Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘ΑΝΤΑΡΣΥΑ’ Category

Η δημοκρατία νίκησε;

Posted by koszig στο 8 Ιουλίου 2015

Ο λαός μίλησε. Η δημοκρατία νίκησε.

Ας δούμε όμως τι σημαίνει δημοκρατία.

 • Η εξουσία πηγάζει από τον λαό. Αυτό σημαίνει, κι αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι η λειτουργία του πολιτεύματος θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ύπαρξη κυβέρνησης, ότι για να είναι η κυβέρνηση δημοκρατική θα πρέπει να είναι δημοφιλής, ή τουλάχιστον να τυχαίνει της αποδοχής των πολιτών. Ή αλλιώς αντλεί τη νομιμότητα της από το λαό.
 • Η εξουσία ασκείται από τον λαό. Αυτό σημαίνει ότι για να είναι ένα πολίτευμα δημοκρατικό θα πρέπει με κάποιους τρόπους να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες, τις διαδικασίες διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, πέρα των εκλογών ανάδειξης των οργάνων της πολιτείας, αυτό μπορεί να σημαίνει τη διενέργεια δημοψηφισμάτων.
 • Η εξουσία εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Αυτό σημαίνει ότι τα όργανα της πολιτείας που είναι φορείς εξουσίας (κυβέρνηση, βουλή κ.ο.κ.) πρέπει να υπηρετούν και να προασπίζουν τα συμφέροντα του συνόλου της κοινωνίας, και όχι π.χ. κάποιου εκτός της κοινωνίας ή π.χ. κάποιων μόνο τμημάτων της. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να επιδιώκουν την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Επίσης σημαίνει ότι ταυτόχρονα με την αρχή της πλειοψηφίας πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί που προασπίζουν τα συμφέροντα της μειοψηφίας.

Στις εκλογές  τα πολιτικά κόμματα υπόσχονται με τα προγράμματά τους τις ενέργειες θα κάνουν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των πολιτών. Αυτά εμπεριέχονται στα εκλογικά τους προγράμματα. Με βάση την κατάσταση που υπάρχει στο παρόν προτείνουν μέτρα για την καλυτέρευση της ζωής των πολιτών στο μέλλον.

Το έτος 2014 υπήρχε ένα πρόγραμμα, μνημόνιο, που προέβλεπε τι πρέπει να γίνει, οικονομικά, διοικητικά, δικαστικά, ώστε να μπορεί να συμβαδίσει η Ελλάδα με τα άλλα 18 μέλη της Ευρωζώνης. Αυτή η συμφωνία της Ελλάδος με τους άλλους εταίρους της Ευρωζώνης, το δεύτερο μνημόνιο όπως ήταν γνωστή, είχε τηρηθεί, όπως είπε ο τότε πολέμιός της Γιάνης Βαρουφάκης, κατά 70%.

Με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε την πτώση της τότε κυβέρνησης και την προκήρυξη εκλογών.

Στις εκλογές αυτές είχε ένα προεκλογικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.

Προεκλογικό Πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ 

Η τελευταία ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας έγινε στις 29 Δεκεμβρίου 2014 χωρίς να αποκτήσει τον αριθμό των 180 ψήφων. Έτσι οι βουλευτικές εκλογές προσδιορίστηκαν για τις 25 Ιανουαρίου.

Επειδή το δεύτερο μνημόνιο έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ζητήθηκε από την τότε κυβέρνηση παράταση της αξιολόγησης του προγράμματος και η καταβολή των δόσεων που είχαν συμφωνηθεί κατά δύο μήνες, λόγω εκλογών.

Μετά τις εκλογές της 5ης Ιανουρίου, όπου κυβέρνηση σχημάτισε ο ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ζητήθηκε παράταση λήξης του προγράμματος για άλλους 4 μήνες η οποία και δόθηκε.

Συμφωνία 20ης Φεβρουαρίου 2015

Σε αυ΄τη τη συμφωνία αναφέρεται:

Υπό αυτό το πρίσμα, χαιρετίζουμε την δέσμευση των ελληνικών αρχών να εργαστούν από κοινού σε στενή συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς και εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζουμε την ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Επίσης συμφωνούμε ότι το ΔΝΤ θα συνεχίζει να παίζει το ρόλο του.

Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την ισχυρή δέσμευσή τους σε μια βαθύτερη και ευρύτερη διαδικασία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και απασχόλησης, τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού κλάδου και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την ισχυρή δέσμευσή τους σε μια βαθύτερη και ευρύτερη διαδικασία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και απασχόλησης, τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού κλάδου και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα του δημόσιου τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να κάνουν καλύτερη χρήση της συνεχιζόμενης πρόβλεψης για τεχνική βοήθεια.
Οι ελληνικές αρχές επαναδιατυπώνουν την κατηγορηματική δέσμευσή τους για την τήρηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς όλους τους πιστωτές τους στο ακέραιο και εγκαίρως.
Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης δεσμευτεί να διασφαλίσουν τα κατάλληλα πρωτογενή πλεονάσμα ή έσοδα χρηματοδότησης τα οποία απαιτούνται για την εγγύηση της βιωσιμότητας του χρέους σύμφωνα με την ανακοίνωση του Eurogroup του Νοεμβρίου 2012. Οι θεσμοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις οικονομικές συνθήκες του 2015, για τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2015.
Υπό το πρίσμα αυτών των δεσμεύσεων, χαιρετίζουμε ότι σε αρκετούς τομείς, οι προτεραιότητες των ελληνικών αρχών μπορούν να συμβάλουν σε μια ενίσχυση και καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας ρύθμισης. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να απόσχουν από οποιαδήποτε κατάργηση των μέτρων και από μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές και δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάκαμψη ή την χρηματοοικονομική σταθερότητα, όπως αξιολογείται από τους θεσμούς.
Βάσει του αιτήματος, των δεσμεύσεων από τις ελληνικές αρχές, των συμβουλών των θεσμών, και της σημερινής συμφωνίας, θα ξεκινήσουμε τις εθνικές διαδικασίες με στόχο να καταλήξουμε σε μια τελική απόφαση για την παράταση του τρέχοντος EFSF Master Financial Assistance Facility Agreement μέχρι τέσσερις μήνες από το δ.σ. του EFSF. Επίσης καλούμε τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να ξεκινήσουν εκ νέου αμέσως τη δουλειά που θα επιτρέπει την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Παραμένουμε δεσμευμένοι να παρέχουμε επαρκή στήριξη στην Ελλάδα μέχρι να ανακτήσει πλήρη πρόσβαση στην αγορά όσο η χώρα τηρεί τις δεσμεύσεις της εντός του συμφωνηθέντος πλαισίου».

Αυτά ψήφισε και υπόγραψε ο Γιάνης Βαρουφάκης με τη «δημιουργική ασάφεια» που επικαλείται!!

Το κείμενο της συμφωνίας δεν κατατέθηκε στη Βουλή για έγκριση.

Μετά την 20η Φεβρουαρίου υποβλήθηκαν προτάσεις στους Θεσμούς, έγιναν αντιπροτάσεις, διαδοχικά Eurogroup συναντήσεις κορυφής, διμερείς συσκέψεις του πρωθυπουργού  με κορυφαίους ομολόγους του.

Ο καιρός πέρναγε, οι ατέρμονες συζητήσεις, η θέση του Βαρουφάκη στο «πολιτικό ψυγείο», και τελικά η πρόταση του Τσίπρα  στις 3/6/2015 με ένα κείμενο 47 σελίδων, που πρότεινε πρόγραμμα κόστους  7,9 δισ. Ευρώ που είναι τα μέτρα και εμπεριέχονται 7,3 δισ.ευρώ σε αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

267653823-Greece-Staff-Level-Agreement-proposal-3-6-2015

Οι Θεσμοί είδαν το κείμενο, διέγραψαν το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων

Εικόνες από την αντιπρόταση

Και πρότειναν νέο κείμενο συμφωνίας.

Kείμενο του Eurogroup της 25-6-2015.

Μόλις έγινε γνωστό το κείμενο η διαπραγματευτική ομάδα και ο πρωθυπουργός αποχώρησαν και επέστρεψαν στην Ελλάδα.

Ο λόγος μη αποδοχής του κειμένου αποκαλύφθηκε από δηλώσεις του τότε αναπληρωτή  υπουργό Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και νυν υπουργό Οικονομικών, (κλικ εδώ)

«Είχαμε μια επιλογή να έρθει στη Βουλή το πακέτο των Θεσμών. Δεν θα περνούσε από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την κυβέρνηση, η οποία θα έπεφτε και σε τρεις εβδομάδες θα είχαμε εκλογές», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Ευκλείδης Τσακαλώτος, εξηγώντας τους λόγους που η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει τελικά στη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος.

«Άρα είχαμε την επιλογή να πάμε σε δημοψήφισμα για να αποφανθεί ο λαός», σημείωσε χαρακτηριστικά το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΪ, για να τονίσει πως η κυβέρνηση θεωρεί ότι το πακέτο «δεν βγαίνει».

Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο δημοψήφισμα, (κλικ εδώ)

Στις 30 Ιουνίου, ημέρα που έληγε το δεύτερο μνημόνιο, ο πρωθυπουργός έστειλε νέες προτάσεις, (κλικ εδώ), που δε συζητήθηκαν. Ο κ. Τσίπρας δεν έσκισε το μνημόνιο, όπως έλεγε προεκλογικά, αλλά με τον τρόπο που χειρίστηκε το πρόβλημα με τους Θεσμούς, το μνημόνιο τελείωσε στα χέρια του.

O Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης( EFSF) με ανακοίνωση του, γνωστοποιεί ότι στις 1.00 μετά μεσάνυχτα( ώρα Ελλάδος), λήγει το πρόγραμμα της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να ακυρώνονται τα διαθέσιμα για την χώρας μας κονδύλια (1,8 δισ. ευρώ η δόση που δεν καταβλήθηκε και τα 10,9 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών).

Το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας της Ελλάδας ήταν μοναδικό από πολλές πλευρές, σημειώνει o Κλάους Ρέγκλινκ. Λόγω της σοβαρότητας της δομικής αδυναμίας της χώρας και της αναγκαίας προσαρμογής, ήταν το μεγαλύτερο πρόγραμμα του EFSF και του ESM.

Ήταν επίσης μακράν οι καλύτεροι όροι δανεισμού που εγκρίθηκαν ποτέ από τον EFSF και τον ESM για ένα κράτος. Περιελάμβανε PSI με αξιοσημείωτες ζημιές για τους ιδιώτες επενδυτές. Η Ελλάδα επωφελείται από μέσο όρο ωρίμανσης δανείων άνω των 30 ετών. Η χώρα δεν πληρώνει τόκους ούτε λήξεις από το πακέτο των δανείων του EFSF μέχρι το 2023.

Αυτοί οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης εξασφάλισαν στην Ελλάδα εξοικονομήσεις άνω των 16 δισ. ευρώ αθροιστικά για το 2013 και το 2014. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από 4% του ΑΕΠ για κάθε ένα από τα δύο χρόνια.

Αυτά όμως δεν τα γνώριζαν(;) οι δραχμολάγνες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, που φαίνεται ότι είναι υπολογίσιμες αριθμητικά.

Έτσι σε μια εβδομάδα έπρεπε ο λαός να αποφασίσει με δημοψήφισμα.

Το ερώτημα που πρέπει να συμφωνήσουμε με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ.

Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;

Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και

το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»).

Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ.

Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ.

Το δημοψήφισμα είναι μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία.

Κατ’ αρχή το ερώτημα που πρέπει να αποφασίσει ο πολίτης πρέπει να είναι κατανοητό και συγκεκριμένο. Το ερώτημα αναφέρεται σε μια πρόταση του Eurogroup. Το κείμενο της πρότασης σε μετάφραση έγινε κατά τη συνεδρίαση της Βουλής στις 27/6/2015. Τότε το διάβασαν οι μη Αγγλομαθείς βουλευτές και μετά από λίγο ψήφισαν. Ο λαός  το είχε ως κείμενο έξη μέρες πριν την ψηφοφορία!! Στις τηλεοράσεις δεν έγινε κοινή παρουσίαση όλων των κομμάτων ή ομάδων υπέρ της μιας ή της άλλης άποψης, που έπρεπε να παρουσιάσουν τα θετικά ή τα αρνητικά στοιχεία στο ερώτημα που είχε τεθεί και κυρίως τις συνέπειες  που θα υπάρχουν μετά το δημοψήφισμα αν επικρατήσει η μια ή η άλλη άποψη.

Αυτό δεν έγινε και αφέθηκε ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος και οι τηλεοράσεις να δίνουν πληροφορίες σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα.

Αυτά δεν ήταν ενημέρωση για να μπορεί ο λαός να σταθμίσει την ψήφο του. Το δημοψήφισμα δεν ήταν δημοκρατική διαδικασία και το αποτέλεσμα ήταν νόθο.

 

Η εξουσία ασκείται από τον λαό. Αυτό σημαίνει ότι για να είναι ένα πολίτευμα δημοκρατικό θα πρέπει με κάποιους τρόπους να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες, τις διαδικασίες διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων.

Συνταγματικά για να είναι  έγκυρο το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος πρέπει η συμμετοχή να είναι συνολικά άνω του 40%. Μπορεί συνολικά η συμμετοχή των πολιτών να ήταν 62,5 %, αλλά σε περιφέρειες η συμμετοχή ήταν μικρότερη.

Με κλειστές τις τράπεζες, με σύνταξη 120 € την εβδομάδα για πολλούς συνταξιούχους ποιος θα πήγαινε στην επαρχία να ψηφίσει

Τελικά, άλλα ήταν τα ερωτήματα του δημοψηφίσματος, αλλιώς το παρουσίαζε κάθε πλευρά. Κανένας δεν δεν επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι λέγανε  ΟΧΙ σε μια πρόταση που δεν υπήρχε!!

σάρωση0439

 

Αποτελέσματα του δημοψηφίσματος:

Ψήφισαν  62,50 %

ΟΧΙ  61.31 %

ΝΑΙ  38.69 §

Άκυρα/Λευκά  5,80 %

Οι Έλληνες έγραψαν Ιστορία.

Νικητής ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑΕΛ.

Εντολή από τη σύναξη των αρχηγών των κομμάτων υπό τον πρόεδρο της δημοκρατίας η παραμονή στο Ευρώ.

Την επομένη του δημοψηφίσματος ο πρωθυπουργός  έλαβε νέο τελεσίγραφο. Είτε  υποτάσσεσαι σε νέο μνημόνιο ή φεύγεις.

Ο Ελληνικός Λαός ΝΙΚΗΣΕ. Έγραψε Ιστορία.

Περιμένει σε λίγες μέρες να γιορτάσει τη Νίκη!!

———-

;Έλληνες

 

————

———– 

 

Posted in ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, ΣΥΡΙΖΑ | Leave a Comment »

Προεκλογική παρουσίαση θέσεων του πολιτικού κόμματος «ΑΝΤΑΡΣΥΑ»

Posted by koszig στο 16 Ιανουαρίου 2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

Οι πολιτικές εξελίξεις

και η πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

 Ομιλητές:

·              Αντώνης Δραγανίγος, μηχανικός, μέλος Κ.Σ.Ε. ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

·              Τάσος Αναστασιάδης, εκδότης εφημερίδας «Εργατική Αλληλεγγύη», μέλος Π.Σ.Ο. ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

 Θα χαιρετίσουν οι υποψήφιοι βουλευτές της περιοχής μας:

·    Θανάσης Βλαντός (Δήμος Αχαρνών)

·    Χρυσάνθη Αντωναροπούλου (Δήμος Φυλής).

ΚΥΡΙΑΚΗ, 11/01/2015, 18:00,

Α’ ΚΑΠΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ),

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Χτες έγινε η προεκλογική συγκέντρωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Παρακολουθείστε ένα μέρος από την συγκέντρωση.

———————

Και οι «μικροί» αρθρώνουν πολιτικό λόγο.

Posted in ΑΝΤΑΡΣΥΑ | Leave a Comment »

Νέα δημοτική παράταξη;

Posted by koszig στο 4 Μαρτίου 2014

doulas

Posted in ΑΝΤΑΡΣΥΑ | Leave a Comment »

Τι γίνεται με τους καθηγητές Μεσης εκπαίδευσης;

Posted by koszig στο 27 Αυγούστου 2013

Πάνος Ντούλας,

Καθηγητής Αγγλικών,

Αχαρνές, 26/08/2013

pandou.paron@gmail.com

 

Αριθμός καθηγητών στην Ελλάδα

Λοιπόν, για να μιλήσουμε με νούμερα:


α) στο τέλος του 2010 υπήρχαν 92.000 μόνιμοι + 10.000 αναπληρωτές = 102.000 καθηγητές στην Ελλάδα.

β) Στις 30/06/2013 η χρονιά τελείωσε με 83.500 μόνιμους + 3.500 αναπληρωτές =87.000 καθηγητές στην Ελλάδα. Μέσα σε 3 χρόνια χάθηκαν, λόγω μη διορισμών καινούργιων στη θέση των παλιών που πήραν σύνταξη 15.000 θέσεις καθηγητών!

γ) Φέτος στις 30/06/2013 έληξε η σύμβαση 4.000 αναπληρωτών που δε θα επαναπροσληφθούν ξανά.

δ) Στις 22/07/2013 μπήκαν σε διαθεσιμότητα (=άρα εκτός σχολείου) άλλοι 2.500 καθηγητές αφού καταργήθηκαν οι μισές ειδικότητες στα Τεχνικά Σχολεία.

ε) Τον Ιούλιο-Αύγουστο πήρανε σύνταξη περίπου 3.500 καθηγητές.

στ) Σήμερα, 26/08/2013, μετατάσσονται στην πρωτοβάθμια αλλά και σε διοικητικές υπηρεσίες, 5.000 περίπου καθηγητές.

Δηλ. μέσα σε 2 μήνες (ένα καλοκαίρι) το σχολείο έκλεισε με 87.000 καθηγητές και θα ανοίξει (ένας Θεός ξέρει πώς…) με 4.000+2.500+3.500+5.000 = 15.000 καθηγητές λιγότερους, δηλ με 72.000 !!!!


Σύνολο, μέσα σε 3 μόλις χρόνια(!) από 102.000 καθηγητές τον Ιούνιο 2010 θα έχουμε το Σεπτέμβρη 72.000 καθηγητές στα σχολεία μας, με προοπτική, βάσει δηλώσεων της κυβέρνησης αλλά και των συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, να πάμε σε ακόμη λιγότερους.


Ποιος κρατάει άραγε το σχολείο κλειστό;;;

Posted in ΑΝΤΑΡΣΥΑ | Leave a Comment »

Εκδήλωση – Συζήτηση

Posted by koszig στο 16 Μαΐου 2013

afisaki2

Posted in ΑΝΤΑΡΣΥΑ | Leave a Comment »

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΙ.Α. – Δελτίο τύπου

Posted by koszig στο 5 Απριλίου 2013

ant

Posted in ΑΝΤΑΡΣΥΑ | Leave a Comment »

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΙ.Α. – Δελτίο τύπου

Posted by koszig στο 4 Μαρτίου 2013

Image5

Posted in ΑΝΤΑΡΣΥΑ | Leave a Comment »

Εκδήλωση της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. για το Πολυτεχνείο

Posted by koszig στο 18 Νοεμβρίου 2012

Στην αίθουσα εκδηλώσεων στο δημαρχείο Αχαρνών έγινε εκδήλωση με προβολή του ντοκιμαντέρ Το αυγό του φιδιού της Νίνας Γεωργιάδου.

 δσφαδφ

ασδφσδφδ

Την εκδήλωση παρακολούθησαν αρκετοί, κυρίως νεολαίοι.

   

   

Ακολούθησε συζήτηση οργανωτών και κοινού.

Posted in ΑΝΤΑΡΣΥΑ | Leave a Comment »

Εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Posted by koszig στο 16 Νοεμβρίου 2012

Posted in ΑΝΤΑΡΣΥΑ | Leave a Comment »

ΑΝΤΑΡΣΥΑ – Ενδοκομματικά σχόλια

Posted by koszig στο 23 Ιουνίου 2012

Κάποια σχόλια για το κείμενο της ΚΣΕ

  «Ανακοίνωση της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τα αποτελέσματα των εκλογών της 17ης Ιούνη ….» και άλλα επείγοντα ζητήματα

 

Πάνος Ντούλας

pandou.paron@gmail.com

Μέλος της Τοπικής Επιτροπής ΑΝΤΑΡΣΥΑ Φυλής-Αχαρνών

Αχαρνές

22-06-2012

Δε συνηθίζω να σχολιάζω προσωπικά και δημόσια τις αποφάσεις των οργάνων. Προτιμώ να εκφράζομαι μέσα από τα θεσμοθετημένα και άτυπα όργανα των συλλογικοτήτων στις οποίες συμμετέχω. Ωστόσο, για αυτήν τη φορά αναγκάζομαι να σπάσω αυτήν την αρχή και για τεχνικούς και για πολιτικούς λόγους.

 

Χτες, Πέμπτη 21-06-2012, η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ εξέδωσε μια ανακοίνωση με τίτλο «Ανακοίνωση της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τα αποτελέσματα των εκλογών της 17ης Ιούνη». Στο κείμενο που ακολουθεί θα προσπαθήσω να κάνω κάποια σχόλια πάνω στην ανακοίνωση καθώς και για άλλα ζητήματα. Ενημερωτικά, κατέθεσα τα σχόλια αυτά σε πολύ πιο σύντομη μορφή στη ΓΣ της Τοπικής Επιτροπής ΑΝΤΑΡΣΥΑ Φυλής-Αχαρνών(ΤΕΦΑ) χτες. Όμως, μετά τη χτεσινή συνεδρίαση της ΤΕΦΑ, δεν πήραμε απόφαση, καταρχάς για τεχνικούς λόγους: κάναμε τη συνεδρίαση λίγες ώρες αφού είχε δημοσιοποιηθεί το κείμενο κι έτσι πολλοί σ/φοι δεν είχαν προλάβει να το μελετήσουν. Θα ξανασυνεδριάσουμε το νωρίτερο δυνατό, δηλ την άλλη Παρασκευή, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε ΤΕ και ΚΕ πρέπει να τοποθετηθεί, αν είναι δυνατόν πριν την ΠΣΕ. Ο χρόνος, ωστόσο, πιέζει και νομίζω ότι τα ζητήματα, ουσιώδη και επουσιώδη, που θα θίξω πρέπει να τεθούν υπόψη κι άλλων ΤΕ και σ/φων, να συζητηθούν και να ζυμωθούν στη βάση. Για αυτό και δημοσιοποιώ το κείμενο αυτό καταρχάς προσωπικά και δημόσια με διάφορους προβληματισμούς, προτάσεις, παρατηρήσεις, κτλ ελπίζοντας να ληφθεί υπόψη και να έχει μια έστω κι ελάχιστη συμβολή στο διάλογο των επόμενων ημερών τον οποίο ζητά, άλλωστε, κι η ΚΣΕ στην ανακοίνωσή της.

1)        Η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με το χρόνο δημοσιοποίησης του κειμένου. Γιατί καθυστέρησε να βγει μια ανακοίνωση τόσες μέρες ενώ στις προηγούμενες εκλογές είχε βγει την επόμενη μέρα; Εάν ήταν μια απλή ανακοίνωση έπρεπε να βγει αμέσως, αφού δε θα θίγονταν σημαντικά ζητήματα. Εάν ήταν κάτι άλλο, τότε θα έπρεπε να είναι πιο πλήρες ως κείμενο.

2)        Προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω αν το κείμενο είναι απόφαση (όπως λέει) ή δελτίο τύπου ή εισήγηση και βάση συζήτησης προς τις ΤΕ και ΚΕ. Πάντως, εμείς στη δική μας ΤΕ θα ήθελα να το αντιμετωπίσουμε ως βάση συζήτησης μιας και δεν έχουμε κάτι άλλο διαθέσιμο, προς το παρόν.

3)        Το κείμενο, ακόμη και στη δομή του, έχει διάφορα μεθοδολογικά προβλήματα ανάλυσης. Πχ στο σημείο 5 αναφέρεται στο ΣΥΡΙΖΑ, στο σημείο 6 στη ΧΑ και στο σημείο 7 επανέρχεται στο ΣΥΡΙΖΑ! Απλός αρπακολλισμός και βιασύνη;;; Αν είναι έτσι, τότε επανερχόμαστε στο ερώτημα του σημείου 1.

4)        Το κείμενο περιγράφει μια 5κομματική Ελλάδα. Υπάρχει η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΧΑ, το ΚΚΕ, κι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Σε κάποιο σημείο αναφέρονται μόνο ονομαστικά και το ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ και ΛΑΟΣ, ενώ για τα υπόλοιπα κόμματα ΑΝΕΛ, ΔημΞανά, ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, Πειρατές, ΜΛ, κτλ απλά δεν υπάρχει καμιά αναφορά. Δηλαδή η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ θεωρεί ανάξιο ανάλυσης ή έστω και απλού σχολιασμού το τι και γιατί ψήφισε το 1/3 των ενεργών μελών του εκλογικού σώματος, δηλ περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι.

5)        Το κείμενο δε μιλά, επίσης, για την αποχή που είναι τεράστια, σε σχέση όχι μόνο με τις εκλογές του Μάη (όπου υπάρχουν και τεχνικοί λόγοι-βλέπε λίστα) αλλά και με όχι και τόσο παλιότερες αναμετρήσεις (2009, 2007, 2004). Δε εννοώ τους διογκωμένους εκλογικούς καταλόγους των 10 εκατομμυρίων αλλά το 1-1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν βγει εκτός της κορυφαίας διαδικασίας πολιτειακής νομιμοποίησης του αστικού πολιτικού συστήματος διαχείρισης εξουσίας. Κατά τη γνώμη μου, το φαινόμενο είναι πολιτικό, δεν μπορεί και δεν πρέπει να προσπεραστεί εύκολα, πρέπει να σχολιαστεί, να ερμηνευθεί και να απαντηθεί. Γιατί 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που θεώρησαν σημαντικό να ψηφίσουν για την «επανίδρυση του κράτους» ή για την «ΟΝΕ» παλιότερα, τώρα, στην όπως την χαρακτηρίσανε «πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της Μεταπολίτευσης» επέλεξαν να μην απαντήσουν σε κανένα δίλημμα από αυτά που τους τεθήκανε;;; Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα, βέβαια, στο σκληρό κι ενεργό πυρήνα του εκλογικού σώματος (6 εκατομμύρια) τα άκυρα-λευκά υποδιπλασιάστηκαν, πράγμα το οποίο δεν αναφέρεται επίσης και δεν ερμηνεύεται μες στο κείμενο.

6)        Τα μεγαλύτερα προβλήματα τα έχουν τα σημεία 9 και 10. Στο σημείο 9 δε γίνεται καμιά αποτίμηση για τα οργανωτικά κέρδη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ από αυτήν την αναμέτρηση. Αυτός ήταν κι ένας από τους βασικούς μας στόχους σε αυτές τις εκλογές, αν δεν κάνω λάθος: να βγούμε δυναμωμένοι για τους αγώνες που έρχονται. Και όντως: η εκτατική μας ανάπτυξη είναι απίστευτη μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Και για αυτό αξίζουμε όλοι ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ!

7)        Δε γίνεται καμιά αναφορά στην πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε επίπεδο κοινωνίας, ακόμη κι αν αυτό δεν αποτυπώθηκε σε αριθμούς. Και αυτός επίσης ήταν ένας από τους βασικούς μας στόχους σε αυτές τις εκλογές: να είμαστε πλέον αναγνωρίσιμοι εμείς και το πρόγραμμά μας σε πλατιές λαϊκές μάζες ως το απώτατο αριστερό άκρο του πολιτικού σκηνικού. Νομίζω και αυτό το πετύχαμε παρά τον μιντιακό αποκλεισμό. Έχω την αίσθηση, όμως, ότι αυτό έγινε κατορθωτό χάρη στις αυθόρμητες κι ανιδιοτελείς προσπάθειες αφοσιωμένων αγωνιστών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κι όχι δυστυχώς χάρη σε ένα συστηματικό σχέδιο.

8)        Το βασικό πρόβλημα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη συγκυρία ήταν και είναι η έλλειψη ενιαίας και συγκεκριμένης στρατηγικής. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα στο οποίο δε θα τοποθετηθώ τώρα αλλά είναι προφανές ότι αν ΑΥΤΟ δεν αναφέρεται στο κείμενο (για ανάλυση και κάποιου είδους απάντηση δε συζητάμε καν…), τότε πού περίπου βαδίζουμε;;; Quo vadis, ΑΝΤΑΡΣΥΑ;;; Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις αλλά θα πρέπει σύντομα να καταλήγουμε όχι μόνο γιατί άλλα πολιτικά σχέδια προς το δικό μας έχουν μια στοιχειώδη στρατηγική-άρα μπορούν να εγκολπώσουν και τον κόσμο μας-  αλλά και γιατί ο ιστορικός χρόνος έχει συμπυκνωθεί και το τι θα κάνουμε εμείς αφορά εν μέρει και το τι θα γίνει με την ελληνική κοινωνία.

9)        Στις αιτίες του αρνητικού αποτελέσματος η αναφορά στο ζήτημα της «εξουσίας» είναι ελλειμματική. Το θέμα αυτό αποτέλεσε ένα βασικό ζήτημα πάνω στο οποίο ανταγωνίστηκαν μεταξύ τους και μετρήθηκαν τα διάφορα πολιτικά σχέδια της Αριστεράς. Όποια άποψη κι αν έχει κανείς, δεν μπορεί να αγνοήσει ότι πλατιές λαϊκές μάζες τοποθετήθηκαν εκλογικά με βάση την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ακόμη κι αν μες στο μυαλό τους ταυτίζουν την «κυβέρνηση» με την «εξουσία».

10)     Στις αιτίες του αρνητικού αποτελέσματος δε γίνεται αναφορά στο θέμα του «προγράμματος», στο περιεχόμενό του, στο ότι βγήκε μερικές μέρες πριν τις δεύτερες εκλογές, κτλ. Πέρα από τα 5-10 βασικά μεταβατικά μας αιτήματα, είναι τόσο δύσκολο να επεξεργαστούμε βασικές θέσεις μας σε ουσιώδη ζητήματα;;; Όχι να γράψουμε βιβλίο αλλά πχ για την ενέργεια τι λέμε, πέρα από τις 5 σειρές του προγραμματικού κειμένου;;; Για το μεταναστευτικό;;; Πώς ονειρευόμαστε την κοινωνία κι όλες τις σφαίρες της ζωής άμα παίρναμε την εξουσία;;; Αυτά φυσικά δεν μπορούν να αναφερθούν στην ανακοίνωση αλλά δεν πρέπει να μπει ένα χρονοδιάγραμμα συζήτησής τους;;; Δεν πρέπει να γίνει κάποιου είδους αυτοκριτική για την (στην καλύτερη περίπτωση) προχειρότητα και αρπακολλισμό και σε αυτό και σε άλλα ζητήματα;;;

11)     Στις αιτίες του αρνητικού αποτελέσματος δε γίνεται καμιά απολύτως αναφορά στο ζήτημα των συμμαχιών και των ατυχών χειρισμών, ιδίως πριν τις πρώτες εκλογές. Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτές θα έλυναν σίγουρα τα προβλήματά μας αλλά ενδεχομένως μια συνεργασία πριν τις πρώτες εκλογές να έδινε άλλη δυναμική κι εμβέλεια στο εγχείρημά μας που ίσως να αποτυπωνόταν κι εκλογικά στις 6 Μάη, άρα ίσως και να είχαμε και καλύτερη αφετηρία (τουλάχιστον αριθμητικά) για τις εκλογές του Ιούνη. Ούτε αυτό είναι σημαντικό για αναφορά;;;

12)     Στις αιτίες του αρνητικού αποτελέσματος δε γίνεται καμιά αναφορά στην τακτική κάποιων σ/φων που δηλώνουν μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ή/και μέλη κάποιων συνιστωσών της να δημοσιοποιούν κείμενα ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ τα οποία καλούσαν σε υπερψήφιση άλλων πολιτικών σχεδίων. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ φυσικά δεν είναι κόμμα, δεν έχει δημοκρατικό συγκεντρωτισμό αλλά δε νομίζω ότι μπορεί να είναι και σκορποχώρι. Δεν πρέπει να γίνει κάποια αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα;;; Αν όχι τώρα, τότε δεν πρέπει να συζητηθεί τουλάχιστον στην ΠΣΕ και να ζητηθεί από τους σ/φους, σε συντροφικά πλαίσια, να αποσαφηνίσουν τη θέση τους;;;

13)     Στις αιτίες του αρνητικού αποτελέσματος δεν αναφέρεται το όριο του 3% που αποτέλεσε βασικό λόγο για τη μη περαιτέρω ενίσχυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

14)     Δε γίνεται καμιά αναφορά αν πρέπει να ξεκαθαριστούν οι πολιτικοί και οργανωτικοί δεσμοί των μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε χώρους όπου υπάρχουν κοινά εγχειρήματα με συντρόφους που ανήκουν σε ανταγωνιστικά πολιτικά σχέδια και ιδίως στα κοινά σχήματα με το ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμώ ότι αυτό θα έμπαινε στην ημερήσια διάταξη αμέσως εάν το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό αλλά γενικά πρέπει να το έχουμε υπόψη μας για το μέλλον.

15)     Στο σημείο 10 τι ακριβώς σημαίνει «πολύμορφες πρακτικές αλληλεγγύης»;;; Για πόσο καιρό ακόμη ΔΕΝ θα υπάρχει μια κεντρική κατεύθυνση-γραμμή-πρακτική σε αυτό το ζήτημα;;; Για πόσο καιρό ακόμη η αλληλεγγύη κι η επιβίωση (κυριολεκτικά!) του ελληνικού λαού θα επαφίεται στις λαμπρές μεν, μεμονωμένες δε και ασυστηματικές προσπάθειες των ΑΝΤΑΡΤΩΝ και ΑΝΤΑΡΤΙΣΣΩΝ και γενικότερα των ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ αλλά όχι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ;;; Εκείνο το τραγούδι που λέει «…μας έσωσε απ’ την πείνα, θα μας σώσει κι από τη σκλαβιά…» όπου ΠΡΩΤΑ αναφέρεται το φαί και μετά η ελευθερία, το έχουμε ξεχάσει;;; Δεν πρέπει να φτιαχτούν παντού μετωπικές πρωτοβουλίες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (μαζί με όποια άλλη δύναμη ή αγωνιστή θελήσει) για τη σωτηρία του λαού;;; Πώς θα κερδίσουμε τη «μάχη της μπομπότας»;;; Με ευχολόγια και γενικολογίες;;;

16)     Για τη ΧΑ σωστά αναφέρεται ότι θα υπάρχει και «…αποφασιστική αντιμετώπισή της με όρους κινήματος…». Κατά τη γνώμη μου, η μέχρι τώρα αμυντικογενής τακτική όλης της Αριστεράς (για να μην πω τίποτε για τη πρακτική της «στρουθοκαμήλου»…) δεν έχει αποδώσει καρπούς κι αυτό γιατί ξεχνάμε την Ιστορία: ο φασισμός είναι εξ ορισμού επιθετικός. Άρα, ο μόνος τρόπος να τον αντιμετωπίσουμε είναι να τον καθηλώσουμε σε αμυντική στάση, πράγμα που θα τον εξωθήσει σε λάθη, σε άνοιγμα του μετώπου του περισσότερο από όσο μπορεί να αντέξει και τελικά σε ήττα.

 17)     Για τις τεράστιες οργανωτικές αδυναμίες και ελλείψεις δεν αναφέρεται τίποτε συγκεκριμένο. Δεν ισχυρίζομαι ότι πρέπει το κείμενο-ανακοίνωση της ΚΣΕ για τις εκλογές να περιέχει κάτι τέτοιο αλλά δεν πρέπει να απολογηθεί κάποιος γιατί δεν προχώρησαν οι διάφορες αποφάσεις τουλάχιστον της συνδιάσκεψης;;; Ενδεικτικά, αναφέρω κάποια συγκεκριμένα βήματα για την περαιτέρω δημοκρατική συγκρότηση και λειτουργία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που είτε έχουν ψηφιστεί στη συνδιάσκεψη, είτε σε κάποιες ΤΕ και ΚΕ είτε αποτελούν σκέψεις δικές μου και άλλων σ/φων:

 • Υπάρχει μια τεράστια απόσταση μεταξύ της ΤΕ/ΚΕ και της ΚΣΕ, μεταξύ κορυφής και βάσης. Η «δημοκρατική διαδικασία» γίνεται κενό γράμμα αν τα μέλη δε γνωρίζουν τι διαμοίβεται σε επίπεδο κορυφής. Στην τελική, τι και ποιον θα κληθούν να εκλέξουν οι σύνεδροι της επόμενης συνδιάσκεψης;;; Δεν πρέπει να υπάρχει διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες, τηρουμένων προφανώς των στοιχειωδών κανόνων ασφαλείας;;; Δεν πρέπει να λυθεί κάπως αυτό το θέμα, ακόμη και με τη βοήθεια της τεχνολογίας;;;
 • Το προηγούμενο έλλειμμα οδηγεί στην άμεση και επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία δευτεροβάθμιων οργάνων-σε περιφερειακό επίπεδο για την επαρχία και σε επίπεδο τομέα για την Αττική. Σε κάθε τέτοιο όργανο θα συμμετέχει 1 εκπρόσωπος από κάθε ΤΕ της περιοχής. Ο ρόλος του οργάνου θα είναι κυρίως συντονιστικός και ενημερωτικός. Η απουσία τέτοιου οργάνου φάνηκε πολύ έντονα πχ στην Περιφέρειά μου στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων και στο συντονισμό της προεκλογικής δουλειάς, ώστε στο τέλος αναγκαστήκαμε να το λειτουργήσουμε άτυπα! Αλλά και στην επαρχία θα μπορούσε να λειτουργεί ώστε να καλύπτει τρύπες, να σχεδιάζει την οργανωτική μας ανάπτυξη εκεί που δεν υπάρχουμε ακόμη, να χειρίζεται ζητήματα της Περιφέρειας, κτλ.
 • Να φτιαχτεί συγκεκριμένο οργανόγραμμα για κάθε ΤΕ και ΚΕ με σαφή προσδιορισμό των θέσεων ευθύνης, του χρόνου θητείας, και ακριβή περιγραφή των αρμοδιοτήτων. Οι βασικές θέσεις σε κάθε ΤΕ/ΚΕ πρέπει να είναι (και ανάλογα και με το μέγεθος της κάθε Επιτροπής να προσαρμόζονται, να υποδιαιρούνται, κτλ):

– αυτή του πολιτικού υπεύθυνου (γραμματέας, εκπροσωπεί οργάνωση, χειρίζεται επικοινωνία, γράφει κείμενα, κτλ),

– αυτή του οργανωτικού υπεύθυνου (υπεύθυνος για κάθε τι οργανωτικό και για τα υλικά)

– αυτή του οικονομικού υπεύθυνου (ταμίας)

 • Να θέσουμε ως στόχο τη δημιουργία ΤΕ σε κάθε Δήμο της χώρας. Όπου δεν μπορούμε, να φτιάξουμε άτυπους πυρήνες. Θέσπιση οργανωτικής επιτροπής και υπεύθυνων στα πλαίσια της ΠΣΕ. Συγκεκριμένα πλάνα ανάπτυξης και κάλυψης των κενών.
 • Μητρώο μελών και φίλων σε κάθε ΤΕ και ΚΕ και mail list. Πιο αυστηρός καθορισμός της έννοιας του μέλους και ιδίως της διαδικασίας στέρησης της ιδιότητάς τους.
 • Το οικονομικό ζήτημα από μόνο του θα έπρεπε να αποτελεί ξεχωριστή κουβέντα.
 • Έντυπο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που θα τυπώνεται σε τακτική βάση.
 • Θεματικές επιτροπές στα πλαίσια της ΠΣΕ (πχ θεματική γυναικών, οικονομίας, κτλ). Προφανώς, η σχέση τους με τις κλαδικές μένει να αποσαφηνιστεί.
 • Διαδικτυακός Χώρος Διαλόγου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και των μελών της. Αναβάθμιση και ενιαιοποίηση της διαδικτυακής παρουσίας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πανελλαδικά.
 • Να γίνει προσπάθεια να διαμορφωθεί το «πρόγραμμα» μέσα από ζωντανό, έντυπο και ηλεκτρονικό(πχ wiki) διάλογο και, κυρίως, μέσα από τη συμμετοχή των Κλαδικών Επιτροπών και των Θεματικών Επιτροπών της ΠΣΕ.
 • Να γίνει προσπάθεια, κεντρική και τοπική, να ενοικιαστούν γραφεία στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πόλεις με εκατοντάδες ΑΝΤΑΡΤΕΣ και ΑΝΤΑΡΤΙΣΣΕΣ που δεν έχουν δικό τους χώρο. Αυτοί οι χώροι, ακόμη καλύτερα από αποκλειστικά κομματικά γραφεία, θα μπορούσαν να είναι ανοιχτοί κοινωνικοί χώροι που μπορούν να λειτουργούν και σα γραφεία αλλά στα οποία θα γίνονται και άλλα πράγματα πχ σχολεία μεταναστών, κ.ά.
 • Κοινό φεστιβάλ νεολαίας και κοινό κάμπινγκ για ενίσχυση των συντροφικών δεσμών.

Όλα αυτά και πολλά περισσότερα είναι απλά ψηφίσματα της Συνδιάσκεψης;;; Τότε γιατί μαζευτήκαμε τον Οκτώβριο;;;

18)     Το γνωρίζω ότι το παρακάτω σημείο δεν είναι στην κουλτούρα του χώρου μας. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, εφόσον αναγνωρίζει κάποιος μια αποτυχία ( «το αποτέλεσμα είναι αρνητικό» ) πρέπει να υπάρχει κατ’ ελάχιστον μια αυτοκριτική διάθεση και, κατά τη γνώμη μου, και ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για την αποτυχία. Αλλιώς, είναι λογικό να αμφισβητείται ή ακόμη και να αίρεται η εμπιστοσύνη της βάσης προς την ηγεσία, να καλλιεργούνται διάφορες θεωρίας συνωμοσίας (ότι δηλαδή υπήρξε εκούσια ή ακούσια υπονόμευση της εκλογικής προσπάθειας) και να συσκοτίζονται οι βασικές αιτίες.

19)     Το εκλογικό κατέβασμα δεν πρέπει να θεωρείται κατά τη γνώμη μου πάντα αυτονόητο και θέσφατο για την επαναστατική Αριστερά. Μιλάω για το μέλλον, όχι για τις μέχρι τώρα επιλογές. Δε θέλω σε καμιά περίπτωση να πω ότι δεν έπρεπε να κατέβουμε-ίσα ίσα νομίζω ότι δικαιωθήκαμε όσοι επιμέναμε στο εκλογικό κατέβασμα γιατί, μεταξύ άλλων, διαφορετικά θα φαινόμασταν ήδη υποταγμένοι σε άλλα πολιτικά σχέδια. Όμως, ακόμη κι ο Λένιν με τους τρομερούς Μπολσεβίκους του απείχε από κάποιες εκλογές. Στις εκλογές κατεβαίνουμε με βασικό κριτήριο εάν αυτό προωθεί την υπόθεσή μας. Εάν όχι, τότε το εξετάζουμε, όχι μόνο για λόγους βασικά πολιτικούς αλλά ακόμη και για λόγους τεχνικούς. Πχ δεν μπορώ παρά να σκεφτώ με μελαγχολία πόσα φωτοτυπικά (ή ακόμη και εκτυπωτικά) μηχανήματα θα μπορούσαμε να αγοράσουμε ως μόνιμο εξοπλισμό για το μέλλον αν κατεβαίνανε οι μισοί υποψήφιοι (=άρα και τα μισά παράβολά=30χιλ ευρώ), ιδίως στις εκλογές του Ιούνη, όπου μάλλον δε θα επηρεάζονταν σε τόσο μεγάλο βαθμό το εκλογικό μας αποτέλεσμα. Άραγε, τι θα ωφελούσε πιο πολύ το λαϊκό κίνημα;;; 2 χιλ ψήφοι δικοί μας παραπάνω ή η αναβαθμισμένη στο άμεσο μέλλον δυνατότητα του κύριου εκφραστή της αντικαπιταλιστικής κι επαναστατικής Αριστεράς της Ελλάδας για φτηνή και άμεση εκτύπωση προπαγανδιστικού υλικού, ιδίως σε τόσο χαλεπούς οικονομικά καιρούς;;;

20)     Στο σημείο 10 λέει στο τέλος : « Να βαθύνουμε την πολιτική συζήτηση, τη δημοκρατία και τη συντροφικότητα στο εσωτερικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με άνοιγμα της συζήτησης στις τοπικές και κλαδικές επιτροπές, στο Πανελλαδικό Συντονιστικό το Σάββατο 30 Ιούνη στις 2.00 μ.μ. (ΑΣΟΕΕ),…» . Κάθε συζήτηση, εκτός από άνοιγμα, πρέπει να έχει κι ένα κλείσιμο. Εδώ το κλείσιμο δεν υπάρχει ή ακόμη κι αν υπάρχει, θεωρώ ότι δε φτάνει κι ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο, το οποίο προτείνω λίγο παρακάτω.

Πολλά άλλα θα μπορούσαν να ειπωθούν. Επαναλαμβάνω ότι ΠΡΟΦΑΝΩΣ δεν αξιώνω από μια απλή μετεκλογική ανακοίνωση να περιέχει ΟΛΑ αυτά. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, τα διακυβεύματα είναι πολύ σοβαρά για να τα προσπεράσουμε έτσι απλά, με μια απόφαση ΚΣΕ ή ακόμη και ΠΣΕ και μια εκδήλωση στην οποία θα πούμε «Καλό Καλοκαίρι». Η ΚΣΕ και η ΠΣΕ πρέπει να καταλάβουν ότι αν ένα ολόκληρο ΚΚΕ (με «9 δεκαετίες αγώνες και θυσία» και πολύ χυμένο αίμα για αυτόν τον τόπο) κινδυνεύει, τότε πόσο μάλλον ένα μικρό εγχείρημα τριετούς ζωής με μύριες αντιφάσεις, ακόμη κι αν έχει εντός του ατσαλένιους αγωνιστές που πραγματικά δεν έχουν λυγίσει πουθενά για χρόνια, συχνά απομονωμένοι προσωπικά και πολιτικά;;; Κινδυνεύουμε παντοιοτρόπως και πιεζόμαστε από παντού. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Ας αναλάβει η ηγεσία αλλά κι η βάση τις ευθύνες της όχι μόνο απέναντι στο εγχείρημα αλλά και στους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν (που δεν είναι και λίγοι!), στους ανθρώπους που μας ακούνε (που είναι πλέον εκατοντάδες χιλιάδες…) και, κυρίως, στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη (που είναι εκατομμύρια).

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κατά τη γνώμη μου, ή θα προχωρήσει ένα βήμα ή θα διαλυθεί ή θα καταλήξει σα μια άλλη βερσιόν του ΚΚΕ-εσωτερικού που όλοι το ξέρανε, αρκετοί το συμπαθούσανε και το ακούγανε αλλά ελάχιστοι το εμπιστευότανε πολιτικά. Πάνω από όλα, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν πρέπει να κλείσει τα μάτια της ή να εμπλακεί, όπως συνήθως κάνουν οι αριστερές συλλογικότητες όταν έχουν πρόβλημα, σε μια ιδεολογίζουσα συζήτηση περί ανέμων και υδάτων.

Για αυτό κι η συζήτησή μας πρέπει να έχει συγκεκριμένη κατάληξη: τη διεξαγωγή Έκτακτου Πανελλαδικού Σώματος στις 2 πρώτες βδομάδες του Ιούλη. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, τότε να πάμε άμεσα σε Συνδιάσκεψη αρχές φθινοπώρου, που μπορεί ήδη να είναι αργά.

 21)     Θα καταθέσω αυτές τις προτάσεις και προς ψήφιση στην Τοπική μου. Καλώ κάθε σύντροφο και φίλο, ανεξαρτήτως οργάνωσης ή ένταξης, να τοποθετηθούνε και να αντιμετωπίσουν την ανακοίνωση της ΚΣΕ ως βάση συζήτησης κι όχι ως ληγμένη κουβέντα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε αν κουβεντιάσουμε μεταξύ μας. Έχουμε να φοβηθούμε πολλά αν πνίξουμε το καημό μας σε συζητήσεις καφενόβιες που δεν οδηγούν πουθενά αλλού παρά στην ήττα και την ενσωμάτωση σε άλλα σχέδια. Το ξέρω ότι πολλοί σύντροφοι νιώθουν άσχημα. Αλλά όπως λέει και το τραγούδι:

 Σχεδόν πενήντα χρόνια
βάσανα και διωγμοί,
τώρα στη μαύρη αρρώστια
ανάξια πλερωμή.
Το δίκιο του αγώνα
πολλά σου στέρησε,
μα η ζωή λεχώνα
ελπίδες γέννησε.

Τίποτα δεν πάει χαμένο
στη χαμένη σου ζωή,
τ’ όνειρό σου ανασταίνω
και το κάθε σου «γιατί».

Ποτέ δε λες η μοίρα
πως σε αδίκησε,
μα μόνο η Ιστορία
αλλιώς σου μίλησε.


Σκυφτός στα καφενεία,
στους δρόμους σκεφτικός,
μα χθες μες στην πορεία
περνούσες γελαστός.

 

 

 

Posted in ΑΝΤΑΡΣΥΑ | Leave a Comment »