Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Κλεισθένης Ι’ Category

«Κλεισθένης Ι » σχόλιο 1

Posted by koszig στο 1 Μαΐου 2018

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά για τα μελούμενα στους Ο.Τ.Α., (κλικ εδώ)

Συνεχίζεται ο σχολιασμός των διατάξεων του ¨»Κλεισθένη Ι».

Άρθρο 5
Διάρκεια δημοτικής περιόδου – Αντικατάσταση άρθρου 9 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 9 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Διάρκεια δημοτικής περιόδου
1. Ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι κοινότητας και οι πρόεδροι κοινότητας των κοινοτήτων έως και πεντακοσίων
(500) κατοίκων, εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. 
2. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα γίνεται τη δεύτερη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου, κάθε τέταρτο έτος.
Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 (α’ γύρος), η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της
δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων (β’ γύρος).
Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών.
3. Η εγκατάσταση των αρχών της παραγράφου 1 γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η
θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.

Άρθρο 9 (3852/2010)
Διάρκεια δημοτικής περιόδου
1. Ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας εκλέγονται κάθε πέντε (5) χρόνια με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.
2. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα γίνεται την ίδια ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.
3. Η εγκατάσταση των αρχών της παραγράφου 1 που έχουν εκλεγεί γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Αυγούστου του πέμπτου έτους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας λήγει με το τέλος της θητείας του δημοτικού συμβουλίου.

Ποια ήταν η λογική για την πρώτη μεταρρύθμιση («Καλλικράτης»); Οι εκλογές έχουν ένα κόστος που είχε εκτιμηθεί της τάξης των 80 εκατομμυρίων  ευρώ. Σταθερές εκλογικές αναμετρήσεις γίνονται μόνο στις ευρωεκλογές. Αυτός ήταν ο λόγος ου οι εκλογές το έτος 2014 είχαν προκηρυχτεί με τις ευρωεκλογές το Μάιο για ταυτόχρονες εκλογές για δημοτικούς άρχοντες  προκειμένου να μειωθεί το κόστος των εκλογικών διαδικασιών.

Κάθε νέο έτος στους δήμους η οικονομική δραστηριότητα αρχίζει με τον προϋπολογισμό εσόδων-δαπανών.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού αρχίζει τον Ιούλιο, συνεχίζονται οι διαδικασίες το Σεπτέμβριο για την ψήφιση των ανταποδοτικών τελών και το Νοέμβριο συντάσσεται ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος, αποστέλλεται για έλεγχο στα αρμόδια όργανα και ισχύει από την πρώτη Ιανουαρίου.

Στον υπάρχοντα νόμο το Μάιο έχει εκλεγεί η νέα δημοτική Αρχή. Έχει χρόνο τριών μηνών να προετοιμαστεί προκείμενου να αρχίσει τη νέα θητεία από τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να προετοιμάσει κυρίως τη σύνταξη του προϋπολογισμού του νέου έτος.

Με τον «Κλεισθένη» οι εκλογές  τελειώνουν  την τρίτη και την τέταρτη  εβδομάδα του Οκτωβρίου. Το Σεπτέμβριο τυπικά έχει αρχίσει η προεκλογική περίοδος και στο δήμο κανείς δεν ασχολείται με προϋπολογισμούς.

Απομένει ο Νοέμβριος και Δεκέμβριος για σύνταξη του προϋπολογισμού. Δύο τινά μπορούν να συμβούν.

Ο νυν δήμαρχος εκλέγεται για την επόμενη τετραετία. Σε δύο μήνες πρέπει να διαμορφώσει την ομάδα των νεοεκλεγέντων δημοτικών συμβούλων και να κινήσει τις διαδικασίες για τη σύνταξη που θα αναλάβει εκ νέου την εξουσία.  Ο δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης τι στάση θα τηρήσουν; Θα υπάρξει «συναλλαγή» προκειμένου να υπάρξει συναίνεση;

Ο νυν δήμαρχος δεν εκλέγεται για την επόμενη τετραετία. Γιατί να»σκοτωθεί’  να συντάξει τον προϋπολογισμό ενδεχομένως του αντιπάλου συνδυασμού; Γιατί να μη «σκάψει λάκκους» να πέσει ο νεοεκλεγής  δήμαρχος;  Με τους συσχετισμούς των δυνάμεων σε αριθμό δημοτικών συμβούλων πως θα μπορέσει ο νέος δήμαρχος να αναμορφώσει τον προϋπολογισμό που θα πρέπει να εκτελείται από την 1η Ιανουαρίου, όταν πρέπει να εκλεγούν τα όργανα διοίκησης (προεδρεία συμβουλίων, αντιδήμαρχοι, διοικήσεις οργανισμών κλπ);

 

Είναι φανερό ότι η αλλαγή που προτείνεται για το νέο νόμο δεν είναι καλύτερη στο σημείο αυτό από τον προηγούμενο νόμο.

Σχετικά με την εκλογή των δημοτικών συμβούλων  στις προηγούμενες εκλογές, αν είχαν γίνει με το μελλοντικό εκλογικό σύστημα.  θα υπήρχε το παρακάτω σχήμα:

 

Στις δημοτικές παρατάξεις, εκτός από την πρώτη που εκλέγεται ο δήμαρχος, στις υπόλοιπες οι επικεφαλής των παρατάξεων εκλέγονται ως σύμβουλοι.

Με την ανάληψη της εξουσίας ο δήμαρχος πρέπει να προτείνει πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, 8 αντιδημάρχους, πρόεδρο της Δ.Η.Φ.Α., πρόεδρο της ΔΗΚΕΑ. Τότε θα αρχίσουν τα παζάρια!!

Για την ψήφιση κάθε θέματος είναι αναγκαίες τουλάχιστον  13 θετικές ψήφοι. Θα υπάρχουν;

Για τον προϋπολογισμό και τις κανονιστικέ αποφάσεις χρειάζονται 23 ψήφοι. Θα υπάρχουν;

Ο σημερινός δήμαρχος είχε 27+1 δημοτικούς συμβούλους και δυσκολεύεται να διοικήσει το δήμο. Ο επόμενος;

 

Posted in Κλεισθένης Ι | Leave a Comment »

Ιδού ο «Κλεισθένης Ι»

Posted by koszig στο 27 Απριλίου 2018

Σχέδιο νόμου «Κλεισθένης Ι»

 

Πάρτε νάχετε!!

 

Σχόλια αργότερα!!

Posted in Κλεισθένης Ι | Leave a Comment »