Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Μαθητικό Γεστιβάλ’ Category

23ο Παιδικό Φεστιβάλ – Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018

Posted by koszig στο 6 Ιουνίου 2018

● Μοντεσσοριανά Σχολεία (Προσχολική ηλικία και Δημοτικό): «Ταξιδεύοντας με χορούς και Τραγούδια»

Προσχολική Αγωγή

 

Προσχολική Αγωγή – Καλοκαιρινές διακοπές

 

Πρώτη Δημοτικού

 

Δευτέρα Δημοτικού – Ταξίδι με το τρελοβάπορο

 

Τρίτη δημοτικού – Ελληνική μυθολογία

 

Τετάρτη Δημοτικού – Η Αλίκη στο Ναυτικό

 

Πέμπτη και έκτη Δημοτικού – Αιγαίο Πέλαγος

 

Τέλος της Εκδήλωσης

 

    

    

 

 

 

 

Posted in Μαθητικό Γεστιβάλ | Leave a Comment »