του δημοσιευμένου καταστατικού της Επενδυτικής Αχαρνών:

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (5) πενταετή θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους ,η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Αν η Γενική Συνέλευση, δηλαδή ο δήμαρχος, διαπιστώσει ότι το διοικητικός συμβούλιο της Επενδυτικής ή μερικοί σύμβουλοι δεν τηρούν τα καθήκοντά τους σχετικά με την εφαρμογή των νόμων και του καταστατικού της εταιρίας, τότε  οφείλει να τους ανακαλέσει. Αν δεν το κάνει τότε η ευθύνη είναι δική του και το δημοτικό συμβούλιο οφείλει να συζητήσει το θέμα και ενδεχομένως να αποφασίσει να του αφαιρέσει τη διαχείριση των μετοχών.  Σε αντίθετη περίπτωση η ευθύνη  για πειθαρχικές ή ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες θα μεταφερθεί στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών από 1/9/2014 μέχρι σήμερα

Posted by koszig στο 18 Αυγούστου 2017

Η Επενδυτική Αχαρνών κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, (κλικ εδώ)

Με την ανάληψη της εξουσίας με την νέα δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό η Επενδυτική Αχαρνών άλλαξε ηγεσία.

Ο Ιωάννης Κασσαβός ως δήμαρχος Αχαρνών και ως  Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής προχώρησε στον διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου στην Επενδυτική Αχαρνών.

Για τη νέα διοίκηση υπάρχει σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Το νέο διοικητικό συμβούλιο:

Α. Ορίζει ως Πρόεδρο της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του Δήμου Αχαρνών τον κο Σιδηρόπουλο Γεώργιο
και ως Αντιπρόεδρο τον κο Σταύρου Γεώργιο
Τα νέα εννέα (9) μέλη αποτελούνται από τους εξής :
1) Σιδηρόπουλος Γεώργιος – (Δημ. Σύμβουλος ως Πρόεδρος Δ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα) 
2) Σταύρου Γεώργιος – (Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα )
3) Ξαγοράρης Νικόλαος – (Δημ. Σύμβουλος  από την μειοψηφία Εκλέγεται με ψήφους 7 υπέρ)
4) Ζάχαρης Χαράλαμπος    –    Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία
5) Ελευθεριάδης Παντελής –   Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία
6) Σαβουλίδης Χρήστος      –   Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
7) Σαμουργασίδης Ιωάννης –  Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
8) Παλαχαρίδης Γεώργιος    –  Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
9) Σεμερτζίδης   Ιορδάνης    – Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία   

Πέντε από τα διορισθέντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  με την ιδιότητα του δημότη από την κατάληξη του επιθέτου σε -ιδης φαίνεται  να είναι ποντιακής καταγωγής. Κανένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν έχει γνώσεις από τη διοίκηση Ανωνύμων Εταιριών.

Σύμφωνα με το άρθρο 266 του νόμου 3463/2006: Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι νόμιμη ως προς το μέρος καθορισμού  της ιδιότητας του προέδρου και του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικό της Επενδυτικής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (5) πενταετή θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους ,η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Οι Ανώνυμες Εταιρείες πρέπει να καταχωρούνται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

 

Στο άρθρο 7α παρ. 1 του ν. 2190/1920 για τις Ανώνυμες Εταιρείες, στην υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα υπάγονται :

 1. Οι ιδρυτικές πράξεις των ΑΕ και το καταστατικό, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται.
 2. Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις που έγιναν
 3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που: – ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, – έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν μεμονωμένα ή από κοινού, – είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.
 4. Κάθε απόφαση για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 5. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας, είτε μετά από κάθε αύξηση του.
 6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές (20 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση) και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (20 ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση) (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής (δηλ. ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός) συνεδρίασε, παρουσία συμβολαιογράφου, και το πρακτικό της Συνέλευσης σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο απεστάλη στο Γ.Ε.ΜΗ. για καταχώρηση. Με την καταχώρηση και στη συνέχεια δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απέκτησε υπόσταση η Επενδυτική στη δεύτερη φάση της λειτουργίας της.

 

Αυτές είναι οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ως  βασικά στοιχεία είναι η σύνθεση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου που η θητεία του είναι για την πενταετία  30/6/2012-30/6/2017!!!

Στη συνέχεια στα έγγραφα αναφέρεται στις 13-10-2014 Γενική Συνέλευση και συγκρότηση σε σώμα. Στο αρχείο ανακοίνωσης  σε ΦΕΚ φαίνεται:

Σε ατή τη δημοσίευση φαίνεται ότι η διοίκηση στις 13/10/2014 εκλέχτηκε για μια πενταετία, δηλαδή μέχρι τις 13/10/2019!!!

Καμία άλλη ενημέρωση δεν υπάρχει στο Γ.Ε.ΜΗ. για αλλαγές στη διοίκηση της Επενδυτικής Αχαρνών μετά αυτή την καταχώρηση.

Στο διάστημα από 13/10/2014 μέχρι σήμερα  έγιναν σημαντικά διοικητικά γεγονότα σχετιζόμενα με το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών και την Επενδυτική Αχαρνών.

Σε ανάρτηση στις 7 Μαΐου 2016, (κλικ εδώ), έγινε αναφορά για τη δραστηριότητα της Διοίκησης της Επενδυτικής.

Η Επενδυτική  από την 13/10/2014 μέχρι τις 26/8/2015, που έγινε γνωστό το πόρισμα του Σώματος Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, διαχειριζόταν μη νόμιμα έσοδα από το Νεκροταφείο και τις εμποροπανηγύρεις.

Στις 26/10/2015 υπέβαλε στο δημοτικό συμβούλιο την παραίτησή του από τη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής  ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος  Σταύρου.

Ορίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο αντικαταστάτης του ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Ποιμενίδης.

2348 Παραίτηση αντιπροέδρου Γεώργιου Σταύρου

Σύμφωνα με το άρθρο 266 το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τις θέσης στο διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, ούτε στις δημοσιευμένες αποφάσεις στη ιστοσελίδα της Επενδυτικής , ούτε σε ΦΕΚ  αυτή η μεταβολή.

Στις 18/12/2015 ο Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Ζάχαρης υπέβαλε την παραίτησή του από την Επενδυτική την οποία το δημοτικό συμβούλιο έκανε αποδεκτή, και συμπλήρωσε τη θέση αυτή με μελλοντικό αντικαταστάτη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2421 Παραίτηση Χαράλαμπου Ζάχαρη από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επενδυτικής Α.Ε.

Στις 26/2/2016 «παραιτείται» ένας δημότης μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου της Επενδυτικής και εισέρχεται εκ νέου ο Χαράλαμπος Ζάχαρης ως μέλος του Διοικητικού συμβουλίου.

2054 Επανείσοδος Χαράλαμπου Ζάχαρη στην Επενδυτική

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.  αυτή η μεταβολή.

Στο άρθρο 7α παρ. 1 του ν. 2190/1920, στην υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα υπάγονται :

 1. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που: – ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, – έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν μεμονωμένα ή από κοινού, – είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.

 

Στις 30/6/2016 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο και αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση του προέδρου της Επενδυτικής  Γιώργου Σιδηρόπουλου και μερικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής και να ορίσει νέο πρόεδρο το δημοτικό σύμβουλο Ηλία Τσουκαλά τέσσερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ένα των οποίων είναι κάτοικος στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ.

2116 Αποδοχή παραιτήσεων ορισμός Ηλία Τσουκαλά ως προέδρου

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  της Μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας Επενδυτική Αχαρνών πάντοτε είχαν επιλεγεί μετά από εισήγηση του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού.

Δεν είναι γνωστό αν τηρήθηκε το άρθρο 19 του καταστατικού της Επενδυτικό που αναφέρει ότι:

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (5) πενταετή θητεία

Αυτή η διοικητική μεταβολή δεν έχει καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ.  ως απόφαση Γενικής Συνέλευσης και ως απόφαση διοικητικού συμβουλίου.

Στις 29/7/2016 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο. ένα από τα έκτακτα θέματα ήταν:

Τοποθέτηση εμπορικών πάγκων μικροπωλητών για το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά έτους 2016

2145 Απόφαση Δ.Σ. ανάθεσης του πανηγυριού της Παναγίας Σουμελά στην Επενδυτική.

Η εισήγηση ήταν από το δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό, που ήταν παράλληλα πρόεδρος και Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής.

Στην ανωτέρω απόφαση, όπως σε όλες τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος εντέλλεται για την εκτέλεση της απόφασης.

Μετά από αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακυρώθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το ανωτέρω θέμα.

Με την ανωτέρω απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακυρώνεται η απόφαση για την διαχείριση των εσόδων από την τοποθέτηση πάγκων κατά τη διάρκεια του πανηγυριού και δίνεται εντολή στο δήμο Αχαρνών να προχωρήσει σε ενέργειες για αποκατάσταση της νομιμότητας, δηλαδή να αποδοθεί στο δήμο Αχαρνών το ποσό που εισπράχθηκε από την Επενδυτική και να μη προβαίνει σε παράνομες ενέργειες που είναι η είσπραξη τελών και δικαιωμάτων από εμποροπανηγύρεις, όπως την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής και των άλλων εμποροπανηγύρεων.

Με έγγραφό μου στο δήμο Αχαρνών ζήτησα την εκτέλεση της ακύρωσης της 129/2ο16  απόφασης  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής από το δημοτικό συμβούλιο.

Έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πάγκους σε εμποροπανηγύρεις 1-11-2016

Ο δήμαρχος καμία ενέργεια δεν έκανε για το θέμα αυτό.

Το Μάρτιο του έτους  2017 έγιναν ανακατατάξεις σε όργανα διοίκησης.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 13/3/2017 ένα από τα θέματα ήταν:

«Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών»

2064 Ορισμός διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής για το έτος 2017

Με εισήγηση του δημάρχου Αχαρνών, προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής ψηφίστηκαν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα το 7ο   θέμα της ημερήσιας  διάταξης που αφορά «Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών» και δίνει τον λόγο στον Κο Δήμαρχο ο οποίος αναφέρει ότι σύμφωνα με το καταστατικό η Επιχείρηση έχει 9μελές Δ.Σ. και προτείνει από την πλευρά της πλειοψηφίας για το Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών τους εξής: Για Πρόεδρο τoν Δημοτικό Σύμβουλο Κο Τσουκαλά Ηλία, Αντιπρόεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο Κο Ποιμενίδη Γεώργιο, για μέλη τους κ.κ. Ποθητό Ιάκωβο, Σαμουργασίδη Ιωάννη, Σαββουλίδη Χρήστο, Δασκαλάκη Γεώργιο, Παλιούρα Αντώνιο και την Κα Στεφανίδου Ευτυχία. Για αναπληρωματικά μέλη προτείνει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Σταύρου Γεώργιο και τον Κο Σασαρίδη Κωνσταντίνο και για δημότες τους κ.κ. Ποιμενίδη Θεόδωρο και τον Κο Αρβανίτη Γεώργιο.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Επενδυτικής στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τρία μέλη έχουν την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου και έξη μέλη είναι δημότες. Ο δήμαρχος πρότεινε με την ιδιότητα του δημότη το δημοτικούς συμβούλους Δασκαλάκη Γεώργιο και Παλιούρα Αντώνιο, πράγμα που δεν είναι νόμιμο αφού στο καταστατικό της Επενδυτικής  διαφοροποιείται η ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου. που δύο μέλη είναι της συμπολίτευσης. από τα 6 μέλη που έχουν την ιδιότητα  του δημότη.

Η σύνθεση  του δημοτικού συμβουλίου της Επενδυτικής που φέρεται να συγκροτήθηκε δεν είναι νόμιμη:

 • Δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία για την ψήφιση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, όπως ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου προβλέπει (άρθρο 7, παρ. 12).
 • Ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας, και οι δημοτικοί σύμβουλοι  Γεώργιος Δασκαλάκης  και Αντώνιος Παλιούρας όφειλαν να γνωρίζουν ότι τους δύο δημοτικούς συμβούλους που ψηφίστηκαν  δεν μπορούσαν να τους εκλέξουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής με την ιδιότητα του  δημότη.

Είναι γεγονός ότι ενδεχομένως οι ανωτέρων έδειξαν βαρεία αμέλεια στην εκτέλεση του καθήκοντός τους και ίσως αυτό συνιστά παράβασή καθήκοντος.

Δεν έγινε γνωστό αν μετά από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  συνεδρίασε  η Γενική Συνέλευση  της Επενδυτικής Αχαρνών παρουσία συμβολαιογράφου, επειδή μόνο ένα μέτοχος έχει τις μετοχές της Επενδυτικής, και εξέλεξε πρόεδρο, αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν έχει γίνει σχετική καταχώρηση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του διοικητικού συμβουλίου, για το λόγο αυτό τυπικά το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι νόμιμο. 

Με τοιχοκολλήσεις  η Διεύθυνση της Επενδυτικής καλεί όσους έχουν ενδιαφέρον την τοποθέτηση πάγκων για το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά στις Αχαρνές να προσέλθουν στα γραφεία της Επενδυτικής προκειμένου να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής.

 

Είναι φανερό ότι  η διοίκηση του δήμου Αχαρνών και της Επενδυτικής  αρνούνται να εφαρμόσουν  την ανωτέρω απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την ακύρωση της ανάθεσης της διαχείρισης  της εμποροπανήγυρις  στον εορτασμό της Παναγίας Σουμελά.

Με όσα συνοπτικά αναφέρθηκαν για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της διοίκησης της Επενδυτικής  πρόκειται για τυπικά μία διοικητικά ανύπαρκτη  Ανώνυμη Εταιρεία του δήμου Αχαρνών  που δε θα έχει καλή κατάληξη.

Για μια σειρά άλλες παραλήψεις και παρατυπίες παραγόντων σε επόμενη ανάρτηση προσεχώς.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »